Khuyến mãi hiện tại

Khuyến mãi phí $0 cho khách hàng mới

Bạn mới đến Ria? Hãy thử chúng tôi! Sử dụng mã HelloRia phí $0 khi chuyển khoản từ $50 trở lên. Ưu đãi hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ria Money Transfer có quyền chấm dứt khuyến mãi bất cứ lúc nào.

Điều khoản và điều kiện.

Ria Financial Services. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Bảo lưu mọi quyền.