RiaBlog

How Ria Keeps Your Money Safe in Sweden

How Ria Keeps Your Money Safe in Sweden

May 20, 2024 4 min read

At Ria, we know our customers depend on us to provide for their families back home, and we don’t take that responsibility lightly. We strive to continue delivering the best service possible, never compromising the safety of our customers’ hard-earned money. 

Since we started operating in Sweden over 15 years ago, we’ve had an open line of communication and constant collaboration with Swedish authorities. Part of our day-to-day work includes complying with law enforcement and national FIU requests and reporting every suspicious activity we detect.

How Ria Money Transfer complies with regulatory obligations 

Our agents are a key part of our network as they allow us to be part of our customers’ communities around the world. When illicit activity is detected, we immediately start a formal internal investigation and proceed to inform all relevant law enforcement authorities.

Ria is fully committed to preventing money laundering, terrorism financing, and any illegitimate use of our services. We utilize various resources and tools to collect information for the suitability assessment of our agents and to monitor their activities. 

Monitoring and analysis

Ria complies fully with all regulatory obligations and goes beyond such requirements. Compliance is embedded in our culture, and our compliance controls are among the most advanced in the industry. We perform thorough assessments of prospective agents and conduct ongoing evaluations throughout the business relationship. We also ensure that all agents undergo periodic training, monitor their transactions in real time, and perform annual audits of our entire network.

This way, we’re protecting our customers, their beneficiaries, and our network of partners and agents.

How Ria Sweden works with the Swedish Financial Supervisory Authority

Our suitability assessment procedures are based on applicable legal regulations and are supported by official sources provided by the authorities. Applicants with prior convictions of serious crimes are rejected without hesitation.

Given that the Swedish Financial Supervisory Authority and law enforcement agencies have access to additional information and tools, we collaborate with them to shed light on cases that we may not be able to assess independently. This includes determining if a potential or onboarded agent is part of a criminal network or has connections to terrorist activities that are not disclosed in available resources and tools. 

At Ria, we will continue to provide reliable, easy, and fast services to our customers sending money from Sweden to their loved ones around the world.

For any press queries please contact: comms@riamoneytransfer.com


Så håller Ria dina pengar säkra i Sverige 

På Ria vet vi att våra kunder är beroende av oss för att kunna försörja sina familjer i sina hemländer och det ansvaret tar vi inte lätt på. Vi strävar efter att leverera bästa möjliga service, utan att äventyra säkerheten av våra kunders surt förvärvade pengar.  

Sedan vi började bedriva verksamhet i Sverige, för över 15 år sedan, har vi haft en öppen kommunikation och ett kontinuerligt samarbete med svenska myndigheter. En del av vårt dagliga arbete består av att efterkomma förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och nationella FIU. Vi flaggar också för och rapporterar alla misstänkta aktiviteter som vi upptäcker. 

Hur Ria Money Transfer uppfyller lagstadgade skyldigheter  

Våra agenter är en viktig del av vårt nätverk eftersom de gör det möjligt för oss att ansluta oss till våra kunders samhällen runt om i världen. När olaglig verksamhet upptäcks startar vi omedelbart en formell intern utredning och fortsätter att informera alla relevanta brottsbekämpande myndigheter. 

Ria är fast beslutet att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och all annan olaglig användning av våra tjänster. Vi använder olika resurser och verktyg för att samla in information för lämplighetsbedömning av våra agenter och för att övervaka deras aktiviteter. 

Övervakning och analys 

Ria uppfyller alla lagstadgade skyldigheter och går längre än vad som krävs. Efterlevnad är en del av vår kultur och våra efterlevnadskontroller är bland de mest avancerade i branschen. Vi gör noggranna bedömningar av potentiella agenter och genomför löpande utvärderingar under hela affärsrelationen. Vi ser också till att alla agenter genomgår regelbunden utbildning, övervakar sina transaktioner i realtid och genomför årliga revisioner av hela vårt nätverk av agenter. 

På så sätt skyddar vi våra kunder, deras förmånstagare och vårt nätverk av partners och ombud. 

Hur Ria Sweden arbetar med Finansinspektionen 

Våra rutiner för lämplighetsbedömning baseras på tillämpliga lagbestämmelser och stöds av officiella källor av myndigheterna. Sökande som tidigare dömts för allvarliga brott avvisas direkt.  

Med tanke på att Finansinspektionen och brottsbekämpande myndigheter har tillgång till ytterligare information och verktyg, samarbetar vi med dem för att belysa fall som vi kanske inte kan bedöma på egen hand. Detta inkluderar att avgöra om ett potentiellt eller inarbetat ombud är en del av ett kriminellt nätverk eller har kopplingar till terroristaktiviteter som inte framgår av tillgängliga resurser och verktyg.  

Vi på Ria kommer att fortsätta att erbjuda pålitliga, enkla och snabba tjänster till våra kunder som skickar pengar från Sverige till sina nära och kära runt om i världen. 

För frågor till pressen, vänligen kontakta: comms@riamoneytransfer.com 

About the author

Gabrielle van Welie

Gabrielle van Welie is Ria's Global Content Manager. Originally from Dominican Republic, she specializes in the cultural impact of remittances and migration across the globe.

Related posts

Devastating Floods in Brazil: What We Are Doing to Help
Remittances
Ria News

Devastating Floods in Brazil: What We Are Doing to Help

Since Monday, April 29, 2024, Brazil’s southern Rio Grande do Sul province has been suffering from widespread flooding. At the time of writing, more than 580,000 people have been displaced and over 68,000 remain in shelters. From everyone at Ria, we would like to express our condolences to our Brazilian colleagues, family, friends, and customers […]

May 23, 2024

How Ria Keeps Your Money Safe in Sweden
Ria News

How Ria Keeps Your Money Safe in Sweden

At Ria, we know our customers depend on us to provide for their families back home, and we don’t take that responsibility lightly. We strive to continue delivering the best service possible, never compromising the safety of our customers’ hard-earned money.  Since we started operating in Sweden over 15 years ago, we’ve had an open line […]

May 20, 2024

Ria Money Transfer and Inter Launch “Never Far Away” Campaign
Ria News

Ria Money Transfer and Inter Launch “Never Far Away” Campaign

At Ria, we’re celebrating our one-year anniversary as Inter’s Official Money Transfer Partner. To do so, we set out to create a powerful spot highlighting the best qualities we share with one another. “Never Far Away” tells the story of found family and how important it is to stay connected to our loved ones, even […]

May 16, 2024

Ria and Save the Children: a renewed commitment to vulnerable children and communities
Ria News

Ria and Save the Children: a renewed commitment to vulnerable children and communities

As we celebrate the second anniversary of our partnership with Save the Children, we are happy to renew our collaboration and commitment once again in 2024 with projects in Mexico and the Philippines. Through our sponsorship of Save the Children’s project we are able to drive positive change for vulnerable children, providing them with the […]

February 29, 2024