Thông báo về quyền riêng tư toàn cầu

Tháng 9 2023

Thông báo về quyền riêng tư này (“Thông báo về quyền riêng tư”) giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (“Dữ liệu cá nhân”) trong khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả khi bạn duyệt trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi (“Trang web / Ứng dụng”), thực hiện giao dịch với chúng tôi , hoặc ghé thăm các cửa hàng của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”) , cho dù với tư cách là khách hàng, khách truy cập và/hoặc người dùng Trang web/Ứng dụng của chúng tôi hay theo bất kỳ cách nào bạn có thể tương tác với chúng tôi (gọi chung là “bạn”, “của bạn” hoặc “người dùng”). Trong Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi cũng mô tả liệu Dữ liệu cá nhân của bạn có được chia sẻ với các bên khác hay không và các cơ chế chúng tôi áp dụng để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về quyền riêng tư này và kiểm tra Trang web/Ứng dụng để biết mọi cập nhật. Các cập nhật đối với Thông báo về quyền riêng tư này sẽ được xuất bản trên Trang web/Ứng dụng của chúng tôi và bằng cách tiếp tục giao dịch với chúng tôi, bạn đồng ý với Thông báo về quyền riêng tư này và mọi sửa đổi trong tương lai.

Khi luật pháp địa phương yêu cầu đưa các chi tiết bổ sung vào Thông báo về quyền riêng tư này, thông tin đó đã được đưa vào phần Thông báo về quyền riêng tư theo khu vực bên dưới.

Nội dung Thông báo khu vực

Dữ liệu cá nhân nào được thu thập và tại sao?
Phòng chống gian lận
Lợi ích hợp pháp
Ria lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong bao lâu?
Ria có tiết lộ Dữ liệu Cá nhân không?
trẻ vị thành niên
Bảo mật dữ liệu
Lập hồ sơ và ra quyết định tự động
Tiếp thị và quảng cáo
Mô tả quyền dữ liệu cá nhân
Khiếu nại về quyền riêng tư
Công ty của chúng tôi theo dịch vụ

Thông báo tới người tiêu dùng Hoa Kỳ (CCPA)
Thông báo tới cư dân Châu Âu (EEA)
Thông báo tới cư dân Vương quốc Anh
Thông báo tới cư dân Argentina
Thông báo tới cư dân Mexico
Thông báo tới người dân Chile
Thông báo tới cư dân Malaysia
Thông báo tới cư dân New Zealand
Thông báo tới cư dân Úc
Thông báo tới cư dân Ấn Độ

Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Làm cách nào tôi có thể liên hệ với công ty về Dữ liệu của mình? Để đưa ra yêu cầu hoặc tư vấn, bạn có thể:

Chúng ta là ai? Chúng tôi là Ria, một phần của tập đoàn Euronet Worldwide.

Loại dữ liệu cá nhân nào được thu thập? Chúng tôi chỉ thu thập Dữ liệu cá nhân cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn và tuân thủ luật hiện hành.

Tại sao Ria thu thập Dữ liệu Cá nhân? Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích hợp đồng và pháp lý cụ thể. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cũng thu thập dữ liệu cho các mục đích bổ sung.

Ria lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong bao lâu? Chúng tôi chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành.

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với ai? Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các công ty, cơ quan pháp lý và đối tác khác của Tập đoàn Euronet khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc cam kết hợp đồng.

Ria lưu trữ Dữ liệu Cá nhân ở đâu? Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân ở những vị trí an toàn với các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt. Nếu chúng tôi cần chuyển Dữ liệu Cá nhân đến địa điểm khác, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp.

Quyền dữ liệu cá nhân của bạn là gì? Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể có các quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình theo luật hiện hành. Mô tả về các quyền Dữ liệu Cá nhân phổ biến được nêu trong phần 15 bên dưới.

1. Dữ liệu cá nhân nào được thu thập và tại sao?

Các danh mục, nguồn và lý do thu thập Dữ liệu Cá nhân được liệt kê bên dưới. Trong trường hợp việc thu thập Dữ liệu Cá nhân dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Ria không và sẽ không “bán” hoặc “chia sẻ” Dữ liệu Cá nhân vì những điều khoản đó được xác định theo luật hiện hành. Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết một cách hợp lý để cung cấp Dịch vụ và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào theo địa chỉ dpo@euronetworldwide.com.

Ria thu thập Dữ liệu Cá nhân từ các nguồn sau

 • Trực tiếp từ bạn thông qua các tương tác và hình thức trực tiếp.
 • Các trang web Internet, thông qua việc thu thập thông tin thụ động về các tương tác của Bạn, bao gồm số lần nhấp vào trang, thời gian sử dụng hoặc siêu dữ liệu được thu thập tự động khác.
 • Mạng quảng cáo, dịch vụ truyền thông xã hội.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ Internet; Hệ điều hành và nền tảng.
 • Các nhà cung cấp phân tích dữ liệu.
 • Cơ sở dữ liệu của chính phủ.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ.

1.1 Các loại dữ liệu cá nhân

Một. Số nhận dạng hoặc dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể bao gồm tên, email, số điện thoại và/hoặc số fax, địa chỉ nhà ở và/hoặc doanh nghiệp và dữ liệu liên hệ khác (“Chi tiết liên hệ”), tiêu đề, ngày sinh, giới tính, hình ảnh, video hoặc chữ ký.

Khi cần thiết, Dữ liệu nhận dạng chỉ được sử dụng cho các mục đích được mô tả.

Mục đích để xử lý Cơ sở pháp lý

Để thực hiện/cung cấp Dịch vụ.

Nghĩa vụ hợp đồng

Để cung cấp dịch vụ khách hàng và ghi lại hướng dẫn của khách hàng, chúng tôi sẽ theo dõi và ghi lại (thông qua phương tiện tự động hoặc bản ghi) các cuộc gọi điện thoại, email và cuộc trò chuyện của chúng tôi với bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng bản ghi của các cuộc gọi này để xác nhận hướng dẫn được cung cấp cho chúng tôi.

Nghĩa vụ hợp đồng
Lợi ích chính đáng

Để quản lý (các) tài khoản của bạn (ví dụ: tài khoản đăng ký, quản trị, bảo trì và dịch vụ).

Nghĩa vụ trước hợp đồng/hợp đồng

Để cung cấp quảng cáo và tiếp thị.

Bằng lòng
Nghĩa vụ hợp đồng

Để đo lường và đánh giá hành vi của bạn bằng cách sử dụng quy trình xử lý tự động nhằm cung cấp cho bạn Dịch vụ được cá nhân hóa hơn.

Bằng lòng

Sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc quà tặng: Bạn có thể muốn tham gia vào các sự kiện do chúng tôi tổ chức hoặc trong một quà tặng cụ thể.

Bằng lòng

Để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi liên quan đến việc lưu giữ hồ sơ, chúng tôi lưu giữ thư từ bao gồm e-mail, fax và bất kỳ hình thức liên lạc điện tử nào, cùng với mọi hồ sơ về tài khoản của khách hàng. Chúng tôi cũng giữ các thư dịch vụ khách hàng và các thông tin liên lạc khác giữa chúng tôi và bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn Euronet cũng như các đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi.

Nghĩa vụ pháp lý

Trong một số trường hợp rất hạn chế, thực hiện kiểm tra tín dụng nhằm xác minh danh tính của cá nhân như một phần của hoạt động KYC để cung cấp Dịch vụ.

Nghĩa vụ pháp lý
Bằng lòng

b. Chi tiết tài chính và thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm

Chúng tôi thu thập dữ liệu tài chính cá nhân của bạn khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập dữ liệu tài chính như thông tin tài khoản ngân hàng, báo cáo tài chính, lý do chuyển tiền, nghề nghiệp (thông tin chuyên môn hoặc liên quan đến việc làm) hoặc tài liệu khác để chứng minh nguồn tiền bạn muốn chuyển (tương tự như phiếu lương), nhằm cung cấp bạn với Dịch vụ của chúng tôi.

Mục đích để xử lý Cơ sở pháp lý

Cung cấp/Thực hiện Dịch vụ

Nghĩa vụ hợp đồng

Chống rửa tiền

Nghĩa vụ pháp lý

Chống tài trợ khủng bố và hoạt động tội phạm

Nghĩa vụ pháp lý

Để quản lý (các) tài khoản của khách hàng

Nghĩa vụ hợp đồng

Trong những trường hợp rất hạn chế, để thực hiện kiểm tra tín dụng để cung cấp Dịch vụ

Lợi ích hợp pháp

Để xác minh danh tính của khách hàng (ví dụ: KYC: để biết thêm thông tin hãy nhấp vào đây)

Nghĩa vụ pháp lý

Ria sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp thông tin thanh toán của mình (tức là chi tiết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ) trực tiếp cho nhân viên hoặc đại lý. Trường hợp cần thông tin thanh toán, Ria sẽ yêu cầu khách hàng nhập thông tin trực tiếp vào hệ thống xử lý thanh toán.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc Ria xử lý thông tin tài chính của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.

c. Thông tin hành vi và kỹ thuật

Địa chỉ IP, mạng internet hoặc mạng tương tự khác, hoạt động duyệt web hoặc tìm kiếm, thông tin hành vi (để hiểu cách bạn cư xử khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi), loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, cài đặt độ phân giải màn hình, loại trình cắm trình duyệt và các phiên bản, hệ điều hành và nền tảng.

Chính sách cookie của chúng tôi có sẵn ở đây

Mục đích để xử lý Cơ sở pháp lý

Để thực hiện phân tích để đo lường việc sử dụng trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm số lượt truy cập, thời gian trung bình dành cho Trang web/Ứng dụng, các trang đã xem, dữ liệu tương tác trang (chẳng hạn như cuộn, nhấp chuột và di chuột), v.v. và để cải thiện nội dung chúng tôi cung cấp cho bạn.

Lợi ích hợp pháp

Để thực hiện các hoạt động nhằm xác minh hoặc duy trì chất lượng của Dịch vụ và để cải thiện, nâng cấp hoặc nâng cao Dịch vụ, bao gồm quản trị Trang web/Ứng dụng và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát .

Bằng lòng
Lợi ích hợp pháp

Để giúp đảm bảo an toàn và bảo mật cho Trang web/Ứng dụng của chúng tôi.

Bằng lòng
Lợi ích hợp pháp

Để cung cấp quảng cáo và tiếp thị, bao gồm đo lường tác động của email của chúng tôi.

Bằng lòng

Để cung cấp Dịch vụ, bao gồm cả việc xử lý giao dịch.

Nghĩa vụ hợp đồng

d. Thông tin vị trí hoặc dữ liệu vị trí địa lý

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Mục đích để xử lý Cơ sở pháp lý

Để cung cấp Dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi trải nghiệm phù hợp trên Ứng dụng liên quan đến vị trí của họ, chẳng hạn như hiển thị nội tệ ở vị trí có liên quan.

Bằng lòng
Nghĩa vụ pháp lý

Để cung cấp Dịch vụ, bao gồm cả việc sử dụng Vị trí của thiết bị để xác định các địa điểm lân cận để đón và trả khách

Bằng lòng

đ. Giám sát âm thanh và video

Ghi hình ảnh, video và âm thanh/giọng nói.

Mục đích để xử lý Cơ sở pháp lý

Để duy trì sự an toàn của Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng CCTV để đảm bảo an toàn cho khách hàng trong các cửa hàng hoặc văn phòng của chúng tôi.

Lợi ích hợp pháp

f. Dữ liệu giao dịch

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân như chi tiết người thụ hưởng, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin liên hệ, nơi bạn gửi tiền và tùy chọn ngân hàng. Tùy thuộc vào quy định của địa phương, chúng tôi thu thập các thông tin chi tiết như nghề nghiệp (thông tin chuyên môn hoặc liên quan đến việc làm), mối quan hệ với người thụ hưởng, lý do chuyển nhượng và tài liệu bổ sung để chứng minh nguồn tiền.

Mục đích để xử lý Cơ sở pháp lý

Để cung cấp Dịch vụ, bao gồm cả việc hoàn tất giao dịch.

Nghĩa vụ hợp đồng

Vì mục đích tuân thủ liên quan đến một giao dịch.

Nghĩa vụ pháp lý

g. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm

Khi thực sự cần thiết, chúng tôi có thể thu thập các danh mục Dữ liệu cá nhân nhạy cảm hoặc đặc biệt (“Dữ liệu cá nhân nhạy cảm”) để cung cấp Dịch vụ và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập các danh mục Dữ liệu cá nhân nhạy cảm sau: thông tin sinh trắc học hoặc số nhận dạng nhận dạng duy nhất (ví dụ: hình học quét khuôn mặt và thông tin phái sinh); thông tin nhận dạng của chính phủ (ví dụ: bằng lái xe, thẻ căn cước tiểu bang hoặc số hộ chiếu); thông tin sức khỏe. Khi luật pháp hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ xin phép bạn hoặc cho bạn cơ hội từ chối trước khi xử lý Dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn. Chúng tôi không “bán” hoặc “chia sẻ” Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm vì những điều khoản đó được xác định theo luật hiện hành. Chúng tôi chỉ sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho các mục đích được pháp luật hiện hành cho phép. Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu cá nhân nhạy cảm trong khoảng thời gian cần thiết một cách hợp lý để cung cấp Dịch vụ và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm Cơ sở pháp lý

Để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm cả mục đích KYC.

Nghĩa vụ pháp lý
Lợi ích công cộng

Vì mục đích bảo mật và ngăn chặn gian lận để xác minh danh tính của bạn trong khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin dữ liệu, bấm vào đây.

Nghĩa vụ pháp lý đối với các khu vực pháp lý như Liên minh Châu Âu.

Sự đồng ý đối với các khu vực pháp lý nơi cần có sự đồng ý.

Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia mà Dịch vụ của chúng tôi đang được cung cấp. Không phải tất cả các loại dữ liệu được mô tả ở trên đều có thể áp dụng cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại dpo@euronetworldwide.com

h. Dữ liệu không thể nhận dạng

Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sử dụng dữ liệu mà bạn không thể được xác định trực tiếp (chẳng hạn như dữ liệu sử dụng và nhân khẩu học ẩn danh) thay vì Dữ liệu Cá nhân (“dữ liệu không thể nhận dạng”). Dữ liệu không thể nhận dạng này có thể được sử dụng để cải thiện quy trình nội bộ của chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo thêm cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu tổng hợp cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phân tích, đánh giá và cải thiện Dịch vụ của mình.

i. Tính năng của thiết bị

Khi sử dụng ứng dụng và để nâng cao cách sử dụng, chức năng cũng như trải nghiệm của bạn khi bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể cần quyền truy cập vào một số thông tin và chức năng bổ sung nhất định trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như danh sách liên hệ của bạn. Trước khi truy cập những thông tin đó, chúng tôi sẽ xin phép bạn. Mọi dữ liệu thu được bằng cách sử dụng các tính năng này của thiết bị sẽ chỉ được lưu trữ trên thiết bị của bạn, không bao giờ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi hoặc nơi khác.

Bạn có thể chọn thêm thông tin liên hệ của mình bằng cách kết nối liên hệ từ thiết bị hoặc tài khoản mạng xã hội của bạn với Ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn chọn chia sẻ danh bạ của mình với chúng tôi, theo hướng dẫn của bạn, chúng tôi sẽ truy cập và lưu trữ thông tin liên hệ của bạn trong Ứng dụng của chúng tôi để giúp bạn gửi tiền cho người thân của bạn dễ dàng hơn. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập thông tin về các liên hệ của bạn, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và các quyền kiểm soát dành cho bạn.

j. Danh sách liên hệ

Khi bạn cho phép Ứng dụng truy cập sổ địa chỉ trên thiết bị của bạn, Ứng dụng sẽ tải tên và số điện thoại của họ lên danh sách liên hệ của bạn trong Ứng dụng. Bằng cách này, khi bạn chọn người thụ hưởng, bạn sẽ có thể chọn ai đó từ danh sách liên hệ của mình mà không cần phải bao gồm tất cả thông tin của họ theo từng chữ số.

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi sẽ chỉ truy cập danh sách liên hệ trên thiết bị của bạn miễn là bạn đồng ý rõ ràng với chúng tôi. Bạn có thể cấp cho chúng tôi quyền truy cập trong quá trình đăng ký hoặc bất kỳ lúc nào sau khi tài khoản của bạn được tạo trong tùy chọn cài đặt.

Nếu sau khi cho phép Ứng dụng truy cập vào danh sách liên hệ của bạn, bạn thay đổi ý kiến, bạn sẽ luôn có thể xóa danh sách liên hệ của mình khỏi Ứng dụng. Hãy nhớ rằng danh sách chi tiết liên hệ đã nhập sẽ không bao giờ rời khỏi điện thoại của bạn và chúng tôi sẽ không bao giờ lưu trữ bản sao của dữ liệu đó trong máy chủ của chúng tôi.

1.1 Dữ liệu sinh trắc học và e-KYC

Về mặt pháp lý, chúng tôi có nghĩa vụ kiểm tra danh tính của bạn thông qua quy trình được gọi là e-KYC (Nhận dạng khách hàng điện tử) để nhận dạng riêng bạn và ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các âm mưu lừa đảo theo yêu cầu của luật chống rửa tiền. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ, bản quay video và/hoặc ảnh selfie trong quá trình làm quen khi bạn đăng ký dịch vụ trực tuyến Ria trên ứng dụng di động hoặc ứng dụng web Ria. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những thông tin này trực tiếp trên nền tảng của nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Quá trình và thông tin này giúp chúng tôi xác định các hoạt động đáng ngờ. Nó cũng sẽ cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn Dịch vụ tốt hơn.

Ảnh selfie, quay video (nếu được yêu cầu) và dữ liệu dẫn xuất như mẫu quét khuôn mặt có thể được coi là dữ liệu sinh trắc học hoặc thông tin sinh trắc học theo luật pháp địa phương tại khu vực pháp lý nơi chúng tôi hoạt động. Tùy thuộc vào quốc gia bạn sinh sống, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi dữ liệu sinh trắc học của bạn. Nếu bạn từ chối đồng ý thu thập thông tin sinh trắc học của mình, vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để họ có thể hỗ trợ quy trình xác minh danh tính thông qua một phương pháp thay thế. Bạn sẽ tìm thấy thông tin liên lạc ở đây.

Chúng tôi chia sẻ thông tin sinh trắc học với các nhà cung cấp dịch vụ của mình theo nghĩa vụ hợp đồng. Cả Ria và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đều không bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin sinh trắc học của bạn. Tất cả các nhà cung cấp có quyền truy cập vào dữ liệu này đều bị ràng buộc theo hợp đồng để duy trì các tiêu chuẩn bảo mật nhằm đảm bảo thông tin Sinh trắc học của bạn được an toàn và nhà cung cấp dịch vụ sẽ không sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác. Điều này bao gồm việc ngăn chặn các bên trái phép truy cập vào dữ liệu đó.

Theo luật bảo mật hiện hành, quyền riêng tư dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn cũng mở rộng sang dữ liệu sinh trắc học, bao gồm cả quyền truy cập dữ liệu. Vui lòng xem phần “Quyền của tôi là gì” trong Thông báo về quyền riêng tư này để biết danh sách các quyền riêng tư về dữ liệu của bạn.

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quy trình KYC điện tử của chúng tôi và việc sử dụng Sinh trắc học của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dpo@euronetworldwide.com.

Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi tại bất kỳ cửa hàng nào của chúng tôi, quy trình KYC sẽ khác và đại lý hoặc bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi sẽ đảm bảo ID bạn cung cấp khớp với danh tính của bạn.

Khi sử dụng bảng chữ ký của chúng tôi tại cửa hàng hoặc tại bất kỳ địa điểm đại lý nào, chúng tôi sẽ chỉ thu thập hình ảnh chữ ký của bạn như được phản ánh trên bảng chữ ký và sẽ không thu thập dữ liệu sinh trắc học từ bạn.

1.3 Dữ liệu cá nhân của người thụ hưởng

Nếu bạn là người thụ hưởng, chúng tôi sẽ thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn từ khách hàng của chúng tôi vì bạn rất cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng giữa Ria và khách hàng của chúng tôi. Bạn là đối tượng sẽ được hưởng lợi từ giao dịch thanh toán do khách hàng của chúng tôi thực hiện.

Các loại Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về bạn như sau:

 • Dữ liệu cá nhân nhận dạng (Theo mục 1)
 • Dữ liệu giao dịch (Theo mục 1)
 • Dữ liệu tài chính (Theo mục 1)

Cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu cá nhân của người thụ hưởng là lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến mối quan hệ hợp đồng mà chúng tôi có với khách hàng của mình.

Dữ liệu cá nhân của người thụ hưởng chỉ được xử lý để đảm bảo xác định đúng dịch vụ chuyển tiền và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Các biện pháp bảo mật tương tự được thực hiện để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của cả người thụ hưởng và khách hàng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình với tư cách là người thụ hưởng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dpo@euronetworldwide.com.

1.4 Dữ liệu cá nhân được thu thập từ các bên khác

Chúng tôi có thể lấy Dữ liệu cá nhân của bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như nguồn hồ sơ công cộng (tổ chức chính quyền liên bang, tiểu bang hoặc địa phương) để tuân thủ quy định của địa phương và để đảm bảo cơ chế KYC của chúng tôi là chính xác và chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dịch vụ an toàn nhất.

Dữ liệu cá nhân được thu thập từ bên thứ ba chỉ được xử lý cho các mục đích cụ thể, chẳng hạn như:

 • Mục đích nhận dạng: Chúng tôi có thể kiểm tra Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cùng với các bên thứ ba của chúng tôi để đảm bảo danh tính của bạn khớp với thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Nếu chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu bổ sung nào thu được từ bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sớm nhất có thể và nhận được sự đồng ý của bạn nếu luật hiện hành yêu cầu.

1.5 Độ chính xác của Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi cam kết giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn chính xác và cập nhật. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng cách đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân mới nhất mà chúng tôi nhận được được ghi lại chính xác và khi xét thấy cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ và yêu cầu bạn cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình. Đôi khi, chúng tôi có thể gửi cho bạn một email yêu cầu bạn xác nhận và/hoặc cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình. Thông tin liên lạc này dựa trên lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi để duy trì thông tin chính xác và cập nhật.

Nếu bạn nhận thấy Dữ liệu Cá nhân của mình không chính xác, bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin của mình bằng cách gửi email đến dpo@euronetworldwide.com.

1.6 Học máy

Một trong những mục đích chính của việc sử dụng máy học ở Ria là hỗ trợ quy trình xác minh e-KYC kỹ thuật số theo yêu cầu của luật chống rửa tiền.

Thông tin sinh trắc học do bạn tải lên được phân tích để đưa ra đề xuất về việc liệu cá nhân muốn đăng ký Dịch vụ Ria có phải là cá nhân được hiển thị trong tài liệu nhận dạng hay không. Công nghệ này quét các hình ảnh, dịch chúng sang ngôn ngữ máy tính, tức là: các mẫu và so sánh chúng với nhau cũng như với cơ sở dữ liệu các hình ảnh khác. Công nghệ phê duyệt hoặc từ chối những hình ảnh đó là của cùng một người.

2. Phát hiện gian lận

Ria cũng đã phát triển các mô hình học máy của riêng mình để hỗ trợ các nỗ lực tuân thủ quy định tổng thể, chẳng hạn như xác định các trường hợp gian lận giao dịch. Phân tích này nhằm đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ được yêu cầu và tuân thủ các yêu cầu pháp lý của chúng tôi, nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quá trình này bao gồm phân tích dữ liệu giao dịch và gán giá trị cho thông tin cụ thể. Các giá trị này sau đó được tổng hợp và chuyển đến mô hình học máy để suy ra liệu giao dịch có khả năng là gian lận hay không.

Tất cả thông tin thu được thông qua quá trình học máy của chúng tôi sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích được mô tả ở đây và sẽ không bao giờ được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác cũng như sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và quyền tự do của bạn.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng công nghệ máy học của Euronet, vui lòng liên hệ với Euronet DPO theo địa chỉ dpo@euronetworldwide.com.

3. Lợi ích hợp pháp

Khi chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phù hợp với lợi ích của chúng tôi với lợi ích của bạn để Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng theo sự cho phép của luật liên quan hoặc khi nó không ảnh hưởng xấu đến quyền của bạn. Khi có yêu cầu, khách hàng có thể yêu cầu thông tin về bất kỳ quá trình xử lý nào dựa trên lợi ích hợp pháp.

4. Ria lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong bao lâu?

Dữ liệu Cá nhân được lưu giữ miễn là cần thiết để cung cấp Dịch vụ được yêu cầu và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, kế toán hoặc báo cáo hiện hành. Khoảng thời gian lưu giữ được xác định dựa trên các yêu cầu và nghĩa vụ hiện hành, có thể bao gồm:

 • Yêu cầu pháp lý và quy định: Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật và quy định thương mại, thuế và chống rửa tiền. Mặc dù chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ nhằm mục đích tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ bị hạn chế đến mức không thể sử dụng dữ liệu đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Mặc dù bị hạn chế nhưng chỉ khi cần thiết Dữ liệu cá nhân của bạn mới được truy cập. Bất cứ khi nào chúng tôi nhận được yêu cầu xóa, chúng tôi cũng sẽ duy trì Dữ liệu cá nhân của bạn để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
 • Dịch vụ khách hàng và mối quan hệ hợp đồng (quản trị quan hệ khách hàng, xử lý khiếu nại, v.v.): Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của bạn miễn là bạn vẫn là khách hàng của chúng tôi. Sau khi chúng tôi coi mối quan hệ hợp đồng của mình đã kết thúc, chúng tôi sẽ tiến hành hạn chế dữ liệu của bạn để chỉ cung cấp dữ liệu đó nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý như đã trình bày ở trên.
 • Tiếp thị: Chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị miễn là bạn chưa yêu cầu chúng tôi từ chối, theo mục 11 của Thông báo về Quyền riêng tư này hoặc cho đến khi chúng tôi biết rằng bạn không còn quan tâm hoặc dữ liệu của bạn không còn quan tâm nữa. chính xác.

5. Ria có tiết lộ Dữ liệu Cá nhân không?

Việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Ria cho mục đích kinh doanh hoặc để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý được nêu dưới đây:

5.1 Tập đoàn Euronet

Các loại Dữ liệu Cá nhân Mục đích Cơ sở pháp lý

Dữ liệu xác định
Video theo dõi
Dữ liệu giao dịch
Chi tiết tài chính
Dữ liệu hành vi và kỹ thuật

Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với Euronet và các chi nhánh của Tập đoàn Euronet vì mục đích kinh doanh hàng ngày của các chi nhánh của chúng tôi và tuân thủ các nghĩa vụ của nhóm.

Do việc bán, mua lại, sáp nhập hoặc tổ chức lại liên quan đến Euronet, một công ty trong Tập đoàn Euronet hoặc bất kỳ tài sản tương ứng nào của họ, chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba. Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin của họ được bảo vệ đầy đủ.

Nghĩa vụ pháp lý
Nghĩa vụ hợp đồng

5.2 Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba*

Các loại Dữ liệu Cá nhân Mục đích Cơ sở pháp lý

Dữ liệu xác định
Dữ liệu sinh trắc học
Chi tiết tài chính

Cho các nhà cung cấp phân tích dữ liệu và xác minh ID để thực hiện các dịch vụ xác minh tuân thủ (e-KYC) và phòng chống gian lận.

Nghĩa vụ pháp lý
Bằng lòng

Chi tiết liên hệ
Dữ liệu giao dịch

Cho các đại lý và phóng viên của chúng tôi để cung cấp Dịch vụ.

Lợi ích chính đáng
Nghĩa vụ pháp lý
Bằng lòng

chi tiết liên lạc
Dữ liệu hành vi và kỹ thuật

Để các nhà quảng cáo hoặc mạng quảng cáo và các công ty truyền thông xã hội đặt các quảng cáo đã đặt được cá nhân hóa trong các dịch vụ kỹ thuật số và để điều chỉnh theo sở thích của người tiêu dùng.

Bằng lòng
theo hợp đồng
Nghĩa vụ

*Ý nghĩa pháp lý và danh sách "nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba" có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia bạn sinh sống. Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp nào có quyền truy cập và lý do tại sao họ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại dpo@euronetworldwide.com.

5.3 Cơ quan pháp lý và quản lý

Các loại Dữ liệu Cá nhân Mục đích Cơ sở pháp lý

Dữ liệu xác định
Video theo dõi
Dữ liệu giao dịch
Chi tiết tài chính

Chúng tôi có thể cần tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm Dữ liệu cá nhân nhạy cảm, như được mô tả ở trên) nếu cơ quan pháp luật yêu cầu. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các cơ quan pháp luật để thực thi hoặc áp dụng Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận hoặc hiểu biết nào khác mà chúng tôi có thể có với bạn.

Nghĩa vụ pháp lý
Nghĩa vụ hợp đồng

5.4 Đối tác chiến lược

Các loại Dữ liệu Cá nhân Mục đích Cơ sở pháp lý

Dữ liệu xác định
Dữ liệu giao dịch
Chi tiết tài chính

Chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi cần thiết với các đối tác chiến lược để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi.

Nghĩa vụ pháp lý

5.5 Đối tác chuyên nghiệp

Các loại Dữ liệu Cá nhân Mục đích Cơ sở pháp lý

Dữ liệu xác định
Video theo dõi
Dữ liệu giao dịch
Chi tiết tài chính

Chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với các cố vấn, luật sư, chuyên gia tư vấn, kiểm toán viên hoặc kế toán viên để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi cũng như để cung cấp Dịch vụ cũng như nghĩa vụ hợp đồng và các phương pháp hay nhất của chúng tôi.

Lợi ích hợp pháp

6. Trẻ vị thành niên

Chúng tôi không cung cấp Dịch vụ trực tiếp cho trẻ em dưới 18 tuổi hoặc chủ động thu thập thông tin cá nhân của chúng. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không sử dụng Trang web/Ứng dụng hoặc Ưu đãi hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với chúng tôi. Nếu bạn biết rằng bất kỳ ai dưới 18 tuổi đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi một cách bất hợp pháp, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại dpo@euronetworldwide.com.

7. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn và đã áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp và hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn mọi mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin mà bạn đã ủy thác cho chúng tôi. Tại Ria, chúng tôi sẽ luôn cố gắng đảm bảo Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ tốt, phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách triển khai các biện pháp vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Để bảo vệ hệ thống của chúng tôi khỏi bị truy cập bất hợp pháp, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tổ chức và vật lý tiên tiến, an toàn, liên tục được tăng cường để đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất theo thông lệ quốc tế tốt nhất và tiết kiệm chi phí. Tất cả Dữ liệu Cá nhân được lưu giữ ở một vị trí an toàn được bảo vệ bởi tường lửa và các cơ chế bảo mật tinh vi khác với quyền truy cập quản trị hạn chế.

Nhân viên có quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng như các hoạt động xử lý xung quanh Dữ liệu Cá nhân của bạn bị ràng buộc theo hợp đồng để giữ dữ liệu của bạn ở chế độ riêng tư và tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư mà chúng tôi đã triển khai trong tổ chức của mình.

Chúng tôi mong muốn đạt được tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cao nhất bằng cách áp dụng các biện pháp tiêu chuẩn ngành để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

8. Lập hồ sơ và ra quyết định tự động

Khi được đồng ý rõ ràng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin phù hợp về sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện phân tích dữ liệu để gửi thông tin liên lạc và quảng cáo phù hợp đến bạn, bao gồm lời mời tham gia các sự kiện dành riêng cho khách hàng mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm cũng như đề xuất các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng có thể phù hợp với bạn.

Trong một số trường hợp, chúng tôi sử dụng tính năng lập hồ sơ và ra quyết định tự động nếu được pháp luật cho phép và cần thiết để thực hiện hợp đồng. Ví dụ: ủy quyền tự động cho các dịch vụ chuyển tiền. Cơ sở pháp lý để tiến hành lập hồ sơ và ra quyết định tự động là lợi ích chính đáng.

Chúng tôi cũng đưa ra các quyết định tự động trong các quy trình như giám sát giao dịch nhằm chống gian lận trong việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc ngăn chặn hoạt động tài trợ và dịch vụ tài chính khủng bố rửa tiền. Tùy thuộc vào nơi cư trú của bạn, bạn có thể có quyền yêu cầu không phải tuân theo quy trình ra quyết định hoàn toàn tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, nếu việc ra quyết định đó có hiệu lực pháp lý hoặc ảnh hưởng đáng kể tương tự đến bạn. Quyền này có thể không áp dụng nếu việc ra quyết định là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện thỏa thuận với bạn nếu việc ra quyết định được cho phép theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành hoặc chúng tôi đã nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn.

9. Tiếp thị và quảng cáo

Các nhà quảng cáo bên thứ ba cung cấp quảng cáo hiển thị trên trang web, Ứng dụng của chúng tôi hoặc các nơi khác trong dịch vụ của chúng tôi. Các nhà quảng cáo bên thứ ba không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào mà khách hàng của chúng tôi đã cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Thông thường, các nhà quảng cáo dựa vào cookie hoặc một số cơ chế dựa trên web/ứng dụng khác để đánh giá quảng cáo nào có thể khiến bạn quan tâm. Chúng tôi không đặt “Cookie nhắm mục tiêu” hoặc bật “Nhắm mục tiêu” và “Vị trí” trên hệ thống của bạn mà không có sự đồng ý của bạn.

Nếu bạn đã đồng ý bằng cách chấp nhận Cookie nhắm mục tiêu trên Trang web hoặc bật Nhắm mục tiêu trên Ứng dụng, chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để thực hiện việc đó (tính năng tiếp thị lại và Đối tượng tương tự). Bạn có thể từ chối quảng cáo bằng cách sửa đổi cài đặt cookie của mình tại đây.

Các bên thứ ba không bị ràng buộc bởi Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi. Để hiểu chính sách bảo mật trong thông báo của họ, bạn nên truy cập trang web của bên thứ ba. Bạn có thể tìm thấy tất cả các bên thứ ba có thể sử dụng Cookie để nhắm mục tiêu trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể liên hệ với bạn (qua email, tin nhắn SMS, thư hoặc điện thoại khi cần thiết và theo hướng dẫn cụ thể của bạn) và khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi cung cấp tiếp thị có mục tiêu về Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi.

9.1 Tại sao bạn nhận được thông tin liên lạc điện tử?

Tùy thuộc vào quốc gia bạn sinh sống, bạn sẽ nhận được thông tin tiếp thị nếu bạn đã ủy quyền cho chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những mục đích đó. Điều đó có nghĩa là bạn đã chọn tham gia trong quá trình đăng ký hoặc bất kỳ lúc nào trong phần cài đặt trong hồ sơ của mình.

Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc điện tử cho mục đích tiếp thị khi bạn có nghĩa vụ hợp đồng với chúng tôi, nghĩa là khi bạn hiện đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn không yêu cầu rõ ràng để không nhận thông tin tiếp thị nói trên.

Bạn sẽ luôn được thông báo và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc thậm chí trong quá trình đăng ký, bạn có tất cả thông tin cần thiết để bạn biết rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho mục đích cụ thể đó và bạn trong quá trình đăng ký hoặc trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ có cơ hội nói rõ ràng rằng bạn không quan tâm đến việc nhận các thông tin tiếp thị như vậy. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ xóa bạn khỏi danh sách của chúng tôi và bạn sẽ không nhận được bất kỳ cập nhật nào mà bạn có thể quan tâm về Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Bạn sẽ có thể chọn tham gia lại bất cứ lúc nào.

9.2 Bạn có thể từ chối bằng cách nào?

Bạn sẽ có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng một trong các cơ chế sau:

 • Chuyển đến hồ sơ của bạn và cập nhật tùy chọn tiếp thị của bạn.
 • Sử dụng liên kết chọn không tham gia mà bạn sẽ nhận được trong bất kỳ thông tin liên lạc nào của chúng tôi.
 • Bằng cách gửi email tại dpo@euronetworldwide.com.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị và/hoặc muốn bắt đầu nhận thông tin tiếp thị, bạn cũng có thể gửi email đến dpo@euronetworldwide.com.

9.3 Chương trình Phần thưởng Ria

Nếu bạn quyết định đăng ký Chương trình Phần thưởng Ria của chúng tôi (nếu có), chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo những điều sau:

Một. Dữ liệu xác định

Điều này có thể bao gồm tên, chức danh, địa chỉ cư trú và/hoặc doanh nghiệp, email, số điện thoại và/hoặc số fax và dữ liệu liên hệ khác, ngày sinh, giới tính, hình ảnh, chữ ký, chi tiết hộ chiếu/visa, ghi âm giọng nói và thông tin xác thực chính thức.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu nhận dạng thực sự cần thiết cho các mục đích được mô tả bên dưới.

Lý do xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn

Cung cấp dịch vụ.

Nghĩa vụ hợp đồng

Dịch vụ khách hàng: Chúng tôi sẽ theo dõi và ghi lại (thông qua các phương tiện tự động hoặc bản ghi) các cuộc gọi điện thoại, email và cuộc trò chuyện của chúng tôi với khách hàng. Chúng tôi sẽ sử dụng bản ghi của các cuộc gọi này để xác nhận hướng dẫn bạn cung cấp cho chúng tôi.

Nghĩa vụ hợp đồng
Lợi ích chính đáng

Quản lý tài khoản của khách hàng (đăng ký và quản trị).

Nghĩa vụ trước hợp đồng/hợp đồng

Yêu cầu quyền truy cập vào các công cụ và thông tin: Khách hàng của chúng tôi có thể muốn có quyền truy cập vào một số công cụ và thông tin nhất định có sẵn trên Ứng dụng, trước hoặc sau khi quyết định rằng họ muốn đăng ký sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ thanh toán và ngoại hối của chúng tôi.

Nghĩa vụ trước hợp đồng/theo hợp đồng

Thư từ bao gồm e-mail, fax và bất kỳ hình thức liên lạc điện tử nào, cùng với mọi hồ sơ tài khoản của họ. Chúng tôi cũng lưu giữ thư dịch vụ khách hàng và các thông tin liên lạc khác giữa chúng tôi và bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn Euronet cũng như các đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi.

Lợi ích chính đáng
Nghĩa vụ hợp đồng

b. Dữ liệu giao dịch

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân, chẳng hạn như số tiền bạn đã gửi và địa điểm bạn gửi tiền để cung cấp cho bạn số điểm tương ứng cho Chương trình Phần thưởng Ria.

Lý do xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn

Để cung cấp cho bạn số điểm tương ứng

Nghĩa vụ hợp đồng

Bạn có thể liên hệ với Chương trình Phần thưởng Ria để rút khỏi Chương trình Phần thưởng, để báo cáo hoạt động tài khoản đáng ngờ hoặc trái phép hoặc để thay đổi hoặc sửa chữa lựa chọn cá nhân của bạn.

Bạn có thể liên hệ với Chương trình Phần thưởng Ria bằng cách gọi đến số điện thoại miễn phí 1800 882 077 của chúng tôi trong giờ làm việc thông thường hoặc qua email tại riarewards@riamoneytransfer.com. Các cuộc gọi được miễn phí từ điện thoại cố định và điện thoại cố định. Tuy nhiên, phí khi gọi từ điện thoại di động có thể được áp dụng tùy thuộc vào nhà điều hành điện thoại di động của bạn.

Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn thời điểm Ria Rewards có sẵn ở quốc gia của bạn.

10. Mô tả Quyền Dữ liệu Cá nhân

Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, Quyền Dữ liệu Cá nhân của bạn theo luật hiện hành có thể bao gồm:

 1. Quyền được biết: quyền được biết Dữ liệu cá nhân nào đang được thu thập, bán hoặc chia sẻ và cho ai.
 2. Quyền truy cập: quyền yêu cầu quyền truy cập vào bản sao Dữ liệu cá nhân của bạn.
 3. Quyền sửa chữa những điểm không chính xác: quyền yêu cầu sửa những điểm không chính xác trong Dữ liệu cá nhân của bạn.
 4. Quyền xóa: quyền yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của bạn khi áp dụng một số điều kiện nhất định.
 5. Quyền từ chối:
  1. Quyền từ chối xử lý Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu.
  2. Quyền từ chối xử lý Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm.
  3. Quyền từ chối xử lý dữ liệu cá nhân để lập hồ sơ nhằm thực hiện các quyết định tạo ra các tác động pháp lý hoặc có ý nghĩa tương tự liên quan đến Chủ thể dữ liệu.
 6. Quyền hạn chế sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho các mục đích được cho phép cụ thể.
 7. Quyền hạn chế xử lý: quyền hạn chế xử lý khi áp dụng một số điều kiện nhất định.
 8. Quyền di chuyển dữ liệu: quyền nhận Dữ liệu cá nhân ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy và có quyền truyền Dữ liệu cá nhân đến bộ điều khiển khác trong một số điều kiện nhất định.
 9. Quyền phản đối: quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân (nghĩa là cho mục đích tiếp thị trực tiếp).
 10. Các quyền liên quan đến việc ra quyết định cá nhân tự động: quyền không phải chịu một quyết định chỉ dựa trên việc xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, tạo ra những ảnh hưởng pháp lý hoặc tương tự đáng kể đối với cá nhân.
 11. Quyền không trả thù: doanh nghiệp không được phân biệt đối xử với một cá nhân khi thực hiện quyền Dữ liệu cá nhân của họ.

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn ngay khi có thể và trong khung thời gian được quy định trong luật hiện hành.

Để biết các quyền hiện hành, vui lòng tham khảo phần Thông báo về quyền riêng tư khu vực bên dưới.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, bạn phải gửi email đến dpo@euronetworldwide.com. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn và duy trì bảo mật, chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để xác minh danh tính của bạn và có thể yêu cầu bạn cung cấp các chi tiết khác trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn hoặc bắt đầu sửa đổi bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào. Khi được yêu cầu, nếu chúng tôi không có bản sao giấy tờ tùy thân hoặc bất kỳ tài liệu hợp pháp nào chứng minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ không thể trả lời yêu cầu của bạn.

Xin lưu ý rằng một số quyền có thể không thực thi được do nhu cầu kinh doanh hoặc nghĩa vụ pháp lý trong khi cung cấp Dịch vụ cho bạn. Các quyền của bạn có thể bị hạn chế để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý khác như chống rửa tiền, nghĩa vụ hợp đồng và tuân thủ. Mặc dù vậy, bạn sẽ luôn được đáp ứng khi thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên và/hoặc bất kỳ quyền bổ sung nào mà bạn có thể có tùy thuộc vào thẩm quyền của mình. Nếu quyền của bạn không thể được thực thi, bạn sẽ luôn nhận được lời giải thích thích đáng.

11. Khiếu nại về quyền riêng tư

Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dpo@euronetworldwide.com.

Tùy thuộc vào luật quyền riêng tư hiện hành, bạn có thể có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu hoặc cơ quan quản lý khác nếu bạn tin rằng chúng tôi đã không tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Thông báo về quyền riêng tư này hoặc luật hiện hành:

12. Thông báo về quyền riêng tư khu vực

12.1 Thông báo tới người tiêu dùng Hoa Kỳ

Thông báo này được cung cấp cho người tiêu dùng và khách hàng Hoa Kỳ (bao gồm cả khách hàng cũ) để đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Gramm-Leach-Bliley liên bang (“GLBA”), nếu có, liên quan đến việc thu thập, tiết lộ và bảo vệ “các thông tin cá nhân không công khai”. thông tin” (“NPI”) theo định nghĩa của GLBA. Vì mục đích của Thông báo này, NPI có nghĩa là thông tin nhận dạng cá nhân về một cá nhân được Ria thu thập với tư cách là tổ chức tài chính theo GLBA liên quan đến việc Ria cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính, trừ khi thông tin đó được công bố công khai một cách hợp pháp. NPI được Ria thu thập có thể bao gồm bất kỳ:

 • thông tin mà một cá nhân cung cấp cho Ria để nhận được sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính.
 • thông tin Ria có được về một cá nhân từ một giao dịch liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính của Ria (tức là thông tin cá nhân đó là khách hàng/người tiêu dùng của Ria, số tài khoản, lịch sử thanh toán, v.v.); hoặc
 • thông tin Ria nhận được về một cá nhân liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính (tức là thông tin từ báo cáo của người tiêu dùng hoặc hồ sơ tòa án).

Các danh mục NPI có thể được Ria thu thập được liệt kê trong phần 1 của Thông báo về quyền riêng tư này.

Các danh mục NPI có thể được Ria tiết lộ được liệt kê trong phần 9 của Thông báo về quyền riêng tư này.

Các danh mục chi nhánh và bên thứ ba không liên kết mà NPI được tiết lộ hoặc có thể được tiết lộ trong tương lai được liệt kê trong phần 9 của Thông báo về quyền riêng tư này. Trong trường hợp Ria tiết lộ NPI cho các bên thứ ba không liên kết theo các trường hợp ngoại lệ của GLBA, thì tất cả việc tiết lộ đó đều được thực hiện khi được pháp luật cho phép. “Bên thứ ba không liên kết” là bất kỳ người nào ngoại trừ chi nhánh của tổ chức tài chính hoặc người được tổ chức tài chính và công ty không phải là chi nhánh của tổ chức đó làm việc chung.

Các loại thông tin được tiết lộ và những người thuộc nhà cung cấp dịch vụ/tiếp thị chung ngoại trừ Quy tắc về quyền riêng tư được liệt kê trong phần 9 của Thông báo về quyền riêng tư này.

Nếu NPI có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba không liên kết và việc tiết lộ đó không nằm trong bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào của Quy tắc Quyền riêng tư theo GLBA, thì người tiêu dùng và khách hàng có quyền từ chối tiết lộ những điều này và cơ chế từ chối sẽ được cung cấp cho người tiêu dùng hoặc khách hàng.

Thông báo về việc chia sẻ thông tin của Ria giữa Euronet Group và các chi nhánh của nó được cung cấp trong phần 9 của Thông báo về quyền riêng tư này theo Đạo luật báo cáo tín dụng công bằng.

Các chính sách và biện pháp thực hành của Ria liên quan đến việc bảo vệ tính bảo mật và an ninh của NPI được nêu trong phần 11 của Thông báo về Quyền riêng tư này.

Người tiêu dùng California

Theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California, cư dân của California có thể thực hiện các quyền sau:

 • 1 (Quyền được biết)
 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)
 • 5 (Quyền từ chối bán hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các mục đích quảng cáo hành vi đa ngữ cảnh)
 • 6 (Quyền hạn chế sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho các mục đích được cho phép cụ thể)
 • 11 (Quyền không bị trả đũa sau khi chọn không tham gia hoặc thực hiện các quyền khác)

12.2 Thông báo tới cư dân Châu Âu (EEA)

Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và ngoài trạng thái quyền trong phần 15 ở trên, tất cả cư dân của Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) có thể thực hiện các quyền sau:

 • (Quyền truy cập)
 • (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • (Quyền xóa)
 • (Quyền hạn chế xử lý)
 • (Quyền di chuyển dữ liệu)
 • (Quyền phản đối)
 • (Các quyền liên quan đến việc ra quyết định cá nhân tự động)

Để thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, bạn phải tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong phần 15 của Thông báo về Quyền riêng tư này.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian tối đa là 30 ngày, trừ khi có yêu cầu gia hạn.

Trong khi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo những điều sau:

Các loại dữ liệu Mục đích Cơ sở pháp lý Người nhận

Dữ liệu xác định
Dữ liệu tài chính
dữ liệu giao dịch

Để cung cấp Dịch vụ trên Ứng dụng Ria

Nghĩa vụ pháp lý

Ngân hàng Litva (Centrolink)

Dữ liệu xác định
Dữ liệu tài chính
dữ liệu giao dịch

Để cung cấp Dịch vụ trên Ứng dụng Ria

Nghĩa vụ pháp lý

PLAIS

Dữ liệu xác định
Dữ liệu tài chính
dữ liệu giao dịch

Để cung cấp Dịch vụ trên Ứng dụng Ria

Nghĩa vụ pháp lý

SERC

12.3 Thông báo dành cho cư dân Vương quốc Anh

Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Vương quốc Anh (GDPR của Vương quốc Anh) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu 2018, tất cả cư dân của Vương quốc Anh có thể thực hiện các quyền sau:

 • (Quyền truy cập)
 • (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • (Quyền xóa)
 • (Quyền hạn chế xử lý)
 • (Quyền di chuyển dữ liệu)
 • (Quyền phản đối)
 • (Các quyền liên quan đến việc ra quyết định cá nhân tự động)

Để thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, bạn phải tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong phần 15 của Thông báo về Quyền riêng tư này.

12.4 Thông báo dành cho cư dân Argentina

Theo Luật Ley de Protección de Datos Personales 25.326, bạn có các quyền sau, theo định nghĩa nêu trên trong phần 15:

 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)

Để thực hiện Quyền của bạn hoặc quyền thu hồi hoặc đưa ra bất kỳ nghi ngờ hoặc khiếu nại nào về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dpo@euronetworlwide.com theo hướng dẫn trong Phần 15.

Bạn được thông báo rằng có các tùy chọn dành cho bạn để hạn chế cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để xử lý cụ thể.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian tối đa là 5 ngày (đối với yêu cầu liên quan đến việc xóa và cập nhật Dữ liệu Cá nhân của bạn) hoặc trong thời gian tối đa là 10 ngày (đối với yêu cầu liên quan đến việc truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn) ).

12.5 Thông báo tới cư dân Mexico

Ria México, có nơi cư trú để nghe và nhận thông báo về quyền riêng tư và mục đích bảo vệ Dữ liệu cá nhân được nêu trong Phần 27 và tuân thủ Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ("Luật Mexico"), các Quy định của nó, và Nguyên tắc, cung cấp cho người dùng hoặc người dùng tiềm năng với tư cách là chủ thể dữ liệu, Thông báo về quyền riêng tư hiện tại, trước khi thu thập Dữ liệu cá nhân, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về tính hợp pháp, sự đồng ý, thông tin, chất lượng, mục đích, lòng trung thành, tính tương xứng và trách nhiệm theo yêu cầu của Luật Mexico.

Với mục đích cung cấp dịch vụ với tư cách là người chuyển tiền theo Điều 81-A Bis của Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ria México sẽ thu thập Dữ liệu Cá nhân, nếu có, theo các cơ sở pháp lý được đề cập trong Phần 1, và liên quan đến các mục đích sau:

 1. Xác minh rằng Dữ liệu Cá nhân có trong thông tin xác thực bỏ phiếu được gửi tới Ria México khớp với dữ liệu có trong sổ đăng ký của Cơ quan Bầu cử Quốc gia.
 2. Xác minh rằng dữ liệu CURP được cung cấp cho Ria México khớp với dữ liệu đã đăng ký trong Registro Nacional de Población.

Ngoài ra, và khi cần thiết, để tuân thủ các điều 4 và 4 Bis của Quy định chung nêu tại điều 95 bis của Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito áp dụng đối với người chuyển tiền nêu tại điều 81-A Bis của cùng một luật ("Quy định"), Ria México có nghĩa vụ pháp lý phải lấy thông tin về vị trí địa lý của bạn cũng như các bản ghi âm giọng nói và hình ảnh khuôn mặt của bạn để xác định người dùng hoặc người dùng tiềm năng của mình theo cách không trực tiếp, và để có được các dữ liệu liên quan khác sẽ được giải thích chi tiết dưới dạng cụ thể có sẵn trong đơn đăng ký theo yêu cầu của Quy định. Chúng tôi sẽ luôn xử lý thông tin đó dựa trên sự đồng ý của bạn.

Bạn có các quyền sau ("Quyền ARCO"):

 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)
 • 9 (Quyền phản đối)

Tương tự, bạn cũng có quyền giới hạn hoặc thu hồi bất cứ lúc nào sự đồng ý được cấp cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, trong phạm vi được pháp luật cho phép. Để thực hiện bất kỳ Quyền ARCO nào của bạn, thu hồi sự đồng ý của bạn hoặc gửi bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại: dpo@euronetworlwide.com theo hướng dẫn trong phần 15.

Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn và nó sẽ có hiệu lực trong vòng 15 ngày làm việc sau khi chúng tôi thông báo cho bạn câu trả lời của chúng tôi.

12.6 Thông báo tới cư dân Chile

Theo Luật, bạn có các quyền sau ("Quyền ARCO"):

 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)
 • 9 (Quyền phản đối)

Tương tự như vậy, bạn có quyền thu hồi bất cứ lúc nào sự đồng ý đã cấp cho việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi mà Pháp luật cho phép. Để thực hiện Quyền ARCO hoặc quyền thu hồi hoặc đặt bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ po@euronetworlwide.com theo hướng dẫn trong Phần 15.

Theo đây, bạn được thông báo rằng có các tùy chọn dành cho bạn để hạn chế cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn để xử lý cụ thể.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian tối đa là 2 ngày.

12.7 Thông báo tới cư dân Malaysia

Theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2010 (“PDPA”), khách hàng có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của họ cho bất kỳ mục đích nào được thiết lập trong Mục 1 của Thông báo quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích bổ sung nào, thì trước đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn hoặc yêu cầu bạn đồng ý rõ ràng.

Bất cứ lúc nào, bạn có thể thực hiện các quyền được nêu trong Mục 15. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình trừ khi hoạt động xử lý là cần thiết để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào hoặc để cung cấp cho bạn bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Bạn cũng có thể phản đối việc xử lý nếu bạn cho rằng hoạt động xử lý đó có thể gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc đau khổ nào cho chính bạn.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian tối đa là 21 ngày.

Theo các điều khoản của PDPA, Ria có quyền thu phí xử lý mọi yêu cầu truy cập dữ liệu.

12.8 Thông báo tới cư dân New Zealand

Đối với tất cả cư dân ở New Zealand, các quyền bạn có thể thực hiện liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình như sau:

 • 1 (Quyền được biết)
 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)
 • 7 (Quyền hạn chế xử lý)

Để thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, bạn phải tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong phần 15 của Thông báo về Quyền riêng tư này.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian tối đa là 20 ngày.

12.9 Thông báo tới cư dân Úc

Đối với tất cả cư dân ở Úc, các quyền bạn có thể thực hiện liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình như sau:

 • 1 (Quyền được biết)
 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)
 • 7 (Quyền hạn chế xử lý)

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giải thích các chính sách và thông lệ về dữ liệu của chúng tôi theo luật hiện hành.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian tối đa là 30 ngày.

Trong khi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo những điều sau:

Các loại dữ liệu Mục đích Cơ sở pháp lý Người nhận

Dữ liệu xác định

Để cung cấp Dịch vụ khớp danh tính giúp xác minh và bảo vệ danh tính của bạn

Bằng lòng

Chính phủ Úc - Bộ Nội vụ

12.10 Thông báo tới cư dân Ấn Độ

Đối với tất cả cư dân ở Ấn Độ, các quyền bạn có thể thực hiện liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình là các quyền được liệt kê trong Phần 15. Xin lưu ý rằng để thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, bạn cần tuân theo các hướng dẫn được nêu trong Phần 15.

Bạn có thể thực hiện quyền của mình đối với tính di động của dữ liệu và quyền không phải chịu các tác động pháp lý do việc ra quyết định tự động tạo ra, chẳng hạn như lập hồ sơ, nếu việc lập hồ sơ đó không cần thiết để cung cấp cho bạn bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian tối đa là 30 ngày.

13. Công ty của chúng tôi theo dịch vụ

Bộ điều khiển là Ria được đại diện bởi các công ty bên dưới, tùy thuộc vào quốc gia và dịch vụ:

13.1 Dịch vụ chuyển tiền

Quốc gia Công ty để liên hệ (kiểm soát viên) chi tiết liên lạc

Vương quốc Anh

Công ty TNHH dịch vụ thanh toán Euronet

Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

Châu Âu (Kỹ thuật số và di động)

Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Ria Litva

Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Litva

đại lý châu âu

Định chế thanh toán Ria EP SAU

Calle CantabRia 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España

Ba Lan

Euronet Polska Sp. vườn bách thú

Ul. Inflancka 4c, Warsaw, Ba Lan 00-189

Thụy sĩ

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Zurich, Thụy Sĩ 8005

Hoa Kỳ

Dandelion Payments, Inc.

7000 Làng Tiến sĩ Ste 200, Công viên Buena, CA 90621, Hoa Kỳ

Puerto Rico

Dịch vụ tài chính Ria Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Đại lộ Ponce de Leon, Tầng 20 SAN JUAN, PR 00918

Canada

Công ty Viễn thông Ria của Canada

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Canada

Mexico

Giải pháp thanh toán Ria México, S. de RL de CV

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México CP 76147

chi-lê

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina Số 1502 Santiago, Chile

Ác-hen-ti-na

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANH TOÁN EURONET
Sucursal de sociedad extranjera

Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201

Thổ Nhĩ Kỳ

Ria Thổ Nhĩ Kỳ Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. Số: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL MERSİS Số: 0735085750500016

Malaysia

IME M SDN BHD

Unit 38-02 Tầng 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

Singapore

Dịch vụ tài chính Ria Singapore PTE. CÔNG TY TNHH

152 Beach Road #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721

philippines

Chuyển tiền Ria, INC.

Tầng 38, Tháp Philamlife, 8767 Paseo De Roxas, Thành phố Makati, Philippines

Châu Úc

Chuyển tiền Ria, INC.

Tầng 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

Tân Tây Lan

Chuyển tiền Ria, INC.

Tầng 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland, 1010, New Zealand

13.2 Cửa hàng Ria và Dịch vụ thu đổi ngoại tệ.

Quốc gia Công ty để liên hệ (kiểm soát viên) chi tiết liên lạc

Nước Ý

Ria Italia Srl đơn nhân

Qua Francesco Benaglia, n. 13 – Roma, 00153

Thụy sĩ

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201 *** Địa chỉ công ty đã đăng ký là Langstrasse 192, 8005 Zürich

Pháp

Ria Pháp SAS

Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bruxelles

nước Bỉ

Ria Envia Bỉ SPRL

ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa

nước Đức

Ria Deutschland GmbH

Friedrichstr. 200 10117 Béc-lin

Thụy Điển

Dịch vụ tài chính Ria Thụy Điển AB

Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna

Na Uy

Dịch vụ tài chính Ria Na Uy AS

Skippergata 33, 0186 Oslo

Đan mạch

Dịch vụ tài chính Ria Đan Mạch ApS

Nørre Voldgade 21, 1358 København K

Bạn luôn có thể gửi yêu cầu đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ sau: dpo@euronetworldwide.com.

Làm cách nào tôi có thể liên hệ với công ty về Dữ liệu của mình? Để đưa ra yêu cầu hoặc tư vấn, bạn có thể: