Khuyến mãi hiện tại

Khuyến mãi phí $0 cho khách hàng mới

Chỉ ưu đãi dành cho khách hàng mới. Sử dụng mã HelloRia trên ứng dụng Ria Money Transfer hoặc RiaMoneyTransfer.com và nhận $0 phí khi chuyển tiền lần đầu từ $50 trở lên, giới hạn một (1) lần cho mỗi người. Ưu đãi hết hạn vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Ria Money Transfer có quyền chấm dứt khuyến mãi bất cứ lúc nào.

Điều khoản và điều kiện.

Ria Financial Services. © 2023 Continental Exchange Solutions, Inc. Bảo lưu mọi quyền.