Điều khoản và điều kiện

Sửa đổi lần cuối: ngày 16 tháng 4 năm 2024

Chào mừng bạn đến với trang web của Ria Money Transfer (“Ria’s”) (www.riamoneytransfer.com) (“trang web”) và ứng dụng di động (“ứng dụng di động” và cùng với trang web là “Ứng dụng”). Các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản và Điều kiện”) thể hiện hợp đồng giữa bạn và Ria và áp dụng cho việc bạn sử dụng Ứng dụng, bao gồm mọi nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Ứng dụng nhằm mục đích thực hiện chuyển tiền trực tuyến thanh toán cho người nhận được chỉ định. “Chuyển tiền” được định nghĩa là việc chuyển tiền đến người nhận được chỉ định, theo các điều khoản thanh toán được bạn nhập trực tiếp vào Ứng dụng. “Người nhận” được định nghĩa là cá nhân được bạn chỉ định làm người nhận khoản chuyển tiền, người được chúng tôi chấp nhận và người nhận khoản chuyển tiền tại địa điểm đại lý thanh toán được chỉ định. “Đại lý thanh toán” được định nghĩa là một thực thể do chúng tôi chỉ định để thanh toán các giao dịch chuyển tiền tại quốc gia đích được xác định trong hướng dẫn thanh toán của bạn. “Phí dịch vụ” được định nghĩa là khoản phí mà chúng tôi tính liên quan đến việc chuyển tiền. Trong các Điều khoản và Điều kiện này, “bạn”, “của bạn” và “người dùng” đề cập đến người đưa ra sự đồng ý này.

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG: KIẾM TIỀN CHỈ CẦN GIỐNG NHƯ GỬI TIỀN MẶT. BẢO VỆ BẢN THÂN KHỎI GIAN LẬN BẰNG CÁCH CHỈ GỬI TIỀN CHO NGƯỜI BẠN BIẾT HOẶC CÓ THỂ XÁC MINH ĐỂ TIN CẬY. NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ GỬI TIỀN AN TOÀN VỚI RIA. NẾU BẠN TIN MÌNH LÀ NẠN NHÂN CỦA LỪA ĐẢO HOẶC LỪA ĐẢO, VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ 1-877-443-1399 EXT. 1615 HOẶC QUA EMAIL TẠI FraudPrevention@riamoneytransfer.com VÀ LIÊN HỆ VỚI CƠ QUAN THI HÀNH LUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN.

(1) Đồng ý sử dụng Hồ sơ, Thông báo và Thông tin Điện tử

Là một phần trong mối quan hệ của bạn với Ria, bạn có quyền nhận một số thông tin nhất định, chẳng hạn như thông báo, tiết lộ và tuyên bố bằng văn bản. Để hỗ trợ nỗ lực bảo vệ môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên thiết bị di động, chúng tôi yêu cầu bạn cho phép chúng tôi cung cấp các thông báo, tiết lộ và tuyên bố này cho bạn dưới dạng điện tử; nếu không, chúng tôi sẽ phải cung cấp chúng cho bạn dưới dạng giấy.

A. Bạn đồng ý sử dụng hồ sơ điện tử và có quyền rút lại sự đồng ý.

Trong phạm vi được pháp luật cho phép, bạn đồng ý nhận dưới dạng điện tử tất cả các thông tin tiết lộ mà lẽ ra chúng tôi phải cung cấp cho bạn dưới dạng giấy, bao gồm cả những thông tin được liệt kê bên dưới. Sự đồng ý của bạn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi bạn rút lại. Bạn có thể rút lại sự đồng ý nhận thêm thông báo hoặc tiết lộ điện tử bất cứ lúc nào thông qua Ứng dụng hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại miễn phí 1-877-443-1399 và cung cấp tên, số điện thoại di động hoặc địa chỉ email của bạn và thông báo cho chúng tôi biết. chúng tôi, bạn đang rút lại sự đồng ý của mình. Nếu bạn rút lại sự đồng ý nhận thông báo điện tử, tài khoản của bạn sẽ bị đóng.

B. Sự đồng ý của bạn bao quát các tài liệu sau:

Sự đồng ý của bạn áp dụng cho tất cả các tiết lộ mà chúng tôi buộc phải cung cấp cho bạn dưới dạng giấy, bao gồm nhưng không giới hạn ở biên lai cho giao dịch chuyển tiền của bạn cũng như các điều khoản và điều kiện áp dụng cho giao dịch chuyển tiền của bạn (chẳng hạn như các Điều khoản và Điều kiện này ), mọi cập nhật hoặc thay đổi trong các tài liệu đó và các thư thông tin khác liên quan đến giao dịch hoặc cách bảo vệ tài khoản của bạn.

C. Bạn phải luôn cập nhật email hoặc địa chỉ điện tử với chúng tôi.

Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp thông báo, tiết lộ và tuyên bố cho bạn bằng điện tử, bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong email hoặc địa chỉ điện tử khác và bất kỳ thay đổi nào về số điện thoại di động của bạn. Để cập nhật địa chỉ email mà chúng tôi đã lưu cho bạn, chỉ cần:

  • Trên trang web, hãy nhấn vào Hồ sơ và Cài đặt trong Bảng điều khiển của bạn; trên ứng dụng di động, hãy chọn “Tài khoản của tôi”.
  • Cập nhật địa chỉ email của bạn, xác nhận và gửi.

D. Phần cứng và phần mềm cần thiết.

Để truy cập và lưu giữ các thông báo, tiết lộ và tuyên bố mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử, bạn phải có:

Đối với trang web:

  • Một hệ thống máy tính hoạt động trên nền tảng như môi trường Windows hoặc Mac hoặc tốt hơn.
  • Một kết nối với Internet.
  • Phiên bản hiện tại của Internet Explorer 8 (hoặc cao hơn) hoặc Mozilla Firefox 7.0, Safari 5, Chrome 15 hoặc Edge. Người dùng sử dụng các trình duyệt khác có thể gặp khó khăn về khả năng tương thích.
  • Phiên bản hiện tại của chương trình đọc và hiển thị chính xác các tệp PDF, chẳng hạn như Adobe Acrobat Reader phiên bản 7 trở lên.
  • Một máy tính hoặc thiết bị và hệ điều hành có khả năng hỗ trợ tất cả những điều trên.
  • Máy in để in và lưu giữ hồ sơ trên giấy hoặc lưu trữ điện tử nếu bạn muốn lưu giữ hồ sơ ở dạng điện tử. Bạn nên giữ lại một bản sao của tất cả các thông báo, tiết lộ và tuyên bố mà chúng tôi đã gửi cho bạn bằng điện tử.

Dành cho ứng dụng di động:

  • Thiết bị di động hoạt động trên Android 8+ hoặc iOS-1.
  • Bạn phải đăng nhập vào phiên bản hiện tại của ứng dụng di động trên thiết bị di động.

Khi nói “phiên bản hiện tại”, chúng tôi muốn nói đến phiên bản phần mềm hiện đang được nhà xuất bản hỗ trợ.

Chúng tôi có quyền ngừng hỗ trợ phiên bản hiện tại của phần mềm nếu theo quan điểm của chúng tôi, phiên bản đó có vấn đề về bảo mật hoặc lỗ hổng khác khiến nó không phù hợp để sử dụng với tài khoản của bạn. Và chúng tôi luôn có quyền, theo quyết định riêng của mình, liên lạc với bạn thông qua Bưu điện Hoa Kỳ.

Vui lòng cho biết bạn đồng ý nhận và sử dụng hồ sơ, thông tin liên lạc và thông báo điện tử bằng cách chọn hộp “Tôi đồng ý nhận các thỏa thuận và tiết lộ của mình bằng điện tử”. Bằng việc đồng ý, bạn cũng xác nhận rằng bạn có phần cứng và phần mềm được mô tả ở trên, rằng bạn có thể nhận và xem xét hồ sơ điện tử cũng như rằng bạn có tài khoản email đang hoạt động. Bạn cũng xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu sự đồng ý sử dụng hồ sơ điện tử, thông tin liên lạc, thông báo và chữ ký này, đồng thời bạn được ủy quyền và thực hiện sự đồng ý thay mặt cho tất cả những người đồng sở hữu tài khoản khác của bạn.

Người dùng ứng dụng, vui lòng in ra và giữ lại trang này để lưu hồ sơ.

(2) Điều khoản và Điều kiện Khác

A. Chấp nhận Điều khoản, Điều kiện và Chính sách quyền riêng tư

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện trước khi bạn bắt đầu sử dụng Ứng dụng. Bằng cách sử dụng Ứng dụng và bằng cách nhấp vào chấp nhận hoặc đồng ý với Điều khoản và Điều kiện khi tùy chọn này được cung cấp cho bạn, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi đối với dịch vụ và tiền bạc giao dịch chuyển khoản có nguồn gốc từ Ứng dụng, được mô tả bên dưới. Nếu bạn không muốn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này hoặc Chính sách quyền riêng tư, bạn phải thoát khỏi Ứng dụng và không sử dụng Dịch vụ chuyển tiền của chúng tôi.

B. Chính sách về Quyền riêng tư

Ria không tiết lộ thông tin cá nhân không công khai về người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng cũ của mình cho bất kỳ ai, trừ khi được pháp luật cho phép. Luật pháp cho phép tiết lộ thông tin cá nhân không công khai, chẳng hạn như khi cần thiết để thực hiện, quản lý hoặc thực thi một giao dịch được người tiêu dùng yêu cầu hoặc ủy quyền hoặc liên quan đến việc phục vụ hoặc xử lý sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính được yêu cầu hoặc ủy quyền bởi người tiêu dùng. người tiêu dùng. Luật pháp cũng cho phép việc chia sẻ như vậy khi nó được tiết lộ để bảo vệ tính bảo mật hoặc an toàn cho hồ sơ của chúng tôi liên quan đến người tiêu dùng, dịch vụ hoặc sản phẩm mà chúng tôi cung cấp hoặc các giao dịch mà chúng tôi xử lý hoặc xử lý. Luật cũng cho phép tiết lộ thông tin cá nhân không công khai để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm ẩn, đánh cắp danh tính, giao dịch trái phép, khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý khác cũng như để giải quyết tranh chấp hoặc thắc mắc của người tiêu dùng. Luật còn cho phép tiết lộ và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân không công khai để tuân thủ luật pháp hoặc quy định của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương hoặc các yêu cầu pháp lý khác, chẳng hạn như trát đòi hầu tòa hoặc các quy trình pháp lý khác. Danh sách ví dụ về các loại chia sẻ thông tin được pháp luật cho phép này không có nghĩa là đầy đủ nhưng cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về một số loại chia sẻ được pháp luật cho phép.

Ria không bán hoặc trao đổi danh sách người dùng hoặc thông tin người dùng với các bên thứ ba.

Ria hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân không công khai về bạn đối với những nhân viên và đại lý cần biết thông tin đó để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục tuân thủ các tiêu chuẩn liên bang để bảo vệ thông tin cá nhân không công khai của bạn.

Bằng cách cung cấp cho chúng tôi số điện thoại, bao gồm số điện thoại di động, bạn đồng ý nhận các cuộc gọi tin nhắn được quay số tự động và ghi âm trước từ chúng tôi. Nếu chúng tôi xác định rằng số điện thoại bạn cung cấp là số điện thoại di động, bạn đồng ý nhận tin nhắn văn bản từ chúng tôi về việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo số đó, điều mà chúng tôi có thể thực hiện theo quyết định riêng của mình. Tin nhắn hoặc dữ liệu có thể được áp dụng. Để ngừng nhận tin nhắn, soạn “STOP” gửi 45850. Để được trợ giúp, hãy nhắn tin “HELP” tới 45850 hoặc trả lời “HELP” cho bất kỳ tin nhắn văn bản Ria nào nhận được. Người dùng cũng có thể gọi cho Ria theo số 1-877-443-1399 hoặc gửi email tới us_support@riamoneytransfer.com để được hỗ trợ.

Chính sách quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi có sẵn tại https://riamoneytransfer.com/privacy-policy/ và được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản và Điều kiện này.

C. Truy cập Ứng dụng và bảo mật tài khoản

Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đủ 18 tuổi và có đủ năng lực hành vi pháp luật để ký kết hợp đồng ràng buộc với RIA.

Chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi Ứng dụng và bất cứ dịch vụ hoặc tài liệu nào mà chúng tôi cung cấp trên Ứng dụng theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm vì bất kỳ lý do gì nếu bất cứ phần nào của Ứng dụng không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Ứng dụng hoặc toàn bộ Ứng dụng đối với người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn đến người dùng đã đăng ký.

Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để có quyền truy cập vào Ứng dụng và duy trì phần cứng và phần mềm được đề cập trong Đồng ý sử dụng hồ sơ điện tử, Thông báo và Thông tin liên lạc của chúng tôi trong Phần 1 ở trên.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Ứng dụng thông qua thiết bị di động hoặc kết nối internet của bạn đều biết các Điều khoản và Điều kiện này, đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và họ tuân thủ chúng.

Để truy cập Ứng dụng hoặc một số tài nguyên mà họ cung cấp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số chi tiết đăng ký, nhận dạng và xác thực nhất định hoặc thông tin khác. Điều kiện để bạn sử dụng Ứng dụng là tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ.

Nếu bạn trở thành người dùng đã đăng ký dịch vụ chuyển tiền của chúng tôi và bạn chọn hoặc được cung cấp tên người dùng, mật khẩu, số nhận dạng cá nhân (“PIN”) hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Ria về mọi hành vi sử dụng trái phép tên người dùng hoặc mật khẩu, mã PIN của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Bạn cũng đồng ý đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên. Bạn đồng ý rằng bạn chỉ được phép tạo và duy trì một tài khoản người dùng đã đăng ký. Bạn nên thận trọng khi truy cập tài khoản của mình từ máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung để người khác không thể xem hoặc ghi lại mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác của bạn.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng hoặc mật khẩu người dùng nào, dù do bạn chọn hay do chúng tôi cung cấp, theo quyết định riêng của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì, bao gồm, nếu, theo quan điểm của chúng tôi, bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong số này Các điều khoản và điều kiện.

D. Dịch vụ

Ria cung cấp cho người dùng đã đăng ký dịch vụ (mỗi người dùng là một “người dùng”) khả năng bắt đầu chuyển tiền đến những người nhận được chỉ định ở nhiều quốc gia trên thế giới, qua Internet bằng cách sử dụng thẻ tín dụng Visa® hoặc MasterCard® do Hoa Kỳ phát hành (“tín dụng” cards”) hoặc thẻ ghi nợ mang nhãn hiệu Visa® hoặc MasterCard® do ngân hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ phát hành (“thẻ ghi nợ”) hoặc tài khoản ngân hàng của người dùng tại tổ chức tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ (“tài khoản ngân hàng”). Ngoài ra, người dùng có thể bắt đầu chuyển tiền thông qua Ứng dụng và thanh toán bằng tiền mặt tại địa điểm 7-Eleven. Để sử dụng dịch vụ, bạn sẽ phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để chúng tôi xác minh danh tính của bạn, lấy thẻ ngân hàng hoặc ủy quyền tài khoản ngân hàng phù hợp và hoàn tất chuyển tiền theo luật liên bang, tiểu bang và nước ngoài hiện hành và các quy định. Thông tin người nhận và xác minh cũng có thể được yêu cầu. Khi luật pháp hiện hành yêu cầu, việc chuyển tiền sẽ được báo cáo cho chính quyền liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc nước ngoài. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, mọi tính năng mới bổ sung hoặc nâng cao dịch vụ hiện tại đều phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này.

Để biết thông tin cụ thể về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhóm dịch vụ khách hàng của Ria theo số 1-877-443-1399.

Cổng thông tin web dành cho khách hàng trực tiếp

Khách hàng thực hiện chuyển tiền trực tiếp tại cửa hàng hoặc địa điểm đại lý có thể đăng ký trực tuyến để hoàn tất giao dịch của họ. Cổng web đa kênh của Ria cung cấp cho khách hàng trực tiếp khả năng quản lý các giao dịch của họ. Cổng web này hiện chỉ giới hạn ở việc đăng ký và không được phép kiểm soát giao dịch nào khác. Tất cả các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở cổng web trực tiếp của khách hàng, đều chịu sự điều chỉnh của toàn bộ các Điều khoản và Điều kiện này.

E. Trao đổi tiền tệ

Nếu bạn hướng dẫn chúng tôi thanh toán chuyển tiền cho người nhận bằng loại tiền tệ (“đơn vị tiền tệ thanh toán”) không phải là Đô la Mỹ (“USD”), tỷ giá hối đoái bán lẻ có thể được áp dụng, ngoài mọi khoản phí dịch vụ xuất hiện trên mặt biên nhận của bạn. Loại tiền thanh toán cho việc chuyển tiền đó được chúng tôi mua theo tỷ giá bán buôn dao động nhưng có thể gần đúng với tỷ giá bán buôn cho loại tiền thanh toán đó được liệt kê trên các tờ báo như Wall Street Journal. Chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái bán lẻ áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền đó và tỷ giá hối đoái bán buôn mà tại đó chúng tôi có được loại tiền thanh toán sẽ được chúng tôi và/hoặc đại lý thanh toán giữ lại dưới dạng doanh thu, bên cạnh mọi khoản phí dịch vụ.

Đại lý thanh toán phải thanh toán chuyển tiền bằng loại tiền thanh toán được ghi trong hướng dẫn thanh toán chuyển tiền. Nếu người nhận muốn thanh toán chuyển tiền bằng loại tiền khác với loại tiền thanh toán, thì người nhận và đại lý thanh toán phải tham gia vào một giao dịch ngoại hối riêng để chuyển đổi loại tiền thanh toán thành loại tiền tệ mà người nhận lựa chọn (“giao dịch ngoại hối”). Giao dịch ngoại hối như vậy là một giao dịch riêng biệt chỉ giữa người nhận và đại lý thanh toán và Ria không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý liên quan đến giao dịch ngoại hối đó.

Để biết thêm thông tin về loại tiền thanh toán có sẵn ở bất kỳ quốc gia đích nào và/hoặc thông qua đại lý thanh toán cụ thể trên mạng lưới các địa điểm thanh toán của Ria, hãy tham khảo Ứng dụng.

F. Ủy quyền Thanh toán

Khi bạn bắt đầu và gửi giao dịch chuyển tiền trên Ứng dụng, bạn ủy quyền cho Ria (hoặc đại lý được chỉ định của Ria) tính phí vào tài khoản thẻ tín dụng được chỉ định của bạn hoặc ghi nợ vào thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn đối với số tiền của giao dịch chuyển tiền đó và các khoản liên quan của Ria. phi dịch vụ. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng phương thức thanh toán được chỉ định của bạn có đủ tiền hoặc tín dụng để thanh toán giao dịch chuyển tiền của bạn. Nếu Ria thực hiện thanh toán chuyển tiền theo hướng dẫn chuyển tiền của bạn và sau đó được thông báo rằng thẻ tín dụng được chỉ định của bạn không có đủ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn không có đủ tiền, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm với Ria về toàn bộ số tiền đó. bất kỳ khoản thanh toán chuyển tiền nào như vậy của Ria và phí dịch vụ liên quan của Ria. Bạn ủy quyền cho chúng tôi bắt đầu ghi nợ và ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn liên quan đến dịch vụ chuyển tiền. Bạn cũng ủy quyền cho chúng tôi bắt đầu ghi có và ghi nợ để sửa lỗi. Sự ủy quyền này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực cho đến khi chúng tôi nhận được thông báo từ bạn về việc chấm dứt nó; bạn chỉ có thể thu hồi sự ủy quyền của mình bằng cách thông báo cho chúng tôi qua điện thoại theo số 1-877-443-1399 hoặc bằng văn bản gửi đến 7000 Village Dr, Ste. 200, Buena Park, CA 90621. Người nhận: Dịch vụ khách hàng được nhận ít nhất ba ngày trước ngày đề xuất chấm dứt ủy quyền có hiệu lực. Bạn đồng ý rằng tất cả các giao dịch được bạn ủy quyền sẽ tuân thủ mọi luật pháp hiện hành của liên bang, tiểu bang và quốc tế.

Chuyển tiền đã được người dùng ủy quyền sẽ chỉ được xử lý với điều kiện là nhà phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ tương ứng hoặc ngân hàng của người dùng đã ủy quyền các khoản phí hoặc ghi nợ tương ứng. Mỗi người dùng sử dụng dịch vụ xác nhận và đồng ý rằng Ria được phép tính phí vào thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ tương ứng hoặc ghi nợ vào tài khoản ngân hàng tương ứng đối với số tiền gốc của việc chuyển tiền, phí dịch vụ và mọi khoản phí áp dụng khác. Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn hoặc tổ chức tài chính nơi bạn mở tài khoản ngân hàng cũng có thể có các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng (nếu có) và bạn phải tham khảo đối với (các) thỏa thuận đó nhằm xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của người dùng với tư cách là chủ thẻ hoặc chủ tài khoản, có thể bao gồm việc đánh giá khoản tạm ứng tiền mặt hoặc các khoản phí khác. Biên lai chuyển tiền sẽ không hiển thị các khoản phí do ngân hàng của người dùng hoặc tổ chức phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của người dùng đánh giá.

G. Phí dịch vụ và phụ phí

Khi xem xét việc sử dụng dịch vụ của bạn, bạn đồng ý trả phí dịch vụ cho mỗi lần chuyển tiền được thực hiện thông qua Ứng dụng. Phí dịch vụ sẽ được tính vào thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn xác định là phương thức thanh toán cho giao dịch chuyển tiền của mình. Nếu thanh toán bằng tiền mặt tại địa điểm 7-Eleven, phí dịch vụ sẽ được tính vào tổng số tiền phải trả. Phí dịch vụ (ngoài mọi khoản phí hiện hành khác do chúng tôi trực tiếp hoặc thay mặt cho bất kỳ cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc liên bang Hoa Kỳ nào tính phí) sẽ được hiển thị trực tuyến để bạn ủy quyền trước khi gửi chuyển tiền. Biểu phí dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Ngoài bất kỳ khoản phí nào do Ria tính, việc chuyển tiền có thể phải chịu các khoản phí bổ sung do chính phủ liên bang Hoa Kỳ, tiểu bang Hoa Kỳ nơi bắt nguồn chuyển tiền, chính phủ của quốc gia đích hoặc tổ chức tài chính ở quốc gia đích tại mà người nhận của bạn có tài khoản ngân hàng.

H. Lịch xử lý và chuyển giao dịch chuyển tiền

Sau khi chúng tôi đã xác minh danh tính của bạn, nhận được thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và ủy quyền ngân hàng phù hợp (hoặc nhận được xác nhận rằng thanh toán bằng tiền mặt đã được thực hiện tại địa điểm 7-Eleven) và hoàn tất sàng lọc để đảm bảo tuân thủ đúng các luật và quy định hiện hành khác nhau. theo quy định, việc chuyển tiền sẽ được cung cấp kịp thời cho người nhận được chỉ định để nhận tại địa điểm đại lý thanh toán, giao hàng tận nhà bởi đại lý thanh toán đến nhà hoặc văn phòng của người nhận (chỉ áp dụng ở một số điểm đến) hoặc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của người nhận ở quốc gia đích . Tốc độ thanh toán chuyển tiền thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở số tiền giao dịch, các hạn chế của quốc gia đích hoặc điểm thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn số giờ hoạt động của đại lý thanh toán ) và/hoặc tính chính xác của thông tin do người dùng cung cấp. Chuyển tiền thông thường sẽ được thanh toán cho người nhận bằng tiền mặt hoặc séc hoặc tiền gửi tài khoản ngân hàng, như được bạn chỉ định cụ thể trong hướng dẫn thanh toán của mình.

I. Hủy giao dịch chuyển tiền và hoàn lại tiền (Áp dụng cho tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ, ngoại trừ California)

Nếu bạn hướng dẫn chúng tôi thanh toán chuyển tiền cho người nhận được chỉ định và sau đó yêu cầu chúng tôi ngừng thanh toán cho giao dịch đó, trước tiên chúng tôi cần kiểm tra với đại lý thanh toán để xác định xem khoản chuyển tiền đã được thanh toán cho người nhận hay chưa. Nếu chúng tôi có thể xác nhận rằng khoản thanh toán chưa được thực hiện thì việc chuyển tiền sẽ bị hủy và chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền chuyển, bao gồm cả phí dịch vụ. Khoản hoàn trả của bạn sẽ bằng USD. Tất cả các khoản hoàn trả sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ khi có lệnh dừng hoặc ngay sau khi đại lý thanh toán trả lại khoản hoàn trả, tùy theo thời điểm nào đến trước. Để biết thêm thông tin hoặc gửi khiếu nại, vui lòng liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số 1-877-443-1399.

J. Hủy giao dịch chuyển tiền và hoàn lại tiền (Chỉ áp dụng cho giao dịch chuyển tiền từ California)

QUYỀN HOÀN TIỀN: Bạn, khách hàng, có quyền được hoàn lại số tiền đã chuyển theo thỏa thuận này nếu Dandelion Payments, Inc., kinh doanh như Ria Money Transfer không chuyển tiếp số tiền nhận được từ bạn trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc không đưa ra hướng dẫn cam kết số tiền tương đương cho người do bạn chỉ định trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được tiền từ bạn trừ khi bạn có hướng dẫn khác. Nếu hướng dẫn của bạn về thời điểm chuyển tiếp hoặc chuyển tiền không được tuân thủ và tiền vẫn chưa được chuyển tiếp hoặc chuyển đi, bạn có quyền được hoàn lại số tiền của mình. Nếu muốn hoàn lại tiền, bạn phải gửi thư hoặc chuyển giao yêu cầu bằng văn bản của mình cho Ria tại 7000 Village Dr, Ste. 200, Buena Park, CA 90621. Nếu không nhận được tiền hoàn lại, bạn có thể có quyền lấy lại số tiền của mình cộng với khoản phạt lên tới 1.000 USD và phí luật sư theo Mục 2102 của Bộ luật Tài chính California.

K. Hạn chế giao dịch chuyển tiền

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình,: (i) từ chối đề xuất chuyển tiền; (ii) giới hạn số tiền chuyển; (iii) yêu cầu thêm thông tin để hoàn tất việc chuyển tiền; và/hoặc (iv) thực hiện các biện pháp hợp lý liên quan đến việc chuyển tiền để tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Với tư cách là người dùng, bạn đồng ý không cố gắng phá vỡ các thông số của dịch vụ bằng cách sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng khác, nhập thông tin sai lệch hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Dịch vụ này được cung cấp riêng cho nhu cầu chuyển tiền cá nhân của người dùng. Bất kỳ việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng dịch vụ nào khác cho mục đích thương mại, quảng cáo sản phẩm và dịch vụ hoặc các mục đích khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi bạn hoặc bởi bên thứ ba đều bị cấm.

Tổng số tiền chuyển tối đa cho mỗi người dùng trong khoảng thời gian 30 ngày dương lịch bất kỳ là 14.999,99 USD. Số tiền tối đa cho mỗi người dùng mỗi ngày theo lịch đối với chuyển tiền trong nước (Mỹ sang Mỹ) là 1.000,00 USD. Một số giao dịch nhất định có thể phải được xác minh danh tính bổ sung. Ria có thể tùy ý thiết lập bất kỳ và tất cả các hạn chế cũng như độ trễ giao dịch áp dụng cho việc chuyển tiền và đôi khi có thể thay đổi các hạn chế đó. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi thông báo được yêu cầu về mặt pháp lý mà chúng tôi có thể đăng trên Ứng dụng và trên trang web của chúng tôi.

Khi bạn gửi chuyển tiền, đại lý thanh toán không bắt buộc phải chấp nhận nó. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không buộc chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ quyết định của đại lý thanh toán không chấp nhận chuyển tiền được thực hiện thông qua dịch vụ của chúng tôi. Mọi khoản thanh toán không được xác nhận, hoàn lại hoặc bị từ chối sẽ được trả lại cho bạn hoặc về phương thức thanh toán ban đầu. Chúng tôi sẽ hoàn trả mọi giao dịch chuyển tiền không có người nhận cho bạn hoặc về phương thức thanh toán ban đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi được thông báo rằng đại lý thanh toán đã từ chối giao dịch chuyển tiền của bạn.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin người nhận không chính xác và bạn hoặc đại lý thanh toán thông báo cho chúng tôi về thông tin không chính xác đó và tùy thuộc vào việc chuyển tiền chưa được đại lý thanh toán thanh toán theo thông tin người nhận không chính xác mà bạn cung cấp, chúng tôi sẽ phối hợp với bạn sửa thông tin người nhận hoặc xử lý hoàn tiền cho khoản chuyển tiền của bạn.

Nếu bạn sử dụng thiết bị di động của mình để thực hiện chuyển tiền, bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí mà nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn tính, chẳng hạn như phí SMS, dịch vụ dữ liệu và bất kỳ khoản phí nào khác mà nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn có thể tính. Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn không phải là nhà cung cấp các dịch vụ chuyển tiền này; thay vào đó, Ria là nhà cung cấp các dịch vụ chuyển tiền này.

Nếu bạn chọn tài trợ cho giao dịch chuyển tiền được thực hiện trên Ứng dụng bằng tiền mặt, bạn sẽ có 24 giờ kể từ thời điểm giao dịch chuyển tiền được thực hiện trực tuyến để thực hiện giao dịch chuyển tiền tại địa điểm 7-Eleven được chỉ định.

L. Tin nhắn SMS

Người dùng có thể chọn đăng ký chương trình SMS RIALERT để nhận thông báo và cảnh báo về các giao dịch chuyển tiền của họ. Người dùng có thể chọn tham gia nhận các thông báo SMS RIALERT như vậy bằng cách nhắn tin “CÓ” tới 45850 để phản hồi tin nhắn chọn tham gia. Tin nhắn hoặc dữ liệu có thể được áp dụng. Để ngừng nhận tin nhắn RIALERT, hãy soạn tin “STOP” gửi 45850. Để được trợ giúp, hãy nhắn tin “HELP” tới 45850 hoặc trả lời “HELP” cho bất kỳ tin nhắn RIALERT nào nhận được. Người dùng cũng có thể gọi tới số 1-877-443-1399 hoặc gửi email tới us_support@riamoneytransfer.com để được hỗ trợ. Sau khi đăng ký tham gia chương trình RIALERT, người dùng sẽ nhận được 15 tin nhắn cho mỗi giao dịch chuyển tiền do người dùng gửi trên Ứng dụng. Các nhà mạng di động tham gia chương trình RIALERT là AT&T Mobility, Sprint, T-Mobile, Verizon, US Cellular, NTelos, Cricket, Virgin Mobile, Cincinnati Bell Wireless, Nextel và Boost Mobile. Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của người dùng không phải là người tham gia thì người dùng không được đăng ký nhận thông báo RIALERT. Nếu bạn đăng ký chương trình SMS RIALERT, bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí mà nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn tính, chẳng hạn như phí SMS, dịch vụ dữ liệu và bất kỳ khoản phí nào khác mà nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn có thể tính.

Chỉ dành cho khách hàng của Walmart Ria Cảnh báo: Bạn có thể nhận được thông báo và cảnh báo qua SMS từ 48769 chứa các chi tiết quan trọng về Chuyển tiền của bạn, nằm trong chương trình SMS Cảnh báo Walmart Ria Alerts miễn phí cho người dùng cuối (FTEU) của Ria. Bạn có thể từ chối nhận tin nhắn Cảnh báo của Walmart Ria bằng cách nhắn tin “STOP” tới 48769. Để được trợ giúp, hãy nhắn tin “HELP” tới 48769 hoặc trả lời “HELP” cho bất kỳ tin nhắn Cảnh báo Walmart Ria nào nhận được. Bạn cũng có thể gọi đến Dandelion Payments, Inc., kinh doanh như Ria Money Transfer, nhà cung cấp dịch vụ Chuyển tiền, theo số 1-877-443-1399 hoặc gửi email tới us_support@riamoneytransfer.com để được hỗ trợ. Bạn sẽ nhận được không quá ba tin nhắn trong khoảng thời gian ba ngày cho mỗi giao dịch Chuyển tiền. Các nhà mạng di động tham gia chương trình Walmart Ria Alerts là AT&T Mobility, Sprint, T-Mobile, Verizon, US Cellular, Virgin Mobile và Boost Mobile. Các nhà cung cấp dịch vụ di động không chịu trách nhiệm về các tin nhắn bị trì hoãn hoặc không được gửi. Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn không tham gia chương trình SMS Cảnh báo Walmart Ria hoặc không thể hỗ trợ chương trình FTEU của Ria, bạn sẽ không nhận được thông báo Cảnh báo Walmart Ria.

Kroger Ria Chỉ cảnh báo cho khách hàng: Bạn có thể nhận được thông báo và cảnh báo qua SMS từ 55176 chứa các chi tiết quan trọng về Chuyển tiền của bạn, nằm trong chương trình SMS Kroger Ria Alerts miễn phí cho người dùng cuối (FTEU) của Ria. Bạn có thể từ chối nhận tin nhắn Cảnh báo Kroger Ria bằng cách nhắn tin “STOP” tới 55176. Để được trợ giúp, hãy nhắn tin “HELP” tới 55176 hoặc trả lời “HELP” cho bất kỳ tin nhắn Cảnh báo Kroger Ria nào nhận được. Bạn cũng có thể gọi đến Dandelion Payments, Inc., kinh doanh như Ria Money Transfer, nhà cung cấp dịch vụ Chuyển tiền, theo số 1-844-297-1287 hoặc gửi email tới us_support@riamoneytransfer.com để được hỗ trợ. Bạn sẽ nhận được không quá ba tin nhắn trong khoảng thời gian ba ngày cho mỗi giao dịch Chuyển tiền. Các nhà mạng di động tham gia chương trình Kroger Ria Alerts là AT&T Mobility, Sprint, T-Mobile, Verizon, US Cellular, Virgin Mobile và Boost Mobile. Các nhà cung cấp dịch vụ di động không chịu trách nhiệm về các tin nhắn bị trì hoãn hoặc không được gửi. Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn không tham gia chương trình SMS Cảnh báo Kroger Ria hoặc không thể hỗ trợ chương trình FTEU của Ria, bạn sẽ không nhận được thông báo Cảnh báo Kroger Ria.

Người dùng có thể chọn đăng ký chương trình Tin nhắn văn bản RIA để nhận các tính năng và ưu đãi từ RIA. Người dùng có thể chọn tham gia nhận thông báo SMS RIA như vậy bằng cách đưa ra sự đồng ý bằng văn bản hoặc bằng lời nói tại một địa điểm của Ria. Tin nhắn hoặc dữ liệu có thể được áp dụng. Để ngừng nhận tin nhắn RIA, soạn tin "STOP" gửi 742742. Để được trợ giúp, hãy nhắn tin "HELP" tới 742742 hoặc trả lời "HELP" cho bất kỳ tin nhắn RIA nào nhận được. Người dùng cũng có thể gọi tới số 1-877-443-1399 hoặc gửi email tới us_support@riamoneytransfer.com để được hỗ trợ. Tần số tin nhắn thay đổi. Các nhà mạng di động tham gia chương trình RIA là AT&T Mobility, Sprint, T-Mobile, Verizon, US Cellular, NTelos, Cricket, Virgin Mobile, Cincinnati Bell Wireless, Nextel và Boost Mobile. Nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của người dùng không phải là người tham gia thì người dùng không được đăng ký nhận thông báo SMS RIA. Nếu đăng ký chương trình SMS RIA, bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí mà nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn tính, chẳng hạn như phí SMS, dịch vụ dữ liệu và bất kỳ khoản phí nào khác mà nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn có thể tính. Dữ liệu thu được thông qua chương trình SMS này sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ https://www.riamoneytransfer.com/privacy-policy/.

M. Quyền sở hữu trí tuệ

Ứng dụng và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, màn hình, hình ảnh, video và âm thanh cũng như thiết kế, lựa chọn và sắp xếp chúng đều thuộc sở hữu của Ria, người cấp phép của nó hoặc nhà cung cấp khác của tài liệu đó và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của Hoa Kỳ và quốc tế.

Bạn chỉ được phép sử dụng Ứng dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, trình diễn công khai, tái xuất bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào trên trang web của chúng tôi, ngoại trừ (a) lưu trữ tạm thời các bản sao của tài liệu đó trong RAM; (b) lưu trữ các tập tin được trình duyệt web của bạn tự động lưu vào bộ nhớ đệm nhằm mục đích nâng cao khả năng hiển thị; và (c) in số lượng trang Hợp lý của Ứng dụng cho mục đích sử dụng được phép.

Bạn không được (a) sửa đổi bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ Ứng dụng; hoặc (b) xóa hoặc thay đổi mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác khỏi các bản sao của tài liệu từ Ứng dụng.

Bạn không được sao chép, bán hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Ứng dụng, truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào có sẵn thông qua Ứng dụng vì bất kỳ mục đích thương mại nào.

Nếu bạn in, sao chép, sửa đổi, tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng dụng vi phạm Điều khoản và Điều kiện, quyền sử dụng Ứng dụng của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải, theo lựa chọn của chúng tôi, trả lại hoặc hủy mọi bản sao của Ứng dụng. những vật liệu bạn đã làm. Không có quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với Ứng dụng hay bất kỳ nội dung nào trên các nền tảng đó được chuyển giao cho bạn và tất cả các quyền không được cấp rõ ràng đều được Ria bảo lưu. Bất kỳ việc sử dụng Ứng dụng nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép rõ ràng đều là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác.

N. Thương hiệu công ty

Tên của Ria và tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu có liên quan đều là thương hiệu của Ria hoặc các chi nhánh hoặc người cấp phép của Ria. Bạn không được sử dụng những nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Ria. Tất cả các tên, nhãn hiệu và nhãn hiệu khác chỉ được sử dụng cho mục đích nhận dạng và là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

O. Mục đích sử dụng được chấp nhận

Việc sử dụng Ứng dụng và thông tin được truyền liên quan đến giao dịch chuyển tiền bị giới hạn ở chức năng dự định. Trong mọi trường hợp, Ứng dụng hoặc dịch vụ chuyển tiền của Ria không được phép sử dụng theo cách (a) quấy rối, lạm dụng, theo dõi, đe dọa, phỉ báng hoặc xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền công khai hoặc các quyền sở hữu khác); (b) trái pháp luật, gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm bất kỳ luật, đạo luật, sắc lệnh hoặc quy định hiện hành nào của liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc quốc tế; (c) sử dụng công nghệ hoặc phương tiện khác để truy cập Ria mà không được chúng tôi cho phép; (d) sử dụng hoặc yêu cầu sử dụng bất kỳ chương trình hoặc cơ chế máy tính hóa hoặc tự động nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ công cụ quét, trình thu thập dữ liệu hoặc rô-bốt nào, để truy cập, trích xuất, tải xuống, thu thập, hiển thị, truyền tải, xuất bản bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào (bao gồm thông tin về giá cả) trên Ứng dụng hoặc trang web Chuyển tiền của Ria cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích bán hoặc đề nghị bán các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của Ria; (e) cố gắng đưa vi-rút hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình máy tính nào khác làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông máy tính nào; (f) cố gắng truy cập trái phép vào mạng máy tính hoặc tài khoản người dùng của Ria; (g) khuyến khích hành vi cấu thành tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự; (h) vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này; (i) cố gắng làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm suy yếu máy chủ hoặc mạng của Ria hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Ứng dụng; (j) vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (k) cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn; hoặc (l) có thể khiến chúng tôi mất bất kỳ dịch vụ nào từ nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp khác (gọi chung là “Việc sử dụng được chấp nhận”). Bạn cũng đồng ý rằng bạn không được từ chối hợp tác trong cuộc điều tra hoặc cung cấp xác nhận danh tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng.

P. Giám sát và thực thi; chấm dứt

Chúng tôi có toàn quyền quyết định (a) thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, chuyển sang cơ quan thực thi pháp luật đối với bất kỳ việc sử dụng Ứng dụng bất hợp pháp hoặc trái phép nào và (b) đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Ứng dụng vì bất kỳ hoặc không có lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa án nào yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính của bất kỳ ai ảnh hưởng đến giao dịch trên hoặc thông qua Ứng dụng.

Bạn từ bỏ và giữ cho Ria không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ bất kỳ hành động nào do Ria thực hiện trong hoặc do các cuộc điều tra của Ria và bất kỳ hành động nào được thực hiện do các cuộc điều tra của Ria hoặc các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý liên quan đến dịch vụ chuyển tiền hoặc của bạn. sử dụng dịch vụ chuyển tiền.

Q. Thay đổi trong Ứng dụng và thủ tục chuyển tiền

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Ứng dụng và/hoặc thủ tục chuyển tiền, theo quyết định riêng của Ria, có hoặc không có thông báo, trừ khi pháp luật yêu cầu. Chúng tôi có thể tạm dừng quyền truy cập vào Ứng dụng hoặc đóng nó.

R. Thông tin về bạn và lượt truy cập vào Ứng dụng

Tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập trên Ứng dụng phải tuân thủ chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn đảm bảo và cam đoan rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.

S. Liên kết từ Ứng dụng

Nếu Ứng dụng chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp thì các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Điều này bao gồm các liên kết có trong quảng cáo, bao gồm cả quảng cáo biểu ngữ và liên kết được tài trợ. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng hoặc về bất kỳ hàng hóa, hàng hóa hoặc dịch vụ nào bạn có thể mua hoặc nhận được từ chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết với Ứng dụng, bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi thực hiện việc đó và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của các trang web đó.

T. Giới hạn địa lý

Chúng tôi chỉ cung cấp Ứng dụng cho những người ở Hoa Kỳ sử dụng. Chúng tôi không tuyên bố rằng Ứng dụng hoặc bất kỳ nội dung nào của Ứng dụng có thể truy cập được hoặc phù hợp bên ngoài Hoa Kỳ. Việc truy cập vào Ứng dụng có thể không hợp pháp đối với một số người hoặc ở một số quốc gia. Nếu bạn truy cập Ứng dụng từ bên ngoài Hoa Kỳ, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp nước ngoài hiện hành.

U. Người dưới 18 tuổi

Dịch vụ này dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên sử dụng. Xin lưu ý rằng dịch vụ này (bao gồm nhưng không giới hạn ở mạng, hệ thống, phần mềm, máy chủ, các thư mục và danh sách khác nhau, nhiều bảng tin và tin tức, công cụ, thông tin và cơ sở dữ liệu) không dành cho người dưới 18 tuổi sử dụng. tuổi. Nếu chúng tôi nhận thấy thông qua các phương tiện đáng tin cậy rằng người dùng là trẻ em dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của người dùng đó và sẽ xóa tất cả thông tin liên quan đến người dùng đó khỏi hệ thống và hồ sơ của chúng tôi.

V. Từ chối bảo đảm

Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy trình và điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của mình về khả năng chống vi-rút và độ chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra cũng như duy trì một phương tiện bên ngoài trang web của chúng tôi để tái tạo mọi dữ liệu bị mất. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi-rút hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn do bạn sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc vật phẩm nào có được thông qua Ứng dụng.

Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Ứng dụng, nội dung của Ứng dụng và mọi dịch vụ có được thông qua Ứng dụng. ỨNG DỤNG, NỘI DUNG CỦA ỨNG DỤNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO CÓ ĐƯỢC QUA ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”, MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. CẢ RIA VÀ BẤT CỨ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN RIA ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC TUYÊN BỐ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SỰ ĐẦY ĐỦ, AN NINH, ĐỘ TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC SẴN CÓ CỦA ỨNG DỤNG. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, ngoại trừ trong phạm vi pháp luật yêu cầu, Ria và bất kỳ ai liên quan đến Ria đều không tuyên bố hay bảo đảm rằng Ứng dụng, nội dung của nó hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc mục nào có được thông qua Ứng dụng sẽ chính xác, đáng tin cậy, không có lỗi hoặc không bị gián đoạn. , các khiếm khuyết đó sẽ được sửa chữa, rằng trang web của chúng tôi hoặc máy chủ cung cấp trang web đó không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác hoặc Ứng dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc mục nào có được thông qua Ứng dụng sẽ đáp ứng nhu cầu hoặc mong đợi của bạn.

RIA TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC LOẠI BẢO ĐẢM DƯỚI ĐÂY, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, THEO LUẬT, HOẶC BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN, KHÔNG VI PHẠM VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

Những điều đã nói ở trên không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo đảm nào không bị loại trừ hoặc bị giới hạn theo pháp luật hiện hành.

W. Trách nhiệm pháp lý và giới hạn trách nhiệm

Bạn chịu trách nhiệm về mọi khoản bồi hoàn, khiếu nại, đảo ngược, phí, tiền phạt, hình phạt và trách nhiệm pháp lý khác mà chúng tôi, người dùng dịch vụ khác của chúng tôi hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và/ hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ chuyển tiền của chúng tôi. Bạn đồng ý hoàn trả cho chúng tôi, người dùng khác hoặc bên thứ ba cho bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý đó.

Trừ khi luật pháp có yêu cầu khác, trách nhiệm pháp lý của Ria được giới hạn ở số tiền đô la Mỹ hiển thị trên mặt biên lai cho giao dịch chuyển tiền của bạn, bao gồm cả phí dịch vụ. Trừ khi được quy định trong câu trước, trong mọi trường hợp, Ria, các chi nhánh hoặc người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhân viên, đại lý, cán bộ hoặc giám đốc của họ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ loại thiệt hại nào, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến với việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ trang web hay ứng dụng di động nào được liên kết với chúng, bất kỳ nội dung nào trên Ứng dụng hoặc các trang web hoặc ứng dụng di động khác hoặc bất kỳ dịch vụ nào có được thông qua Ứng dụng hoặc các trang web hoặc ứng dụng di động khác, bao gồm mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc mang tính trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất hoạt động kinh doanh hoặc khoản tiết kiệm dự kiến, mất quyền sử dụng, mất uy tín, mất dữ liệu và nguyên nhân do vi phạm pháp luật (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc bằng cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước

Nếu Ria không hoàn thành các giao dịch đúng hạn hoặc đúng số tiền theo thỏa thuận này thì Ria có thể phải chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn đến giới hạn được mô tả ở đoạn trước. Tuy nhiên, Ria sẽ không chịu trách nhiệm nếu (a) không phải do lỗi của Ria, bạn không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng, tài khoản thẻ ghi nợ hoặc tài khoản thẻ tín dụng để hoàn tất giao dịch; (b) đại lý thanh toán hoặc người nhận từ chối chấp nhận giao dịch chuyển tiền; (c) đại lý thanh toán hoặc người nhận từ chối hoàn tất giao dịch; (d) đại lý thanh toán hoặc người nhận từ chối chấp nhận giao dịch chuyển tiền; (e) tiền của bạn phải tuân thủ quy trình pháp lý hoặc các rào cản khác hạn chế việc chuyển tiền; (f) bạn cung cấp thông tin giao dịch không chính xác hoặc không đầy đủ cho Ria; hoặc (g) nếu hành động sử dụng của bạn không nằm trong Mục đích sử dụng được chấp nhận.

Những điều đã nói ở trên không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo đảm nào không bị loại trừ hoặc bị giới hạn theo pháp luật hiện hành.

X. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Ria, các chi nhánh và người cấp phép của Ria, cũng như các quan chức, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp tương ứng của họ khỏi và chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, giải thưởng, tổn thất, chi phí , chi phí hoặc lệ phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc việc bạn sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ việc sử dụng nội dung hoặc dịch vụ nào của Ứng dụng ngoài những trường hợp được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Ứng dụng hoặc sự sơ suất, gian lận hoặc hành vi sai trái cố ý của bạn.

Y. Luật điều chỉnh và khu vực quyền hạn

Các Điều khoản và Điều kiện này và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng, chủ đề hoặc sự hình thành của chúng (trong từng trường hợp, bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật nội bộ. của Tiểu bang California mà không có hiệu lực đối với bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột nào về điều khoản hoặc quy tắc luật pháp (cho dù thuộc Tiểu bang California hay bất kỳ khu vực pháp lý nào khác).

Z. Giải quyết tranh chấp bằng quyết định trọng tài phải thi hành

Mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này hoặc vi phạm sẽ được giải quyết độc quyền bằng trọng tài do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) quản lý theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của Hiệp hội, bao gồm cả Quy tắc Tùy chọn. Quy tắc về các biện pháp bảo vệ khẩn cấp. Quy tắc AAA có sẵn trực tuyến tại www.adr.org hoặc bằng cách gọi cho AAA theo số 1-800-778-7879. Điều khoản trọng tài này được thực hiện theo một giao dịch liên quan đến thương mại giữa các tiểu bang và Đạo luật Trọng tài Liên bang (“FAA”) sẽ áp dụng cho việc xây dựng, giải thích và thực thi điều khoản này bất kể lựa chọn điều khoản luật nào khác có trong Thỏa thuận này. Bạn nên xem lại điều khoản trọng tài này một cách cẩn thận. Điều khoản này giới hạn khả năng của bạn và Ria trong việc khởi kiện các yêu cầu bồi thường trước tòa và bạn cũng như Ria đều đồng ý từ bỏ các quyền tương ứng của mình đối với phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn. Bất kỳ trọng tài nào theo quy định này sẽ diễn ra trên cơ sở cá nhân; phân xử tập thể và hành động tập thể đều không được phép. Bạn sẽ không có quyền tham gia với tư cách là đại diện tập thể, tổng chưởng lý riêng hoặc thành viên của bất kỳ nhóm nguyên đơn nào cho bất kỳ khiếu nại nào phải được phân xử bằng trọng tài. Khiếu nại của hoặc thay mặt cho những người khác sẽ không được xem xét, tham gia hoặc hợp nhất với thủ tục tố tụng trọng tài giữa bạn và chúng tôi. Mọi tranh chấp liên quan đến những điều cấm trong câu trước sẽ được trọng tài giải quyết theo quy định về trọng tài này.

Một bên có ý định yêu cầu trọng tài trước tiên phải gửi cho bên kia, bằng thư bảo đảm, một văn bản thông báo tranh chấp (“Thông báo”). Mọi Thông báo gửi tới Ria phải được gửi tới 7000 Village Dr., Ste. 200, Buena Park, CA 90621, Người nhận: Phòng Pháp chế. Mọi Thông báo phải (a) mô tả bản chất và cơ sở của khiếu nại hoặc tranh chấp và (b) đưa ra biện pháp giải quyết cụ thể được yêu cầu (“Yêu cầu”). Nếu bạn và Ria không đạt được thỏa thuận giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày sau khi nhận được Thông báo, bạn hoặc chúng tôi có thể bắt đầu thủ tục tố tụng trọng tài. Trong quá trình phân xử bằng trọng tài, số tiền mà bạn hoặc chúng tôi đề nghị giải quyết sẽ không được tiết lộ cho trọng tài cho đến khi trọng tài xác định số tiền, nếu có, mà bạn hoặc chúng tôi được hưởng.

Theo văn bản yêu cầu của bạn hoặc chúng tôi, bạn và chúng tôi đồng ý đưa ra trọng tài phải thi hành tất cả các tranh chấp, tranh cãi và khiếu nại, cho dù dựa trên hợp đồng, hành vi gian dối, trình bày sai sự thật, quy chế, quy định, hiến pháp, thông luật, công bằng hay bất kỳ cơ sở hoặc học thuyết pháp lý nào khác và cho dù tồn tại từ trước, ở thời điểm hiện tại hay tương lai, phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, dịch vụ chuyển tiền hoặc lợi ích mà dịch vụ đem lại hoặc bất kỳ quảng cáo, khuyến mãi hoặc tuyên bố bằng lời nói hoặc văn bản nào liên quan đến dịch vụ chuyển tiền hoặc mối quan hệ phát sinh từ việc mua và sử dụng dịch vụ chuyển tiền hoặc phạm vi hoặc khả năng thực thi của thỏa thuận này, bao gồm cả việc xác định khả năng áp dụng thỏa thuận này để trọng tài.

Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm một trọng tài viên duy nhất được các bên thỏa thuận hoặc trong trường hợp không có thỏa thuận đó trong vòng 30 ngày kể từ ngày chuyển tranh chấp đầu tiên tới AAA, do AAA chỉ định. Trọng tài viên phải là thành viên tích cực có uy tín trong luật sư của bất kỳ tiểu bang nào ở Hoa Kỳ lục địa và phải tích cực tham gia hành nghề luật trong ít nhất 5 năm hoặc là thẩm phán đã nghỉ hưu. Bạn và chúng tôi hiểu rằng trong trọng tài, việc phát hiện bị hạn chế hơn so với tại tòa án và việc xem xét của tòa án cũng rất hạn chế. Địa điểm phân xử trọng tài sẽ là Los Angeles, California, hoặc, nếu bạn chọn trong vòng 15 ngày kể từ lần đầu tiên chuyển tranh chấp lên AAA, thì tại khu vực tư pháp liên bang nơi bạn cư trú và bạn sẽ có cơ hội tham dự quá trình tố tụng và được lắng nghe. Phán quyết trọng tài sẽ là phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc. Phán quyết về phán quyết do trọng tài đưa ra có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử. Tất cả các bên có quyền yêu cầu giải quyết tại tòa án xử lý các vụ kiện nhỏ đối với các tranh chấp hoặc khiếu nại trong giới hạn thẩm quyền của tòa án xử lý các vụ kiện nhỏ.

Mỗi bên có quyền yêu cầu hỗ trợ tư pháp: (a) buộc phải phân xử; (b) để có được các biện pháp khắc phục hoặc biện pháp bảo vệ tạm thời hoặc phụ trợ trước hoặc trong khi chờ phân xử; (c) yêu cầu các tòa án thuộc bất kỳ khu vực tài phán nào có thể cần thiết và phù hợp để thực thi quyền sở hữu trí tuệ; và (d) thi hành bất kỳ quyết định nào của trọng tài, bao gồm cả phán quyết cuối cùng. Trong mọi trường hợp, bất kỳ bên nào cũng không được hưởng các khoản bồi thường mang tính trừng phạt, làm mẫu hoặc tương tự.

Bạn và chúng tôi đồng ý rằng trọng tài: (i) sẽ giới hạn việc khám phá những vấn đề không có đặc quyền liên quan trực tiếp đến tranh chấp được phân xử; (ii) sẽ chỉ đưa ra biện pháp hỗ trợ dựa trên và phù hợp với bằng chứng đáng kể và luật nội dung hiện hành; (iii) sẽ có quyền đưa ra biện pháp giải quyết chỉ đối với các khiếu nại được khẳng định bởi cá nhân bạn hoặc chống lại bạn; và (iv) sẽ cung cấp một tuyên bố bằng văn bản nêu rõ cách giải quyết từng khiếu nại và văn bản giải thích ngắn gọn về cơ sở đưa ra phán quyết, đồng thời sẽ đưa ra những phát hiện cụ thể về thực tế và kết luận của pháp luật để hỗ trợ cho bất kỳ phán quyết trọng tài nào. Trừ khi không phù hợp với luật hiện hành, và trừ khi có quy định khác ở đây, mỗi bên sẽ phải chịu chi phí cho phí luật sư, chuyên gia và nhân chứng tương ứng của mình, bất kể bên nào chiếm ưu thế trong vụ kiện trọng tài. Chúng tôi sẽ thanh toán cho AAA phần phí nộp đơn qua trọng tài vượt quá chi phí nộp đơn kiện tại tòa án liên bang nơi bạn sinh sống. Nếu bạn không thể trả phí nộp đơn, chúng tôi sẽ thanh toán trực tiếp khi nhận được yêu cầu bằng văn bản. Chúng tôi sẽ thanh toán tất cả các khoản phí hành chính còn lại và các chi phí khác, bao gồm cả phí trọng tài, cho bất kỳ khiếu nại không phù phiếm nào (được đo lường theo các tiêu chuẩn quy định trong Quy tắc tố tụng dân sự liên bang 11(b)) không vượt quá 15.000 USD. Đối với tất cả các khiếu nại khác, trọng tài sẽ quyết định liệu cuối cùng chúng tôi hay bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào khác liên quan đến quá trình phân xử bằng trọng tài theo các quy tắc hiện hành.

Nếu chúng tôi đưa ra đề nghị bằng văn bản để giải quyết tranh chấp trước khi trọng tài được chọn và trọng tài trao cho bạn bất kỳ khoản bồi thường nào dựa trên giá trị lớn hơn giá trị của đề nghị giải quyết cuối cùng của Ria thì chúng tôi sẽ: (i) trả cho bạn số tiền phán quyết của trọng tài hoặc 5.500 USD (“quyết định thay thế”) tùy theo số tiền nào lớn hơn; và (ii) trả cho luật sư của bạn gấp đôi số tiền phí luật sư hợp lý, cộng với việc hoàn trả các chi phí (bao gồm cả phí và chi phí làm chứng chuyên môn), mà luật sư của bạn tích lũy một cách hợp lý để điều tra, chuẩn bị và theo đuổi khiếu nại của bạn trong trọng tài (“phí luật sư” ). Nếu chúng tôi không đưa ra đề nghị bằng văn bản để giải quyết tranh chấp trước khi trọng tài được chọn và trọng tài đưa ra phán quyết bồi thường cho bạn dựa trên cơ sở, bạn và luật sư của bạn sẽ có quyền nhận phán quyết thay thế và phí luật sư tương ứng.

Nếu bất kỳ phần nào trong điều khoản trọng tài này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì các phần còn lại trong điều khoản trọng tài này vẫn sẽ có hiệu lực và có thể thi hành. Điều khoản trọng tài vẫn sẽ có hiệu lực khi Thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt.

AA. Giới hạn thời gian gửi khiếu nại

Bất kỳ nguyên nhân tố tụng hoặc khiếu nại nào mà bạn có thể phải phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này, Đơn đăng ký phải được bắt đầu trong vòng một năm sau khi nguyên nhân tố tụng được tích lũy, nếu không, nguyên nhân tố tụng hoặc khiếu nại đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

BB. Miễn trừ và hiệu lực từng phần

Việc Ria từ bỏ các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác, và bất kỳ việc Ria nào không khẳng định quyền hoặc điều khoản theo các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không cấu thành sự từ bỏ về quyền hoặc quy định đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị tòa án có thẩm quyền cho là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Điều khoản và Điều kiện sẽ không bị ảnh hưởng. tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

CC. Thỏa thuận toàn bộ

Các Điều khoản và Điều kiện, chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và biên nhận của bạn cho bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào cấu thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và Ria đối với Ứng dụng cũng như các giao dịch chuyển tiền có hiệu lực của bạn thông qua Ứng dụng và thay thế mọi hiểu biết trước đó và hiện tại, các thỏa thuận, tuyên bố và bảo đảm, cả bằng văn bản và bằng miệng, đối với Ứng dụng.

Ngoài các Điều khoản và Điều kiện này cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, khách hàng sử dụng cổng web dành cho khách hàng trực tiếp để xem xét các giao dịch trực tiếp cũng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện mà khách hàng nhận được trực tiếp.

đ.đ. Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này theo quyết định riêng của mình bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên Ứng dụng. Trừ khi luật pháp có yêu cầu khác, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi đăng tải. Bạn phải thường xuyên kiểm tra Ứng dụng để biết về bất kỳ thay đổi nào chúng tôi đã thực hiện vì chúng ràng buộc bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi đăng Điều khoản và Điều kiện sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi.

Dandelion Payments, Inc., kinh doanh như Ria Money Transfer

Được Sở Dịch vụ Tài chính Tiểu bang New York cấp phép làm Đơn vị Chuyển tiền.

Được Massachusetts Division of Banks cấp phép làm Đại lý Chuyển tiền Nước ngoài (Giấy phép số FT920968).

Cấp phép bởi Sở Ngân hàng và Tài chính Georgia, NMLS ID 920968.

Được cấp phép bởi Sở Ngân hàng Connecticut, NMLS MT-920968.