Mga Oras ng Pagproseso

Direct bank (POLi)
Kadalasang pinakamurang opsyon ang paggamit ng bank account para bayaran ang iyong transfer. Gayunpaman, pakitandaan na maaaring maantala ang order mo dahil ilalabas lang namin ito kapag naideposito na ang pondo sa aming account.

Kapag pinili mo ang Direct Bank bilang mas gusto mong paraan ng pagbabayad, ire-redirect ka para mag-log in gamit ang mga detalye ng iyong bank account sa POLi. Ang POLi ay isang ligtas na solusyon sa pagbabayad na magpapahintulot sa iyong magpadala ng pera online nang walang kahirap-hirap gamit ang iyong personal na bank account. Gamit ang isang push payment na proseso, direktang ikakaltas ang pera mula sa bank account mo

Magbayad sa store
Mabilis na magpadala ng pera sa mga kaibigan at kapamilya mula sa aming mga Ria store o partner na lokasyon. Ganito iyon gumagana:
Kapag pinili mo ang ‘Magbayad sa store’, makakatanggap ka ng barcode. Dalhin ang barcode na ito, ang iyong ID, at paraan ng pagbabayad sa isang Ria store o partner na lokasyon at bayaran ang money transfer. Pakitandaan na kailangan ang iyong ID at mag-e-expire ang transfer na ito kung hindi nakumpleto bago ang oras na nakalagay sa barcode screen.

Tandaan: Kung sumailalim ang iyong order sa review para sa seguridad, maaari itong maantala nang hanggang 6 na oras.

Mga Refund: Kung may utang na refund, magpapadala ng credit sa account kung saan mo pinondohan ang order. Maaari mong asahan na makita ang halaga sa 3-5 araw ng negosyo para sa credit o debit card, 2-10 araw ng negosyo para sa mga bank account, at 10-15 araw para sa mga order ng cash order (pagkatapos mong magbigay sa amin ng nakumpletong refund form at isang kopya ng naiwang tseke).

Ria Financial Services. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Reserbado ang lahat ng karapatan.