Globalt integritetsmeddelande

September 2023

Detta sekretessmeddelande (”Sekretessmeddelande”) förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter (”Personuppgifter”) medan du använder våra tjänster, inklusive när du surfar på vår webbplats eller mobilapplikation (”Webbplats/App”), utför en transaktion med oss eller besöker våra butiker (gemensamt ”Tjänster ”), oavsett om du är kund, besökare och/eller användare av vår webbplats/app, eller hur du på annat sätt kan interagera med oss (kollektivt, ”du”, ”din” eller”användare”). I detta integritetsmeddelande beskriver vi också om dina personuppgifter delas med andra parter och de mekanismer vi har för att skydda dina uppgifter.

Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska detta sekretessmeddelande och kontrollera webbplatsen/appen för eventuella uppdateringar. Uppdateringar av detta sekretessmeddelande kommer att publiceras på vår webbplats/app, och genom att fortsätta att hantera oss godkänner du detta sekretessmeddelande och eventuella framtida ändringar.

Om lokal lagstiftning kräver att ytterligare information ska inkluderas i detta sekretessmeddelande, sådan information har inkluderats i avsnittet Regionala sekretessmeddelanden nedan.

Innehåll Regionala meddelanden

Vilka personuppgifter samlas in och varför?
Bedrägeribekämpning
Legitimt intresse
Hur länge behåller
Ria personuppgifter?
Avslyser Ria personuppgifter?
Minderåriga Datasäkerhet
Profilering och automatiserat beslutsfattande Marknadsföring
och reklam
Beskrivning av personuppgifter
Rättigheter Sekretess Klagomål
Våra företag per tjänst

Meddelande till amerikanskakonsumenter (CCPA)


Meddelande till invånare i Europa (EES) Meddelande till invånare i Storbritannien
Meddelande till argentinska invånare Meddelande till mexikanska invånare
Meddelande till invånare i Chile
Meddelande till malaysiska invånare
Meddelande till invånare i Nya Zeeland
Meddelande till australiensiska invånare
Meddelande till indiska bostadsnät

Vanliga frågor (FAQs)

Hur kan jag kontakta företaget angående mina uppgifter? För att göra en begäran eller konsultation kan du:

Vilka är vi? Vi är Ria, en del av Euronet Worldwide koncernen.

Vilken typ av personuppgifter samlas in? Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla dig tjänsten och för att följa tillämplig lag.

Varför samlar Ria in personuppgifter? Vi samlar in personuppgifter för specifika avtalsmässiga och juridiska ändamål. Med ditt samtycke samlar vi också in uppgifter för ytterligare ändamål.

Hur länge behåller Ria personuppgifter? Vi behåller personuppgifter endast så länge det är nödvändigt eller enligt vad som krävs enligt tillämplig lag.

Vem delar vi personuppgifter med? Vi delar personuppgifter med andra företag i Euronet Group, juridiska myndigheter och partners där det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav eller avtalsenliga åtaganden.

Var lagrar Ria personuppgifter? Vi lagrar personuppgifter på säkra platser med strikta säkerhetsåtgärder på plats. Om vi behöver överföra personuppgifter till andra platser, vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla rättsliga skyldigheter och säkerställa en korrekt säkerhetsnivå.

Vilka är dina rättigheter till personuppgifter? Beroende på var du bor kan du ha rättigheter i förhållande till dina personuppgifter enligt tillämplig lag. En beskrivning av vanliga rättigheter till personuppgifter finns i avsnitt 15 nedan.

1. Vilka personuppgifter samlas in och varför?

Kategorierna, källorna och anledningen till insamling av personuppgifter listas nedan. Om insamlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Ria varken säljer eller kommer inte att ”sälja” eller ”dela” personuppgifter, eftersom dessa termer definieras enligt gällande lagar. Vi behåller personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna och uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Om du har frågor eller funderingar angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss när som helst på dpo@euronetworldwide.com.

Ria samlar in personuppgifter från följande källor

 • Direkt från dig genom direkta interaktioner och former.
 • Internetwebbplatser, genom passiv insamling av information om dina interaktioner, inklusive sidklick, tid eller annan automatiskt insamlad metadata.
 • Reklamnätverk, sociala medietjänster.
 • Internetleverantörer; Operativsystem och plattformar.
 • Leverantörer av dataanalys.
 • Statliga databaser.
 • Tjänsteleverantörer.

1.1 Typer av personuppgifter

a. Identifierare eller identifieringsuppgifter

De personuppgifter vi samlar in från dig kan inkludera namn, e-post, telefon- och/eller faxnummer, bostads- och/eller företagsadress och andra kontaktuppgifter (”Kontaktuppgifter”), titel, födelsedatum, kön, bilder, videor eller signatur.

Vid behov används identifieringsuppgifter endast för de beskrivna syftena.

Ändamål för bearbetning Rättslig grund

För att utföra/tillhandahålla Tjänsterna.

Avtalsenlig förpliktelse

För att tillhandahålla kundservice och registrera kundernas instruktioner kommer vi att övervaka och spela in (via automatiserade medel eller transkriptioner) våra telefonsamtal, e-postmeddelanden och chattkonversationer med dig. Vi kommer att använda utskrifter av dessa samtal för att bekräfta instruktionerna som ges till oss.

Avtalsförpliktelse
Berättigat intresse

För att hantera dina konton (dvs.: registrering, administration, underhåll och service av konton).

Förpliktelse före avtal/avtalsenlig förpliktelse

För att tillhandahålla reklam och marknadsföring.

Samtycke
Avtalsenlig förpliktelse

För att mäta och utvärdera ditt beteende med hjälp av automatiserad behandling för att ge dig en mer personlig tjänst.

Samtycke

Ditt deltagande i evenemang eller giveaways: Du kanske vill delta i evenemang som anordnas av oss eller i en specifik giveaway.

Samtycke

För att uppfylla våra juridiska skyldigheter i samband med registerföring håller vi korrespondens inklusive e-post, fax och all form av elektronisk kommunikation, tillsammans med eventuella register över kundens konto. Vi behåller också kundtjänstbrev och annan kommunikation mellan oss och alla Euronet-koncernföretag samt våra partners och leverantörer.

Rättslig skyldighet

Under mycket begränsade omständigheter, för att utföra en kreditkontroll för att verifiera individens identitet som en del av KYC-aktiviteter för att tillhandahålla tjänsterna.

Rättslig skyldighet
Samtycke

b. Finansiella detaljer och yrkesmässig eller anställningsrelaterad information

Vi samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig för att använda våra tjänster. Vi samlar in finansiella uppgifter som bankkontoinformation, finansiella rapporter, överföringsskäl, yrke (yrkesmässig eller anställningsrelaterad information) eller annan dokumentation för att visa källan till medel du vill överföra (liknande lönebesked), för att tillhandahålla dig våra tjänster.

Ändamål för bearbetning Rättslig grund

Tillförande/utförande av tjänster

Avtalsenlig förpliktelse

Åtgärder mot penningtvätt

Rättslig skyldighet

Finansiering mot terrorism och brottslig verksamhet

Rättslig skyldighet

För att hantera kundens konto (er)

Avtalsenlig förpliktelse

Under mycket begränsade omständigheter, för att utföra en kreditkontroll för att tillhandahålla tjänsterna

Berättigat intresse

För att verifiera kundens identitet (dvs. KYC: för ytterligare information klicka här)

Rättslig skyldighet

Ria kommer aldrig att be dig att lämna din betalningsinformation (dvs. kredit-/betalkortsuppgifter) direkt till en anställd eller agent. Om betalningsinformation krävs kommer Ria att be kunden att ange informationen direkt i betalningsbehandlingssystemet.

Om du har några frågor om Rias behandling av din finansiella information kan du kontakta oss här.

c. Beteendemässig och teknisk information

IP-adress, internet eller annat liknande nätverk, surfning eller sökaktivitet, beteendeinformation (för att förstå hur du beter dig när du använder våra produkter och tjänster), webbläsartyp och version, tidszonsinställning, inställningar för skärmupplösning, plugin-typer och versioner för webbläsare, operativsystem och plattform.

Vår cookiepolicy finns tillgänglig här

Ändamål för bearbetning Rättslig grund

För att utföra analyser för att mäta användningen av vår webbplats och våra tjänster, inklusive antal besök, genomsnittlig tid som spenderas på webbplatsen/appen, besökta sidor, sidinteraktionsdata (såsom rullning, klick och musmuspekare), etc., och för att förbättra innehållet vi erbjuder dig.

Berättigat intresse

För att utföra aktiviteter för att verifiera eller upprätthålla kvaliteten på Tjänsten och för att förbättra, uppgradera eller förbättra Tjänsten, inklusive att administrera Webbplatsen/Appen och för interna operationer, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningsändamål.

Samtycke
Legitimt intresse

För att säkerställa säkerheten för vår webbplats/app.

Samtycke
Legitimt intresse

För att tillhandahålla reklam och marknadsföring, inklusive att mäta effekterna av våra e-postmeddelanden.

Samtycke

För att tillhandahålla tjänsterna, inklusive för att behandla transaktionen.

Avtalsenlig förpliktelse

d. Platsinformation eller geolokaliseringsdata

Vi kan samla in information om din plats när du använder våra tjänster.

Ändamål för bearbetning Rättslig grund

För att tillhandahålla tjänsterna till våra kunder med en skräddarsydd upplevelse i appen relaterad till deras plats, till exempel att visa den lokala valutan på den aktuella platsen.

Samtycke
Rättslig skyldighet

För att tillhandahålla Tjänsten, inklusive användning av enhetens Plats för att identifiera närliggande platser för upphämtning och avlämning

Samtycke

e. Ljud- och videoövervakning

Bild-, video- och ljud/röstinspelning.

Ändamål för bearbetning Rättslig grund

För att upprätthålla säkerheten för våra tjänster, vi kan använda CCTV för att säkerställa kundsäkerheten i våra butiker eller kontor.

Berättigat intresse

f. Transaktionsdata

Vi samlar in personuppgifter som mottagaruppgifter, bankkontoinformation, kontaktinformation, destinationen dit du skickar pengar och bankpreferenser. Beroende på den lokala regleringen samlar vi in uppgifter som yrke (yrkesmässig eller anställningsrelaterad information), relation med mottagaren, överföringsskäl och ytterligare dokumentation för att visa källan till medel.

Ändamål för bearbetning Rättslig grund

För att tillhandahålla tjänsterna, inklusive för att slutföra en transaktion.

Avtalsenlig förpliktelse

För efterlevnadsändamål relaterade till en transaktion.

Rättslig skyldighet

g. Känsliga personuppgifter

När det är absolut nödvändigt kan vi samla in känsliga eller särskilda kategorier av personuppgifter (”känsliga personuppgifter”) för att tillhandahålla tjänsterna och uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi kan samla in följande kategorier av känsliga personuppgifter: unik identifierande biometrisk information eller identifierare (dvs. ansiktsskanningsgeometri och härledd information); myndighetsidentifierare (dvs. körkort, statligt ID-kort eller passnummer); hälsoinformation. Där det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att inhämta ditt samtycke eller ge dig möjlighet att välja bort innan vi behandlar dina känsliga personuppgifter. Vi ”säljer” eller ”delar” inte känsliga personuppgifter, eftersom dessa termer definieras enligt tillämplig lag. Vi använder och avslöjar endast känsliga personuppgifter för ändamål som tillåts enligt tillämplig lag. Vi behåller känsliga personuppgifter så länge som det rimligen är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna och uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Ändamål för behandling av känsliga personuppgifter Rättslig grund

För att uppfylla juridiska skyldigheter, inklusive för KYC-ändamål.

Rättslig skyldighet
Allmänintresse

För säkerhets- och bedrägeriförebyggande ändamål för att verifiera din identifiering medan du använder våra tjänster.

För ytterligare datainformation, Klicka här.

Rättslig skyldighet för jurisdiktioner som Europeiska unionen.

Samtycke för jurisdiktioner där samtycke krävs.

De personuppgifter som samlas in från dig kan variera beroende på vilket land våra tjänster erbjuds. Alla kategorier av data som beskrivs ovan kan inte gälla dig. Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com

h. Icke-identifierbara data

När det är möjligt använder vi data där du inte kan identifieras direkt (t.ex. anonym demografisk data och användningsdata) snarare än personuppgifter (”icke-identifierbara data”). Dessa icke-identifierbara data kan användas för att förbättra våra interna processer eller leverans av tjänster, utan ytterligare meddelande till dig.

Vi kan använda aggregerade data för en mängd olika ändamål, inklusive för att analysera, utvärdera och förbättra våra tjänster.

i. Enhetsfunktioner

När du använder appen och för att förbättra användningen, funktionerna och din upplevelse när du använder vår app kan vi behöva tillgång till viss extra information och funktioner på din enhet, som din kontaktlista. Innan vi får tillgång till sådan information kommer vi att be om ditt tillstånd. All data som erhålls genom att använda dessa enhetsfunktioner kommer endast att lagras på din enhet, aldrig på vår server eller någon annanstans.

Du kan välja att lägga till dina kontakters information genom att koppla dina kontakter från din enhet eller sociala nätverkskonton till vår app. Om du väljer att dela dina kontakter med oss kommer vi, i enlighet med dina instruktioner, att komma åt och lagra dina kontakters information i vår App för att göra det enklare att skicka pengar till dina nära och kära. Läs mer om hur vi samlar in information om dina kontakter, hur vi använder den informationen och vilka kontroller som är tillgängliga för dig.

j. Kontaktlista

När du tillåter appen att komma åt din enhets adressbok kommer appen att ladda upp deras namn och telefonnummer till din kontaktlista i appen. På så sätt, när du väl har valt en förmånstagare, kommer du att kunna välja någon från din kontaktlista utan att behöva inkludera all deras information siffra för siffra.

Som nämnts ovan kommer vi bara åt din enhets kontaktlista så länge du ger oss uttryckligt samtycke. Du kan ge oss åtkomst under registreringsprocessen eller när som helst efter att ditt konto har skapats i inställningsalternativet.

Om du ändrar din åsikt efter att ha tillåtit appen att komma åt din kontaktlista, kommer du alltid att kunna ta bort din kontaktlista från appen. Kom ihåg att den importerade listan med dina kontaktuppgifter aldrig kommer att lämna din telefon och vi kommer aldrig att lagra en kopia av den datan på våra servrar.

1.1 Biometriska data och e-KYC

Vi är juridiskt skyldiga att kontrollera din identitet via en process som kallas e-KYC (elektronisk Know Your Customer) för att uteslutande identifiera dig och förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier i enlighet med lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt. Vi kommer att be dig att tillhandahålla ett giltigt fotoidentitetsdokument, en videoinspelning och/eller en selfie under introduktionsprocessen när du registrerar dig för Rias onlinetjänster i Rias mobilapplikation eller webbapplikation. Du kommer att bli ombedd att tillhandahålla dessa direkt på våra tjänsteleverantörers plattformar.

Denna process och information hjälper oss att identifiera misstänkta aktiviteter. Det kommer också att göra det möjligt för oss att ge dig en bättre service.

Selfie, videoinspelning (om så begärs) och härledda data som ansiktsskanningsmallen kan betraktas som biometriska data eller biometrisk information enligt den lokala lagstiftningen i den jurisdiktion där vi är verksamma. Beroende på vilket land du bor i kan vi be dig att samtycka till att ge oss dina biometriska uppgifter. Om du vägrar att samtycka till insamling av din biometriska information, vänligen kontakta vårt kundtjänstteam så att de kan stödja identitetsverifieringsprocessen via en alternativ metod. Kontaktuppgifterna hittar du här.

Vi delar den biometriska informationen med våra tjänsteleverantörer enligt avtalsförpliktelser. Varken Ria eller våra tjänsteleverantörer säljer, hyr ut eller handlar med din biometriska information. Alla leverantörer med tillgång till dessa uppgifter är avtalsenligt bundna att upprätthålla säkerhetsstandarder för att säkerställa att din biometriska information är säker och att tjänsteleverantören inte kommer att använda uppgifterna för något annat ändamål. Detta inkluderar att hindra obehöriga parter från att få tillgång till sådana uppgifter.

Med förbehåll för tillämplig sekretesslagstiftning omfattar även dina rättigheter avseende datasekretess avseende dina personuppgifter biometriska uppgifter, inklusive rätten att få tillgång till uppgifterna. Se avsnittet ”Vad är mina rättigheter” i detta sekretessmeddelande för en lista över dina rättigheter för datasekretess.

Om du har några frågor angående vår e-KYC-process och användningen av din biometri, tveka inte att kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com.

Om du använder våra tjänster i någon av våra butiker, KYC-processen kommer att vara annorlunda och agenten eller någon av vår personal kommer att se till att det ID du anger matchar din identitet.

När du använder våra signaturkuddar i våra butiker eller på någon agentplats, samlar vi bara in bilden av din signatur som återspeglas på signaturplattan, och inga biometriska data kommer att samlas in från dig.

1.3 Personuppgifter för en förmånstagare

Om du är en förmånstagare samlar vi in dina personuppgifter från våra kunder eftersom du är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan Ria och vår kund. Du är det ämne som kommer att dra nytta av betalningstransaktionen som härrör från vår kund.

De typer av personuppgifter vi kan få om dig är följande:

 • Identifiering Personuppgifter (I enlighet med avsnitt 1)
 • Transaktionsdata (i enlighet med avsnitt 1)
 • Finansiella uppgifter (i enlighet med avsnitt 1)

Den rättsliga grunden för behandling av en förmånstagares personuppgifter är vårt berättigade intresse av att uppfylla våra skyldigheter relaterade till det avtalsförhållande vi har med vår kund.

En förmånstagares personuppgifter behandlas endast för att säkerställa att rätt överföringstjänst identifieras och inte används för några andra ändamål. Samma säkerhetsåtgärder genomförs för att skydda personuppgifter för både förmånstagare och kunder.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter som mottagare kan du kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com.

1.4 Personuppgifter som samlas in från andra parter

Vi kan få dina personuppgifter från andra källor, till exempel offentliga registerkällor (federala, statliga eller lokala myndigheter) för att följa lokala bestämmelser och för att säkerställa att vår KYC-mekanism är korrekt och att vi kan ge dig den säkraste tjänsten.

Personuppgifter som samlas in från tredje part behandlas endast för specifika ändamål, till exempel:

 • Identifieringsändamål: Vi kan kontrollera de personuppgifter som du har gett oss till våra tredje parter för att se till att din identitet matchar den information du har gett oss. Den rättsliga grunden för denna behandling är vår rättsliga skyldighet och vårt berättigade intresse.

Om vi behandlar ytterligare uppgifter som erhållits från en tredje part kommer vi att informera dig så snart som möjligt och inhämta ditt samtycke där så krävs enligt tillämplig lag.

1.5 Noggrannhet av personuppgifter

Vi är fast beslutna att hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta genom att se till att de senaste personuppgifter vi har mottagit registreras korrekt och när det anses nödvändigt utför vi regelbundna kontroller och begär att du uppdaterar dina personuppgifter. Från tid till annan kan vi skicka ett e-postmeddelande där du ber dig bekräfta och/eller uppdatera dina personuppgifter. Denna kommunikation är baserad på vårt legitima intresse och rättsliga skyldighet att upprätthålla korrekt och uppdaterad information.

Om du märker att dina personuppgifter inte är korrekta kan du begära en korrigering eller uppdatera din information genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com.

1.6 Maskininlärning

Ett av de främsta syftena med maskininlärning inom Ria är att stödja den digitala e-KYC-verifieringsprocessen som krävs enligt lagstiftningen mot penningtvätt.

Den biometriska information som laddas upp av dig analyseras för att ge en rekommendation om huruvida den person som vill registrera sig för Ria Services är samma person som visas i identifieringsdokumentationen. Tekniken skannar bilderna, översätter dem till datorspråk, dvs: mallar, och jämför dem med varandra och mot en databas med andra bilder. Tekniken godkänner eller avvisar bilderna som av samma person.

2. Bedrägeri Preention

Ria har också utvecklat sina egna maskininlärningsmodeller för att stödja sina övergripande regelefterlevnadsinsatser som att identifiera fall av transaktionsbedrägerier. Denna analys är för att säkerställa att vi kan förse dig med de begärda tjänsterna och för att följa våra lagkrav, för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Processen inkluderar analys av transaktionsdata och tilldelning av värden till specifik information. Dessa värden aggregeras sedan och skickas till maskininlärningsmodellen för att dra slutsatsen om transaktionen sannolikt kommer att vara bedrägeri.

All information som erhålls genom vår maskininlärningsprocess kommer endast att användas för de syften som beskrivs här och kommer aldrig att användas för några andra ändamål och kommer inte heller att påverka dina rättigheter och friheter.

För mer information om Euronets användning av maskininlärningsteknik, vänligen kontakta Euronet DPO på dpo@euronetworldwide.com.

3. Berättigat intresse

När vi använder dina personuppgifter för att fullfölja våra legitima intressen kommer vi att göra allt vi kan för att matcha våra intressen med dina så att dina personuppgifter endast kommer att användas i enlighet med tillämplig lag, eller när det inte påverkar dina rättigheter negativt. På begäran kan kunder begära information om all behandling som grundar sig på legitimt intresse.

4. Hur länge behåller Ria personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla de begärda tjänsterna och för att uppfylla tillämpliga juridiska, bokförings- eller rapporteringsskyldigheter. Lagringstiden bestäms utifrån tillämpliga krav och skyldigheter, som kan innefatta

 • Lagliga och regulatoriska krav: Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla alla våra rättsliga skyldigheter inklusive, men inte begränsat till, lagar och förordningar om handel, skatt och bekämpning av penningtvätt. Medan vi lagrar dina personuppgifter endast i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter, kommer dina personuppgifter att begränsas så att de inte kan användas för några andra ändamål. Även om det är begränsat, kommer endast dina personuppgifter att nås när det är nödvändigt. När vi mottar en begäran om radering kommer vi också att behålla dina personuppgifter i enlighet med våra rättsliga skyldigheter.
 • Kundservice och avtalsförhållande (administration av kundrelation, klagomålshantering etc.) Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du förblir vår kund. När vi anser att vårt avtalsförhållande är över, kommer vi att fortsätta att begränsa dina uppgifter för att göra dem tillgängliga endast för att uppfylla rättsliga skyldigheter som uttrycks ovan.
 • Marknadsföring: Vi kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål så länge du inte har bett oss att välja bort det, i enlighet med avsnitt 11 i detta integritetsmeddelande eller tills vi får kännedom om att du inte längre är intresserad eller att dina uppgifter inte är korrekta.

5. Avslyser Ria personuppgifter?

Rias utlämnande av personuppgifter för affärsändamål eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter beskrivs nedan:

5.1 Euronet-gruppen

Typer av personuppgifter Syfte Rättslig grund

Identifieringsdata
Videoövervakning
Transaktionsdata
Finansiella detaljer
Beteendemässiga och tekniska data

Vi lämnar ut dina personuppgifter med Euronet och Euronet Groups dotterbolag för våra dotterbolags dagliga affärsändamål och efterlevnad av koncernens skyldigheter.

Som ett resultat av en försäljning, förvärv, fusion eller omorganisation som involverar Euronet, ett företag inom Euronet-koncernen, eller någon av deras respektive tillgångar, kan vi överföra kundens personuppgifter till en tredje part. Genom att göra detta kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att deras information skyddas på ett adekvat sätt.

Rättslig skyldighet
Avtalsenlig förpliktelse

5.2 Tjänsteleverantörer från tredje part*

Typer av personuppgifter Syfte Rättslig grund

Identifieringsdata
Biometriska data
Finansiella detaljer

Till leverantörer av dataanalys och ID-verifiering för att utföra efterlevnadsverifiering (e-KYC) och bedrägeriförebyggande tjänster.


Samtycke till rättslig skyldighet

Kontaktuppgifter
Transaktionsdata

Till våra agenter och korrespondenter för att tillhandahålla tjänsterna.

Berättigat intresse
Rättslig skyldighet
Samtycke

Kontaktuppgifter
Beteendemässiga och tekniska data

Till annonsörer eller annonsnätverk och sociala medieföretag för att placera personliga placerade annonser i digitala tjänster och anpassa sig till konsumenternas preferenser.

Samtycke
Avtalsenlig skyldighet

*Den juridiska betydelsen och listan över ”tredjepartsleverantörer” kan variera beroende på vilket land du är baserad. För ytterligare information om vilka leverantörer som har tillgång till och varför de har tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com.

5.3 Juridiska och tillsynsmyndigheter

Typer av personuppgifter Syfte Rättslig grund

Identifieringsdata
Videoövervakning
Transaktionsdata
Finansiella detaljer

Vi kan behöva lämna ut dina personuppgifter (inklusive känsliga personuppgifter, som beskrivs ovan) om det begärs av en juridisk myndighet. Vi kan dela dina personuppgifter med juridiska myndigheter för att genomdriva eller tillämpa våra villkor eller något annat avtal eller förståelse som vi kan ha med dig.

Rättslig skyldighet
Avtalsenlig förpliktelse

5.4 Strategiska partners

Typer av personuppgifter Syfte Rättslig grund

Identifieringsdata
Transaktionsdata
Finansiella detaljer

Vi kommer att dela dina personuppgifter när det är nödvändigt med strategiska partners för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Rättslig skyldighet

5.5 Professionella partners

Typer av personuppgifter Syfte Rättslig grund

Identifieringsdata
Videoövervakning
Transaktionsdata
Finansiella detaljer

Vi kommer att dela dina personuppgifter med rådgivare, advokater, konsulter, revisorer eller revisorer för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och för att tillhandahålla våra tjänster och våra avtalsförpliktelser och bästa praxis.

Berättigat intresse

6. Minderåriga

Vi tillhandahåller inte tjänster direkt till barn under 18 år eller samlar proaktivt in deras personliga information. Om du är under 18 år ska du inte använda webbplatsen/appen eller erbjudanden eller dela personuppgifter med oss. Om du får reda på att någon yngre än 18 år olagligt har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com.

7. Datasäkerhet

Vi är fast beslutna att skydda dina personuppgifter och har infört kommersiellt rimliga och lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk och ändring av den information du har anförtrott oss. På Ria strävar vi alltid efter att säkerställa att dina personuppgifter är väl skyddade, i enlighet med internationell bästa praxis. Vi upprätthåller detta åtagande om datasäkerhet genom att genomföra lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder för att skydda och säkra din personliga information.

För att skydda våra system från olaglig åtkomst använder vi säkra, banbrytande fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som kontinuerligt förbättras för att säkerställa högsta säkerhetsnivå i enlighet med internationell bästa praxis och kostnadseffektivitet. Alla personuppgifter förvaras på en säker plats skyddad av brandväggar och andra sofistikerade säkerhetsmekanismer med begränsad administrativ åtkomst.

Personal som har tillgång till dina personuppgifter samt behandlingsaktiviteterna kring dina personuppgifter är avtalsenligt bundna att hålla dina uppgifter privata och följa sekretesspolicyn som vi har implementerat i vår organisation.

Vi strävar efter att uppnå högsta standard för dataskydd genom att anta branschstandardåtgärder för att skydda din integritet.

8. Profilering och automatiserat beslutsfattande

När det uttryckligen överenskommits ger vi dig skräddarsydd information om våra produkter och tjänster. Vi genomför dataanalys för att rikta lämplig kommunikation och reklam till dig inklusive inbjudningar till exklusiva kundevenemang som vi tror att du kan vara intresserad av samt rekommendera produkter och tjänster som vi tror kan vara lämpliga för dig.

I vissa fall använder vi automatiserat beslutsfattande och profilering om det är godkänt enligt lag och nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt. Till exempel den automatiska auktoriseringen för överföringstjänster. Den rättsliga grunden för att fortsätta med profilering och automatiserat beslutsfattande är legitimt intresse.

Vi fattar också automatiserade beslut i processer som transaktionsövervakning för att motverka bedrägerier i enlighet med de lagkrav som gäller förebyggande av penningtvätt av finansiering av terrorism och finansiella tjänster. Beroende på din bostad kan du ha rätt att begära att inte bli föremål för ett helt automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga effekter eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig. Denna rätt kan inte gälla om beslutsfattandet är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig om beslutsfattandet är tillåtet enligt gällande dataskyddslagar eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke.

9. Marknadsföring och reklam

Tredjepartsannonsörer tillhandahåller annonser som visas på vår webbplats, vår app eller någon annanstans i våra tjänster. Tredjepartsannonsörer har inte tillgång till någon av de uppgifter som våra kunder har gett oss direkt. Vanligtvis förlitar sig annonsörer på cookies eller någon annan web-/appbaserad mekanism för att bedöma vilka annonser som kan vara intressanta för dig. Vi placerar inte ”Targeting Cookies” eller aktiverar ”Inriktning” och ”Plats” på ditt system utan ditt samtycke.

Om du har gett ditt samtycke genom att acceptera riktade cookies på webbplatsen eller aktiverat inriktning i appen, kan vi använda tredje part för att göra det (remarketing och liknande målgruppsfunktioner). Du kan välja bort reklam genom att ändra dina cookies-inställningar här.

Tredje parter är inte bundna av vårt integritetsmeddelande. För att förstå sekretesspolicyn för deras meddelanden bör du besöka tredje parts webbplats. Du hittar alla tredje parter som kan använda cookies för inriktning i vår cookiepolicy.

Vi kan kontakta dig från tid till annan (via e-post, SMS, brev eller telefon efter behov och enligt dina specifika instruktioner) och när du har gett oss ditt samtycke till att tillhandahålla riktad marknadsföring om våra tjänster och/eller våra produkter.

9.1 Varför skulle du få elektronisk kommunikation?

Beroende på vilket land du är baserad i kommer du att få marknadsföringskommunikation om du har gett oss tillstånd att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Det betyder att du har valt in under registreringsprocessen eller när som helst i inställningsavsnittet i din profil.

Vi kan också skicka dig elektronisk kommunikation för marknadsföringsändamål när du har en avtalsenlig förpliktelse med oss, det vill säga när du för närvarande använder våra tjänster eller när du inte uttryckligen har begärt att inte ta emot nämnda marknadsföringskommunikation.

Du kommer alltid att informeras och vi kommer att se till att du under användningen av våra tjänster eller till och med under registreringsprocessen har all nödvändig information för att du ska vara medveten om att dina personuppgifter kan användas för det specifika syftet och du kommer, under registreringsprocessen eller under användningen av våra tjänster att ges möjlighet att uttryckligen säga att du inte är intresserad av att ta emot sådan marknadsföringskommunikation. I dessa fall kommer vi att ta bort dig från vår lista och du kommer inte att få några uppdateringar som kan vara av intresse för våra tjänster och produkter. Du kommer att kunna välja tillbaka när som helst.

9.2 Hur kan du välja bort?

Du kommer att kunna återkalla ditt samtycke när som helst genom att använda någon av följande mekanismer:

 • Gå till din profil och uppdatera dina marknadsföringspreferenser.
 • Använd opt-out-länken som du kommer att få i någon av våra meddelanden.
 • Genom att skicka ett mail till dpo@euronetworldwide.com.

Om du har ytterligare frågor angående användningen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och/eller vill börja ta emot marknadsföringskommunikation kan du också skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com.

9.3 Ria Rewards-program

Om du har bestämt dig för att anmäla dig till vårt Ria Rewards-program (om tillgängligt) kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt följande:

a. Identifieringsdata

Detta kan inkludera namn, titel, bostads- och/eller företagsadress, e-post, telefon- och/eller faxnummer och andra kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, bilder, signatur, pass/visuminformation, röstinspelning och officiella referenser.

Vi kommer endast att använda strikt nödvändiga identifieringsuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

Anledningen till att behandla dina personuppgifter Rättslig grund för användning av dina personuppgifter

Tillhandahållande av tjänster.

Avtalsenlig förpliktelse

Kundtjänst: Vi kommer att övervaka och spela in (via automatiserade medel eller transkriptioner) våra telefonsamtal, e-postmeddelanden och chattkonversationer med våra kunder. Vi kommer att använda utskrifter av dessa samtal för att bekräfta instruktioner du ger oss.

Avtalsförpliktelse
Berättigat intresse

Hantera våra kunders konton (registrering och administration).

Förpliktelse före avtal/avtalsenlig förpliktelse

Begära tillgång till verktyg och information: Våra kunder kanske vill ha tillgång till vissa verktyg och information som görs tillgänglig i appen, före eller efter att de beslutat att de vill registrera sig för att använda våra tjänster, inklusive vår valuta- och betaltjänst.

Förpliktelse före avtal/avtalsenlig förpliktelse

Korrespondens inklusive e-post, fax, och alla typer av elektronisk kommunikation, tillsammans med eventuella register över deras konto. Vi behåller också kundtjänstbrev och annan kommunikation mellan oss och alla Euronet-koncernföretag samt våra partners och leverantörer.

Berättigat intresse
Avtalsenlig förpliktelse

b. Transaktionsdata

Vi samlar in personuppgifter såsom hur mycket pengar du har skickat och platsen där du har skickat pengar för att ge dig dina motsvarande poäng för Ria Rewards-programmet.

Anledningen till att behandla dina personuppgifter Rättslig grund för användning av dina personuppgifter

För att ge dig motsvarande poäng

Avtalsenlig förpliktelse

Du kan kontakta Ria Rewards Program för att dra dig ur Belöningsprogrammet, för att rapportera misstänkt eller obehörig kontoaktivitet, eller för att ändra eller korrigera ditt personliga val.

Du kan kontakta Ria Rewards Program genom att ringa vårt avgiftsfria nummer 1800 882 077 under ordinarie öppettider eller via e-post på riarewards@riamoneytransfer.com. Samtal är gratis från fasta och fasta telefoner. Avgifter när du ringer från en mobiltelefon kan dock tillkomma beroende på din mobiloperatör.

Vi kommer att hålla dig uppdaterad så fort Ria Rewards är tillgängligt i ditt land.

10. Beskrivning av rättigheter till personuppgifter

Beroende på var du bor kan dina Personuppgiftsrättigheter enligt tillämplig lag omfatta:

 1. Rätt att veta: rätten att veta vilka personuppgifter som samlas in, säljs eller delas och till vem.
 2. Rätt till åtkomst: rätten att begära tillgång till en kopia av dina personuppgifter.
 3. Rätt till rättelse av felaktigheter: rätten att begära korrigering av felaktigheter i dina personuppgifter.
 4. Rätt till radering: rätten att begära radering av dina personuppgifter där vissa villkor gäller.
 5. Opt-Out rättigheter:
  1. Rätten att välja bort behandling av personuppgifter i syfte att rikta reklam.
  2. Rätten att välja bort behandling av känsliga personuppgifter.
  3. Rätten att välja bort behandling av personuppgifter för profilering för att främja beslut som har rättsliga eller liknande betydande effekter för den registrerade.
 6. Rätten att begränsa användningen och utlämnande av känsliga personuppgifter till specifikt tillåtna ändamål.
 7. Rätt att begränsa behandlingen: rätten att begränsa behandlingen där vissa villkor gäller.
 8. Rätt till dataportabilitet: rätten att få personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra Personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig under vissa förutsättningar.
 9. Rätt att göra invändningar: rätten att invända mot behandling av personuppgifter (dvs. för direkt marknadsföring).
 10. Rättigheter relaterade till automatiserat individuellt beslutsfattande: rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, vilket ger juridiska eller liknande betydande effekter på individen.
 11. Rätt till ingen vedergällning: ett företag får inte diskriminera en individ för att utöva sina rättigheter avseende personuppgifter.

Vi kommer att besvara din begäran så snart som möjligt och inom den tidsram som anges i tillämplig lag.

För tillämpliga rättigheter, se avsnittet Regional Privacy Notice nedan.

För att utöva någon av dina rättigheter måste du skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com. För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att verifiera din identitet och kan be dig att lämna andra detaljer innan du ger dig tillgång till dina personuppgifter eller initierar en ändring av personuppgifter. Om det behövs, om vi inte har en kopia av ditt ID eller något juridiskt giltigt dokument som bevisar din identitet, kommer vi inte att kunna svara på din begäran.

Var medveten om att vissa rättigheter kanske inte kan verkställas på grund av affärsbehov eller juridiska skyldigheter när du tillhandahåller tjänsten. Dina rättigheter kan vara begränsade för att uppfylla andra rättsliga skyldigheter såsom penningtvätt, avtalsenliga och efterlevnadskrav. Trots att du alltid kommer att besvaras när du utövar någon av de rättigheter som anges ovan och/eller eventuella ytterligare rättigheter du kan ha beroende på din jurisdiktion. Om din rätt inte kan verkställas får du alltid en korrekt förklaring.

11. Klagomål om

Om du har ett klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com.

Beroende på tillämplig sekretesslagstiftning kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet eller annat tillsynsorgan om du tror att vi har underlåtit att uppfylla våra skyldigheter enligt detta integritetsmeddelande eller tillämplig lag:

12. Regionala sekretessmeddelanden

12.1 Meddelande till amerikanska konsumenter

Detta meddelande tillhandahålls amerikanska konsumenter och kunder (inklusive tidigare kunder) för att uppfylla kraven i den federala Gramm-Leach-Bliley Act (”GLBA”), där så är tillämpligt, relaterat till insamling, avslöjande och skydd av ”icke-offentlig personlig information” (”NPI”) enligt definitionen av GLBA. I detta meddelande, NPI betyder personligt identifierbar information om en individ som samlas in av Ria som ett finansinstitut enligt GLBA i samband med att Ria tillhandahåller en finansiell produkt eller tjänst, såvida inte informationen lagligen görs offentligt tillgänglig. NPI som samlats in av Ria kan inkludera alla:

 • information som en individ ger Ria för att få en finansiell produkt eller tjänst.
 • information Ria får om en individ från en transaktion som involverar Rias finansiella produkter eller tjänster (dvs. det faktum att individen är en kund/konsument av Ria, kontonummer, betalningshistorik, etc.); eller
 • information Ria får om en individ i samband med att tillhandahålla en finansiell produkt eller tjänst (dvs. information från en konsumentrapport eller domstolsregister).

De kategorier av NPI som kan samlas in av Ria listas i avsnitt 1 i detta sekretessmeddelande.

De kategorier av NPI som kan avslöjas av Ria listas i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.

Kategorierna av dotterbolag och icke-anslutna tredje parter till vilka NPI avslöjas eller kan komma att avslöjas i framtiden listas i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande. Där Ria avslöjar NPI till icke-anslutna tredje parter i enlighet med undantagen enligt GLBA, alla sådana avslöjanden görs enligt lag. En ”icke-ansluten tredje part” är någon person utom ett finansinstituts dotterbolag eller en person som är anställd gemensamt av en finansiell institution och ett företag som inte är institutionens dotterbolag.

De kategorier av information som lämnas ut och till vem enligt gemensam marknadsföring/tjänsteleverantörs undantag från sekretesregeln listas i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.

Om NPI kan avslöjas för icke-anslutna tredje parter, och detta avslöjande inte faller inom något av undantagen i sekretessregeln enligt GLBA, konsumenter och kunder har rätt att välja bort dessa avslöjanden och en opt-out-mekanism kommer att tillhandahållas konsumenten eller kunden.

Meddelande om Rias informationsdelning mellan Euronet Group och dess dotterbolag finns i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande i enlighet med lagen om rättvis kreditrapportering.

Rias policyer och praxis för att skydda sekretess och säkerhet för NPI anges i avsnitt 11 i detta integritetsmeddelande.

Kalifornien Konsumenter

I enlighet med California Consumer Privacy Act kan invånare i Kalifornien utöva följande rättigheter:

 • 1 (Rätt att veta)
 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)
 • 5 (Rätt att välja bort försäljning eller delning av personuppgifter för tvärkontextuell beteendemässig annonsering)
 • 6 (Rätt att begränsa användningen av och utlämnande av känsliga personuppgifter till specifikt tillåtna ändamål)
 • 11 (Rätt till ingen repressalier efter avaktivering eller utövande av andra rättigheter)

12.2 Meddelande till personer bosatta i Europa (EES)

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och utöver de rättigheter som anges i avsnitt 15 ovan kan alla som är bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utöva följande rättigheter:

 • (Rätt till åtkomst)
 • (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • (Rätt till radering)
 • (Rätt att begränsa behandlingen)
 • (Rätt till dataportabilitet)
 • (Rätt att göra invändningar)
 • (Rättigheter relaterade till automatiserat individuellt beslutsfattande)

För att utöva någon av de rättigheter som anges ovan ska du uppfylla de skyldigheter som anges i avsnitt 15 i detta integritetsmeddelande.

Från den dag vi mottar din begäran kommer vi att svara dig inom en maximal tid på 30 dagar, såvida inte en förlängning begärs.

När vi behandlar dina personuppgifter behöver vi dela dina personuppgifter enligt följande:

Typer av data Syfte Rättslig grund Mottagare

Identifieringsuppgifter
Finansiella uppgifter
Transaktionsdata

För att tillhandahålla Tjänsten i Ria-appen

Rättslig skyldighet

Litauens centralbank (Centrolink)

Identifieringsuppgifter
Finansiella uppgifter
Transaktionsdata

För att tillhandahålla Tjänsten i Ria-appen

Rättslig skyldighet

PLAIS

Identifieringsuppgifter
Finansiella uppgifter
Transaktionsdata

För att tillhandahålla Tjänsten i Ria-appen

Rättslig skyldighet

SERC

12.3 Meddelande för invånare i Storbritannien

I enlighet med UK General Data Protection Regulation (UK GDPR) och Data Protection Act 2018 kan alla invånare i Storbritannien utöva följande rättigheter:

 • (Rätt till åtkomst)
 • (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • (Rätt till radering)
 • (Rätt att begränsa behandlingen)
 • (Rätt till dataportabilitet)
 • (Rätt att göra invändningar)
 • (Rättigheter relaterade till automatiserat individuellt beslutsfattande)

För att utöva någon av de rättigheter som anges ovan ska du uppfylla de skyldigheter som anges i avsnitt 15 i detta integritetsmeddelande.

12.4 Meddelande till argentinska invånare

I enlighet med lagen Ley de Protección de Datos Personales 25.326 har du följande rättigheter, enligt definitionerna ovan i avsnitt 15:

 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)

För att utöva dina rättigheter eller din rätt att återkalla eller ställa några tvivel eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på dpo@euronetworlwide.com enligt instruktionerna i avsnitt 15.

Du informeras härmed om att det finns alternativ tillgängliga för dig att begränsa hur vi använder eller avslöjar din personliga information för specifik behandling.

Från den dag vi mottar din begäran kommer vi att svara dig inom högst 5 dagar (för förfrågningar relaterade till radering och uppdatering av dina personuppgifter) eller inom en maximal tid på 10 dagar (för begäran om åtkomst till dina personuppgifter).

12.5 Meddelande till mexikanska invånare

Ria México, med hemvist för att höra och ta emot meddelanden för integritets- och personuppgiftsskyddsändamål som anges i avsnitt 27, och i enlighet med Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (den " mexikanska lagen"), dess förordningar och riktlinjer, gör tillgängligt för sina användare eller potentiella användare i deras egenskap av registrerade, detta integritetsmeddelande, före insamling av personuppgifter, i strikt överensstämmelse med principerna om laglighet, samtycke, information, kvalitet, syfte, lojalitet, proportionalitet och ansvar som krävs enligt den mexikanska lagen.

I syfte att tillhandahålla tjänsterna i dess egenskap av penningöverförare enligt artikel 81-A Bis of Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, kommer Ria México att samla in personuppgifter, om tillämpligt, i enlighet med de rättsliga grunderna som nämns i avsnitt 1, och i samband med följande syften:

 1. Kontrollera att personuppgifterna i röstningsreferensen som lämnats till Ria México överensstämmer med de som finns i registret för Instituto Nacional Electoral Electoral.
 2. Kontrollera att CURP-uppgifterna som lämnats till Ria México matchar de uppgifter som är registrerade i Registro Nacional de Población.

Dessutom, och vid behov, för att följa artiklarna 4 och 4 Bis i de allmänna bestämmelserna som avses i artikel 95 bis i Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito tillämpliga på penningsändare som avses i artikel 81-A Bis i samma lag ("bestämmelserna"), är Ria México juridiskt skyldig att få information om din geolokalisering samt inspelningar av din röst- och ansiktsbild för att få information om din geolokalisering samt inspelningar av din röst- och ansiktsbild för att för att identifiera sina användare eller potentiella användare på ett icke-ansikte mot ansikte sätt, och för att få andra relevanta uppgifter som kommer att förklaras i detalj i den särskilda form som finns tillgänglig i den ansökan som krävs enligt bestämmelserna. Vi kommer alltid att behandla sådan information baserat på ditt samtycke.

Du har följande rättigheter ("ARCO-rättigheterna"):

 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)
 • 9 (Rätt att göra invändningar)

På samma sätt har du också rätt att när som helst begränsa eller återkalla det samtycke som beviljats för behandling av dina personuppgifter, i den utsträckning som lagen tillåter. För att utöva någon av dina ARCO-rättigheter, återkalla ditt samtycke eller för att skicka frågor eller klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på: dpo@euronetworlwide.com enligt instruktionerna i avsnitt 15.

Vi kommer att svara dig senast 20 dagar från det datum då vi mottar din begäran, och den kommer att träda i kraft senast 15 arbetsdagar efter att vi meddelat dig vårt svar.

12.6 Meddelande till chilenska invånare

I enlighet med lagen har du följande rättigheter ("ARCO-rättigheterna"):

 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)
 • 9 (Rätt att göra invändningar)

På samma sätt har du rätt att när som helst återkalla det samtycke som beviljats för behandling av dina personuppgifter i den utsträckning som lagen tillåter det. För att utöva dina ARCO-rättigheter eller din rätt att återkalla eller ställa frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på po@euronetworlwide.com enligt instruktionerna i avsnitt 15.

Du informeras härmed om att det finns alternativ tillgängliga för dig att begränsa hur vi använder eller avslöjar din personliga information för specifik behandling.

Från den dag vi mottar din förfrågan kommer vi att svara dig inom högst 2 dagar.

12.7 Meddelande till malaysiska invånare

I enlighet med Personal Data Protection Act 2010 (”PDPA”) kan kunder förse oss med sina personuppgifter för något av de ändamål som anges i avsnitt 1 i detta integritetsmeddelande. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ytterligare ändamål kommer vi tidigare att informera dig eller be om ditt uttryckliga samtycke.

Du kan när som helst utöva de rättigheter som anges i avsnitt 15. Du kan också dra tillbaka ditt samtycke såvida inte bearbetningsaktiviteten är nödvändig för att uppfylla någon rättslig skyldighet eller för att tillhandahålla dig någon av våra tjänster. Du kan också invända mot behandling om du anser att sådan behandlingsaktivitet kan orsaka skada eller nöd för dig själv.

Från den dag vi mottar din begäran kommer vi att svara dig inom en maximal tid på 21 dagar.

I enlighet med villkoren i PDPA har Ria rätt att ta ut en avgift för behandling av varje begäran om dataåtkomst.

12.8 Meddelande till Nya Zeelands invånare

För alla bosatta i Nya Zeeland är de rättigheter du kan utöva när det gäller behandlingen av dina personuppgifter följande:

 • 1 (Rätt att veta)
 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)
 • 7 (Rätt att begränsa behandlingen)

För att utöva någon av de rättigheter som anges ovan ska du uppfylla de skyldigheter som anges i avsnitt 15 i detta integritetsmeddelande.

Från den dag vi mottar din förfrågan kommer vi att svara dig inom högst 20 dagar.

12.9 Meddelande till australiensiska invånare

För alla invånare i Australien är de rättigheter du kan utöva när det gäller behandlingen av dina personuppgifter följande:

 • 1 (Rätt att veta)
 • 2 (Rätt till tillgång)
 • 3 (Rätt att korrigera felaktigheter)
 • 4 (Rätt till radering)
 • 7 (Rätt att begränsa behandlingen)

Du kan också be oss att förklara vår datapolitik och praxis i enlighet med tillämplig lag.

Från den dag vi mottar din förfrågan kommer vi att svara dig inom högst 30 dagar.

När vi behandlar dina personuppgifter behöver vi dela dina personuppgifter enligt följande:

Typer av data Syfte Rättslig grund Mottagare

Identifieringsuppgifter

För att tillhandahålla identitetsmatchningstjänster som hjälper till att verifiera och skydda din identitet

Samtycke

Australiens regering - Institutionen för inrikes frågor

12.10 Meddelande till indiska invånare

För alla invånare i Indien är de rättigheter du kan utöva när det gäller behandlingen av dina personuppgifter de rättigheter som anges i avsnitt 15. Observera att för att utöva någon av dina rättigheter måste du följa instruktionerna i avsnitt 15.

Du kan utöva din rätt till dataportabilitet och rätten att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som ger rättsliga effekter som profilering, om sådan profilering inte är nödvändig för att tillhandahålla dig någon av våra tjänster.

Från den dag vi mottar din förfrågan kommer vi att svara dig inom högst 30 dagar.

13. Våra företag efter tjänst

Personuppgiftsansvarig är Ria representerad av företagen nedan, beroende på land och tjänst:

13.1 Tjänster för överföring av pengar

Land Företag att kontakta (controller) Kontaktuppgifter

Storbritannien

Euronet Betaltjänster Ab

Del 7: e våningen, North Block, 55 Baker Street, London, Storbritannien, W1U 7EU

Europa (digitalt och mobilt)

Ria Litauen UA

Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Litauen

Europa Agenter

Ria Betalningsinstitut EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid Spanien

polen

Euronet Polska Sp. zo.o

Ul. Inflancka 4c, Warszawa, Polen 00-189

Schweiz

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Zürich, Schweiz 8005

Förenta Staterna

Dandelion Payments, Inc.

7000 Village Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, USA

Puerto Rico

Ria Finansiella tjänster Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, våning 20 SAN JUAN, PR 00918

Kanada

Ria Telecommunications of Canada Inc.

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montréal Quebec H3B0A2 Kanada

mexico

Ria México Betalningslösningar, S. de R.L. de C.V.

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro Mexiko C.P. 76147

Chile

Ria Chile Servicios SPA Finansiärer

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina nr 1502 Santiago de Chile, Chile

Argentina

EURONET PAYMENT
SERVICES LIMITED Sociedad extranjera

Place de Cornavin 14 — 16, Genève - 1201

Turkiet

Ria Turkiet Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Merkezi: Büyükdere Cad. Nr: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İstanbul MERSİS Nr: 0735085750500016

Malaysia

IME M SDN BHD

Enhet 38-02 Nivå 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

Singapore

Ria Finansiella tjänster Singapore PTE. LTD.

152 Beach Road #19 -01/02, Gateway East, Singapore 189721

Filippinerna

Ria pengaöverföring, INC.

38: e våningen, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filippinerna

Australien

Ria pengaöverföring, INC.

Nivå 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

Nya Zeeland

Ria pengaöverföring, INC.

Level 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland City, 1010, Nya Zeeland

13.2 Ria-butiker och valutaväxlingstjänster.

Land Företag att kontakta (controller) Kontaktuppgifter

Italien

Ria Italia S.r.l. Unipersonale

Via Francesco Benaglia, n. 13 — Rom, 00153

Schweiz

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 — 16, Genève - 1201 *** Företagets registrerade adress är Langstrasse 192, 8005 Zürich

Frankrike

Ria France S.A.S

Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bryssel

belgien

Ria Envia Belgien SPRL

ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa

Tyskland

Ria Deutschland GmbH

Friedrichstr. 200 10117 Berlin

Sverige

Ria Finansiella tjänster Sverige AB

Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna

Norge

Ria Finansiella tjänster Norge AS

Skippergata 33, 0186 Oslo

Danmark

Ria Finansiella tjänster Danmark ApS

Nørre Voldgade 21, 1358 Köbenhavn K

Du kan alltid skicka en begäran till vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: dpo@euronetworldwide.com.

Hur kan jag kontakta företaget angående mina uppgifter? För att göra en begäran eller konsultation kan du: