Thời gian xử lý

Thẻ tín dụng/ghi nợ

Sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ để chuyển tiền có thể mất phí nhưng tiền thường sẽ được chuyển trong vòng 15 phút. Nếu lệnh chuyển tiền của bạn phải trải qua bước đánh giá an ninh thì sẽ có thể bị trì hoãn lên đến 6 giờ đồng hồ.

Hoàn tiền: Nếu còn nợ tiền hoàn lại thì sẽ có một khoản tín dụng được gửi vào tài khoản mà bạn đã cấp tiền cho lệnh. Bạn có thể thấy số tiền này trong 3-5 ngày làm việc đối với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Ria Money Transfer. © 2024 Dandelion Payments, Inc. Bảo lưu mọi quyền.