Điều khoản và điều kiện

Lần chỉnh sửa cuối cùng: Ngày 24 tháng 4 năm 2024

Chào mừng bạn đến với trang web của Ria Money Transfer (“Ria”) (app.riamoneytransfer.com/) (“trang web”) và ứng dụng di động (“ứng dụng di động cùng với trang web, “Ứng dụng”). Các điều khoản và điều kiện sau đây (cùng với bất kỳ tài liệu nào được đề cập trong đó) đại diện cho hợp đồng giữa bạn và Ria và áp dụng cho việc sử dụng Ứng dụng, bao gồm mọi nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Ứng dụng để thực hiện chuyển tiền trực tuyến cho người nhận được chỉ định. "Chuyển tiền" được định nghĩa là chuyển tiền cho người nhận được chỉ định theo điều khoản thanh toán mà bạn đã ký vào Ứng dụng. "Người nhận" được định nghĩa là cá nhân mà bạn chỉ định làm người nhận chuyển tiền, người được chúng tôi chấp nhận và người nhận chuyển tiền tại một địa điểm đại lý thanh toán được chỉ định. "Đại lý thanh toán" được định nghĩa là một pháp nhân do chúng tôi chỉ định để thanh toán các giao dịch chuyển tiền tại quốc gia đích được xác định trong hướng dẫn thanh toán của bạn. "Phí dịch vụ" được định nghĩa là khoản phí mà chúng tôi tính liên quan đến việc chuyển tiền. Trong Điều khoản Sử dụng này, "bạn", "của bạn" và "người dùng" đều chỉ người đưa ra sự chấp thuận này.

CẢNH BÁO GIAN LẬN CHO KHÁCH HÀNG: ĐIỆN CHUYỂN TIỀN CHỈ GIỐNG NHƯ GỬI TIỀN MẶT. TỰ BẢO VỆ BẠN KHỎI GIAN LẬN BẰNG CÁCH CHỈ GỬI TIỀN CHO NHỮNG NGƯỜI QUEN BIẾT HOẶC CÓ THỂ XÁC MINH LÀ ĐÁNG TIN CẬY. BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÊM VỀ GỬI TIỀN AN TOÀN QUA RIA. NẾU BẠN CHO RẰNG MÌNH LÀ NẠN NHÂN CỦA TRÒ GIAN LẬN HOẶC LỪA ĐẢO, VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ 1 844 377 5843 (MÁY NHÁNH: 1615 HOẶC GỬI EMAIL ĐẾN ĐỊA CHỈ FraudPrevention@riamoneytransfer.com VÀ LIÊN HỆ VỚI CÁC CƠ QUAN THI HÀNH LUẬT PHÁP NƠI BẠN CƯ TRÚ.

(1) Chấp thuận sử dụng Hồ sơ Điện tử, Thông báo và Thông tin Liên lạc

Là một phần trong mối quan hệ của bạn với Ria, bạn có quyền nhận một số thông tin như thông báo, tiết lộ và tuyên bố bằng văn bản. Để giúp chúng tôi trong nỗ lực bảo vệ môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên thiết bị di động, chúng tôi yêu cầu bạn cho phép chúng tôi cung cấp các thông báo, tiết lộ và tuyên bố này cho bạn dưới dạng điện tử; nếu không thì chúng tôi sẽ được yêu cầu cung cấp chúng cho bạn dưới dạng giấy.

A. Bạn đồng ý sử dụng hồ sơ điện tử và có quyền rút lại sự đồng ý.

Trong phạm vi luật pháp cho phép, bạn đồng ý nhận dưới dạng điện tử tất cả các tiết lộ mà chúng tôi sẽ phải cung cấp cho bạn dưới dạng giấy, bao gồm cả thông tin được đề cập dưới đây. Sự đồng ý của bạn vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn rút lại. Bạn có thể rút lại sự đồng ý về việc nhận thêm thông báo hoặc thông tin tiết lộ dưới hình thức điện tử bất cứ lúc nào thông qua Ứng dụng hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số 1 844 377 5843 miễn phí và cung cấp tên, số điện thoại di động hoặc địa chỉ email và cho chúng tôi biết rằng bạn đang rút lại sự đồng ý. Nếu bạn rút lại sự đồng ý nhận thông báo dưới dạng điện tử thì tài khoản của bạn sẽ bị đóng.

B. Sự đồng ý của bạn bao quát các tài liệu sau:

Sự đồng ý của bạn áp dụng cho tất cả các tiết lộ mà chúng tôi sẽ phải cung cấp cho bạn dưới dạng giấy, bao gồm nhưng không giới hạn đến: biên lai của giao dịch chuyển tiền và điều khoản và điều kiện áp dụng cho giao dịch chuyển tiền của bạn (chẳng hạn như điều khoản sử dụng), bất cứ cập nhật hoặc thay đổi nào trong các tài liệu đó và thư cung cấp thông tin khác liên quan đến các giao dịch của bạn hoặc những cách để bảo vệ tài khoản của bạn.

C. Bạn phải luôn cập nhật email hoặc địa chỉ điện tử với chúng tôi.

Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp thông báo, công bố thông tin và bản kê khai cho bạn bằng phương thức điện tử, bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ e-mail hoặc địa chỉ điện tử khác, cũng như số điện thoại di động của bạn. Để cập nhật địa chỉ email mà chúng tôi đã lưu hồ sơ, quý vị chỉ cần:

  1. Trên trang web, hãy nhấn vào Hồ sơ và Cài đặt trong Bảng điều khiển của bạn; trên ứng dụng di động, hãy chọn “Tài khoản của tôi”.
  2. Cập nhật địa chỉ email của bạn, xác nhận và gửi.

D. Phần cứng và phần mềm cần thiết.

Để truy cập và lưu giữ các thông báo, tiết lộ và bản kê khai được cung cấp dưới dạng điện tử, bạn phải có:

Đối với trang web:
  • Hệ thống máy tính hoạt động trên nền tảng như môi trường Windows hoặc Mac hoặc cao hơn
  • Kết nối Internet
  • Phiên bản hiện tại của Internet Explorer 8 (hoặc cao hơn) hoặc Mozilla Firefox 7.0, Safari 5, Chrome 15 hoặc Edge. (Người dùng sử dụng các trình duyệt khác có thể gặp khó khăn về khả năng tương thích)
  • Phiên bản hiện tại của Internet Explorer 8 (hoặc cao hơn) hoặc Mozilla Firefox 7.0, Safari 5 hoặc Chrome 15 hoặc Edge (Người dùng sử dụng các trình duyệt khác có thể gặp vấn đề về khả năng tương thích)
  • Máy tính hoặc thiết bị và hệ điều hành có khả năng hỗ trợ tất cả những hạng mục trên và
  • Máy in để in ra và lưu giữ hồ sơ trên giấy hoặc điện tử nếu bạn muốn lưu giữ hồ sơ dưới dạng điện tử. Bạn phải in ra và giữ lại bản sao của tất cả các thông báo, công bố thông tin và tuyên bố mà chúng tôi gửi cho bạn dưới dạng điện tử.

Dành cho ứng dụng di động:

  • Thiết bị di động hoạt động trên Android 8+ hoặc iOS-1.
  • Bạn phải đăng nhập vào phiên bản hiện tại của ứng dụng di động trên thiết bị di động.

"Phiên bản hiện tại" nghĩa là phiên bản phần mềm đang được hỗ trợ bởi nhà phát hành.

Chúng tôi có quyền ngừng hỗ trợ phiên bản hiện tại của phần mềm nếu theo quan điểm của chúng tôi, phiên bản phần mềm đó chứa lỗi bảo mật hoặc lỗ hổng khác khiến phiên bản đó không phù hợp để sử dụng với Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có toàn quyền liên hệ với bạn qua dịch vụ bưu chính Canada mọi lúc.

Vui lòng cho biết sự đồng ý của bạn để nhận và sử dụng hồ sơ, thông tin liên lạc và thông báo điện tử bằng cách đánh dấu vào ô "Tôi đồng ý nhận các thỏa thuận và tiết lộ của tôi dưới dạng điện tử". Bằng cách chấp thuận, bạn cũng xác nhận rằng bạn có phần cứng và phần mềm được đề cập ở trên và bạn có thể nhận và xem xét hồ sơ điện tử và bạn có một tài khoản email đang hoạt động. Bạn cũng xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu sự đồng ý này để sử dụng hồ sơ điện tử, thông tin liên lạc, thông báo và chữ ký và bạn được ủy quyền và đồng ý thay mặt cho tất cả những người đồng sở hữu tài khoản.

Người dùng trang web, vui lòng in ra và lưu hồ sơ trang này.

(2) Điều khoản và Điều kiện Khác

A. Chấp nhận Điều khoản Sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng trước khi bạn bắt đầu sử dụng Ứng dụng. Bằng cách sử dụng Ứng dụng và nhấn để chấp nhận hoặc đồng ý với Điều khoản Sử dụng khi lựa chọn này được cung cấp cho bạn, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc và tuân theo Điều khoản Sử dụng này và Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi liên quan đến dịch vụ và giao dịch chuyển tiền bắt nguồn từ Ứng dụng, được đề cập dưới đây. Nếu bạn không muốn đồng ý với Điều khoản Sử dụng này hoặc Chính sách về Quyền riêng tư, bạn phải thoát khỏi Ứng dụng và không sử dụng Dịch vụ Chuyển tiền của chúng tôi.

B. Chính sách về Quyền riêng tư

Ria có thể sử dụng thông tin cá nhân và/hoặc tài liệu về bạn (gọi chung là “Thông tin Khách hàng”) để: (a) tuân thủ pháp luật hiện hành (yêu cầu đó do Ria toàn quyền quyết định); (b) hoàn thành các nghĩa vụ trong khi thực hiện dịch vụ chuyển tiền, bao gồm cả việc chia sẻ Thông tin Cá nhân với bên thứ ba liên quan đến việc thực hiện dịch vụ; (c) thực thi các quyền của Ria và/hoặc quyền của bất kỳ bên liên quan nào và (d) giám sát và/hoặc kiểm tra việc thực hiện của các bên trong bất kỳ hoạt động nào.

Để tuân thủ pháp luật hiện hành, Ria có thể (i) so sánh Thông tin Khách hàng với thông tin có trong danh sách do cơ quan chính phủ lưu giữ (bao gồm nhưng không giới hạn đến danh sách các tổ chức bị áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc bị nghi ngờ hỗ trợ khủng bố), hoặc (ii) so sánh Thông tin Khách hàng với dữ liệu tín dụng, hoặc (iii) báo cáo giao dịch và/hoặc gửi Thông tin Khách hàng đến cơ quan liên bang, tỉnh bang, địa phương và/hoặc nước ngoài, cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý và/hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

Ria có thể chuyển Thông tin Khách hàng cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc ngân hàng quản lý tài khoản ngân hàng của người nhận (cho dù có phải từ bên ngoài Canada hay không) dù trong phạm vi quyền hạn đó, luật bảo vệ dữ liệu có thể khiến Thông tin Khách hàng ít được bảo vệ hơn theo pháp luật Canada.

Thông tin khác về Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi hiện có tại https://app.riamoneytransfer.com/app-privacy-policy/

C. Truy cập ứng dụng và bảo mật tài khoản

Bằng cách sử dụng Ứng dụng, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đủ 18 tuổi và có đủ năng lực hành vi pháp luật để ký kết hợp đồng ràng buộc với RIA.

Chúng tôi có quyền rút lại hoặc sửa đổi Ứng dụng và bất cứ dịch vụ hoặc tài liệu nào mà chúng tôi cung cấp trên Ứng dụng theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm vì bất kỳ lý do gì nếu bất cứ phần nào của Ứng dụng không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Đôi khi chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Ứng dụng hoặc toàn bộ Ứng dụng đối với người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn đến người dùng đã đăng ký.

Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để có quyền truy cập vào Ứng dụng và duy trì phần cứng và phần mềm được đề cập trong Đồng ý sử dụng hồ sơ điện tử, Thông báo và Thông tin liên lạc của chúng tôi trong Phần 1 ở trên.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập Ứng dụng thông qua thiết bị di động hoặc kết nối internet của bạn đều biết rõ, đồng ý và tuân thủ điều khoản sử dụng này.

Để truy cập Ứng dụng hoặc một số tài nguyên mà họ cung cấp, bạn có thể phải cung cấp một số thông tin đăng ký, nhận dạng và xác thực hoặc các thông tin khác. Điều kiện sử dụng Ứng dụng là tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, cập nhật và đầy đủ mọi lúc.

Nếu bạn trở thành người dùng dịch vụ chuyển tiền đã đăng ký và bạn chọn hoặc bạn được cung cấp tên người dùng, mật khẩu, số nhận dạng cá nhân ("PIN") hay bất kỳ mẩu thông tin nào khác là một phần của quy trình bảo mật thì bạn phải coi thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Ria về mọi hành vi sử dụng trái phép tên người dùng hoặc mật khẩu, mã PIN hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Bạn cũng đồng ý đảm bảo rằng bạn thoát khỏi tài khoản vào cuối mỗi phiên. Bạn đồng ý rằng bạn chỉ được phép tạo và duy trì một tài khoản người dùng đã đăng ký. Bạn nên đặc biệt thận trọng khi truy cập tài khoản từ máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung để người khác không thể xem hoặc ghi lại mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác của bạn.

Chúng tôi có toàn quyền vô hiệu hóa mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu, do bạn chọn hay do chúng tôi cung cấp vì bất kỳ lý do gì hoặc không cần lý do, bao gồm cả việc theo quan điểm của chúng tôi, bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong Điều khoản Sử dụng này.

D. Dịch vụ

Ria cho phép người dùng dịch vụ đã đăng ký (mỗi "người dùng") thực hiện chuyển tiền đến người nhận được chỉ định ở nhiều quốc gia trên thế giới, qua Internet bằng thẻ tín dụng Visa® hoặc MasterCard® ("thẻ tín dụng") do Canada phát hành hoặc thẻ ghi nợ mang thương hiệu Visa® hoặc MasterCard® ("thẻ ghi nợ") do ngân hàng có trụ sở đặt tại Canada phát hành hoặc tài khoản ngân hàng của người dùng mở tại một tổ chức tài chính có trụ sở đặt tại Canada ("tài khoản ngân hàng"). Để sử dụng dịch vụ, bạn sẽ phải cung cấp thông tin cần thiết cho chúng tôi để xác minh danh tính của bạn, để có thẻ ngân hàng phù hợp hoặc ủy quyền tài khoản ngân hàng và để hoàn tất giao dịch chuyển tiền theo pháp luật và quy định hiện hành của liên bang, tỉnh bang và nước ngoài. Thông tin người nhận và xác minh cũng có thể bắt buộc. Theo quy định của pháp luật hiện hành, giao dịch chuyển tiền sẽ được báo cáo cho nhà chức trách liên bang, tỉnh bang, địa phương hoặc nước ngoài. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, bất kỳ tính năng mới nào bổ sung hoặc cải tiến dịch vụ hiện tại sẽ phải tuân thủ điều khoản sử dụng này.

Để biết thông tin cụ thể về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Ria theo số 1 844 377 5843.

E. Trao đổi tiền tệ

Nếu bạn hướng dẫn chúng tôi thanh toán chuyển tiền cho người nhận bằng loại tiền ("loại tiền thanh toán") không phải đô-la Canada ("CAD") thì tỷ giá hối đoái bán lẻ có thể được áp dụng, ngoài bất kỳ khoản phí dịch vụ nào có trên biên lai của bạn. Loại tiền thanh toán cho hoạt động chuyển tiền đó được chúng tôi mua với tỷ giá bán buôn dao động, nhưng có thể xấp xỉ bằng tỷ giá bán buôn cho loại tiền thanh toán đó được đề cập trên các tờ báo như Wall Street Journal. Chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái bán lẻ áp dụng cho giao dịch chuyển tiền đó và tỷ giá hối đoái bán buôn mà chúng tôi có được loại tiền thanh toán sẽ được chúng tôi và/hoặc đại lý thanh toán giữ lại làm doanh thu, ngoài bất kỳ khoản phí dịch vụ nào.

Đại lý thanh toán phải thanh toán chuyển tiền bằng loại tiền thanh toán ghi trong hướng dẫn thanh toán chuyển tiền. Nếu người nhận muốn thanh toán chuyển tiền bằng loại tiền khác với loại tiền thanh toán thì người nhận và đại lý thanh toán phải tham gia vào một giao dịch ngoại hối riêng để chuyển đổi loại tiền thanh toán thành loại tiền do người nhận chọn ("giao dịch ngoại hối"). Giao dịch ngoại hối đó là một giao dịch riêng biệt chỉ giữa người nhận và đại lý thanh toán và Ria không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao dịch ngoại hối đó.

Để biết thêm thông tin về các loại tiền thanh toán có sẵn ở bất kỳ quốc gia đích nào và/hoặc thông qua bất kỳ đại lý thanh toán cụ thể nào trên mạng lưới các địa điểm thanh toán của Ria, hãy tham khảo Ứng dụng.

F. Ủy quyền Thanh toán

Khi bạn bắt đầu và gửi giao dịch chuyển tiền trên Ứng dụng, bạn ủy quyền cho Ria (hoặc đại lý được chỉ định) tính phí tài khoản thẻ tín dụng được chỉ định của bạn hoặc ghi nợ thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn cho số tiền giao dịch chuyển tiền đó và phí dịch vụ liên quan của Ria. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng phương thức thanh toán được chỉ định có đủ tiền hoặc tín dụng để thanh toán giao dịch chuyển tiền của bạn. Nếu Ria thực hiện thanh toán chuyển tiền theo hướng dẫn chuyển tiền của bạn và sau đó được thông báo rằng thẻ tín dụng được chỉ định không có đủ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn không có đủ tiền thì bạn vẫn phải chịu trách nhiệm với Ria về toàn bộ số tiền khoản thanh toán chuyển tiền nào như vậy của Ria và phí dịch vụ liên quan của Ria. Bạn cho phép chúng tôi bắt đầu ghi nợ và ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn liên quan đến dịch vụ chuyển tiền. Bạn cũng cho phép chúng tôi bắt đầu ghi có và ghi nợ để sửa lỗi. Ủy quyền này vẫn sẽ có hiệu lực đầy đủ cho đến khi chúng tôi nhận được thông báo của bạn về việc chấm dứt ủy quyền. Bạn chỉ có thể thu hồi ủy quyền bằng cách thông báo cho chúng tôi qua điện thoại theo số 1 844 377 5843 hoặc qua thư gửi đến 3038 Hurontario Street, Unit 6/7, L5B 3B9 Mississauga, Ontario, Người nhận: Customer Service được tiếp nhận ít nhất ba (3) ngày trước ngày chấm dứt ủy quyền có hiệu lực theo đề xuất. Bạn đồng ý rằng mọi giao dịch do bạn ủy quyền sẽ tuân thủ tất cả các luật liên bang, tỉnh bang và nước ngoài hiện hành.

Các giao dịch chuyển tiền đã được người dùng ủy quyền chỉ được xử lý với điều kiện là nhà phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ tương ứng hoặc ngân hàng của người dùng đã ủy quyền các khoản phí hoặc ghi nợ tương ứng. Mỗi người dùng sử dụng dịch vụ xác nhận và đồng ý rằng Ria được tính phí thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ tương ứng hoặc ghi nợ vào tài khoản ngân hàng tương ứng đối với số tiền gốc của giao dịch chuyển tiền, phí dịch vụ và bất kỳ khoản phí hiện hành nào khác. Ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc tổ chức tài chính nơi mở tài khoản ngân hàng của bạn cũng có thể có điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng của bạn (nếu có) và bạn phải tham khảo các thỏa thuận đó nhằm xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của người dùng với tư cách chủ thẻ hoặc chủ tài khoản, có thể bao gồm việc đánh giá tiền ứng trước hoặc các khoản phí khác. Biên lai chuyển tiền sẽ không hiển thị phí được đánh giá bởi ngân hàng của người dùng hoặc nhà phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của người dùng.

G. Phí dịch vụ và phụ phí

Để xem xét sử dụng dịch vụ của bạn, bạn đồng ý trả phí dịch vụ cho mỗi lần chuyển tiền được thực hiện thông qua Ứng dụng. Phí dịch vụ sẽ được tính vào thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn xác định là phương thức thanh toán cho giao dịch chuyển tiền. Phí dịch vụ (ngoài bất kỳ khoản phí hiện hành nào khác được áp dụng bởi chúng tôi trực tiếp hoặc thay mặt cho bất kỳ cơ quan chính quyền liên bang hoặc tỉnh bang nào của Canada) sẽ được hiển thị trực tuyến để bạn phê duyệt trước khi gửi giao dịch chuyển tiền. Biểu phí dịch vụ của chúng tôi có thể phải thay đổi theo thời gian theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Ngoài bất kỳ khoản phí nào của Ria, giao dịch chuyển tiền có thể phải chịu phụ phí được chính phủ Canada, tỉnh bang nơi chuyển tiền, chính phủ của quốc gia đến hoặc tổ chức tài chính ở quốc gia đến mà người nhận có tài khoản ngân hàng áp dụng.

H. Lịch xử lý và chuyển giao dịch chuyển tiền

Sau khi chúng tôi xác minh danh tính của bạn, nhận thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ủy quyền của ngân hàng phù hợp và hoàn tất quá trình sàng lọc nhằm tuân thủ các luật và quy định hiện hành, giao dịch chuyển tiền sẽ nhanh chóng được cung cấp cho người nhận được chỉ định để nhận tại địa điểm của đại lý thanh toán, giao đến nhà hoặc văn phòng của người nhận (chỉ sẵn có ở một số nơi đến hạn chế) hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng của người nhận ở quốc gia đến. Tốc độ thanh toán của giao dịch chuyển tiền thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn đến số lượng giao dịch, các hạn chế của quốc gia đến hoặc điểm thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn đến giờ hoạt động của đại lý thanh toán) và/hoặc tính chính xác của thông tin do người dùng cung cấp. Giao dịch chuyển tiền thường sẽ được thanh toán cho người nhận bằng tiền mặt hoặc séc (hoặc cả hai tùy vào tình trạng sẵn có của tiền tệ hoặc các điều kiện khác hiện có tại điểm thanh toán).

I. Hủy giao dịch chuyển tiền và hoàn lại tiền

Nếu bạn hướng dẫn chúng tôi thanh toán giao dịch chuyển tiền cho người nhận được chỉ định và sau đó yêu cầu chúng tôi ngừng thanh toán giao dịch đó, trước tiên chúng tôi sẽ cần kiểm tra với đại lý thanh toán trước để xác định xem giao dịch chuyển tiền đã được thanh toán cho người nhận hay chưa. Nếu chúng tôi có thể xác nhận chưa thực hiện thanh toán thì giao dịch chuyển tiền sẽ bị hủy và chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền đã chuyển, bao gồm cả phí dịch vụ. Tiền hoàn lại sẽ dưới dạng CAD. Tất cả các khoản tiền hoàn lại sẽ khả dụng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày lệnh dừng hoặc ngay sau khi đại lý thanh toán trả tiền hoàn lại và tùy điều kiện nào đến trước. Để biết thêm thông tin hoặc gửi đơn khiếu nại, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số 1 844 377 5843.

J. Hạn chế giao dịch chuyển tiền

Chúng tôi có toàn quyền: (i) từ chối giao dịch chuyển tiền theo đề xuất; (ii) giới hạn số tiền trong giao dịch chuyển tiền; (iii) yêu cầu cung cấp thêm thông tin để hoàn tất giao dịch chuyển tiền; và/hoặc (iv) thực hiện các biện pháp hợp lý liên quan đến giao dịch chuyển tiền trong nỗ lực tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành. Với tư cách là người dùng, bạn đồng ý không cố gắng phá vỡ các thông số của dịch vụ bằng cách sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng khác, nhập thông tin sai hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Dịch vụ được cung cấp riêng cho nhu cầu chuyển tiền cá nhân của người dùng. Bất kỳ việc sử dụng nào khác hoặc cố gắng sử dụng dịch vụ cho mục đích thương mại, quảng bá sản phẩm và dịch vụ hoặc các mục đích khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi bạn hoặc bên thứ ba đều bị cấm.

Dịch vụ sẵn có thông qua Ứng dụng được giới hạn ở giao dịch chuyển tiền với số tiền tối đa là $2,999.99 CAD trên mỗi người dùng mỗi ngày sau khi đăng ký tài khoản. Tổng số tiền tối đa của giao dịch chuyển tiền trên mỗi người dùng trong bất kỳ khoảng thời gian ba mươi (30) ngày luân phiên nào là $7,999.99 CAD. Ria có thể thiết lập bất kỳ và tất cả hạn chế giao dịch áp dụng cho giao dịch chuyển tiền theo quyết định riêng và có thể thay đổi các hạn chế đó theo thời gian. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo nào theo quy định pháp luật và chúng tôi có thể đăng thông báo đó lên Ứng dụng.

Khi bạn gửi giao dịch chuyển khoản, đại lý thanh toán không bắt buộc phải chấp nhận. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không yêu cầu chúng tôi chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ quyết định không chấp nhận giao dịch chuyển tiền của đại lý thanh toán thông qua dịch vụ của chúng tôi. Mọi khoản thanh toán không có người nhận, được hoàn lại hoặc bị từ chối sẽ được trả lại cho quý vị hoặc trả về phương thức thanh toán ban đầu. Chúng tôi sẽ trả lại mọi giao dịch chuyển tiền chưa có người nhận cho quý vị hoặc trả về phương thức thanh toán ban đầu, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chúng tôi được thông báo rằng đại lý thanh toán đã từ chối giao dịch chuyển tiền của bạn.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin người nhận không chính xác thì chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để sửa lại thông tin người nhận hoặc xử lý việc hoàn lại giao dịch chuyển tiền cho bạn.

Nếu bạn sử dụng thiết bị di động để chuyển tiền thì bạn phải chịu trách nhiệm về mọi khoản phí do nhà cung cấp dịch vụ điện thoại tính, chẳng hạn như phí SMS, dịch vụ dữ liệu và bất kỳ khoản phí nào khác mà nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn có thể tính. Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn không phải là nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền này; thay vào đó, Ria là nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền này.

K. Quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, phần mềm, văn bản, màn hình, hình ảnh, video và âm thanh, thiết kế, lựa chọn và sắp xếp trong đó) đều thuộc sở hữu của Ria, bên cấp phép hoặc các bên khác cung cấp tài liệu đó và được bảo vệ theo bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các tài sản trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của Canada và quốc tế.

Bạn chỉ được sử dụng Ứng dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sao chép, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, trình diễn công khai, tái xuất bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào trên trang web của chúng tôi, ngoại trừ (a) lưu trữ tạm thời bản sao của các tài liệu đó trong RAM; (b) lưu trữ các tệp được trình duyệt web tự động lưu vào bộ nhớ cache cho mục đích nâng cao hiển thị; và (c) in một số lượng trang hợp lý của Ứng dụng cho mục đích sử dụng được phép.

Bạn không được (a) sửa đổi bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ Ứng dụng; hoặc (b) xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác từ các bản sao tài liệu trên Ứng dụng.

Bạn không được sao chép, bán hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Ứng dụng, truy cập Ứng dụng hoặc sử dụng mọi dịch vụ hoặc tài liệu sẵn có thông qua Ứng dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

20.3. Nếu bạn in, sao chép, sửa đổi, tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng dụng vi phạm điều khoản sử dụng này thì quyền sử dụng Ứng dụng của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải trả lại hoặc hủy mọi bản sao của các tài liệu đã tạo. Không có quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào trong Ứng dụng hay bất kỳ nội dung nào trên nền tảng được chuyển giao cho bạn và Ria bảo lưu toàn bộ các quyền không được cấp một cách rõ ràng. Mọi hoạt động sử dụng Ứng dụng chưa được điều khoản sử dụng này cho phép một cách rõ ràng đều vi phạm điều khoản sử dụng và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác.

L. Thương hiệu công ty

Tên của Ria và tất cả các tên, biểu tượng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu có liên quan là nhãn hiệu của Ria hoặc các chi nhánh hoặc bên cấp phép của Ria. Bạn không được sử dụng những nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Ria. Tất cả các tên, nhãn hiệu và dấu hiệu khác sẽ được sử dụng dành riêng cho mục đích nhận dạng và chúng là nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.

M. Mục đích sử dụng được chấp nhận

Việc sử dụng Ứng dụng và thông tin được truyền liên quan đến giao dịch chuyển tiền bị giới hạn ở chức năng dự kiến. Trong mọi trường hợp, Ứng dụng hay dịch vụ chuyển tiền của Ria không được sử dụng theo cách (a) quấy rối, lạm dụng, rình rập, đe dọa, nói xấu hoặc xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn đến quyền công khai hoặc các quyền sở hữu khác); (b) bất hợp pháp, gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định hiện hành nào của liên bang, tỉnh bang, địa phương hoặc quốc tế; (c) sử dụng công nghệ hoặc các phương tiện khác để truy cập Ria khi chưa có sự cho phép của chúng tôi; (d) sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến "người máy", "trình thu thập dữ liệu" hoặc "trình đọc ngoại tuyến" để truy cập Ria; (e) cố gắng đưa vi-rút hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào; (f) cố gắng truy cập trái phép vào mạng máy tính hoặc tài khoản người dùng của Ria; (g) khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội phạm hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự; (h) vi phạm Điều khoản Sử dụng này; (i) cố gắng làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm hỏng máy chủ hoặc mạng của Ria hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Ứng dụng; (j) vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (k) cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm; hoặc (l) có thể khiến chúng tôi mất bất kỳ dịch vụ nào từ nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc các nhà cung cấp khác (gọi chung là "Mục đích sử dụng được chấp nhận"). Bạn cũng đồng ý rằng bạn không được từ chối hợp tác điều tra hoặc cung cấp xác nhận danh tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng.

N. Giám sát và thực thi; chấm dứt

Chúng tôi có toàn quyền (a) thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn đến giới thiệu đến cơ quan thực thi pháp luật về bất kỳ hoạt động sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép Ứng dụng, và (b) tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào toàn bộ hoặc một phần Ứng dụng vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn đến bất kỳ vi phạm điều khoản sử dụng này. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi có quyền phối hợp toàn diện với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào hoặc lệnh tòa án yêu cầu hoặc hướng dẫn chúng tôi tiết lộ danh tính của bất kỳ ai thực hiện giao dịch trên hoặc thông qua Ứng dụng.

Bạn miễn trừ và bảo vệ Ria khỏi mọi khiếu nại do bất kỳ hành động nào mà công ty thực hiện trong khi hoặc dựa trên cuộc điều tra của công ty và do bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên cuộc điều tra của công ty hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý liên quan đến dịch vụ chuyển tiền hoặc việc bạn sử dụng dịch vụ chuyển tiền.

O. Thay đổi trong Ứng dụng và thủ tục chuyển tiền.

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Ứng dụng và/hoặc các thủ tục chuyển tiền theo quyết định của Ria, có hoặc không cần thông báo, trừ trường hợp luật pháp yêu cầu. Chúng tôi có thể tạm ngừng quyền truy cập vào Ứng dụng hoặc đóng Ứng dụng.

P. Thông tin về bạn và lượt truy cập vào Ứng dụng

Tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập trên Ứng dụng phải tuân thủ chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn đảm bảo và cam đoan rằng tất cả dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.

Q. Liên kết từ Ứng dụng

Nếu Ứng dụng chứa liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp thì những liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Điều này bao gồm các liên kết có trong quảng cáo, bao gồm quảng cáo biểu ngữ và liên kết được tài trợ. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng hoặc đối với bất kỳ sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà bạn có thể mua hoặc nhận được từ chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết với Ứng dụng thì bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro và tuân theo điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó.

R. Giới hạn địa lý

Chúng tôi chỉ cung cấp Ứng dụng cho những người sinh sống ở Canada. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố rằng Ứng dụng hay bất kỳ nội dung nào của Ứng dụng có thể truy cập hoặc thích hợp ở bên ngoài Canada. Hành động truy cập vào Ứng dụng có thể không hợp pháp nếu được thực hiện bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu bạn truy cập Ứng dụng từ bên ngoài Canada thì bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tuân thủ pháp luật nước ngoài hiện hành.

S. Người dưới 18 tuổi

Dịch vụ dành cho người dùng từ mười tám (18) tuổi trở lên. Xin lưu ý rằng dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn đến mạng cơ bản, hệ thống, phần mềm, máy chủ, thư mục và danh sách, thông báo và bảng tin, công cụ, thông tin và cơ sở dữ liệu) không dành cho những người dưới mười tám (18) tuổi. Nếu thông qua các phương tiện đáng tin cậy chúng tôi phát hiện ra rằng người dùng dưới 18 tuổi thì chúng tôi sẽ hủy tài khoản của người dùng đó và xóa toàn bộ thông tin liên quan đến người dùng đó khỏi hệ thống và hồ sơ của chúng tôi.

T. Từ chối bảo đảm

Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục và trạm kiểm soát nhằm đáp ứng các quy định về bảo vệ chống vi-rút và tính chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra và duy trì một phương tiện bên ngoài trang web của chúng tôi để tái tạo lại mọi dữ liệu bị mất. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hoặc tài liệu có hại về mặt kỹ thuật khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc hạng mục nào có được thông qua Ứng dụng.

Bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro trong việc sử dụng Ứng dụng, nội dung của Ứng dụng và bất kỳ dịch vụ nào có được thông qua Ứng dụng. Ứng dụng, nội dung của Ứng dụng và bất kỳ dịch vụ nào có được thông qua Dịch vụ sẽ được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "sẵn có" mà không đi kèm bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào dưới bất cứ hình thức nào, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý. Cả công ty và bất cứ người nào liên kết với công ty đều không đảm bảo hay cam đoan về tính hoàn chỉnh, bảo mật, độ tin cậy, chất lượng, tính chính xác, tính kịp thời hoặc tính khả dụng của Ứng dụng. Không giới hạn đến những điều đã nói ở trên và ngoại trừ trong phạm vi được pháp luật cho phép, Ria và bất cứ ai liên kết với Ria đều không đảm bảo hay cam đoan rằng Ứng dụng, nội dung của Ứng dụng hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc hạng mục nào có được thông qua Ứng dụng là chính xác, đáng tin cậy, không chứa lỗi hoặc không bị gián đoạn, các khiếm khuyết đó sẽ được khắc phục, trang web hoặc máy chủ cung cấp ứng dụng này không chứa vi-rút hoặc thành phần gây hại khác hoặc Ứng dụng hay bất kỳ dịch vụ hoặc hạng mục nào có được thông qua Ứng dụng sẽ đáp ứng nhu cầu hoặc kỳ vọng của bạn.

Ria theo đây từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hay theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn đến bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được, không vi phạm và sự phù hợp với mục đích cụ thể.

Những điều đã nói ở trên không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo đảm nào không bị loại trừ hoặc bị giới hạn theo pháp luật hiện hành.

U. Trách nhiệm pháp lý và giới hạn trách nhiệm

Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản bồi hoàn, khiếu nại, khoản hoàn trả, lệ phí, tiền phạt và các trách nhiệm pháp lý khác do chúng tôi, một người dùng dịch vụ khác của chúng tôi hoặc bên thứ ba gây ra do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm điều khoản sử dụng này và/hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ chuyển tiền của chúng tôi. Bạn đồng ý hoàn trả cho chúng tôi, người dùng khác hoặc bên thứ ba về bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý đó.

Trừ khi pháp luật có quy định khác, trách nhiệm của Ria được giới hạn đến số tiền đô-la Canada có trên biên lai của giao dịch chuyển tiền, bao gồm cả phí dịch vụ. Trừ khi được quy định trong câu trước, trong mọi trường hợp, công ty, chi nhánh hoặc bên cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhân viên, đại lý hoặc giám đốc sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào, theo học thuyết pháp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ trang web nào đã liên kết đến chúng. Bất kỳ nội dung nào trên Ứng dụng hoặc các trang web khác hoặc bất kỳ dịch vụ nào có được thông qua Ứng dụng hoặc các trang web khác, bao gồm mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc mất doanh thu, lợi nhuận, công việc kinh doanh hoặc khoản tiết kiệm dự kiến, khả năng sử dụng, lợi thế thương mại, dữ liệu và liệu có phải do hành vi sai trái (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hay theo cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước.

Nếu Ria không hoàn thành các giao dịch đúng hạn hoặc đúng số tiền theo thỏa thuận này thì Ria có thể phải chịu trách nhiệm về tổn thất của bạn đến giới hạn được mô tả ở đoạn trước. Tuy nhiên, Ria sẽ không chịu trách nhiệm nếu (a) không phải do lỗi của Ria, bạn không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng, tài khoản thẻ ghi nợ hoặc tài khoản thẻ tín dụng để hoàn tất giao dịch; (b) đại lý thanh toán hoặc người nhận từ chối chấp nhận giao dịch chuyển tiền; (c) đại lý thanh toán hoặc người nhận từ chối hoàn tất giao dịch; (d) đại lý thanh toán hoặc người nhận từ chối chấp nhận giao dịch chuyển tiền; (e) tiền của bạn phải tuân thủ quy trình pháp lý hoặc các rào cản khác hạn chế việc chuyển tiền; (f) bạn cung cấp thông tin giao dịch không chính xác hoặc không đầy đủ cho Ria; hoặc (g) nếu hành động sử dụng của bạn không nằm trong Mục đích sử dụng được chấp nhận.

Những điều đã nói ở trên không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo đảm nào không bị loại trừ hoặc bị giới hạn theo pháp luật hiện hành.

V. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Ria, chi nhánh, bên cấp phép và nhân viên tương ứng, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, bên cấp phép và nhà cung cấp tương ứng không bị thiệt hại từ bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, án quyết, phán quyết, tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc lệ phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) nào phát sinh từ việc bạn vi phạm điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đến hành động sử dụng nội dung hoặc dịch vụ của Ứng dụng khác với mục đích sử dụng được cho phép một cách rõ ràng trong điều khoản sử dụng này hoặc hành động sử dụng bất kỳ thông tin nào có được thông qua Ứng dụng hoặc sơ suất, gian lận hoặc cố ý làm trái của bạn.

W. Luật điều chỉnh và khu vực quyền hạn

Điều khoản sử dụng này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến đối tượng hoặc hình thức (trong mỗi trường hợp, bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Tỉnh bang Ontario, Canada và pháp luật liên bang Canada hiện hành điều chỉnh điều khoản sử dụng này. Các bên nhất trí với thẩm quyền chuyên thuộc của Tòa án Tỉnh bang Ontario, Canada để xét xử tất cả các tranh chấp không được giải quyết bằng trọng tài trong mục sau.

X. Giải quyết tranh chấp bằng quyết định trọng tài phải thi hành

Đối với bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào (ngoại trừ khiếu nại về lệnh bồi thường hoặc yêu cầu giảm nhẹ hợp lý khác) mà tổng số tiền chi trả theo phán quyết dưới $10,000.00 CAD, một trong hai bên có thể chọn giải quyết tranh chấp bằng quyết định trọng tài phải thi hành mà không cần có mặt. Nếu một bên chọn trọng tài thì bên đó sẽ bắt đầu trọng tài thông qua một nhà cung cấp phương thức giải quyết tranh chấp thay thế đã có ("ADR"). Nhà cung cấp ADR và các bên phải tuân thủ các quy tắc sau: (a) trọng tài sẽ được tiến hành qua điện thoại, trực tuyến và/hoặc chỉ dựa trên đệ trình bằng văn bản; (b) trọng tài sẽ không liên quan đến bất kỳ sự có mặt nào của các bên hoặc nhân chứng trừ khi các bên có thỏa thuận khác và (c) bất kỳ phán quyết nào của trọng tài có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

Đối với bất kỳ khiếu nại nào khác, khiếu nại sẽ được giải quyết bằng trọng tài do một trọng tài viên được các bên đồng ý (hoặc được chỉ định bởi Thẩm phán Tòa án Công lý Ontario). Trọng tài sẽ được tổ chức tại Thành phố Toronto và tiến hành theo quy định của Đạo luật Trọng tài, 1991, (Ontario), S.O. 1991, c.17. Trọng tài viên sẽ xác định thủ tục thích hợp theo nguyên tắc lẽ công bằng tự nhiên phải được tuân theo và xác định mọi thắc mắc về pháp luật, cơ sở lập luận và khu vực quyền hạn. Quyết định của trọng tài viên sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc các bên trong mọi vấn đề liên quan đến trọng tài, hành vi của các bên trong quá trình tố tụng và quyết định cuối cùng của các vấn đề thuộc trọng tài. Không bên nào có quyền kháng cáo quyết định của trọng tài viên lên bất kỳ tòa án nào.

Chi phí trọng tài dưới đây sẽ do các bên chịu theo cách được trọng tài viên nêu rõ trong quyết định.

Các bên đồng ý rằng không bên nào có quyền tham gia với tư cách là đại diện hoặc thành viên của bất kỳ nhóm nguyên đơn nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào và các khiếu nại của bên thứ ba sẽ không được tham gia vào bất kỳ trọng tài nào giữa các bên. Nếu bất kỳ phần nào trong đoạn này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì phần đó sẽ không làm mất hiệu lực của các phần còn lại.

Y. Giới hạn thời gian gửi khiếu nại

Bất kỳ lý do khởi kiện hoặc khiếu nại nào của bạn phát sinh từ hoặc liên quan đến điều khoản sử dụng này hoặc Ứng dụng phải bắt đầu trong vòng (1) năm sau khi lý do khởi kiện được tích lũy. Nếu không thì lý do khởi kiện hoặc khiếu nại đó sẽ bị ngăn cấm vĩnh viễn.

Z. Miễn trừ và hiệu lực từng phần

Không có sự miễn trừ điều khoản sử dụng nào của Ria được coi là tiếp tục miễn trừ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác và việc Ria không thể xác nhận một quyền hoặc điều khoản theo điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành việc miễn trừ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền cho rằng không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc được giới hạn đến mức tối thiểu để các điều khoản còn lại trong điều khoản sử dụng này vẫn sẽ có đầy đủ hiệu lực.

AA. Thỏa thuận toàn bộ

Điều khoản sử dụng, chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi và biên lai của mọi giao dịch chuyển tiền sẽ cấu thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và Ria liên quan đến Ứng dụng và các giao dịch chuyển tiền đang thực hiện thông qua Ứng dụng, đồng thời thay thế cho tất cả những hiểu biết, thỏa thuận, đảm bảo và cam đoan trước đây và hiện tại, bằng văn bản và bằng lời nói, liên quan đến Ứng dụng.

BB. Thay đổi trong Điều khoản Sử dụng

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình bằng cách đăng phiên bản sửa đổi lên Ứng dụng. Trừ khi có yêu cầu khác của pháp luật, phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm chúng tôi đăng tải. Thỉnh thoảng bạn phải kiểm tra Ứng dụng để thông báo về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi đã thực hiện bởi vì những thay đổi đó ràng buộc với bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi đăng điều khoản sử dụng đã sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi.

Ria Telecommunications of Canada Inc. FINTRAC #M09756621, Revenu Quebec #12364.

Ria Telecommunications of Canada Inc. © 2024 Dandelion Payments, Inc. Bảo lưu mọi quyền. FINTRAC #M09756621, Revenu Quebec #12364.