แอปพลิเคชันมือถือ - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

22 พฤษภาคม 2567

บทนำ

Ria Financial Services Australia Pty Ltd. (ABN: 43 114 423 782) ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือ Level 1, 75 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia ได้รับอนุญาตสำหรับการให้บริการโอนเงินและการค้าภายใต้ชื่อ 'Ria' และ/หรือ 'Ria Money Transfer' (ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกว่า "Ria", "เรา" หรือ "ของเรา")

คุณจำเป็นต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ก่อนที่จะยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับและสามารถดูได้ในแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Ria Money Transfer ซึ่งได้รับการจัดการโดย Ria และ/หรือบริษัทอื่นใดภายในกลุ่มของเรา ("แอป Ria Money Transfer") ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อธิบายถึงความรับผิดชอบหลายประการของคุณที่มีต่อเราและความรับผิดชอบของเราที่มีต่อคุณ วิธีการและเวลาที่ข้อตกลงของเรากับคุณจะสามารถยุติได้ รวมถึงขอบเขตความรับผิดของเราที่มีต่อคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วน 'คำถามที่พบบ่อย' ในแอป Ria Money Transfer

โดยการกรอกและยินยอมตามข้อมูลที่จำเป็นในการทำธุรกรรมการโอนเงิน และโดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการใดๆ ของเราหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย และคุณจำเป็นต้องใช้เวลาในการอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วน

การแจ้งเตือนการฉ้อโกงผู้บริโภค: การโอนเงินก็เหมือนกับการส่งเงินสด ปกป้องตัวคุณเองจากการฉ้อโกงด้วยการส่งเงินให้เฉพาะกับบุคคลที่คุณรู้จักหรือสามารถยืนยันด้วยวิธีการอื่นใดว่าเชื่อถือได้เท่านั้น คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเงินอย่างปลอดภัยกับ RIA หากคุณเชื่อว่าคุณตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการหลอกลวง โปรดติดต่อเราโดยทันทีที่หมายเลข 1-800-531-581 แล้วเลือกตัวเลือกที่ 2 หรือทางอีเมลที่ compliance-au@riafinancial.com และติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของคุณ

1. บริการของเรา

1.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำกับดูแลการให้บริการของเรา ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินธุรกรรมการโอนเงินที่ริเริ่มโดยคุณผ่านแอป Ria Money Transfer ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับการใช้แอป Ria Money Transfer ของคุณเมื่อคุณสั่งให้เราดำเนินการ และเราตกลงที่จะดำเนินบริการใดๆ ของเราให้กับคุณ ซึ่งรวมถึงเนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน และบริการทั้งหมดที่นำเสนอผ่านแอปดังกล่าว

1.2. ข้อผูกมัดของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับคุณในฐานะผู้ใช้ ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการของเราแก่คุณโดยไม่ต้องระบุเหตุผล คุณจะต้องให้ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดอย่างทันท่วงที ซึ่งเราอาจขอจากคุณได้ทุกเมื่อเพื่อให้เราปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบริการของเรา ซึ่งรวมถึงตามที่กำหนดโดยกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และคุณยินยอมให้เราติดต่อคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

2. นิยาม

2.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้นิยามดังต่อไปนี้:

(i) "บัตรธนาคาร" หมายถึง บัตรเครดิต Visa หรือ MasterCard หรือบัตรเดบิต
(ii) "การโอนเงินผ่านธนาคาร" หมายถึง วิธีการชำระเงินที่ซึ่งคุณสั่งให้ธนาคารของคุณส่งเงินหรือการชำระเงินโดยตรง หรือผ่านบริษัทผู้ให้บริการรับชำระเงินที่เป็นบุคคลที่สามที่ว่าจ้างโดย Ria (เช่น POLi Payments) เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกให้คุณในการชำระเงินไปยังบัญชีธนาคารของ Ria เพื่อใช้บริการของเรา
(iii) "วันทำการ" หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของธนาคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ในประเทศออสเตรเลีย
(iv) "ผู้ออกบัตร" หมายถึง ผู้ออกและเจ้าของบัตรธนาคาร
(v) "กลุ่มของเรา" ได้รับการนิยามไว้ในข้อ 20 ด้านล่าง
(vi) "บริการของเรา" หมายถึง บริการโอนเงินที่เราให้บริการผ่านแอป Ria Money Transfer
(vii) "ตัวแทนจ่ายเงิน" หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการชำระเงินที่เป็นบุคคลที่สาม หรือตัวแทนซึ่งทำหน้าที่ในนามของเราหรือในนามของบริษัทในกลุ่มของเรา ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินของการทำธุรกรรมการโอนเงินที่ริเริ่มโดยคุณให้กับผู้รับในประเทศปลายทางที่คุณกำหนด
(viii) "คำสั่งโอนเงิน" หมายถึง คำสั่งทั้งหมดที่คุณส่งถึงเราเพื่อขอให้ดำเนินธุรกรรมการโอนเงิน
(ix) "ธุรกรรมการโอนเงิน" หมายถึง การโอนเงินให้กับผู้รับ
(x) "ผู้รับ" หมายถึง บุคคลที่คุณกำหนดให้เป็นผู้รับของธุรกรรมการโอนเงิน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและได้รับการยอมรับจากเรา และเป็นผู้ที่รับเงินโอนผ่านตัวแทนจ่ายเงินที่กำหนด หรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของบุคคลที่กำหนดดังกล่าว หรือผ่านบริการนำส่งถึงที่ของเรา (หากมี)
(xi) "แอป Ria Money Transfer" ได้รับการนิยามไว้ในย่อหน้าหัวข้อ 'บทนำ' ข้างต้น
(xii) คำว่า "คุณ", "ของคุณ" และ "ผู้ใช้" หมายถึง คุณ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำสัญญากับเราโดยใช้แอป Ria Money Transfer เพื่อใช้บริการของเรา

3. การก่อให้เกิดสัญญา

ธุรกรรมการโอนเงินแต่ละรายการที่เราดำเนินให้กับคุณนั้นเป็นสัญญาแยกต่างหากซึ่งรวมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เอาไว้ด้วย ทั้งนี้จะไม่มีการจัดทำกรอบความตกลงระหว่างคุณกับเราที่บังคับให้เราดำเนินธุรกรรมการโอนเงินลำดับหลังโดยเด็ดขาด คุณจะต้องแจ้งให้ผู้รับของธุรกรรมการโอนเงินทราบตามนัยนั้น

4. การเปลี่ยนแปลง

4.1. เราอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ หรือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

4.2. หากเราทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะดำเนินการดังกล่าวทางอีเมลและ/หรือโดยการอัปโหลดเวอร์ชันที่ปรับปรุงของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไปยังแอป Ria Money Transfer นอกจากนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวันที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้ ("วันที่มีผลบังคับใช้")

4.3. โดยปกติ การเปลี่ยนแปลงที่เราดำเนินการกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับคำสั่งโอนเงินที่ริเริ่มหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น แต่จะมีผลบังคับใช้กับคำสั่งโอนเงินที่ริเริ่มก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ด้วยเช่นกันในกรณีที่เราต้องกระทำตามกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เวอร์ชันที่ปรับปรุงของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะแทนที่เวอร์ชันใดๆ ก่อนหน้านี้

4.4. เราไม่รับประกันว่าแอป Ria Money Transfer หรือเนื้อหาใดๆ ภายในแอปจะพร้อมใช้งานอยู่เสมอหรือไม่มีการติดขัด เราอาจระงับหรือถอนหรือจำกัดความพร้อมใช้งานทั้งหมดหรือส่วนใดๆ ของแอป Ria Money Transfer ด้วยเหตุผลทางธุรกิจและการดำเนินงาน เราจะพยายามแจ้งล่วงหน้าตามสมควร (ตัวอย่างเช่น โดยการโพสต์ข้อความบนแอป Ria Money Transfer) เพื่อให้คุณทราบถึงการระงับหรือการถอนใดๆ ที่จัดกำหนดการไว้

5. การเข้าถึงบริการของเรา

5.1. โดยการใช้แอป Ria Money Transfer คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และมีความสามารถทางกฎหมายในการเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันกับเรา หากเราได้รับทราบผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้ว่าผู้ใช้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เราจะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้และลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายดังกล่าวออกจากระบบและบันทึกของเรา

5.2. คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้องเพื่อใช้บริการของเรา ("บัญชีผู้ใช้") คุณสามารถสมัครผ่านแอป Ria Money Transfer เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้โดยการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและรหัสผ่าน และยืนยันการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากเรายอมรับการสมัครของคุณ เราจะสร้างบัญชีผู้ใช้ให้คุณและเปิดใช้งานเพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้จะถูกจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ และได้รับการดูแลโดยเราและ/หรือบริษัทบางแห่งที่เราหรือกลุ่มของเราว่าจ้างเพื่อให้บริการของเรา

5.3. คุณจะสามารถเข้าถึงบริการของเราผ่านแอป Ria Money Transfer ได้โดยการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ (เรียกรวมกันว่า "ID ผู้ใช้") ให้ถูกต้อง แต่จะไม่สามารถเข้าถึงได้ในพฤติการณ์อื่น ID ผู้ใช้ของคุณเป็นข้อมูลลับเฉพาะ ส่วนบุคคล และไม่สามารถโอนต่อได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บ ID ผู้ใช้และคุณลักษณะด้านความปลอดภัยอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแอป Ria Money Transfer ของคุณ (ซึ่งรวมถึงรายละเอียดคำสั่งโอนเงินใดๆ) ไว้อย่างปลอดภัยและแน่นหนา ห้ามแบ่งปัน ID ผู้ใช้ของคุณให้กับผู้ใด และห้ามจด ID ไว้ไม่ว่าที่ใดก็ตาม! หากคุณได้ทราบหรือมีข้อสงสัยใดๆ ว่า ID ผู้ใช้ของคุณไม่เป็นความลับอีกต่อไป หรือตกอยู่ในอันตรายไม่ว่าในลักษณะใด คุณจะต้องติดต่อเราโดยทันทีทางโทรศัพท์ที่: 1800 531 581 หรือทางอีเมลที่: au_support@riamoneytransfer.com ความล่าช้าเกินควรใดๆ ในการติดต่อเราอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของบริการของเรา และ/หรือส่งผลให้คุณต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ

5.4. เมื่อคุณได้แจ้งให้เราทราบถึงการใช้งาน ID ผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว เราจะดำเนินการตามความจำเป็นทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลนี้เพิ่มเติม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงขั้นตอนดังกล่าวหลังจากที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้เหตุผลสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว เว้นแต่เหตุผลทางกฎหมายจะไม่อนุญาตให้เราทำเช่นนั้น การดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินคืนหรือเครดิตจำนวนหนึ่งจากผู้ออกบัตรของคุณ หากบัตรธนาคารหรือบัญชีธนาคารของคุณถูกใช้งานในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกง ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราอันเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งาน ID ผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.5. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดใช้งาน ID ผู้ใช้ของคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผล ซึ่งรวมถึงหากเราเห็นว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

6. ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

6.1. คุณจะต้องจัดเตรียมและ/หรือได้มาซึ่งอุปกรณ์หรือสายโทรคมนาคมใดๆ ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการ และเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์และเก็บบันทึกไว้บนกระดาษ บนที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือบนสื่อคงทนอื่นๆ ตามที่อาจจำเป็นสำหรับการใช้บริการของเรา คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์และอุปกรณ์บางอย่างที่คุณใช้อาจไม่สามารถสนับสนุนคุณลักษณะบางอย่างของบริการของเราได้ คุณควรพิมพ์และเก็บสำเนาของประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และใบแจ้งยอดทั้งหมดที่เราส่งถึงคุณทางอิเล็กทรอนิกส์

6.2. ในการเข้าถึงและเก็บรักษาการประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และใบแจ้งยอดซึ่งมอบให้กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะต้องมี:

(i) อุปกรณ์ซึ่งทำงานบนแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการ Android หรือ iOS
(ii) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(iii) เวอร์ชันปัจจุบันของ Android 4.4 (หรือสูงกว่า) หรือ iOS 8 (หรือสูงกว่า)
(iv) อุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

6.3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการสนับสนุนซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบัน หากเราเห็นว่าเวอร์ชันดังกล่าวประสบปัญหาด้านความปลอดภัยหรือข้อบกพร่องอื่นๆ ที่ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการใช้บริการของเรา เมื่อกล่าวว่า "เวอร์ชันปัจจุบัน" เราหมายถึงเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ได้รับการสนับสนุนและเข้ากันได้กับแอป Ria Money Transfer ณ เวลาใดๆ ที่กำหนด

6.4. เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการสื่อสารกับคุณผ่านโพสต์

6.5. เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย สินค้า หรือบริการของบุคคลหรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงกับหรือเข้าถึงได้ผ่านแอป Ria Money Transfer การมีอยู่ของลิงก์ใดๆ ไปยังแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บไซต์อื่นใดไม่ถือเป็นการสนับสนุน หรือการร่วมมือกับแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าว หรือบุคคลใดๆ ที่ให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าว ความไว้ใจใดๆ ในเนื้อหา นโยบาย หรือบริการใดๆ ของบุคคล แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือเว็บไซต์อื่นใดถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว คำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บไซต์ดังกล่าวจะต้องส่งถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการโดยตรง

6.6. คุณสามารถบุ๊กมาร์กแอป Ria Money Transfer หรือเพิ่มลงในรายการโปรดของคุณได้ แต่คุณจะต้องไม่สร้างลิงก์ไปยังส่วนใดๆ ของแอป Ria Money Transfer หรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้นึกถึงรูปแบบใดๆ ของความเชื่อมโยง การอนุมัติ หรือการสนับสนุนในส่วนของเราซึ่งไม่ได้มีอยู่

7. การออกคำสั่งโอนเงิน

7.1. ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะสามารถใช้บริการของเราได้โดยการเข้าสู่ระบบแอป Ria Money Transfer และส่งคำสั่งโอนเงินของคุณมาให้เรา บริการของเราพร้อมใช้งานสำหรับธุรกรรมการโอนเงินไปยังประเทศปลายทางที่มีให้เลือกเป็นจำนวนมาก และในสกุลเงินที่มีให้เลือกเป็นจำนวนมาก ตามที่ได้ระบุเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในแอป Ria Money Transfer

7.2. คำสั่งโอนเงินจะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการของเราแก่คุณ ตามที่เรามีการกำหนดเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลต่อไปนี้:

(i) ชื่อและรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุผู้รับ
(ii) ประเทศปลายทางของธุรกรรมการโอนเงิน
(iii) จำนวนและสกุลเงินของธุรกรรมการโอนเงิน และ
(iv) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับ หมายเลขบัญชีธนาคารตามมาตรฐานสากล ("IBAN") เมื่อบัญชีธนาคารดังกล่าวมีรหัส IBAN หรือหมายเลขบัญชีธนาคารที่สอดคล้องกันในแต่ละกรณี

7.3. เราจะยอมรับเฉพาะคำสั่งโอนเงินที่ส่งถึงเราผ่านแอป Ria Money Transfer เท่านั้น คำสั่งให้ดำเนินธุรกรรมการโอนเงินของคุณจะได้รับการปฏิบัติจากเราในฐานะความยินยอมของคุณให้เราดำเนินการต่อ และการให้อำนาจแก่เราในการดำเนินธุรกรรมการโอนเงินนั้น

7.4. เมื่อคุณขอให้เราดำเนินธุรกรรมการโอนเงินให้กับคุณ เราจะให้ข้อมูลและคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณจำเป็นต้องดำเนินการ และคุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้ในส่วน "คำถามที่พบบ่อย" ของแอป Ria Money Transfer

7.5. วิธีการชำระเงิน

ในกรณีที่สามารถทำได้ เราอาจยอมรับการชำระเงินด้วยบัตรธนาคารหรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นวิธีที่กำหนดในการชำระเงินให้กับเราสำหรับการดำเนินธุรกรรมการโอนเงินของคุณ และสำหรับค่าบริการลูกค้าที่เราเรียกเก็บสำหรับธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว ทั้งนี้คุณต้อง:

(i) (a) โดยบัตรธนาคาร: อนุญาตให้ผู้ออกบัตรของคุณโอนเงินที่เราต้องใช้สำหรับธุรกรรมการโอนเงินเพื่อให้: (a) เงินดังกล่าวถูกเรียกเก็บไปยังบัญชีที่เชื่อมโยงกับบัตรธนาคารของคุณ และ (b) เราได้รับการอนุญาตจากผู้ออกบัตร และจากนั้นได้รับเงินที่เราต้องใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวต่อไป หรือ

(b) โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร: อนุญาตให้ธนาคารของคุณโอนเงินที่เราต้องใช้สำหรับธุรกรรมการโอนเงินเพื่อให้: (a) เงินดังกล่าวถูกหักออกจากบัญชีของคุณ และ (b) เราได้รับเงินที่เราต้องใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวต่อไป และ

(ii) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการชำระเงินของคุณมีเงินหรือเครดิตอยู่เพียงพอ และเราได้รับเงินหรือเครดิตดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวต่อไปได้ และ
(iii) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้รับเงินที่เราแจ้งแก่คุณว่าต้องใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวต่อไปก่อนที่เราจะดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินของคุณ เงินจำนวนนี้จะต้องมีให้กับเราทันทีในรูปแบบของเงินที่สามารถใช้ได้ และชำระจากบัตรธนาคารของคุณหรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคารจากบัญชีธนาคารของคุณ

7.6. เราไม่มีบริการเครดิตและไม่สามารถสำรองจ่ายเงินใดๆ ล่วงหน้าเพื่อครอบคลุมส่วนใดๆ ของธุรกรรมการโอนเงินได้

7.7. คุณรับทราบและยอมรับว่าธุรกรรมการโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตจากคุณอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้

7.8. ผู้ออกบัตรของคุณและ/หรือธนาคารหรือสถาบันเครดิตของคุณจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการบัตรธนาคารหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือบัญชีของคุณด้วยเช่นกัน และคุณจะต้องอ้างอิงถึงข้อตกลงดังกล่าวเมื่อจะจัดหาเงินที่ต้องใช้สำหรับการดำเนินธุรกรรมการโอนเงิน เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ และมีบทบัญญัติอื่นๆ ที่ผู้ออกบัตรและ/หรือธนาคารหรือสถาบันเครดิตของคุณกำหนดไว้

7.9 บัตรบางใบมีฟังก์ชันระบบการชำระเงินมากกว่าหนึ่งฟังก์ชัน สิ่งเหล่านี้สามารถระบุได้เนื่องจากมีโลโก้ Visa หรือ Mastercard ที่ด้านหน้าของบัตร และมีโลโก้ eftpos ที่ด้านหลังของบัตร ร้านค้าสามารถเลือกระบบการชำระเงินที่ประมวลผลธุรกรรมจากบัตรเหล่านั้นได้ เนื่องจากทั้งสองฟังก์ชันชี้ไปที่บัญชีบัตรเดียวกัน เมื่อโลโก้ eftpos ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของเรา หมายความว่าเราได้เลือกที่จะประมวลผลธุรกรรมผ่าน eftpos จากบัตรเหล่านั้น หากบัตรของคุณมีเพียงโลโก้ eftpos แสดงว่าธนาคารยังไม่เปิดใช้งานสำหรับการทำธุรกรรมจากบัตรของคุณ

8. การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

8.1. หากคุณขอให้เราดำเนินธุรกรรมการโอนเงินในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์ออสเตรเลีย เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมจากค่าบริการใดๆ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

8.2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องคำนวณราคา (แสดงสกุลเงิน ประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนที่พร้อมใช้งาน) สาขาสำหรับรับเงิน และค่าบริการลูกค้าและอัตราแลกเปลี่ยน โปรดดูข้อมูลในส่วนคำถามที่พบบ่อยของแอป Ria Money Transfer

9. การดำเนินธุรกรรมการโอนเงิน

9.1. บริการของเรามีตัวเลือกที่หลากหลายในการชำระเงินสำหรับธุรกรรมการโอนเงิน ซึ่งรวมถึงเงินสด ณ ตัวแทนจ่ายเงิน การหักจากบัญชีธนาคารโดยตรง หรือผ่านบริการนำส่งถึงที่ของเรา (หากมี)

9.2. การรอรับธุรกรรมการโอนเงินผ่านตัวแทนการชำระเงิน

หากเราได้รับคำสั่งโอนเงินพร้อมกับเงินที่สามารถใช้ได้ตามจำนวนที่จำเป็นที่ต้องการโอน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวก่อนเวลาปิดทำการของธุรกิจในวันทำการหนึ่งๆ จะถือว่าเราได้รับคำสั่งโอนเงินดังกล่าวในวันทำการนั้น ("วันที่ได้รับคำสั่ง") หากเราได้รับคำสั่งโอนเงินหลังจากเวลาปิดทำการของธุรกิจในวันทำการหนึ่งๆ หรือในวันที่ไม่ใช่วันทำการ จะถือว่าเราได้รับคำสั่งโอนเงินดังกล่าวในวันทำการถัดไปทันทีหลังจากที่ได้รับคำสั่งโอนเงินนั้น

9.3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เราจะดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินและจัดเตรียมเงินให้พร้อมสำหรับผู้รับอย่างช้าที่สุดภายในสิ้นวันทำการหลังจากวันที่ได้รับคำสั่ง

9.4. สำหรับธุรกรรมการโอนเงินปกติ โดยทั่วไปเงินจะพร้อมให้รับได้ภายในไม่กี่นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาทำการของตัวแทนจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง (หากมี) สำหรับบางประเทศ บริการของเราอาจล่าช้าหรืออาจมีการบังคับใช้ข้อจำกัดอื่นๆ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของเรา โดยสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ในข้อ 25 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

9.5. ในการรับเงินของธุรกรรมการโอนเงินจากตัวแทนจ่ายเงิน ผู้รับจะต้องแจ้งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวตามที่เรากำหนด ("รายละเอียดการรับเงิน") นอกจากนี้ ผู้รับจะต้องแสดงหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเพื่อแสดงตน และในบางกรณีอาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือเอกสารหลักฐานตามที่เราหรือกฎหมายและกฎระเบียบในพื้นที่กำหนด รูปแบบของหลักฐานแสดงตนที่ยอมรับได้จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะรับเงิน

9.6. คุณจะต้องไม่ให้รายละเอียดการรับเงินใดๆ (ที่ถูกตัดตอนแก้ไขหรือในลักษณะอื่น) แก่ผู้ใดนอกเหนือจากผู้รับที่คุณเลือก นอกจากนี้ คุณจะต้องดำเนินการทุกสิ่งที่สามารถทำได้ตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใดสามารถได้มาซึ่งรายละเอียดการรับเงินหรือส่วนใดๆ ของรายละเอียดดังกล่าว ยกเว้นผู้รับที่คุณเลือก หากคุณเปิดเผยรายละเอียดการรับเงินใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมให้แก่ผู้ใดนอกเหนือจากผู้รับที่คุณเลือก เราจะไม่รับผิดหากเราจ่ายเงินดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้รับดังกล่าว ซึ่งให้รายละเอียดการรับเงินแก่ตัวแทนจ่ายเงิน รวมถึงสิ่งที่ตัวแทนเชื่อว่าเป็นหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้อง

9.7. สำหรับธุรกรรมการโอนเงินที่จะต้องจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับ เงินดังกล่าวจะพร้อมสำหรับผู้รับอย่างช้าที่สุดภายในสิ้นวันทำการวันที่สี่หลังจากวันที่ได้รับคำสั่ง

9.8. แนวปฏิบัติด้านการธนาคารอาจแตกต่างกันไปในธนาคารแต่ละแห่ง รวมถึงประเทศปลายทางที่จะนำเงินเข้าบัญชี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาที่เงินของธุรกรรมการโอนเงินจะถูกนำเข้าไปในบัญชีดังกล่าว คุณจะต้องติดต่อผู้ให้บริการบัญชีของผู้รับ

9.9. เมื่อเราได้รับคำสั่งโอนเงินแล้ว คำสั่งนั้นจะไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่คุณจะถอนคำสั่งดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่ระบุไว้ในข้อ 17

9.10. หากเราดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินด้วยรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องซึ่งคุณให้ไว้ เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น แม้ว่าเราจะพยายามให้ความช่วยเหลือในการนำเงินที่ชำระไปกลับคืนมา และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามสมควรของเราสำหรับการดำเนินการนี้

9.11. เมื่อเรายอมรับคำสั่งโอนเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว เราจะให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่คุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีความล่าช้าเกินควร:

(i) หมายเลขอ้างอิงที่ช่วยให้คุณสามารถระบุธุรกรรมการโอนเงินและผู้รับ
(ii) จำนวนเงินของธุรกรรมการโอนเงินซึ่งระบุไว้ตามสกุลเงินที่ใช้ในคำสั่งโอนเงิน
(iii) การยืนยันค่าบริการลูกค้าและ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนเงิน ซึ่งคุณจะต้องชำระให้กับเรา
(iv) อัตราแลกเปลี่ยนที่เราใช้ในการดำเนินธุรกรรมการโอนเงิน และจำนวนเงินของธุรกรรมการโอนเงินหลังจากการแปลงสกุลเงินนี้ (หากธุรกรรมการโอนเงินข้องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน)
(v) วันที่เราได้รับคำสั่งโอนเงิน

9.12. เมื่อธุรกรรมการโอนเงินได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติตามที่อยู่ที่คุณให้ไว้ เมื่อเราได้ดำเนินธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวแล้ว คุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล ณ ที่อยู่ที่คุณให้เราไว้เช่นกันเพื่อยืนยัน (i) เวลาที่เงินมาถึงแล้ว และ (ii) เวลาที่ผู้รับได้รับเงินดังกล่าวแล้ว (หากมี)

9.13. หากธุรกรรมการโอนเงินยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับผู้รับภายในระยะเวลาขั้นต่ำ 15 วันจนถึงสูงสุด 30 วัน (ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะรับเงินและตัวแทนจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนเงินนั้น – โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) เราจะยกเลิกธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวโดยอัตโนมัติและแจ้งให้คุณทราบ หลังจากนั้น ผู้รับจะไม่สามารถรับเงินของธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวได้ และเราจะระงับเงินนั้นไว้ในความดูแลจนกว่าเราจะสามารถชำระเงินจำนวนนั้นคืนให้กับคุณได้ (ซึ่งจะดำเนินการผ่านวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณใช้ส่งเงินให้กับธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว)

10. ธุรกรรมการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

10.1. เราอาจต้องรับผิดต่อคุณหากเราดำเนินธุรกรรมการโอนเงินให้กับคุณโดยที่คุณไม่ได้อนุญาตให้เราดำเนินการ

10.2. ในกรณีที่คุณเชื่อว่าเราอาจดำเนินธุรกรรมการโอนเงินไปโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต คุณควรแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 25 ด้านล่าง

10.3. ภายใต้ข้อ 10.4 ด้านล่าง ในกรณีที่เราได้ดำเนินธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว เราจะคืนเงินเต็มจำนวนของธุรกรรมการโอนเงินนั้นให้กับคุณโดยทันที

10.4. คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนใดๆ ดังกล่าวในกรณีต่อไปนี้:

(i) หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบด้วยหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่มีความล่าช้าเกินควรเมื่อคุณได้ทราบว่าอาจมีธุรกรรมการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้น และในกรณีใดๆ ต้องไม่ล่าช้ากว่า 2 สัปดาห์หลังจากวันที่มีการดำเนินธุรกรรมการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ
(ii) หากคุณเป็นผู้อนุญาตธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว

10.5. คุณจะต้องรับผิดต่อเราสำหรับความสูญเสียทั้งหมดที่เราได้รับหรือประสบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงใดๆ โดยคุณไม่ว่าเวลาใด

11. การไม่ดำเนินการหรือการดำเนินการที่มีข้อผิดพลาดของธุรกรรมการโอนเงิน

11.1. เราอาจต้องรับผิดต่อคุณหากเราไม่สามารถดำเนินการ หรือดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องต่อธุรกรรมการโอนเงินใดๆ ที่คุณอนุญาตให้เราดำเนินการ ในกรณีที่คุณเชื่อว่าเราอาจไม่สามารถดำเนินการ หรือดำเนินการไปอย่างไม่ถูกต้องต่อธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว คุณควรแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด และหากคุณส่งคำขอ เราจะดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวทันทีและแจ้งผลการตรวจสอบของเราให้คุณทราบ

11.2. ภายใต้ข้อ 11.3 ด้านล่าง ในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการ หรือดำเนินการไปอย่างไม่ถูกต้องต่อธุรกรรมการโอนเงินหนึ่ง เราจะดำเนินการและแก้ไขข้อผิดพลาด และนำส่งเงินตามจำนวนของธุรกรรมการโอนเงินที่ไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการไปอย่างไม่ถูกต้องนั้นตามที่ได้รับคำสั่งแต่เดิมโดยไม่ให้ล่าช้าเกินควร

11.3. คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาข้างต้นในกรณีต่อไปนี้:

(i) หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบด้วยหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่มีความล่าช้าเกินควร (และในกรณีใดๆ ต้องไม่ล่าช้ากว่า 2 สัปดาห์หลังจากวันที่มีการดำเนินธุรกรรมการโอนเงินที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว) เมื่อคุณได้ทราบว่าเราไม่ได้ดำเนินธุรกรรมการโอนเงินที่ได้รับอนุญาตจากคุณ หรือเราอาจดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องต่อธุรกรรมการโอนเงินที่ได้รับอนุญาตจากคุณ
(ii) หากเราสามารถแสดงให้เห็นว่าผู้รับได้รับเงินตามจำนวนที่อนุญาตแล้ว ณ เวลาที่เหมาะสม หรือ
(iii) หากการไม่ได้ดำเนินการหรือการดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุจากการที่คุณให้ข้อมูลแก่เราไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือมิฉะนั้นก็เกิดจากข้อผิดพลาดของคุณ

11.4. เราจะไม่มีความรับผิดต่อคุณสำหรับการไม่ได้ดำเนินการ หรือการดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องใดๆ ต่อธุรกรรมการโอนเงิน ในกรณีที่มีสาเหตุจากการที่เราปฏิเสธที่จะดำเนินการต่อกับธุรกรรมการโอนเงินนั้น หรือส่วนใดๆ ของธุรกรรมการโอนเงินนั้น

12. ค่าธรรมเนียม

12.1. การใช้บริการของเราจะมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของลูกค้า ซึ่งจะเรียกเก็บไปยังบัตรธนาคารหรือรวมอยู่ในการโอนเงินผ่านธนาคารที่คุณระบุให้เป็นวิธีการชำระเงินสำหรับธุรกรรมการโอนเงิน ค่าบริการลูกค้า และค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

12.2. ก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งโอนเงิน เราจะให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแสดงอยู่ในส่วนการแสดงตัวอย่างคำสั่งของแอป Ria Money Transfer

12.3. นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เราเรียกเก็บแล้ว ธุรกรรมการโอนเงินยังอาจมีค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และอัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ ที่ต้องชำระให้กับบุคคลอื่นๆ เช่น ธนาคารและสถาบันที่ให้บริการรับชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว รวมถึงการหักออกที่อาจมีผลบังคับใช้ (เช่น ภาษี) ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของประเทศปลายทางของธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว จำนวนเงินที่เราหักออกจะไม่มากกว่าจำนวนเงินตามความรับผิดชอบทางกฎหมายของเรา

12.4. หากคุณใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อดำเนินธุรกรรมการโอนเงิน คุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บด้วยเช่นกัน เช่น ค่าธรรมเนียมสำหรับ SMS และบริการข้อมูล

13. การหักกลบลบหนี้

คุณยอมรับว่าเราอาจหักกลบจำนวนเงินใดๆ ที่คุณติดค้างเรากับจำนวนเงินใดๆ ที่เราติดค้างคุณ

14. ข้อจำกัดในการดำเนินธุรกรรมการโอนเงิน

14.1. เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการ: (i) ปฏิเสธที่จะดำเนินธุรกรรมการโอนเงิน (ii) จำกัดจำนวนเงินของธุรกรรมการโอนเงิน (iii) ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อดำเนินธุรกรรมการโอนเงินให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือ (iv) ดำเนินการตามมาตรการที่สมเหตุสมผลเกี่ยวกับธุรกรรมการโอนเงิน ในกรณีที่เราเห็นว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งรวมถึงในกรณีที่เรามีข้อกังวลเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว

14.2. โดยไม่คำนึงถึงข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ในการริเริ่มธุรกรรมการโอนเงิน และโดยเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เรายังอาจปฏิเสธที่จะดำเนินธุรกรรมการโอนเงินต่อในพฤติการณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กรณีต่อไปนี้:

(i) ผู้รับที่ต้องการเป็นบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา
(ii) เราจำเป็นต้องดำเนินการเช่นนั้นภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และ/หรือในกรณีที่เราทราบหรือสงสัยว่าธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงกรณีการฉ้อโกง)
(iii) คุณไม่ได้ให้หลักฐานแสดงตนของคุณหรือข้อมูลอื่นใดแก่เราอย่างเพียงพอ เป็นที่น่าพอใจ และเชื่อถือได้ ซึ่งเราจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินธุรกรรมการโอนเงิน
(iv) เราทราบหรือสงสัยว่าคำสั่งโอนเงินที่คุณขอให้ดำเนินการนั้นมีข้อผิดพลาด ถูกปลอมแปลง หรือไม่ได้รับอนุญาต
(v) คุณให้ข้อมูลแก่เราไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือเราไม่ได้รับข้อมูลคำสั่งโอนเงินภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถรับประกันการดำเนินธุรกรรมการโอนเงินในเวลาที่เหมาะสม
(vi) คุณไม่ได้ให้เงินที่สามารถใช้ได้แก่เรา (รวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกรรมการโอนเงิน
(vii) ผู้ออกบัตรของคุณไม่อนุญาตให้ใช้บัตรธนาคารของคุณในการชำระเงินสำหรับธุรกรรมการโอนเงินและค่าธรรมเนียมของเรา
(viii) ธนาคารของคุณไม่อนุญาตให้โอนเงินผ่านธนาคารเพื่อชำระเงินสำหรับธุรกรรมการโอนเงินและค่าธรรมเนียมของเรา
(ix) คุณละเมิดข้อผูกมัดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงข้อผูกมัดในการชำระค่าธรรมเนียมของเรา

14.3. เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับหรืออนุญาตการโอนเงินจากหรือไปยังบางประเทศ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งเราได้กำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่ามีความเสี่ยงสูงต่อธุรกิจของเรา หรือนำมาซึ่งความซับซ้อนระดับสูงต่อเราในการดำเนินกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมของเราตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

14.4. นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับ ในกรณีที่จะโอนเงินไปยังบางประเทศ

14.5. หากเราปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนสิ้นสุดวันทำการหลังจากที่ได้รับคำสั่งโอนเงินนั้น

ในกรณีที่เป็นไปได้และชอบด้วยกฎหมายให้เราดำเนินการเช่นนั้น เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำสั่งโอนเงินของคุณ ในกรณีที่คุณได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือละเว้นที่จะให้ข้อมูล เราจะอธิบายวิธีแก้ไขสถานการณ์ให้ถูกต้อง

14.6. บริการของเรามอบให้เฉพาะสำหรับความต้องการด้านธุรกรรมการโอนเงินส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และคุณตกลงที่จะไม่ใช้หรือพยายามที่จะใช้หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ ใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการของเราในนามของบุคคลอื่นใด

14.7. บริการของเราอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการทำธุรกรรมที่เราอาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้รวมถึงในแง่ของจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถโอนได้ ประเทศปลายทาง และสกุลเงินที่พร้อมใช้งาน

15. การยุติ

15.1. เราอาจยุติข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือระงับการให้บริการของเราแก่คุณทันที:

(i) ในกรณีที่คุณไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งหมดที่เราต้องใช้ในการดำเนินธุรกรรมการโอนเงิน
(ii) ในกรณีที่หากเราให้บริการของเราแก่คุณต่อจะเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่กฎหมาย ศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจ หรือหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ซึ่งอนุญาตให้เราให้บริการได้กำหนดไม่ให้เราดำเนินการเช่นนั้น
(iii) หลังจากที่คุณผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือในกรณีที่เราพบหรือมีมูลเหตุอันสมควรให้สงสัยว่าคุณก่ออาชญากรรม การฉ้อโกง กิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง หรือการฟอกเงินใดๆ
(iv) ในกรณีที่คุณเสียชีวิต กลายเป็นผู้มีจิตวิปลาส ไม่สามารถชำระหนี้ของคุณเมื่อถึงกำหนดชำระ มีการยื่นคำร้องขอให้คุณเป็นบุคคลล้มละลาย คุณถูกประกาศว่าเป็นบุคคลล้มละลาย คุณไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ คุณเข้าสู่การทำข้อเสนอแผนจัดการหนี้โดยสมัครใจ หรือเข้าสู่การชำระบัญชี หรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(v) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 18 (พฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา)

15.2. บทต่างๆ ของข้อ 15 นี้ (การยุติ) และข้อ 18 (พฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา), 21 (การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล), 22 (การจำกัดความรับผิด), 27 (กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้), 28 (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) และ 33 (ข้อตกลงที่สมบูรณ์) จะคงอยู่ต่อไปหลังจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ยุติลงหรือสิ้นอายุ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

16. วัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้

16.1. เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการตั้งข้อกำหนด 'วัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้' เกี่ยวกับการให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงข้อห้ามเกี่ยวกับคำสั่งโอนเงินในบางหมวดหมู่

16.2. หากมีการดำเนินการหรือพยายามที่จะดำเนินธุรกรรมการโอนเงินใดๆ อันเป็นการละเมิดข้อห้ามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ยอมรับได้ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว และ/หรือปิดหรือระงับการใช้บริการของเรา และ/หรือรายงานธุรกรรมดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากคุณ

17. สิทธิ์ในการเพิกถอนหรือยกเลิกธุรกรรมการโอนเงินและการคืนเงิน

17.1. ในกรณีที่คุณได้อนุญาตให้เราดำเนินธุรกรรมการโอนเงิน เราจะดำเนินการกับธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว เว้นแต่:

(i) คุณให้คำสั่งที่ชัดเจนแก่เราว่าต้องการเพิกถอนคำสั่งโอนเงินดังกล่าวโดยการติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ซึ่งมีรายละเอียดระบุไว้ในข้อ 25 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และในทุกกรณี
(ii) เราตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกับคุณว่าเราจะไม่ดำเนินการดังกล่าว
(รวมกันเรียกว่า "การยกเลิก")

17.2. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราจะไม่ยอมรับการยกเลิกใดๆ ในกรณีต่อไปนี้:

(i) ธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวมีการจ่ายเงินให้กับผู้รับของคุณเรียบร้อยแล้ว
(ii) คำสั่งของคุณไม่ชัดเจน
(iii) หากเราได้รับคำสั่งยกเลิกใดๆ หลังเวลาทำการของวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันที่จะถึงกำหนดให้ดำเนินธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว หรือ
(iv) ธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวได้รับการประมวลผลและส่งไปเรียบร้อยแล้ว โดยที่คำสั่งของคุณคือให้จ่ายเงินของธุรกรรมการโอนเงินนั้นไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับของคุณ

17.3. โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวไปข้างต้น หากคุณให้คำสั่งยกเลิกที่ชัดเจนแก่เรา เราจะพยายามยกเลิกธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว ยกเว้นในพฤติการณ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นซึ่งเราจะไม่ยอมรับการยกเลิก อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตามสมควรของเราสำหรับการยกเลิก

17.4. ข้อมูลการคืนเงิน

(i) เว้นแต่ธุรกรรมการโอนเงินจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้รับของคุณเรียบร้อยแล้ว และภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หากคุณขอเงินคืนสำหรับธุรกรรมการโอนเงินของคุณ (หรือธุรกรรมการโอนเงินของคุณถูกยกเลิก) เราจะคืนเงินให้กับคุณตามจำนวนเงินต้นของธุรกรรมการโอนเงินนั้น (ตามอัตราแลกเปลี่ยนของเรา ณ เวลาที่คุณทำธุรกรรมการโอนเงินนั้น) โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องมอบสำเนาของใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องและแสดงบัตรประจำตัวที่ถูกต้องให้กับ Ria ใบเสร็จรับเงินจะไม่สามารถใช้ได้ เว้นแต่ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจะได้รับการประมวลผลผ่านระบบของเรา และมีการพิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สร้างจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขใบเสร็จรับเงิน/คำสั่งที่ถูกต้อง
(ii) ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่คืนเงินค่าบริการลูกค้าหากธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวถูกหยุดหรือมิฉะนั้นก็ถูกยกเลิกตามคำขอของคุณหรือเนื่องมาจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
(iii) คุณรับทราบและยอมรับว่าคำขอการคืนเงินจะต้องดำเนินการภายใน 2 ปี นับจากวันที่ดำเนินธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว
(iv) หากต้องการขอเงินคืน โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่: 1800 531 581 หรือทางอีเมลที่: au_support@riamoneytransfer.com

18. พฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

เราจะไม่รับผิดใดๆ หากเราไม่สามารถดำเนินการตามข้อผูกมัดใดๆ ของเราให้กับคุณ หรือหากการดำเนินการตามข้อผูกมัดใดๆ ของเราให้กับคุณมีความล่าช้าอันเนื่องมาจากพฤติการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมเหตุสมผลของเรา ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน ข้อพิพาทแรงงาน เหตุสุดวิสัย อัคคีภัย อุทกภัย หรือวาตภัย สงคราม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง การปิดล้อม การแจ้งเตือนด้านความปลอดภัย การก่อการร้ายใดๆ หรือผลจากมาตรการป้องกันใดๆ ที่ดำเนินการ การทำลายทรัพย์สิน การก่อวินาศกรรม ไวรัส ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ การปฏิบัติตามบทกฎหมาย บทบังคับแห่งกฎหมาย กฎหมาย คำสั่งของรัฐ หรือคำสั่งศาลใดๆ การดำเนินการหรือคำสั่งของตำรวจหรือของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ ซึ่งอนุญาตให้เราให้บริการของเรา การตัดหรือความขัดข้องของพลังงาน ความขัดข้องของอุปกรณ์ ระบบ หรือซอฟต์แวร์ หรือการเชื่อมต่อกันของอินเทอร์เน็ต หรือการเกิดความผันผวนเป็นพิเศษใดๆ ในตลาดการเงินใดๆ ที่อาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของเราในการให้บริการ หรือข้อผูกมัดของเราภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ หากเกิดพฤติการณ์ใดๆ เหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก็จะถูกระงับตามระยะเวลาที่พฤติการณ์ดังกล่าวดำเนินต่อไป หรือตามดุลยพินิจของเราและเพื่อปกป้องทั้งคุณและเรา เราอาจยุติข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

19. การแจ้งเตือนและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

19.1. ขอบเขตความยินยอมของคุณในการรับการแจ้งเตือนและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ในฐานะส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนและการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับบริการของเรา เนื่องจากความมุ่งมั่นของเราในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการใช้บริการของเรา การแจ้งเตือนและการสื่อสารดังกล่าวจึงจะดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ และภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาใดๆ ที่กำหนด คุณตกลงที่จะรับข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มิฉะนั้นแล้วเราจะต้องมอบให้คุณในรูปแบบกระดาษ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) การเปิดเผยข้อมูล ประกาศ และการสื่อสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอันเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือการเรียกเก็บเงิน และการเปิดเผยข้อมูลก่อนและหลังธุรกรรมการโอนเงินใดๆ และทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด (ii) การยืนยันเกี่ยวกับการรอรับและ/หรือการรับเงินของธุรกรรมการโอนเงิน (iii) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และการส่งจดหมายแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งเดียวกันนี้ (iv) การสื่อสารเกี่ยวกับการบริการลูกค้า (v) นโยบายและประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (vi) ข้อมูลเกี่ยวกับการหักเงินหรือการเรียกเก็บเงิน ตามที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก (vii) นโยบายการแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ และทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด และการตอบกลับข้อเรียกร้องที่ยื่นอันเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณ (viii) การสื่อสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการของคุณ และ (ix) การสื่อสารการตลาดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ

19.2. การอัปเดตอีเมลและที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของคุณให้เป็นปัจจุบันสำหรับเราอยู่เสมอ คุณจะต้องอัปเดตที่อยู่อีเมล และที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และรายละเอียดการติดต่อ (ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอในแอป Ria Money Transfer

19.3. เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถส่งประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และใบแจ้งยอดแก่คุณทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่ออีเมลหรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ คุณสามารถอัปเดตที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เราบันทึกไว้ให้คุณได้ผ่านแอป Ria Money Transfer

20. ทรัพย์สินทางปัญญา

20.1. บริการของเราและแอป Ria Money Transfer เนื้อหา คุณลักษณะ และฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ซอฟต์แวร์ ข้อความ การแสดงผล รูปภาพ กราฟิก วิดีโอ และเสียงทั้งหมด และการออกแบบ การคัดเลือก และการจัดเตรียมของสิ่งเหล่านั้น) เป็นเจ้าของโดยเรา, กลุ่ม Euronet Worldwide Inc. (กลุ่มที่เราสังกัด) ("กลุ่มของเรา") และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา/ของกลุ่ม หรือผู้ให้บริการข้อมูลดังกล่าวรายอื่นๆ ทรัพย์สินเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายออสเตรเลียและกฎหมายระหว่างประเทศที่กำกับดูแลลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ และยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา กลุ่มของเรา และผู้ออกใบอนุญาตที่เป็นบุคคลที่สามใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

20.2. คุณได้รับอนุญาตให้ใช้แอป Ria Money Transfer และบริการของเราเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ทั้งนี้คุณต้องไม่:

(i) คัดลอก ดัดแปลง สร้างผลงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง แสดงต่อสาธารณะ นำเสนอต่อสาธารณะ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด จัดเก็บ หรือส่งข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นเพื่อ: (a) บันทึกสำเนาของข้อมูลดังกล่าวเป็นการชั่วคราวใน "หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม" (b) จัดเก็บไฟล์ที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณแคชไว้โดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพของการแสดงผล และ/หรือ (c) พิมพ์หน้าของแอป Ria Money Transfer ในจำนวนที่สมเหตุสมผลเพื่อการใช้งานที่ได้รับอนุญาต
(ii) ดัดแปลงสำเนาของข้อมูลใดๆ จากแอป Ria Money Transfer หรือลบหรือปรับเปลี่ยนประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าใดๆ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ จากสำเนาของข้อมูลจากเว็บไซต์นี้
(iii) ใช้รูปภาพ กราฟิก วิดีโอ หรือเสียงใดๆ จากแอป Ria Money Transfer แยกต่างหากจากข้อความใดๆ ที่มาพร้อมกัน
(iv) ทำซ้ำ ขาย หรือหาประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใดๆ จากส่วนใดๆ ของแอป Ria Money Transfer การเข้าถึงแอป Ria Money Transfer หรือการใช้แอป Ria Money Transfer หรือบริการหรือข้อมูลใดๆ ที่มีให้ใช้งานผ่านแอป Ria Money Transfer

20.3. หากคุณพิมพ์ ทำสำเนา ดัดแปลง ดาวน์โหลด หรือใช้งานในลักษณะอื่นใดต่อส่วนใดๆ ของแอป Ria Money Transfer อันเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิ์ของคุณในการใช้แอป Ria Money Transfer จะสิ้นสุดลงทันที และคุณจะต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาใดๆ ของข้อมูลที่คุณได้ทำขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามตัวเลือกที่เรากำหนด สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในแอป Ria Money Transfer หรือเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้จะไม่มีการถ่ายโอนไปให้คุณ และเรา ผู้ออกใบอนุญาตของเรา รวมไปถึงบริษัทใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของเรา และผู้ออกใบอนุญาตของบริษัทเหล่านั้นทั้งหมดขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง การใช้แอป Ria Money Transfer ในลักษณะใดๆ ที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ

21. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรากำหนดเงื่อนไขที่เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ หรือมิฉะนั้นก็ที่คุณให้หรือเคยให้ไว้กับเรา การใช้แอป Ria Money Transfer หมายความว่าคุณยินยอมให้มีการประมวลผลดังกล่าว และคุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้นั้นถูกต้อง ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้โดยคลิกที่ลิงก์ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ในแอป Ria Money Transfer

22. การจำกัดความรับผิด

22.1. ความรับผิดทั้งหมดของเราที่มีต่อคุณอันเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนเงินจะจำกัดอยู่ที่เงินเต็มจำนวนของธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าว พร้อมกับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ และดอกเบี้ยใดๆ ที่คุณอาจต้องชำระอันเป็นผลมาจากการที่เราไม่ได้ดำเนินธุรกรรมการโอนเงินนั้นหรือดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง

22.2. หากเราฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ที่กฎหมายและกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องบังคับให้เราต้องปฏิบัติตาม (ที่อาจกำหนดข้อผูกมัดบางประการต่อเราในฐานะผู้ให้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้ดำเนินการ และดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง) เราจะไม่รับผิดต่อคุณหากการฝ่าฝืนดังกล่าวมีสาเหตุมาจากผลสืบเนื่องที่ผิดปกติและไม่อาจคาดการณ์ได้อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องที่คงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้ว่าเราจะพยายามทุกวิถีทางให้เป็นไปในทางตรงกันข้าม หรือในกรณีที่มีสาเหตุมาจากข้อกำหนดอื่นๆ ที่เราต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติอื่นๆ ของกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้

22.3. โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราไม่ยกเว้นความรับผิดของเราสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือความประมาทเลินเล่อของพนักงานหรือตัวแทนของเรา การแถลงข้อความเป็นเท็จเพื่อฉ้อฉล หรือความรับผิดอื่นใดซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

23. ความรับผิดชอบต่อการสูญเสีย

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนอื่นใดที่เกิดขึ้นกับเรา กลุ่มของเรา บริษัทในเครือ และผู้ออกใบอนุญาต และเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทและหน่วยงานเหล่านี้จากและต่อข้อเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย การตัดสิน รางวัล ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร) อันเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งานใดๆ ของเนื้อหาแอป Ria Money Transfer หรือบริการของเรานอกเหนือจากที่ได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการใช้ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับจากแอป Ria Money Transfer หรือความประมาทเลินเล่อ การฉ้อโกง หรือความประพฤติผิดโดยจงใจของคุณ

24. การปฏิเสธการรับประกัน

24.1. คุณจะต้องไม่ใช้แอป Ria Money Transfer ในทางที่ผิดโดยการจงใจนำเข้าไวรัส โทรจัน เวิร์ม ระเบิดตรรกะ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นการมุ่งร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี คุณต้องไม่พยายามให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตสู่แอป Ria Money Transfer, เซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บแอป Ria Money Transfer หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมต่อกับแอป Ria Money Transfer คุณต้องไม่โจมตีแอป Ria Money Transfer ผ่านการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ หรือการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย หากละเมิดบทบัญญัตินี้ คุณจะกระทำความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายว่าด้วยการสื่อสาร มัลติมีเดีย ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ อาชญากรรมทางไซเบอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด หรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ เราจะรายงานการละเมิดใดๆ ดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเราจะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นโดยการเปิดเผยตัวตนของคุณให้หน่วยงานเหล่านั้นทราบ ในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าว สิทธิ์ของคุณในการใช้แอป Ria Money Transfer จะสิ้นสุดลงทันที

24.2. การใช้แอป Ria Money Transfer เนื้อหาของแอป และบริการของเราถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต: (a) แอป Ria Money Transfer เนื้อหาของแอป และบริการของเราที่ได้รับผ่านแอป Ria Money Transfer นั้นจัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามที่พร้อมใช้งาน" โดยไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือการค้ำประกันใดๆ ในทุกประเภท ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และ (b) ทั้งเราและบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราจะไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ คุณภาพ ความถูกต้อง ความเหมาะสมกับเวลา หรือความพร้อมใช้งานของแอป Ria Money Transfer โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้า ยกเว้นภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ทั้งเราและบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราไม่รับรองหรือรับประกันว่าแอป Ria Money Transfer เนื้อหาของแอป หรือบริการหรือรายการใดๆ ที่ได้รับผ่านแอป Ria Money Transfer จะถูกต้อง เชื่อถือได้ ปราศจากข้อผิดพลาด หรือไม่มีการติดขัด, ว่าข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข, ว่าแอป Ria Money Transfer หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้แอปพร้อมใช้งานจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือว่าแอป Ria Money Transfer หรือบริการหรือรายการใดๆ ที่ได้รับผ่านแอป Ria Money Transfer จะเป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณในลักษณะอื่น โดยข้อ 24.2 นี้ เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทุกประเภทไว้ ณ ที่นี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามที่กฎหมายกำหนดหรือในลักษณะอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการนำออกขายได้ การไม่ละเมิดสิทธิ์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงใดๆ สิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้าไม่มีผลต่อการรับประกันใดๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

25. การบริการลูกค้า

25.1. เราให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกรายและปฏิบัติตามข้อผูกมัดของเราอย่างเคร่งครัด คุณสามารถติดต่อทีมงานฝ่ายบริการลูกค้าเกี่ยวกับบริการของเราและแอป Ria Money Transfer ได้ทางโทรศัพท์ที่: 1800 531 581 หรือทางอีเมลที่: au_support@riamoneytransfer.com หรือทางไปรษณีย์ที่: Ria Customer Service, Level 1, 75 Castlereagh Street, Sydney, NSW, 2000 Australia

25.2. เราได้กำหนดขั้นตอนภายในสำหรับการตรวจสอบข้อร้องเรียนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเรา ตามขั้นตอนการร้องเรียนของเรานั้น ข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจยื่นจะต้องได้รับการส่งหรือยืนยันกับเราเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลถึงฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Ria ที่: compliance-au@riafinancial.com หรือทางไปรษณีย์ที่: Ria Compliance, Level 1, 75 Castlereagh Street, Sydney, NSW, 2000 Australia

25.3. หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการร้องเรียนของเรา โปรดดูนโยบายการร้องเรียนในแอป Ria Money Transfer หากคุณยังคงไม่พึงพอใจหลังจากที่เราตอบกลับข้อร้องเรียนใดๆ คุณมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อร้องเรียนของคุณถึง Australian Financial Complaints Authority (AFCA), GPO Box 3, Melbourne, VIC 3001, Australia หรือยื่นข้อร้องเรียนออนไลน์ไปยัง info@afca.org.au หรือทางโทรสารที่ (03) 9613 6399 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นข้อร้องเรียนไปยัง FCSL ได้ที่: https://www.afca.org.au/

26. ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์

เราให้บริการแอป Ria Money Transfer สำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียเท่านั้น เราไม่กล่าวอ้างว่าแอป Ria Money Transfer หรือเนื้อหาใดๆ ของแอปจะสามารถเข้าถึงได้หรือเหมาะสมนอกประเทศออสเตรเลีย การเข้าถึงแอป Ria Money Transfer อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหากดำเนินการโดยบุคคลบางคนหรือในบางประเทศ

27. กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่มีผลบังคับใช้

27.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สาระสำคัญ และการประกอบขึ้นของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำกับดูแลโดยกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ยกเว้นกฎว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ในฐานะผู้บริโภคที่พักอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย คุณยังจะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติบังคับใดๆ ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลียด้วยเช่นกัน

27.2. ทั้งคุณและเราต่างยอมรับว่าศาลในประเทศออสเตรเลียจะมีเขตอำนาจในการตัดสินคดีทั่วไปเหนือข้อพิพาทใดๆ

27.3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค

28. สิทธิ์ของบุคคลที่สาม

บุคคลที่ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้จะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการบังคับใช้บทใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งหมายความว่ามีเพียงคุณและเราเท่านั้นที่มีสิทธิ์ ข้อผูกมัด หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

29. การแยกออกจากกันได้

หากศาลใดๆ ที่มีเขตอำนาจพบว่าส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เนื้อหาส่วนนั้นจะถูกลบออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และไม่มีผู้ใดนอกเหนือจากคุณหรือเราที่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆ ดังกล่าว หรือดำเนินการใดๆ กับส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่มีผลบังคับ สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ตามกฎหมายของส่วนที่เหลือ ซึ่งจะมีผลผูกพันกับคุณและเราต่อไป

30. การไม่สละสิทธิ์

การไม่ได้บังคับใช้หรือความล่าช้าในการบังคับใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ ที่มีให้คุณหรือเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ซึ่งรวมถึงตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือมีให้ในลักษณะอื่นภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย) จะไม่ได้หมายความว่าคุณหรือเราไม่สามารถใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาใดๆ ดังกล่าวในภายหลัง

31. การกำหนดให้

31.1. คุณไม่สามารถกำหนดให้ ถ่ายโอน มอบหมาย หรือจำหน่ายข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อผูกมัด สิทธิ์ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นใด ไม่ว่าเวลาใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเราอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

31.2. เราสามารถกำหนดให้ ถ่ายโอน มอบหมาย หรือจำหน่ายข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อผูกมัด สิทธิ์ หรือเอกสิทธิ์ใดๆ ของเราให้กับบุคคลอื่นใดได้ทุกเมื่อ (ซึ่งรวมถึงให้กับบริษัทในเครือใดๆ ในกลุ่มของเรา) แต่เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อพยายามให้แน่ใจว่าการดำเนินการเช่นนั้นจะไม่ทำความเสียหายต่อสิทธิ์ใดๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

32. ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับเรา และเข้ามาแทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้า (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา) ซึ่งอาจมีอยู่ระหว่างคุณกับเรา ไม่มีสิ่งใดในข้อ 32 นี้ที่จะยกเว้นความรับผิดใดๆ ซึ่งคุณหรือเราอาจมีต่ออีกฝ่ายสำหรับข้อแถลงความใดๆ ที่กระทำโดยฉ้อโกง

33. เครื่องหมายการค้า

ชื่อ Ria, Ria Financial, Ria Money Transfer, Euronet Worldwide, Inc., Euronet และ Dandelion Payments, Inc. และชื่อที่เกี่ยวข้อง โลโก้ ชื่อของผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบ และสโลแกนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเรา กลุ่มของเรา หรือบริษัทในเครือหรือผู้ถือใบอนุญาตอื่นๆ ของกลุ่มของเรา (แล้วแต่กรณี) คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อ โลโก้ หรือสโลแกนเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเราอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ชื่อ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง