Allmänna villkor för RIA Lithuania UAB

Daterad 16 april 2024

1. INTRODUKTION

Dessa villkor (” Vill koren”) erbjuds av RIA Lithuania UAB, ett företag registrerat i Republiken Litauen med registreringsnummer 305592651, vars registrerade adress är Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Litauen och som har en betalningsinstitutionslicens nr 52 utfärdad av Litauens centralbank den 26 november 2020, vilket ger oss tillstånd att tillhandahålla vår tjänst och handla under namnet”Ria”(nedan kallat ” Ria ” "vi”, ”vår” eller ”oss”). Övriga kontaktuppgifter finns i klausul 26 i dessa villkor.

Vi är listade på den offentliga listan över licensierade betalningsinstitut som förvaltas av Bank of Litauen via länken: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants och vår licens publiceras på den officiella webbplatsen för Bank of Litauen via länken: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants/ria-lithuania-uab

Litauens bank är tillsynsmyndighet för vår verksamhet under licensen. Kontaktuppgifter för Litauens bank är:

Adress: Gedimino ave. 6, Vilnius, LT-01103, Litauen
Telefonnummer: +370 800 50 500
E-post: info@lb.lt
Mer information finns på Litauens centralbanks officiella webbplats: http://www.lb.lt/

Det är viktigt att du läser och förstår dessa villkor innan du accepterar dem. Villkoren är tillämpliga på och är tillgängliga på Ria Money Transfer-mobilapplikationen som hanteras av Ria och/eller något annat företag inom vår koncern (”Ria Money Transfer App”). Regler och villkor förklarar ditt ansvar gentemot oss och vårt ansvar gentemot dig, inklusive omfattningen av vårt ansvar gentemot dig. Mer information finns också under avsnittet ”Vanliga frågor” i appen Ria Money Transfer.

GENOM ATT FYLLA I OCH GODKÄNNA DEN INFORMATION SOM KRÄVS FÖR ATT GÖRA EN BETALNINGSTRANSAKTION, OCH GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR, SAMTYCKER DU TILL ATT DESSA VILLKOR BLIR BINDANDE FÖR DIG. ANVÄND INTE NÅGON AV VÅRA TJÄNSTER OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR. DESSA VILLKOR ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL OCH DET ÄR VIKTIGT ATT DU TAR DIG TID ATT LÄSA DEM NOGGRANT. EFTERSOM DINA ÅTGÄRDER NÄR DU INITIERAR EN BETALNINGSTRANSAKTION ANSES VARA EN ENGÅNGSTRANSAKTION (EN ENSTAKA TRANSAKTION) KOMMER DU ATT BEHÖVA GODKÄNNA DEN AKTUELLA VERSIONEN AV VÅRA VILLKOR VARJE GÅNG DU INITIERAR EN BETALNING VIA VÅR PLATTFORM.

KONSUMENTBEDRÄGERIVARNING: ATT KOPPLA PENGAR ÄR PRECIS SOM ATT SKICKA KONTANTER. SKYDDA DIG MOT BEDRÄGERIER GENOM ATT SKICKA PENGAR ENDAST TILL PERSONER DU KÄNNER ELLER PÅ ANNAT SÄTT KAN VERIFIERA ATT DE ÄR PÅLITLIGA. KLICKA HÄR FÖR ATT LÄRA DIG MER OM ATT SKICKA PENGAR SÄKERT MED RIA. OM DU TROR ATT DU ÄR OFFER FÖR BEDRÄGERI ELLER BEDRÄGERI, VÄNLIGEN KONTAKTA OSS OMEDELBART PÅ 028086573 ELLER VIA E-POST PÅ antifraude@riamoneytransfer.com OCH KONTAKTA DINLOKALA BROTTSBEKÄMPANDE MYNDIGHET.

2. ÖVERSIKT

Dessa Villkor reglerar tillhandahållandet av Våra Tjänster, vilka består av utförandet av Betalningstransaktioner som beställs av dig via Appen Ria Money Transfer. Dessa Villkor gäller din användning av Appen Ria Money Transfer, där du instruerar oss att utföra och vi samtycker till att för dig utföra Våra Tjänster, inklusive allt innehåll, all funktionalitet och alla tjänster som erbjuds genom den.

Våra skyldigheter under dessa Villkor gäller under förutsättning att vi godkänner dig som användare (vår kund), vilket sker efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att neka att tillhandahålla Våra Tjänster till dig utan att uppge något skäl. Du måste omgående tillhandahålla all information och dokumentation som vi när som helst kan komma att begära från dig för att vi ska kunna efterleva alla rättsliga krav gällande Våra Tjänster, däribland sådan som kan krävas enligt regler mot penningtvätt och terrorfinansiering, och du samtycker till att vi kan kontakta dig för dessa ändamål.

Under dessa Villkor kommer du endast att få tillgång till en Pengaöverföringstjänst. Det kommer inte att öppnas något betalningskonto för dig.

3. DEFINITIONER

Nedanstående termer som används i dessa Villkor med inledande versal har den betydelse och omfattning som anges nedan.

Bankkort” avser ett Visa- eller MasterCard-kreditkort, eller ett betalkort som innehas av dig. " Arbetsdag " betyder måndag till fredag, exklusive helgdagar i Litauen.

Kortutgivare” avser emittenten och ägaren av ett bankkort.

Pengaöverföring” avser en betaltjänst där medel tas emot från dig, utan att något betalkonto skapas hos oss i ditt namn eller mottagarens namn, endast i syfte att överföra dessa medel till Mottagaren eller en annan betaltjänstleverantör som agerar på Mottagarens vägnar och (eller) när sådana medel tas emot på uppdrag av och görs tillgängliga för Mottagaren.

Vår koncern” definieras i punkt 21 nedan.

"Våra tjänster" betyder den penningöverföringstjänst som vi tillhandahåller dig.

"Paying Agentt " betyder en fysisk person eller en juridisk person som agerar som en tredjepartsleverantör av betaltjänster eller vår agent som agerar som betalar ut medel till Mottagaren i det destinationsland som identifierats av dig i betalningsordern som initierats av dig när du använder Våra tjänster.

"Betalningsorder" betyder alla instruktioner som du skickar till oss och begär genomförandet av en Betalningstransaktion.

"Betalningstransaktion " betyder överföring av medel till en Mottagare initierad av dig när du använder våra tjänster.

"Mottagare" avser den person som utsetts av dig som mottagare av Betalningstransaktionen, som är acceptabel för oss och som tar emot penningöverföringen via en utsedd betalningsombud eller genom banköverföring till en sådan utsedd persons bankkonto.

"Ria Money Transfer App" definieras i avsnittet ”Introduktion” ovan.

Termerna "you", "your" och "user" betyder dig, den enskilda personen som ingår avtal med oss för tillhandahållandet av våra tjänster.

Övriga termer som används i dessa Villkor definieras i nedanstående text.

4. BILDANDE AV AVTAL

Varje betalningstransaktion som vi utför åt dig är ett separat avtal som innehåller de villkor som gäller vid det ögonblick då din betalningstransaktion initieras. Du ska informera mottagaren av betalningstransaktionen i enlighet med detta.

På separat begäran kan vi förse dig med en kopia av de Villkor som gäller för din utförda Betalningstransaktion via e-post eller genom att placera dem på ditt konto i Appen Ria Money Transfer. Detta görs utan kostnad.

5. ÄNDRINGAR

Vi kan komma att ändra Villkoren från tid till annan, till exempel för att följa ändringar i lag eller myndighetskrav eller på grund av förändringar i marknadsförhållandena. Om du har för avsikt att initiera flera betalningstransaktioner medan du använder våra tjänster under tiden, tänk på att villkoren kan ha ändrats från senaste gången du transakterade med oss och därför bör du läsa villkoren innan du initierar ytterligare betalningstransaktioner.

Efter att din första Betalningstransaktion har initierats kan du hitta de uppdaterade Villkoren i Appen Ria Money Transfer. Sådana uppdateringar kommer inte att vara tvingande för dig eller ersätta din skyldighet att innan du initierar varje ny Betalningstransaktion läsa och bekräfta de gällande Villkoren, som kommer att göras tillgängliga för dig i Appen Ria Money Transfer.

Ändringar som vi gör i dessa Villkor gäller normalt endast för Betalningsorder som ingås efter det datum då de ändrade Villkoren trädde i kraft, men vi kommer även att tillämpa dem på Betalningsorder som ingås före detta datum om vi är skyldiga att göra det enligt lagar eller regler. Under alla omständigheter, och för att undvika tvivel, ska den uppdaterade versionen av Villkoren ersätta den tidigare versionen.

Vi garanterar inte att Appen Ria Money Transfer, eller något innehåll i appen, alltid eller oavbrutet kommer att finnas tillgängligt. Vi kan komma att avbryta, dra in eller begränsa tillgängligheten av någon eller alla delar av Appen Ria Money Transfer av affärs- och driftsmässiga skäl. Vi kommer att försöka ge dig rimlig förvarning (till exempel genom att visa ett meddelande i Appen Ria Money Transfer eller genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som du senast angav) om alla planerade avstängningar eller indragningar.

6. TILLGÅNG TILL VÅRA TJÄNSTER

Genom att använda Appen Ria Money Transfer intygar och garanterar du att du är 18 år eller äldre och har den ålder som krävs för att ingå ett bindande avtal med oss. Om vi via trovärdiga källor får uppgifter om att du är under 18 år kommer vi att stänga ditt konto (din profil) och, i den mån det är tillåtet enligt gällande lagar, radera all din information från våra system och register, förutom i den utsträckning som det enligt gällande lagar krävs att vi sparar informationen.

Du måste ha ett giltigt användarkonto för att kunna använda våra tjänster (”användarkonto”). Du kan ansöka via Ria Money Transfer App för att skapa ett användarkonto genom att ange din personliga information och ett lösenord och bekräfta ditt godkännande av villkoren. Om vi accepterar din ansökan kommer vi att upprätta ditt användarkonto och aktivera det för användning för att komma åt våra tjänster, med förbehåll för de begränsningar som anges i villkoren. All information som du tillhandahåller kommer att lagras i ditt användarkonto och underhållas av oss och/eller vissa företag som anlitats av oss eller vår grupp för att tillhandahålla våra tjänster. Att ha användarkontot förpliktar dig inte att använda någon av våra tjänster eller att utföra andra regelbundna åtgärder eller kontroller. Du har rätt att radera användarkontot när du vill. Ditt användarkonto tjänar endast till din egen fördel för att göra våra tjänster bekvämare för din användning, liksom ett verktyg som gör det möjligt för oss att matcha dina tidigare uppgifter med den nya användningen av våra tjänster.

Du kommer att kunna komma åt våra tjänster via Ria Money Transfer-appen genom att korrekt ange ditt användarnamn och lösenord (tillsammans ditt ”användar-ID”), samt autentisera din identitet med ett engångslösenord (OTP) när du uppmanas, men under inga andra omständigheter. Ditt användar-ID är strikt konfidentiellt, personligt och kan inte överföras. Det är ditt ansvar att se till att du håller ditt användar-ID och alla andra säkerhetsfunktioner som är förknippade med din åtkomst till Ria Money Transfer-appen (inklusive eventuella betalningsorderdetaljer) säkra och säkra. DELA ALDRIG DITT ANVÄNDAR-ID MED NÅGON, SKRIV INTE NER DET NÅGONSTANS OCH GE INGEN TILLGÅNG TILL RIA PENGARÖVERFÖRINGSAPPEN TILL NÅGON! Om du blir medveten om eller har någon misstanke om att ditt användar-ID inte längre är konfidentiellt eller har äventyrats på något sätt, om du tappat bort din mobiltelefon och misstänker att någon har fått tillgång till ditt användarkonto och Ria Money Transfer App, måste du kontakta oss omedelbart på motsvarande e-postadress eller telefonnummer för kundsupport för det land du bor i. Se vår kontaktinformation för kundsupport per land. Eventuella otillbörliga förseningar med att kontakta oss kan påverka säkerheten för vår tjänst och/eller leda till att du är ansvarig för eventuella förluster.

Eftersom inget betalningskonto kommer att öppnas av oss för din räkning måste du, för att kunna använda Våra Tjänster när du ansluter till ditt användarkonto, bifoga och koppla ditt Bankkort utgivet av en Kortutgivare till ditt användarkonto. För att initiera en Betalningstransaktion genom oss kommer du att bli ombedd att ta ut pengar från Bankkortet, medel som sedan överförs av oss till Mottagaren. Uttag av pengar från Bankkortet kan omfattas av ytterligare krav från Kortutgivaren (t.ex. kan en autentisering vid uttaget krävas) och det är ditt ansvar att uppfylla sådana krav.

När du har informerat oss om obehörig användning av ditt användar-ID eller Ria Money Transfer App kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra ytterligare användning av ditt användarkonto med denna information. Vi kommer att informera dig om sådana åtgärder efter att ha vidtagit dem och ange skälen för att vidta sådana åtgärder såvida vi inte hindras från att göra det av juridiska skäl. Att vidta dessa åtgärder gör oss inte ansvariga för förlust eller skada som orsakats till följd av din underlåtenhet att uppfylla dina skyldigheter enligt villkoren. Vi kan dock ha begränsad förmåga att förhindra obehörig användning av ditt bankkort kopplat till ditt användarkonto och för att säkerställa maximal säkerhet bör du alltid kontakta den bankutgivare som utfärdade bankkortet till dig också. Med förbehåll för gällande lagar och förordningar är du ansvarig för skador som orsakats oss till följd av obehörig användning av ditt användar-ID.

Vi förbehåller oss rätten att avaktivera ditt Användar-id efter eget gottfinnande av någon eller ingen anledning, inklusive om du enligt vår uppfattning inte har efterlevt någon av bestämmelserna i våra Villkor.

Här är innehållet med HTML-taggarna borttagna:

7. NÖDVÄNDIG MASKIN- OCH PROGRAMVARA

Du måste ha teknisk utrustning för telekommunikation, inklusive en dator eller mobil enhet med ett operativsystem som kan hanteras av oss samt möjlighet att spara poster på ett hållbart medium, exempelvis i din mobiltelefon (eller en skrivare för att skriva ut och spara poster på papper), enligt vad som kan krävas för att du ska kunna använda Våra Tjänster. Du är medveten om att viss programvara och utrustning som du använder kanske inte har stöd för vår programvara, och att du därför kanske inte kommer att kunna använda Våra Tjänster. Du bör spara meddelanden, upplysningar och utdrag som vi skickar till dig elektroniskt.

För att komma åt och spara meddelanden, upplysningar och utdrag som skickas elektroniskt måste du ha:

(i) En enhet som fungerar på en plattform med Android- eller iOS-miljön eller högre

(ii) En internetanslutning

(iii) En aktuell version av Android 4.4 (eller högre) eller iOS 8 (eller högre)

(iv) En enhet och operativsystem som kan stödja alla ovanstående

Vi förbehåller oss rätten att dra in vårt stöd för programvara som enligt vår uppfattning är behäftad med säkerhetsbrister eller andra brister som gör att den inte lämpar sig för användning med Våra Tjänster.

Vi ansvarar inte för innehåll, policyer, varor eller tjänster från någon annan person eller webbplats som länkas till eller kan nås via Appen Ria Money Transfer. Förekomsten av någon länk till någon annan mobilapplikation eller webbplats innebär inte ett godkännande av eller koppling till någon sådan mobilapplikation eller webbplats, eller till någon person som driver sådan mobilapplikation eller webbplats. Om du förlitar dig på innehåll, policyer eller tjänster från någon annan person eller webbplats sker detta på din egen risk. Alla frågor, problem eller klagomål som gäller sådana mobilapplikationer eller webbplatser ska riktas till de personer som ansvarar för dessas drift.

8. UTFÄRDANDE AV BETALNINGSUPPDRAG

Med förbehåll för Villkoren kommer du att kunna använda Våra Tjänster genom att logga in på Appen Ria Money Transfer och inne i Appen Ria Money Transfer lämna dina Betalningsorder till oss.

Varje Betalningsorder måste innehålla sådan information som vi från tid till annan fastställer för att vi ska utföra Betalningsordern, inklusive (men inte begränsat till) följande information:

 • Namn och andra uppgifter (t.ex. i vissa fall adress och födelsedatum) som identifierar Mottagaren.
 • Destinationsland för Betalningstransaktionen.
 • Belopp och valuta för Betalningstransaktionen.
 • Om en Betalningstransaktion görs till en Mottagares bankkonto: IBAN-koden (International Bank Account Number) om bankkontet har en IBAN-kod, eller motsvarande kod för bankkontot i annat fall.
 • I de fall då pengar ska tas emot av Mottagaren på en specifik plats som tillhör det Betalande Ombudet krävs relevant adress som identifierar avhämtningsplatsen som tillhör det Betalande Ombudet.

När du anger ovanstående information kommer du att behöva autentisera Betalningsordern på de sätt som vi och din Kortutgivare kräver.

Vi accepterar endast en betalningsorder som ges till oss via Ria Money Transfer App. Din instruktion att utföra en Betalningstransaktion kommer att behandlas av oss som ditt samtycke för oss att fortsätta med, och vårt tillstånd att utföra, den Betalningstransaktionen.

Vi accepterar betalning med Bankkort som betalningsmetod till oss för utförande av din Betalningstransaktion och den kundavgift som vi debiterar för Betalningstransaktionen. Du måste:

(i) auktorisera din kortutgivare att överföra de medel som krävs av oss för betalningstransaktionen så att: (a) sådana medel debiteras kontot som är kopplat till ditt bankkort; och (b) vi får ett godkännande från kortutgivaren och därefter tar emot de medel som krävs av oss för att fortsätta med betalningsordern;

(ii) säkerställa att din betalningsmetod har tillräckliga medel eller kredit tillgängliga och mottagna av oss i tid för att vi ska kunna fortsätta med betalningsordern;

(iii) se till att vi har mottagit de medel som vi säger att du är skyldiga att fortsätta med betalningstransaktionen innan vi utför din betalningsorder. Denna summa måste vara omedelbart tillgänglig för oss i clearade medel och göras med ditt bankkort.

Vi tillhandahåller ingen kredit och har inte möjlighet att betala ut några pengar i förskott för att täcka någon del av din Betalningstransaktion.

Din kortutgivare och/eller din bank eller kreditinstitut kommer också att ha villkor som gäller för din användning av ditt bankkort eller bankkonto som bankkortet är kopplat till, och du måste hänvisa till sådana avtal när du gör de medel som krävs för att Betalningstransaktionen ska kunna fortsätta, eftersom sådana villkor kan inkludera tillämpning av avgifter och andra bestämmelser som åläggs av din kortutgivare och/eller din bank eller kreditinstitut.

9. VALUTAVÄXLING

Om du ber oss att utföra en betalningsorder för en betalningstransaktion till förmån för en mottagare i en annan valuta än euro (EUR), kommer vi att kontrollera om vi kan betjäna den begärda valutan, och om ja, kommer vi att tillämpa en detaljhandelskurs utöver eventuella serviceavgifter, och vi kommer att berätta vad denna detaljhandelskurs är innan betalningsordern godkänns. Utbetalningsvalutan för en sådan betalningstransaktion förvärvas av oss till en grossistkurs som fluktuerar. Skillnaden mellan den detaljhandelskurs som tillämpas på en sådan betalningstransaktion och den grossistväxelkurs till vilken vi förvärvade utbetalningsvalutan kommer att behållas av oss och/eller betalningsombudet som intäkt, utöver eventuella serviceavgifter. Du kommer alltid att visas tillämplig växelkurs på skärmen i appen Ria Money Transfer innan du bekräftar betalningsordern. Således kommer du alltid att kunna stoppa betalningsordern om växelkursen är oacceptabel för dig.

Mer information om prisberäkning (med information om tillgängliga valutor, länder och växelkurser), utbetalningsplatser, kundavgifter och växelkurser finns i FAQ-avsnittet i Appen Ria Money Transfer.

10. UTFÖRANDE AV BETALNINGSTRANSAKTION

I Våra Tjänster ingår olika alternativ för att ta emot en Betalningstransaktion, däribland kontant utbetalning hos ett Betalande Ombud eller direktöverföring till ett bankkonto som tillhör Mottagaren.

Allmänna bestämmelser som gäller för varje Betalningstransaktion

När en Betalningsorder har tagits emot av oss är den oåterkallelig (förutom i den utsträckning som den kan återkallas av dig enligt punkt 18). En Betalningsorder anses ha tagits emot vid den tidpunkt då vi i våra system registrerar att den har tagits emot, med följande undantag: (i) Om Betalningsordern registreras som mottagen på en dag som inte är en Vardag betraktas den som mottagen närmast följande Vardag. (ii) Om Betalningsordern registreras som mottagen på en Vardag, men utanför våra öppettider 08.00–17.00 (Vilnius-tid), betraktas den som mottagen närmast följande Vardag. Om vi utför en Betalningsorder baserad på felaktiga uppgifter som du har lämnat (t.ex. felaktigt IBAN för Mottagarens bankkonto) betraktas Betalningsordern som korrekt utförd, och vi ansvarar inte för eventuella förluster. Även om vi inte ska hållas ansvariga för utförandet av en Betalningsorder baserad på felaktiga uppgifter som du har lämnat kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att spåra den utförda betalningen och göra rimliga ansträngningar för att återfå pengarna. I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lagar ska all den information som vi har och som behövs för att spåra den utförda betalningen lämnas till dig för att hjälpa dig att direkt kontakta den person som har tagit emot betalningen istället för din avsedda Mottagare.

När vi har tagit emot och utfört en Betalningsorder i enlighet med Villkoren kommer vi utan onödigt dröjsmål att lämna följande information till dig i elektroniskt format via Appen Ria Money Transfer:

 • Ett referensnummer som ger dig möjlighet att identifiera Betalningstransaktionen och Mottagaren.
 • Betalningstransaktionens belopp, angivet i den valuta som användes för Betalningsordern.
 • Bekräftelse av eventuella kundavgifter och/eller -kostnader i samband med Betalningstransaktionen som du ska betala oss.
 • Om valutaväxling ingår i en Betalningstransaktion: den växelkurs som vi använde för att utföra Betalningstransaktionen samt Betalningstransaktionens belopp efter valutaväxlingen.
 • Det datum då vi mottog betalningsordern.

När betalningstransaktionen har bekräftats får du automatiskt ett e-postmeddelande till den e-postadress du angav. När Betalningstransaktionen har genomförts av oss kommer du också att få e-postmeddelanden på den e-postadress du angav till oss som bekräftar (i) när pengarna har anlänt till Betalningsombudet och (ii) om tillämpligt, när pengarna har samlats in av Mottagaren.

Om en Betalningstransaktion inte har betalats ut till en Mottagare inom 21 eller 30 dagar (beroende på vilket Betalande Ombud som ingår i Betalningstransaktionen) avbryter vi automatiskt Betalningstransaktionen och meddelar dig om detta. Därefter kommer Mottagaren inte att kunna hämta ut pengarna som utgör Betalningstransaktionen, utan de kommer att finnas på vårt klientmedelskonto tills vi har möjlighet att återbetala dem till dig (vilket vi gör med samma betalningsmetod som du använde för att betala Betalningstransaktionen).

Hämtning av en Betalningstransaktion från ett Betalande Ombud.

Om vi får en betalningsorder tillsammans med nödvändiga clearade medel som ska överföras och avgifterna i samband med betalningstransaktionen senast kl. 17.00 (Vilnius-tid) på en arbetsdag, anses betalningsordern ha mottagits av oss den arbetsdagen. Om en betalningsorder tas emot av oss efter kl. 17.00 (Vilnius-tid) på en arbetsdag eller en dag som inte är en arbetsdag, anses betalningsordern ha mottagits av oss på arbetsdagen efter mottagandet av betalningsordern. Den arbetsdag då en betalningsorder anses ha mottagits kallas ”mottagningsdagen”.

Med förbehåll för gällande lagar fortsätter vi genomförandet av Betalningsordern och gör pengarna tillgängliga för Mottagaren senast vid slutet av den Vardag som följer på Mottagningsdagen.

Vid normala Betalningstransaktioner är pengarna vanligtvis tillgängliga för hämtning inom några minuter, under förutsättning att det är under det Betalande Ombudets öppettider (i tillämpliga fall). För vissa länder kan Våra Tjänster fördröjas, eller andra begränsningar kan gälla. Om du behöver mer information ber vi dig kontakta vårt kundtjänstteam, vars kontaktuppgifter finns i punkt 26 i Villkoren.

För att samla in en Betalningstransaktion från en Betalningsombud måste Mottagaren tillhandahålla all information om den Betalningstransaktion som krävs av oss (”Inkassodetaljer”). Mottagaren måste också tillhandahålla fotografiskt bevis på identitet (t.ex. pass, ID-kort). De godtagbara formerna för identitetsbevis varierar beroende på i vilket land medlen ska samlas in. Du förblir ytterst ansvarig för inlämnandet av insamlingsuppgifterna till mottagaren.

DU FÅR INTE GE NÅGON AV INSAMLINGSINFORMATIONEN (REDIGERAD ELLER PÅ ANNAT SÄTT) TILL NÅGON ANNAN ÄN DIN VALDA MOTTAGARE. DU MÅSTE OCKSÅ GÖRA ALLT DU RIMLIGEN KAN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT INGEN, ANNAN ÄN DIN VALDA MOTTAGARE, KAN FÅ INSAMLINGSINFORMATIONEN ELLER NÅGON DEL AV DEM. OM DU DIREKT ELLER INDIREKT AVSLÖJAR INSAMLINGSINFORMATION TILL NÅGON ANNAN ÄN DIN VALDA MOTTAGARE, KOMMER VI INTE ATT VARA ANSVARIGA OM VI BETALAR PENGARNA TILL NÅGON ANNAN ÄN MOTTAGAREN, SOM GER BETALNINGSOMBUDET INSAMLINGSUPPGIFTER OCH, VAD AGENTEN ANSER VARA GILTIGT BEVIS PÅ IDENTIFIERING.

Hämtning av en Betalningstransaktion via bankkonto och/eller i en annan valuta

För en Betalningstransaktion (i) till en stat utanför EES eller (ii) som innebär en valutaomvandling mellan euro och en icke-euro-valuta tillhörande en medlemsstat i EU eller i EES eller (iii) som inte ska betalas ut i euro eller (iv) som ska betalas till Mottagarens bankkonto kommer pengarna att göras tillgängliga för Mottagaren senast vid slutet av den fjärde Vardagen efter Mottagningsdagen.

Bankrutiner och tidsramar för genomförande av Betalningstransaktionen kan variera om din Betalningstransaktion görs till en Mottagares konto i en icke-EES-valuta eller till ett konto utanför EES. För mer information om när en Betalningstransaktion kommer att krediteras ett sådant konto måste du kontakta Mottagarens kontoleverantör.

11. OBEHÖRIGA BETALNINGSTRANSAKTIONER

Vi kan vara ansvariga gentemot dig enligt gällande lagar där vi utför en betalningstransaktion åt dig som du inte har godkänt oss att utföra.

Om du tror att vi kan ha utfört en betalningstransaktion som du inte godkänt oss att utföra, bör du meddela oss så snart som möjligt via kontaktuppgifterna som anges i punkt 26 nedan. Vi kommer sedan att undersöka saken.

Med förbehåll för nedanstående stycken kommer vi, om vi har utfört en sådan Betalningstransaktion och utredningen av ärendet visar att en Betalningstransaktion faktiskt har utförts utan ditt godkännande, omedelbart (senast vid slutet av nästa Vardag) att återbetala hela beloppet för den aktuella Betalningstransaktionen till dig.

Du har inte rätt till sådan återbetalning:

 • om du inte informerar oss skriftligen utan onödigt dröjsmål när du blir medveten om att en obehörig betalningstransaktion kan ha inträffat, och under alla omständigheter senast 13 månader efter det datum då den obehöriga betalningstransaktionen genomfördes; eller
 • om betalningstransaktionen godkändes av dig; eller
 • om en icke godkänd Betalningstransaktion utfördes på grund av ditt fel (om du till exempel har avslöjat ditt användarkonto och din autentiseringsinformation), eller
 • om vi har rimliga skäl att misstänka bedrägligt handlande och vi anmäler detta till Litauens bank (varvid återbetalningen fryses i väntan på utredningen av bedrägeriärendet).

Du är ansvarig gentemot oss för alla förluster som vi ådrar oss i samband med bedrägeri eller bedräglig aktivitet av dig när som helst. Du kommer dock inte att ådra dig några förluster eller avgifter om en ej godkänd Betalningstransaktion har utförts av oss och det inte var ditt fel.

12. BETALNINGSTRANSAKTIONER SOM INTE HAR UTFÖRTS ELLER HAR UTFÖRTS FELAKTIGT

Vi, som din betaltjänstleverantör, ansvarar för korrekt genomförande av betalningstransaktioner, förutsatt att alla betalningstransaktionsuppgifter som du tillhandahåller är korrekta, korrekt angivna och det finns ingen anledning att avvisa genomförandet av betalningstransaktionen. Följaktligen kan vi vara ansvariga gentemot dig enligt gällande lagar om vi misslyckas med att utföra eller felaktigt utföra någon Betalningstransaktion som du har auktoriserat oss att utföra.

Om du anser att vi kan ha underlåtit att utföra, eller felaktigt utfört, en sådan Betalningstransaktion ska du meddela oss snarast möjligt med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 26 nedan. På din begäran vidtar vi omedelbart åtgärder för att utreda ärendet och informerar dig om resultatet av vår utredning.

Om vi har misslyckats med att utföra eller felaktigt utfört en sådan Betalningstransaktion, kommer vi utan onödigt dröjsmål att rätta till och korrigera felet och leverera beloppet för den ej utförda eller felaktigt utförda Betalningstransaktionen enligt de ursprungliga instruktionerna. Du kommer inte att debiteras för en sådan korrigerad betalningstransaktion.

Du har inte rätt till ovannämnda återbetalning:

 • om du inte informerar oss skriftligen utan onödigt dröjsmål (och under alla omständigheter senast 13 månader efter det datum då den felaktiga Betalningstransaktionen utfördes) när du har blivit medveten om att vi inte har utfört eller felaktigt har utfört en Betalningstransaktion som du har gett oss i uppdrag att utföra, eller
 • om vi kan visa att det godkända beloppet har tagits emot av Mottagaren vid rätt tidpunkt, eller
 • underlåtenhet att utföra eller felaktig prestanda berodde på att du gav oss ofullständig eller felaktig information eller på annat sätt berodde på ditt fel.

Vi har inget ansvar gentemot dig för att vi inte utför, eller felaktigt utför, en Betalningstransaktion där skälet är att vi har nekat till att fortsätta med den aktuella Betalningstransaktionen eller någon del av den, eller om Betalningstransaktionen har utförts felaktigt på grund av fel från din sida (till exempel att du har uppgett felaktig information om betalningen eller Mottagaren).

13. AVGIFTER

Användning av våra tjänster kommer att medföra en transaktionsavgift för kunden som kommer att debiteras det bankkort som du identifierar som betalningsmetod för din betalningstransaktion, kundavgift, och alla andra kostnader som anges i dessa villkor. I enlighet med gällande lagar och förordningar, och innan en betalningsorder genomförs, ska vi ge dig information om avgiften och eventuella tillämpliga växelkurser, som kommer att visas i avsnittet för förhandsgranskning av order i appen Ria Money Transfer. Om du inte accepterar de avgifter eller växelkurser som tillämpas, har du rätt att återkalla betalningstransaktionen tills betalningsordern har mottagits av Mottagaren, enligt beskrivningen i avsnitt 10 i dessa villkor.

Utöver eventuella avgifter som tas ut av oss kan en Betalningstransaktion bli föremål för andra avgifter och kostnader och växelkurser som ska betalas till andra parter, till exempel banker och andra betalningsinstitut som är involverade i Betalningstransaktionen, samt avdrag som kan gälla (till exempel av skattemässiga skäl) som krävs av myndigheterna i betalningstransaktionens destinationsland. Det belopp som vi drar av kommer inte att vara mer än beloppet för vårt juridiska ansvar.

Om du använder din mobiltelefon i samband med en Betalningstransaktion ansvarar du även för eventuella avgifter som leverantören av din telefonitjänst kan debitera, till exempel avgifter för sms, datatjänster och alla andra avgifter som din leverantören av din telefonitjänst kan debitera.

14. KVITTNING

Du samtycker till att vi kan kvitta eventuella belopp som du är skyldig oss mot eventuella belopp som vi är skyldiga dig.

15. BEGRÄNSNINGAR AV BETALNINGSTRANSAKTIONER

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande: (i) neka till att behandla en Betalningstransaktion (ii) begränsa beloppet för en Betalningstransaktion (iii) kräva ytterligare information för att slutföra en Betalningstransaktion och/eller (iv) vidta rimliga åtgärder med avseende på en Betalningstransaktion där det enligt vår uppfattning behövs för att efterleva gällande lagar och regler, till exempel om vi är tveksamma över identiteten hos de personer som är inblandade i Betalningstransaktionen.

Oaktat alla eventuella tidigare avtal om att initiera en Betalningstransaktion och med förbehåll för gällande lagar och regler kan vi efter eget gottfinnande även neka till att fortsätta med en Betalningstransaktion under omständigheter som omfattar, men inte är begränsade till, att:

(i) Den avsedda Mottagaren är någon annan än en fysisk person

(ii) vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lagstiftning mot penningtvätt eller finansiering av terrorism och/eller där vi vet eller misstänker att betalningstransaktionen kan vara olaglig (inklusive för fall av bedrägeri)

(iii) du har underlåtit att ge oss tillräckliga, tillfredsställande och tillförlitliga bevis på din identitet eller någon annan information som vi behöver i samband med en betalningstransaktion

(iv) vi vet eller misstänker att betalningsordern som begärts av dig innehåller fel, är förfalskad eller är obehörig

(v) du har gett oss felaktig eller ofullständig information, eller så får vi inte betalningsorderinformation i rätt tid för att garantera att betalningstransaktionen genomförs i rätt tid

(vi) du har underlåtit att förse oss med de clearade medlen (inklusive eventuella tillhörande avgifter) som krävs för att genomföra betalningstransaktionen

(vii) din kortutgivare godkänner inte användningen av ditt bankkort för att betala för betalningstransaktionen och våra avgifter

(viii) du är under 18 år

(ix) du bryter mot en skyldighet enligt dessa villkor, inklusive en skyldighet att betala våra avgifter.

Vi förbehåller oss rätten att inte godkänna eller tillåta betalningar från eller till, antingen direkt eller indirekt, vissa länder som vi efter eget gottfinnande har bedömt utgör en hög risk för vår verksamhet eller medför en högre nivå av komplexitet för oss i vårt arbete med att övervaka våra transaktioner mot pengatvätt eller terrorfinansiering.

Vi förbehåller oss även rätten att efter eget gottfinnande begära in ytterligare information från dig, däribland information om Mottagaren, när betalningar ska göras till vissa länder, liksom annan information som krävs i anslutning till vår riskbedömning.

Om vi nekar till att fortsätta med utförandet av en Betalningsorder i enlighet med Villkoren informerar vi dig senast vid slutet av den Vardag som följer på mottagandet av Betalningsordern. Om det är möjligt och lagligt för oss att göra det uppger vi också skälen till att vi nekar till att fortsätta med din Betalningsorder. I fall där du har lämnat felaktig information eller inte har lämnat tillräcklig information förklarar vi hur du kan åtgärda situationen.

Våra tjänster erbjuds endast för dina personliga betalningstransaktionsbehov, och du samtycker till att inte använda eller försöka använda eller tillåta någon tredje part att använda våra tjänster för något annat syfte, inklusive kommersiella ändamål eller marknadsföring av produkter och tjänster, vare sig direkt eller indirekt. Du samtycker vidare till att inte använda våra tjänster på uppdrag av någon annan part.

Våra tjänster är föremål för sådana transaktionsbegränsningar som vi från tid till annan efter eget gottfinnande kan införa, inklusive vad gäller maximala belopp som ska överföras, destinationsländer och tillgängliga valutor.

16. AVSTÄNGNING AV VÅRA TJÄNSTER

Vi kan omedelbart stänga av Våra Tjänster för dig:

 • om du inte lämnar all den information som vi kräver för att utföra en Betalningstransaktion åt dig
 • om det blir olagligt för oss att fortsätta att erbjuda dig Våra Tjänster eller om vi är skyldiga att stänga av dem enligt lag, enligt beslut från behörig domstol eller enligt någon myndighet eller något tillsynsorgan som bemyndigar oss att utföra Våra Tjänster
 • efter att du väsentligt har brutit mot något av dessa Villkor, eller om vi upptäcker eller har rimliga skäl att misstänka brott, bedrägeri, bedräglig aktivitet eller pengatvätt från din sida
 • i händelse av att du avlider, du blir otillräknelig, du blir oförmögen att betala dina skulder när de förfaller, en konkursbegäran framställs mot dig, du förklaras bankrutt, du blir insolvent, du går i frivillig eller ofrivillig personlig konkurs eller skuldsanering eller någon liknande händelse inträffar för dig
 • enligt bestämmelserna i punkt 19 (Ändringar utom vår kontroll)

17. GODTAGBART SYFTE

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande införa villkor för ”godtagbart syfte” i samband med tillhandahållandet av Våra Tjänster, inklusive förbud mot vissa kategorier av Betalningsorder.

Vi anmäler all misstänkt aktivitet till Financial Crime Investigation Service (Litauens finansunderrättelsetjänst).

Om någon Betalningstransaktion utförs eller försök görs att utföra den i strid med de godtagbara syften som gäller från tid till annan förbehåller vi oss rätten att häva Betalningstransaktionen och/eller stänga av dig från eller stänga din användning av Våra Tjänster och/eller anmäla transaktionen till relevant brottsbekämpande myndighet och/eller kräva skadestånd av dig.

18. RÄTT ATT ÅTERKALLA ELLER AVBRYTA EN BETALNINGSTRANSAKTION

Om du har gett oss i uppdrag att utföra en Betalningstransaktion kommer vi att utföra Betalningstransaktionen, förutom om:

 • du ger oss tydliga instruktioner om att du vill återkalla Betalningsordern genom att kontakta vårt kundtjänstteam, vars kontaktuppgifter finns i punkt 26 nedan, och vi i samtliga fall
 • Vi är skriftligen överens med dig om att vi inte kommer att göra det. (tillsammans en ”Avbokning”)

För att undvika tvivel bör påpekas att vi inte godtar någon Annullering om:

 • Betalningstransaktionen redan har betalats ut till din Mottagare
 • dina instruktioner är otydliga
 • om någon avbeställningsinstruktion mottas av oss efter 16:30 (Vilnius-tid) den sista arbetsdagen före den dag då betalningstransaktionen ska äga rum.

Trots ovanstående, om du ger oss tydliga Avbeställningsinstruktioner, förutom under de omständigheter som beskrivs ovan där vi inte accepterar en Avbokning, kommer vi att försöka (i den utsträckning det är möjligt vid den tidpunkten) att avbryta Betalningstransaktionen innan Betalningstransaktionen betalas ut till Mottagaren. Vi är dock inte ansvariga för eventuella förluster som uppkommer i samband med Avbokningen eller om Avbokningen inte kan genomföras (t.ex. om den har genomförts och pengarna har mottagits av Mottagaren), och vi förbehåller oss rätten att debitera dig en avgift för att täcka våra rimliga kostnader för en Avbokning.

19. ÄNDRINGAR UTOM VÅR KONTROLL

Vi tar inget ansvar om vi inte kan fullgöra någon av våra skyldigheter gentemot dig eller om vår fullgörande av någon av våra skyldigheter försenas på grund av omständigheter utanför vår rimliga kontroll, inklusive (utan begränsning) några stridsåtgärder, arbetskonflikt, Guds handling, brand, översvämning eller storm, krig, upplopp, civilt uppror, belägring, säkerhetsvarning, terrorhandling eller eventuella följdåtgärder som vidtagits, vandalism, sabotage, virus, skadlig skada, efterlevnad av någon lag, lagstadgad bestämmelse, lag, regerings- eller domstolsbeslut, åtgärder eller instruktioner från polisen eller något statligt eller tillsynsorgan som bemyndigar oss att utföra våra tjänster, strömavbrott eller strömavbrott, fel på utrustning, system eller programvara eller internetanslutning, eller förekomsten av extraordinära fluktuationer på någon finansmarknad som väsentligt kan påverka vår förmåga att utföra våra tjänster eller våra skyldigheter enligt litauisk lag. Om någon av dessa omständigheter inträffar under genomförandet av betalningstransaktionen ska de villkor som gällde vid tidpunkten för betalningsordern placeras avbrytas under den period under vilken omständigheterna fortsätter eller, efter vårt gottfinnande och för att skydda både dig och oss, kan vi säga upp dessa villkor.

20. MEDDELANDEN OCH ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

 • Omfattningen av ditt samtycke till att ta emot elektroniska meddelanden och kommunikation
  Som en del av din relation med oss kan du få elektroniska meddelanden och skriftliga meddelanden relaterade till våra tjänster. Mot bakgrund av vårt åtagande att skydda miljön och underlätta användningen av våra tjänster kommer sådana meddelanden och kommunikation att utföras i elektronisk form (t.ex. e-post, meddelanden i Ria Money Transfer-appen, sms). För detta ändamål, och i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag vid varje given tidpunkt, samtycker du till att ta emot i elektroniskt format all information som vi annars skulle vara skyldiga att tillhandahålla dig i pappersform, inklusive, men inte begränsat till:

  (i) lagstadgade upplysningar, meddelanden och annan kommunikation i samband med din tillgång till eller användning av våra tjänster, inklusive information om avgifter eller avgifter och alla lagstadgade upplysningar före och efter betalningstransaktioner;
  (ii) bekräftelse angående insamling och/eller mottagande av en Betalningstransaktion;
  (iii) dessa Villkor, eventuella uppdateringar eller ändringar i dessa Villkor och andra informationsutskick angående detsamma;
  (iv) kundtjänstkommunikation;
  (v) sekretesspolicyer och meddelanden;
  (vi) information om debitering eller debitering, beroende på vad som ärtillämpligt för din valda betalningsmetod;
  (vii) alla fel som krävs enligt lag lösningspolicyer och svar på anspråk som lämnats in i samband med din tillgång till eller användning av vår tjänst
  (viii) annan kommunikation relaterad till din åtkomst till och/eller användning av vår tjänst, och
  (ix) med ditt samtycke, marknadsföring och annan marknadsföringskommunikation.
 • Håll dina kontaktuppgifter aktuella hos oss
  Du måste hålla din e-postadress och alla andra elektroniska adresser och kontaktuppgifter (inklusive ditt mobilnummer) aktuella i appen Ria Money Transfer.

  För att säkerställa att vi kan tillhandahålla meddelanden, upplysningar och uttalanden till dig elektroniskt måste du meddela oss om eventuella ändringar i din e-postadress eller annan elektronisk adress och ditt mobiltelefonnummer. Du kan uppdatera e-postadressen och mobilnumret som vi har registrerat åt dig via appen Ria Money Transfer.

21. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Våra tjänster och Ria Money Transfer-appen, dess hela innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, programvara, text, skärmar, bilder, grafik, video och ljud och utformning, urval och arrangemang därav) ägs av oss eller Euronet Worldwide Inc.-gruppen (en grupp som vi tillhör) (”Vår grupp”) och/eller våra/deras licensgivare eller andra leverantörer av sådant material. De skyddas av litauiska, EU och internationella lagar som reglerar upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet och andra immateriella rättigheter eller äganderätt.

Du får endast använda Appen Ria Money Transfer och Våra Tjänster för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du får inte:

 • kopiera, modifiera, skapa härledda verk av, offentligt visa, offentligt visa, publicera, ladda ner, Lagra eller överföra något av materialet på vår webbplats, förutom att:
  (a) spara kopior av sådant material tillfälligt i ”Random Access Memory”;
  (b) lagra filer som automatiskt cachelagras av din webbläsare för visningsförbättringsändamål; och/eller
  (c) skriva ut ett rimligt antal sidor i Ria Money Transfer-appen för tillåten användning.
 • modifiera kopior av något material från Appen Ria Money Transfer, eller ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt från kopior av material från denna webbplats
 • använda bilder, grafik, video eller ljud åtskilt från medföljande text
 • reproducera, sälja eller för något kommersiellt ändamål utnyttja någon del av Appen Ria Money Transfer, åtkomst till Appen Ria Money Transfer eller användning av Appen Ria Money Transfer eller några tjänster eller något material som är tillgängligt via Appen Ria Money Transfer.
 • använda, eller låta användas, alla datoriserade eller andra automatiserade program eller mekanismer, inklusive utan begränsning någon skrapa, spindel eller robot, för att komma åt, extrahera, ladda ner, skrapa, visa, överföra, publicera, material, data eller information (inklusive prisinformation) på Ria Money Transfer-appen eller webbplatsen för vilket ändamål som helst, inklusive, men inte begränsat till, i syfte att sälja eller erbjuda att sälja sådant material, data eller information till någon konkurrent till Ria.

Om du skriver ut, kopierar, modifierar, laddar ner eller på annat sätt använder någon del av Appen Ria Money Transfer i strid med Villkoren upphör din rätt att använda Appen Ria Money Transfer omedelbart och du måste, enligt vårt val, återlämna eller förstöra alla kopior av det material som du har gjort. Inga rättigheter, äganderätter eller intressen i Appen Ria Money Transfer eller något innehåll på webbplatsen överförs till dig, och vi och våra licensgivare tillsammans med alla de företag som utgör Vår Grupp och deras licensgivare förbehåller oss samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas. All användning av Appen Ria Money Transfer som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor utgör en överträdelse av dessa Villkor och kan innebära brott mot upphovsrättsliga lagar, varumärkeslagar och andra lagar.

22. PERSONUPPGIFTSSKYDD

Vår sekretesspolicy, tillgänglig här, och genom att klicka på länken ”Sekretesspolicy” i appen Ria Money Transfer) anger villkoren för hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du på annat sätt tillhandahåller eller har tillhandahållit oss. Vår integritetspolicy är GDPR-kompatibel. Genom att använda Ria Money Transfer-appen samtycker du till sådan behandling och du försäkrar och garanterar att alla uppgifter som tillhandahålls av dig är korrekta.

23. ANSVARSBEGRÄNSNING

Vårt totala ansvar gentemot dig i samband med en Betalningstransaktion är begränsat till det totala beloppet för Betalningstransaktionen tillsammans med alla avgifter som du kan vara ansvarig för och eventuella räntor som du kan behöva betala till följd av att vi inte utförde eller felaktigt utförde Betalningstransaktionen.

Vi är inte ansvariga gentemot dig om detta beror på onormala och oförutsebara omständigheter utom vår kontroll, vars konsekvenser skulle ha varit oundvikliga trots alla ansträngningar från vår sida för att undvika dem, eller om det beror på andra skyldigheter som åläggs oss enligt andra bestämmelser från Europeiska gemenskapen eller nationell lagstiftning.

24. FÖRLUSTANSVAR

Du ansvarar för alla förluster, kostnader eller andra utgifter som uppstår för oss, Vår Grupp, våra dotterbolag och våra licensgivare och deras respektive styrelseledamöter, chefer, medarbetare, konsulter, ombud, licensgivare eller leverantörer genom och i samband med alla fordringar, skulder, skador, domar, skadestånd, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som följer av din överträdelse av Villkoren, inklusive men inte begränsat till all användning av innehållet i Appen Ria Money Transfer eller Våra Tjänster utöver den som uttryckligen godkänns i Villkoren eller din användning av någon information som har erhållits från Appen Ria Money Transfer eller ditt oaktsamma, bedrägliga eller uppsåtligt felaktiga handlande.

25. GARANTIFRISKRIVNING

Du får inte missbruka appen Ria Money Transfer genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till Ria Money Transfer-appen, servern där Ria Money Transfer-appen är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till Ria Money Transfer-appen. Du får inte attackera Ria Money Transfer-appen via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet till dem. I händelse av en sådan överträdelse upphör din rätt att använda appen Ria Money Transfer omedelbart.

Din användning av Appen Ria Money Transfer, dess innehåll och Våra Tjänster sker på din egen risk. I den mån det är tillåtet enligt lag: (a) Appen Ria Money Transfer, dess innehåll och Våra Tjänster som erhålls genom Appen Ria Money Transfer tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt” och är undantagna från utfästelser och garantier av något slag, antingen uttryckta eller underförstådda; och (b) varken vi eller någon person med koppling till oss lämnar några utfästelser eller garantier med avseende på fullständighet, säkerhet, tillförlitlighet, kvalitet, noggrannhet, aktualitet eller tillgänglighet för Appen Ria Money Transfer. Utan att det påverkar ovanstående, förutom i den utsträckning som krävs enligt lag, intygar eller garanterar varken vi eller någon med koppling till oss att Appen Ria Money Transfer, dess innehåll eller några tjänster eller objekt som erhålls via Appen Ria Money Transfer kommer att vara korrekta, tillförlitliga, felfria eller oavbrutna, att felaktigheter kommer att korrigeras, att Appen Ria Money Transfer eller servern/servrarna som gör den tillgänglig är fria från virus eller andra skadliga komponenter eller att Appen Ria Money Transfer eller några tjänster eller objekt som erhålls via Appen Ria Money Transfer på annat sätt kommer att uppfylla dina behov eller förväntningar. Genom denna punkt 25 frånsäger vi oss härmed alla garantier av något slag, antingen uttryckliga eller underförstådda, lagstadgade eller inte, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet, icke-överträdelse och lämplighet för visst syfte.

26. KUNDTJÄNST

Vi värdesätter alla våra kunder och tar våra skyldigheter på allvar. För att kontakta vårt kundtjänstteam i samband med våra tjänster via telefon eller e-post, se vår lista över kontaktinformation för kundsupport per land. Du kan också nå oss per post på:

 • Ria Customer Services
 • Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Litauen

27. KLAGOMÅLSHANTERING

Eventuella klagomål om våra tjänster ska riktas till oss i muntlig eller skriftlig form i första hand genom att kontakta vårt kundtjänstteam på de sätt som anges i klausul 26 ovan. Vi kommer att svara på ditt klagomål skriftligen eller med ett annat varaktigt medium inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av ett klagomål. I undantagsfall, på grund av orsaker som ligger utanför vår kontroll, kan vi skicka dig ett preliminärt svar genom att ange orsakerna till förseningen och tidslinjen för att du kommer att få vårt slutliga svar. Under alla omständigheter kommer tidsfristen för tillhandahållande av vårt slutliga svar inte att överstiga 30 kalenderdagar efter mottagandet av ett klagomål. Hantering av klagomål är kostnadsfri och ditt krav måste skickas till oss på engelska.

Om du inte är nöjd med vårt slutliga svar, eller om vi inte svarar dig, har du alltid rätt att rikta ditt klagomål till Litauens centralbank. Du kan lämna in en begäran till Litauens centralbank för att skydda dina rättigheter och legitima intressen som du anser ha kränkts. Sådana klagomål kan lämnas in skriftligen eller elektroniskt till följande adresser: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, och/eller (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-post: pt@lb.lt. Klagomål måste lämnas in på litauiska eller engelska; Litauens centralbank åtar sig dock inte att bedöma klagomålet på engelska eftersom litauiska alltid ska prioriteras. Att vända sig till oss först är en förutsättning för att du ska kunna ansöka till Litauens bank. Beslutet från Bank of Lithuania är inte obligatoriskt för oss eller dig.

Om du i allmänhet inte är nöjd med oss eller våra tjänster, och där det inte finns något krav eller oenighet mellan oss och dig, kan du alltid kontakta Bank of Lithuania genom att skicka ett klagomål till Bank of Lithuania på Totorių str. 4, LT-01121 Vilnius, e-post: info@lb.lt, eller till tillsynstjänsten vid Litauens bank, Žalgirio str. 90, LT-09303 Vilnius, e-post: pt@lb.lt.

Du har alltid rätt att vända dig till domstol med ett krav. Du kan utöva denna rättighet innan (eller efter) tvisten löses av Litauens bank.

Varje tvist som uppstår på grund av eller i anslutning till Villkoren, inklusive men inte begränsat till alla tvister angående dessas giltiga slutsatser, befintlighet, upphävande, överträdelse, upphörande eller ogiltighet, ska slutligen hänvisas till och avgöras av domstolarna i Republiken Litauen, utom om det är förbjudet eller om andra krav ställs av EU-lagstiftningen. Innan tvisten hänskjuts till domstol ska du och vi försöka lösa tvisten genom vänskapliga förhandlingar.

28. GÄLLANDE LAGAR OCH JURISDIKTION

Dessa Villkor, deras innehåll och deras utformning regleras av litauisk lag. Som konsument bosatt i ett annat EU-medlemsland drar du även nytta av alla obligatoriska bestämmelser i konsumentskyddslagarna i det landet, såvida inget annat krävs enligt gällande lag.

Både du och vi är överens om att domstolarna i Litauen ska ha exklusiv behörighet.

Dessa Villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

29. SPRÅK

Språket i dessa villkor ska vara engelska, och genom att acceptera dessa villkor godkänner du det.

All kommunikation i anslutning till tillhandahållandet av Våra Tjänster ska ske på engelska.

30. ENSKILDA BESTÄMMELSERS OGILTIGHET

Om någon domstol med behörig jurisdiktion finner att någon del av villkoren är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av någon anledning, ska dessa delar (i den utsträckning det är möjligt) raderas från villkoren och de återstående delarna ska förbli i kraft och fortsätta att vara bindande för dig och oss.

31. ICKE-AVSTÅENDE

Underlåtenhet att genomdriva, eller dröjsmål med att genomdriva, någon rättighet eller åtgärd som är tillgänglig för dig eller oss under dessa Villkor (som anges i Villkoren eller som på annat sätt är tillgänglig enligt litauisk lag) ska inte hindra dig eller oss från att utöva rättigheten eller åtgärden vid ett senare tillfälle.

32. ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta, överföra, tilldela eller avyttra dessa Villkor eller några av dina skyldigheter, rättigheter eller privilegier under dessa Villkor till någon annan person vid något tillfälle utan vårt skriftliga medgivande i förväg.

Vi får överlåta, överföra, tilldela eller avyttra dessa Villkor helt eller delvis, eller någon av våra skyldigheter, rättigheter och privilegier, till någon annan person när som helst (inklusive till dotterbolag i Vår Grupp), men vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att detta inte skadar några av dina rättigheter enligt dessa Villkor.

33. VARUMÄRKEN

Namnen Ria, Ria Money Transfer, Euronet Worldwide, Inc., Euronet och Dandelion Payments, Inc. och alla relaterade namn, logotyper, namn på produkter och tjänster, design och relaterade slogans är registrerade varumärken som tillhör oss, vår grupp eller dess dotterbolag eller andra licensinnehavare (beroende på vad som är fallet). Du får inte använda dessa varumärken, namn, logotyper eller slagord eller utan vårt föregående skriftliga medgivande. Alla andra namn, varumärken och tecken ska endast användas för identifieringsändamål, och de är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.