Zabezpieczenie środków finansowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników usług płatniczych lub otrzymanych za pośrednictwem innych dostawców usług płatniczych w celu wykonania transakcji płatniczych, Instytucja Płatnicza Ria, E.P. S.A.U., wybrała system zabezpieczenia na odrębnych rachunkach, na zasadach określonych w art. 10 ust. 1 lit. a) Dyrektywy Parlamentu i Rady UE 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r.

Ria Lithuania UAB. © 2024 Dandelion Payments, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.