Thời gian xử lý

Tài khoản ngân hàng
Dùng tài khoản ngân hàng để thanh toán giao dịch chuyển tiền thường là lựa chọn tiết kiệm nhất nhưng có thể mất đến 4 ngày làm việc để tiền đến nơi.

Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ
Việc dùng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để thanh toán giao dịch chuyển tiền có thể bị tính phí nhưng tiền thường đến nơi trong vòng 15 phút.

Lưu ý: Nếu lệnh chuyển tiền của bạn phải trải qua bước xét duyệt bảo mật thì giao dịch có thể bị trì hoãn lên đến 6 giờ.

Tiền mặt (Cung cấp bởi PayNearMe)
Gửi tiền nhanh chóng cho bạn bè và gia đình, tiện lợi khi tham gia Địa chỉ 7-Eleven. Dưới đây là cách thức hoạt động:
Khi bạn chọn tiền mặt làm phương thức thanh toán, bạn sẽ nhận được mã vạch từ PayNearMe. Hãy mang mã vạch này và tiền mặt của bạn đến địa chỉ 7-Eleven tham gia PayNearMe để hoàn tất giao dịch chuyển tiền. Xin lưu ý rằng nếu giao dịch chuyển tiền của bạn không được hoàn tất trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tạo thì giao dịch sẽ bị hủy.

Dưới đây là một số lý do khiến giao dịch chuyển tiền có thể bị trì hoãn:

Nếu bạn là khách hàng mới
Đội ngũ của chúng tôi tiến hành một cuộc đánh giá ngắn để đảm bảo an toàn cho thông tin tài chính của bạn. Quá trình này có thể cộng thêm 12 giờ mở cửa của ngân hàng vào thời gian chuyển tiền của bạn.

Nếu bạn đang gửi tiền vào một tài khoản ngân hàng
Tùy thuộc vào ngân hàng nơi bạn đang gửi tiền, quá trình xử lý giao dịch chuyển tiền có thể mất đến 4 ngày làm việc (ngay cả sau khi tiền đã được rút ra khỏi tài khoản của bạn). Nếu bạn đang thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng ở Ấn Độ thì quá trình xử lý giao dịch có thể bị trì hoãn thêm.

Nếu cần xem xét thêm để đảm bảo an toàn cho bạn
Cho dù bạn là khách hàng mới hay không, lệnh chuyển tiền của bạn có thể cần được xem xét thêm trước khi phát hành. Nếu tình huống đó xảy ra thì quá trình này có thể kéo dài thêm 24 giờ mở cửa của ngân hàng.

Nếu bạn trì hoãn thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt
Giao dịch chuyển tiền của bạn sẽ không bắt đầu cho đến khi bạn chuyển tiền bằng tiền mặt tại địa chỉ 7-Eleven tham gia PayNearMe.

Hoàn tiền: Nếu còn nợ tiền hoàn lại thì sẽ có một khoản tín dụng được gửi vào tài khoản mà bạn đã cấp tiền cho lệnh. Bạn có thể thấy số tiền này trong 3-5 ngày làm việc đối với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, 2-10 ngày làm việc đối với tài khoản ngân hàng và 10-15 ngày đối với phiếu trả tiền mặt (sau khi bạn cung cấp cho chúng tôi mẫu đơn hoàn tiền đã điền đầy đủ và bản sao chi phiếu đã hủy).

Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ
Việc dùng thẻ tín dụng/ghi nợ để thanh toán giao dịch chuyển tiền có thể bị tính phí nhưng tiền thường đến nơi trong vòng 15 phút.

Lưu ý: Nếu lệnh chuyển tiền của bạn phải trải qua bước xét duyệt bảo mật thì giao dịch có thể bị trì hoãn lên đến 6 giờ.

Hoàn tiền: Nếu còn nợ tiền hoàn lại thì sẽ có một khoản tín dụng được gửi vào tài khoản mà bạn đã cấp tiền cho lệnh. Bạn có thể thấy số tiền này trong 3-5 ngày làm việc đối với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, 2-10 ngày làm việc đối với tài khoản ngân hàng và 10-15 ngày đối với phiếu trả tiền mặt (sau khi bạn cung cấp cho chúng tôi mẫu đơn hoàn tiền đã điền đầy đủ và bản sao chi phiếu đã hủy).