Algemene Voorwaarden van RIA Lithuania UAB

Gedateerd 16 april 2024

1. INLEIDING

Deze Algemene Voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) worden aangeboden door RIA Lithuania UAB, een bedrijf dat is opgericht in de Republiek Litouwen met registratienummer 305592651 en zijn maatschappelijke zetel op Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania, met het fiscale licentienummer 52 dat op 26 november 2020 is uitgegeven door de Bank van Litouwen, die ons machtigt om Onze Diensten te verlenen en te handelen onder de naam "Ria" (hierna te noemen "Ria", "wij/we", "ons" of "onze"). Onze andere contactgegevens worden verstrekt in artikel 26 van deze Algemene Voorwaarden.

We staan vermeld op de openbare lijst van erkende betalingsinstellingen die wordt beheerd door de Bank van Litouwen en die beschikbaar is via de link: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants. Onze licentie is gepubliceerd op de officiële website van de Bank van Litouwen, beschikbaar via de link: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants/ria-lithuania-uab

De Bank van Litouwen is de toezichthoudende autoriteit van onze vergunde activiteiten. De contactgegevens van de Bank van Litouwen vindt u hieronder:

Adres: Gedimino ave. 6, Vilnius, LT-01103, Litouwen
Telefoonnummer: +370 800 50 500
E-mail: info@lb.lt
Meer informatie is beschikbaar op de officiële website van de Bank van Litouwen:
http://www.lb.lt/

Het is belangrijk dat u deze Algemene Voorwaarden leest en begrijpt voordat u ze accepteert. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en beschikbaar op de mobiele applicatie Ria Money Transfer die wordt beheerd door Ria en/of elk ander bedrijf binnen Onze Groep (de “Ria Money Transfer-app”). De Algemene Voorwaarden beschrijven uw verantwoordelijkheden aan ons en onze verantwoordelijkheden aan u, inclusief de mate waarin wij jegens u aansprakelijk zijn. Meer informatie is ook te vinden in het gedeelte "Veelgestelde vragen" van de Ria Money Transfer-app.

DOOR INFORMATIE TE VERSTREKKEN DIE NODIG IS OM EEN BETALINGSTRANSACTIE UIT TE VOEREN EN DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. GEBRUIK GEEN VAN ONZE DIENSTEN ALS U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN EEN WETTELIJK BINDENDE OVEREENKOMST EN HET IS BELANGRIJK DAT U DE TIJD NEEMT OM ZE AANDACHTIG TE LEZEN. AANGEZIEN HET INITIËREN VAN EEN BETALINGSTRANSACTIE WORDT BESCHOUWD ALS EEN EENMALIGE (ENKELE) TRANSACTIE, WORDT U TELKENS WANNEER U EEN BETALING VIA ONS PLATFORM INITIEERT GEVRAAGD OM DE TOEPASSELIJKE VERSIE VAN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN.

WAARSCHUWING VOOR CONSUMENTENFRAUDE: GELD OVERMAKEN IS NET ALS CONTANT GELD VERZENDEN. BESCHERM UZELF TEGEN FRAUDE DOOR UITSLUITEND GELD TE VERZENDEN NAAR PERSONEN DIE U KENT OF WAARVAN U KUNT VERIFIËREN DAT ZE BETROUWBAAR ZIJN. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER VEILIG GELD VERZENDEN MET RIA. ALS U DENKT DAT U HET SLACHTOFFER BENT VAN FRAUDE OF OPLICHTING, NEEM DAN ONMIDDELLIJK CONTACT MET ONS OP VIA 028086573 OF VIA E-MAIL NAAR antifraude@riamoneytransfer.com EN NEEM CONTACT OP MET DE PLAATSELIJKE HANDHAVINGSINSTANTIES.

2. OVERZICHT

Deze Algemene Voorwaarden regelen de levering van Onze Diensten, die bestaan uit de uitvoering van Betalingstransacties die u bestelt via de Ria Money Transfer-app. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Ria Money Transfer-app, waar u ons opdracht geeft en waar we overeenkomen om Onze Diensten uit te voeren, inclusief alle inhoud, functionaliteit en services die via deze app worden aangeboden.

Onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden zijn afhankelijk van onze acceptatie van u als gebruiker (onze klant) naar ons eigen goeddunken, en we behouden ons het recht voor om te weigeren om Onze Diensten aan u te leveren zonder een reden op te geven. U moet onmiddellijk alle informatie en documentatie verstrekken die we op enig moment van u kunnen vragen om ons in staat te stellen te voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan ons zijn gesteld met betrekking tot Onze Diensten, inclusief zoals vereist door antiwitwas- en antiterrorismefinancieringsvoorschriften, en u stemt ermee in dat wij contact met u kunnen opnemen voor deze doeleinden.

Onder deze Algemene Voorwaarden ontvangt u alleen een dienst voor geldovermaking. Er wordt geen betaalrekening voor u geopend.

3. DEFINITIES

De volgende termen die in deze Algemene Voorwaarden in hoofdletters worden gebruikt, hebben de hieronder aangegeven betekenis en reikwijdte:

"Bankkaart" betekent een creditcard van Visa of MasterCard, of een betaalkaart, die op uw naam staat. "Werkdag" betekent maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen in Litouwen.

"Kaartuitgever" betekent de uitgever en eigenaar van een Bankkaart.

"Geldovermaking" is een betalingsdienst waarbij we geld van u ontvangen, zonder dat een betaalrekening bij ons wordt aangemaakt op uw naam of de naam van de Ontvanger, uitsluitend met het oog op het overboeken van dit geld naar de Ontvanger of een andere betalingsdienstaanbieder die namens de Ontvanger handelt en (of) wanneer dit geld namens de Ontvanger wordt ontvangen en beschikbaar wordt gesteld.

"Onze Groep" wordt gedefinieerd in artikel 21 hieronder.

"Onze Diensten" betekent de geldovermakingsdienst die wij u bieden.

"Betalingsagent" betekent een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die optreedt als een externe aanbieder van betalingsdiensten of onze agentschap en geld uitbetaalt aan de Ontvanger in het land van bestemming dat door u is aangegeven in de Betalingsopdracht die door u is geïnitieerd tijdens het gebruik van Onze Diensten.

"Betalingsopdracht" betekent alle instructies die door u aan ons zijn verstrekt met het verzoek om een Betalingstransactie uit te voeren.

"Betalingstransactie" betekent de overdracht van geld naar een Ontvanger die door u is geïnitieerd tijdens het gebruik van Onze Diensten.

"Ontvanger" betekent de persoon die u heeft aangewezen als de ontvanger van de Betalingstransactie, die voor ons aanvaardbaar is en die de overboeking ontvangt via een aangewezen Betalingsagent of via bankoverschrijving naar de bankrekening van een dergelijke aangewezen persoon.

"Ria Money Transfer-app" wordt gedefinieerd in de paragraaf met de titel 'Inleiding' hierboven.

De termen "u", "uw" en "gebruiker" betekenen u, de individuele persoon die een contract met ons aangaat voor de levering van Onze Diensten.

Andere termen die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, worden gedefinieerd in de onderstaande tekst.

4. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

Elke Betalingstransactie die we voor u uitvoeren, is een afzonderlijk contract waarin de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen die gelden op het moment dat uw Betalingstransactie wordt geïnitieerd. U dient de Ontvanger van de Betalingstransactie dienovereenkomstig te informeren.

Op uw verzoek sturen we u per e-mail een kopie van de voorwaarden die relevant zijn voor uw uitgevoerde Betalingstransactie of door deze in uw account in de Ria Money Transfer-app te plaatsen. Dit wordt kosteloos gedaan.

5. WIJZIGINGEN

We kunnen de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wijzigingen in de wet of regelgevende vereisten of vanwege veranderingen in marktomstandigheden. Mocht u van plan zijn om in de loop van de tijd meerdere Betalingstransacties door gebruik te maken van Onze Diensten, houd er dan rekening mee dat de Algemene Voorwaarden mogelijk zijn gewijzigd sinds de laatste keer dat u een transactie via ons heeft uitgevoerd en dat u ze moet lezen voordat u aanvullende Betalingstransacties initieert.

Nadat uw eerste Betalingstransactie is geïnitieerd, vindt u de bijgewerkte Algemene Voorwaarden in de Ria Money Transfer-app. Dergelijke updates zullen u niet ontslaan van uw plicht om de toepasselijke Algemene Voorwaarden te lezen en te bevestigen voorafgaand aan het initiëren van elke nieuwe Betalingstransactie die voor u beschikbaar zal worden gemaakt in de Ria Money Transfer-app.

Wijzigingen die we aanbrengen in deze Algemene Voorwaarden zijn normaal gesproken alleen van toepassing op Betaalopdrachten die zijn aangegaan na de datum waarop de herziene Algemene Voorwaarden van kracht worden, maar zijn ook van toepassing op Betaalopdrachten die zijn aangegaan vóór die datum indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke of reglementaire vereisten. In elk geval, en om twijfel te voorkomen, zal de bijgewerkte versie van de Algemene Voorwaarden de vorige versie vervangen.

We kunnen niet garanderen dat de Ria Money Transfer-app, of enige inhoud daarin, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van de gehele of een deel van de Ria Money Transfer-app opschorten, intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen. We zullen proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen (bijvoorbeeld door een bericht te plaatsen in de Ria Money Transfer-app of door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u het laatst hebt opgegeven) van een geplande opschorting of intrekking.

6. TOEGANG TOT ONZE DIENSTEN

Door de Ria Money Transfer-app te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent en de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract met ons aan te gaan. Als het op betrouwbare wijze onder onze aandacht komt dat u jonger bent dan 18 jaar, zullen we uw account (profiel) annuleren en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, al uw informatie verwijderen uit ons systeem en onze dossiers, behalve voor zover het door ons moet worden opgeslagen onder de toepasselijke wetgeving.

U moet een geldig gebruikersaccount hebben om Onze Diensten te gebruiken ("gebruikersaccount"). U kunt via de Ria Money Transfer-app een gebruikersaccount aanmaken door uw persoonlijke gegevens en een wachtwoord in te voeren en uw acceptatie van de Algemene Voorwaarden te bevestigen. Als we uw aanvraag accepteren, zullen we uw gebruikersaccount aanmaken en deze activeren voor gebruik zodat u toegang kunt krijgen tot Onze Diensten, met inachtneming van de beperkingen die zijn uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. Alle informatie die u verstrekt, wordt opgeslagen in uw gebruikersaccount en onderhouden door ons en/of bepaalde bedrijven die door ons of Onze Groep zijn ingeschakeld om Onze Diensten te verlenen. Het hebben van een gebruikersaccount verplicht u niet om Onze Diensten te gebruiken of om andere regelmatige acties of controles uit te voeren. U hebt het recht om het gebruikersaccount op elk gewenst moment te verwijderen. Uw gebruikersaccount maakt Onze Diensten gebruiksvriendelijker voor u en is een tool waarmee we uw eerdere gegevens opnieuw kunnen matchen met uw nieuwe gebruik van Onze Diensten.

U krijgt toegang tot Onze Diensten via de Ria Money Transfer-app door uw gebruikersnaam en wachtwoord correct in te voeren (samen uw "Gebruikers-ID"), en door uw identiteit te verifiëren met een eenmalig wachtwoord (OTP) wanneer u daarom wordt gevraagd, maar in geen andere omstandigheden. Uw Gebruikers-ID is strikt vertrouwelijk, persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u uw gebruikers-ID en alle andere beveiligingsfuncties die zijn geassocieerd met uw toegang tot de Ria Money Transfer-app (inclusief eventuele gegevens van Betalingsopdrachten) veilig en beveiligd bewaart. DEEL NOOIT UW GEBRUIKERS-ID MET IEMAND, SCHRIJF HET NOOIT OP EN GEEF NIEMAND TOEGANG TOT DE RIA MONEY TRANSFER-APP! Als u zich bewust wordt of vermoedt dat uw Gebruikers-ID niet langer vertrouwelijk is of op enige wijze is gecompromitteerd, of als u uw mobiele telefoon bent kwijtgeraakt en vermoedt dat iemand toegang heeft verkregen tot uw gebruikersaccount en de Ria Money Transfer-app, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen via het e-mailadres of telefoonnummer van onze klantenservice in het land waar u woont. Raadpleeg onze lijst met contactgegevens van onze klantenservice per land. Eventuele onnodige vertraging in het contact opnemen met ons kan van invloed zijn op de veiligheid van Onze Diensten en/of ertoe leiden dat u aansprakelijk bent voor eventuele verliezen.

Aangezien wij geen betaalrekening voor u openen, moet u uw Bankkaart die is uitgegeven door een Kaartuitgever aan uw gebruikersaccount koppelen om Onze Diensten te gebruiken met uw gebruikersaccount. Om een Betalingstransactie via ons te starten, wordt u verzocht fondsen van die Bankkaart af te schrijven, die vervolgens door ons aan de Ontvanger worden overgemaakt. Afschrijving van fondsen van de Bankkaart kan onderworpen zijn aan aanvullende vereisten die worden toegepast door de Kaartuitgever (bijv. authenticatie van afschrijving kan vereist zijn) en het is uw verantwoordelijkheid om aan dergelijke vereisten te voldoen.

Zodra u ons informeert het ongeoorloofde gebruik van uw Gebruikers-ID of Ria Money Transfer-app, zullen we met deze informatie alle nodige maatregelen nemen om verder gebruik van uw gebruikersaccount te voorkomen. We zullen u op de hoogte brengen van dergelijke stappen nadat we ze hebben genomen en de redenen voor het nemen van dergelijke stappen aangeven, tenzij we om juridische redenen daartoe verhinderd zijn. Het nemen van deze stappen maakt ons niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die wordt veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van uw verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden. Het is echter mogelijk dat we beperkte mogelijkheden hebben om ongeoorloofd gebruik van uw Bankkaart die aan uw gebruikersaccount is gekoppeld te voorkomen. Om maximale veiligheid te garanderen, dient u ook altijd contact op te nemen met de Kaartuitgever die de Bankkaart aan u heeft uitgegeven. Met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, bent u verantwoordelijk voor schade die ons wordt toegebracht als gevolg van het ongeoorloofde gebruik van uw Gebruikers-ID.

We behouden ons het recht voor om uw Gebruikers-ID naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook uit te schakelen, inclusief als u naar onze mening niet hebt voldaan aan een bepaling van de Algemene Voorwaarden.

7. VEREISTE HARDWARE EN SOFTWARE

U moet beschikken over apparatuur of telecommunicatielijnen, waaronder een computer of mobiel apparaat met een besturingssysteem dat door ons kan worden bediend, en een mogelijkheid om gegevens op een duurzame drager op te slaan, bijvoorbeeld in uw mobiele telefoon (of een printer om gegevens af te drukken en te bewaren op papier), wat nodig kan zijn om Onze Diensten te gebruiken. U erkent dat bepaalde software en apparatuur die u gebruikt mogelijk niet in staat zijn om onze software te ondersteunen en dat u als gevolg daarvan Onze Diensten mogelijk niet kunt gebruiken. U dient de kennisgevingen, bekendmakingen en verklaringen die we u elektronisch toesturen op te slaan.

Om kennisgevingen, openbaarmakingen en verklaringen die elektronisch worden verstrekt te bekijken en op te slaan, moet u beschikken over:

(i) Een apparaat dat werkt op een platform met de kwaliteit van de Android- of iOS-omgeving of hoger
(ii) Een internetverbinding
(iii) Een actuele versie van Android 4.4 (of hoger) of iOS 8 (of hoger)
(iv) Een apparaat en besturingssysteem die al het bovenstaande kunnen ondersteunen

We behouden ons het recht voor om de ondersteuning van software stop te zetten als deze naar onze mening lijdt aan een beveiligingslek of ander gebrek waardoor deze ongeschikt is voor gebruik met Onze Diensten.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het beleid, de goederen of diensten van andere personen of websites die gelinkt zijn aan of toegankelijk zijn via de Ria Money Transfer-app. Het bestaan van een link naar een andere mobiele applicatie of website vormt geen goedkeuring van of associatie met een dergelijke mobiele applicatie, website of een persoon die een dergelijke mobiele applicatie of website beheert. Wanneer u vertrouwt op inhoud, beleid of diensten van andere personen of websites, doet u dat op eigen risico. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot dergelijke mobiele applicaties of websites moeten worden gericht aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer ervan.

8. BETALINGSOPDRACHTEN GEVEN

Onderhevig aan de Algemene Voorwaarden kunt u Onze Diensten gebruiken door in te loggen op de Ria Money Transfer-app en ons in die app uw Betalingsopdrachten te geven.

Elke Betalingsopdracht moet de soorten gegevens bevatten die we van tijd tot tijd vaststellen om de Betalingsopdracht uit te kunnen voeren, inclusief (maar niet beperkt tot) de volgende gegevens:

 • Naam en andere details (bijv. een adres en geboortedatum in sommige gevallen) ter identificatie van de Ontvanger.
 • Land van bestemming van de Betalingstransactie.
 • Bedrag en valuta van de Betalingstransactie.
 • In het geval van een Betalingstransactie naar de bankrekening van een Ontvanger, de IBAN-code (International Bank Account Number) wanneer die bankrekening een IBAN-code heeft, of in elk geval de overeenkomstige bankrekeningcode.
 • In gevallen waarin geld door de Ontvanger moet worden ontvangen op een specifieke locatie van de Betalingsagent is het relevante adres vereist om de ophaallocatie van de Betalingsagent te identificeren.

Nadat u de bovenstaande gegevens hebt ingevoerd, moet u de Betalingsopdracht verifiëren met de middelen die worden vereist door uw Kaartuitgever en door ons.

We accepteren alleen een Betalingsopdracht die aan ons wordt gegeven via de Ria Money Transfer-app. Uw instructie om een Betalingstransactie uit te voeren, wordt door ons behandeld als uw toestemming voor ons om door te gaan met die Betalingstransactie en onze autorisatie om die Betalingstransactie uit te voeren.

We accepteren betaling met een Bankkaart als de aangewezen betalingsmethode voor de uitvoering van uw Betalingstransactie en de klantvergoeding die wij in rekening brengen voor de Betalingstransactie. U moet:

(i) uw Kaartuitgever machtigen om het geld dat wij nodig hebben voor de Betalingstransactie over te maken, zodat: (a) dit geld wordt afgeschreven van de rekening die aan uw Bankkaart is gekoppeld; en (b) we een autorisatie ontvangen van de Kaartuitgever en vervolgens het door ons vereiste geld ontvangen om door te gaan met de Betalingsopdracht;
(ii) ervoor zorgen dat uw betalingsmethode voldoende geld of krediet beschikbaar heeft en op tijd door ons wordt ontvangen om ons in staat te stellen door te gaan met de Betalingsopdracht;
(iii) ervoor zorgen dat we het geld hebben ontvangen dat we nodig hebben om door te gaan met de Betalingstransactie voordat we uw Betalingsopdracht uitvoeren. Dit bedrag moet onmiddellijk beschikbaar zijn voor ons in vrijgemaakte fondsen en worden overgemaakt met uw Bankkaart.

We verstrekken geen krediet en zijn niet in staat om geld voor te schieten om een deel van uw Betalingstransactie te dekken.

Uw Kaartuitgever en/of uw bank of kredietinstelling zullen ook algemene voorwaarden hebben die van toepassing zijn op uw gebruik van uw Bankkaart of bankrekening waaraan de Bankkaart is gekoppeld. U moet dergelijke overeenkomst(en) raadplegen wanneer u geld overmaakt voor de Betalingstransactie omdat dergelijke voorwaarden de heffing van vergoedingen en kosten en andere bepalingen kunnen omvatten die worden opgelegd door uw Kaartuitgever en/of uw bank of kredietinstelling.

9. VALUTAWISSELING

Als u ons vraagt om een Betalingsopdracht voor een Betalingstransactie uit te voeren ten gunste van een Ontvanger in een andere valuta dan de euro (EUR), dan zullen we controleren of we de gevraagde valuta kunnen verstrekken. Als dat het geval is, dan zullen we een retailwisselkoers hanteren bovenop eventuele servicekosten en we zullen u vertellen wat deze retailwisselkoers is voordat de Betalingsopdracht wordt geautoriseerd. De uitbetalingsvaluta voor een dergelijke Betalingstransactie wordt door ons verworven tegen een groothandelskoers die fluctueert. Het verschil tussen de retailwisselkoers die op een dergelijke Betalingstransactie wordt toegepast en de groothandelswisselkoers waartegen we de uitbetalingsvaluta hebben verworven, wordt door ons en/of de Betalingsagent behouden als inkomsten, naast eventuele servicekosten. Voordat u de Betalingsopdracht bevestigt, krijgt u altijd de geldende wisselkoers te zien op het scherm van de Ria Money Transfer-app. Zo krijgt u de gelegenheid om de Betalingsopdracht stop te zetten als de wisselkoers voor u onaanvaardbaar is.

Raadpleeg voor meer informatie over de prijscalculator (met beschikbare valuta's en landen en wisselkoersen), uitbetalingslocaties, klantentarieven en wisselkoersen het gedeelte 'Veelgestelde vragen' van de Ria Money Transfer-app.

10. UITVOERING VAN BETALINGSTRANSACTIES

Onze Diensten bieden verschillende opties waarmee een Betalingstransactie kan worden ontvangen, waaronder contant geld bij een Betalingsagent of directe overboeking naar een bankrekening van de Ontvanger.

Algemene bepalingen die van toepassing zijn op elke Betalingstransactie

Zodra een Betalingsopdracht door ons is ontvangen, is deze onherroepbaar (behalve voor zover deze door u kan worden ingetrokken zoals uiteengezet in artikel 18). Een Betalingsopdracht wordt beschouwd als ontvangen op het moment dat we vaststellen in onze systemen dat deze daadwerkelijk is ontvangen, met inachtneming van de volgende uitzonderingen: (i) als de Betalingsopdracht is geregistreerd als ontvangen op een niet-Werkdag, wordt deze beschouwd als ontvangen op de eerstvolgende Werkdag, (ii) als de Betalingsopdracht is geregistreerd als ontvangen op een Werkdag, maar niet tijdens kantooruren, namelijk van 8:00 tot 17:00 uur Litouwse tijd, wordt deze beschouwd als ontvangen op de eerstvolgende Werkdag. Als we een Betalingsopdracht uitvoeren op basis van door u verstrekte onjuiste gegevens (bijvoorbeeld onjuiste IBAN voor de bankrekening van de Ontvanger), wordt de Betalingsopdracht geacht correct te zijn uitgevoerd en zijn wij niet aansprakelijk voor geleden verliezen. Hoewel we niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de uitvoering van de Betalingsopdracht op basis van de onjuiste gegevens die door u zijn verstrekt, zullen we alle redelijke maatregelen nemen om de uitgevoerde betalingsoperatie te volgen en zullen we redelijke inspanningen verrichten om het geld terug te krijgen. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving wordt alle informatie waarover wij beschikken die nodig is om de uitgevoerde betalingsoperatie te volgen, aan u verstrekt om u te helpen rechtstreeks contact op te nemen met de persoon die de betaling heeft ontvangen in plaats van uw beoogde Ontvanger.

Zodra een Betalingsopdracht door ons is ontvangen en uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, zullen wij u zonder onnodige vertraging de volgende informatie in elektronische vorm verstrekken via de Ria Money Transfer-app:

 • Een referentienummer waarmee u de Betalingstransactie en de Ontvanger kunt identificeren
 • Het bedrag van de Betalingstransactie vermeld in de valuta die is gebruikt in de Betalingsopdracht
 • Bevestiging van eventuele klantkosten en/of kosten in verband met de Betalingstransactie die u aan ons moet betalen
 • Als een Betalingstransactie valutawisseling vereist, de wisselkoers die door ons wordt gebruikt om de Betalingstransactie uit te voeren en het bedrag van de Betalingstransactie na deze valutaomrekening
 • De datum waarop we de Betalingsopdracht hebben ontvangen

Wanneer de Betalingstransactie is bevestigd, ontvangt u automatisch een e-mailbericht op het door u opgegeven e-mailadres. Zodra de Betalingstransactie door ons is uitgevoerd, ontvangt u ook e-mailberichten op het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt ter bevestiging van (i) wanneer het geld bij de Betalingsagent is aangekomen en (ii) indien van toepassing, wanneer het geld is geïnd door de Ontvanger.

Als een Betalingstransactie niet binnen 21 of 30 dagen (afhankelijk van de Betalingsagent die bij de Betalingstransactie betrokken is) aan een Ontvanger wordt betaald, zullen we de Betalingstransactie automatisch annuleren en u hiervan op de hoogte stellen. Daarna zal het geld waaruit de Betalingstransactie bestaat niet beschikbaar zijn voor inning door de Ontvanger en zal het door ons in bewaring worden gehouden totdat we in staat zijn om het aan u terug te betalen (dit zal gebeuren via dezelfde betalingsmethode die u heeft gebruikt om de Betalingstransactie te financieren).

Inning van een Betalingstransactie via een Betalingsagent

Als we op een Werkdag voor 17:00 uur (Litouwse tijd) een Betalingsopdracht hebben ontvangen met de benodigde vrijgemaakte fondsen en de kosten die aan de Betalingstransactie zijn verbonden, wordt de Betalingsopdracht geacht door ons te zijn ontvangen op die Werkdag. Als een Betalingsopdracht door ons wordt ontvangen na 17:00 uur (Litouwse tijd) op een Werkdag of op een dag die geen Werkdag is, wordt de Betalingsopdracht geacht door ons te zijn ontvangen op de Werkdag volgend op de dag waarop de Betalingsopdracht is ontvangen. De Werkdag waarop een Betalingsopdracht geacht wordt te zijn ontvangen, wordt de "Dag van Ontvangst" genoemd.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving zullen we doorgaan met de uitvoering van de Betalingsopdracht en zullen we geld beschikbaar stellen aan de Ontvanger, uiterlijk aan het einde van de Werkdag volgend op de Dag van Ontvangst.

Voor reguliere Betalingstransacties is het geld normaal gesproken binnen enkele minuten beschikbaar voor inning, afhankelijk van de kantooruren van de betreffende Betalingsagent, indien van toepassing. In sommige landen kunnen Onze Diensten vertraging oplopen of kunnen andere beperkingen van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice, waarvan de contactgegevens in artikel 26 van de Algemene Voorwaarden staan.

Om een Betalingstransactie te innen bij een Betalingsagent, moet de Ontvanger alle gegevens over de Betalingstransactie die wij nodig hebben verstrekken (de "Inningsgegevens"). De Ontvanger moet ook een identiteitsbewijs met foto overleggen (bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart). De aanvaardbare vormen van identiteitsbewijs zijn afhankelijk van het land waarin het geld wordt geïnd. U blijft eindverantwoordelijk voor het verzenden van de Inningsgegevens naar de Ontvanger.

U DIENT GEEN INNINGSGEGEVENS (BEWERKT OF ANDERSZINS) AAN IEMAND ANDERS DAN DE DOOR U GEKOZEN ONTVANGER TE GEVEN. U MOET OOK ALLE REDELIJKE MAATREGELEN TREFFEN OM TE ZORGEN DAT NIEMAND ANDERS DAN DE DOOR U GEKOZEN ONTVANGER DE INNINGSGEGEVENS OF EEN DEEL DAARVAN KAN BEMACHTIGEN. INDIEN U INNINGSGEGEVENS DIRECT OF INDIRECT VRIJGEEFT AAN IEMAND ANDERS DAN DE DOOR U GEKOZEN ONTVANGER, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK ALS WIJ HET GELD BETALEN AAN EEN ANDERE PERSOON DAN DE ONTVANGER, DIE DE BETALINGSAGENT DE INNINGSGEGEVENS EN EEN SCHIJNBAAR GELDIG IDENTITEITSBEWIJS OVERLEGT.

Inning van een Betalingstransactie via een bankrekening en/of in een andere valuta

Bij een Betalingstransactie (i) naar een staat buiten de EER of (ii) onderworpen aan een omrekening van meerdere valuta's tussen de euro en een andere valuta van een lidstaat van de Europese Unie of een lidstaat van de EER of (iii) die niet zal worden uitbetaald in euro's of (iv) die op de bankrekening van de Ontvanger zal worden gestort, wordt het geld uiterlijk aan het einde van de vierde Werkdag na de Dag van Ontvangst aan de Ontvanger ter beschikking gesteld.

Bankpraktijken en uitvoeringstermijnen voor Betalingstransacties kunnen variëren als de rekening van de Ontvanger voor wie uw Betalingstransactie bestemd is, zich buiten de EER bevindt of een rekening is in een valuta van buiten de EER. Voor meer informatie over wanneer een Betalingstransactie op een dergelijke rekening wordt bijgeschreven, dient u contact op te nemen met de rekeningverstrekker van de Ontvanger.

11. ONGEAUTORISEERDE BETALINGSTRANSACTIES

We kunnen jegens u aansprakelijk zijn volgens de toepasselijke wetgeving wanneer we een Betalingstransactie voor u uitvoeren waarvoor u ons niet hebt geautoriseerd.

Als u denkt dat we mogelijk een Betalingstransactie hebben uitgevoerd waarvoor u ons niet hebt geautoriseerd, dient u ons dit zo snel mogelijk te laten weten via de contactgegevens die zijn vermeld in artikel 26 hieronder. We zullen de zaak dan onderzoeken.

Onder voorbehoud van onderstaande alinea's zullen we, indien we een dergelijke Betalingstransactie hebben uitgevoerd en het onderzoek aantoont dat een Betalingstransactie inderdaad is uitgevoerd zonder uw autorisatie, het volledige bedrag van die Betalingstransactie onmiddellijk (uiterlijk aan het eind van de volgende Werkdag) aan u terugbetalen.

U hebt geen recht op een dergelijke terugbetaling:

 • Als u ons niet zonder onnodige vertraging schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat er mogelijk een ongeautoriseerde Betalingstransactie heeft plaatsgevonden, en in ieder geval niet later dan 13 maanden na de datum waarop de ongeautoriseerde Betalingstransactie werd uitgevoerd, of
 • Als de Betalingstransactie door u is geautoriseerd, of
 • Als een ongeautoriseerde Betalingstransactie is uitgevoerd door uw schuld (bijvoorbeeld als u uw gebruikersaccount en authenticatiegegevens hebt vrijgegeven), of
 • Als we een redelijke grond hebben om fraude bij dergelijke acties te vermoeden en we dit melden aan de Bank van Litouwen (in welk geval de terugbetaling wordt opgeschort in afwachting van het onderzoek van de fraudezaak)

U bent jegens ons aansprakelijk voor alle verliezen die we op enig moment lijden of oplopen in verband met fraude of frauduleuze activiteiten door u. U zult echter geen verlies lijden of kosten oplopen in het geval dat een ongeautoriseerde Betalingstransactie buiten uw schuld door ons wordt uitgevoerd.

12. NIET-UITVOERING OF FOUTE UITVOERING VAN BETALINGSTRANSACTIES

Wij, als uw betalingsdienstaanbieder, zijn verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van Betalingstransacties, op voorwaarde dat alle door u verstrekte gegevens voor de Betalingstransactie juist zijn, correct zijn ingediend en er geen reden is om de uitvoering van de Betalingstransactie te weigeren. Dienovereenkomstig kunnen we jegens u aansprakelijk zijn volgens de toepasselijke wetgeving wanneer we een Betalingstransactie die u ons hebt geautoriseerd, niet of onjuist uitvoeren.

Als u denkt dat we een dergelijke Betalingstransactie niet of onjuist hebben uitgevoerd, dient u ons dit zo snel mogelijk te laten weten via de contactgegevens die zijn vermeld in artikel 26 hieronder en, als u daarom verzoekt, zullen we de kwestie onmiddellijk onderzoeken en u de uitkomst van ons onderzoek laten weten.

Onder voorbehoud van onderstaande alinea's zullen we, indien we een dergelijke Betalingstransactie niet of onjuist hebben uitgevoerd, zonder onnodige vertraging de fout herstellen en corrigeren en het bedrag van de niet uitgevoerde of onjuist uitgevoerde Betalingstransactie leveren zoals oorspronkelijk geïnstrueerd. Wij zullen u geen kosten in rekening brengen voor een dergelijke gecorrigeerde Betalingstransactie.

U hebt geen recht op de bovengenoemde remedie:

 • Als u ons niet zonder onnodige vertraging (en in elk geval niet later dan 13 maanden na de datum waarop de onjuiste Betalingstransactie werd uitgevoerd) schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat u zich bewust bent geworden van het door ons onjuist of niet uitvoeren van een door u geautoriseerde Betalingstransactie, of
 • Als we kunnen aantonen dat het geautoriseerde bedrag op het juiste moment door de Ontvanger is ontvangen, of
 • Als het niet of onjuist uitvoeren te wijten was aan het feit dat u ons onvolledige of onjuiste informatie hebt verstrekt of anderszins aan uw schuld te wijten was

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor het niet of onjuist uitvoeren van een Betalingstransactie als de reden onze weigering was om door te gaan met die Betalingstransactie of een deel ervan, of als de Betalingstransactie door uw schuld onjuist is uitgevoerd (bijvoorbeeld door het verstrekken van onjuiste betalingsgegevens of onjuiste gegevens over de Ontvanger).

13. KOSTEN

Voor het gebruik van Onze Diensten worden transactiekosten in rekening gebracht op de Bankkaart die u opgeeft als de betalingsmethode voor uw Betalingstransactie, evenals klantkosten en eventuele andere kosten zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. In overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voordat een Betaalopdracht wordt uitgevoerd, zullen wij u informatie verstrekken over de kosten en eventuele toepasselijke wisselkoersen, die worden weergegeven in het bestellingsvoorbeeld in de Ria Money Transfer-app. Als u de toegepaste kosten of wisselkoersen niet accepteert, hebt u het recht om de Betalingstransactie te herroepen totdat de Betalingsopdracht door de Ontvanger is ontvangen, zoals beschreven in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

Naast eventuele kosten die door ons in rekening worden gebracht, kan een Betalingstransactie onderhevig zijn aan andere vergoedingen, kosten en wisselkoersen die verschuldigd zijn aan andere partijen, zoals banken en andere betaalinstellingen die betrokken zijn bij de Betalingstransactie, evenals inhoudingen die van toepassing kunnen zijn (bijvoorbeeld om fiscale redenen) zoals vereist door de autoriteiten van het land van bestemming van de Betalingstransactie. Het bedrag dat we inhouden, is niet meer dan het bedrag van onze wettelijke verantwoordelijkheid.

Als u uw mobiele telefoon gebruikt in verband met een Betalingstransactie, bent u ook verantwoordelijk voor eventuele kosten die uw telefoonserviceprovider in rekening brengt, zoals kosten voor sms, dataservices en alle andere kosten die uw telefoonserviceprovider in rekening brengt.

14. VERREKENING

U stemt ermee in dat wij alle bedragen die u ons verschuldigd bent, mogen verrekenen met bedragen die wij aan u verschuldigd zijn.

10. BEPERKINGEN VAN BETALINGSTRANSACTIES

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken: (i) te weigeren een Betalingstransactie te verwerken, (ii) het bedrag van een Betalingstransactie te beperken, (iii) aanvullende informatie op te vragen om een Betalingstransactie te voltooien, en/of (iv) redelijke maatregelen te nemen met betrekking tot een Betalingstransactie indien we van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en voorschriften, inclusief wanneer we twijfels hebben over de identiteit van personen die betrokken zijn bij de Betalingstransactie.

Niettegenstaande enige voorafgaande overeenkomst om een Betalingstransactie te initiëren en onder voorbehoud van toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen we onder bepaalde omstandigheden, naar eigen goeddunken, ook weigeren om door te gaan met een Betalingstransactie indien (zonder beperking):

(i) De beoogde Ontvanger iemand anders is dan een natuurlijke persoon
(ii) We verplicht zijn om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld of terrorismefinanciering en/of waarvan we weten of vermoeden dat de Betalingstransactie onwettig is (inclusief gevallen van fraude)
(iii) U hebt nagelaten ons voldoende, bevredigend en betrouwbaar bewijs van uw identiteit te verstrekken of enige andere informatie die we nodig hebben in verband met een Betalingstransactie
(iv) We weten of vermoeden dat de door u aangevraagde Betalingsopdracht fouten bevat, vervalst is of niet geautoriseerd is
(v) U ons verkeerde of onvolledige informatie hebt verstrekt, of wij niet tijdig informatie over de Betalingsopdracht ontvangen om de tijdige uitvoering van de Betalingstransactie te garanderen
(vi) U ons niet de vrijgemaakte gelden (inclusief eventuele bijbehorende kosten) verstrekt die nodig zijn om de Betalingstransactie uit te voeren
(vii) Uw Kaartuitgever geen toestemming geeft voor het gebruik van uw Bankkaart om de Betalingstransactie en onze kosten te betalen
(viii) U jonger bent dan 18 jaar
(ix) U een verplichting onder deze Algemene Voorwaarden schendt, inclusief een verplichting om onze kosten te betalen

We behouden ons het recht voor om geen directe of indirecte betalingen te accepteren of toe te staan vanuit of naar bepaalde landen waarvan we naar eigen goeddunken hebben vastgesteld dat ze een hoog risico voor ons bedrijf vormen of een hoger niveau van complexiteit voor ons inhouden bij het uitvoeren van ons transactiecontroleproces tegen het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

We behouden ons verder het recht voor om naar eigen goeddunken aanvullende informatie van u te vragen, inclusief informatie over de Ontvanger, indien betalingen moeten worden verricht naar bepaalde landen, evenals andere informatie die we nodig hebben in verband met onze beoordeling van risiconiveaus.

Als we weigeren verder te gaan met de uitvoering van een Betalingsopdracht in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voor het einde van de Werkdag na ontvangst van de Betalingsopdracht. We zullen u de redenen voor onze weigering om verder te gaan met uw Betalingsopdracht geven voor zover dit mogelijk en wettig is. In gevallen waarin u onjuiste informatie hebt verstrekt of hebt nagelaten informatie te verstrekken, leggen we uit hoe u de situatie kunt rechtzetten.

Onze Diensten worden alleen aangeboden voor uw persoonlijk gebruik van Betalingstransacties en u stemt ermee in om Onze Diensten niet te gebruiken of te proberen te gebruiken, of derden toe te staan om Onze Diensten te gebruiken voor enig ander doel, inclusief commerciële doeleinden of promotie van producten en diensten, hetzij direct of indirect. U stemt er verder mee in om Onze Diensten niet namens een andere partij te gebruiken.

Op Onze Diensten zijn transactionele beperkingen van toepassing die we van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen opleggen, inclusief met betrekking tot de maximaal over te schrijven bedragen, landen van bestemming en beschikbare valuta's.

16. OPSCHORTING VAN ONZE DIENSTEN

We kunnen Onze Diensten aan u onmiddellijk opschorten:

 • Wanneer u ons niet alle gegevens verstrekt die we nodig hebben om een Betalingstransactie voor u uit te voeren
 • Wanneer het voor ons onwettig wordt om u Onze Diensten te blijven leveren of wanneer wij hiertoe verplicht zijn door de wet, door een bevoegde rechtbank of door een overheids- of regelgevende instantie die ons autoriseert om Onze Diensten uit te voeren
 • Na een wezenlijke schending door u van een van deze Algemene Voorwaarden, of in het geval dat we een misdaad, fraude, frauduleuze activiteit of witwaspraktijken door u ontdekken of redelijkerwijs vermoeden
 • In het geval dat u overlijdt, ontoerekeningsvatbaar wordt, niet in staat bent uw schulden te betalen wanneer die opeisbaar zijn, uw faillissement wordt aangevraagd, u failliet wordt verklaard, u insolvent wordt, u een vrijwillige individuele regeling treft met uw crediteuren, in liquidatie gaat of onderworpen bent aan een soortgelijke gebeurtenis
 • Zoals bepaald in artikel 19 (Veranderingen buiten onze controle)

17. AANVAARDBARE DOELEINDEN

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken voorwaarden voor 'aanvaardbare doeleinden' op te leggen met betrekking tot de levering van Onze Diensten, inclusief het verbod op bepaalde categorieën Betalingsopdrachten.

We zullen elke verdachte activiteit melden aan de FNTT (de Litouwse opsporingsdienst voor financiële misdrijven).

Als een Betalingstransactie wordt uitgevoerd of wordt geprobeerd uit te voeren die in strijd is met de verboden met betrekking tot aanvaardbare doeleinden die van tijd tot tijd van toepassing zijn, behouden wij ons het recht voor om de Betalingstransactie ongedaan te maken en/of uw gebruik van Onze Diensten te beëindigen of op te schorten en/of de transactie te melden bij de relevante wetshandhavingsinstantie en/of schade op u te vorderen.

18. RECHT OM EEN BETALINGSTRANSACTIE TE HERROEPEN OF TE ANNULEREN

Als u ons heeft geautoriseerd om een Betalingstransactie uit te voeren, gaan we door met die Betalingstransactie, tenzij:

 • U ons duidelijke instructies geeft dat u de Betalingsopdracht wilt herroepen door contact op te nemen met onze klantenservice, waarvan de details zijn gespecificeerd in artikel 26 hieronder en, in alle gevallen,
 • We schriftelijk overeenkomen dat we dit niet zullen doen
 • (samen een "Annulering")

Om twijfel te voorkomen, accepteren we geen Annulering als:

 • De Betalingstransactie al is uitbetaald aan uw Ontvanger
 • Uw instructies onduidelijk zijn, of
 • Als een instructie voor Annulering door ons wordt ontvangen na 16:30 uur (Litouwse tijd) op de laatste Werkdag voor de dag waarop de Betalingstransactie moet plaatsvinden

Niettegenstaande het bovenstaande zullen we, als u ons duidelijke instructies voor Annulering geeft, behalve in de hierboven beschreven omstandigheden waarin we een Annulering niet accepteren, proberen (voor zover op dat moment mogelijk) om de Betalingstransactie te annuleren voordat de Betalingstransactie wordt uitbetaald aan de Ontvanger. We zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die worden opgelopen in verband met de Annulering of als de Annulering niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld als de transactie is uitgevoerd en het geld is ontvangen door de Ontvanger) en we behouden ons het recht voor om u een vergoeding in rekening brengen om onze redelijke kosten voor een Annulering te dekken.

19. VERANDERINGEN BUITEN ONZE CONTROLE

We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als we niet in staat zijn om een van onze verplichtingen jegens u na te komen of als onze uitvoering van een van onze verplichtingen wordt vertraagd door omstandigheden buiten onze redelijke controle, inclusief (maar niet beperkt tot) industriële actie, arbeidsgeschillen, overmacht, brand, overstroming of storm, oorlog, oproer, burgerlijke onlusten, belegering, veiligheidswaarschuwingen, terreurdaden of enige daaruit voortvloeiende voorzorgsmaatregelen, vandalisme, sabotage, virussen, opzettelijke schade, naleving van verordeningen, wettelijke bepalingen, wetten, overheids- of gerechtelijke bevelen, acties of instructies van de politie of een overheids- of regelgevende instantie die ons machtigt om Onze Diensten uit te voeren, stroomuitval of -onderbreking, uitval van apparatuur, systemen of software of internetverbinding of het optreden van een buitengewone schommeling op een financiële markt die een wezenlijke negatieve invloed kan hebben op ons vermogen om Onze Diensten uit te voeren of onze verplichtingen onder de Litouwse wetgeving na te komen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet tijdens het uitvoeren van een Betalingstransactie, worden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat de Betalingsopdracht werd geplaatst, opgeschort voor de periode waarin de omstandigheden voortduren of kunnen we, naar ons eigen goeddunken en om u en ons te beschermen, deze Algemene Voorwaarden beëindigen.

20. KENNISGEVINGEN EN ELEKTRONISCHE BERICHTEN

 • Reikwijdte van uw toestemming om elektronische kennisgevingen en berichten te ontvangen

  Als onderdeel van uw relatie met ons kunt u elektronische kennisgevingen en schriftelijke berichten ontvangen met betrekking tot Onze Diensten. Vanwege onze inzet om het milieu te beschermen en om het gebruik van Onze Diensten te vergemakkelijken, zullen dergelijke kennisgevingen en berichten in elektronische vorm worden uitgevoerd (bijvoorbeeld e-mail, meldingen in de Ria Money Transfer-app, sms). Hiertoe, en voor zover op enig moment toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in om in elektronische vorm alle informatie te ontvangen die we u anders op papier zouden moeten verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) wettelijk vereiste openbaarmakingen, kennisgevingen en andere berichten in verband met uw toegang tot of gebruik van Onze Diensten, inclusief informatie over vergoedingen of kosten en alle wettelijk vereiste openbaarmakingen voor en na Betalingstransacties, (ii) bevestigingen met betrekking tot het innen en/of ontvangen van een Betalingstransactie, (iii) deze Algemene Voorwaarden, eventuele updates of wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en andere informatieve mailings daarover, (iv) communicatie met de klantenservice; (v) beleid en kennisgevingen inzake privacy, (vi) informatie over het afboeken of in rekening brengen van kosten, zoals van toepassing op de door u geselecteerde betalingsmethode, (vii) alle wettelijk vereiste beleidsregels voor foutoplossing en reacties op claims die zijn ingediend in verband met uw toegang tot of gebruik van Onze Diensten, (viii) alle andere communicatie met betrekking tot uw toegang tot en/of gebruik van Onze Diensten, en (ix) met uw toestemming, marketing- en andere promotionele communicatie.


 • Uw contactgegevens bij ons actueel houden

  U moet uw e-mailadres en alle andere elektronische adres- en contactgegevens (inclusief uw mobiele telefoonnummer) actueel houden in de Ria Money Transfer-app.

  Om ervoor te zorgen dat we u elektronisch kennisgevingen, bekendmakingen en verklaringen kunnen verstrekken, moet u ons op de hoogte stellen van elke wijziging in uw e-mailadres of ander elektronisch adres en uw mobiele telefoonnummer. U kunt het e-mailadres en mobiele telefoonnummer dat we voor u hebben geregistreerd, bijwerken via de Ria Money Transfer-app.

21. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Onze Diensten en de Ria Money Transfer-app en de volledige inhoud, kenmerken en functionaliteit daarvan (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, video en audio, evenals het ontwerp, de selectie en de rangschikking daarvan) zijn eigendom van ons of de Euronet Worldwide Inc. groep (een groep waartoe wij behoren) ("Onze Groep") en/of onze/hun licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal. Ze worden beschermd door Litouwse, EU- en internationale wetten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele-eigendomsrechten of eigendomsrechten.

Het is u toegestaan om de Ria Money Transfer-app en Onze Diensten uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Het is u niet toegestaan om:

 • Materiaal op onze site te kopiëren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, publiekelijk te tonen, opnieuw te publiceren, te downloaden, op te slaan of te verzenden, behalve om: (a) kopieën van dergelijk materiaal tijdelijk op te slaan in "Random Access Memory", (b) bestanden op te slaan die automatisch in het cachegeheugen van uw webbrowser worden opgeslagen om de weergave te verbeteren, en/of (c) een redelijk aantal pagina's van de Ria Money Transfer-app af te drukken voor toegestaan gebruik
 • Wijzigingen te maken aan kopieën van materiaal van de Ria Money Transfer-app of kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van kopieën van materiaal van deze site te verwijderen of te wijzigen
 • Afbeeldingen, grafische weergaven, video of audio afzonderlijk van de begeleidende tekst te gebruiken
 • Enig deel van de Ria Money Transfer-app, toegang tot de Ria Money Transfer-app of het gebruik van de Ria Money Transfer-app of enige diensten of materialen die beschikbaar zijn via de Ria Money Transfer-app te reproduceren, verkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden
 • een computergestuurd of ander geautomatiseerd programma of mechanisme te gebruiken of te laten gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot een scraper, spider of robot, om toegang te krijgen tot materialen, gegevens of informatie, deze te extraheren, te downloaden, te scrapen, weer te geven, te verzenden, te publiceren (inclusief prijsinformatie) op de Ria Money Transfer-app of website voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het verkopen of aanbieden van dergelijke materialen, gegevens of informatie aan een concurrent van Ria.

Als u enig deel van de Ria Money Transfer-app afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt op een manier die in strijd is met de Algemene Voorwaarden, zal uw recht om de Ria Money Transfer-app te gebruiken onmiddellijk komen te vervallen en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt retourneren of vernietigen. Geen enkel recht, eigendom of belang in de Ria Money Transfer-app of enige inhoud op de site wordt aan u overgedragen, en wij, onze licentiegevers, samen met de bedrijven die deel uitmaken van Onze Groep en hun licentiegevers behouden ons allemaal alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend. Elk gebruik van de Ria Money Transfer-app dat niet uitdrukkelijk door deze Algemene Voorwaarden is toegestaan, is een schending van deze Algemene Voorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrecht-, handelsmerk- en overige wetgeving.

22. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ons Privacybeleid (beschikbaar op https://www.riamoneytransfer.com/privacy-policy/ en door op de link "Privacybeleid" in de Ria Money Transfer-app te klikken) beschrijft de voorwaarden waarop we alle persoonsgegevens verwerken die we van u verzamelen of die u anderszins aan ons verstrekt of hebt verstrekt. Ons Privacybeleid voldoet aan de AVG. Door gebruik te maken van de Ria Money Transfer-app, stemt u in met dergelijke verwerking en verklaart en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

23. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Onze totale aansprakelijkheid jegens u in verband met een Betalingstransactie is beperkt tot het volledige bedrag van de Betalingstransactie, samen met eventuele kosten waarvoor u verantwoordelijk bent en eventuele rente die u moet betalen als gevolg van het niet of onjuist uitvoeren door ons van de Betalingstransactie.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u wanneer dit te wijten is aan abnormale en onvoorzienbare gevolgen buiten onze controle, waarvan de gevolgen onvermijdelijk zouden zijn geweest ondanks alle inspanningen van ons om het tegendeel te betrachten of wanneer dit te wijten is aan andere verplichtingen die ons worden opgelegd krachtens andere bepalingen van de Europese Gemeenschap of nationale wetgeving.

24. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VERLIEZEN

U bent verantwoordelijk voor alle verliezen, uitgaven of andere kosten die door ons, Onze Groep, gelieerde ondernemingen en licentiegevers en hun functionarissen, directeuren, werknemers, opdrachtnemers, agenten, licentiegevers en leveranciers worden gemaakt in verband met alle claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vonnissen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke juridische kosten) die het gevolg zijn van uw schending van de Algemene Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot elk gebruik van de inhoud van de Ria Money Transfer-app of Onze Diensten anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan in de Algemene Voorwaarden of uw gebruik van informatie die u hebt verkregen via de Ria Money Transfer-app, of uw nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag.

25. AFWIJZING VAN GARANTIES

U mag de Ria Money Transfer-app niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Ria Money Transfer-app, de server waarop de Ria Money Transfer-app is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met de Ria Money Transfer-app. U mag de Ria Money Transfer-app niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. We zullen al dergelijke schendingen melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke schending wordt uw recht op het gebruik van de Ria Money Transfer-app onmiddellijk stopgezet.

Uw gebruik van de Ria Money Transfer-app, de inhoud ervan en Onze Diensten is op eigen risico. Voor zover wettelijk toegestaan: (a) worden de Ria Money Transfer-app, de inhoud ervan en Onze Diensten verkregen via de Ria Money Transfer-app "voetstoots" en "zoals beschikbaar" aangeboden, zonder enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, en (b) geven noch wij noch enige aan ons gelieerde persoon enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid of beschikbaarheid van de Ria Money Transfer-app. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, behalve voor zover vereist door de wet, verklaren of garanderen noch wij noch enige aan ons gelieerde persoon dat de Ria Money Transfer-app, de inhoud ervan of enige diensten of items die worden verkregen via de Ria Money Transfer-app nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos of ononderbroken zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, dat de Ria Money Transfer-app of de server(s) die deze beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten of dat de Ria Money Transfer-app of enige diensten of items die worden verkregen via de Ria Money Transfer-app anderszins aan uw behoeften of verwachtingen zullen voldoen. Door middel van dit artikel 25 wijzen we hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel.

26. KLANTENSERVICE

We waarderen al onze klanten en nemen onze verplichtingen serieus. Om telefonisch of per e-mail contact op te nemen met onze klantenservice in verband met Onze Diensten, raadpleegt u onze lijst met contactgegevens van onze klantenservice per land. U kunt ons ook bereiken door een bericht te sturen naar:

 • Ria-klantenservice
 • Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania

27. KLACHTAFHANDELING

Eventuele klachten over Onze Diensten moeten in eerste instantie mondeling of schriftelijk aan ons worden gericht door contact op te nemen met ons klantenserviceteam via de middelen aangegeven in artikel 26 hierboven. Wij zullen binnen 15 Werkdagen na ontvangst van een klacht schriftelijk of via een ander duurzaam medium op uw klacht reageren. In uitzonderlijke gevallen, vanwege redenen die buiten onze macht liggen, kunnen wij u een voorlopig antwoord sturen, met vermelding van de redenen voor de vertraging en de termijn waarbinnen u ons definitieve antwoord zult ontvangen. In ieder geval zal de termijn voor het verstrekken van ons definitieve antwoord niet langer zijn dan 30 kalenderdagen na ontvangst van een klacht. Klachtenbehandeling is kosteloos en uw claim dient in het Engels bij ons te worden ingediend.

Mocht u niet tevreden zijn met ons definitieve antwoord, of mochten wij niet reageren, dan heeft u altijd het recht om uw klacht voor te leggen aan de Bank van Litouwen. U kunt bij de Bank van Litouwen een verzoek indienen om uw rechten en legitieme belangen te beschermen die volgens u zijn geschonden. Dergelijke klachten kunnen schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij de volgende adressen: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, en/of (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-mail: pt@lb.lt. Klachten moeten worden ingediend in de Litouwse of Engelse taal; de Bank van Litouwen verplicht zich er echter niet toe de in het Engels ingediende klacht te beoordelen, aangezien altijd voorrang zal worden gegeven aan de Litouwse taal. Als u zich eerst tot ons moet wenden, is dit een voorwaarde voordat u een aanvraag kunt indienen bij de Bank van Litouwen. Het besluit van de Bank van Litouwen is niet verplicht voor ons of voor u.

In het geval dat u over het algemeen niet tevreden bent met ons of onze diensten, en als er geen claim of onenigheid bestaat tussen ons en u, kunt u altijd de Bank van Litouwen benaderen door een klacht in te dienen bij de Bank van Litouwen, Totorių str. 4, LT-01121 Vilnius, e-mail: info@lb.lt, of bij de toezichtdienst van de Bank van Litouwen, Žalgirio str. 90, LT-09303 Vilnius, e-mail: pt@lb.lt.

U hebt altijd het recht om een claim in te dienen bij de rechtbank. U kunt dit recht zelfs uitoefenen voordat (of nadat) het geschil is opgelost door de Bank van Litouwen.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Algemene Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot geschillen over de geldige conclusie, het bestaan, de nietigheid, schending, beëindiging of ongeldigheid ervan, zal definitief worden voorgelegd aan en beslecht door de rechtbanken van de Republiek Litouwen, behalve indien dit verboden is of anderszins wordt bepaald door EU-wetgeving. Voordat u het geschil voorlegt aan de rechtbank, zullen u en wij ons uiterste best doen om het geschil in goed overleg op te lossen.

28. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze Algemene Voorwaarden, het onderwerp en de vorming ervan, worden beheerst door de Litouwse wetgeving. Als consument van een andere EU-lidstaat profiteert u ook van alle bindende bepalingen van de wetgeving ter bescherming van consumenten van dat land, tenzij anderszins bepaald door de toepasselijke wetgeving.

U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Litouwen exclusieve jurisdictie hebben.

Deze Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

29. TAAL

De oorspronkelijke taal van deze Algemene Voorwaarden is het Engels en door deze Algemene Voorwaarden te accepteren, gaat u hiermee akkoord.

Alle communicatie met betrekking tot de levering van Onze Diensten zal in het Engels plaatsvinden.

30. SCHEIDBAARHEID

Als een bevoegde rechtbank oordeelt dat een deel van de Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, worden die delen (voor zover mogelijk) uit de Algemene Voorwaarden verwijderd en blijven de overige delen van kracht en bindend voor u en ons.

31. GEEN AFSTAND

Het niet of niet direct afdwingen van enig recht of rechtsmiddel dat voor u of ons beschikbaar is onder de Algemene Voorwaarden (inclusief zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden of anderszins bepaald onder de Litouwse wetgeving), betekent niet dat u of wij een dergelijk recht of rechtsmiddel niet op een later tijdstip kunnen uitoefenen.

32. OVERDRACHT

U mag deze Algemene Voorwaarden of enige van uw verplichtingen, rechten of privileges onder deze Algemene Voorwaarden op geen enkel moment overdragen, toewijzen of toevertrouwen aan een andere persoon of u er op een andere wijze van ontdoen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) of een van onze verplichtingen, rechten of privileges hieronder op elk moment toewijzen, overdragen of toevertrouwen aan een andere persoon (inclusief aan gelieerde ondernemingen in Onze Groep) of ons er op een andere wijze van ontdoen, maar we zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden niet schaadt.

33. HANDELSMERKEN

De namen Ria, Ria Money Transfer, Euronet Worldwide, Inc., Euronet en Dandelion Payments, Inc. en alle gerelateerde namen, logo's, namen van producten en diensten, ontwerpen en gerelateerde slogans zijn geregistreerde handelsmerken die toebehoren aan ons, Onze Groep of haar dochterondernemingen of andere vergunninghouders (al naargelang het geval). U mag deze handelsmerken, namen, logo's of slogans niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle andere namen, handelsmerken en tekens worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn geregistreerde handelsmerken van hun eigenaren.

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Alle rechten voorbehouden.