Gửi đơn khiếu nại

Để gửi đơn khiếu nại, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Ria trước khi gửi đơn khiếu nại đến cơ quan xét xử của bạn.

Dưới đây là một số cách liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Ria.

Với Riamoneytransfer.com

 • Điện thoại: 1-877-443-1399
 • Viết: RiaMoneyTransfer.com
  Người nhận: Manager, Customer Service Department
  7001 Village Drive
  Suite 200
  Buena Park, CA 90621
 • Email: customerservice@riamoneytransfer.com

Với Đại lý và Địa điểm cửa hàng của Ria

 • Điện thoại: 1-800-500-3994
 • Gửi thư cho: Ria Money Transfer
 • Người nhận: Manager, Customer Service Department
  7001 Village Drive
  Suite 200
  Buena Park, CA 90621
 • Email: compliance@riafinancial.com

* Hầu hết những trang web của cơ quan quản lý tiểu bang được liệt kê dưới đây dều có mẫu đơn khiếu nại trực tuyến. Người tiêu dùng sẽ được hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu này, nếu có, vì nhiều biểu mẫu có thể gửi thuận tiện dưới dạng điện tử qua trang web của cơ quan.

Dandelion Payments, Inc., dba Ria Money Transfer, NMLS ID 920968

Khách hàng ở Alabama:

Cơ quan quản lý: Ủy ban Chứng khoán Alabama

Loại giấy phép: Kinh doanh chi phiếu

Khách hàng ở Alaska:

Cơ quan quản lý: Bộ phận Ngân hàng & Chứng khoán của Tiểu bang Alaska

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Chỉ dành cho cư dân Alaska:

Nếu vấn đề của bạn chưa được giải quyết bởi Dandelion Payments, Inc., dba Ria Money Transfer theo số 1-800-500–3994, vui lòng gửi đơn chính thức đến Ban Ngân hàng & Chứng khoán của Tiểu bang Alaska.

Vui lòng tải xuống biểu mẫu tại đây: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/3/pub/DBSGeneralComplaintFormupdated.pdf

Gửi biểu mẫu khiếu nại chính thức kèm theo các tài liệu hỗ trợ:

Ban Ngân hàng & Chứng khoán
Hộp thư bưu điện 110807
Juneau, AK 99811-0807

Nếu bạn là cư dân Alaska và có thắc mắc về các khiếu nại chính thức, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ dbs.licensing@alaska.gov hoặc gọi Nine Zero Seven Four Six Five Two Five Two One

Khách hàng ở Arizona:

Cơ quan quản lý: Sở Định chế Tài chính Arizona

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Arkansas:

Cơ quan quản lý: Sở Chứng khoán Arkansas

 • Điện thoại: 501-324-9260 hoặc 800-981-4429
 • Fax: 501-324-9268

Qua đường bưu điện:
Arkansas Securities Department:
1 Commerce Way, Suite 402
Little Rock, Arkansas 72202

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở California:

Thông báo về Khiếu nại của Người tiêu dùng ở California:
Nếu bạn có khiếu nại về bất cứ khía cạnh nào của các hoạt động chuyển tiền được thực hiện tại địa điểm này, bạn có thể liên hệ với Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California theo số miễn cước 1-866-275-2677, qua email theo địa chỉ consumer.services@dfpi.ca.gov hoặc qua đường bưu điện tại Department of Financial Protection and Innovation, Consumer Services, 2101 Arena Boulevard, Sacramento, CA 95834.

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Colorado:

Cơ quan quản lý: Ban Ngân hàng Colorado

Qua đường bưu điện: Colorado Division of Banking
1560 Broadway, Ste. 975
Denver, Colorado 80202

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Thông báo cho Người tiêu dùng ở Colorado

Khách hàng ở Connecticut:

Cơ quan quản lý: Sở Ngân hàng Connecticut

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Delaware:

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy viên Ngân hàng Tiểu bang Delaware

Qua đường bưu điện:
1110 Forrest Avenue
Dover, DE 19904
Người nhận: Compliance

Loại giấy phép: Đơn vị kinh doanh chi phiếu và đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Quận Columbia:

Cơ quan quản lý: Sở Bảo hiểm, Chứng khoán & Ngân hàng Quận Columbia

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Florida:

Cơ quan quản lý: Văn phòng Quy chế Tài chính Florida

Qua đường bưu điện:
Florida Office of Financial Regulation
Người nhận: Consumer Assistance Group
200 E. Gaines Street 200
Tallahassee, FL 32399-0371

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền phần 2

Khách hàng ở Georgia:

Cơ quan quản lý: Sở Tài chính & Ngân hàng Georgia

Loại giấy phép: Giấy phép đơn vị đổi chi phiếu thành tiền mặt và đơn vị kinh doanh công cụ thanh toán

Khách hàng ở Guam:

Cơ quan quản lý: Sở Thuế & Doanh thu Guma

Khách hàng ở Hawaii:

Cơ quan quản lý: Ban Định chế Tài chính Hawaii

Qua đường bưu điện:
Division of Financial Institutions
Department of Commerce and Consumer Affairs
P.O. Box 2054
Honolulu, HI 96805
Email: dfi@dcca.hawaii.gov

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Idaho:

Cơ quan quản lý: Sở Tài chính Idaho

Qua đường bưu điện: Idaho Department of Finance Securities Bureau
P.O. Box 83720
Boise, ID 83720-0031
Email: securities@finance.idaho.gov

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Illinois:

Cơ quan quản lý: Sở Quy chế Tài chính và Chuyên môn Illinois

Qua đường bưu điện:
Illinois Department of Financial & Professional Regulations Administration
100 W. Randolph, Suite 9-100
Chicago, IL 60601

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Indiana:

Cơ quan quản lý: Sở Định chế Tài chính Indiana

Qua đường bưu điện:
Indiana Department of Financial Institutions
30 South Meridian Street, Suite 300
Indianapolis, Indiana 46204

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Iowa:

Cơ quan quản lý: Ban Ngân hàng Iowa

Qua đường bưu điện:
Iowa Division of Banking
200 East Grand Avenue, Suite 300
Des Moines, IA 50309

Loại giấy phép: Dịch vụ tiền tệ

Khách hàng ở Kansas:

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy viên Ngân hàng Tiểu bang của Kansas

Qua đường bưu điện:
Kansas Office of the State Bank Commissioner
Người nhận: Consumer Affairs Department
700 SW Jackson St, Suite 300 Topeka, KS 66603
Email: complaints@osbckansas.org

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Kentucky:

Cơ quan quản lý: Sở Định chế Tài chính Kentucky

Qua đường bưu điện:
Department of Financial Institutions
Người nhận: Complaint Submission
500 Mero Street, 2SW19
Frankfort, KY 40601

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Louisiana:

Cơ quan quản lý: Văn phòng Định chế Tài chính Louisiana

Qua đường bưu điện:
Office of Financial Institutions
Post Office Box 94095
Baton Rouge, LA 70804-9095

Loại giấy phép: Đơn vị kinh doanh chi phiếu và đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Maine:

Cơ quan quản lý: Cục Bảo vệ Tín dụng Người tiêu dùng Maine

Qua đường bưu điện:
Department of Professional & Financial Regulation
Bureau of Consumer Credit Protection
35 State House Station
Augusta, Maine 04333

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Maryland:

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy viên Quy chế Tài chính Maryland

Qua đường bưu điện: Office of the Commissioner of Financial Regulation
Người nhận: Complaint Unit
500 North Calvert Street, Suite 402
Baltimore, MD 21202

Loại giấy phép: Đơn vị đổi chi phiếu thành tiền mặt

Thông báo Tuân thủ dành cho Người tiêu dùng Maryland:
Ủy viên Quy chế Tài chính của Tiểu bang Maryland sẽ tiếp nhận mọi thắc mắc hoặc khiếu nại từ cư dân Maryland liên quan đến Dandelion Payments, Inc. dba Ria Money Transfer, NMLS ID 920968 tại 500 N. Calvert St., Ste. 402, Baltimore, MD 21202 hoặc (888) 784-0136.

Khách hàng ở Massachusetts:

Cơ quan quản lý: Ban Ngân hàng Massachusetts

Qua đường bưu điện:
Commonwealth of Massachusetts Division of Banks
Người nhận: Consumer Assistance Unit
1000 Washington Street, 10th Floor
Boston, Massachusetts 02118-6400

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền nước ngoài và kinh doanh chi phiếu

Khách hàng ở Michigan:

Cơ quan quản lý: Sở Dịch vụ Tài chính & Bảo hiểm Michigan

Qua đường bưu điện:
DIFS - Office of Consumer Services
PO Box 30220
Lansing MI 48909-7720

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Minnesota:

Cơ quan quản lý: Sở Thương mại Minnesota

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Mississippi:

Cơ quan quản lý: Sở Ngân hàng & Tài chính Tiêu dùng Mississippi

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Missouri:

Cơ quan quản lý: Ban Tài chính Missouri

Qua đường bưu điện:
Missouri Division of Finance
P.O. Box 716
Jefferson City, MO 65102-0716

Loại giấy phép: Kinh doanh chi phiếu

Khách hàng ở Montana:

Đối với khách hàng ở Montana, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ria.

Khách hàng ở Nebraska:

Cơ quan quản lý: Sở Tài chính & Ngân hàng Nebraska

Qua đường bưu điện:
Nebraska Department of Banking & Finance Financial Institutions – Complaints
P.O. Box 95006
Lincoln, Nebraska 68509-5006

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Nevada:

Cơ quan quản lý: Ban Định chế Tài chính Nevada

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở New Hampshire:

Cơ quan quản lý: Sở Ngân hàng New Hampshire

Qua đường bưu điện:
New Hampshire Banking Department
53 Regional Drive, Suite 200
Concord NH 03301

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở New Jersey:

Cơ quan quản lý: Sở Ngân hàng & Bảo hiểm New Jersey

Qua đường bưu điện:
New Jersey Department of Banking and Insurance Consumer Inquiry and Response Center (“CIRC”)
P.O. Box 471
Trenton, New Jersey 08625-0471

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở New Mexico:

Cơ quan quản lý: Ban Định chế Tài chính New Mexico

Loại giấy phép: Chuyển tiền

Khách hàng ở New York:

Cơ quan quản lý: Sở Dịch vụ Tài chính New York

Qua đường bưu điện:
Department of Financial Services, Consumer Assistance
Unit 1 State Street
New York, NY 10004

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở North Carolina:

Cơ quan quản lý: Ủy viên Các ngân hàng North Carolina

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở North Dakota:

Cơ quan quản lý: Sở Định chế Tài chính North Dakota

Qua đường bưu điện:
North Dakota Department of Financial Institutions
2000 Schafer Street, Suite G
Bismarck, ND 58501-1204

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Ohio:

Cơ quan quản lý: Ban Định chế Tài chính Ohio

Qua đường bưu điện:
Ohio Department of Commerce
Division of Financial Institutions
77 South High Street, 21st Floor
Columbus, Ohio 43215-6120

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Oklahoma:

Cơ quan quản lý: Sở Ngân hàng Oklahoma

Loại giấy phép: Chuyển tiền

Khách hàng ở Oregon:

Cơ quan quản lý: Ban Quy chế Tài chính Oregon

Qua đường bưu điện:
Department of Consumer and Business Services
PO Box 14480
Salem, OR 97309-0405

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Pennsylvania:

Cơ quan quản lý: Sở Ngân hàng và Chứng khoán Pennsylvania

Qua đường bưu điện:
Pennsylvania Department of Banking and Securities
17 N. 2nd Street, Suite 1300,
Harrisburg, PA 17101

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Puerto Rico:

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy viên Định chế Tài chính Puerto Rico

Qua đường bưu điện:
Commissioner of Financial Institutions
Người nhận: COMPLAINTS DIVISION
Office of the Commissioner of Financial Institutions
PO Box 11855
San Juan PR 00910-3855

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Rhode Island:

Cơ quan quản lý: Sở Quy chế Kinh doanh Rhode Island - Ban Ngân hàng

Qua đường bưu điện::
Department of Business Regulation Division of Banking
1511 Pontiac Avenue Bldg. 68-1
Cranston, RI 02920
Fax: 401-462-9503

Loại giấy phép: Kinh doanh chi phiếu

Khách hàng ở South Carolina:

Cơ quan quản lý: Văn phòng Tổng chưởng lý South Carolina

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở South Dakota:

Cơ quan quản lý: Ban Ngân hàng South Dakota

Qua đường bưu điện:
SD Division of Banking
1601 N. Harrison Avenue, Suite 1
Pierre, SD 57501

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Tennessee:

Cơ quan quản lý: Sở Định chế Tài chính Tennessee

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Texas:

Cơ quan quản lý: Sở Ngân hàng Texas

Qua đường bưu điện:
Texas Department of Banking
2601 North Lamar Boulevard, Suite 300
Austin, Texas 78705

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Utah:

Cơ quan quản lý: Sở Định chế Tài chính Utah

Qua đường bưu điện:
Utah Department of Financial Institutions
PO Box 146800
Salt Lake City, UT 84114-6800

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Vermont:

Cơ quan quản lý: Sở Quy chế Tài chính Vermont

Qua đường bưu điện:
Vermont Department of Financial Regulation Banking Division – Consumer Assistance
89 Main Street
Montpelier, VT 05620-3101

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ:

Cơ quan quản lý: Ban Ngân hàng Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Virginia:

Cơ quan quản lý: Cục Định chế Tài chính Virginia

Qua đường bưu điện:
Virginia Bureau of Financial Institutions
Post Office Box 640
Richmond, VA 23218-0640

Loại giấy phép: Giấy phép đơn vị kinh doanh lệnh chuyển tiền và đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Washington:

Cơ quan quản lý: Sở Định chế Tài chính Washington

Qua đường bưu điện:
Department of Financial Institutions Division of Consumer Services
P.O. Box 41200
Olympia, Washington 98504-1200

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở West Virginia:

Cơ quan quản lý: Ban Định chế Tài chính West Virginia

Qua đường bưu điện:
Consumer Complaints West Virginia Division of Financial Institutions
900 Pennsylvania Avenue Suite 306
Charleston, West Virginia 25302-3542

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Khách hàng ở Wisconsin:

Cơ quan quản lý: Sở Định chế Tài chính Wisconsin

 • Trực tuyến: http://www.wdfi.org
 • Điện thoại: 800-452-3328 608-261-7578
 • Fax: (608) 264-7968

Qua đường bưu điện:
Department of Financial Institutions Bureau of Consumer Affairs
PO Box 8041
Madison, WI 53708-804

Loại giấy phép: Đơn vị kinh doanh chi phiếu

Khách hàng ở Wyoming:

Cơ quan quản lý: Sở Kiểm toán Wyoming

Qua đường bưu điện:
Wyoming Division of Banking
Hathaway Building, 2nd Floor
2300 Capitol Avenue
Cheyenne, WY 82002

Loại giấy phép: Đơn vị chuyển tiền

Được Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu Bang New York cấp phép hoạt động như một Đơn vị Chuyển tiền.
Được cấp phép bởi Sở Ngân hàng và Tài chính Georgia; NMLS #920968.
Giấy phép Đơn vị Kinh doanh Chi phiếu Massachusetts # CS0105, Giấy phép Chuyển tiền Nước ngoài # FT920968, NMLS # 920968.
Được cấp phép bởi Sở Ngân hàng Connecticut, NMLS MT-920968.