UAB „RIA Lithuania“ sąlygos ir taisyklės

2023 m. Gruodžio 13 d

1. ĮVADAS

Šias sąlygas („Sąlygos ir taisyklės“) teikia UAB „RIA Lithuania“, įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, įmonės registracijos numeris 305592651, kurios registruotas adresas yra Ukmergės g. 126, Vilnius, turinti 2020 m. lapkričio 26 d. Lietuvos banko išduotą mokėjimo įstaigos licenciją Nr. 52, leidžiančią mums teikti savo paslaugas ir prekiauti pavadinimu „Ria“ (toliau „Ria“, mes, mūsų arba mums). Kiti mūsų kontaktiniai duomenys pateikti šių sąlygų 26 punkte.

Esame įtraukti į viešą licencijuotų mokėjimo įstaigų, kurias valdo Lietuvos bankas, sąrašą per nuorodą: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants, o mūsų licencija skelbiama oficialioje Lietuvos banko svetainėje per nuorodą:https://www.lb.lt/lt/sfi-financial-market-participants/ria-lithuania-uab

Lietuvos bankas yra mūsų licencijuojamos veiklos priežiūros institucija. Lietuvos banko kontaktiniai duomenys yra šie:

Adresas: Gedimino pr. 6, Vilnius, LT-01103, Lietuva
Telefono numeris: +370 800 50 500
el. paštas: info@lb.lt
Daugiau informacijos rasite oficialioje Lietuvos banko svetainėje:
http://www.lb.lt/

Svarbu, kad prieš priimdami jas perskaitytumėte ir suprastumėte šias Sąlygas ir taisykles. Sąlygos ir taisyklės yra taikomos ir yra prieinamos „Ria Money Transfer“ mobiliajai programėlei, kurią valdo „Ria“ ir (arba) bet kuri kita mūsų grupės įmonė („Ria Money Transfer“ programėlė). Sąlygose ir taisyklėse paaiškinama jūsų atsakomybė mums ir mūsų atsakomybė jums, įskaitant mūsų atsakomybės jums mastą. Daugiau informacijos taip pat galite rasti „Ria“ pinigų pervedimo programos skiltyje „DUK“.

UŽPILDYDAMI IR SUTIKDAMI SU INFORMACIJA, KURIOS REIKIA NORINT ATLIKTI MOKĖJIMO SANDORĮ, BEI PATVIRTINDAMI ŠIAS SĄLYGAS IR TAISYKLES, SUTINKATE, KAD JUMS GALIOS ŠIOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS. PRAŠOME NENAUDOTI JOKIŲ MŪSŲ PASLAUGŲ, JEI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS IR TAISYKLĖMIS NESUTINKATE. ŠIOS SĄLYGOS IR TAISYKLĖS YRA JURIDIŠKAI ĮPAREIGOJANTIS SUSITARIMAS IR SVARBU, KAD SKIRTUME LAIKO JĮ ATIDŽIAI PERSKAITYTI. KADANGI JŪSŲ VEIKSMAI, KURIAIS INICIJUOJATE MOKĖJIMO OPERACIJĄ, LAIKOMI ATSKIRA (VIENKARTINE) OPERACIJA, JŪSŲ BUS PRAŠOMA SUTIKTI SU TAIKOMA MŪSŲ SĄLYGŲ IR TAISYKLIŲ VERSIJA KIEKVIENĄ KARTĄ, KAI INICIJUOJATE MOKĖJIMĄ PER MŪSŲ PLATFORMĄ.

VARTOTOJŲ SUKČIAVIMO ĮSPĖJIMAS: PINIGŲ VYKDYMAS TIK PANAŠUS Į PINIGŲ SIUNTIMĄ. APSAUGOKITE SAVE NUO APGAULĖS SIUNČIANT PINIGUS TIK ŽMONĖMS, KURIUOS ŽINOTE AR KITAIP GALITE ĮSITIKINTI, JOG ESATE PATIKIMI. SPUSTELĖKITE ČIA, JEI NORITE SUŽINOTI DAUGIAU APIE PINIGŲ SAUGŲ SIUNTIMĄ SU „RIA“. JEI TIKITE, KAD ESATE SUKČIAVIMO AR APGAULĖS AUKA, NEDELSDAMI SUSISIEKITE SU MUMIS 0037052052695 ARBA EL. PAŠTU antifraude@riafinancial.com IR SUSISIEKITE SU VIETOS TEISĖS VYKDYMO INSTITUCIJOMIS.

2. APŽVALGA

Šios taisyklės ir sąlygos reglamentuoja mūsų Paslaugų teikimą, susidedantį iš Mokėjimo operacijos vykdymo, kurį užsakėte per „Ria“ pinigų pervedimo programą. Šios taisyklės ir sąlygos taikomos jums naudojant „Ria Money Transfer“ programėlę, kai nurodote mums tai atlikti, ir mes sutinkame suteikti jums mūsų paslaugas, įskaitant visą turinį, funkcionalumą ir per ją siūlomas paslaugas.

Mūsų įsipareigojimai pagal šias taisykles ir sąlygas priklauso nuo to, ar sutinkame priimti jus kaip vartotoją (mūsų klientą), o tai yra mūsų nuožiūra ir mes pasiliekame teisę atsisakyti teikti Jums savo paslaugas nenurodydami priežasties. Turite nedelsdami pateikti visą informaciją ir dokumentus, kurių galime bet kada pareikalauti, kad galėtume laikytis visų teisinių reikalavimų, taikomų mums kaip susijusių su mūsų paslaugomis, įskaitant tai, ko gali reikalauti kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisyklės, ir jūs sutinkate, kad mes susisiektume su jumis šiais tikslais.

Pagal šias taisykles ir sąlygas jums bus teikiama tik pinigų pervedimo paslauga. Jums nebus atidaryta jokia mokėjimo sąskaita.

3. APIBRĖŽIMAI

Šie terminai, šiose taisyklėse ir sąlygose rašomi iš didžiosios raidės, turi tokią reikšmę ir taikymo sritį:

Banko kortelė“ reiškia „Visa“ ar „MasterCard“ kredito kortelę arba jūsų turimą debeto kortelę. „Darbo diena“ yra dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybinių švenčių dienas Lietuvoje.

Kortelės išdavėjas“ reiškia banko kortelės išdavėją ir savininką.

Pinigų pervedimas“ – tai mokėjimo paslauga, kai lėšos gaunamos iš jūsų, nesukuriant jokios mokėjimo sąskaitos pas mus jūsų ar gavėjo vardu, vien tik siekiant pervesti šias lėšas gavėjui ar kitam mokėjimo paslaugų teikėjui, veikiančiam gavėjo vardu ir (arba) kai tokios lėšos gaunamos gavėjo vardu ir yra prieinamos.

Mūsų grupė“ apibrėžta 21 punkte.

Mūsų paslaugos“ reiškia pinigų perlaidos paslaugą, kurią mes jums teikiame.

Mokėjimo tarpininkas“ reiškia fizinį asmenį arba juridinį asmenį, veikiantį kaip trečiąją šalį, teikiantį mokėjimo paslaugas, arba mūsų atstovą, kuris moka lėšas gavėjui paskirties šalyje, kurią nurodėte mokėjimo pavedime, kurį inicijavote naudodamasis mūsų paslaugomis.

Mokėjimo nurodymas“ reiškia visas instrukcijas, kurias jūs mums pateikėte prašydami įvykdyti Mokėjimo operaciją.

Mokėjimo operacija“ reiškia lėšų pervedimą Gavėjui, kurį inicijavote naudodamiesi mūsų paslaugomis.

Gavėjas“ reiškia asmenį, kurį jūs esate paskyręs kaip Mokėjimo operacijos gavėją, kuris yra mums priimtinas ir kuris pinigų pervedimą gauna per nurodytą mokėjimo agentą arba banko pavedimu į nurodyto asmens banko sąskaitą.

Ria Money Transfer“ programėlė yra apibrėžta anksčiau pateiktoje pastraipoje „Įvadas“.

Sąvokos „jūs“, „jūsų“ ir „vartotojas“ reiškia jus, asmenį, kuris su mumis sudaro sutartį dėl mūsų Paslaugų teikimo.

Kitos šiose sąlygose vartojamos sąvokos yra apibrėžtos žemiau esančiame tekste.

4. SUTARTIES SUDARYMAS

Kiekviena Mokėjimo operacija, kurią atliekame jums, yra atskira sutartis, į kurią įtrauktos taisyklės ir sąlygos, galiojančios tuo metu, kai pradedama jūsų Mokėjimo operacija. Atitinkamai apie Mokėjimo operaciją informuokite Gavėją.

Jums pateikus atskirą užklausą, mes pateiksime taisyklių ir sąlygų, susijusių su jūsų įvykdyta Mokėjimo operacija, kopiją el. paštu arba patalpindami jas į jūsų paskyrą „Ria Money Transfer“ programėlėje. Tai bus padaryta nemokamai.

5. PAKEITIMAI

Mes galime kartais keisti Taisykles ir sąlygas, pavyzdžiui, siekdami laikytis įstatymų ar reguliavimo reikalavimų pokyčių arba dėl pasikeitusių rinkos sąlygų. Todėl tuo atveju, jei naudodamiesi mūsų paslaugomis ketinate inicijuoti kelias mokėjimo operacijas, atsižvelkite į tai, kad Taisyklės ir sąlygos galėjo pasikeisti nuo paskutinio jūsų sandorio su mumis, todėl turėtumėte perskaityti Taisykles ir Sąlygas prieš pradedant bet kokias papildomas mokėjimo operacijas.

Atnaujintas Taisykles ir sąlygas rasite pradėję pirmąją mokėjimo operaciją „Ria Money Transfer“ programėlėje. Tokie atnaujinimai neįpareigos jūsų ir nepakeis jūsų pareigos perskaityti ir patvirtinti galiojančias Taisykles ir sąlygas prieš pradedant kiekvieną naują mokėjimo operaciją, kuri bus jums prieinama „Ria Money Transfer“ programėlėje.

Šių Taisyklių ir sąlygų pakeitimai paprastai bus taikomi tik Mokėjimo nurodymams, sudarytiems po pataisytų sąlygų įsigaliojimo dienos, tačiau taip pat bus taikomi Mokėjimo nurodymams, sudarytiems iki tos dienos, kai to iš mūsų reikalaujama pagal įstatymus ar norminius reikalavimus. Bet kokiu atveju ir siekiant išvengti abejonių, atnaujinta Taisyklių ir sąlygų versija pakeis ankstesnę versiją.

Mes negarantuojame, kad „Ria Money Transfer“ programėlė ar bet koks joje esantis turinys visada bus pasiekiamas arba veiks be pertraukimų. Dėl verslo ir veiklos priežasčių galime sustabdyti arba atšaukti arba apriboti visos „Ria Money Transfer“ programėlės ar jos dalies prieinamumą. Mes stengsimės jums tinkamai pranešti (pavyzdžiui, paskelbdami pranešimą „Ria Money Transfer“ programėlėje arba išsiųsdami el. laišką paskutiniuoju jūsų nurodytu el. pašto adresu) apie bet kokį suplanuotą jų sustabdymą ar atšaukimą.

6. PRIEIGA PRIE MŪSŲ PASLAUGŲ

Naudodamiesi „Ria Money Transfer“ programėle jūs patvirtinate ir garantuojate, kad esate 18 metų ar vyresni ir sulaukę tokio amžiaus, kad galėtumėte sudaryti su mumis teisiniu požiūriu įpareigojančią sutartį. Jei per patikimą šaltinį mums tampa žinoma, kad esate jaunesnis nei 18 metų, mes atšauksime jūsų paskyrą (profilį) ir, kiek leidžia galiojantys įstatymai, ištrinsime visą jūsų informaciją iš savo sistemos ir įrašų, išskyrus, kiek mes privalome ją išlaikyti pagal galiojančius teisės aktus.

Norėdami naudotis mūsų paslaugomis, turite turėti galiojančią vartotojo paskyrą („vartotojo paskyra“). Norėdami sukurti vartotojo paskyrą, galite kreiptis per „Ria Money Transfer“ programėlę, įvesdami savo asmeninę informaciją ir slaptažodį bei patvirtindami, kad sutinkate su sąlygomis ir taisyklėmis. Jei priimsime jūsų paraišką, mes sukursime jūsų vartotojo paskyrą ir suaktyvinsime ją prieigai prie mūsų paslaugų, laikydamiesi Sąlygose ir taisyklėse nustatytų apribojimų. Visa jūsų pateikta informacija bus saugoma jūsų vartotojo paskyroje ir ją tvarkysime mes ir (arba) tam tikros įmonės, kurias mes ar mūsų grupė įtraukėme teikti mūsų paslaugas. Vartotojo paskyros turėjimas neįpareigoja jūsų naudotis jokiomis mūsų paslaugomis ar atlikti kitus įprastus veiksmus ar patikrinimus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu ištrinti vartotojo paskyrą. Jūsų vartotojo paskyra naudojama tik jūsų naudai, kad mūsų paslaugos būtų patogesnės naudoti, ir kaip įrankis, leidžiantis iš naujo suderinti jūsų ankstesnius duomenis su nauju mūsų paslaugų naudojimu.

Galite naudotis mūsų paslaugomis per „Ria Money Transfer“ programą teisingai įvesdami savo vartotojo vardą ir slaptažodį (kartu – vartotojo ID), taip pat paprašius patvirtinkite savo tapatybę vienkartiniu slaptažodžiu (OTP), tačiau jokiomis kitomis aplinkybėmis. Jūsų vartotojo ID yra griežtai konfidencialus, asmeninis ir jo negalima perduoti. Jūs privalote rūpintis savo vartotojo ID saugumu ir taikyti visas kitas saugos funkcijas, susijusias su jūsų prieiga prie „Ria Money Transfer“ programėlės (įskaitant bet kokią išsamią mokėjimo nurodymo informaciją). NIEKADA NEBENDRINKITE VARTOTOJO ID SU JOKIU ASMENIU, JO NEUŽSIRAŠYKITE IR NESUTEIKITE JOKIAM ASMENIUI PRIEIGOS PRIE JŪSŲ „RIA MONEY TRANSFER“ PROGRAMĖLĖS! Jei sužinote ar įtariate, kad jūsų vartotojo ID nebėra konfidencialus arba buvo kaip nors atskleistas, jei pametėte mobilųjį telefoną ir įtarėte, kad kas nors gavo prieigą prie jūsų vartotojo paskyros ir „Ria Money Transfer“ programos, turite nedelsdami susisiekti su mumis atitinkamu klientų palaikymo el. pašto adresu ar telefono numeriu šalyje, kurioje gyvenate. Peržiūrėkite mūsų klientų aptarnavimo kontaktinę informaciją pagal šalis. Bet koks nepagrįstas delsimas susisiekti su mumis gali turėti įtakos mūsų Paslaugos saugumui ir (arba) užtraukti atsakomybę už bet kokius nuostolius.

Kadangi mes jums neatidarysime jokios mokėjimo sąskaitos, norėdami naudotis mūsų paslaugomis prisijungdami prie savo vartotojo sąskaitos, turėsite pridėti ir susieti savo kortelės išdavėjo išduotą banko kortelę su savo vartotojo sąskaita. Norėdami inicijuoti Mokėjimo operaciją per mus, jūsų bus paprašyta iš tos banko kortelės išskaičiuoti lėšas, kurias mes tada pervesime Gavėjui. Lėšų išskaičiavimui iš banko kortelės gali būti taikomi papildomi Kortelės išdavėjo taikomi reikalavimai (pvz., gali prireikti atskaitymo patvirtinimo) ir jūs esate atsakingas už tokių reikalavimų laikymąsi.

Jei informuosite mus apie neteisėtą jūsų vartotojo ID ar „Ria Money Transfer“ programėlės naudojimą, imsimės visų būtinų veiksmų, kad išvengtume tolesnio jūsų vartotojo paskyros naudojimo su šia informacija. Mes informuosime jus apie tokius veiksmus juos atlikę ir pateiksime tokių veiksmų priežastis, nebent negalėtumėme to padaryti dėl teisinių priežasčių. Tokių veiksmų ėmimasis nereiškia, kad mes pasisakome už nuostolius ar žalą, padarytą dėl to, kad nesilaikote savo pareigų pagal Sąlygas ir taisykles. Tačiau mes galime turėti ribotas galimybes užkirsti kelią neteisėtam jūsų banko kortelės naudojimui, susietam su jūsų vartotojo sąskaita, ir užtikrinti maksimalų saugumą, taip pat visada turėtumėte susisiekti su banku, kuris jums išdavė banko kortelę. Pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus jūs būsite atsakingi už žalą, padarytą mums dėl neteisėto jūsų vartotojo ID naudojimo.

Mes pasiliekame teisę išjungti savo vartotojo ID savo nuožiūra dėl bet kokios priežasties arba be jokios priežasties, įskaitant, jei, mūsų nuomone, nesilaikėte kurios nors sąlygų ir nuostatų.

7. REIKALINGA TECHNINĖ IR PROGRAMINĖ ĮRANGA

Turite turėti įrangą ar telekomunikacijų prietaisus, įskaitant kompiuterį ar mobilųjį įrenginį su operacine sistema, kurią galime aptarnauti, ir galimybę įrašus laikyti patvarioje laikmenoje, pvz., savo mobiliajame telefone (arba spausdintuve, kad atspausdintumėte ir išsaugotumėte įrašus ant popieriaus), nes to gali prireikti norint naudotis mūsų Paslaugomis. Jūs pripažįstate, kad tam tikra jūsų naudojama programinė įranga ir prietaisai gali nepalaikyti mūsų programinės įrangos ir dėl to negalėsite naudotis mūsų Paslaugomis. Jūs turėtumėte išsaugoti pranešimus, jums atskleistą informaciją ir pareiškimus, kuriuos jums siunčiame elektroniniu būdu.

Norėdami pasiekti ir saugoti elektroniniu būdu teikiamus pranešimus, jums atskleistą informaciją ir pareiškimus, turite turėti:

i) įrenginį, veikiantį „Android“ ar „iOS“ ar naujesnėje aplinkoje,
ii) interneto ryšį,
(iii) dabartinę „Android 4.4“ (arba naujesnę versiją) arba „iOS 8“ (arba naujesnę versiją),
iv) prietaisą ir operacinę sistemą, galinčius palaikyti visa tai, kas išdėstyta pirmiau

Mes pasiliekame teisę nutraukti bet kokios programinės įrangos palaikymą, jei, mūsų nuomone, ji turi saugumo ar kitokių trūkumų, dėl kurių ji netinkama naudoti su mūsų Paslaugomis.

Mes neatsakome už kitų asmenų ar svetainių, susietų ar pasiekiamų per „Ria Money Transfer“ programėlę, turinį, politiką, prekes ar paslaugas. Bet kokios nuorodos į bet kurią kitą mobilią programą ar svetainę buvimas nėra jokios tokios mobiliosios programos, svetainės ar bet kurios tokios mobiliosios programos ar svetainės valdančio asmens palaikymas ar reklama. Bet kokiu kitų asmenų ar svetainių turiniu, politika ar paslaugomis pasitikite vien savo rizika. Bet kokie klausimai, rūpesčiai ar skundai dėl tokių mobiliųjų programų ar svetainių turėtų būti adresuoti asmenims, atsakingiems už jų veikimą.

8. MOKĖJIMO UŽSAKYMŲ IŠDAVIMAS

Laikydamiesi Taisyklių ir sąlygų, mūsų paslaugomis galėsite naudotis prisijungę prie „Ria Money Transfer“ programėlės ir „Ria Money Transfer“ programėlėje pateikdami mums savo Mokėjimo nurodymus.

Kiekviename Mokėjimo nurodyme turi būti tokia informacija, kurią mes kartais nustatome, kad Mokėjimo nurodymas būtų įvykdytas, įskaitant (be apribojimų) šią informaciją.

 • Vardas ir kita informacija (pvz., kai kuriais atvejais – adresas, gimimo data), identifikuojanti Gavėją.
 • Mokėjimo operacijos paskirties šalis.
 • Mokėjimo operacijos suma ir valiuta.
 • Atliekant Mokėjimo operaciją į gavėjo banko sąskaitą – IBAN kodas (tarptautinis banko sąskaitos numeris), jei tokia banko sąskaita turi IBAN kodą, arba banko sąskaitos kodas, atitinkantis kiekvienu atveju.
 • Tais atvejais, kai lėšas gavėjas turėtų gauti tam tikroje Mokėjimo agento vietoje, nurodomas atitinkamas adresas, kad būtų galima nustatyti paėmimo vietą Mokėjimo agentui.

Kai įvesite aukščiau nurodytą informaciją, turėsite patvirtinti Mokėjimo nurodymą Kortelės išdavėjo ir mūsų reikalaujamomis priemonėmis.

Mes priimsime tik Mokėjimo nurodymą, kuris mums bus pateiktas per „Ria Money Transfer“ programėlę. Jūsų nurodymas atlikti Mokėjimo operaciją bus traktuojamas kaip jūsų sutikimas, kad galėtume tęsti mokėjimą, ir mūsų įgaliojimas atlikti šią Mokėjimo operaciją.

Mes priimame mokėjimą banko kortele kaip paskirtą mokėjimo būdą mums atliekant jūsų Mokėjimo operaciją ir kliento mokestį, kurį imame už Mokėjimo operaciją. Jūs privalote:

(i) įgalioti savo Kortelių išdavėją pervesti mums reikalingas lėšas Mokėjimo operacijai, kad: (a) tokios lėšos būtų nuskaičiuotos iš sąskaitos, susietos su jūsų banko kortele; ir (b) mes gauname Kortelės išdavėjo įgaliojimą ir vėliau gauname lėšas, kurių mums reikia mokėjimo nurodymui atlikti;
(ii) įsitikinkite, kad jūsų mokėjimo metodui pakanka lėšų ir kredito, kurį mes turime ir laiku gavome, kad galėtume atlikti mokėjimo nurodymą;
(iii) užtikrinti, kad gavome lėšas, apie kurias jums pasakysime, kad turite atlikti mokėjimo operaciją prieš vykdydami jūsų mokėjimo nurodymą. Ši suma mums turi būti nedelsiant prieinama sumokėtomis lėšomis ir sumokėta jūsų banko kortele.

Mes neteikiame kredito ir negalime pervesti lėšų, kad padengtumėte bet kurią jūsų Mokėjimo operacijos dalį.

Jūsų Kortelės išdavėjas ir (arba) jūsų bankas ar kredito įstaiga taip pat turės taisykles ir nuostatas, kurios bus taikomos jūsų banko kortelės ar banko sąskaitos, su kuria susieta banko kortelė, naudojimui, ir jūs turite vadovautis tokia (-omis) sutartimi (-imis) užtikrindami lėšas, reikalingas, kad Mokėjimo operacija vyktų, nes tokios sąlygos gali apimti mokesčių ir rinkliavų bei kitų nuostatų, kurias nustato jūsų Kortelių išdavėjas ir (arba) bankas ar kredito įstaiga, taikymą.

9. VALIUTOS KEITIMAS

Jei paprašysite, kad mokėjimo nurodymas mokėjimo operacijai gavėjo naudai būtų atliekamas kita valiuta nei eurai (EUR), mes patikrinsime, ar galime aptarnauti prašomą valiutą, ir, jei taip, tada taikysime mažmeninės prekybos tarifą kartu su bet kokiu paslaugų mokesčiu ir jums nurodysime, koks yra šis mažmeninis valiutos kursas, prieš patvirtindami mokėjimo nurodymą. Tokios mokėjimo operacijos išmokėjimo valiutą įsigyjame didmeniniu kursu, kuris kinta. Skirtumą tarp mažmeninio valiutos kurso, taikomo tokiai Mokėjimo operacijai, ir didmeninio valiutos kurso, kuriuo įsigijome išmokėjimo valiutą, mes ir (arba) mokėjimo agentas laikysime savo pajamomis, gaunamomis šalia jūsų mokėtinų paslaugų mokesčių. Prieš patvirtindami mokėjimo nurodymą, „Ria Money Transfer“ programėlės ekrane visada matysite taikomą valiutos keitimo kursą. Taigi jūs visada galėsite sustabdyti Mokėjimo nurodymą, jei valiutos kursas jums nepriimtinas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie kainų skaičiuoklę (nurodant galimas valiutas, šalis ir valiutų keitimo kursus), išmokėjimo vietas, klientų mokesčius ir valiutų kursus, žr. DUK skyrių „Ria Money Transfer“ programėlėje.

10. MOKĖJIMO SANDORIŲ VYKDYMAS

Mūsų Paslaugos suteikia įvairias Mokėjimo operacijos gavimo galimybes, įskaitant grynųjų pinigų pateikimą per Mokėjimo agentą arba tiesioginį pervedimą į gavėjo banko sąskaitą.

Bendrosios nuostatos, taikomos kiekvienai mokėjimo operacijai

Kai mes gausime mokėjimo nurodymą, jis bus neatšaukiamas (išskyrus atvejus, kai jį galite atsiimti, kaip nustatyta 18 punkte). Laikoma, kad mokėjimo nurodymas gautas tuo momentu, kai sistemose užfiksuojame, kad jis buvo gautas, išskyrus šias išimtis: i) jei mokėjimo nurodymas užregistruotas gautas ne darbo dieną – jis bus laikomas gautu pirmą kitą darbo dieną; (ii) jei mokėjimo nurodymas užregistruojamas kaip gautas darbo dieną, bet ne darbo valandomis, t. y. 8–17 val. (Vilniaus laiku), jis bus laikomas gautu pirmą kitą darbo dieną. Jei vykdome mokėjimo nurodymą remdamiesi neteisinga jūsų pateikta informacija (pvz., neteisingas gavėjo banko sąskaitos IBAN), mokėjimo nurodymas bus laikomas įvykdytu tinkamai ir mes neatsakome už patirtus nuostolius. Net jei mes neatsakome už mokėjimo nurodymo vykdymą, remdamiesi neteisingais jūsų pateiktais duomenimis, mes imsimės visų pagrįstų priemonių, kad stebėtume įvykdytą mokėjimo operaciją, ir imsimės pagrįstų pastangų, kad susigrąžintume lėšas. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, visa mūsų turima informacija, reikalinga įvykdytai mokėjimo operacijai sekti, bus pateikta jums, kad padėtų jums tiesiogiai susisiekti su mokėjimą gavusiu asmeniu, o ne su jūsų numatytu gavėju.

Gavę ir įvykdę mokėjimo nurodymą pagal Sąlygas ir sąlygas, mes be nepagrįsto delsimo pateiksime jums šią informaciją elektroniniu formatu per „Ria Money Transfer“ programą:

 • Nuorodos numeris, leidžiantis identifikuoti Mokėjimo operaciją ir Gavėją.
 • Mokėjimo operacijos suma, nurodyta Mokėjimo nurodyme naudojama valiuta.
 • Patvirtinimas dėl visų su Mokėjimo operacija susijusių klientų mokesčių ir (arba) išlaidų, kurias turite mums sumokėti.
 • Jei Mokėjimo operacija apima valiutos keitimą, valiutos kursas, kurį naudojome vykdydami Mokėjimo operaciją, ir Mokėjimo operacijos suma po šios valiutos konvertavimo.
 • Data, kai gavome Mokėjimo nurodymą.

Patvirtinus Mokėjimo operaciją, jūs automatiškai gausite el. pašto pranešimą nurodytu el. pašto adresu. Kai atliksime Mokėjimo operaciją, jūs taip pat gausite el. pašto pranešimą el. pašto adresu, kurį mums nurodėte, patvirtindami, (i) kad lėšos atkeliavo pas Mokėjimo agentą, ir, (ii) jei taikoma, kai Gavėjas atsiėmė lėšas.

Jei Mokėjimo operacija Gavėjui nėra sumokėta per 21 ar 30 dienų (atsižvelgiant į atitinkamą Mokėjimo tarpininką, dalyvaujantį Mokėjimo operacijoje), mes automatiškai atšauksime Mokėjimo operaciją ir apie tai informuosime Jus. Vėliau lėšų, sudarančių Mokėjimo operaciją, Gavėjas negalės surinkti, o mes jas laikysime patikimai, kol galėsime grąžinti jums tą pačią sumą (tai bus atlikta naudojant tą patį mokėjimo metodą, kurį naudojote finansuodami Mokėjimą). Sandoris

Mokėjimo operacijos surinkimas per mokėjimo agentą

Jei darbo dieną iki 17.00 val. (Vilniaus laiku) gausime Mokėjimo nurodymą kartu su būtinomis pervesti lėšomis ir mokesčiais, susijusiais su Mokėjimo operacija, mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu toje Verslo vietoje. Diena. Jei mokėjimo nurodymą mes gauname po 17.00 val. (Vilniaus laiku) darbo dieną arba dieną, kuri nėra darbo diena, laikoma, kad mokėjimo nurodymas buvo gautas tą darbo dieną po to, kai gavome mokėjimo nurodymą. Darbo diena, kurią laikoma, kad mokėjimo nurodymas gautas, vadinama „gavimo diena“.

Laikydamiesi galiojančių įstatymų, mes vykdysime Mokėjimo nurodymą ir suteiksime lėšas Gavėjui vėliausiai iki Darbo dienos, einančios po Gavimo dienos, pabaigos.

Norint atlikti įprastas mokėjimo operacijas, lėšas paprastai galima surinkti per kelias minutes, atsižvelgiant į atitinkamo mokėjimo agento darbo valandas, jei taikoma. Kai kuriose šalyse mūsų paslaugos gali būti atidėtos arba gali būti taikomi kiti apribojimai. Jei jums reikia papildomos informacijos, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda, kurios kontaktiniai duomenys nurodyti Sąlygų 26 punkte.

Norėdamas surinkti mokėjimo operaciją iš mokėjimo agento, gavėjas turi pateikti visą išsamią informaciją apie mums reikalingą mokėjimo operaciją („ Išsami inkasavimo informacija “). Gavėjas taip pat turi pateikti fotografinius asmens tapatybės įrodymus (pvz., pasas, asmens tapatybės kortelė). Priimtinos tapatybės įrodymo formos skiriasi pagal šalį, kurioje bus renkamos lėšos. Jūs ir toliau esate atsakingas už informacijos apie rinkinį pateikimą gavėjui.

NEGALITE ATSKLEISTI GAVIMO INFORMACIJOS (REDAGUOTŲ ARBA KITOKIŲ) NIEKAM KITAM, NEI PASIRINKTAM GAVĖJUI. TAIP PAT JŪS PRIVALOTE IMTIS VISŲ PAGRĮSTŲ PRIEMONIŲ UŽTIKRINTI, KAD NIEKAS KITAS, IŠSKYRUS JŪSŲ PASIRINKTĄ GAVĖJĄ, NEGALĖTŲ GAUTI GAVIMO INFORMACIJOS AR BET KOKIOS JOS DALIES. JEI TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI ATSKLEIDŽIATE BET KOKIĄ PAĖMIMO INFORMACIJĄ BET KOKIAM KITAM ASMENIUI NEI JŪSŲ PASIRINKTAS GAVĖJAS, NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ TAI, JEI LĖŠAS SUMOKĖSIME KAŽKAM KITAM NEGU GAVĖJUI, KURIS PATEIKIA PAĖMIMO INFORMACIJĄ MOKĖJIMO AGENTUI IR TOKS AGENTAS TIKI, KAD TAI YRA PAKANKAMAS TAPATYBĖS ĮRODYMAS.

Mokėjimo operacijos surinkimas per banko sąskaitą ir (arba) kita valiuta

Atliekant mokėjimo operaciją i) į valstybę, esančią už EEE ribų, arba ii) atliekant daugkartinį valiutos perskaičiavimą tarp Europos ir EEE valstybės narės euro arba ne euro valiutos arba iii) nėra mokamas eurais arba (iv) kuris turi būti sumokėtas į Gavėjo banko sąskaitą, lėšos Gavėjui bus suteiktos vėliausiai iki ketvirtosios darbo dienos po gavimo dienos pabaigos.

Banko praktika ir Mokėjimo operacijos vykdymo terminai gali skirtis, jei jūsų Mokėjimo operacija atliekama į Gavėjo sąskaitą, esančią ne EEE valiutos sąskaitoje, arba į sąskaitą už EEE ribų. Norėdami gauti daugiau informacijos, kada mokėjimo operacija bus įskaityta į tokią sąskaitą, turėsite susisiekti su Gavėjo sąskaitos teikėju.

11. NETEISĖTI MOKĖJIMO SANDORIAI

Mes galime būti atsakingi prieš jus pagal galiojančius įstatymus, kai atliekame jums mokėjimo operaciją, kurios jūs neįgaliojote mums atlikti.

Jei manote, kad galėjome atlikti Mokėjimo operaciją, kurios neįgaliojote atlikti, turėtumėte kuo greičiau apie tai pranešti naudodamiesi kontaktine informacija, nurodyta toliau 26 punkte. Tada mes ištirsime šį klausimą.

Pagal toliau pateiktus teiginius, kai mes atlikome tokią Mokėjimo operaciją ir bylos tyrimas rodo, kad iš tikrųjų Mokėjimo operacija buvo atlikta be jūsų sutikimo, mes nedelsdami (ne vėliau kaip kitos darbo dienos pabaigoje) grąžinsime visą sumokėtą tos Mokėjimo operacijos sumą.

Jūs neturėsite teisės į tokį grąžinimą:

 • jei apie tai, kad galėjo būti atlikta neteisėta Mokėjimo operacija, nepranešate mums apie tai raštu iškart po to, kai jums tampa žinoma tokia informacija, bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo atlikta neteisėta mokėjimo operacija; arba
 • jei Mokėjimo operaciją patvirtinote jūs; arba
 • jei neteisėta Mokėjimo operacija buvo atlikta dėl jūsų kaltės (pvz., atskleidėte savo vartotojo paskyros ir autentifikavimo informaciją); arba
 • jei turime pagrįstą pagrindą įtarti sukčiavimą tokiais veiksmais ir apie tai pranešate Lietuvos bankui (tokiu atveju mokėjimo grąžinimas sustabdomas, kol bus ištirtas sukčiavimo atvejis).

Jūs būsite atsakingi mums už visus nuostolius, kuriuos mes patiriame dėl bet kokio jūsų sukčiavimo ar apgaulingos veiklos. Tačiau jei neteisėtą Mokėjimo operaciją atliksime ne dėl jūsų kaltės, nepatirsite jokių nuostolių ar mokesčių.

12. MOKĖJIMO SANDORIŲ NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS

Mes, kaip jūsų mokėjimo paslaugų teikėjas, esame atsakingi už tinkamą Mokėjimo operacijų vykdymą, jei visa Jūsų pateikta Mokėjimo operacijos informacija yra teisinga, tinkamai pateikta ir nėra pagrindo atmesti Mokėjimo operacijos vykdymą. Todėl mes galime būti atsakingi jums pagal galiojančius įstatymus, kai mes nevykdome ar neteisingai atliekame bet kokią Mokėjimo operaciją, kurią jūs įgaliojote atlikti.

Jei manote, kad mes galbūt neatlikome ar neteisingai atlikome tokią Mokėjimo operaciją, turėtumėte kuo skubiau apie tai pranešti naudodamiesi toliau 26 punkte nurodyta kontaktine informacija ir, jei to paprašysite, nedelsdami stengsimės ištirti ir pranešti tyrimo rezultatus.

Atsižvelgiant į toliau pateiktas pastraipas, jei mes neatlikome ar neteisingai atlikome tokią Mokėjimo operaciją, mes be nepagrįsto delsimo ištaisysime klaidą ir pervesime neatliktos ar neteisingai atliktos Mokėjimo operacijos sumą, kaip nurodyta iš pradžių. Už tokią pataisytą Mokėjimo operaciją jūs papildomai mokėti neturėsite.

Jūs neturėsite teisės į aukščiau nurodytą teisių gynimo priemonę:

 • jei nepranešate mums apie tai raštu be nepagrįsto delsimo (bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 13 mėnesių nuo tos dienos, kai buvo atlikta neteisinga mokėjimo operacija), apie tai, kad sužinojote apie mūsų neatliktą mokėjimo operaciją, kurią įgaliojote jūs arba neteisingai įvykdėme jūsų patvirtintą mokėjimo operaciją; arba
 • kur galime įrodyti, kad gavėjas nustatytu laiku gavo autorizuotą sumą; arba
 • jei neatlikimas ar neteisingas vykdymas įvyko dėl to, kad pateikėte mums neišsamią ar neteisingą informaciją, ar kitaip dėl jūsų kaltės.

Mes neatsakome jums už Mokėjimo operacijos nevykdymą ar neteisingą vykdymą, jei priežastis buvo mūsų atsisakymas atlikti tą Mokėjimo operaciją ar bet kurią jos dalį arba jei Mokėjimo operacija buvo atlikta neteisingai dėl jūsų kaltės (pvz., pateikdami neteisingus mokėjimo arba gavėjo duomenis).

13. MOKESČIAI

Naudojantis mūsų paslaugomis bus mokamas kliento operacijos mokestis, kuris bus imamas iš banko kortelės, kurią nurodote kaip mokėjimo operacijos mokėjimo būdą, kliento mokesčio ir visų kitų išlaidų, nurodytų šiose sąlygose. Laikydamiesi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų ir prieš vykdydami Mokėjimo nurodymą, mes pateiksime jums informaciją apie mokestį ir visus taikomus valiutų kursus, kurie bus rodomi „Ria“ pinigų pervedimo programos užsakymo peržiūros skyriuje. Jei nepriimate taikomų mokesčių ar valiutų kursų, turite teisę atšaukti Mokėjimo operaciją tol, kol Gavėjas gaus Mokėjimo nurodymą, kaip aprašyta šių sąlygų 10 skyriuje.

Be visų mūsų nustatytų mokesčių, Mokėjimo operacijai gali būti taikomi kiti mokesčiai ir išlaidos bei valiutų kursai, mokėtini kitoms šalims, pavyzdžiui, bankams ir kitoms Mokėjimo operacijose dalyvaujančioms mokėjimo įstaigoms, taip pat gali būti taikomi išskaitymai (pavyzdžiui, dėl mokesčių), kaip reikalauja Mokėjimo operacijos paskirties šalies valdžios institucijos. Suma, kurią mes išskaičiuosime, bus ne didesnė nei mūsų teisinė atsakomybė.

Jei naudosite savo mobilųjį telefoną vykdydami Mokėjimo operaciją, taip pat būsite atsakingi už visus mokesčius, kuriuos gali imti jūsų telefono paslaugų teikėjas, pvz., mokesčius už teksto žinutes, duomenų paslaugas ir kitus mokesčius, kuriuos gali imti jūsų telefono paslaugų teikėjas.

14. IŠSKAITYMAS

Jūs sutinkate, kad mes galime išskaityti bet kokią sumą, kurią esate mums skolingi, iš visų sumų, kurias esame jums skolingi mes.

15. MOKĖJIMO SANDORIŲ APRIBOJIMAI

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra: (i) atsisakyti apdoroti Mokėjimo operaciją; (ii) apriboti Mokėjimo operacijos sumą; (iii) reikalauti papildomos informacijos, kad būtų galima atlikti Mokėjimo operaciją; ir (arba) (iv) imtis pagrįstų priemonių, susijusių su Mokėjimo operacija, kai, mūsų nuomone, tai yra būtina norint laikytis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant tuos atvejus, kai mes turime abejonių dėl asmenų, dalyvaujančių Mokėjimo operacijoje, tapatybės.

Nepaisant išankstinio susitarimo pradėti Mokėjimo operaciją ir laikantis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, savo nuožiūra galime atsisakyti vykdyti Mokėjimo operaciją tokiomis aplinkybėmis, kurios apima (bet tuo neapsiriboja):

i) numatomas gavėjas yra ne fizinis asmuo;
(ii) mes privalome tai padaryti pagal galiojančius kovos su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu įstatymus ir (arba) kai žinome ar įtariame, kad Mokėjimo operacija gali būti neteisėta (įskaitant sukčiavimo atvejus);
(iii) nepateikėte mums pakankamai, patenkinamų ir patikimų savo tapatybės įrodymų ar bet kokios kitos informacijos, kurios mums reikia mokėjimo operacijai įvykdyti;
(iv) mes žinome arba įtariame, kad jūsų prašomame Mokėjimo pavedime yra klaidų, jis yra suklastotas ar neteisėtas;
(v) pateikėte mums neteisingą ar neišsamią informaciją arba laiku negauname mokėjimo nurodymo informacijos, kad garantuotume mokėjimo operacijos įvykdymą laiku;
(vi) nesuteikėte mums patvirtintų lėšų (įskaitant visus susijusius mokesčius), reikalingų atlikti mokėjimo operaciją;
(vii) jūsų Kortelės išdavėjas neįgaliojo naudoti jūsų banko kortelę mokėti už Mokėjimo operaciją ir mūsų mokesčius;
viii) esate jaunesnis nei 18 metų
(ix) jūs pažeidžiate prievolę, numatytą šiose taisyklėse ir sąlygose, įskaitant įsipareigojimą mokėti mūsų mokesčius.

Mes pasiliekame teisę nepriimti ir neleisti atlikti mokėjimų tiesiogiai ar netiesiogiai iš bei į tam tikras šalis arba į tas šalis, kuriose, savo nuožiūra, rizikuojame savo verslu arba mūsų veiklos vykdymas yra sudėtingesnis dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo teisės aktų sandorių stebėjimo procesų.

Mes taip pat pasiliekame teisę savo nuožiūra reikalauti papildomos informacijos iš jūsų, įskaitant informaciją apie Gavėją, kai mokėjimai turi būti atliekami tam tikroms šalims, ir kitos informacijos, reikalingos mūsų rizikos lygiui įvertinti.

Jei mes atsisakysime vykdyti Mokėjimo nurodymą pagal Taisykles ir sąlygas, mes jums tai pranešime iki darbo dienos, kai gavome Mokėjimo nurodymą, pabaigos. Kai tai yra įmanoma ir teisėta, mes pateiksime atsisakymo tęsti jūsų Mokėjimo nurodymo vykdymą priežastis. Tokiais atvejais, jei pateikėte neteisingą informaciją arba dalies informacijos nepateikėte, paaiškinsime, kaip ištaisyti situaciją.

Mūsų paslaugos siūlomos tik jūsų asmeniniams Mokėjimo operacijų poreikiams ir jūs sutinkate nenaudoti ir nebandyti naudoti bei neleisti jokiai trečiajai šaliai naudoti mūsų paslaugas jokiais kitais tikslais, įskaitant komercinius tikslus ar tiesiogiai ar netiesiogiai reklamuojamus produktus ir paslaugas. Jūs taip pat sutinkate nenaudoti mūsų paslaugų jokios kitos šalies vardu.

Mūsų paslaugoms taikomi tokie sandorių apribojimai, kuriuos mes kartais galime nustatyti savo nuožiūra, įskaitant maksimalias persiunčiamas sumas, paskirties šalis ir turimas valiutas.

16. MŪSŲ PASLAUGŲ SUSTABDYMAS

Mes galime nedelsdami sustabdyti Paslaugų teikimą jums:

 • jei nepateikėte visos informacijos, kurios mums reikia norint atlikti Mokėjimo operaciją už jus;
 • jei mums tampa neteisėta toliau teikti Jums Paslaugas, arba mes privalome tai padaryti pagal įstatymą, bet kurio kompetentingos jurisdikcijos teismo ar bet kurios vyriausybinės ar reguliavimo institucijos, kuri mums suteikia leidimą atlikti mūsų Paslaugas, nurodymą;
 • po to, kai jūs iš esmės pažeidėte bet kurią iš šių sąlygų, ir tuo atveju, jei mes nustatome ar turime pagrįstų priežasčių įtarti bet kokį jūsų nusikaltimą, sukčiavimą, apgaulingą veiklą ar pinigų plovimą;
 • tuo atveju, jei mirtumėte, būtumėte pripažinti neveiksniu ar nepajėgtumėte sumokėti savo skolų, kai ateina jų mokėjimo laikas, jums būtų iškeltas bankroto ieškinys, jums būtų paskelbtas bankrotas, taptumėte nemokus, sudarytumėte individualų savanorišką susitarimą, jums būtų pradėtas likvidavimo ar panašus teisinis procesas;
 • kaip numatyta 19 punkte („Nuo mūsų nepriklausantys pokyčiai“).

17. PRIIMTINAS TIKSLAS

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra nustatyti „priimtino tikslo“ sąlygas, susijusias su mūsų Paslaugų teikimu, įskaitant tam tikrų kategorijų Mokėjimo nurodymų draudimą.

Apie bet kokią įtartiną veiklą pranešime Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (Lietuvos finansinių tyrimų skyriui).

Jei kuri nors Mokėjimo operacija atliekama ar bandoma atlikti pažeidžiant tam tikrais atvejais galiojančius draudimus, mes pasiliekame teisę atšaukti Mokėjimo operaciją ir (arba) nutraukti ar sustabdyti mūsų Paslaugų naudojimą ir (arba) pranešti apie sandorį atitinkamai teisėsaugos agentūrai, ir (arba) reikalauti iš jūsų žalos atlyginimo.

18. TEISĖ NUTRAUKTI ARBA ATŠAUKTI MOKĖJIMO SANDORĮ

Jei jūs mus įgaliojote atlikti Mokėjimo operaciją, mes atliksime tą Mokėjimo operaciją, nebent:

 • jūs pateikiate mums aiškias instrukcijas, kad norite atšaukti Mokėjimo nurodymą, susisiekdami su mūsų klientų aptarnavimo komanda, kurios duomenys nurodyti toliau 26 punkte; ir visais atvejais;
 • raštu jums patvirtiname, kad to nedarysime.
 • (kartu – „Atšaukimas“)

Siekdami išvengti abejonių, mes nepriimsime jokio Atšaukimo, jei:

 • Mokėjimo operacijos suma jau buvo sumokėta jūsų Gavėjui;
 • jūsų nurodymai neaiškūs; arba
 • jei po 16.30 val. (Vilniaus laiku) paskutinę darbo dieną prieš tą dieną, kai turi būti įvykdyta Mokėjimo operacija, mes gauname kokią nors Atšaukimo instrukciją.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, jei pateiksite mums aiškias Atšaukimo instrukcijas, išskyrus aukščiau aprašytas aplinkybes, kai mes nepriimsime Atšaukimo, mes bandysime (kiek įmanoma tuo metu) atšaukti Mokėjimo operaciją iki to momento, kai Mokėjimo operacijos suma bus išmokėta Gavėjui. Tačiau mes neatsakome už jokius nuostolius, patirtus dėl Atšaukimo, arba jei Atšaukimo neįmanoma įvykdyti (pvz., jei Mokėjimo operacija jau yra įvykdyta ir Gavėjas gavo lėšas) ir mes pasiliekame teisę imti mokestį, kad padengtumėte pagrįstas mūsų Atšaukimo išlaidas.

19. NUO MŪSŲ NEPRIKLAUSANTYS POKYČIAI

Mes neprisiimame jokios atsakomybės, jei negalime įvykdyti jokių savo įsipareigojimų jums arba mūsų įsipareigojimų vykdymas vėluoja dėl kokių nors aplinkybių, kurios nepriklauso nuo mūsų pagrįstos kontrolės, įskaitant (be apribojimų) bet kokius pramoninius veiksmus, darbo ginčus, stichines nelaimes, gaisrus, potvynius ar audras, karą, riaušes, pilietinį sąmyšį, apgultį, saugos priemones, teroro aktą ar bet kokias su juo susijusias atsargumo priemones, vandalizmo aktus, sabotažą, virusus, kenkėjišką žalą, įstatymų laikymąsi, galiojančius įstatymus, vyriausybės ar teismo potvarkius, policijos ar bet kurios vyriausybinės ar reguliavimo institucijos, leidžiančios mums atlikti mūsų paslaugas, veiksmus ar nurodymus, nutrūkus energijos tiekimui ar įvykus gedimui, sugedus įrangai, sistemoms ar programinei įrangai ar sutrikus interneto ryšiui, arba įvykus bet kokiam nepaprastam bet kurios finansų rinkos pokyčiui, kuris gali reikšmingai neigiamai paveikti mūsų galimybes atlikti Paslaugas ar įvykdyti įsipareigojimus pagal Lietuvos įstatymus. Jei kuri nors iš šių aplinkybių atsiranda vykdant Mokėjimo operaciją, tada Mokėjimo nurodymo pateikimo metu galiojusios Sąlygos ir sąlygos bus sustabdytos laikotarpiui, kuriuo tokios aplinkybės išlieka, arba, mes savo nuožiūra ir siekdami apsaugoti jus ir mus, galime nutraukti šias taisyklių ir sąlygų galiojimą.

20. PRANEŠIMAI IR ELEKTRONINĖ KOMUNIKACIJA

 • Jūsų sutikimo gauti elektroninius pranešimus ir ryšius apimtis

  Kaip santykių su mumis dalį, galite gauti elektroninius pranešimus ir pranešimus raštu, susijusius su mūsų paslaugomis. Atsižvelgiant į mūsų įsipareigojimą saugoti aplinką ir palengvinti naudojimąsi mūsų paslaugomis, tokie pranešimai ir komunikacija bus siunčiami elektronine forma (pvz., el. paštu, pranešimais „Ria Money Transfer“ programoje, teksto žinute). Šiuo tikslu ir tiek, kiek leidžia bet kuriuo metu galiojantys įstatymai, jūs sutinkate elektroniniu formatu gauti visą informaciją, kurią priešingu atveju turėtume pateikti jums popierine forma, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) teisiškai reikalaujamą atskleisti informaciją, pranešimus ir kitą informaciją, susijusią su jūsų prieiga prie mūsų Paslaugų ar jų naudojimą, įskaitant informaciją apie mokesčius ar rinkliavas ir visus įstatymuose reikalaujamus atskleidimus prieš ir po Mokėjimo operacijų; (ii) patvirtinimas apie Mokėjimo operacijos priėmimą ir (arba) gavimą; (iii) šias taisykles ir sąlygas, bet kokius šių taisyklių ir sąlygų atnaujinimus ar pakeitimus ir kitus su tuo susijusius informacinius laiškus; iv) klientų aptarnavimo komunikacinę informaciją; v) privatumo politiką ir susijusius pranešimus; (vi) informaciją apie debetavimą ar apmokestinimą, kaip taikoma jūsų pasirinktam mokėjimo būdui; (vii) bet kokią ir visą teisiškai privalomą klaidų sprendimo politiką ir atsakymus į pretenzijas, pateiktas dėl jūsų prieigos prie mūsų paslaugos ar jos naudojimo, (viii) bet kokią kitą komunikaciją, susijusią su jūsų prieiga ir (arba) naudojimusi mūsų paslaugomis, ir (ix ) su jūsų sutikimu, rinkodaros ir kitus reklaminius pranešimus.


 • Nuolat atnaujinkite savo kontaktinę informaciją

  Turite pasirūpinti, kad jūsų el. pašto adresas ir visi kiti elektroniniai adresai bei kontaktiniai duomenys (įskaitant mobiliojo telefono numerį) „Ria Money Transfer“ programėlėje būtų atnaujinami ir galiojantys.

  Kad mes galėtumėme siųsti pranešimus, atskleidimus ir pareiškimus jums elektroniniu būdu, turite pranešti mums apie bet kokį savo el. pašto ar kito elektroninio adreso ir mobiliojo telefono numerio pasikeitimą. Per „Ria Money Transfer“ programėlę bet kada galite atnaujinti savo el. pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį.

21. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Mūsų paslaugos ir „Ria Money Transfer“ programėlė, visas jos turinys, funkcijos ir funkcionalumas (įskaitant, bet neapsiribojant, visą informaciją, programinę įrangą, tekstą, rodinius, vaizdus, grafiką, vaizdo įrašus ir garsą bei jų dizainą, pasirinkimą ir išdėstymą) priklauso mums arba „Euronet Worldwide Inc.“ grupei (grupei, kuriai priklausome) („Mūsų grupė“) ir (arba) mūsų (jų) licencijos išdavėjams ar kitiems tokios medžiagos teikėjams. Juos saugo Lietuvos, ES ir tarptautiniai įstatymai, reglamentuojantys autorių teises, prekių ženklus, patentus, komercinę paslaptį ir kitas intelektinės nuosavybės ar asmennės nuosavybės teises.

„Ria Money Transfer“ pinigų pervedimo programėlę ir mūsų Paslaugas galite naudoti tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Jūs negalite:

 • kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, viešai rodyti, pakartotinai skelbti, atsisiųsti, saugoti ar perduoti bet kokią medžiagą mūsų svetainėje, išskyrus: (a) laikinai išsaugoti tokios medžiagos kopijas „Random Access Memory“; (b) saugoti failus, kuriuos jūsų žiniatinklio naršyklė automatiškai talpina ekrano patobulinimo tikslais; ir (arba) c) atsispausdinti pagrįstą „Ria Money Transfer App“ puslapių skaičių, kad būtų leista naudoti;
 • modifikuoti bet kurios „Ria Money Transfer App“ medžiagos kopijas arba ištrinti ar pakeisti bet kokius pranešimus apie autorių teises, prekių ženklus ar kitas nuosavybės teises iš šios svetainės medžiagos kopijų;
 • vaizdus, grafinius vaizdus, vaizdo įrašus ar garso įrašus naudokite atskirai nuo pridėto teksto;
 • atgaminti, parduoti ar naudoti bet kokiems komerciniams tikslams bet kurią „Ria Money Transfer“ programos dalį, prieigą prie „Ria Money Transfer“ programos arba naudoti „Ria Money Transfer“ programą ar bet kokias paslaugas ar medžiagą, prieinamą per „Ria Money Transfer App“.
 • naudoti arba priversti naudoti bet kokią kompiuterizuotą ar kitą automatizuotą programą ar mechanizmą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį grandiklį, vorą ar robotą, norint pasiekti, išgauti, atsisiųsti, nubraukti, rodyti, perduoti, skelbti bet kokią medžiagą, duomenis ar informaciją (įskaitant informaciją apie kainas) „Ria Money Transfer“ programėlėje arba svetainėje bet kokiam tikslui, įskaitant, neapsiribojant, pardavimo ar siūlymo parduoti tokią medžiagą, duomenis ar informaciją bet kuriam Ria konkurentui tikslus.

Jei atspausdinsite, nukopijuosite, modifikuosite, atsisiųsite ar kitaip naudosite bet kurią „Ria“ pinigų pervedimo programos dalį pažeisdami taisykles ir nuostatas, jūsų teisė naudoti „Ria“ pinigų persiuntimo programą nedelsiant nustos galioti, ir jūs, mūsų pasirinkimu, turite grąžinti arba sunaikinti visas jūsų sukurtų medžiagų kopijas. Jokia teisė, pavadinimas ar interesas į „Ria Money Transfer“ programą ar bet kokį svetainės turinį jums neperduodamas, o mes, mūsų licencijos išdavėjai, kartu su bet kuria iš mūsų grupei priklausančių įmonių ir jų licencijos turėtojais, pasiliekame visas teises aiškiai suteiktas. Bet koks „Ria Money Transfer“ programos naudojimas, kurio šiose taisyklėse ir nuostatose aiškiai neleidžiama, yra šių sąlygų ir sąlygų pažeidimas ir gali pažeisti autorių teises, prekių ženklus ir kitus įstatymus.

22. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Mūsų privatumo politikoje (galima rasti čia : https://www.riamoneytransfer.com/privacy-policy/ ir „Ria Money Transfer“ programėlėje spustelėjus nuorodą „Privatumo politika“) pateikiamos sąlygos, kuriomis mes tvarkyti bet kokius asmens duomenis, kuriuos renkame iš jūsų, arba kuriuos jūs kitaip pateikiate ar pateikėte mums. Mūsų privatumo politika atitinka BDAR. Naudodamiesi „Ria Money Transfer“ programėle sutinkate su tokiu duomenų tvarkymu ir patvirtinate, kad visi jūsų pateikti duomenys yra tikslūs.

23. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mūsų bendra atsakomybė jums, susijusi su Mokėjimo operacija, apsiriboja visa Mokėjimo operacijos suma kartu su visais mokesčiais, už kuriuos galite būti atsakingi, ir bet kokiomis palūkanomis, kurių gali tekti sumokėti dėl nevykdymo ar įvykdymo.

Mes neatsakysime už jus, jei tai yra dėl neįprastų ir nenuspėjamų pasekmių, nepriklausančių nuo mūsų valios, kurių pasekmės būtų neišvengiamos, nepaisant visų mūsų pastangų priešingai, arba kai tai yra dėl kitų įsipareigojimų, nustatytų mums pagal kitas nuostatas Europos Bendrijos ar nacionalinės teisės aktais.

24. ATSAKOMYBĖ UŽ NUOSTOLIUS

Jūs būsite atsakingas už bet kokius nuostolius, išlaidas ar kitas išlaidas, kurias patyrėme mes, mūsų grupė, dukterinės įmonės ir licencijos išdavėjai bei jų atitinkami pareigūnai, direktoriai, darbuotojai, rangovai, atstovai, licencijos davėjai ir tiekėjai iš bet kokių pretenzijų, įsipareigojimų, žalos atlyginimo, sprendimų, apdovanojimų, nuostolių, išlaidų, išlaidų ar mokesčių (įskaitant pagrįstus teisinius mokesčius), atsirandančių dėl jūsų taisyklių ir sąlygų pažeidimo, įskaitant, be apribojimų, bet kokį „Ria Money Transfer“ programos turinio ar mūsų paslaugų naudojimą, išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai leidžia Taisyklės ir sąlygos, arba bet kokios informacijos, gautos iš „Ria Money Transfer App“, naudojimas arba jūsų aplaidumas, sukčiavimas ar tyčinis netinkamas elgesys.

25. GARANTIJŲ ATSISAKYMAS

Negalite piktnaudžiauti „Ria Money Transfer“ programėle sąmoningai siųsdami į ją virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas ar kitą kenksmingą ar technologiškai žalingą medžiagą. Negalite bandyti gauti neteisėtą prieigą prie „Ria Money Transfer“ programėlės, serverio, kuriame saugoma „Ria Money Transfer“ programėlė, ar bet kurio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, prijungtos prie „Ria Money Transfer“ programėlės. Negalite atakuoti „Ria Money Transfer“ programėlės paslaugų teikimo atmetimo ar paskirstytosios paslaugų teikimo atsisakymo ataka. Mes pranešime apie bet kokį tokį pažeidimą atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiausime su tomis institucijomis, atskleisdami joms jūsų tapatybę. Esant tokiam pažeidimui, jūsų teisė naudotis „Ria Money Transfer“ programėle nedelsiant nustos galioti.

Jūs naudojate „Ria“ pinigų pervedimo programą, jos turinį ir mūsų paslaugas savo pačių rizika. Tiek, kiek leidžia įstatymai: (a) „Ria“ pinigų pervedimo programa, jos turinys ir mūsų paslaugos, gautos per „Ria“ pinigų pervedimo programą, teikiamos „kaip yra“ ir „kaip galima“, be jokių pareiškimų ar bet kokios rūšies, tiek išreikštos, tiek numanomos garantijos; ir (b) nei mes, nei bet kuris su mumis susijęs asmuo neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl „Ria Money Transfer App“ išsamumo, saugumo, patikimumo, kokybės, tikslumo, savalaikiškumo ar prieinamumo. Nepažeidžiant pirmiau minėtų dalykų, išskyrus įstatymų reikalaujamą apimtį, nei mes, nei su mumis nesusiję asmenys netvirtina ir negarantuoja, kad „Ria Money Transfer“ programa, jos turinys ar visos paslaugos ar prekės, gautos per „Ria Money Transfer“ programėlę, bus tikslios, patikimos, veiks be klaidų ar be pertrūkių, kad defektai bus ištaisyti, kad „Ria Money Transfer“ programoje ar serveryje (-uose), kuriame (-iuose) ji prieinama, nėra virusų ar kitų kenksmingų komponentų arba kad „Ria Money Transfer“ programėlė ar bet kokios paslaugos ar elementai, gauti per „Ria Money Transfer“ programėlę, kitaip atitiks jūsų poreikius ar lūkesčius. Remdamiesi šiuo 25 straipsniu, mes atsisakome bet kokio pobūdžio tiesioginių ar numanomų, įstatymais nustatytų ar kitokių garantijų teikimo, įskaitant bet kokias garantijas dėl perkamumo, nepažeidimo ir tinkamumo konkrečiam tikslui.

26. KLIENTŲ PASLAUGOS

Mes vertiname visus savo klientus ir rimtai žiūrime į savo įsipareigojimus. Dėl mūsų paslaugų galite susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu ar el. paštu, skaitykite mūsų klientų aptarnavimo kontaktinės informacijos sąrašą pagal šalis. Taip pat galite susisiekti su mumis paštu:

 • „Ria“ klientų aptarnavimo tarnyba
 • Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania

27. SKUNDŲ TVARKYMAS

Bet kokie skundai dėl Mūsų paslaugų pirmiausia turi būti adresuojami mums žodžiu arba raštu, susisiekus su mūsų klientų aptarnavimo komanda 26 punkte nurodytais būdais. Į jūsų skundą atsakysime raštu arba naudodami kitą patvarią laikmeną per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo. Išimtiniais atvejais, dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių, galime atsiųsti jums preliminarų atsakymą, nurodydami vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio gausite galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo. Skundų tvarkymas yra nemokamas ir jūsų pretenzija turi būti pateikta mums anglų kalba.

Jei jūsų netenkina mūsų galutinis atsakymas arba mes neatsakome, visada turite teisę kreiptis į Lietuvos banką. Jūs galite pateikti Lietuvos bankui prašymą apginti savo teises ir teisėtus interesus, kurie, Jūsų nuomone, buvo pažeisti. Tokie skundai gali būti teikiami raštu arba elektroninėmis priemonėmis šiais adresais: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, ir/arba (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, el.paštas: pt@lb.lt. Skundai turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis; tačiau Lietuvos bankas neįsipareigoja vertinti anglų kalba pateikto skundo, nes pirmenybė visada teikiama lietuvių kalbai. Pirmas kreipimasis į mus yra išankstinė sąlyga norint kreiptis į Lietuvos banką. Lietuvos banko sprendimas nėra privalomas nei mums, nei jums.

Jei apskritai nesate patenkinti mumis ar Mūsų paslaugomis ir kai tarp mūsų ir jūsų nėra pretenzijų ar nesutarimų, visada galite kreiptis į Lietuvos banką pateikdami skundą Lietuvos bankui adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, el. paštas: info@lb.lt, arba į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, el. paštas: pt@lb.lt.

Jūs visada turite teisę kreiptis į teismą su ieškiniu. Šia teise galite pasinaudoti dar prieš (ar po) ginčo išsprendimą Lietuvos banke.

Bet kokį ginčą, kylantį dėl terminų ir sąlygų ar su jomis susijusį, įskaitant, be apribojimų, ginčus dėl teisėto jų priėmimo, egzistavimo, netaikomumo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo, galutinai išsprendžia Lietuvos Respublikos teismai, išskyrus kai tai draudžiama ar pagal ES teisę sprendimas turi būti priimtas kitaip. Prieš pateikdami ginčą teismui, jūs ir mes stengsimės išspręsti ginčą taikiomis derybomis.

28. TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Šias Sąlygas, jų dalyką ir formavimą reglamentuoja Lietuvos įstatymai. Kaip ir kitų ES valstybių narių nuolatiniams gyventojams, jums taip pat galios visos privalomos tų šalių vartotojų apsaugos įstatymų nuostatos, nebent pagal taikomus įstatymus būtų reikalaujama kitaip.

Jūs ir mes kartu sutariame, kad Lietuvos teismai turės išimtinę jurisdikciją.

Šios sąlygos neturi įtakos jūsų, kaip vartotojo, įstatyminėms teisėms.

29. KALBA

Šių taisyklių ir sąlygų kalba bus anglų kalba ir sutikdami su šiomis sąlygomis sutinkate su šios kalbos naudojimu.

Visa komunikacija, susijusi su mūsų Paslaugų teikimu, vyks anglų kalba.

30. GALIOJIMO NUTRAUKIMAS

Jei kuris nors kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors šių Terminų ir sąlygų dalis yra negaliojanti, neteisėta ar neįgyvendinama dėl kokių nors priežasčių, tokia dalis (kiek įmanoma) bus pašalinta iš šių Sąlygų, o likusios dalys lieka galioti ir toliau bus privalomos ir jums, ir mums.

31. ATSISAKYMO PASINAUDOTI SAVO TEISĖMIS NETEIKIMAS

Joks teisių ar teisių gynimo priemonių, kurios jums ar mums suteikiamos pagal Sąlygas (įskaitant numatytas Sąlygose ir sąlygose ar kitaip prieinamos pagal Lietuvos įstatymus), įgyvendinimas ar uždelsimas įgyvendinti nereiškia, kad jūs ar mes negalėsime pasinaudoti tokia teise ar priemone vėliau.

32. UŽDUOTIS

Bet kuriuo metu be išankstinio mūsų raštiško sutikimo negalite perleisti, perduoti, apmokestinti ar disponuoti šiomis sąlygomis ir jokiomis savo prievolėmis, teisėmis ar privilegijomis pagal šias sąlygas.

Mes galime bet kuriuo metu bet kuriam kitam asmeniui (įskaitant bet kurį mūsų grupės filialą) perleisti, perduoti, apmokestinti ar disponuoti šiomis taisyklėmis ir nuostatomis arba jų dalimi, arba bet kuriomis savo pareigomis, teisėmis ar privilegijomis bet kuriam kitam asmeniui (bet ir bet kuriai mūsų grupės dukterinei įmonei), tačiau imsimės veiksmų, kuriais bandoma užtikrinti, kad tai nepažeis jūsų teisių, numatytų šiose taisyklėse ir sąlygose.

33. PREKIŲ ŽENKLAI

Pavadinimas (-ai) „Ria“, „Ria Financial“, „Euronet Worldwide, Inc.“, „Euronet“ ir „Continental Exchange Solutions“ bei visi susiję pavadinimai, logotipai, produktų ir paslaugų pavadinimai, dizainas ir susiję šūkiai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys mums, mūsų grupei ar jos dukterinės įmonės ar kiti licencijų turėtojai (atsižvelgiant į aplinkybes). Negalite naudoti šių prekių ženklų, pavadinimų, logotipų ar šūkių be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo. Visi kiti pavadinimai, prekių ženklai ir ženklai naudojami tik tapatybės nustatymo tikslais ir jie yra jų atitinkamų savininkų registruoti prekių ženklai.