Thời gian xử lý

Dịch vụ Ngân hàng trực tiếp (POLi)
Sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển tiền thường sẽ là lựa chọn tiết kiệm nhất. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng lệnh của bạn có thể bị trì hoãn vì chúng tôi sẽ chỉ chuyển tiền đi sau khi tiền được chuyển đến tài khoản của chúng tôi.

Nếu bạn chọn dịch vụ Ngân hàng trực tiếp làm phương thức thanh toán ưu tiên, bạn sẽ được chuyển hướng để đăng nhập bằng các thông tin tài khoản ngân hàng của mình với POLi. POLi là một giải pháp thanh toán an toàn cho phép bạn gửi tiền một cách dễ dàng bằng tải khoản ngân hàng của mình. Sử dụng quy trình thanh toán đẩy (push payment), tiền sẽ được trừ thẳng vào tài khoản ngân hàng của bạn

Thanh toán tại cửa hàng
Gửi tiền nhanh chóng cho bạn bè và gia đình từ cửa hàng Ria hoặc địa điểm của đối tác của chúng tôi. Đây là cách hoạt động:
Khi bạn chọn ‘Thanh toán tại cử hàng’, bạn sẽ nhận được một mã vạch. Mang mã vạch này, giấy tờ tùy thân của bạn và phương thức thanh toán tới một cửa hàng Ria hoặc địa điểm của đối tác và thanh toán cho giao dịch chuyển tiền. Vui lòng lưu ý rằng bạn bắt buộc phải trình giấy tờ tùy thân và giao dịch chuyển tiền này sẽ hết hạn nếu không được hoàn tất trước thời gian được đề trên màn hình mã vạch.

Lưu ý: Nếu lệnh chuyển tiền của bạn phải trải qua bước đánh giá an ninh thì sẽ có thể bị trì hoãn lên đến 6 giờ đồng hồ.

Hoàn tiền: Nếu còn nợ tiền hoàn lại thì sẽ có một khoản tín dụng được gửi vào tài khoản mà bạn đã cấp tiền cho lệnh. Bạn có thể thấy số tiền này trong 3-5 ngày làm việc đối với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, 2-10 ngày làm việc đối với tài khoản ngân hàng và 10-15 ngày đối với phiếu trả tiền mặt (sau khi bạn cung cấp cho chúng tôi mẫu đơn hoàn tiền đã điền đầy đủ và bản sao chi phiếu đã hủy).

Ria Money Transfer. © 2024 Dandelion Payments, Inc. Bảo lưu mọi quyền.