Ứng dụng di động Ria Money Transfer - Điều khoản và điều kiện

Đăng ngày [ngày] (v2021.03-01)

GIỚI THIỆU

Ria Financial Services New Zealand Limited (NZBN: 9429033287843), công ty được thành lập tại New Zealand với địa chỉ trụ sở chính đặt ở Level 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland 1010, New Zealand, được cấp phép cung cấp các dịch vụ chuyển tiền và giao dịch dưới tên 'Ria' và/hoặc 'Ria Money Transfer' (sau đây gọi là "Ria", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi").người

Điều quan trọng là bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện này (" Điều khoản và điều kiện ") trước khi chấp nhận chúng. Ẻu Các Điều khoản và điều kiện này được áp dụng và có sẵn trên ứng dụng di động Ria Money Transfer thuộc quản lý của Ria và/hoặc bất kỳ công ty nào khác thuộc Tập đoàn Chúng tôi ("Ứng dụng Ria Money Transfer "). Các điều khoản và điều kiện này diễn giải nhiều trách nhiệm của bạn đối với chúng tôi và trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn, làm thế nào và khi nào thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn có thể bị chấm dứt và phạm vi trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn. Các thông tin khác có trong mục 'Những câu hỏi thường gặp (FAQ)' trên Ứng dụng Ria Money Transfer.

BẰNG CÁCH HOÀN THÀNH VÀ ĐỒNG Ý CUNG CẤP THÔNG TIN BẮT BUỘC ĐỂ THỰC HIỆN GIAO DỊCH THANH TOÁN VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO CỦA CHÚNG TÔI NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY LÀ THỎA THUẬN MANG TÍNH RÀNG BUỘC PHÁP LÝ VÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ BẠN CẦN DÀNH THỜI GIAN ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

CẢNH BÁO GIAN LẬN CHO KHÁCH HÀNG: ĐIỆN CHUYỂN TIỀN CHỈ GIỐNG NHƯ GỬI TIỀN MẶT. TỰ BẢO VỆ BẠN KHỎI GIAN LẬN BẰNG CÁCH CHỈ GỬI TIỀN CHO NHỮNG NGƯỜI QUEN BIẾT HOẶC CÓ THỂ XÁC MINH LÀ ĐÁNG TIN CẬY. BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ GỬI TIỀN AN TOÀN QUA RIA. NẾU BẠN CHO RẰNG MÌNH LÀ NẠN NHÂN CỦA GIAN LẬN HOẶC LỪA ĐẢO, VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ 0800-450-403 Opt 2 HOẶC GỬI EMAIL ĐẾN ĐỊA CHỈ compliance-au@riafinancial.com VÀ LIÊN HỆ VỚI CÁC CƠ QUAN THI HÀNH LUẬT PHÁP NƠI BẠN CƯ TRÚ.

1. DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

1.1. Các Điều khoản và điều kiện này điều chỉnh việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả quá trình bạn thực hiện Giao dịch thanh toán qua Ứng dụng Ria Money Transfer. Các Điều khoản và điều kiện này sẽ áp dụng cho quá trình bạn sử dụng Ứng dụng Ria Money Transfer, mà trên đó, bạn đề nghị chúng tôi thực hiện và chúng tôi đồng ý thực hiện Dịch vụ, bao gồm toàn bộ nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp qua ứng dụng.

1.2. Nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều khoản và điều kiện này phụ thuộc vào việc chúng tôi có chấp nhận bạn là người dùng hay không, điều này do chúng tôi quyết định và chúng tôi có quyền từ chối cung cấp Dịch vụ cho bạn mà không cần nêu rõ lý do. bạn phải kịp thời cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu mà chúng tôi yêu cầu bất cứ lúc nào để chúng tôi có thể tuân thủ mọi quy định pháp lý liên quan đến Dịch vụ, bao gồm cả khi bắt buộc theo quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố và bạn cho phép chúng tôi liên hệ với bạn cho mục đích này.

2. ĐỊNH NGHĨA

2.1. Các Điều khoản và điều kiện này sử dụng những định nghĩa sau:

(i) "Thẻ ngân hàng" được hiểu là thẻ Visa, thẻ MasterCard hoặc loại thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ khác được chấp nhận
(ii) "Chuyển khoản ngân hàng" được hiểu là phương thức thanh toán mà bạn yêu cầu ngân hàng gửi tiền hoặc thanh toán trực tiếp, hoặc thông qua công ty thanh toán bên thứ ba có liên kết với Ria (chẳng hạn như POLi Payments) để hỗ trợ bạn thanh toán cho Dịch vụ của chúng tôi, vào tài khoản ngân hàng của Ria. (iii) "Ngày làm việc" được hiểu là Thứ Hai đến Thứ Sáu, không kể các Ngày nghỉ của Ngân hàng và Ngày lễ Quốc gia ở New Zealand
(iv) "Đơn vị phát hành thẻ" được hiểu là đơn vị phát hành và chủ sở hữu Thẻ ngân hàng
(v) "Tập đoàn chúng tôi" được định nghĩa trong khoản 20 dưới đây
(vi) "Dịch vụ của chúng tôi" được hiểu là các dịch vụ chuyển tiền mà chúng tôi cung cấp qua Ứng dụng Ria Money Transfer
(vii) "Đại lý thanh toán" được hiểu là một cá nhân hoặc pháp nhân hành động với tư cách nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba hoặc đại lý thay mặt cho chúng tôi hoặc đại diện cho một chi nhánh trực thuộc Tập đoàn chúng tôi, trả tiền cho Người nhận tại quốc gia đến do bạn chỉ định để hoàn thành Giao dịch thanh toán mà bạn khởi tạo
(viii) "Lệnh thanh toán" được hiểu là tất cả các hướng dẫn mà bạn gửi cho chúng tôi, trong đó yêu cầu thực hiện Giao dịch thanh toán
(ix) "Giao dịch thanh toán " được hiểu là chuyển tiền cho Người nhận
(x) "Người nhận" được hiểu là cá nhân mà bạn chỉ định làm người nhận Giao dịch thanh toán, họ là cá nhân được chúng tôi chấp nhận và nhận tiền qua Đại lý thanh toán được chỉ định, bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cá nhân được chỉ định hoặc qua dịch vụ giao tận nhà (trong trường hợp áp dụng)
(xi) "Ứng dụng Ria Money Transfer" được định nghĩa trong đoạn có tiêu đề ‘Giới thiệu’ ở trên
(xii) Thuật ngữ "bạn", "", "của bạn" và "người dùng" được hiểu là bạn, người ký kết hợp đồng với chúng tôi qua Ứng dụng Ria Money Transfer để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi

3. HÌNH THÀNH HỢP ĐỒNG

Mỗi Giao dịch thanh toán mà chúng tôi thực hiện cho bạn là một hợp đồng riêng biệt bao gồm các Điều khoản và điều kiện này. Thỏa thuận khung được ký kết giữa bạn và chúng tôi không bắt buộc chúng tôi phải thực hiện các Giao dịch thanh toán tiếp theo. Bạn sẽ thông báo cho Người nhận về Giao dịch thanh toán cho phù hợp.

4. THAY ĐỔI

4.1. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và điều kiện này vào từng thời điểm, chẳng hạn như để tuân thủ những thay đổi trong luật pháp hoặc quy định hoặc do những thay đổi của tình hình thị trường.

4.2. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong các Điều khoản và điều kiện này, chúng tôi sẽ làm điều đó qua email và/hoặc bằng cách đưa phiên bản đã chỉnh sửa của các Điều khoản và điều kiện này lên Ứng dụng Ria Money Transfer. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về ngày bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực (" Ngày có hiệu lực ").

4.3. Những thay đổi mà chúng tôi thực hiện trong các Điều khoản và điều kiện này thường chỉ áp dụng cho các Lệnh thanh toán được lập sau Ngày có hiệu lực nhưng cũng áp dụng cho các Lệnh thanh toán được lập trước Ngày có hiệu lực khi chúng tôi buộc phải làm như vậy theo pháp luật hoặc quy định. Trong mọi trường hợp và để tránh hiểu nhầm, phiên bản cập nhật của các Điều khoản và điều kiện này sẽ thay thế cho bất kỳ phiên bản nào trước đó.

4.4. Chúng tôi không đảm bảo rằng Ứng dụng Ria Money Transfer hoặc bất cứ nội dung nào trên ứng dụng đều luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc thu hồi hoặc hạn chế tính sẵn có của toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng Ria Money Transfer vì lý do kinh doanh và hoạt động. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông báo hợp lý (ví dụ: bằng cách đăng thông báo lên Ứng dụng Ria Money Transfer) về việc tạm ngừng hoặc thu hồi theo lịch.

5. TRUY CẬP VÀO DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

5.1. Bằng cách sử dụng Ứng dụng Ria Money Transfer, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đủ 18 tuổi và có đủ năng lực hành vi pháp luật để ký kết hợp đồng ràng buộc với chúng tôi. Nếu thông qua các phương tiện đáng tin cậy chúng tôi phát hiện ra rằng người dùng dưới 18 tuổi thì chúng tôi sẽ hủy tài khoản của người dùng đó và xóa toàn bộ thông tin liên quan đến người dùng đó khỏi hệ thống và hồ sơ của chúng tôi.

5.2. Bạn phải có tài khoản người dùng hợp lệ để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ("tài khoản người dùng"). Bạn có thể đăng ký qua Ứng dụng Ria Money Transfer để thiết lập tài khoản người dùng bằng cách nhập thông tin cá nhân và mật khẩu, đồng thời xác nhận đã chấp nhận các Điều khoản và điều kiện này. Nếu chúng tôi chấp nhận sự đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản người dùng và kích hoạt tài khoản đó để bạn có thể truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, tùy thuộc vào những hạn chế được quy định tại các Điều khoản và điều kiện này. Toàn bộ thông tin do bạn cung cấp sẽ được lưu trữ trong tài khoản người dùng và được duy trì bởi chúng tôi và/hoặc một số công ty liên kết với chúng tôi hoặc Tập đoàn chúng tôi trong quá trình cung cấp Dịch vụ.

5.3. Bạn có thể truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi qua Ứng dụng Ria Money Transfer bằng cách nhập chính xác tên đăng nhập và mật khẩu (cùng "ID Người dùng" của bạn) nhưng không áp dụng trong các trường hợp khác. ID Người dùng của bạn được bảo mật nghiêm ngặt, mang tính cá nhân và không thể chuyển nhượng. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn sẽ giữ an toàn cho ID Người dùng và bất kỳ tính năng bảo mật nào khác gắn liền với quyền truy cập của bạn vào Ứng dụng Ria Money Transfer (bao gồm mọi thông tin Lệnh thanh toán). KHÔNG CHIA SẺ ID NGƯỜI DÙNG CỦA BẠN VỚI BẤT KỲ AI VÀ KHÔNG VIẾT ID NGƯỜI DÙNG RA BẤT CỨ ĐÂU! Nếu bạn biết rõ hoặc nghi ngờ ID Người dùng không còn được giữ bí mật hoặc đã bị xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào, bạn phải liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại: 0800 450 403 hoặc qua email đến địa chỉ: NZ_support@riamoneytransfer.com Bất kỳ sự trì hoãn vô lý nào trong việc liên hệ với chúng tôi đều có thể ảnh hưởng đến sự bảo mật Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc dẫn đến việc bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào.

5.4. Ngay khi bạn thông báo cho chúng tôi về hoạt động sử dụng trái phép ID Người dùng, chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng thông tin này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các bước đó sau khi thực hiện và cung cấp lý do thực hiện các bước đó trừ khi chúng tôi không được phép làm như vậy vì lý do pháp lý. Thực hiện các bước này không khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và điều kiện này. Tuy nhiên, bạn có thể được hoàn trả hoặc ghi có một số tiền nhất định bởi Đơn vị phát hành thẻ nếu Thẻ ngân hàng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn đã được dùng theo cách gian lận. Theo pháp luật và quy định liên quan, bạn sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra cho chúng tôi do hoạt động sử dụng trái phép ID Người dùng.

5.5. Chúng tôi có toàn quyền vô hiệu hóa ID Người dùng vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần lý do, bao gồm cả việc theo quan điểm của chúng tôi, bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản và điều kiện này.

6. PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM BẮT BUỘC

6.1. Bạn phải cung cấp và/hoặc sở hữu bất kỳ thiết bị hoặc đường dây truyền thông nào, bao gồm cả máy tính hoặc thiết bị và hệ điều hành và máy in để in ra và lưu hồ sơ trên giấy, trong phương tiện lưu trữ điện tử hoặc phương tiện lưu trữ dài hạn khác, nếu cần thiết cho quá trình bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận rằng một số phần mềm và thiết bị mà bạn sử dụng có thể không hỗ trợ một số tính năng trong Dịch vụ của chúng tôi. Bạn phải in ra và giữ lại bản sao của tất cả các thông báo, công bố thông tin và tuyên bố mà chúng tôi gửi cho bạn dưới dạng điện tử.

6.2. Để truy cập và lưu giữ các thông báo, công bố thông tin và tuyên bố được cung cấp dưới dạng điện tử, bạn phải có:

(i) Thiết bị hoạt động trên nền tảng có chất lượng môi trường Android hoặc iOS trở lên
(ii) Kết nối internet
(iii) Phiên bản hiện tại của Android 4.4 (trở lên) hoặc iOS 8 (trở lên)
(iv) Thiết bị và hệ điều hành có thể hỗ trợ tất cả các tính năng trên

6.3. Chúng tôi có quyền ngừng hỗ trợ phiên bản hiện tại của phần mềm nếu theo quan điểm của chúng tôi, phiên bản phần mềm đó chứa lỗi bảo mật hoặc lỗ hổng khác khiến phiên bản đó không phù hợp để sử dụng với Dịch vụ của chúng tôi. "Phiên bản hiện tại" nghĩa là phiên bản phần mềm đang được hỗ trợ và tương thích với Ứng dụng Ria Money Transfer tại một thời điểm nhất định.

6.4. Chúng tôi có toàn quyền liên hệ với bạn qua đường bưu điện.

6.5. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách, hàng hóa hoặc dịch vụ của bất kỳ cá nhân hoặc trang web nào khác được liên kết hoặc có thể truy cập qua Ứng dụng Ria Money Transfer. Sự tồn tại của bất kỳ đường dẫn nào đến ứng dụng hoặc trang web nào khác sẽ không cấu thành sự tán thành hoặc liên kết với bất kỳ ứng dụng di động, trang web nào như vậy hoặc bất cứ người nào điều hành ứng dụng di động hoặc trang web nào như vậy. Bạn phải tự chịu rủi ro cho sự tin tưởng vào nội dung, chính sách hoặc dịch vụ nào của bất cứ cá nhân, ứng dụng di động hoặc trang web nào khác. Mọi câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến các ứng dụng di động hoặc trang web đó cần được chuyển đến những người chịu trách nhiệm cho hoạt động của chúng.

6.6. Bạn có thể đánh dấu Ứng dụng Ria Money Transfer hoặc thêm ứng dụng vào mục yêu thích. Tuy nhiên, bạn không được tạo đường dẫn đến bất cứ phần nào của Ứng dụng Ria Money Transfer hoặc thể hiện theo bất kỳ cách nào về bất cứ dạng liên kết, chấp thuận hay tán thành nào từ phía chúng tôi khi mà chúng không tồn tại.

7. PHÁT HÀNH LỆNH THANH TOÁN

7.1. Theo các Điều khoản và điều kiện này, bạn có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách đăng nhập vào Ứng dụng Ria Money Transfer và gửi cho chúng tôi Lệnh thanh toán của bạn. Dịch vụ của chúng tôi sẵn có cho các Giao dịch thanh toán đến nhiều quốc gia đến và bằng nhiều loại tiền vào từng thời điểm trên Ứng dụng Ria Money Transfer.

7.2. Lệnh thanh toán phải bao gồm các thông tin bắt buộc, theo quyết định của chúng tôi vào từng thời điểm, để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) các thông tin sau:

(i) tên và thông tin khác giúp nhận dạng Người nhận
(ii) quốc gia đến của Giao dịch thanh toán
(iii) số tiền và loại tiền của Giao dịch thanh toán; và
(iv) trong trường hợp Giao dịch thanh toán gửi đến tài khoản ngân hàng của Người nhận, Số Tài khoản Ngân hàng Quốc tế (International Bank Account Number, IBAN) khi tài khoản ngân hàng có mã IBAN hoặc số tài khoản ngân hàng tương ứng trong từng trường hợp.

7.3. Chúng tôi chỉ chấp nhận Lệnh thanh toán được cung cấp cho chúng tôi qua Ứng dụng Ria Money Transfer. Việc bạn chỉ dẫn thực hiện Giao dịch thanh toán sẽ được coi là bạn đã chấp thuận cho chúng tôi tiến hành cũng như quyền thực hiện Giao dịch thanh toán đó.

7.4. Các thông tin khác và phần giải thích về các bước mà bạn cần làm để yêu cầu chúng tôi thực hiện Giao dịch thanh toán sẽ được cung cấp cho bạn khi bạn yêu cầu chúng tôi làm điều này và bạn có thể tìm thấy trong mục "Những câu hỏi thường gặp (FAQ)" trên Ứng dụng Ria Money Transfer.

7.5. Phương thức thanh toán

Trong trường hợp áp dụng, chúng tôi có thể chấp nhận thanh toán bằng Thẻ ngân hàng hoặc Chuyển khoản ngân hàng làm phương thức thanh toán được chỉ định để chúng tôi thực hiện Giao dịch thanh toán và tính phí khách hàng cho Giao dịch thanh toán đó. Bạn phải:

(i) (a) bằng Thẻ ngân hàng: cho phép Đơn vị phát hành thẻ của bạn chuyển số tiền mà chúng tôi yêu cầu cho Giao dịch thanh toán để: (a) số tiền đó được tính vào tài khoản liên kết với Thẻ ngân hàng của bạn; và (b) chúng tôi nhận được sự ủy quyền từ Đơn vị phát hành thẻ và sau đó nhận được số tiền mà chúng tôi yêu cầu để tiếp tục Lệnh thanh toán; hoặc

(b) bằng Chuyển khoản ngân hàng: ủy quyền cho ngân hàng của bạn chuyển số tiền mà chúng tôi yêu cầu cho Giao dịch thanh toán để: (a) số tiền đó được ghi nợ từ tài khoản của bạn; và (b) chúng tôi nhận được số tiền theo yêu cầu để tiếp tục Lệnh thanh toán; và

(ii) đảm bảo rằng phương thức thanh toán của bạn có đủ tiền hoặc tín dụng và chúng tôi nhận được tiền kịp thời để tiếp tục Lệnh thanh toán; và
(iii) đảm bảo rằng chúng tôi đã nhận được số tiền cần thiết để tiếp tục Giao dịch thanh toán trước khi chúng tôi thực hiện Lệnh thanh toán. Số tiền này phải sẵn có với chúng tôi ngay tức thì trong phần tiền bù trừ và được thực hiện qua Thẻ ngân hàng hoặc Chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản ngân hàng của bạn.

7.6. Chúng tôi không cung cấp tín dụng và không thể ứng trước kinh phí để trang trải bất cứ phần nào của Giao dịch thanh toán.

7.7. Bạn xác nhận và đồng ý rằng tất cả các Giao dịch thanh toán mà bạn ủy quyền phải tuân thủ tất cả luật pháp hiện hành.

7.8. Đơn vị phát hành thẻ và/hoặc ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng của bạn cũng sẽ có các điều khoản và điều kiện áp dụng cho quá trình bạn sử dụng dịch vụ Thẻ ngân hàng hoặc Chuyển khoản ngân hàng hoặc tài khoản ngân hàng và bạn phải tham khảo các thỏa thuận đó khi cung cấp số tiền cần thiết để thực hiện Giao dịch thanh toán do các điều khoản và điều kiện đó có thể bao gồm việc tính phí và lệ phí và quy định khác mà Đơn vị phát hành thẻ và/hoặc ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng của bạn đặt ra.

8. HỐI ĐOÁI

8.1. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi thực hiện Giao dịch thanh toán bằng loại tiền khác không phải là Đô-la New Zealand thì chúng tôi sẽ áp dụng tỷ giá hối đoái bên cạnh bất kỳ khoản phí dịch vụ nào và chúng tôi sẽ cho bạn biết tỷ giá hối đoái đó là bao nhiêu.

8.2. Để biết thêm thông tin về công cụ tính giá (thiết lập các loại tiền, quốc gia và tỷ giá hối đoái sẵn có), địa điểm thanh toán, phí khách hàng và tỷ giá hối đoái, vui lòng tham khảo mục Những câu hỏi thường gặp (FAQ) trên Ứng dụng Ria Money Transfer.

9. THỰC HIỆN GIAO DỊCH THANH TOÁN

9.1. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn để nhận tiền Giao dịch thanh toán, bao gồm tiền mặt tại Đại lý thanh toán, chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc qua dịch vụ giao tận nhà, nếu có.

9.2. Nhận tiền Giao dịch thanh toán qua Đại lý thanh toán

Nếu chúng tôi nhận được Lệnh thanh toán cùng số tiền khả dụng cần thiết sẽ được chuyển và tiền phí đi kèm Giao dịch thanh toán trước khi kết thúc Ngày làm việc thì Lệnh thanh toán sẽ được coi là đã được chúng tôi nhận vào Ngày làm việc đó ("Ngày nhận"). Nếu chúng tôi nhận được Lệnh thanh toán sau khi kết thúc Ngày làm việc hoặc vào một ngày không phải là Ngày làm việc thì Lệnh thanh toán sẽ được coi là đã nhận được vào Ngày làm việc tiếp theo ngay sau khi tiếp nhận Lệnh thanh toán.

9.3. Tùy thuộc vào pháp luật và quy định liên quan, chúng tôi sẽ thực hiện Lệnh thanh toán và cung cấp số tiền cho Người nhận chậm nhất là vào cuối Ngày làm việc sau Ngày nhận.

9.4. Đối với các Giao dịch thanh toán thông thường, số tiền thường có sẵn để nhận sau vài phút, tùy vào giờ làm việc của Đại lý thanh toán tương ứng, nếu có. Đối với một số quốc gia, Dịch vụ của chúng tôi có thể bị trì hoãn hoặc các hạn chế khác có thể được áp dụng. Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi, thông tin liên hệ có trong khoản 25 của các Điều khoản và điều kiện này.

9.5. Để nhận tiền Giao dịch thanh toán từ Đại lý thanh toán, Người nhận phải cung cấp mọi thông tin chi tiết về Giao dịch thanh toán mà chúng tôi yêu cầu ("Thông tin nhận tiền"). Người nhận cũng phải cung cấp bằng chứng xác nhận danh tính có ảnh và trong một số trường hợp, thông tin bổ sung và/hoặc bằng chứng bằng văn bản theo yêu cầu của chúng tôi hoặc pháp luật và quy định địa phương. Các dạng bằng chứng xác nhận danh tính được chấp nhận sẽ khác nhau tùy theo từng quốc gia nơi số tiền được thu hộ.

9.6. BẠN KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP BẤT KỲ THÔNG TIN NHẬN TIỀN NÀO (ĐÃ CHE HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC) CHO BẤT KỲ AI NGOÀI NGƯỜI NHẬN MÀ BẠN CHỌN. BẠN CŨNG PHẢI LÀM MỌI CÁCH MÀ BẠN THẤY HỢP LÝ ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG KHÔNG AI, NGOÀI NGƯỜI NHẬN MÀ BẠN CHỌN, CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC THÔNG TIN NHẬN TIỀN HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA THÔNG TIN NHẬN TIỀN. NẾU BẠN TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP TIẾT LỘ BẤT CỨ THÔNG TIN NHẬN TIỀN NÀO CHO BẤT KỲ AI NGOÀI NGƯỜI NHẬN MÀ BẠN CHỌN THÌ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NẾU CHÚNG TÔI TRẢ TIỀN CHO MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ NGOÀI NGƯỜI NHẬN - NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN NHẬN TIỀN CHO ĐẠI LÝ THANH TOÁN - VÀ NHỮNG GÌ MÀ ĐẠI LÝ CHO LÀ BẰNG CHỨNG XÁC NHẬN DANH TÍNH HỢP LỆ.

9.7. Đối với Giao dịch thanh toán sẽ được thanh toán vào tài khoản ngân hàng của Người nhận, số tiền sẽ được chuyển cho Người nhận chậm nhất là vào cuối Ngày làm việc thứ tư sau Ngày nhận.

9.8. Thông lệ hoạt động ngân hàng có thể khác nhau tùy theo từng ngân hàng và quốc gia đến, nơi số tiền sẽ được ghi có. Để biết thêm thông tin về thời điểm Giao dịch thanh toán sẽ được ghi có vào tài khoản, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp tài khoản của Người nhận.

9.9. Ngay khi chúng tôi nhận được Lệnh thanh toán, Lệnh thanh toán đó sẽ không thể hủy ngang trừ khi bạn có thể thu hồi lệnh theo pháp luật và quy định liên quan và như đã đề cập trong khoản 17.

9.10. Nếu chúng tôi thực hiện Lệnh thanh toán dựa trên thông tin không chính xác mà bạn cung cấp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh, mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ thu hồi số tiền thanh toán và chúng tôi có quyền tính phí cho bạn để bù đắp chi phí hợp lý của chúng tôi khi làm điều này.

9.11. Ngay khi chúng tôi chấp nhận Lệnh thanh toán theo các Điều khoản và điều kiện này, chúng tôi sẽ kịp thời cung cấp cho bạn thông tin sau dưới dạng điện tử:

(i) số tham chiếu giúp bạn nhận diện Giao dịch thanh toán và Người nhận
(ii) số tiền của Giao dịch thanh toán bằng loại tiền được dùng trong Lệnh thanh toán
(iii) xác nhận bất kỳ khoản phí và/hoặc chi phí khách hàng nào liên quan đến Giao dịch thanh toán mà bạn phải trả cho chúng tôi
(iv) tỷ giá hối đoái mà chúng tôi sử dụng để thực hiện Giao dịch thanh toán và số tiền của Giao dịch thanh toán sau khi chuyển đổi tiền tệ (nếu Giao dịch thanh toán liên quan đến hối đoái)
(v) ngày chúng tôi nhận được Lệnh thanh toán

9.12. Khi Giao dịch thanh toán được xác nhận, bạn sẽ tự động nhận được thông báo qua e-mail mà bạn cung cấp. Ngay khi chúng tôi thực hiện Giao dịch thanh toán, bạn cũng sẽ nhận được thông báo qua e-mail mà bạn cung cấp cho chúng tôi, trong đó xác nhận (i) thời điểm số tiền đến nơi và (ii) thời điểm Người nhận đã nhận được tiền, nếu có.

9.13. Nếu Giao dịch thanh toán chưa được thanh toán cho Người nhận trong thời gian tối thiểu 15 ngày và tối đa 30 ngày (tùy vào quốc gia nơi số tiền sẽ được nhận và Đại lý thanh toán tham gia vào Giao dịch thanh toán - vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin), chúng tôi sẽ tự động hủy Giao dịch thanh toán và thông báo cho bạn. Sau đó, khoản tiền của Giao dịch thanh toán sẽ không có sẵn cho Người nhận và sẽ được ủy thác giữ cho đến khi chúng tôi có thể hoàn trả số tiền tương tự cho bạn (thông qua cùng một phương thức thanh toán mà bạn sử dụng để cấp tiền cho Giao dịch thanh toán).

10. GIAO DỊCH THANH TOÁN CHƯA ĐƯỢC ỦY QUYỀN

10.1. Chúng tôi có thể chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn nếu chúng tôi thực hiện Giao dịch thanh toán khi chưa có sự cho phép của bạn.

10.2. Nếu bạn cho rằng chúng tôi có thể đã thực hiện Giao dịch thanh toán khi chưa có sự cho phép của bạn thì bạn cần báo cho chúng tôi biết sớm nhất có thể qua thông tin liên hệ được nêu rõ trong khoản 25 dưới đây.

10.3. Tùy thuộc vào khoản 10.4 dưới đây, khi chúng tôi đã thực hiện Giao dịch thanh toán đó, chúng tôi sẽ hoàn lại đầy đủ số tiền của Giao dịch thanh toán cho bạn ngay tức thì.

10.4. Bạn sẽ không được hưởng bất cứ khoản hoàn lại nào như vậy:

(i) nếu bạn không thông báo kịp thời cho chúng tôi bằng văn bản về việc bạn biết rõ Giao dịch thanh toán chưa ủy quyền có thể đã được thực hiện và trong mọi trường hợp không muộn hơn 2 tuần sau ngày thực hiện Giao dịch thanh toán chưa ủy quyền; hoặc
(ii) nếu bạn đã ủy quyền thực hiện Giao dịch thanh toán.

10.5. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với chúng tôi về mọi tổn thất mà chúng tôi phải chịu liên quan đến bất kỳ sự gian lận hoặc lừa đảo nào của bạn bất cứ lúc nào.

11. KHÔNG THỰC HIỆN HOẶC THỰC HIỆN SAI GIAO DỊCH THANH TOÁN

11.1. Chúng tôi có thể chịu trách nhiệm đối với bạn nếu chúng tôi thực hiện Giao dịch thanh toán khi chưa có sự cho phép của bạn. Khi bạn cho rằng chúng tôi có thể đã không thực hiện hoặc thực hiện sai Giao dịch thanh toán, bạn cần báo cho chúng tôi biết sớm nhất có thể và nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ nỗ lực tức thì để điều tra sự việc và cho bạn biết kết quả điều tra.

11.2. Tùy thuộc vào khoản 11.3 dưới đây, trong trường hợp chúng tôi không thực hiện hoặc thực hiện sai Giao dịch thanh toán, chúng tôi sẽ sửa chữa và khắc phục sai sót kịp thời, đồng thời chuyển số tiền của Giao dịch thanh toán không thực hiện hoặc thực hiện sai như hướng dẫn ban đầu.

11.3. Bạn sẽ không được hưởng biện pháp khắc phục sai sót nêu trên:

(i) nếu bạn không thông báo kịp thời cho chúng tôi bằng văn bản (và trong mọi trường hợp không muộn hơn 2 tuần sau ngày thực hiện sai Giao dịch thanh toán) về việc bạn biết chúng tôi không thực hiện Giao dịch thanh toán mà bạn ủy quyền hoặc chúng tôi thực hiện sai Giao dịch thanh toán mà bạn ủy quyền.
(ii) nếu chúng tôi có thể chứng minh rằng Người nhận đã nhận được số tiền được ủy quyền thanh toán vào thời điểm thích hợp; hoặc
(iii) nếu việc không thực hiện hoặc thực hiện sai là do bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác hoặc do lỗi của bạn.

11.4 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn cho việc không thực hiện hoặc thực hiện sai Giao dịch thanh toán nếu lý do là vì chúng tôi từ chối thực hiện Giao dịch thanh toán đó hoặc bất kỳ phần nào của giao dịch.

12. PHÍ

12.1. Hoạt động sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ phải chịu phí giao dịch của khách hàng và được tính vào Thẻ ngân hàng hoặc bao gồm trong Chuyển khoản ngân hàng mà bạn chỉ định là phương thức thanh toán cho Giao dịch thanh toán, phí khách hàng và bất kỳ khoản phí nào khác được đề cập trong các Điều khoản và điều kiện này.

12.2. Trước khi thực hiện Lệnh thanh toán, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho bạn về phí và tỷ giá hối đoái áp dụng, thông tin này sẽ được hiển thị trong mục xem trước lệnh trên Ứng dụng Ria Money Transfer.

12.3. Ngoài bất kỳ khoản phí nào phải trả cho chúng tôi, Giao dịch thanh toán có thể phải chịu khoản phí, chi phí và tỷ giá hối đoái khác phải trả cho các bên khác, ví dụ như ngân hàng và tổ chức thanh toán khác tham gia vào Giao dịch thanh toán, cũng như các khoản khấu trừ có thể áp dụng (ví dụ như thuế) theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia đến của Giao dịch thanh toán. Số tiền mà chúng tôi khấu trừ sẽ không vượt quá số tiền mà chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý.

12.4. Nếu bạn sử dụng điện thoại di động liên quan đến Giao dịch thanh toán thì bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào mà nhà cung cấp dịch vụ có thể tính, chẳng hạn như phí SMS, dịch vụ dữ liệu.

13. BÙ TRỪ

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể bù trừ bất kỳ khoản tiền nào mà bạn nợ chúng tôi với bất kỳ khoản tiền nào mà chúng tôi nợ bạn.

14. HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GIAO DỊCH THANH TOÁN

14.1. Chúng tôi có toàn quyền: (i) từ chối xử lý Giao dịch thanh toán; (ii) giới hạn số tiền của Giao dịch thanh toán; (iii) yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để hoàn tất Giao dịch thanh toán; và/hoặc (iv) thực hiện các biện pháp hợp lý liên quan đến Giao dịch thanh toán mà theo quan điểm của chúng tôi là cần thiết để tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành, bao gồm cả trường hợp chúng tôi lo ngại về danh tính của những người liên quan đến Giao dịch thanh toán.

14.2. Bất kể thỏa thuận trước đó về việc tạo Giao dịch thanh toán, chúng tôi có toàn quyền từ chối thực hiện Giao dịch thanh toán trong các trường hợp bao gồm (nhưng không giới hạn ở):

(i) Người nhận dự kiến là bất kỳ ai khác ngoài cá nhân
(ii) chúng tôi buộc phải làm như vậy theo pháp luật hiện hành về chống rửa tiền hoặc chống tài trợ khủng bố và/hoặc khi chúng tôi biết rõ hoặc nghi ngờ Giao dịch thanh toán có thể bất hợp pháp (bao gồm cả các trường hợp gian lận)
(iii) bạn không cung cấp cho chúng tôi bằng chứng xác nhận danh tính đầy đủ, thỏa đáng và đáng tin cậy hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi yêu cầu liên quan đến Giao dịch thanh toán
(iv) chúng tôi biết rõ hoặc nghi ngờ Lệnh thanh toán mà bạn yêu cầu chứa lỗi, bị giả mạo hoặc chưa được ủy quyền
(v) bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin không đúng hoặc không đầy đủ hoặc chúng tôi không nhận được thông tin Lệnh thanh toán kịp thời để đảm bảo việc thực hiện Giao dịch thanh toán đúng thời hạn.
(vi) bạn không cung cấp cho chúng tôi số tiền khả dụng (bao gồm mọi khoản phí liên quan) cần thiết để thực hiện Giao dịch thanh toán
(vii) Đơn vị phát hành thẻ không cho phép sử dụng Thẻ ngân hàng của bạn để thanh toán cho Giao dịch thanh toán và các khoản phí của chúng tôi
(viii) ngân hàng của bạn không cho phép Chuyển khoản ngân hàng để thanh toán cho Giao dịch thanh toán và các khoản phí của chúng tôi
(ix) bạn vi phạm nghĩa vụ theo các Điều khoản và điều kiện này, bao gồm nghĩa vụ thanh toán các khoản phí của chúng tôi.

14.3. Chúng tôi có quyền không chấp nhận hoặc cho phép trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán từ hoặc đến một số quốc gia mà chúng tôi đã xác định là có rủi ro cao cho hoạt động kinh doanh hoặc có độ phức tạp cao hơn đối với chúng tôi trong việc thực hiện quy trình giám sát giao dịch theo luật chống rửa tiền hoặc chống tài trợ khủng bố.

14.4. Ngoài ra, chúng tôi cũng có quyền yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin, bao gồm thông tin Người nhận, nơi thực hiện thanh toán cho người nhận ở một số quốc gia nhất định.

14.5. Nếu chúng tôi từ chối thực hiện Lệnh thanh toán theo các Điều khoản và điều kiện này, chúng tôi sẽ báo cho bạn biết trước khi kết thúc Ngày làm việc sau khi nhận được Lệnh thanh toán.

Trong trường hợp có thể và hợp pháp để chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ đưa ra lý do từ chối thực hiện Lệnh thanh toán của bạn. Trong trường hợp bạn đã cung cấp thông tin không chính xác hoặc không cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ giải thích cách khắc phục tình huống này.

14.6. Dịch vụ của chúng tôi chỉ được cung cấp cho nhu cầu Giao dịch thanh toán cá nhân và bạn đồng ý không sử dụng hoặc tìm cách sử dụng hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác, chẳng hạn như mục đích thương mại hoặc quảng bá các sản phẩm và dịch vụ dù trực tiếp hay gián tiếp. Bạn cũng đồng ý không sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho bất kỳ bên nào khác.

14.7. Dịch vụ của chúng tôi tùy thuộc vào những hạn chế giao dịch mà chúng tôi có thể áp dụng vào từng thời điểm, bao gồm cả số tiền chuyển tối đa, quốc gia đến và loại tiền sẵn có.

15. CHẤM DỨT

15.1. Chúng tôi có thể chấm dứt các Điều khoản và điều kiện này và/hoặc tạm ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn ngay tức thì:

(i) nếu bạn không cung cấp tất cả các thông tin mà chúng tôi cần để thực hiện Giao dịch thanh toán
(ii) nếu việc tiếp tục cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn là bất hợp pháp hoặc chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo quy định của pháp luật, tòa án có thẩm quyền hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hay cơ quan quản lý nào cho phép chúng tôi thực hiện Dịch vụ
(iii) sau khi bạn vi phạm nghiêm trọng bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản và điều kiện này hoặc trong trường hợp chúng tôi phát hiện hoặc có lý do hợp lý để nghi ngờ hành vi phạm tội, gian lận hoặc rửa tiền của bạn
(iv) trong trường hợp bạn qua đời, không tỉnh táo, mất khả năng trả nợ đến hạn, đơn xin phá sản được nộp chống lại bạn, bạn bị tuyên bố phá sản, vỡ nợ, bạn ký kết thỏa thuận trả nợ với chủ nợ hoặc bị thanh lý hoặc gặp phải sự kiện nào tương tự
(v) theo quy định tại khoản 18 (Các trường hợp nằm ngoài Tầm kiểm soát của chúng tôi).

15.2. Các quy định tại khoản 15 (Chấm dứt) và các khoản 18 (Các trường hợp nằm ngoài Tầm kiểm soát của chúng tôi), 21 (Bảo vệ dữ liệu cá nhân), 22 (Giới hạn trách nhiệm pháp lý), 27 (Luật áp dụng và quyền tài phán), 28 (Quyền của bên thứ ba) và 33 (Thỏa thuận toàn bộ) vẫn có hiệu lực ngay cả khi các Điều khoản và điều kiện này chấm dứt hoặc hết hạn vì bất kỳ lý do gì.

16. MỤC ĐÍCH ĐƯỢC CHẤP NHẬN

16.1. Chúng tôi có toàn quyền áp dụng các điều khoản về 'mục đích được chấp nhận' liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc ngăn cấm một số loại Lệnh thanh toán.

16.2. Nếu có Giao dịch thanh toán nào được thực hiện hoặc được tìm cách thực hiện vi phạm những điều cấm về mục đích được chấp nhận áp dụng vào từng thời điểm thì chúng tôi có quyền hủy bỏ Giao dịch thanh toán và/hoặc kết thúc hoặc tạm ngừng việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc báo cáo giao dịch lên cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại.

17. QUYỀN HỦY BỎ GIAO DỊCH THANH TOÁN & HOÀN LẠI TIỀN

17.1. Sau khi bạn ủy quyền cho chúng tôi thực hiện Giao dịch thanh toán, chúng tôi sẽ tiến hành Giao dịch thanh toán đó trừ khi:

(i) bạn cung cấp cho chúng tôi chỉ dẫn rõ ràng rằng bạn muốn hủy bỏ Lệnh thanh toán bằng cách liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi, thông tin chi tiết được nêu rõ tại khoản 25 của các Điều khoản và điều kiện này và trong mọi trường hợp;
(ii) chúng tôi đồng ý với bạn bằng văn bản rằng chúng tôi sẽ không làm như vậy,
(gọi chung là "Hủy bỏ ").

17.2. Để tránh hiểu nhầm, chúng tôi sẽ không chấp nhận việc Hủy bỏ nếu:

(i) Giao dịch thanh toán đã được thực hiện cho Người nhận
(ii) chỉ dẫn của bạn không rõ ràng;
(iii) nếu chúng tôi nhận được bất kỳ chỉ dẫn Hủy bỏ nào sau giờ làm việc vào Ngày làm việc cuối cùng trước ngày Giao dịch thanh toán đến hạn thực hiện; hoặc
(iv) Giao dịch thanh toán đã được gửi đi, trong đó bạn chỉ dẫn thực hiện Giao dịch thanh toán vào tài khoản ngân hàng của Người nhận.

17.3 Bất kể những điều đã nói ở trên và ngoài các trường hợp mà chúng tôi không chấp nhận việc Hủy bỏ, nếu bạn cung cấp chỉ dẫn Hủy bỏ rõ ràng thì chúng tôi sẽ tìm cách hủy bỏ Giao dịch thanh toán đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh và chúng tôi có quyền tính phí cho bạn để bù đắp chi phí hợp lý của chúng tôi trong trường hợp Hủy bỏ.

17.4. Thông tin hoàn tiền

(i) Trừ khi tiền Giao dịch thanh toán đã được trả cho Người nhận và trong phạm vi được luật pháp cho phép, nếu bạn yêu cầu hoàn lại tiền Giao dịch thanh toán (hoặc Giao dịch thanh toán bị hủy), chúng tôi sẽ hoàn lại tiền gốc của Giao dịch thanh toán (theo Tỷ giá hối đoái của chúng tôi tại thời điểm bạn thực hiện Giao dịch thanh toán), với điều kiện là bạn cung cấp cho Ria bản sao biên lai hợp lệ và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ. Biên lai sẽ không có giá trị hiệu lực trừ khi giao dịch tương ứng được xử lý qua hệ thống của chúng tôi và chứa dấu vết của thông tin liên quan do máy tính tạo ra, bao gồm nhưng không giới hạn đến số biên lai/số lệnh chính xác.
(ii) Trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền phí khách hàng nếu Giao dịch thanh toán bị dừng hoặc bị hủy theo yêu cầu của bạn hoặc do bạn vi phạm các Điều khoản và điều kiện này.
(iii) Bạn xác nhận và đồng ý rằng yêu cầu hoàn lại tiền phải được thực hiện trong vòng 2 năm kể từ ngày thực hiện Giao dịch thanh toán.
(iv) Để yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại: 0800 450 403 hoặc gửi email đến: NZ_support@riamoneytransfer.com

18. CÁC TRƯỜNG HỢP NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu chúng tôi không thể thực hiện nghĩa vụ đối với bạn hoặc quá trình chúng tôi thực hiện nghĩa vụ bị trì hoãn do mọi trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm (không giới hạn ở) đình công, tranh chấp lao động, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc bão, chiến tranh, bạo loạn, bạo động, báo động an ninh, hành động khủng bố hay bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào được thực hiện, hành động phá hoại, vi-rút, thiệt hại do ác ý, việc tuân thủ bất kỳ quy chế, điều khoản theo luật định, luật pháp, lệnh của chính phủ hoặc tòa án, hành động hoặc chỉ dẫn của cảnh sát hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào cho phép chúng tôi thực hiện Dịch vụ, cắt điện hoặc mất điện, hỏng thiết bị, hệ thống hoặc phần mềm hoặc kết nối internet hoặc bất kỳ biến động bất thường nào trên thị trường tài chính có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thực hiện Dịch vụ hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo pháp luật và quy định hiện hành. Nếu xảy ra bất kỳ trường hợp nào trong số những trường hợp này thì các Điều khoản và điều kiện sẽ bị tạm ngừng trong thời gian tiếp diễn trường hợp đó hoặc theo quyền quyết định của chúng tôi và để bảo vệ cho cả bạn và chúng tôi, chúng tôi có thể chấm dứt các Điều khoản và điều kiện này.

19. THÔNG BÁO VÀ THÔNG TIN TRAO ĐỔI ĐIỆN TỬ

19.1. Phạm vi bạn đồng ý nhận thông báo và thông tin trao đổi điện tử

Khi bạn đang duy trì mối quan hệ với chúng tôi, bạn có thể nhận được thông báo và thông tin trao đổi bằng văn bản liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Dựa trên cam kết của chúng tôi về việc bảo vệ môi trường và tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thông báo và thông tin trao đổi đó sẽ được cung cấp dưới dạng điện tử. Vì lý do này và trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép tại bất kỳ thời điểm nào, bạn đồng ý nhận tất cả các thông tin dưới dạng điện tử mà lẽ ra chúng tôi phải cung cấp dưới dạng giấy, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) thông tin được tiết lộ theo luật định, thông báo và thông tin trao đổi khác liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả thông tin về các khoản phí hoặc lệ phí, cũng như bất kỳ và toàn bộ thông tin được tiết lộ trước và sau khi diễn ra Giao dịch thanh toán theo luật định; (ii) xác nhận việc thu hộ và/hoặc nhận Giao dịch thanh toán; (iii) các Điều khoản và điều kiện này, bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào trong các Điều khoản và điều kiện này và thư từ cung cấp thông tin khác liên quan đến các Điều khoản và điều kiện này; (iv) thông tin trao đổi với dịch vụ khách hàng; (v) chính sách và thông báo về quyền riêng tư; (vi) thông tin liên quan đến việc ghi nợ hoặc tính phí, trong trường hợp áp dụng cho phương thức thanh toán mà bạn chọn; (vii) bất kỳ và toàn bộ chính sách giải quyết sai sót theo luật định và phản hồi các khiếu nại liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (viii) bất kỳ thông tin trao đổi nào khác liên quan đến việc bạn truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, và (ix) khi có sự đồng ý của bạn, thông tin trao đổi liên quan đến hoạt động tiếp thị và quảng bá khác.

19.2. Luôn cập nhật địa chỉ e-mail và bất kỳ địa chỉ điện tử nào cho chúng tôi Bạn phải thường xuyên cập nhật địa chỉ e-mail và bất kỳ địa chỉ điện tử nào khác và thông tin liên hệ (bao gồm cả số điện thoại di động), hiện có trong Ứng dụng Ria Money Transfer.

19.3. Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp thông báo, công bố thông tin và bản báo cáo cho bạn bằng phương thức điện tử, bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ điện tử khác, cũng như số điện thoại di động của bạn. Bạn có thể cập nhật địa chỉ e-mail và số điện thoại di động mà chúng tôi có trong hồ sơ thông qua Ứng dụng Ria Money Transfer.

20. TÀI SẢN TRÍ TUỆ

20.1. Dịch vụ của chúng tôi và Ứng dụng Ria Money Transfer, toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các thông tin, phần mềm, văn bản, nội dung hiển thị, hình ảnh, đồ họa, video và âm thanh, cũng như thiết kế, cách lựa chọn và sắp xếp của ứng dụng) đều thuộc sở hữu của chúng tôi, tập đoàn Euronet Worldwide Inc. (tập đoàn sở hữu chúng tôi) ("Tập đoàn chúng tôi") và/hoặc bên cấp phép của chúng tôi/của họ hoặc bên khác cung cấp tài sản đó. Những tài sản này được bảo vệ theo pháp luật New Zealand và quốc tế, trong đó điều chỉnh bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và tài sản trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác và chúng là tài sản của chúng tôi, Tập đoàn chúng tôi và bất kỳ bên cấp phép bên thứ ba nào có thẩm quyền.

20.2. Bạn chỉ được sử dụng Ứng dụng Ria Money Transfer và Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Bạn không được:

(i) sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, trình diễn công khai, hiển thị công khai, phát hành lại, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào trên trang web của chúng tôi, ngoại trừ để: (a) lưu tạm thời bản sao của các tài liệu đó trong "Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên"; (b) lưu trữ các tệp được trình duyệt web của bạn tự động lưu vào bộ nhớ cache nhằm mục đích nâng cao khả năng hiển thị; và/hoặc (c) in một số lượng trang hợp lý trên Ứng dụng Ria Money Transfer để sử dụng vào mục đích được phép
(ii) sửa đổi bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ Ứng dụng Ria Money Transfer hoặc xóa hay thay đổi bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác từ bản sao của tài liệu trên trang web này
(iii) sử dụng bất kỳ hình ảnh, đồ họa, video hoặc âm thanh nào từ Ứng dụng Ria Money Transfer tách biệt với bất kỳ văn bản đính kèm nào
(iv) tái tạo, bán hoặc khai thác cho mục đích thương mại bất kỳ phần nào của Ứng dụng Ria Money Transfer, quyền truy cập vào Ứng dụng Ria Money Transfer hoặc việc sử dụng Ứng dụng Ria Money Transfer hoặc bất kỳ dịch vụ hay tài liệu nào sẵn có qua Ứng dụng Ria Money Transfer.

20.3. Nếu bạn in, sao chép, sửa đổi, tải xuống hay sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng dụng Ria Money Transfer vi phạm các Điều khoản và điều kiện này thì quyền sử dụng Ứng dụng Ria Money Transfer sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải trả lại hoặc hủy mọi bản sao của tài liệu mà bạn đã tạo. Không có quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào trong Ứng dụng Ria Money Transfer hay bất kỳ nội dung nào trên trang web được chuyển giao cho bạn và chúng tôi, bên cấp phép của chúng tôi, cùng bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn chúng tôi và bên cấp phép của họ bảo lưu toàn bộ các quyền không được cấp một cách rõ ràng. Mọi hoạt động sử dụng Ứng dụng Ria Money Transfer không được các Điều khoản và điều kiện này cho phép một cách rõ ràng đều vi phạm các Điều khoản và điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác.

21. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi quy định các điều khoản về việc xử lý bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập được từ bạn hoặc do bạn cung cấp hoặc đã cung cấp cho chúng tôi. Bằng cách sử dụng Ứng dụng Ria Money Transfer, bạn đồng ý với hoạt động xử lý đó và bạn cũng cam đoan và bảo đảm rằng tất cả các dữ liệu mà bạn cung cấp là chính xác. Bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách nhấp vào đường dẫn "Chính sách quyền riêng tư" trên Ứng dụng Ria Money Transfer.

22. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

22.1. Trách nhiệm toàn bộ của chúng tôi đối với bạn liên quan đến Giao dịch thanh toán được giới hạn ở tổng số tiền của Giao dịch thanh toán, cùng bất kỳ khoản phí nào mà bạn có thể chịu trách nhiệm và tiền lãi mà bạn có thể phải trả do hậu quả của việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực hiện sai Giao dịch thanh toán.

22.2. Nếu chúng tôi làm trái bất kỳ yêu cầu nào áp dụng cho chúng tôi theo pháp luật và quy định liên quan (có thể quy định một số nghĩa vụ đối với chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp Dịch vụ, bao gồm cả việc liên quan đến Giao dịch thanh toán chưa được ủy quyền, chưa được thực hiện và được thực hiện sai), chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn nếu hành vi làm trái đó xuất phát từ những hậu quả bất thường và không thể lường trước nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, hậu quả không thể tránh khỏi bất chấp mọi nỗ lực của chúng tôi để làm ngược lại hoặc khi điều này xuất phát từ các nghĩa vụ khác áp dụng cho chúng tôi theo quy định khác của pháp luật và quy định hiện hành.

22.3. Bất kể có bất kỳ quy định nào khác trong các Điều khoản và điều kiện này, chúng tôi sẽ không miễn trừ trách nhiệm pháp lý của mình đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích do sơ suất của chúng tôi hoặc nhân viên hay đại diện của chúng tôi, hành vi cố ý đưa thông tin sai lệch hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác có thể không được miễn trừ theo pháp luật hiện hành.

23. CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG TỔN THẤT

Bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, phí tổn hoặc chi phí khác mà chúng tôi, Tập đoàn chúng tôi, chi nhánh và bên cấp phép, cũng như giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, bên cấp phép và nhà cung cấp tương ứng phải chịu từ bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, giải thưởng, tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc lệ phí nào (bao gồm cả lệ phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản và điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành động sử dụng nội dung trong Ứng dụng Ria Money Transfer hoặc Dịch vụ của chúng tôi trừ khi được cho phép một cách rõ ràng trong các Điều khoản và điều kiện này hoặc hành động sử dụng bất kỳ thông tin nào thu thập được từ Ứng dụng Ria Money Transfer hoặc sơ suất, gian lận hoặc hành vi sai trái cố ý của bạn.

24. TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

24.1. Bạn không được lạm dụng Ứng dụng Ria Money Transfer bằng cách cố ý đưa vi-rút, trojan, sâu máy tính, bom logic hay tài liệu khác có tính chất độc hại hoặc gây hại về mặt công nghệ. Bạn không được tìm cách truy cập trái phép vào Ứng dụng Ria Money Transfer, máy chủ lưu trữ Ứng dụng Ria Money Transfer hay bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào kết nối với Ứng dụng Ria Money Transfer. Bạn không được tấn công Ứng dụng Ria Money Transfer thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Khi vi phạm quy định này, bạn sẽ phạm tội hình sự liên quan đến luật truyền thông, đa phương tiện, an ninh mạng, tội phạm mạng, lạm dụng máy tính hoặc tội phạm máy tính và pháp luật hiện hành khác. Chúng tôi sẽ báo cáo vi phạm đó cho các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm, quyền sử dụng Ứng dụng Ria Money Transfer của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức.

24.2. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Ứng dụng Ria Money Transfer, nội dung của ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi. Trong phạm vi được luật pháp cho phép: (a) Ứng dụng Ria Money Transfer, nội dung của ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi có được thông qua Ứng dụng Ria Money Transfer sẽ được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không đi kèm bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào dưới bất cứ hình thức nào, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý; và (b) cả chúng tôi và bất kỳ người nào liên kết với chúng tôi đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc cam đoan nào về tính hoàn chỉnh, sự bảo mật, độ tin cậy, chất lượng, độ chính xác, tính kịp thời hoặc tính khả dụng của Ứng dụng Ria Money Transfer. Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, ngoại trừ trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi và bất kỳ ai liên kết với chúng tôi đều không cam đoan hoặc bảo đảm rằng Ứng dụng Ria Money Transfer, nội dung của ứng dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc hạng mục nào có được thông qua Ứng dụng Ria Money Transfer là chính xác, đáng tin cậy, không chứa lỗi hoặc không bị gián đoạn, các khiếm khuyết đó sẽ được khắc phục, Ứng dụng Ria Money Transfer hoặc các máy chủ cung cấp ứng dụng này không chứa vi-rút hoặc thành phần gây hại khác hoặc Ứng dụng Ria Money Transfer hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc hạng mục nào có được thông qua Ứng dụng Ria Money Transfer sẽ đáp ứng nhu cầu hoặc mong đợi của bạn. Theo khoản 24.2 này, chúng tôi từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn đến bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được, không vi phạm và sự phù hợp với mục đích cụ thể. Những điều đã nói ở trên không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo đảm nào không bị loại trừ hoặc bị giới hạn theo pháp luật hiện hành.

25. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

25.1. Chúng tôi coi trọng tất cả các khách hàng và thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi và Ứng dụng Ria Money Transfer theo số điện thoại: 0800 450 403, hoặc gửi email đến: NZ_support@riamoneytransfer.com, hoặc qua đường bưu điện tới Ria Customer Service, Level 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland 1010, New Zealand.

25.2. Chúng tôi đã thiết lập quy trình nội bộ để điều tra mọi khiếu nại có thể được đưa ra chống lại chúng tôi. Theo quy trình khiếu nại của chúng tôi, mọi khiếu nại mà bạn đưa ra phải được xác nhận với chúng tôi bằng văn bản qua email gửi đến Phòng Tuân thủ Ria tại: compliance-au@riafinancial.com hoặc qua đường bưu điện tới Ria Compliance, Level 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland 1010, New Zealand.

25.3. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về chính sách khiếu nại của chúng tôi, vui lòng tham khảo Chính sách khiếu nại trên Ứng dụng Ria Money Transfer. Nếu bạn vẫn cảm thấy không hài lòng sau khi nhận được phản hồi của chúng tôi về bất kỳ khiếu nại nào, bạn có quyền gửi khiếu nại đến Financial Services Complaints Limited (FCSL), P O Box 5967, Lambton Quay, Wellington 6145, New Zealand hoặc gửi đơn khiếu nại trực tuyến tới complaints@fscl.org.nz hoặc gửi fax đến (04) 472 3728. Có thể truy cập thêm thông tin về việc gửi đơn khiếu nại đến FCSL tại: http://www.fscl.org.nz/

26. GIỚI HẠN ĐỊA LÝ

Chúng tôi chỉ cung cấp Ứng dụng Ria Money Transfer cho những người cư trú tại New Zealand. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố rằng Ứng dụng Ria Money Transfer hoặc bất kỳ nội dung nào của ứng dụng có thể truy cập hoặc thích hợp bên ngoài New Zealand. Hành động truy cập vào Ứng dụng Ria Money Transfer có thể không hợp pháp nếu được thực hiện bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định.

27. LUẬT ÁP DỤNG VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

27.1. Các Điều khoản và điều kiện này, đối tượng và quá trình hình thành của các Điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh theo pháp luật New Zealand, ngoại trừ các quy tắc về xung đột luật pháp. Với tư cách là khách hàng thường trú ở New Zealand, bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ bất kỳ quy định bắt buộc nào trong luật bảo vệ người tiêu dùng của New Zealand.

27.2. Cả bạn và chúng tôi đều nhất trí rằng các tòa án ở New Zealand sẽ có quyền tài phán không độc quyền đối với bất kỳ tranh chấp nào.

27.3. Các Điều khoản và điều kiện này không ảnh hưởng đến các quyền của bạn theo luật định với tư cách là khách hàng.

28. QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA

Cá nhân không phải là một bên trong thỏa thuận này sẽ không có quyền thực hiện bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản và điều kiện này. Điều này có nghĩa là chỉ bạn và chúng tôi có mọi quyền, nghĩa vụ hoặc đặc quyền theo các Điều khoản và điều kiện này.

29. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào nhận thấy bất cứ phần nào trong các Điều khoản và điều kiện này không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì thì những phần đó sẽ bị xóa khỏi các Điều khoản và điều kiện này và không ai khác ngoài bạn hoặc chúng tôi có thể thực thi bất kỳ điều khoản nào hoặc có bất kỳ hành động nào đối với các phần còn lại còn hiệu lực của các Điều khoản và điều kiện này. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại sẽ tiếp tục ràng buộc bạn và chúng tôi.

30. KHÔNG TỪ BỎ

Việc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẵn có với bạn hoặc chúng tôi theo các Điều khoản và điều kiện này (bao gồm cả những quy định tại các Điều khoản và điều kiện này hoặc có sẵn theo pháp luật New Zealand) sẽ không đồng nghĩa với việc bạn hoặc chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào như vậy vào một ngày nào đó trong tương lai.

31. CHUYỂN NHƯỢNG

31.1. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản và điều kiện này hay bất kỳ nghĩa vụ, quyền hoặc đặc quyền nào của bạn theo các Điều khoản và điều kiện này cho người nào khác vào bất cứ thời điểm nào khi chưa có sự chấp thuận trước của chúng tôi bằng văn bản.

31.2. Chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển giao hoặc loại bỏ toàn bộ hoặc một phần các Điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ nghĩa vụ, quyền hoặc đặc quyền nào của chúng tôi cho người nào khác vào bất cứ thời điểm nào (bao gồm cả chi nhánh trực thuộc Tập đoàn chúng tôi). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước phù hợp để cố gắng đảm bảo rằng hành động như vậy sẽ không gây tổn hại đến bất kỳ quyền nào của bạn theo các Điều khoản và điều kiện này.

32. THỎA THUẬN TOÀN BỘ

Các Điều khoản và điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi và thay thế cho mọi thỏa thuận trước đó (dù bằng văn bản hay bằng lời nói) có thể tồn tại giữa bạn và chúng tôi. Không có quy định nào trong khoản 32 này sẽ loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà bạn hoặc chúng tôi phải chịu đối với bên còn lại liên quan đến bất cứ tuyên bố nào được đưa ra một cách gian dối.

33. NHÃN HIỆU

Các tên Ria, Ria Financial, Ria Money Transfer, Euronet Worldwide, Inc., Euronet và Continental Exchange Solutions, cùng tất cả các tên liên quan, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu liên quan là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của chúng tôi, Tập đoàn chúng tôi hoặc các công ty con hoặc chủ sở hữu giấy phép khác (tùy từng trường hợp). Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu, tên, logo hoặc khẩu hiệu này khi chưa có sự chấp thuận trước của chúng tôi bằng văn bản. Tất cả các tên, nhãn hiệu và dấu hiệu khác sẽ được sử dụng dành riêng cho mục đích nhận dạng và chúng là nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.

Ria Money Transfer. © 2024 Dandelion Payments, Inc. Bảo lưu mọi quyền.