Wereldwijde privacyverklaring

April 2022

In deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens ("Persoonsgegevens") met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, of u nu een klant, een bezoeker en/of een gebruiker van onze websites of mobiele toepassingen bent, of op een andere manier met ons communiceert. In deze Privacyverklaring beschrijven we ook of uw Persoonsgegevens worden gedeeld met andere partijen en welk privacybeleid we hanteren om uw gegevens te beschermen.

We raden u aan om de Website regelmatig te bekijken en te controleren op updates van deze Privacyverklaring. We zullen de bijgewerkte versie op de Website/App publiceren en door gebruik te blijven maken van onze Website en Diensten, accepteert u deze Privacyverklaring zoals deze van tijd tot tijd van toepassing is.

Inhoudsopgave

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen we, hoe verzamelen we deze en waarom?
 2. Nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens
 3. e-KYC
 4. Gerechtvaardigd belang
 5. Hoe lang bewaart RIA Persoonsgegevens?
 6. Deelt RIA mijn Persoonsgegevens met anderen?
 7. Minderjarigen
 8. Gegevensbeveiliging
 9. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming
 10. Marketing en reclame
 11. Beoordeling per e-mail
 12. Wat zijn mijn rechten?
 13. Klachtenprocedure privacy
 14. Kennisgeving aan inwoners van Californië
 15. Kennisgeving aan inwoners van Europa (de EER)
 16. Kennisgeving aan inwoners van Argentinië
 17. Kennisgeving aan inwoners van Mexico
 18. Kennisgeving aan inwoners van Chili
 19. Kennisgeving aan inwoners van Maleisië
 20. Kennisgeving aan inwoners van Nieuw-Zeeland
 21. Kennisgeving aan inwoners van Australië
 22. Kennisgeving aan inwoners van India
 23. Ons bedrijf per dienst
Wie zijn we? Welke types gegevens worden er verzameld?

Wij zijn Ria, onderdeel van de bedrijvengroep Euronet

Al onze contactgegevens vindt u hier.

We verzamelen alleen de gegevens die we volgens de wetgeving en plaatselijke regelgeving nodig hebben. Bijvoorbeeld:

 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Gedragsgegevens
Waarom verzamelen wij gegevens? Hoe lang verzamelt RIA gegevens?

We verzamelen Persoonsgegevens voor specifieke contractuele en wettelijke doeleinden.

Met uw toestemming verzamelen we ook gegevens die dienen om de gebruikerservaring op onze platforms te verbeteren.

We bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is of zo lang als dat door de wet en/of plaatselijke regelgeving vereist is. Af en toe kunnen wettelijke vereisten betekenen dat we een langere bewaartermijn aan moeten houden, maar de gegevens worden verwijderd zodra aan de vereisten is voldaan.

Met wie delen wij klantgegevens? Waar bewaart RIA Persoonsgegevens?

We delen Persoonsgegevens van klanten met andere bedrijven binnen de Euronet Group, juridische autoriteiten en partners om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen.

Wij slaan de Persoonsgegevens van klanten op in beveiligde locaties waar strikte veiligheidsmaatregelen van kracht zijn.

Als we Persoonsgegevens van klanten naar andere landen moeten doorgeven, nemen we alle nodige maatregelen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en zorgen we voor een goed beveiligingsniveau.

Wat zijn je rechten?

U bent de eigenaar van uw Persoonsgegevens en heeft een wettelijk recht om daar controle over uit te oefenen. U kunt op elk moment uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpo@euronetworldwide.com. Afhankelijk van uw land kunnen er aanvullende rechten beschikbaar zijn. Klik hier voor meer informatie.

 •  Toegang tot en elektronische kopie van uw gegevens
 •  Correctie van uw gegevens
 •  Verwijdering van uw gegevens (indien wettelijk toegestaan)
 •  Beperking van de verwerkingsdoeleinden

1. Welke Persoonsgegevens verzamelen we, hoe verzamelen we deze en waarom?

Identificatiegegevens

Hieronder vallen naam, titel, woon- en/of zakelijk adres, e-mailadres, telefoon- en/of faxnummers en andere contactgegevens, geboortedatum, geslacht, afbeeldingen, handtekening, paspoort- en/of visumgegevens, spraakopname en officiële gegevens. Wij zullen alleen strikt noodzakelijke identificatiegegevens gebruiken voor de beschreven doeleinden.

De reden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens
Levering van diensten. Contractuele verplichting
Nieuwsbrief en marketingdoeleinden Toestemming
Marktonderzoek en consumentenfeedback: alle informatie die onze klanten vrijwillig met ons delen over hun ervaring met het gebruik van onze producten en diensten. Toestemming
Gerechtvaardigd belang
Klantenservice: we kunnen onze telefoongesprekken, e-mails en chatgesprekken met onze klanten volgen en opnemen (via geautomatiseerde middelen of transcripties). Wij gebruiken de transcripties van deze gesprekken om de instructies die u ons geeft te bevestigen. Contractuele verplichting
Gerechtvaardigd belang
Beheer van de accounts van onze klanten (registratie en administratie) Pre-contractuele/contractuele verplichting
Toegang vragen tot tools en informatie: onze klanten willen mogelijk toegang hebben tot bepaalde tools en informatie die beschikbaar zijn op de app, voor- of nadat ze hebben besloten dat ze zich willen registreren om de diensten te gebruiken, inclusief onze deviezen- en betalingsservice. Pre-contractuele/contractuele verplichting
Profilering: we gebruiken al onze klantgegevens om persoonlijk gedrag te meten en evalueren, uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking, om klanten een meer persoonlijke service te bieden. Toestemming
Foto's of video's die onze klanten mogelijk hebben opgenomen en met ons hebben gedeeld. Toestemming
Deelname aan evenementen en weggeefacties: Het kan zijn dat onze klanten willen deelnemen aan door ons georganiseerde evenementen of aan een specifieke weggeefactie. Toestemming
Contractuele verplichting
Correspondentie die de klant ons stuurt, inclusief e-mails en faxen en alle soorten elektronische communicatie, samen met eventuele gegevens van hun account. We kunnen ook brieven van de klantenservice en andere communicatie tussen ons en elk bedrijf van de Euronet-groep bewaren, evenals onze partners en leveranciers. Gerechtvaardig belang
Contractuele verplichting
Kredietwaardigheidscontrole. We zullen de identificerende en financiële gegevens die u ons verstrekt gebruiken om een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren om u onze diensten/producten te leveren op basis van uw financiële capaciteit. Gerechtvaardigd belang

Financiële gegevens

We verzamelen uw persoonlijke financiële gegevens om u als klant te kunnen registreren. We verzamelen financiële gegevens, zoals bankrekeningen, financiële overzichten, redenen voor overboeking, uw beroep of andere documentatie die we nodig hebben om de bron aan te tonen van het geld dat u wilt overboeken (vergelijkbaar met een salarisstrook) om u onze diensten te kunnen bieden.

De reden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens
Levering van diensten. Contractuele verplichting
Anti-witwassen Wettelijke verplichting
Bestrijding van financiering van terrorisme en criminele activiteiten Wettelijke verplichting
Je account beheren Contractuele verplichting
Juridische profilering voor kredietrapporten Gerechtvaardigd belang

Gedrags- en technische informatie

Het IP-adres van bezoekers, gedragsinformatie (om te begrijpen hoe u zich gedraagt tijdens het gebruik van onze producten en diensten), browsertype en -versie, tijdzone-instelling, instellingen voor schermresolutie, typen en versies van browserplug-ins, het besturingssysteem en het platform.

Bekijk hier ons cookiebeleid.

De reden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens
Om het gebruik van onze website en diensten te meten, inclusief het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die wordt doorgebracht op een website of een app, de bekeken pagina's, pagina-interactiegegevens (zoals scrollen, klikken en mouseovers) enzovoort, en om de inhoud die we onze klanten bieden te verbeteren. Gerechtvaardigd belang
Om de website te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden. Toestemming
Gerechtvaardigd belang
Als onderdeel van onze inspanningen om de website veilig en beveiligd te houden. Toestemming
Gerechtvaardigd belang
Om de impact van onze e-mails te meten. Toestemming
Geanonimiseerde profilering: we kunnen verzamelde gegevens combineren om de klantervaring te verbeteren voor beter gebruik van onze diensten. Gerechtvaardigd belang

Locatie.

Wij kunnen informatie verzamelen over uw locatie wanneer u onze diensten gebruikt.

De reden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens
Om onze klanten een op maat gemaakte ervaring op de app te bieden die relevant is voor hun locatie, zoals het weergeven van de lokale valuta op de betreffende locatie. Toestemming
Wettelijke verplichting

Camerabewaking.

Beeld-, video- en spraakopname.

De reden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens
We kunnen met cameratoezicht werken, om de veiligheid van de klant in onze winkels of kantoren te waarborgen. Algemeen belang
Gerechtvaardigd belang

Biometrische gegevens.

Afbeelding, video-opname en gezichtsscan. Als we ooit aanvullende biometrische gegevens verwerken, wordt u vooraf op de hoogte gebracht en zullen we dergelijke Persoonsgegevens niet verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

De reden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens
Om uw identiteit te verifiëren tijdens het registratieproces in onze app en op onze website, of op elk moment tijdens het gebruik van onze diensten. Toestemming

Transactiegegevens.

We kunnen persoonsgegevens verzamelen, zoals de gegevens van de begunstigde, bankrekeninggegevens, contactgegevens, de bestemming waar u geld naar overmaakt en bankvoorkeuren. Afhankelijk van de lokale regelgeving kunnen we gegevens verzamelen over bijvoorbeeld uw beroep, relatie met de begunstigde, de reden voor de overboeking en aanvullende documentatie waaruit de bron van bepaalde fondsen blijkt.

De reden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens
Om een transactie te plaatsen Contractuele verplichting
Om informatie over naleving te verstrekken bij het plaatsen van een transactie Wettelijke verplichting

Gevoelige persoonsgegevens.

We kunnen gevoelige persoonsgegevens (of andere 'speciale categorieën persoonsgegevens'), zoals gegevens over uw fysieke of geestelijke gezondheid of toestand, verzamelen en verwerken om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke of reglementaire verplichtingen.

De reden voor het verwerken van uw Persoonsgegevens Wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens
Om te voldoen aan wettelijke en nalevingsverplichtingen Wettelijke verplichting

Om redenen van algemeen belang om uw economische belangen te beschermen

Niet-identificeerbare gegevens.

Waar mogelijk gebruiken we gegevens aan de hand waarvan u niet direct kunt worden geïdentificeerd (zoals anonieme demografische en gebruiksgegevens) in plaats van Persoonsgegevens. Deze niet-identificeerbare gegevens kunnen worden gebruikt om onze interne processen of levering van diensten te verbeteren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

We kunnen geaggregeerde gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het evalueren en verbeteren van de diensten en het analyseren van verkeer naar de diensten.

2. Nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens

Wij streven ernaar dat uw Persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date zijn. Daarom nemen we redelijke stappen om de nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen, door ervoor te zorgen dat de nieuwste Persoonsgegevens die we hebben ontvangen nauwkeurig worden geregistreerd en, indien nodig, periodieke controles uit te voeren om al uw Persoonsgegevens up-to-date te houden.

Als u merkt dat uw Persoonsgegevens niet juist zijn, kunt u uw recht op rectificatie uitoefenen door een e-mail te sturen naar dpo@euronetworldwide.com.

3. e-KYC

Om onze diensten te gebruiken, moet u geregistreerd zijn. De methode die voor de registratie wordt gebruikt, is e-KYC (electronic Know Your Customer).

Zoals vermeld in paragraaf 1, kunnen wij biometrische gegevens gebruiken (indien wettelijk toegestaan) om u te identificeren en eventuele documenten te controleren die u in ons systeem heeft geüpload bij het aanmaken van uw account. We gebruiken dit systeem ook om te voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen.

Als u zich wilt registreren, maar de e-KYC-oplossing niet wilt gebruiken, kunt u contact opnemen met onze klantenservice, zodat zij kunnen helpen met het onboardingproces.

4. Gerechtvaardigd belang

Wanneer we de Persoonsgegevens van klanten gebruiken om onze gerechtvaardigde belangen na te streven, zullen we er alles aan doen om onze belangen af te stemmen op die van u, zodat uw Persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt zoals toegestaan door relevante wetgeving of wanneer dit geen inbreuk maakt op uw rechten. Op verzoek kunnen klanten informatie opvragen over eventuele verwerking op basis van gerechtvaardigd belang

5. Hoe lang bewaart RIA Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt en zijn onderhevig aan verschillende normen en voorschriften. In het algemeen worden Persoonsgegevens bewaard zo lang als nodig is om u de door u gevraagde diensten te leveren en om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Bijvoorbeeld:

 • Verplichtingen op grond van wet- en regelgeving: uw Persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om te voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen.
 • Klantenservice (klantrelatiebeheer, klachtafhandeling enzovoort): wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang u klant bij ons blijft.
 • Marketing: wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden zolang u ons niet gevraagd heeft om u af te melden, overeenkomstig paragraaf 8 van deze Privacyverklaring.
 • Contractuele verplichting: we bewaren Persoonsgegevens voor de duur van de contractuele overeenkomst. Klanten kunnen contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris van de Euronet-groep om een kopie te krijgen van ons bewaarbeleid, dat kan variëren afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en de specifieke zakelijke noodzaak, afhankelijk van het land waarin u woont.

6. Deelt RIA mijn Persoonsgegevens met anderen?

De Euronet-groep

We kunnen persoonsgegevens van klanten delen met Euronet en aan de Euronet Group gelieerde ondernemingen om te voldoen aan groepsverplichtingen.

Als gevolg van een verkoop, overname, fusie of reorganisatie waarbij Euronet, een bedrijf binnen de Euronet Group, of een van hun respectievelijke activa betrokken is, kunnen we de Persoonsgegevens van klanten overdragen aan een derde partij. Daarbij zullen we redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat hun gegevens voldoende worden beschermd.
Wettelijke verplichting
Contractuele verplichting

Externe dienstverleners

Externe dienstverleners om bepaalde aspecten van de diensten te beheren, mogelijk te maken of te vergemakkelijken Wettelijke verplichting
Dienstverleners voor nalevingscontrole (e-KYC) en fraudepreventie
Communicatie-, infrastructuur- en uitvoeringsdienstverleners, inclusief diensten en systemen waarmee de verwerking van de transactie mogelijk wordt gemaakt Contractuele verplichting
Om het vereiste prestatieniveau van onze diensten te handhaven (onderhoud, beveiliging en ondersteuning)
Gegevensanalyse voor marketing, operationele verbetering en verbetering van onze nalevings- en antifraudesystemen Gerechtvaardigd belang
Wettelijke verplichting
Om onze diensten te promoten met marketingcampagnes Toestemming
Om de geplaatste advertentie in digitale diensten aan te passen aan de voorkeuren van de consument

Wet- en regelgevende instanties

Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens aan de autoriteiten moeten vrijgeven. We kunnen ook Persoonsgegevens aan de autoriteiten vrijgeven wanneer dit noodzakelijk is om iemand te identificeren, te contacteren of juridische stappen te ondernemen tegen iemand die mogelijk schade berokkent aan of inbreuk maakt op de rechten of eigendommen van RIA, de dienst of u. Wettelijke verplichting

Strategische partners

Wij zullen uw Persoonsgegevens indien wettelijk vereist delen met strategische partners zodat wij u onze dienst kunnen verlenen. Gerechtvaardigd belang

Professionele partners

We zullen uw Persoonsgegevens delen met adviseurs, advocaten, consultants, auditors, marketingdiensten of accountants om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze diensten te leveren volgens uw verwachtingen en onze contractuele verplichtingen en beste praktijken. Gerechtvaardigd belang

7. Minderjarigen

Wij leveren geen diensten rechtstreeks aan kinderen jonger dan 18 jaar en verzamelen niet proactief hun persoonsgegevens. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik dan de websites en het aanbod niet en deel geen persoonsgegevens met ons. Als u ontdekt dat iemand jonger dan 18 jaar ons onrechtmatig persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via dpo@euronetworldwide.com.

8. Gegevensbeveiliging

We doen er alles aan om de Persoonsgegevens van klanten te beschermen en hebben commercieel redelijke en passende waarborgen ingesteld om verlies, misbruik en wijziging van de gegevens die u aan ons heeft toevertrouwd, te voorkomen. Bij RIA streven we er altijd naar om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed beschermd zijn, in overeenstemming met internationale beste praktijken. We handhaven deze toewijding aan gegevensbeveiliging door passende fysieke, elektronische en bestuurlijke maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

Om onze systemen tegen illegale toegang te beschermen, maken we gebruik van veilige, geavanceerde fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen die voortdurend worden verbeterd om het hoogste beveiligingsniveau te garanderen in overeenstemming met de internationale beste praktijken en kostenefficiëntie in verhouding tot de verwerkte persoonsgegevens. Alle Persoonsgegevens worden bewaard op een veilige locatie die wordt beschermd door firewalls en andere geavanceerde beveiligingsmechanismen met beperkte administratieve toegang.

Personeel dat toegang heeft tot of verbonden is met de verwerking van uw persoonsgegevens is contractueel verplicht om uw gegevens privé te houden en zich te houden aan de privacyregels die we in onze organisatie hebben geïmplementeerd.

Hoewel wij ernaar streven de hoogste norm van gegevensbescherming te bereiken door maatregelen te nemen die aan de industrienormen voldoen om uw privacy te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem volledig foutloos of ondoordringbaar. Als gevolg daarvan kunnen we niet garanderen dat Persoonsgegevens volledig veilig zijn.

9. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Met uitdrukkelijke toestemming bieden wij u informatie en advies op maat met betrekking tot onze producten en diensten. We voeren gegevensanalyses uit met behulp van derden. Dit doen we zodat we u de juiste communicatie en advertenties kunnen sturen, zoals uitnodigingen voor exclusieve klantevenementen waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd zou kunnen zijn, maar ook aanbevelingen voor producten en diensten waarvan wij denken dat ze geschikt voor u zijn.

In sommige gevallen maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering, als dit wettelijk is toegestaan en als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. Een voorbeeld is de geautomatiseerde autorisatie voor overmakingsdiensten. De rechtsgrond om door te gaan met de profilering en de geautomatiseerde besluitvorming is het gerechtvaardigd belang.

We nemen ook geautomatiseerde beslissingen in processen zoals transactiemonitoring om fraude tegen te gaan, in overeenstemming met de wettelijke vereisten met betrekking tot het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. U heeft het recht om te verzoeken niet te worden onderworpen aan volledig geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als een dergelijke besluitvorming rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit recht is niet van toepassing als de besluitvorming noodzakelijk is om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren als de besluitvorming is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of als wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

10. Marketing en reclame

Externe adverteerders leveren advertenties die worden weergegeven op onze website, onze app of elders in de diensten. Externe adverteerders hebben geen toegang tot de informatie die onze klanten ons rechtstreeks hebben gegeven. Adverteerders gebruiken meestal cookies of een ander web-/app-gebaseerd mechanisme om te bepalen welke advertenties interessant voor u zijn. We plaatsen geen 'targeting cookies' en schakelen 'targeting' en 'locatie' niet in op uw systeem zonder uw toestemming.

Als u toestemming heeft gegeven door targeting cookies op de website te accepteren of als u de functie targeting op de app heeft ingeschakeld, kunnen we hiervoor derde partijen gebruiken (remarketing en soortgelijke functies gericht op de doelgroep). U kunt uw cookie-instellingen hier wijzigen.

Derden zijn niet gebonden aan onze Privacyverklaring. Om meer te weten te komen over het privacybeleid van derden, moet u hun website bezoeken. In ons Cookiebeleid vindt u alle derden die cookies kunnen gebruiken voor targeting.

We kunnen van tijd tot tijd contact met u opnemen (per e-mail, sms, brief of telefoon, indien nodig en volgens uw specifieke instructies) indien nodig, wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om gerichte marketing over onze diensten te bieden. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar dpo@euronetworldwide.com of door de instructies te volgen in de marketing-e-mail die we u hebben gestuurd.

11. Beoordeling per e-mail

Het kan zijn dat we pixels in onze marketingmails gebruiken om na te gaan of en hoe vaak onze e-mails worden geopend en om eventuele klikken op links of advertenties in de e-mail te verifiëren. Voorbeelden van het gebruik van deze informatie zijn:

 • Om er achter te komen welke e-mails onze gebruikers interessanter vonden.
 • Om de activiteit en betrokkenheid van gebruikers bij onze producten en diensten vast te stellen.
 • Om onze adverteerders te informeren over het (totaal) aantal gebruikers dat op de advertenties heeft geklikt.
 • Om na te gaan in welke regio ons publiek zich bevindt.

Wat zijn mijn rechten?

Klanten kunnen hun Persoonsgegevens opvragen, bijwerken, wijzigen of wissen. Uw rechten kunnen verschillen afhankelijk van het land waarin u woont, maar ongeacht uw land kunt u op elk moment de volgende rechten uitoefenen:

 • Verzoek om toegang tot alle Persoonsgegevens ("Toegangsverzoek door betrokkene"). Als u een beroep doet op uw recht op toegang, kunt u ons vragen stellen over alle Persoonsgegevens die we over u bewaren, de verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren met uw Persoonsgegevens, de ontvangers van uw Persoonsgegevens, de verschillende categorieën Persoonsgegevens, hoe lang we uw persoonsgegevens verwerken en het bestaan van een geautomatiseerde beslissing met betrekking tot uw Persoonsgegevens.
 • Verzoek om correctie van eventuele onjuiste persoonsgegevens die we over jou hebben. Als je je e-mailadres hebt gewijzigd of als je een spelfout ziet in je persoonsgegevens, kun je je recht op wijziging uitoefenen.
 • Verzoek om alle Persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen. Als u niet langer nieuws van ons wilt ontvangen of als u geen van onze diensten wilt blijven gebruiken, kunt u ons vragen om alle Persoonsgegevens die we over u bewaren te verwijderen. Houd er rekening mee dat we uw Persoonsgegevens mogelijk bewaren om aan een van onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Uw Persoonsgegevens worden echter niet voor andere doeleinden gebruikt.

Als klant hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit of de rechtbanken als u van mening bent dat we onze verplichtingen onder deze privacyverklaring of de toepasselijke wetgeving niet zijn nagekomen. We moedigen klanten aan om ons op de hoogte te stellen van eventuele klachten die ze hebben, zelfs als dit niet vereist is, en we zullen reageren in overeenstemming met onze klachtenprocedure.

We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en altijd binnen het tijdsbestek dat is uiteengezet in de toepasselijke wetgeving.

Voor de rechten die van toepassing zijn en om te bepalen hoeveel tijd we nodig hebben om op uw verzoek te reageren, verwijzen wij u naar de specifieke paragrafen voor inwoners van diverse landen hieronder.

Om uw rechten uit te oefenen moet u een e-mail sturen naar dpo@euronetworldwide.com. Om uw privacy te beschermen en de veiligheid te handhaven, zullen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren en/of u om andere details vragen voordat we u toegang verlenen tot uw Persoonsgegevens of voordat we deze wijzigen. Als we geen kopie hebben van uw identiteitsbewijs of enig wettelijk geldig document waarmee uw identiteit wordt bewezen indien dit noodzakelijk is, kunnen we uw verzoek niet behandelen.

13. Procedure voor privacygerelateerde klachten

Als klant hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit of de rechtbanken als u van mening bent dat we onze verplichtingen onder deze privacyverklaring of de toepasselijke wetgeving niet zijn nagekomen.

RIA behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen en zal kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de website van RIA plaatsen, of kennisgeven op een andere manier die RIA als geschikt beschouwt.

14. Kennisgeving aan inwoners van Californië

Deze aanvullende kennisgeving is bedoeld om te voldoen aan de vereisten van de California Consumer Privacy Act ("CCPA") en dient te worden gelezen in combinatie met de Privacyverklaring.

Klanten die in Californië wonen, hebben het recht:

 • om informatie op te vragen over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens gedurende de afgelopen 12 maanden, met inbegrip van de categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen, de categorieën van bronnen van dergelijke gegevens, ons zakelijk doel voor het verzamelen of delen van dergelijke gegevens, en de categorieën van derden met wie wij dergelijke gegevens delen.
 • om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij in de afgelopen 12 maanden over hen hebben verzameld.
 • om informatie op te vragen over onze praktijken met betrekking tot het delen van gegevens in de afgelopen 12 maanden, met inbegrip van een lijst van de categorieën van verkochte persoonsgegevens met de categorie van externe ontvangers en een lijst van de categorieën van persoonsgegevens die wij voor een zakelijk doel openbaar hebben gemaakt.
 • om te verzoeken dat wij hun persoonsgegevens niet verkopen (wij verkopen uw persoonsgegevens niet) en;
 • om te verzoeken dat we hun persoonsgegevens verwijderen (en onze serviceproviders opdragen om deze te verwijderen), behoudens bepaalde uitzonderingen.

Voor de doeleinden van de CCPA betekent persoonsgegevens: informatie die een bepaalde inwoner of een bepaald huishouden in Californië identificeert, daarmee verband houdt, beschrijft, daarmee in verband kan worden gebracht of redelijkerwijs, direct of indirect, aan een dergelijke inwoner of huishouden kan worden gekoppeld.

Om informatie op te vragen kunnen inwoners van Californië contact met ons opnemen via:

 1. Gratis telefoonnummer: 1-877-932-6640
 2. E-mail: dpo@euronetworldwide.com.

We kunnen u vragen een ondertekende verklaring in te dienen op straffe van meineed dat u de persoon bent die u beweert te zijn. Wij zullen de ontvangst van uw verzoek binnen tien (10) dagen bevestigen en zullen proberen binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van uw verzoek te antwoorden. Indien wij meer tijd nodig hebben (tot vijfenveertig dagen extra) zullen wij u op de hoogte brengen van onze behoefte aan extra tijd. Als we uw identiteit niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de persoonsgegevens betrekking hebben op u, kunnen we niet op uw verzoek ingaan of u persoonsgegevens verstrekken.

U kunt tot tweemaal binnen een periode van 12 maanden een verzoek indienen tot openbaarmaking van onze gegevensverzamelingspraktijken, de gegevens die wij over u hebben verzameld, of onze praktijken rondom het delen van gegevens.

Als u verzoekt om een kopie van de persoonsgegevens die wij gedurende de 12 maanden voorafgaand aan uw verzoek hebben verzameld, zullen wij proberen deze gegevens te verstrekken in een formaat dat gemakkelijk bruikbaar is, onder andere door u een papieren kopie te sturen of een elektronische kopie te verstrekken via uw geregistreerde account, indien u een account bij ons heeft geregistreerd. Voor verzoeken om verwijdering van uw informatie staat de Californische wet ons toe bepaalde informatie te bewaren en niet te verwijderen onder bepaalde omstandigheden (d.w.z. gegevens met betrekking tot een transactie, veiligheidsincidenten, fraude, enz.) We zijn bijvoorbeeld niet verplicht om te voldoen aan een verzoek om gegevens te verwijderen als deze gegevens noodzakelijk zijn om een transactie voor u te voltooien of anderszins een contract uit te voeren; om veiligheidsincidenten, fraude of illegale activiteiten op te sporen, ertegen te beschermen of er juridische stappen tegen te ondernemen; om de gegevens uitsluitend intern te gebruiken op manieren die redelijkerwijs overeenkomen met uw verwachtingen als onze klant (zoals het bijhouden van verkoopgegevens) en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als we een dergelijk verzoek van u ontvangen, zullen we eventuele serviceproviders die wij hebben ingeschakeld ook op de hoogte stellen om uw gegevens te verwijderen.

Wij zullen u niet discrimineren op grond van het feit dat u gebruik maakt van een van deze rechten.

Wij verkopen uw informatie niet tegen een geldelijke vergoeding, en wij maken uw gegevens niet openbaar tegen een andere waardevolle vergoeding. Als wij in de toekomst een overeenkomst sluiten die volgens de CCPA onder de definitie van een "sale" ("verkoop") valt, zullen we dit privacybeleid en onze naleving van de CCPA bijwerken.

U kunt een verzoek indienen via iemand met een formele volmacht. Anders kunt u een verzoek alleen indienen via een gemachtigde tussenpersoon indien (1) u deze gemachtigde tussenpersoon schriftelijk toestemming geeft om een verzoek in te dienen en (2) u uw eigen identiteit rechtstreeks bij ons verifieert. We zullen van deze agent verlangen ons een bewijs te sturen dat hij of zij gemachtigd is om namens u verzoeken in te dienen.

In de afgelopen 12 maanden hebben wij de volgende categorieën gegevens verzameld uit de vermelde bronnen, deze gebruikt voor de vermelde zakelijke doeleinden en gedeeld met de vermelde categorieën van derden. De categorieën gegevens omvatten gegevens die we verzamelen van onze websitebezoekers, geregistreerde gebruikers, werknemers, verkopers, leveranciers en alle andere personen die online of offline met ons communiceren. Niet alle gegevens worden over alle personen verzameld. Zo kunnen wij bijvoorbeeld verschillende gegevens verzamelen van sollicitanten, verkopers of klanten.

Categorie van verzamelde gegevens Bron Zakelijk doel voor gebruik Categorieën van derden die gegevens ontvangen

Identificatoren (naam, alias, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer, unieke persoonlijke identificator, IP-adres)

 • Personen die gegevens aan ons verstrekken.
 • Gegevens die we automatisch verzamelen van websitebezoekers
 • Gegevens die we mogelijk ontvangen van externe marketing- en datapartners
 • Auditing met betrekking tot transacties;
 • veiligheidsdetectie, -bescherming en -handhaving;
 • debuggen van functies/herstellen van fouten;
 • diensten voor u verrichten;
 • intern onderzoek en ontwikkeling;
 • kwaliteitscontrole;
 • personaliseren van advertenties
 • Serviceproviders (zoals betalingsverwerkers, posthuizen, marketingpartners, verzendpartners, partners op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden);
 • gelieerde bedrijven;
 • wetshandhavers;
 • strategische partners;

Gevoelige gegevens (naam met financiële rekening, medische, gezondheids- en zorgverzekeringsgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord)

 • Personen die gegevens verstrekken;
 • Sollicitaties
 • medewerkers.
 • Auditing met betrekking tot transacties;
 • veiligheidsdetectie, -bescherming en -handhaving;
 • debuggen van functies/herstellen van fouten;
 • diensten voor u verrichten;
 • intern onderzoek en ontwikkeling;
 • kwaliteitscontrole;
 • Serviceproviders (zoals betalingsverwerkers, posthuizen, marketingpartners, verzendpartners, partners op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden);
 • gelieerde bedrijven;
 • wetshandhavers;
 • strategische partners;

Commerciële gegevens (transactiegeschiedenis, gekochte, verkregen of overwogen producten/diensten, productvoorkeuren)

 • Personen die gegevens verstrekken;
 • sollicitaties;
 • medewerkers.
 • Auditing met betrekking tot transacties;
 • veiligheidsdetectie, -bescherming en -handhaving;
 • debuggen van functies/herstellen van fouten;
 • diensten voor u verrichten;
 • intern onderzoek en ontwikkeling;
 • kwaliteitscontrole;
 • Serviceproviders (zoals betalingsverwerkers, posthuizen, marketingpartners, verzendpartners, partners op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden);
 • gelieerde bedrijven;
 • wetshandhavers;
 • strategische partners;

Elektronische netwerkactiviteit (browse- of zoekgeschiedenis, website-interacties, advertentie-interacties)

 • Personen die gegevens verstrekken;
 • gegevens die we verzamelen voor veiligheidsdoeleinden.
 • Auditing met betrekking tot transacties;
 • veiligheidsdetectie, -bescherming en -handhaving;
 • debuggen van functies/herstellen van fouten;
 • diensten voor u verrichten;
 • intern onderzoek en ontwikkeling;
 • kwaliteitscontrole;
 • Serviceproviders (zoals betalingsverwerkers, posthuizen, marketingpartners, verzendpartners, partners op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden);
 • gelieerde bedrijven;
 • toezichthouders van de overheid;
 • wetshandhavers;
 • strategische partners.

Audio-, video- of soortgelijke gegevens (klantenservicegesprekken, veiligheidsmonitoring)

 • Personen die gegevens verstrekken;
 • gegevens die we verzamelen voor veiligheidsdoeleinden.
 • Auditing met betrekking tot transacties;
 • veiligheidsdetectie, -bescherming en -handhaving;
 • debuggen van functies/herstellen van fouten;
 • diensten voor u verrichten;
 • intern onderzoek en ontwikkeling;
 • kwaliteitscontrole;
 • Serviceproviders (zoals betalingsverwerkers, posthuizen, marketingpartners, verzendpartners, partners op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden);
 • gelieerde bedrijven;
 • toezichthouders van de overheid;
 • wetshandhavers;
 • strategische partners.

Geolocatie

 • Gegevens die we automatisch verzamelen van websitebezoekers
 • Auditing met betrekking tot transacties;
 • veiligheidsdetectie, -bescherming en -handhaving;
 • debuggen van functies/herstellen van fouten;
 • diensten voor u verrichten;
 • intern onderzoek en ontwikkeling;
 • kwaliteitscontrole;
 • personaliseren van advertenties.
 • Serviceproviders (zoals betalingsverwerkers, posthuizen, marketingpartners, verzendpartners, partners op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden);
 • gelieerde bedrijven;
 • toezichthouders van de overheid;
 • wetshandhavers;
 • strategische partners.

Professionele, educatieve of werkgerelateerde gegevens

 • Gegevens die worden ingediend door personen;
 • van derden ontvangen gegevens in verband met de status als leverancier of werknemer, of sollicitaties;
 • gegevens die we waarnemen in verband met het toezicht op leveranciers of werknemers.
 • Auditing met betrekking tot transacties;
 • veiligheidsdetectie, -bescherming en -handhaving;
 • debuggen van functies/herstellen van fouten;
 • diensten voor u verrichten;
 • intern onderzoek en ontwikkeling;
 • kwaliteitscontrole;
 • personaliseren van advertenties.
 • Serviceproviders (zoals betalingsverwerkers, posthuizen, marketingpartners, verzendpartners, partners op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden);
 • gelieerde bedrijven;
 • toezichthouders van de overheid;
 • wetshandhavers;
 • strategische partners.

Biometrische gegevens

 • Niet verzameld
 • Niet verzameld
 • Niet verzameld

Bijzondere persoonsgegevens (ras, geslacht, etniciteit, religie)

 • Niet verzameld
 • Niet verzameld
 • Niet verzameld

*Specifiek omvatten de zakelijke doeleinden:

 1. Het uitvoeren van diensten voor u:
  • Om onze verplichtingen in verband met een overeenkomst waarbij wij een partij zijn te beheren of anderszins uit te voeren;
  • Om u te helpen bij het voltooien van een transactie of bestelling;
  • Om zendingen te kunnen volgen;
  • Om facturen te kunnen opstellen en verwerken;
  • Om te reageren op vragen of verzoeken en om diensten en ondersteuning te verlenen;
  • Om klantrelaties te beheren na de verkoop;
  • Om onze klantaccounts aan te maken en te beheren;
  • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten;
  • Om promoties, wedstrijden, enquêtes of competities te beheren;
  • Om u informatie te geven over onze producten en diensten,
  • Om onze producten en diensten op een gepersonaliseerde manier aan u aan te bieden, kunnen we bijvoorbeeld suggesties doen op basis van uw eerdere verzoeken, zodat u sneller geschikte producten en diensten kunt vinden.
 2. Auditing rondom transacties, intern onderzoek en ontwikkeling:
  • Om te voorzien in interne bedrijfsadministratie en -activiteiten, met inbegrip van probleemoplossing, aanpassing, verbetering en ontwikkeling van de website, testen, onderzoeken, beheren en exploiteren van onze websites en gegevensanalyse;
  • Om producten of diensten te maken die aan uw behoeften kunnen voldoen;
  • Om de prestaties van marketinginitiatieven, advertenties en websites die aangedreven worden door een ander bedrijf namens ons te meten.
 3. Beveiliging (opsporing, bescherming en handhaving); debugging van functionaliteit, herstel van fouten:
  • Als onderdeel van onze inspanningen om onze websites veilig te houden;
  • Om de veiligheid van uw account en ons bedrijf te waarborgen, fraude, kwaadaardige activiteiten of misbruik van onze websites te voorkomen of op te sporen, bijvoorbeeld door verificatiegegevens op te vragen om het wachtwoord van uw account opnieuw in te stellen (indien van toepassing);
  • Om de fysieke veiligheid van onze gebouwen te waarborgen door middel van cameratoezicht;
  • Om geschillen op te lossen, om de rechten, veiligheid en belangen van onszelf, onze gebruikers of anderen te beschermen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 4. Kwaliteitscontrole:
  • Om de kwaliteit te controleren en onze wettelijke verplichtingen, verordeningen, beleid en procedures na te leven;
  • Om onze producten en diensten te ontwikkelen en te verbeteren, bijvoorbeeld door bezoeken aan de websites en de verschillende subpagina's, de vraag naar specifieke producten en diensten en de opmerkingen van gebruikers te evalueren.

Contact voor meer informatie - Voor vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring en -praktijken kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het gedeelte "Wie zijn we?" van deze Privacyverklaring.

15. Kennisgeving aan inwoners van Europa (EER)

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen alle inwoners van de Economische Europese Ruimte (EER) de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht op informatie
 • Het recht op toegang
 • Het recht op rectificatie
 • Het recht op wissen van gegevens
 • Het recht op beperking van verwerking
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om bezwaar te maken
 • Het recht om geautomatiseerde besluitvorming te voorkomen

Om een van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, moet u voldoen aan de verplichtingen die zijn uiteengezet in paragraaf 12 van deze Privacyverklaring.

Gerekend vanaf de dag dat we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we binnen een termijn van maximaal 30 dagen antwoorden, tenzij er een verlenging wordt aangevraagd.

16. Kennisgeving aan inwoners van Argentinië

In overeenstemming met de wet Ley de Protección de Datos Personales 25.326 heeft u het recht op toegang, rectificatie, bijwerking en wissing. Om uw rechten of uw recht op intrekking uit te oefenen of om eventuele twijfel of klachten kenbaar te maken met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via dpo@euronetworldwide.com. Volg daarvoor de instructies in paragraaf 12.

Je wordt hierbij geïnformeerd dat er opties voor jou beschikbaar zijn om de manier waarop we je persoonlijke informatie gebruiken of vrijgeven voor een specifieke behandeling te beperken.

Vanaf de dag dat wij uw verzoek ontvangen, zullen wij reageren binnen een maximumtermijn van 5 dagen (voor verzoeken om uw Persoonsgegevens te verwijderen of bij te werken) of binnen een maximumtermijn van 10 dagen (voor verzoeken om uw Persoonsgegevens in te zien).

17. Kennisgeving aan inwoners van Mexico

Ria México (zoals hieronder gedefinieerd), met adres om kennisgevingen te horen en te ontvangen met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens zoals aangegeven in paragraaf 22, en in overeenstemming met de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (de "Mexicaanse wet"), zijn regelgeving en richtlijnen, stelt deze Privacyverklaring ter beschikking van zijn gebruikers of potentiële gebruikers in hun hoedanigheid als betrokkenen, alvorens Persoonsgegevens te verzamelen met strikte inachtneming van de bij de Mexicaanse wet vereiste beginselen van wettigheid, toestemming, informatie, kwaliteit, doel, loyaliteit, evenredigheid en verantwoordelijkheid.

Voor het verlenen van de diensten in zijn hoedanigheid van geldovermakingsbedrijf in de zin van artikel 81-A Bis van de Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, zal Ria México (indien van toepassing) Persoonsgegevens verzamelen overeenkomstig de in paragraaf 1 vermelde rechtsgrondslagen voor de volgende doeleinden:

 1. Controleren of de Persoonsgegevens in de bij Ria México ingediende stemidentificatie overeenstemmen met die in het register van het Instituto Nacional Electoral.
 2. Verifiëren of de aan Ria México verstrekte CURP-gegevens overeenstemmen met de in het Registro Nacional de Población geregistreerde gegevens.

Bovendien, en indien nodig, om te voldoen aan de artikelen 4 en 4 bis van de algemene bepalingen waarnaar wordt verwezen in artikel 95 bis van de Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito die van toepassing zijn op geldtransactiekantoren waarnaar wordt verwezen in artikel 81-A bis van dezelfde wet (de "Bepalingen"), is Ria México wettelijk verplicht om informatie over uw geolocatie te verzamelen, evenals opnames van uw stem en gezicht om zijn gebruikers of potentiële gebruikers op een niet-rechtstreekse manier te identificeren, en om andere relevante gegevens te verzamelen die in detail worden uitgelegd in het formulier dat beschikbaar is in de toepassing die door de Bepalingen wordt vereist. Wij zullen dergelijke gegevens altijd verwerken op basis van uw toestemming.

U heeft het recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaarmaking tegen verwerking (rechten op grond van ARCO). Daarnaast heeft u het recht om op elk moment de verleende toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens in te trekken, voor zover de wet dit toestaat. Om uw rechten op grond van ARCO uit te oefenen, uw toestemming in te trekken of vragen of klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via: dpo@euronetworldwide.com. Volg daarvoor de instructies in paragraaf 12.

We zullen niet later dan 20 dagen na de datum waarop we uw verzoek hebben ontvangen reageren en dit antwoord zal uiterlijk 15 werkdagen nadat wij u ons antwoord hebben meegedeeld, van kracht zijn.

18. Kennisgeving aan inwoners van Chili

In overeenstemming met de wet heeft u het recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaarmaking tegen verwerking (rechten op grond van ARCO). Daarnaast heeft u het recht om op elk moment de verleende toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens in te trekken, voor zover de wet dit toestaat. Om uw rechten op grond van ARCO uit te oefenen, uw toestemming in te trekken of vragen of klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via: dpo@euronetworldwide.com. Volg daarvoor de instructies in paragraaf 12.

Je wordt hierbij geïnformeerd dat er opties voor jou beschikbaar zijn om de manier waarop we je persoonlijke informatie gebruiken of vrijgeven voor een specifieke behandeling te beperken.

Gerekend vanaf de dag dat we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we binnen een termijn van maximaal 2 dagen antwoorden.

19. Kennisgeving aan inwoners van Maleisië

In overeenstemming met de wet op de bescherming van Persoonsgegevens van 2010 (de "PDPA") kunnen klanten ons hun Persoonsgegevens verstrekken voor elk van de doeleinden die zijn uiteengezet in paragraaf 2 van deze Privacyverklaring. Als we uw Persoonsgegevens voor een ander doel zouden verwerken, zullen we u vooraf informeren of om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

U kunt op elk moment de rechten uitoefenen die zijn vastgelegd in paragraaf 10. U kunt uw toestemming ook intrekken, tenzij de verwerkingsactiviteit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om u een van onze diensten te leveren. U kunt ook bezwaar maken tegen verwerking als u van mening bent dat een dergelijke verwerkingsactiviteit schade of leed voor uzelf kan veroorzaken.

Gerekend vanaf de dag dat we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we binnen een termijn van maximaal 21 dagen antwoorden.

In overeenstemming met de voorwaarden van de PDPA heeft RIA het recht om kosten in rekening te brengen voor de verwerking van elk verzoek om toegang tot gegevens.

20. Kennisgeving aan inwoners van Nieuw-Zeeland

Voor alle inwoners van Nieuw-Zeeland: de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, zijn de rechten die worden vermeld in paragraaf 12. Houd er rekening mee dat u voor het uitoefenen van uw rechten de instructies moet volgen die zijn ingesteld in de bovengenoemde paragraaf 12.

Gerekend vanaf de dag dat we je verzoek hebben ontvangen, zullen we je binnen een termijn van maximaal 20 dagen antwoorden.

21. Kennisgeving aan inwoners van Australië

Voor alle inwoners van Australië: de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, zijn de rechten die worden vermeld in paragraaf 12. Houd er rekening mee dat u voor het uitoefenen van je rechten de instructies moet volgen die zijn ingesteld in de bovengenoemde paragraaf 12.

Je kunt ons ook vragen om uitleg over ons gegevensbeleid en onze praktijken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Gerekend vanaf de dag dat we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we binnen een termijn van maximaal 30 dagen antwoorden.

22. Kennisgeving aan inwoners van India

Voor alle inwoners van India: de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, zijn de rechten die worden vermeld in paragraaf 12. Houd er rekening mee dat u voor het uitoefenen van je rechten de instructies moet volgen die zijn ingesteld in de bovengenoemde paragraaf 12.

Daarnaast kunt u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen zoals profilering met zich meebrengt, als dergelijke profilering niet nodig is om u onze diensten te leveren.

Gerekend vanaf de dag dat we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we binnen een termijn van maximaal 30 dagen antwoorden.

23. Ons bedrijf per dienst

De verwerkingsverantwoordelijke is Ria, vertegenwoordigd door de onderstaande bedrijven, afhankelijk van het land en de dienst:

Geldoverboekingsservices

Land Bedrijf waarmee contact kan worden opgenomen (verwerkingsverantwoordelijke) Contactgegevens
Verenigd Koninkijk Euronet Payment Services Ltd. Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London W1U 7EU, Verenigd Koninkrijk
Europa
(digitaal en mobiel)
Ria Lithuania UAB Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania
Agenten in Europa Ria Payment Institution EP SAU Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España
Zwitserland Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 – 16, Genève - 1201
Verenigde Staten Continental Exchange Solutions, Inc. 6565 Knott Ave, Buena Park, CA 90620, VS
Puerto Rico Ria Financial Services Puerto Rico, Inc. c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918
Canada Ria Telecommunications of Canada Inc 1000, rue De La Gauchetière O (#2500) Montréal (Québec) H3B 0A2
Mexico Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V. Av. Insurgentes Sur, 686-B Despacho 1003, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, México
Chili Ria Chile Servicios Financieros SPA Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Catedral 1401
Argentinië EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera
República Argentina: Santa Fe 1752, 1° piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Maleisië IME M SDN BHD Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, 50470, Kuala Lumpur
Singapore Ria Financial Services Singapore PTE. LTD. 152, Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721
Filipijnen Ria Money Transfer, INC. 38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filippijnen

Winkels en wisseldiensten van Ria

Land Bedrijf waarmee contact kan worden opgenomen (verwerkingsverantwoordelijke) Contactgegevens
Italië Ria Italia S.r.l. unipersonale Via Francesco Benaglia, n. 13 – Roma, 00153
Zwitserland Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 – 16, Genève - 1201 *** Het geregistreerde bedrijfsadres is Langstrasse 192, 8005 Zürich
Frankrijk Ria France S.A.S 1 Rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Frankrijk
België Ria Envia Belgium SPRL Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Brussel
Duitsland Ria Deutschland GmbH Friedrichstr. 200 10117 Berlijn
Zweden Ria Financial Services Sweden AB Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna
Noorwegen Ria Financial Services Norway AS Skippergata 33, 0186 Oslo
Denemarken Ria Financial Services Denmark ApS Nørre Voldgade 21, 1358 København K

U kunt altijd een verzoek indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@euronetworldwide.com.

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Alle rechten voorbehouden.