เวลาในการประมวลผล

บัตรเครดิต/เดบิต

การใช้บัตรเครดิต/เดบิตเพื่อชำระเงินสำหรับการโอนของคุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ปกติแล้ว เงินจะมาถึงภายใน 15 นาที | หากคำสั่งของคุณอยู่ระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัย อาจเกิดความล่าช้าถึง 6 ชั่วโมง

การคืนเงิน: หากต้องมีการคืนเงิน เครดิตจะถูกส่งไปยังบัญชีที่คุณฝากเงินเพื่อสั่งซื้อของ คุณจะเห็นจํานวนเงินใน 3-5 วันทําการสําหรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต