Правила Платежной Системы для Казахстана

Қазақстан Республикасы үшін

Ria Төлем Жүйесінің ережелері

Continental Exchange Solutions, Inc. dba Ria Financial Services,

Төлем Жүйесінің Операторы ретінде әрекет етеді

1 тамыз 2020 ж

1. КІРІСПЕ ЖӘНЕ ТӨЛЕМ ЖҮЙЕСІНІҢ СИПАТЫ

Continental Exchange Solutions, Inc. dba Ria Financial Services («Ria») Euronet Worldwide, Inc. корпорациясының («Euronet») Ria ақша аударымдарын жүзеге асыру жөніндегі бөлімшесінің құрылымына кіреді. Euronet қаржы мекемелері, бөлшек саудагерлер, қызмет жеткізушілер – қызмет ұсынатын ұйымдар үшін, сондай-ақ жергілікті және халықаралық деңгейдегі дербес тұтынушылар үшін электрондық төлемдерге қатысты қауіпсіз шешімдерді қамтамасыз етеді. RIA ақша аударымдарының халықаралық операторларының («ААХО») бірі болып табылады, ол бүкіл әлемдегі біздің клиенттерімізге ақша аударымдарым жөнелтумен және алумен байланысты қызметтер ұсынады. RIA-ның ақша аударымдарпын жөнелтумен айналысатын, Солтүстік Америкада, Еуропада, Азияда және Австралияда орналасқан өз бөлімшелерінің кең желісі бар.

RIA төлем жүйесі RIA басқаратын ақша аударымдарының жүйесін білдіреді, ол мүмкін өзгерістері мен толықтырулары ескерілген «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 26 шілдедегі № 11-VI Заңына («Төлем жүйелері туралы заң») сәйкес Төлем Жүйесінің Операторы болып саналады. Ria Төлем Жүйесі Операторының қызметіне қатысты көзделген осы Ережелер, және ара-тұра оларға енгізілетін кез келген түзетулер («Ережелер»), сондай-ақ бұл ретте пайдаланылатын терминдер Қазақстанда Төлем жүйелері туралы заңның 5-бабының талаптарын орындауға ғана арналған және Ria Қазақстан үшін көрсеткен сайтқа Қазақстанның Ұлттық Банкіне тиісті хабарламаны жіберумен орналастырылатын болады («Қазақстан үшін Ria сайты»). Осы Ережелер және RIA-мен жасалған ақша аударымдары туралы келісімге сәйкес Қазақстанда ақша аударымдарын жүзеге асыру үшін барлық қажетті лицензиялары мен рұқсаттары бар Қатысушыларға («Қатысушылар») RIA беретін басқа құжаттар Қазақстанға қатысты Ria Төлем Жүйесі болып саналады. RIA кез келген тарапты алдын ала хабарландырусыз кез келген уақытта осы Ережелерге түзетулер енгізе алады, бұл ретте осы Ережелер және оның кейінгі өзгерістері, егер RIA өзгесін көрсетпесе, Қазақстан үшін Ria сайтында орналастырылған күнінен бастап күшіне енеді. Осы Ережелер RIA-ға қатысты кез келген үшінші тараппен сот тәртібімен мәжбүрлі жүзеге асырыла алмайды, RIA осы Ережелерді берудің нәтижесінде кез келген тарапқа қатысты қандай да бір міндеттемелерді өзіне қабылдамайды, және осы Ережелерде жазылған қағидалардың ешқайсысы кез келген тарапқа кез келген құқықты немесе артықшылықты беру ретінде қаралмайды. Ешбір жағдайларда RIA айрықша жағдайлармен анықталатын кез келген жанама, кездейсоқ залалдар, нақты залалдар немесе кейінгі залалдар үшін, жіберіп алынған игілік немесе клиенттер немесе кез келген үшінші тарап шеккен, қандай да бір әрекетті жасау кезінде немесе шарттың шеңберінде RIA Төлем Жүйесін пайдалану немесе алу нәтижесінде немесе онымен байланысты туындаған кез келген басқа шығыстар немесе шығындар үшін жауапкершілікті көтермейді. Әрбір клиент RIA Төлем Жүйесін пайдаланудың немесе алудың бүкіл тәуекелін өзіне қабылдайды.

Қазақстанда жіберілетін ақша аударымдарын жүзеге асырумен байланысты клиенттерге қызмет ету үшін алынатын комиссиялық алым («Комиссия»), және осы Комиссияның кез келген өзгерістері Қазақстан үшін Ria сайтында жарияланатын болады. Қатысушылар Қазақстан үшін Ria сайтында жарияланған Комиссияны ғана қолдана алады.

2. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ РӘСІМІ

 1. 1. Төлем Жүйесінде ақша аударуды жүзеге асыру тәртібі
  undefined

Ria Ақша Аударымдары Жүйесінің барлық Қатысушылары Ria-мен ақша аударымдары туралы келісімге қол қояды. Мұндай келісімдер Қатысушылардың арасындағы рәсімдерді реттейтін ережелерді көздейді, сондай-ақ Қатысушыларды Төлем жүйелері туралы заңның негізінде RIA Төлем Жүйесінің талаптарын орындауға міндеттейді.

Қатысушылар Қазақстанда ақша аударымдарын жүзеге асыру үшін барлық қажетті лицензиялар мен рұқсаттарға иелік ететін тәуелсіз заңды тұлғалар бола отырып, Қазақстандағы клиенттерге ақша аударымдары қызметін ұсыну мақсатында Ria-мен айрықша емес негізде ынтымақтастық жасайтын болады.  

Ria төлем тапсырмаларын өзінің халықаралық желісінде өңдейді, қылмыстық жолмен алынған ақша қаражаттарын жылыстатуды болдырмау және қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі шаралар қабылдайды («Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға қарсы іс-қимыл»), және заңнамалық талаптарды немесе Төлем Жүйесінің талаптарын сақтаумен байланысты басқа әрекеттер жасайды, сондай-ақ бағдарламалық жасақтаманы пайдаланады, мұның өзі ақша аударымдарын лайықты жүзеге асыруға септігін тигізетін болады. Ria халықаралық банк – корреспонденттер мен агенттердің желісімен жөнелтуші елдердің ережелері мен қағидаларына, Америка Құрама Штаттарының заңнамасын қоса алғанда, тиісті заң құзырының шегінде реттеуші органдар белгілейтін ережелерге сәйкес жұмыс істейді.

Ria өз қызметін өзінің Халықаралық Желісі арқылы жүзеге асыратын елдерде Ria клиенттерден тапсырысты 1) осы елдердегі өзінің банк-корреспонденттер немесе агенттер желісі және 2) алушыға төлеу үшін белгілі елдердегі өз кеңселері («Халықаралық Желі») арқылы алады. Әрбір елдегі банк-корреспонденттер мен агенттер жабық бастапқы коды бар өзіндік бағдарламалық жасақтамасы арқылы жұмыс істейді.

Қазақстандағы алушының пайдасына төлемді жүзеге асыру үшін Қатысушы RIA-дан алатын төлем тапсырмалары бойынша нұсқаулыққа қатысты («Ақша төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтер») Қатысушылар алынған төлем нұсқаулықтарына сәйкес әрекет ететін болады және Қазақстандағы алушыларға ақша қаражаттарын келісілген валютада және төлем тапсырмалары бойынша нұсқаулықтарда көрсетілетін сомада беретін болады. Ақша қаражаттары алушыға жергілікті заңнаманың талаптарына және RIA рәсімдеріне сәйкес дұрыс және көз жетерлік сәйкестендіруді орындаумен, оның ішінде Ria кез келген дербес сәйкестендіру нөмірінің (PIN) сәйкестендірілуін растаумен беріледі. Егер қаражаттарды төлеу қандай да бір себеппен Ria рәсімдерінің шеңберінде жүзеге асырыла алмайтын болса, Қатысушы тиісті себептер туралы RIA-ні дереу хабарландыруға міндетті. Қатысушы Ria-ға төлемнің растамасын беруге міндетті, сондай-ақ қолданыстағы заңнама мен Ria рәсімдеріне сәйкес есеп жүргізуі тиіс.

Қатысушы ақша аударымдары бойынша қаражаттар және Қазақстандағы клиенттерден Комиссия алу үшін ақша аударымдарын жүзеге асыру жөніндегі операцияларға бастамашылық жасау мақсатында («Ақша аударымдарын жүзеге асыру жөніндегі қызметтер») Қатысушылар қолданылатын заңдарға және Ria рәсіміне сәйкес әрекет етуге, соның ішінде клиенттерді сәйкестендірудің барлық рәсімдерін, алаяқтық фактілерін анықтау жөніндегі тиісті алдын ала тексерулерді, қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға қарсы іс-қимылдарды және операцияларға бастамашылық жасау, ақпарат ашу және Қазақстандағы клиенттен келісімін алу үшін қажетті басқа нормативтік тексерулерді орындауға міндетті. Қатысушылар қолданыстағы заңнамаға және Ria рәсімдеріне сәйкес Ria Халықаралық Желісінде алушыларға төлеу үшін төлем тапсырмалары бойынша бастамашылық жасау және Ria атына жіберу мақсатында Ria төлем жүйесін пайдаланады.2. Ria көрсететін қызметтердің және Төлем Жүйесінде жүзеге асырылатын операциялардың сипаты

Ria өзінің Халықаралық желісі арқылы клиенттер арасында ақша аударымдарын жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді 402 000-нан астам елді мекендерде және әлемнің 150-тан астам елдерінде ұсынады. Ria Қазақстандағы Қатысушылары арқылы ақша аударымдарына арналған қаражаттарды инкассалауды Ria Халықаралық желісінде алушылардың пайдасына ақша аударымдарын жүзеге асыру жөніндегі Қызметтерге бастамашылық ету мақсатында қамтамасыз етеді. Бұған қоса, Ria Ақша төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді Қазақстандағы қатысушылары арқылы Қазақстандағы алушылардың пайдасына қолма-қол ақшаны алу (Cash Pick Up) және шоттағы ақша сомасын депоненттеу (Account Deposit) арқылы көрсетеді.

Қазақстанда төлеудің 2 тәсілі бар.   

 • Қолма-қол ақшамен төлеу
 • Шотта ақша депоненттеу

2.2.1 Қолма-қол ақшамен төлеу Қатысушы алушыға қолма-қол ақшаны өзінің нақты орналасқан жері бойынша төлем тапсырмасы бойынша нұсқаулықтарға, қолданыстағы заңнамаға және Ria рәсімдеріне сәйкес төлейтін, оның ішінде, басқалармен қатар, PIN-кодтың көмегімен осындай операцияны тексеретін және алушыны дұрыс сәйкестендіру жүргізілетін Ақша төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді білдіреді.

2.2.2 Шотта ақшаны депоненттау Қатысушы төлем тапсырмасы бойынша нұсқаулықтарға, қолданыстағы заңнамаға және Ria рәсімдеріне сәйкес қаражаттарды алушының банк шотына тікелей енгізетін Ақша төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді білдіреді.

Қазақстандағы Қатысушылар алушылардың банк шоттарында ақша депоненттеу үшін өз банктік желісін пайдаланады. Егер шоттың атауы мен нөмірі сай келмесе, шотқа ақша есептелмейтін болса және Ria төлем тапсырмасының күшін жоймайтын болса, Қатысушылар банктік ақпаратының дұрыстығын тексеру және оларды ақшаның банке уақтылы енгізілетіні туралы хабарландыру үшін алушылармен хабарласа алады.  

Қатысушылар қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілген жағдайларда қашықтағы арналар арқылы Қазақстандағы шоттарға ақша депоненттеуді ұсына алады.

Қашықтағы арналар бойынша ақша аударымдарын ұсыну - бұл банктің дебеттік/кредиттік карточкасын пайдаланумен қашық жерлерден (құрылғылардан) Қатысушының желісіне кіру арқылы Қатысушының қашықтан қол жеткізуге болатын серверлеріне клиенттің қосылу мүмкіндігі. Қашықтағы арнаны пайдалану үшін клиент Қатысушыда тіркелуі және ақша аудару жөніндегі операция басталғанға дейін Қатысушыда банк шотын ашу қажет. Қашықтағы арналар Ақша төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтер және Ақша аударымдарын жүзеге асыру жөніндегі қызметтер көрсету үшін пайдаланылады және банк шотын ашу кезінде және қолданыстағы заңнамаға сәйкес оларға қатысты кешенді қаржылық-заңдық сараптама жүргізілген ақша қаражаттарын аудару жөніндегі операциялар басталғанға дейін тиісті түрде тіркелген Қатысушының клиенттерімен ғана шектеледі, бұл ретте клиент пен операцияны бақылау жүргізіледі.

Қатысушы қолданыстағы заңнамаға сәйкес сүзгіштер мен шектеулер орнатуы қажет. Клиенттің Қазақстан шегінде ғана тек өз шотына/өз шотынан ақша алу/жіберу мүмкіндігі бар. Қатысушы тиісті заң құзырының шегінде қолданылатын заңдар мен қағидаларға сәйкес қашықтағы арналарды пайдаланумен операциялар жүргізуге тиісті өкілеттіктердің болуын қамтамасыз етуге міндетті.

Қашықтағы арналар келесі опциялардан тұруы мүмкін – Қатысушылардың ұсынуы бойынша:

 • банктік төлем терминалы
 • банкоматтар
 • интернет-банкинг жүйесі
 • банктің колл-орталығы (егер қолданылатын болса)  

2.2.3 Төлем Жүйесінің жұмыс кестесі. Қатысушылар Ақша төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді және Ақша аударымдарын жүзеге асыру жөніндегі қызметтерді әдеттегі жұмыс сағаттарында бұл қызметтерді ұсынатын барлық бөлімшелерде көрсетеді. Ria кейбір елдерде клиенттерге қызмет ету жөніндегі арнайы өкілдер тобын, сондай-ақ Қатысушыларға қолдау көрсету мақсатында талаптарды сақтау және маркетингтік зерттеу мәселелері бойынша мамандандырылған персоналды пайдаланады. Қатысушылар анықтама алу, шағым беру және проблемаларды шешу жолдарын табу үшін қоңырау шала алатын клиенттерге қызмет ету жөніндегі арнайы өкілдер Ria-да тәулік бойы, аптасына 7 күн, жылына 365 күн жұмыс істейді.3. Операцияларды жүргізуге жалпы талаптар

Қатысушы төменде келтірілген міндеттемелердің барлығын орындауға міндетті:

 • Ақша қаражатын аударуға тапсырмаларды жөнелтумен, төлеумен немесе өзгертумен байланысты барлық операциялар клиенттің қатысуымен орындалады.
 • Клиенттер мен алушылар қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес ақпарат ашылатын барлық түбіртектерді оқуға және қол қоюға міндетті.  
 • RIA мен Қатысушы арасында жазбаша нысанда келісілген Комиссия мен кез келген басқа алымдарды қоспағанда, Қатысушыға операция үшін клиенттен қосымша комиссия алуға рұқсат етілмейді.
 • Қатысушы Ria мен Қатысушы арасындағы келісіммен көзделген жағдайларды қоспағанда, және қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес операциялар, клиенттер және алушылар туралы бүкіл ақпаратты үшінші тұлғаларға ашылуға тиіс емес құпия ақпарат ретінде қарайды. Клиенттер мен алушылардың дербес ақпараты қолданыстағы заңнамаға және Ria мен Қатысушы арасындағы келісімге қатаң сәйкестікте пайдаланылады және ашылады.  
 • Операцияны орындайтын Қатысушының әрбір клиентіне операцияларды өңдеу үшін Ria Төлем Жүйесіне рұқсат алу үшін өзінің дербес логині мен паролін пайдалану керек.

4. Ria мен Қатысушылар арасындағы өзара әрекеттестік тәртібі. Төлем бойынша ақпаратты пайдалану тәртібі   

 • Ақша аударымы бойынша операцияға бастамашылық жасау
  undefinedundefined
 • Алушыға ақша аударымы бойынша операцияны төлеу
  undefinedundefinedundefinedundefined
 • Қатысушылар өз қызметкерлерін Ria рәсімдеріне және қолданылатын заңдарға, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі бағдарламаларға, есеп құжаттамасын сақтау талаптарына, ақпараттық қауіпсіздікке, сондай-ақ тұтынушылардың құқықтарын қорғау және деректердің құпиялылығын сақтау туралы заңдарға оқытуға міндетті. Жоғарыда көрсетілген рәсімдердің кез келген өзгерістері қолданыстағы заңнамамен көзделген мерзімнің ішіндеҚазақстан үшін Ria сайтында жарияланады және Қазақстан Республикасындағы барлық Қатысушыларға қосымша хабарланатын болады.

5. Ria-ның Ақша аударымдарын жүзеге асыру жөніндегі талаптары

Ria-дан төлем нұсқаулықтарын алғаннан кейін Қатысушы мыналарды орындауға міндетті:  

 • Төлем тапсырмасы бойынша нұсқаулыққа сәйкес қаражат төлеу.
 • Әрбір талапты алушы берген дербес сәйкестендіру нөмірін («PIN-код») төлем тапсырмасын жасайтын тарап берген PIN-кодпен салыстыру. Аталған алушыға қаражат төлеу қолданыстағы заңнамаға сәйкес алушының жеке деректерін тексергеннен кейін ғана жүргізілетін болады.
 • Қатысушыларға операция бойынша төлем жасау уақытында алушыдан қандай да бір қосымша комиссия алуға рұқсат етілмейді.
 • Операциялар бойынша төлем клиент дұрыс PIN-кодты берген жағдайда және егер алушының жеке деректері қолданыстағы заңнамаға сәйкес расталса ғана жүргізіле алады.
 • Ақша аударуға тапсырмадағы операция бойынша деректер мен жеке куәлікте көрсетілген клиенттің ТАӘ арасында аздаған айырмашылық болуы мүмкін. Мысалы, тектері бірдей Мария және Марья. Мұндай жағдайларда Қатысушы оның сәйкестікке тексеру рәсімдері мен қолданыстағы заңнамаға сәйкес операция бойынша ақша төлемінің жүргізілуін растауға міндетті. Қатысушы сонымен қатар Ria колл-орталығымен хабарласа және алушының атының өзгерісін сұрай алады, бұл ретте Ria мүмкіндігі бар болса төлем тапсырмасын өзгерту үшін қисынды күшін жұмсайды.
 • Ақша аударымы үшін барлық операциялар бойынша төлем ақша аударуға тапсырмада және қолданыстағы заңнамаға сәйкес берілетін түбіртектерде көрсетілген валютада Ria рәсімдеріне сәйкес Ria үшін берілетін көшірмелерін қоса берумен жүргізіледі.

6. Ria-ның Ақша аударымдарын жүзеге асыру жөніндегі қызметтерге қоятын талаптары

 • Ақша қаражаттарын аударуға тапсырмаларды жөнелту клиент Қатысушыға бүкіл соманы, оның ішінде тапсырма бойынша аударым сомасы мен Комиссияны төлегеннен, сондай-ақ келесі ақпаратты бергеннен кейін ғана жүзеге асырылады.
 • Аударым сомасы
 • Төлем валютасы
 • Комиссия валютасы
 • Жөнелтушінің толық аты
 • Жөнелтуші құжаттарының деректері
 • Алушының ТАӘ
 • Жөнелтуші нақты нысаналы ел үшін барлық валютаға сәйкес тапсырма бойынша төлем жүргізілетін валютаны көрсету керек.
 • Операцияның құны Қазақстан үшін Ria сайтында көрсетілген Комиссияда және операцияға бастамашылық жасау уақытында Қатысушы үшін қолжетімді жүйеде көрсетілетін болады. Қатысушы ақша аудару жөніндегі операцияны Қазақстан үшін Ria сайтында жарияланған жүйелік талаптарға, Ережелерге (мүмкін өзгертулері мен толықтыруларын ескере отырып), Қатысушы мен Ria арасындағы келісімге сәйкес, сондай-ақ өзге жағдайларда Ria рәсімдеріне сәйкес орындауға міндетті.


7. Ria ақша төлеу және (немесе) аудару жөніндегі нұсқауын кері қайтарып алу рәсімі

 • Егер клиент тапсырманың күшін жоюды қалайтын болса, ол клиент ақша аударуға тапсырма ресімдеген Қатысушының бөлімшесімен байланысуы қажет. Мұндай күшін жоюға сауалдан кейін, және, егер алушының пайдасына төлем әлі жүргізілмесе (қолма-қол ақшамен немесе шотқа), Ria клиент (і) жарамды тапсырманың көшірмесін берген және (іі) жарамды жеке куәлігін көрсеткен жағдайда қолданыстағы заңнамаға сәйкес соманы, тапсырма үшін комиссияны және алымдарды қайтарады. Ақша аудару жөніндегі операцияның күші жойыла алмайды және, егер қаражаттар алушыға төленіп қойса, ол бойынша соманы қайтару жүзеге асырыла алмайды.
 • Егер ақша аудару үшін операция бойынша төлем алушының пайдасына 21 күннің ішінде жүргізілмейтін болса, Ria бұл операцияның күшін автоматты түрде жояды және бұл жөнінде жөнелтушіні Қазақстандағы Қатысушы немесе  Ria Халықаралық Желісіндегі банк-корреспондент/агент арқылы хабарландырады.

8. Ria клиенттік қызмет етуі

Қатысушы төлемді кідіртуі немесе клиенттердің тарапынан шағым тудыруы мүмкін жағдайлардың туындауының барлық жағдайларында, атап айтқанда:

 • Алушының ТАӘ өзгерген
 • Алушының телефонының дұрыс емес немесе толық емес нөмірі көрсетілген
 • Алушының дұрыс емес немесе толық емес мекенжайы көрсетілген жағдайда Ria-мен хабарласуға міндетті.

Егер операцияның мәртебесі жүргізілген төлемді, бұғаттауды, күшін жоюды куәландыратын болса, операциялар бойынша өзгертулер енгізу мүмкін емес. Нысаналы елді немесе төлем тапсырмасының сомасын өзгерту мүмкін емес. Жіберілген төлем тапсырмасы бойынша нысаналы елді немесе соманы көрсетуде қателік болған кезде бұл операцияның күшін жою және жаңасын құру қажет. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес көзделген комиссия клиентке қайтарылуы тиіс. Операциялар бойынша тапсырманы жөнелтуге қатысты өзгерістер екі тәсілмен: тапсырма ресімделген филиалда Қатысушының Банк қызметшілері жүйесінде, немесе Ria-ның клиенттерге қызмет ету жүйесімен хабарласумен енгізіле алады.  

3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЕЛІГЕ ҚОСЫЛУ/ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЕЛІДЕГІ ҚЫЗМЕТТІ ТОҚТАТУ ТӘРТІБІ

Ria ақшаны жылыстатумен, терроризмді қаржыландырумен, клиенттерді (тұтынушыларды) алдаумен және тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңдарды сақтаумен байланысты тәуекелдерді тиімді бағалайды және басқарады. Сәйкестік тәуекелдерін бағалау нормативтік-құқықтық базамен, ұсынылатын өнімдермен және қызметтермен, операцияларды жүргізудің географиялық орналасқан жерімен және тұтынушыға өнімдер мен қызметтерді жеткізу үшін пайдаланылатын жеткізу арналарымен байланысты тәуекелдерді анықтауға мүмкіндік береді.  

Тәуекелдерді анықтаудың мақсаты жоғарыда жалпы түрде сипатталған әрбір саладағы әдеттегі тәуекелдерді анықтау, мұндай тәуекелдерді төмендету үшін саясаттар мен рәсімдерді әзірлеу, сондай-ақ қалдық тәуекелдерді тиімді бағалау мен басқару болып табылады.

Қатысушылармен іскерлік қатынастарды ресімдемес бұрын Ria әрбір Қатысушыны кешенді қаржылық-заңдық сараптауды жүргізеді:

 • Қатысушының кредит қабілеттілігін талдау
 • клиентті сәйкестендіру рәсімі («өз клиентіңді біл» ережесіне сәйкес) және оны бағалау

1. Қатысушының кредит қабілеттілігін талдау:

Ria Қатысушы мәртебесін алуға өтінім берген әрбір компания бойынша Қатысушының кредит қабілеттілігіне талдау жүргізеді («Қатысушының кредит қабілеттілігін талдау»), Қатысушыға қатысты Ria-ның жалпы кредит тәуекелін, сондай-ақ Қатысушының салыстырмалы кредит қабілеттілігін және тиісті заң құзырын талдайды. Қатысушыны бұл талдау мен бағалауды аяқтау үшін Қатысушы Ria-ның сауалы бойынша белгілі бір құжаттаманы және ақпаратты беруге міндетті.


2. Клиентті сәйкестендіру рәсімі («өз клиентіңді біл» ережесіне сәйкес) және оны бағалау

Ria барлық агенттерінің жақсы беделі және сенімді қаржылық жағдайы болуын қамтамасыз ету мақсатында клиентті сәйкестендіру рәсімін белгіледі. Осы мақсат үшін Қатысушылар шарттық қатынастар орнатылғанға дейін клиентті сәйкестендіру рәсімін сақтауы қажет. Клиентті сәйкестендіру рәсімі Қатысушылардың түпкілікті бенефициарларын (нақты пайдаланушыларын) тексеруге, сондай-ақ Қатысушылар беретін ақпаратты тексеруге арналған. Қатысушы кешенді қаржылық-заңдық сараптаманы, оның ішінде Ria-ның қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі саясаты мен рәсімдеріне сәйкес «Өз клиентіңді біл» клиентті сәйкестендіру рәсімін жүргізу үшін Ria-ға белгілі құжаттама мен ақпаратты беруге міндетті.

Белгілі Қатысушылар бойынша тәуекелді бағалауға негізделген тәсілді пайдаланумен кеңейтілген кешенді қаржылық-заңдық сараптама жүргізіледі.

Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қадағалау бөлімі Ria талаптарына және қолданыстағы заңнамаға сәйкестікке тексеру рәсімдеріне сәйкес Ria-мен келісім бойынша ақша аударымдарын жүзеге асыруды бастамас бұрын әрбір Қатысушыны бекітеді.  

Қатысушымен келісім, атап айтқанда, талаптарға сәйкессіздікпен байланысты келесі себептер бойынша бұзылады:

 • Қатысушы немесе оның иесі айрықша санаттағы азаматтардың және АҚШ Қаржы Министрлігі тыйым салынған тұлғалардың тізіміне немесе басқа елдің проблемалы банктерінің тізіміне енгізілген;
 • Қатысушы ақша қаражаттарын жылыстатуға қатысқан кәсіпорын ретінде белгіленгеннемесе
 • Қолдануға болмайтын жағымсыз бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану; және/немесе Қатысушы нормативтік-құқықтық сәйкестікті қадағалау саласындағы Ria саясатына сәйкес компания үшін қолайсыз тәуекелге айналған.

3. Клирингтік банктер және есеп айырысу тәртібі

Қатысушылар мен Ria жүргізетін банктік есеп айырысу шоттары Ria Халақаралық желісі арқылы операциялар бойынша есеп айырысу үшін пайдаланылады. Ақша қаражаттарын төлеу және инкассалау нақты банкте жүзеге асырыла алады немесе қаражаттарды агент банк аударымымен немесе дебеттік карточканың көмегімен төлей алады. Ria өз Қатысушыларымен есеп айырысуды ақша аударымдары туралы келісім бойынша есеп айырысудың шарттарына және басқа тарапты хабарландыру және оған банк шоты туралы ең соңғы деректерді ұсыну үшін берілетін рәсімдерге сәйкес ғаламдық шоттарды пайдаланумен жүргізеді. Ria мен Қатысушылар кіріс және шығыс операциялар бойынша есеп айырысу үшін нетто есеп айырысулардың тәртібін келіседі, мұнда тараптар сатып алушыларға ақша қаражаттарын төлеу жүзеге асырылатын операциялар расталғаннан кейін есеп айырысуды жүргізетін болады.  

 

4. Қатысушының қосымша міндеттемелері және нормативтік-құқықтық сәйкестік

Қатысушылар Ria-ны оның қызметіне және/немесе оның өз міндеттемелерін орындау және басқару органынан немесе реттеуші органнан, құқық қорғау немесе сот органдарынан Ria Төлем Жүйесімен және ақша аударымдарымен байланысты кез келген хабар алу қабілетіне елеулі жағымсыз ықпал етуі мүмкін оқиғалар туралы дереу хабарландыруға міндетті. Ria қолданыстағы заңнаманы немесе Ria талаптарына сәйкестікке қатысты саясат пен рәсімдерді сақтамайтын Қатысушымен қызметті тоқтата тұра немесе тоқтата алады.

 

Қатысушылар ақша қаражаттарының аударымымен байланысты қызметті реттейтін барлық заңдар мен ережелерді тиісті реттеуші, үкіметтік немесе басқа органдардың, ведомстволардың немесе ұйымдардың талаптарына сәйкес барлық қажетті лицензияларды немесе рұқсаттарды алу және сақтау, оның ішінде, қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыруға қарсы іс-қимыл, сыбайлас жемқорлықпен немесе алаяқтықпен күрес жөніндегі бағдарламалар мен саясатты қолданылатын заңдарға және нормативтік-құқықтық сәйкестік жөніндегі Ria рәсімдеріне сәйкес қабылдау және енгізу, нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ететін лауазымды тұлғаны тағайындау және өз қызметкерлерін тиісті түрде оқыту жолымен сақтауға міндетті. Қатысушы Қазақстанның Ұлттық Банкін ақша аударымдарын бақылаудың кез келген міндетті шараларының қабылдануы және қажет жағдайда кез келген басқарушы органдарға немесе реттеуші органдарға есептілік беру жөніндегі кез келген талаптардың орындалуы туралы хабарландыруға міндетті. Қатысушы операциялар бойынша бүкіл ақпаратты, клименттерді кешенді қаржылық-заңдық сараптау туралы есептік құжаттаманы және операцияларға қатысты сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі жұмсайтын күшіне қатысты құжаттарды ақпарат беру туралы сауалдарды қисынды уақыт кезеңінің ішінде орындау мақсатында қай мерзімнің ұзаққа созылатынына байланысты кемінде бес (5) жыл бойы немесе жергілікті заңнамамен көзделген мерзімнің ішінде сақтауға міндетті. Қатысушылар нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету мәселелерімен байланысты Ria-мен, кез келген басқарушы немесе реттеуші органдармен және құқық қорғау органдарымен толық шамада ынтымақтастық жасауға міндетті.

4. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕСІНДЕ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НОРМАЛАРЫН САҚТАУ ТӘРТІБІ

Ria ауқша аударымдары саласындағы өз қызметін 30 жылдан астам уақыт бойы жүзеге асыруда және осыған байланысты тәуекелдерді бағалаумен айналысып келеді, мұның өзі осынша қысқа уақыттың ішінде оның орасан зор өсуіне септігін тигізді. Ria ақша қаражаттарын аудару жөніндегі өз қызметін жүзеге асыру үшін қолданыстағы заңнамаға сәйкес білікті командалармен және инфрақұрылыммен жұмысын жалғастырып келеді.

 1. Персоналдың біліктілігі және қауіпсіздікті қамтамасыз етумен байланысты тәуекел  

Қатысушылар өздерінің персоналының тиісті біліктілігінің болуын және ақш аударымдарын жүзеге асыру жөніндегі қызметті орындау үшін тиісті оқудан өтуін қамтамасыз етуге міндетті. Қатысушылар нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі лауазымды тұлғаны тағайындайды, ол Қатысушының қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі саясаты мен ережелерін енгізетін және бақылайтын болады. Қатысушылар тиісті басқарушы органдарға немесе реттеуші органдарға және Ria-ның қызметкерлеріне Қатысушы алаяқтық, ақшаны жылыстату немесе терроризмді қаржыландыру фактілерінің болуына күдіктенетін кез келген оқиғалар туралы хабарлауға міндетті.

2. Жабдықты және бағдарламалық жасақтаманы пайдаланумен байланысты тәуекел   

Қатысушының бүкіл қызметкерлеріне мүмкін қатерлер туралы білуіне мүмкіндік беретін, сондай-ақ олар сақтауы тиіс ақпараттық технологияларды пайдалану саясаты туралы оларды хабарландыруға мүмкіндік беретін оқыту бағдарламасы болуы тиіс. Барлық Қатысушылар Ria саясатына және қолданылатын заңнамаға сәйкес бақылаудың өзекті шараларын және жүйелік рәсімдеруін белгілеуі тиіс.

3. Құқық мәселелерімен байланысты тәуекел

Ria халықаралық деңгейде, сондай-ақ жергілікті заңнаманың талаптарына сәйкес операциялық қызметке қатысты барлық мәселелер бойынша талдау жасайтын және кеңес беретін әртүрлі елдердегі құқық мәселелері жөніндегі сарапшылар тобын пайдаланады. Бұл Ria кезігуі мүмкін құқықтық тәуекелдерді төмендетеді.


4. Нормативтік-құқықтық сәйкестік тәуекелі

Ria ең жоғары құқықтық және әдептік стандарттарға сәйкес қауіпсіздік және сенімділік талаптарын сақтаумен өз қызметін жүзеге асыруға тырысады. Біз ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру жөніндегі әрекеттерді анықтау мен болдырмауға қолғабыс көрсету үшін әзірленген қолданылатын ережелерді сақтау жөніндегі, сондай-ақ Ria ақша операцияларына қызмет ету бойынша жүзеге асыратын қызметке жататын кез келген басқа заңдар мен қағидаларды сақтау жөніндегі қатаң стандарттарды белгіледі. Қатысушылар нормативтік-құқықтық сәйкестік жөніндегі өз міндеттемелерін орындау үшін RIA-мен ынтымақтастық жасауға және оның барлық сауалдарын дереу орындауға міндетті.

4.4.1 Сәйкестік тәуекелдерін басқару бағдарламасы

Ria әлеуетті ақшаны жылыстатудың, терроризмді қаржыландырудың және тұтынушыларды алдаудың өзекті салаларын анықтау мақсатында; сондай-ақ Қатысушының нормативтік-құқықтық сәйкестік саясатын сақтамау жағдайларын анықтауға қолғабыс көрсету үшін тиімді Нормативтік-құқықтық сәйкестік тәуекелдерін бағалау бағдарламасын енгізді 

4.4.2 «Өз агенттеріңді және шетелдік қатысушыларыңды біл»

Ria тұтынушылардың қаражаттарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қаражаттардың жылыстауынан және террористік қызметті қаржыландырудан қорғау, клиенттерді және/немесе кез келген әдеттен тыс/күдікті қызметті анықтау және сәйкестендіру үшін, сондай-ақ компанияларды аборойлық, операциялық және құқықтық тәуекелдерден қорғау үшін қолданылатын заңнамаға және қағидаларға сәйкес саясат, рәсімдер және бақылау шараларын әзірледі. Ria өз агенттерін, банк-корреспонденттер мен Қатысушыларды кешенді қаржылық-заңдық сараптаманы жүргізетін болады.

Ria:

 • Барлық шетелдік Қатысушыларына кеңейтілген кешенді қаржылық-заңдық сараптаманы жүргізу.  
 • Тәуекелді бағалауға негізделген тәсілді пайдаланумен шетелдік Қатысушылардың операцияларын мониторингтеу.  
 • Көзделген саясатты пен рәсімдерді сақтамайтын шетелдік Қатысушылардың қызметін түзету әрекеттерін және тоқтатуды қамтамасыз ету үшін саясат әзірледі.  

4.4.3 Операцияларды мониторингтеу бағдарламасы

Ria кешенді Операцияларды мониторингтеу бағдарламасын әзірледі, онда: (i) қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға қарсы іс-қимыл және банк операцияларының құпиясы туралы қолданылатын заңнамамен, терроризмді қаржыландырумен және алаяқтықтан ысырап тәуекелдерімен байланысты әдеттен тыс/күдікті қызметті анықтау; (ii) әдеттен тыс/күдікті немесе алаяқтық болып саналатын операцияларды тергеп-тексеру; (iii) тиісті жағдайларды құжаттау; (iv) саясатқа және қолданылатын заңнамаға сәйкес жоғары басшылыққа әдеттен тыс/күдікті қызмет туралы хабарлау; және (v) егер бұл саясатпен және заңнамамен көзделген болса, үкіметке күдікті қызмет туралы хабарлау үшін жоғары технологиялық жүйелер пайдаланылады. Ria нормативтік-құқықтық сәйкестік мәселелері бойынша мамандар мен талдаушылардан тұратын, компанияның қаржылық желі жүйесін, Ria брендтерін қорғауды қамтамасыз етуге қолғабыс көрсетуге, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға қарсы іс-қимылмен, BSA, терроризмді қаржыландырумен және алаяқтықтан ысырап тәуекелдерімен байланысты күдікті қызмет туралы хабарлар беруге жауап беретін команда құрды. Қатысушылар нормативтік-құқықтық сәйкестік жөніндегі өз міндеттемелерін орындау үшін RIA-мен ынтымақтастық жасауға және оның барлық сауалдарына дереу жауап беруге міндетті.  

4.4.4 Санкцияларды сақтау бағдарламасы

Ria өзі әрекет ететін заң құзырының шегінде сакциялардың толық сақталуын, оның ішінде АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы қолданатын АҚШ сакцияларының сақталуын жақтайды. Операцияларды АҚШ Қаржы министрлігі Шетелдік активтерді бақылау басқармасының Айрықша санаттағы азаматтар және тыйым салынған тұлғалар тізімі, АҚШ Қаржы министрлігі Шетелдік активтерді бақылау басқармасының Санкцияларының жиынтық тізімі және басқа қолданылатын жергілікті заң құзыры шегінде әрекет ететін санкциялық тізім секілді ұлттық және халықаралық деңгейлердегі санкциялардың әртүрлі тізімдерімен салыстыруға болады. Мүмкін сәйкестіктері атап өтіледі, бұл ретте Қатысушылар мұндай операцияларды Ria-ның Сәйкестікті қамтамасыз ету бөлімінің рұқсатын алғаннан кейін ғана бұғаттаудан шығара алады.

Ria қолданылатын экономикалық санкциялардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кешенді бағдарламаны сүйемелдейді және Қатысушылардың Ria Халықаралық Желісіндегі қызметін бастауға және мұндай санкциялар таралатын жеке тұлғаның, заңды тұлғаның, елдің немесе ұйымның тапсырмасы бойынша, атынан және мүддесі үшін операцияларды жүзеге асыруға жол бермеу немесе оны тоқтата тұру үшін қажетті шараларды қабылдай алады.  

4.4.5 Оқыту

Персоналды оқыту

Қатысушылар персоналды оқытудың тиімді бағдарламасын іске асыруға міндетті. Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларға оқыту бағдарламасы нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі кез келген бағдарламаның сәттілігі үшін қажет. Нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету бойынша оқытудың мақсаты әрбір қызметкер өзі орындауға міндетті болатын заңдар мен ережелерді жақсы түсінуін бақылау болып табылады, мұның өзі:  

 • Жаңа қызметкерлерді жұмыс ерекшелігімен таныстыруды
 • Барлық қызметкерлерді ағымдағы оқытуды
 • Қажеттілігіне қарай қайта даярлауды көздеуі мүмкін.

Агенттерді оқыту

RIA жаңа Қатысушылар үшін оқытуды, тәуекелді бағалауға негізделген тәсілді пайдаланумен тұрақты тренингтерді, сондай-ақ қажеттілігіне қарай біліктілікті арттыру жөніндегі тренингтерді өткізуге міндетті.

4.4.6 Есеп құжаттамасын сақтау

Реттеуші органдар қаржы мекемелерінен өз операцияларының есебін жүргізуді талап етеді. Осыған байланысты RIA әрбір заң құзырына сәйкес есеп жүргізудің тиісті саясатын қабылдады, бұл ретте Қатысушы Қазақстан үшін көзделген есеп құжаттамасын сақтау саясатын ұстануға міндетті.

5. Операциялық жүйені және бағдарламалық жасақтаманы пайдаланумен байланысты тәуекел  

RIA-да алаяқтықты болдырмау шараларын үнемі бақылайтын және басқаратын алаяқтықпен күрес бойынша арнайы бөлінген мамандар командасы бар. Олардың міндетіне басқалармен қатар мыналар кіреді:

 • Нарықтағы үрдістерді зерделеу және зерттеу мақсатында сәйкестікті қамтамасыз ету бойынша командамен «қол ұстасып» жұмыс жүргізу
 • Кіріктірілген жүйелік функцияларды басқару
 • Қауіпсіздік токенін басқару
 • Полиция  технологиялары бөлімімен «қол ұстасып» жұмыс жүргізу
 • Қатысушыларға кеңес беру және оқыту
 • Операция жасалғаннан кейін тергеп-тексерумен айналысатын топтарды қалыптастыру

Қатысушы бұл тәуекелмен байланысты оның саясаты мен рәсімдерін жүргізу, оның ішінде, ешқандай шектеулерсіз, күдікті операцияларды сүзгілеу, әдеттен тыс тапсырларды анықтау, сайтта белсенділік болмаған кезде жүйеден автоматты түрде шығу және белгіленген жұмыс уақытынан тыс операцияларды жүргізу кезінде Ria-мен толық дәрежеде ынтымақтастық жасауға міндетті.

6. Ақпараттық қауіпсіздік

Қатысушылар қолданыстағы заңнамаға және қауіпсіздік пен құпиялылықты қамтамасыз етуге арналған коммерциялық негізді салалық стандарттарға сәйкес тиісті шараларды қамтитын ақпараттық қауіпсіздік бағдарламаларын әзірлеу және сақтау кезінде өз міндеттемелерін орындаумен байланысты пайдаланылатын өзінің меншікті жүйелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауапкершілікті көтереді.

5. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕСІНЕ ҚАТЫСУ  ШАРТТАРЫ

Қатысушы мен Ria арасында жасалған келісімнің шарттарына сәйкес, сондай-ақ нормативтік-құқықтық сәйкестікті қамтамасыз ету және операцияларды орындау жөніндегі Ria саясаты мен рәсімдеріне сәйкес Ria жүргізген Қатысушыны кешенді қаржылық-заңдық сараптау нәтижелерінің негізінде Қатысушы Ria Төлем Жүйесіне қатысуға құқылы. Келісімнің қолданылуы және Ria Төлем Жүесіне қатысу жасалған келісімге сәйкес тоқтатылады.

1. Төлем Жүйесіне Қатысушылардың төлемге қабілетсіздігін реттеу тәртібі және ережелерді бұзғаны үшін Төлем Жүйесінің Қатысушыларына қолданылатын шаралар

RIA мен Қатысушының арасындағы келісім тараптарға кез келген уақытта және басқа тарап жазбаша хабарландырғаннан кейін мынадай жағдайларда (өзгелермен қатар): (i) егер тараптардың бірі төлемге қабілетсіз деп жарияланса немесе ол оны мойындаса немесе өзге жағдайларда өз берешегін белгіленген мерзімде өтеуге қабілетсіз болса; (ii) банкроттық, дәрменсіздік немесе кредиторлардың талаптарынан босату мәселесі бойынша кез келген сот ісінің қозғалуынан кейін (ерікті немесе мәжбүрлі іс қарау); (iii) егер реттеуші орган оның операцияларына немесе іскерлік абыройына елеулі нұқсан келтірген тарапқа қатысты тергеп-тексеруге бастамашылық жасаса; (iv) егер тараптардың бірі қызметті жүзеге асыруға барлық қажетті лицензияларды және/немесе рұқсаттарды алмаса немесе күшінде сақтамаса; (v) егер тараптардың бірі келісімнің шарттарын бұзса; (vi) егер тараптардың бірі қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға/терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамаға жататын басқа тараптың ішкі бақылау саясатына, рәсімдеріне немесе шараларына қанағаттанбаса, оны дереу бұзу құқығын тікелей береді. Бұған қоса, Ria өз қалауы бойынша әрбір Қатысушымен жасалған келісімнің шарттарына сәйкес ақша аудару жөніндегі белгілі кез келген операцияны тоқтата тұруға немесе күшін жоюға құқылы. Сөйтіп, Қатысушы дәрменсіз немесе осы Ережелерді сақтамаған жағдайда, Ria, егер қажет деп санайтын болса, ақш аудару жөніндегі кез келген операцияны немесе қызметті тоқтата тұруға немесе күшін жоюға құқылы.

  

 

Правила Платежной Системы Ria

для Республики Казахстан

Continental Exchange Solutions, Inc. dba Ria Financial Services,

выступающая в качестве Оператора Платежной Системы

1 Aвгуста 2020 г.

1. ВВЕДЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Continental Exchange Solutions, Inc. dba Ria Financial Services («Ria») входит в состав подразделения по осуществлению денежных переводов Ria корпорации Euronet Worldwide, Inc. («Euronet»). Euronet обеспечивает безопасные решения в отношении электронных платежей для финансовых учреждений, розничных торговцев, поставщиков услуг - организаций, предоставляющих услуги, а также для индивидуальных потребителей, как на местном, так и на международном уровне. RIA является одним из международных операторов денежных переводов («МОДП»), который предлагает нашим клиентам во всем мире услуги, связанные как с отправлением, так и с получением денежных переводов. RIA имеет обширную сеть своих отделений, занимающихся отправкой денежных переводов, которые расположены в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии.

Платежная система RIA представляет собой систему денежных переводов, управляемую RIA, которая считается Оператором Платежной Системы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» от 26 июля 2016 года за № 11-VI, с учётом возможных изменений и дополнений («Закон о платежных системах»). Настоящие Правила, предусмотренные в отношении деятельности Оператора Платежной Системы Ria, и любые поправки к ним, вносимые время от времени («Правила»), а также используемые при этом термины предназначены исключительно для выполнения требований Статьи 5 Закона о платежных системах в Казахстане, и будут размещены на сайте, указанном Ria для Казахстана, с направлением соответствующего уведомления Национальному Банку Казахстана («Сайт Ria для Казахстана»). Настоящие Правила и другие документы, предоставляемые RIA Участникам, имеющим все необходимые лицензии и разрешения для осуществления денежных переводов в Казахстане в соответствии с соглашением о денежных переводах, заключенным с RIA («Участники»), считаются Платежной Системой Ria в отношении Казахстана. RIA может вносить поправки в настоящие Правила в любое время без предварительного уведомления любой стороны, при этом настоящие Правила и последующие изменения вступают в силу с даты размещения на Сайте Ria для Казахстана, если иное не указано RIA. Настоящие Правила не могут быть принудительно осуществлены в судебном порядке в отношении RIA любой третьей стороной, RIA не принимает на себя каких-либо обязательств в отношении любой стороны в результате предоставления настоящих Правил, и ни одно из положений, содержащихся в настоящих Правилах, не рассматривается как предоставление любого права или преимущества любой стороне. Ни при каких обстоятельствах RIA не несет ответственность за любые косвенные, случайные убытки, фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами, или последующие убытки, за упущенную выгоду или любые другие расходы или издержки, понесенные клиентами или любой третьей стороной, возникшие в результате или в связи с использованием или получением Платежных Систем RIA, будь то при совершении какого-либо действия или в рамках договора. Каждый клиент принимает на себя весь риск использования или получения Платежных Cистем RIA.

Комиссионный сбор, взимаемый за обслуживание клиентов в связи с осуществлением денежных переводов, которые отправляются в Казахстане («Комиссия»), и любые изменения этой Комиссии, будут опубликованы на Сайте Ria для Казахстана. Участники могут применять только ту Комиссию, которая опубликована на Сайте Ria для Казахстана.

2. ПРОЦЕДУРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

1. Порядок осуществления переводов денег в Платежной Системе
Все Участники Системы Денежных Переводов Ria подпишут с Ria соглашение о денежных переводах. Такие соглашения предусматривают правила, регулирующие процедуры между Участниками, а также обязывают Участников выполнять требования Платежной Системы RIA на основании Закона о платежных системах.

Участники, являясь независимыми юридическими лицами, обладающими всеми необходимыми лицензиями и разрешениями для осуществления денежных переводов в Казахстане, будут сотрудничать с Ria на неисключительной основе в целях предоставления клиентам в Казахстане услуг денежных переводов.  

Ria обрабатывает платежные поручения в своей международной сети, предпринимает меры по предотвращению и противодействию отмыванию денежных средств, полученных преступным путем («Противодействие легализации денег, полученных преступным путем»), и другие действия, связанные с соблюдением законодательных требований или требований Платежной Системы, а также использует программное обеспечение, что будет способствовать надлежащему осуществлению денежных переводов. Ria работает с сетью международных банков - корреспондентов и агентов в соответствии с правилами и положениями стран-отправителей, правилами, установленными регулирующими органами в пределах соответствующих юрисдикций, включая законодательство Соединенных Штатов Америки.

Ria получает заказы от клиентов через 1) свою сеть банков-корреспондентов или агентов в этих странах и 2) свои офисы в определенных странах («Международная Сеть») для выплаты получателю в странах, в которых Ria осуществляет свою деятельность через свою Международную Сеть. Банки-корреспонденты и агенты в каждой стране работают через собственное программное обеспечение с закрытым исходным кодом.

В отношении инструкций по платежным поручениям, получаемых Участником от RIA для осуществления оплаты в пользу получателя в Казахстане («Услуги по осуществлению денежных платежей»), Участники будут действовать в соответствии с полученными платежными инструкциями и будут предоставлять денежные средства получателям в Казахстане в согласованной валюте и в сумме, которые указываются в инструкциях по платежным поручениям. Денежные средства предоставляются получателю с выполнением достоверной и убедительной идентификации в соответствии с требованиями местного законодательства и процедурами RIA, включая подтверждение идентификации любого персонального идентификационного номера (PIN) Ria. Если оплата средств по какой-либо причине не может быть осуществлена в рамках процедур Ria, Участник обязан незамедлительно уведомить RIA о соответствующих причинах. Участник обязан предоставить Ria подтверждение оплаты, а также должен вести учет в соответствии с действующим законодательством и процедурами Ria.

Для получения Участником средств по денежным переводам и Комиссии от клиента в Казахстане с целью инициирования операции по осуществлению денежного перевода («Услуги по осуществлению денежных переводов») Участники обязаны действовать в соответствии с применимыми законами и процедурой Ria, включая соблюдение всех процедур идентификации клиентов, соответствующие предварительные проверки по выявлению фактов мошенничества, по противодействию легализации денег, полученных преступным путем, и другие нормативные проверки, необходимые для инициирования операции, раскрытия информации и получения согласия от клиента в Казахстане. Участники используют платежную систему Ria с целью инициирования и отправки в адрес Ria инструкции по платежным поручениям для выплаты получателям в Международной Сети Ria в соответствии с действующим законодательством и процедурами Ria.

2. Описание услуг, оказываемых Ria, и операций, осуществляемых в Платежной Системе

Ria предоставляет услуги по осуществлению денежных переводов между клиентами через свою Международную сеть в более чем 402 000 населенных пунктах и в более чем 150 странах мира. Ria обеспечивает, через Участников в Казахстане, инкассирование средств, предназначенных для денежных переводов, с целью инициирования Услуг по осуществлению денежных переводов в пользу получателей в Международной сети Ria. Кроме того, Ria оказывает Услуги по осуществлению денежных платежей, через участников в Казахстане, в пользу получателей в Казахстане посредством получения наличных (Cash Pick Up) и депонирования денежных сумм на счете (Account Deposit).

В Казахстане существуют 2 способа оплаты.   

 • Оплата наличными 
 • Депонирование денег на счете

2.2.1 Оплата наличными означает Услуги по осуществлению денежных платежей, когда Участник выплачивает наличные получателю по месту своего фактического расположения в соответствии с инструкциями по платежному поручению, действующим законодательством и процедурами Ria, включая, помимо прочего, проверку такой операции с помощью PIN-кода и достоверную идентификацию получателя.

2.2.2 Депонирование денег на счете означает Услуги по осуществлению денежных платежей, когда Участник вносит средства непосредственно на банковский счет получателя в соответствии с инструкциями по платежному поручению, действующим законодательством и процедурами Ria.

Участники в Казахстане используют свою банковскую сеть для депонирования денег на банковских счетах получателей. Если название и номер счета не совпадают, деньги на счет не зачисляются, и платежное поручение отменяется Ria. Участники могут связываться с получателями для проверки правильности банковской информации и уведомления их о том, что деньги будут внесены в банк своевременно.  

Участники могут, в случаях, разрешенных действующим законодательством, предлагать депонирование денег на счетах в Казахстане через удаленные каналы.

Предложение денежных переводов по удаленным каналам - это возможность для клиента подключаться к серверам удаленного доступа Участника, входя в сеть Участника из удаленных мест (устройств), с использованием банковской дебетовой/кредитной карточки. Для использования удаленного канала, клиенту необходимо зарегистрироваться у Участника и открыть банковский счет у Участника до начала операции по денежному переводу. Удаленные каналы используются для оказания Услуг по осуществлению денежных платежей и Услуг по осуществлению денежных переводов и ограничиваются только теми клиентами Участника, которые были должным образом зарегистрированы на момент открытия банковского счета и до начала операции по переводу денежных средств, в отношении которой была проведена комплексная финансово-юридическая экспертиза согласно действующему законодательству, при этом за клиентом и операцией ведется контроль.

Участнику необходимо установить фильтры и ограничения в соответствии с действующим законодательством. Клиент имеет возможность получить/отправить деньги только на свой счет/со своего счета исключительно в пределах Казахстана. Участник обязан обеспечить наличие надлежащих полномочий на проведение операций с использованием удаленных каналов в соответствии с законами и положениями, действующими в пределах соответствующих юрисдикций.

Удаленные каналы могут состоять из следующих опций - по предложению Участников:

 • банковский платежный терминал
 • банкоматы
 • система интернет-банкинга
 • колл-центр банка (если применимо)  

2.2.3 График работы Платежной Системы. Участники оказывают Услуги по осуществлению денежных платежей и Услуги по осуществлению денежных переводов в обычные рабочие часы во всех отделениях, предлагающих данные услуги. Ria использует группу специальных представителей по обслуживанию клиентов в некоторых странах, а также специализированный персонал по вопросам соблюдения требований и маркетинговых исследований с целью оказания поддержки Участникам. Специальные представители по обслуживанию клиентов, которым Участники могут звонить для того, чтобы навести справки, подать жалобы и найти пути решения проблем, работают в Ria круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

3. Общие требования к проведению операций

Участник обязан выполнить все из нижеприводимых обязательств:

 • Все операции, связанные с отправкой, оплатой или изменением поручений на перевод денежных средств, выполняются в присутствии клиента.
 • Клиенты и получатели обязаны прочитать и подписать все квитанции, в которых раскрывается информация в соответствии с требованиями действующего законодательства.  
 • Участнику не разрешается взимать с клиента дополнительную комиссию за операцию, за исключением Комиссии и любых других сборов, согласованных в письменной форме между RIA и Участником.
 • Участник рассматривает всю информацию об операциях, клиентах и получателях как конфиденциальную, не подлежащую разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных соглашением между Ria и Участником, и в соответствии с требованиями действующего законодательства. Персональная информация клиентов и получателей используется и раскрывается строго в соответствии с действующим законодательством и соглашением между Ria и Участником.  
 • Каждому клиенту Участника, выполняющему операции, следует использовать свой индивидуальный логин и пароль для доступа к Платежной Системе Ria для обработки операций.

4. Порядок взаимодействия между Ria и Участниками. Порядок использования информации по оплате  

 • Инициирование операции по денежному переводу
  undefinedundefined
 • Оплата операции по денежному переводу получателю
  undefinedundefinedundefinedundefined
 • Участники обязаны обучать своих сотрудников процедурам Ria и применимым законам, в том числе программам по противодействию легализации денег, полученных преступным путем, требованиям к хранению учетной документации, информационной безопасности, а также законам о защите прав потребителей и соблюдению конфиденциальности данных. Любые изменения вышеуказанных процедур будут публиковаться на Сайте Ria для Казахстана в течение срока, предусмотренного действующим законодательством, и дополнительно будут сообщаться всем Участникам в Республике Казахстан.

5. Требования Ria по осуществлению денежных платежей

После получения платежных инструкций от Ria, Участник обязан предпринять следующее:  

 • Выплатить средства согласно инструкциям по платежному поручению.
 • Проверить каждую требование по оплате путем сопоставления персонального идентификационного номера («PIN-код»), предоставленного получателем, с PIN-кодом, предоставленным стороной, создающей платежное поручение. Выплата средств указанному получателю будет произведена только после проверки личных данных получателя в соответствии с действующим законодательством.
 • Участникам не разрешается взимать с получателя какую-либо дополнительную комиссию во время выплаты по операции.
 • Оплата по операциям может производиться только в случае предоставления клиентом правильного PIN-кода, и, если личные данные получателя подтверждены в соответствии с действующим законодательством.
 • Могут иметь место незначительные расхождения между данными по операции в поручении на перевод денег и ФИО клиента, указанными в удостоверении личности. Например, Мария и Марья с одинаковой фамилией. В таких случаях Участник обязан подтвердить, может ли быть произведена выплата денег по операции в соответствии с его процедурами проверки на соответствие и действующим законодательством. Участник может также связаться с колл-центром Ria и запросить изменение имени получателя, при этом Ria приложит разумные усилия для изменения платежного поручения, при наличии возможности.
 • Оплата по всем операциям за перевод денег производится в валюте, указанной в поручении на перевод денег и квитанциях, предоставляемых получателям в соответствии с действующим законодательством, с приложением копий, предоставляемых для Ria согласно процедурам Ria.

6. Требования Ria к Услугам по осуществлению денежных переводов

 • Отправка поручений на перевод денежных средств осуществляется только после того, как клиент заплатит Участнику всю сумму, в том числе сумму перевода по поручению и Комиссию, а также предоставит следующую информацию.
 • Сумма перевода
 • Валюта выплаты
 • Валюта комиссии
 • Полное имя отправителя
 • Данные документов отправителя
 • ФИО получателя
 • Отправителю следует указать валюту, в которой будет произведена оплата по поручению, в соответствии с имеющимися валютами для конкретной страны назначения.
 • Стоимость операции будет указана в Комиссии, опубликованной на Сайте Ria для Казахстана, и в системе, доступной для Участника во время инициирования операции. Участник обязан выполнять операцию по переводу денег только в соответствии с системными требованиями, Правилами, опубликованными на Сайте Ria для Казахстана (с учётом возможных изменений и дополнений), соглашением между Участником и Ria, а также в иных случаях согласно процедурам Ria.

7. Процедура отзыва указания по платежу и (или) переводу денег Ria

 • Если клиент желает отменить поручение, ему/ей необходимо связаться с отделением Участника, в котором клиент оформил поручение на перевод денег. После запроса на такую отмену, и, если платеж в пользу получателя еще не произведен (наличными или на счет), Ria возвращает сумму, комиссию за поручение и сборы в соответствии с действующим законодательством при условии, что клиент предоставит копию (i) действительного поручения и (ii) предъявит действительное удостоверение личности. Операция по переводу денег не может быть отменена и возврат сумм по ней не может быть осуществлен, если средства уже выплачены получателю.
 • Если оплата по операции за перевод денег не будет произведена в пользу получателя в течение 21 дня, Ria автоматически отменит данную операцию и уведомит об этом отправителя через Участника в Казахстане или банк-корреспондент/агента в Международной Сети Ria.

8. Клиентское обслуживание Ria

Участник обязан связаться с Ria во всех случаях возникновения обстоятельств, которые могут задержать оплату или вызвать жалобы со стороны клиентов, а именно в случае:

 • Изменения ФИО получателя
 • Указания неверного или неполного номера телефона получателя
 • Указания неверного или неполного адреса получателя

Невозможно внести изменения по операциям, если статус операции свидетельствует о произведенной оплате, блокировании, отмене. Невозможно изменить страну назначения или сумму платежного поручения. При наличии ошибки в указании страны назначения или суммы по отправленному платежному поручению, необходимо отменить данную операцию и создать новую. Комиссия, предусмотренная в соответствии с действующим законодательством, подлежит возврату клиенту. Изменения в отношении отправки поручений по операциям могут вноситься двумя способами: в Системе банковским служащим Участника в филиале, где было оформлено поручение, или связавшись со службой клиентского обслуживания Ria.  

3. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ/ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕТИ

Ria эффективно оценивает и управляет рисками, связанными с отмыванием денег, финансированием терроризма, обманом клиентов (потребителей) и соблюдением законов о защите прав потребителей. Оценка рисков соответствия позволит определять риски, связанные с нормативно-правовой базой, предлагаемыми продуктами и услугами, географическим местоположением проведения операций и каналами доставки, используемыми для доставки продуктов и услуг потребителю.  

Целью оценки рисков является определение обычных рисков в каждой области, описанной в общих чертах выше, разработка политики и процедур для снижения таких рисков, а также эффективная оценка и управление остаточными рисками.

Прежде чем оформить деловые отношения с Участниками, Ria проводит комплексную финансово-юридическую экспертизу каждого Участника:

 • анализ кредитоспособности Участника
 • процедура идентификации клиента (согласно правилу «знай своего клиента») и его оценка

1. Анализ кредитоспособности Участника:

Ria проводит анализ кредитоспособности Участника («Анализ кредитоспособности Участника») по каждой компании, которая подает заявку на получение статуса Участника, анализирует общий кредитный риск Ria в отношении Участника, а также относительную кредитоспособность Участника и соответствующую юрисдикцию. Участник обязан предоставить определенную документацию и информацию по запросу Ria для завершения данного анализа и оценки Участника.

2. Процедура идентификации клиента (согласно правилу «знай своего клиента») и его оценка

Ria установила процедуру идентификации клиента в целях обеспечения того, чтобы все агенты имели хорошую репутацию и надежное финансовое положение. Для этой цели Участникам необходимо соблюсти процедуру идентификации клиента до установления договорных отношений. Процедура идентификации клиента предназначена для проверки конечных бенефициаров (фактических пользователей) Участников, а также для проверки информации, предоставляемой Участниками. Участник обязан предоставить Ria определенную документацию и информацию для проведения комплексной финансово-юридической экспертизы, включая процедуру идентификации клиента «Знай своего клиента» в соответствии с политикой и процедурами Ria по противодействию легализации денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По определенным Участникам проводится расширенная комплексная финансово-юридическая экспертиза с использованием подхода, основанного на оценке риска.

Отдел надзора за нормативно-правовым соответствием утверждает каждого Участника, прежде чем начнут осуществляться денежные переводы по соглашению с Ria согласно процедурам проверки на соответствие требованиям Ria и действующему законодательству.  

Соглашение с Участником, в частности, расторгается по следующим причинам, связанным с несоответствием требованиям:

 • Участник или его владелец внесен в список граждан особых категорий и запрещенных лиц Министерства Финансов США или в список проблемных банков другой страны;
 • Участник определен как предприятие, замеченное в отмывании денежных средствили
 • Использование неприемлемых негативных средств массовой информации; и/или Участник становится неприемлемым риском для компании в соответствии с политикой Ria в области надзора за нормативно-правовым соответствием.

3. Клиринговые банки и порядок расчетов

Расчетные банковские счета, которые ведут Участники и Ria, используются для расчетов по операциям через Международную сеть Ria. Выплата и инкассирование денежных средств могут осуществляться физически в банке или средства могут оплачиваться банковским переводом агентом или при помощи дебетовой карточки. Ria производит расчеты со своими Участниками с использованием глобальных счетов в соответствии с условиями расчетов по соглашениям о денежных переводах, и процедурами, предоставляемыми для информирования другой стороны и передачи ей самых последних данных о банковском счете. Ria и Участники согласуют порядок расчетов нетто для расчета по входящим и исходящим операциям, при котором стороны будут производить расчеты после подтверждения операций, по которым осуществляется выплата денежных средств получателям.  

 

4. Дополнительные обязательства Участника и нормативно-правовое соответствие

Участники обязаны незамедлительно уведомлять Ria о событиях, которые могли бы оказать существенное неблагоприятное воздействие на ее деятельность и/или ее способность выполнять свои обязательства и получать любые сообщения от органа управления или регулирующего органа, правоохранительных или судебных органов, связанных с Платежной Системой Ria и денежными переводами. Ria может приостанавливать или прекращать деятельность с Участником, который не соблюдает действующее законодательство или политику и процедуры в отношении соответствия требованиям Ria.

Участники обязаны соблюдать все законы и положения, которые регулируют деятельность, связанную с переводом денежных средств, путем получения и сохранения в силе всех необходимых лицензий или разрешений в соответствии с требованиями соответствующих регулирующих, правительственных или других органов, ведомств или организаций, включая в том числе, принятие и внедрение программ и политики по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, борьбе с коррупцией и мошенничеством в соответствии с применимыми законами и процедурами Ria по нормативно-правовому соответствию, назначение должностного лица по обеспечению нормативно-правового соответствия и обучение своих сотрудников соответствующим образом. Участник обязан уведомить Национальный Банк Казахстана о принятии любых обязательных мер контроля за денежными переводами и выполнении любых требований по представлению отчетности  любым органам управления или регулирующим органам, в случае необходимости. Участник обязан хранить всю информацию по операциям, учетную документацию о комплексной финансово-юридической экспертизе клиентов, и документы, относящиеся к прилагаемым им усилиям по обеспечению соответствия в отношении операций, в течение не менее пяти (5) лет или в течение срока, предусмотренного местным законодательством, в зависимости от того, какой срок будет длиться дольше, с целью выполнения запросов о предоставлении информации в течение разумного периода времени. Участники обязаны в полной мере сотрудничать с Ria, любыми органами управления или регулирующими органами и правоохранительными органами в связи с вопросами обеспечения нормативно-правового соответствия.

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ И ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ria осуществляет свою деятельность в сфере денежных переводов в течение более 30 лет и продолжает заниматься оценкой рисков в данной связи, что способствует ее огромному росту за столь короткое время. Ria продолжает работать с квалифицированными командами и инфраструктурой в соответствии с действующим законодательством для осуществления своей деятельности по переводу денежных средств.

1. Квалификация персонала и риск, связанный с обеспечением безопасности  

Участники обязаны обеспечить, чтобы их персонал имел надлежащую квалификацию и прошел соответствующее обучение для выполнения услуг по осуществлению денежных переводов. Участники назначают должностное лицо по обеспечению нормативно-правового соответствия, которое будет внедрять и контролировать соблюдение политики и правил Участника по противодействию легализации денег, полученных преступным путем. Участники обязаны сообщать в соответствующие органы управления или регулирующие органы и сотрудникам Ria о любых событиях, в которых Участник подозревает о наличии фактов мошенничества, отмывания денег или финансирования терроризма.

2. Риск, связанный с использованием оборудования и программного обеспечения  

Участник должен иметь программу обучения, которая позволит всем сотрудникам знать о возможных угрозах, а также позволит информировать их о политике использования информационных технологий, которую они должны соблюдать. Всем Участникам следует установить ключевые меры контроля и системные процедуры в соответствии с политикой Ria и применимым законодательством.

3. Риск, связанный с правовыми вопросами

Ria использует группу экспертов по правовым вопросам в разных странах, которые анализируют и консультируют по всем вопросам, касающимся операционной деятельности на международном уровне, а также в соответствии с требованиями местного законодательства. Это снижает правовые риски, с которыми может столкнуться Ria.


4. Риск нормативно-правового соответствия

Ria стремится осуществлять свою деятельность с соблюдением требований безопасности и надежности согласно самым высоким правовым и этическим стандартам. Мы установили строгие стандарты по соблюдению применимых положений, разработанных для оказания содействия в обнаружении и предотвращении попыток по отмыванию денег и финансированию терроризма, а также по соблюдению любых других законов и положений, которые относятся к деятельности, которую Ria осуществляет по обслуживанию денежных операций. Участники обязаны сотрудничать и незамедлительно отвечать на все запросы RIA для выполнения своих обязательств по нормативно-правовому соответствию.

4.4.1 Программа управления рисками соответствия

Ria внедрила эффективную Программу оценки рисков нормативно-правового соответствия с целью определения ключевых областей потенциального отмывания денег, финансирования терроризма и обмана потребителей; а также для оказания содействия в выявлении случаев несоблюдения Участником политики нормативно-правового соответствия 

4.4.2 «Знай своих агентов и иностранных участников»

Ria разработала политику, процедуры и меры контроля в соответствии с применимым законодательством и положениями для обеспечения безопасности средств потребителей и защиты от отмывания средств и финансирования террористической деятельности, обнаружения и идентификации клиентов и/или любой необычной/ подозрительной деятельности, а также для защиты компании от репутационных, операционных и правовых рисков. Ria будет проводить комплексную финансово-юридическую экспертизу своих агентов, банков-корреспондентов и Участников.

Ria разработала политику для:

 • Проведения расширенной комплексной финансово-юридической экспертизы всех иностранных Участников.  
 •  Мониторинга операций иностранных Участников с использованием подхода, основанного на оценке риска.  
 • Обеспечения корректирующих действий и прекращения деятельности тех иностранных Участников, которые не соблюдают предусмотренную политику и процедуры.  

4.4.3 Программа мониторинга операций

Ria разработала комплексную Программу мониторинга операций, в которой используются высокотехнологичные системы для: (i) выявления необычной/подозрительной деятельности, связанной с применимым законодательством о противодействии легализации денег, полученных преступным путем, и тайне банковских операций, финансированием терроризма и рисками потерь от мошенничества; (ii) расследования тех операций, которые считаются необычными/подозрительными или мошенническими; (iii) документирования соответствующих случаев; (iv) сообщения о необычной/подозрительной деятельности старшему руководству в соответствии с политикой и применимым законодательством; и (v) сообщения о подозрительной деятельности правительству, если это предусмотрено политикой и законодательством. Ria создала команду, состоящую из специалистов и аналитиков по вопросам нормативно-правового соответствия, отвечающих за содействие в обеспечении защиты системы финансовой сети компании, брендов Ria, а также за передачу сообщений о подозрительной деятельности, связанной с противодействием легализации денег, полученных преступным путем, BSA, финансированием терроризма и рисками потерь от мошенничества. Участники обязаны сотрудничать и незамедлительно отвечать на все запросы RIA для выполнения своих обязательств по нормативно-правовому соответствию.  

4.4.4 Программа соблюдения санкций

Ria выступает за полное соблюдение санкций в пределах тех юрисдикций, в которых она действует, включая соблюдение санкций США, применяемых Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Операции можно сверять с различными списками санкций на национальном и международном уровнях, такими как Список граждан особых категорий и запрещённых лиц Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Сводный список санкций Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и санкционный список, действующий в пределах другой применимой местной юрисдикции. Отмечаются возможные соответствия, при этом Участники могут разблокировать такие операции только после получения разрешения от Отдела по обеспечению соответствия Ria.

Ria поддерживает комплексную программу по обеспечению соблюдения применимых экономических санкций и может принимать необходимые меры для того, чтобы не допустить или приостановить начало деятельности Участников в Международной Сети Ria, либо осуществление операций по поручению, от имени или в интересах физического лица, юридического лица, страны или организации, на которые распространяются такие санкции.  

4.4.5 Обучение

Обучение персонала

Участники обязаны реализовать эффективную программу обучения персонала. Программа обучения мерам по противодействию легализации денег, полученных преступным путем, необходима для успеха любой программы по обеспечению нормативно-правового соответствия. Целью обучения по обеспечению нормативно-правового соответствия является контроль за тем, чтобы каждый сотрудник хорошо понимал законы и положения, которые он обязан соблюдать, что может предусматривать:  

 • Ознакомление новых сотрудников со спецификой работы
 • Текущее обучение для всех сотрудников
 • Переподготовку по мере необходимости

Обучение агентов

RIA обязана проводить обучение для новых Участников, постоянные тренинги с использованием подхода, основанного на оценке риска, а также тренинги по повышению квалификации, по мере необходимости.

4.4.6 Сохранение учетной документации

Регулирующие органы требуют от финансовых учреждений ведение учета своих операций. В связи с этим RIA приняла соответствующую политику ведения учета в соответствии с каждой юрисдикцией, при этом Участник обязан придерживаться политики сохранения учетной документации, предусмотренной для Казахстана.

5. Риск, связанный с использованием операционной системы и программного обеспечения  

У RIA имеется команда специально выделенных специалистов по борьбе с мошенничеством, которые постоянно контролируют и управляют мерами по недопущению мошенничества. В их обязанности входит, помимо прочего, следующее:

 • Работа «рука об руку» с командой по обеспечению соответствия с целью изучения и исследования тенденций на рынке
 • Управление встроенными системными функциями
 • Управление токеном безопасности
 • Работа «рука об руку» с отделом технологий полиции  
 • Консультирование и обучение Участников
 • Формирование групп, занимающихся расследованием после совершения операций

Участник обязан в полной мере сотрудничать с Ria при проведении ее политики и процедур, связанных с данным риском, включая, без всякого ограничения, фильтрацию подозрительных операций, выявление необычных поручений, автоматический выход из системы после отсутствия активности на сайте и проведение операций вне назначенного рабочего времени.

6. Информационная безопасность

Участники несут ответственность за обеспечение безопасности своих собственных систем, используемых в связи с выполнением своих обязательств при разработке и сохранении в силе программы информационной безопасности, которая содержит соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством и коммерчески обоснованными отраслевыми стандартами, предназначенными для обеспечения безопасности и конфиденциальности.

5. УCЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ

Участник вправе участвовать в Платежной Системе Ria на основании результатов комплексной финансово-юридической экспертизы Участника, проведенной Ria, в соответствии с условиями соглашения, заключенного между Участником и Ria, а также согласно политики и процедурам Ria по обеспечению нормативно-правового соответствия и выполнению операций. Действие соглашения и участие в Платежной Системе Ria прекращается в соответствии с заключенным соглашением.

1. Порядок урегулирования неплатежеспособности Участников Платежной Системы и меры, принимаемые к Участникам Платежной Системы за нарушения правил  

Соглашение между RIA и Участником прямо предоставляет сторонам право на его незамедлительное расторжение, в любое время и после письменного уведомления другой стороны в следующих случаях (среди прочих): (i) в случае, если одна из сторон объявлена ​​или признает, что является неплатежеспособной или в иных случаях не в состоянии погасить свою задолженность в установленный срок; (ii) после возбуждения любого судебного разбирательства (будь то добровольное или принудительное разбирательство) по вопросу банкротства, несостоятельности или освобождения от требований кредиторов; (iii) в случае, если регулирующий орган инициирует расследование в отношении стороны, которое нанесет существенный ущерб ее операциям или деловой репутации; (iv) в случае, если одна из сторон не получит или не сохранит в силе все необходимые лицензии и/или разрешения на осуществление деятельности; (v) если одна из сторон нарушает условия соглашения; (vi) в случае, если одна из сторон не удовлетворена политикой, процедурами или мерами внутреннего контроля другой стороны, которые относятся к законодательству о противодействии легализации денег, полученных преступным путем/финансированию терроризма. Более того, Ria имеет право, по своему усмотрению, в соответствии с условиями соглашений, заключенных с каждым Участником, приостанавливать или отменять любую определенную операцию по переводу денег. Таким образом, в случае несостоятельности или несоблюдения Участником настоящих Правил, Ria вправе приостановить или отменить любую операцию или услугу по переводу денег, если сочтет это необходимым.