การแจ้งเตือนเรื่องการฉ้อโกงผู้บริโภค

อย่าส่งเงิน:

  • ให้กับคนแปลกหน้า – โปรดส่งให้คนที่คุณรู้จักเป็นการส่วนตัวเท่านั้น!
  • เพื่อชำระค่าสินค้าออนไลน์
  • ให้ผู้ที่อ้างว่าเป็นญาติในภาวะวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉินที่คุณยังไม่ได้รับการยืนยัน
  • เพื่อฝากหรือชำระค่าเช่าทรัพย์สิน
  • เพื่อการป้องกันไวรัส
  • เพื่อมอบหมายให้ซื้อสิ่งของที่เป็นความลับ
  • เพื่อชำระค่าเช่า
  • เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสินเชื่อบัตรเครดิต
  • เพื่อขอรับเงินจากรางวัลลอตเตอรี
  • เพื่อแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นฐาน

✓ อย่าเปิดเผยหมายเลขอ้างอิงของธุรกรรมหรือรายละเอียดของผู้รับให้ผู้อื่นทราบนอกจากผู้รับที่ต้องการ!

✓ หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง อย่าดำเนินการโอนดังกล่าว และติดต่อแผนกป้องกันการฉ้อโกงของ Ria ทันที โทร 0800450403 หรือส่งอีเมลไปที่ compliance-nz@riafinancial.com

✓ โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณส่งเงิน ผู้รับจะได้รับเงินอย่างรวดเร็ว เมื่อชำระเงินแล้ว Ria อาจไม่สามารถคืนเงินให้คุณได้ แม้ว่าคุณจะตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงก็ตาม