Ochrana peněžních prostředků.

Uložení peněžních prostředků na samostatném účtu. V souladu s platnými právními předpisy, pokud jde o požadavky na ochranu peněžních prostředků přijatých od uživatelů platebních služeb nebo přijatých prostřednictvím jiných poskytovatelů platebních služeb za účelem provádění platebních transakcí, společnost Ria Payment Institution, E.P. S.A.U. zvolila systém ochrany na samostatných účtech za podmínek stanovených v článku 10.1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015.

Ria Payment Institution E.P., S.A.U. © 2024 Dandelion Payments, Inc. Všechna práva vyhrazena.