Τμήμα νομικής συμμόρφωσης Ria Money Transfer

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ό,τι έχει να κάνει με τη συμμόρφωση και δεσμευόμαστε να ακολουθούμε συγκεκριμένες οδηγίες, ώστε να μπορείτε να στέλνετε τα χρήματά σας χωρίς να ανησυχείτε.

Εκτέλεση νομικο-οικονομικού ελέγχου

Εκτελούμε νομικο-οικονομικό έλεγχο σε όλους τους αντιπροσώπους και εκπροσώπους προτού υπογράψουμε σύμβαση μαζί τους. Συμπερασματικά. Όλες οι μεταφορές χρημάτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από μέρους μας ελέγχονται με ενισχυμένα μέσα, για πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Νόμοι και κανονισμοί

Τους τηρούμε. Όλους. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της Ria συμμορφώνονται με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και των δικαιοδοσιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά. Η Ria συμμορφώνεται επίσης με το Γραφείο Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων Εξωτερικού (OFAC) και εφαρμόζει όλες τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.

Υποστήριξη πελατών για νομική συμμόρφωση

Έχετε ερωτήσεις; Συνομιλήστε μαζί μας. Το τμήμα νομικής συμμόρφωσης της Ria Money Transfer ασχολείται με την παροχή υποστήριξης και συνεχούς καθοδήγησης σχετικά με τα AML και ATF, καθώς και των δικών μας πολιτικών και διαδικασιών. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο compliance@riamoneytransfer.com.

Ria Financial Services. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.