Makluman Penipuan Pengguna

Jangan kirimkan wang:

  • kepada orang yang tidak dikenali – hanya kirimkan wang kepada orang yang anda kenali secara peribadi!
  • untuk menunaikan bayaran pembelian dalam talian
  • kepada seseorang yang mengaku sebagai saudara yang berada dalam krisis atau kecemasan yang belum disahkan
  • untuk deposit atau bayaran sewa harta tanah
  • untuk perlindungan antivirus
  • untuk tugasan beli-belah misteri
  • untuk membayar sewa
  • untuk bayaran pinjaman kad kredit
  • untuk menuntut kemenangan hadiah loteri
  • untuk menyelesaikan masalah imigresen

✓ Jangan sekali-kali berkongsi nombor rujukan transaksi atau butiran penerima dengan sesiapa, selain penerima yang dimaksudkan!

✓ Sekiranya anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa anda telah menjadi mangsa skim penipuan, JANGAN TERUSKAN PINDAHAN INI dan segera hubungi jabatan antipenipuan Ria. Hubungi 1800 88 2077 atau hantar e-mel ke Support.MY@riafinancial.com.

✓ Ingatlah bahawa apabila anda mengirim wang, benefisiari akan menerimanya dengan cepat. Setelah wang itu dibayar keluar, Ria mungkin tidak akan dapat memberi anda bayaran balik, walaupun anda telah menjadi mangsa penipuan.

Ria Money Transfer © 2024 Dandelion Payments, Inc. Hak cipta terpelihara.