Vilkår og betingelser for RIA Lithuania UAB

Dateret 16. april 2024

1. INTRODUKTION

Disse vilkår og betingelser (“vilkår og betingelser”) gælder for RIA Lithuania UAB, der er en virksomhed registreret i Litauen under registreringsnummer 305592651 med hjemsted på adressen Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania. Virksomheden driver virksomhed under betalingsinstitutionslicens nr. 52, der er udstedt af Bank of Lithuania den 26. november 2020, og som giver virksomheden tilladelse til at levere tjenester og handle under navnet 'Ria' (herefter “Ria” "vi”, “vores” eller “os”). Du kan finde yderligere kontaktoplysninger i paragraf 26 i vilkårene og betingelserne.

Vi er opført på den offentlige liste over autoriserede betalingsinstitutioner, der administreres af Bank of Lithuania via linket https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants, og vores licens er offentliggjort på Bank of Lithuanias officielle websted på linket https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants/ria-lithuania-uab

Bank of Lithuania er tilsynsførende myndighed for vores autoriserede aktiviteter. Kontaktoplysningerne for Bank of Lithuania er som følger:

Adresse: Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, Litauen
Telefonnummer: +370 800 50 500
E-mail: info@lb.lt
Du kan finde flere oplysninger på Bank of Lithuanias officielle websted:
http://www.lb.lt/

Det er vigtigt, at du læser og forstår vilkårene og betingelserne, før du accepterer dem. Vilkårene og betingelserne gælder for og er tilgængelige på mobilapplikationen Ria Money Transfer, der administreres af Ria og/eller andre virksomheder i vores gruppe (“appen Ria Money Transfer”). Vilkårene og betingelserne beskriver dit ansvar over for os og vores ansvar over for dig, herunder omfanget af vores forpligtelse over for dig. Du kan også finde flere oplysninger i afsnittet med ofte stillede spørgsmål (FAQ) på appen Ria Money Transfer.

VED AT UDFYLDE OG GIVE DIT SAMTYKKE TIL DE OPLYSNINGER, DER KRÆVES FOR AT UDFØRE EN BETALINGSTRANSAKTION, OG VED AT ACCEPTERE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE ERKLÆRER DU DIG INDFORSTÅET MED AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE. DU MÅ IKKE BRUGE VORES TJENESTER, HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE OG BETINGELSERNE. VILKÅRENE OG BETINGELSERNE UDGØR EN BINDENDE AFTALE, OG DET ER VIGTIGT, AT DU GIVER DIG TID TIL AT LÆSE DEM OMHYGGELIGT. FORDI ENHVER BETALINGSTRANSAKTION BETRAGTES SOM EN ENKELTSTÅENDE TRANSAKTION, BLIVER DU BEDT OM AT ACCEPTERE DEN GÆLDENDE UDGAVE AF VORES VILKÅR OG BETINGELSER HVER GANG, AT DU UDFØRER EN BETALING VIA VORES PLATFORM.

ADVARSEL OM FORBRUGERBEDRAGERI: OVERFØRSEL AF PENGE ER DET SAMME SOM AT SENDE KONTANTER. BESKYT DIG MOD BEDRAGERI VED KUN AT SENDE PENGE TIL PERSONER, SOM DU KENDER, ELLER HVIS TROVÆRDIGHED KAN BEKRÆFTES PÅ ANDEN VIS. KLIK HER FOR AT LÆRE MERE OM AT SENDE PENGE PÅ EN SIKKER MÅDE VIA RIA. HVIS DU TROR, AT DU HAR VÆRET UDSAT FOR BEDRAGERI ELLER SVINDEL, SKAL DU STRAKS KONTAKTE OS PÅ TLF. 69918975, ELLER PR. E-MAIL TIL antifraude@riamoneytransfer.com. KONTAKT OGSÅ DIT LOKALE POLITI.

2. OVERBLIK

Vilkårene og betingelserne regulerer ydelsen af vores tjenester, der består af gennemførelse af en betalingstransaktion, som du har bedt om via appen Ria Money Transfer. Vilkårene og betingelserne gælder for din brug af appen Ria Money Transfer, hvor du beder os om at levere en tjeneste, og hvor vi accepterer at levere vores tjenester til dig, herunder alt indhold, funktionalitet og tjenester, der tilbydes via appen.

Vores forpligtelser i henhold til vilkårene og betingelserne er betinget af vores godkendelse af dig som bruger (vores kunde), hvilket sker efter vores eget skøn, og vi forbeholder os retten til at afslå at levere vores tjenester til dig uden angivelse af grund. Du skal straks levere alle oplysninger og dokumentation, som vi når som helst kan anmode dig om med henblik på at sætte os i stand til at overholde alle lovmæssige krav i forbindelse med vores tjenester, herunder krav i bestemmelser om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, og du giver dit samtykke til, at vi kan kontakte dig med disse formål.

Vilkårene og betingelserne omfatter kun tjenesten vedrørende pengeoverførsler. Der åbnes ingen betalingskonto for dig.

3. DEFINITIONER

Meningen med og anvendelsen af følgende udtryk, der bruges i vilkårene og betingelserne, og som er skrevet med store bogstaver, angives nedenfor:

Bankkort” er et Visa- eller MasterCard-kreditkort eller et hævekort, som du er i besiddelse af.

"Hverdag" betyder mandag-fredag med undtagelse af offentlige helligdage i Litauen.

Kortudsteder” er udstederen og ejeren af et bankkort.

Pengeoverførsel” er en betalingsydelse, hvor penge modtages fra dig, uden oprettelse hos os af en betalingskonto i dit eller modtagerens navn, med det ene formål at overføre pengene til modtageren eller en anden udbyder af betalingstjenester, der handler på vegne af modtageren, og (eller) når sådanne penge modtages på vegne af og stilles til rådighed for modtageren.

Vores gruppe” defineres nedenfor i paragraf 21.

"Vores tjenester" er pengeoverførselstjenesten, der leveres til dig.

"Betalingsagent" er en fysisk person eller en juridisk person, der agerer som tredjepartsudbyder af betalingstjenester, eller vores agent, der udbetaler pengene til modtageren i modtagerlandet, angivet af dig i betalingsordren, som du har oprettet, mens du brugte vores tjenester.

"Betalingsordre" er alle dine indsendte anvisninger, der anmoder os om at gennemføre en betalingstransaktion.

"Betalingstransaktion" er overførslen af penge, oprettet af dig, til en modtager ved hjælp af vores tjenester.

"Modtager" er personen, angivet af dig som modtager af betalingstransaktionen, som kan godkendes af os, og som modtager pengeoverførslen via en udpeget betalingsagent eller via en bankoverførsel til en bankkonto tilhørende den angivne person.

"Appen Ria Money Transfer" defineres i afsnittet ‘Introduktion’ ovenfor.

Udtrykkene "du", "din" og "bruger" er dig, der er personen, som indgår en aftale med os om at yde en tjeneste.

Andre udtryk, der bruges i vilkårene og betingelserne, defineres i teksten nedenfor.

4. OPRETTELSE AF KONTRAKT

En betalingstransaktion, som vi gennemfører for dig, udgør en separat kontrakt, som er omfattet af vilkårene og betingelserne, der var i kraft på tidspunktet for oprettelsen af betalingstransaktionen. Du skal underrette modtageren af betalingstransaktionen i overensstemmelse hermed.

Vi sender dig efter særskilt anmodning en kopi af vilkårene og betingelserne gældende for den gennemførte betalingstransaktion pr. e-mail eller placerer dem i din konto på appen Ria Money Transfer. Denne ydelse er gratis.

5. ÆNDRINGER

Vi kan fra tid til anden ændre vilkårene og betingelserne, fx for at overholde ændringer i lovgivning eller ændringer i markedsforhold. Du skal derfor, hvis du har til hensigt med tiden at oprette flere betalingstransaktioner ved hjælp af vores tjenester, tage i betragtning, at vilkårene og betingelserne kan være ændrede siden sidste betalingstransaktion, og du skal derfor læse vilkårene og betingelserne, før du opretter yderligere betalingstransaktioner.

Du kan finde de opdaterede vilkår og betingelser i appen Ria Money Transfer efter oprettelse af din første betalingstransaktion. Opdateringer forpligter dig ikke og erstatter ikke din pligt til at læse og bekræfte de gældende vilkår og betingelser forud for oprettelsen af nye betalingstransaktioner, der stilles til din rådighed på appen Ria Money Transfer.

Ændringer af vilkårene og betingelserne gælder normalt kun for betalingsordrer, der er oprettet efter ikrafttrædelsesdatoen for de reviderede vilkår og betingelser. De gælder dog også for betalingsordrer, der er oprettet før denne dato i tilfælde, hvor vi er forpligtede hertil i henhold til krav i lovgivningen. Under alle omstændigheder og med henblik på at undgå tvivl erstatter den opdaterede version af vilkårene og betingelserne den forrige version.

Vi garanterer ikke, at appen Ria Money Transfer eller indholdet af appen altid er tilgængelig eller ikke afbrydes. Vi kan afbryde, tilbagetrække eller begrænse tilgængeligheden af appen Ria Money Transfer helt eller delvist af forretningsmæssige og driftsmæssige årsager. Vi forsøger at give dig et rimeligt varsel (fx ved at opslå en besked på appen Ria Money Transfer eller sende en e-mail til din sidst angivne e-mailadresse) om eventuel planlagt afbrydelse eller tilbagetrækning.

6. ADGANG TIL VORES TJENESTER

Ved at bruge appen Ria Money Transfer erklærer du og bekræfter, at du er 18 år eller ældre, og at du er myndig og kan indgå en bindende kontrakt med os. Hvis vi på pålidelig vis bliver opmærksom på, at du er under 18 år gammel, annullerer vi din konto (profil) og sletter i videst mulig udstrækning tilladt ved gældende lov alle dine oplysninger fra vores system og optegnelser med undtagelse af oplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til gældende lovgivning.

Du skal have en gyldig brugerkonto for at bruge vores tjenester (“brugerkonto”). Du kan anmode om oprettelse af en brugerkonto via appen Ria Money Transfer ved at indtaste dine personlige oplysninger og en adgangskode samt bekræfte din indforståelse med vilkårene og betingelserne. Vi opretter din brugerkonto, hvis vi godkender din anmodning, og aktiverer kontoen med adgang til vores tjenester underlagt begrænsningerne i vilkårene og betingelserne. Alle dine angivne oplysninger opbevares i din brugerkonto og vedligeholdes af os og/eller visse virksomheder, som er antaget af os eller vores gruppe til at levere vores tjenester. Du er ikke forpligtet til at bruge vores tjenester, selvom du har en brugerkonto, eller til at udføre eventuelle regelmæssige handlinger eller kontroller. Du kan når som helst slette din brugerkonto. Din brugerkonto er kun til fordel for dig, da den gør det nemmere at bruge vores tjenester, og den er samtidig et værktøj, der giver os mulighed for at matche dine tidligere data med den nye anvendelse af vores tjenester.

Du får adgang til vores tjenester via appen Ria Money Transfer ved at indtaste dit korrekte brugernavn og adgangskode (samlet kaldet dit “bruger-id”) samt bekræfte din identitet med en engangsadgangskode, når du bliver bedt herom men ikke under andre omstændigheder. Dit bruger-id er strengt fortroligt og personligt og kan ikke overdrages. Du har ansvaret for at behandle dit bruger-id og eventuelle øvrige sikkerhedsfunktioner, der er knyttet til din adgang til appen Ria Money Transfer (herunder eventuelle oplysninger i betalingsordrer) på en sikker måde. DEL ALDRIG DIT BRUGER-ID MED ANDRE. SKRIV IKKE BRUGER-ID'ET NED, OG GIV IKKE ANDRE ADGANG TIL APPEN RIA MONEY TRANSFER! Hvis du opdager eller har mistanke om, at dit bruger-id ikke længere er fortroligt eller på nogen måde er blevet kompromitteret, eller hvis du har mistet din mobiltelefon og har mistanke om, at nogen har fået adgang til din brugerkonto og appen Ria Money Transfer, skal du straks kontakte os via e-mailadressen eller telefonnummeret til kundesupporten for det land, du bor i. Se vores liste over kontaktoplysninger til kundesupport efter land. En unødig forsinkelse i kontakten til os kan påvirke sikkerheden for vores tjenester og/eller resultere i, at du bliver ansvarlig for eventuelle tab.

Vi åbner ikke en betalingskonto for dig, og du skal derfor for at bruge vores tjenester, når du har forbindelse til din brugerkonto, knytte dit bankkort, udstedt af en kortudsteder, til din brugerkonto. Når du opretter en betalingstransaktion via os, bliver du bedt om at hæve pengene på bankkortet, som derefter sendes af os til modtageren. Hævning af penge på bankkortet kan være underlagt yderligere krav fra kortudstederen (fx kan der kræves en bekræftelse af hævningen), og du har ansvaret for at overholde disse krav.

Når du har underrettet os om den uautoriserede brug af dit bruger-id eller appen Ria Money Transfer, gennemfører vi alle nødvendige tiltag for at forhindre yderligere brug af din brugerkonto ved hjælp af disse oplysninger. Vi underretter dig om de gennemførte tiltag og oplyser årsagen til gennemførelsen heraf, medmindre vi er forhindret heri af juridiske grunde. Vi pådrager os ikke ved at gennemføre disse tiltag et ansvar for eventuelle tab eller skade, der er forårsaget af din manglende overholdelse af dine forpligtelser i henhold til vilkårene og betingelserne. Vi har dog muligvis et begrænset ansvar for at forhindre uautoriseret brug af bankkortet, der er knyttet til din brugerkonto. Du skal derfor for at sikre størst mulig sikkerhed altid kontakte banken, der har udstedt bankkortet. Du er i medfør af gældende love og bestemmelser ansvarlig for skader, som vi har lidt som følge af den uautoriserede brug af dit bruger-id.

Vi forbeholder os ret til at deaktivere dit bruger-id efter vores eget skøn uanset grund eller uden grund, herunder hvis du efter vores opfattelse ikke har overholdt bestemmelserne i vilkårene og betingelserne.

7. NØDVENDIG HARDWARE OG SOFTWARE

Du skal være i besiddelse af udstyr eller kommunikationslinjer, herunder en computer eller en mobilenhed med et operativsystem, som kan understøttes af os, samt mulighed for at gemme optegnelser på et permanent medie, fx på din mobiltelefon (eller en printer til udskrift og opbevaring af optegnelser på papir) for at bruge vores tjenester. Du anekender, at software og udstyr brugt af dig muligvis ikke kan understøtte vores software, og at du følgelig ikke vil være i stand til at bruge vores tjenester. Du skal gemme elektroniske meddelelser, oplysninger og opgørelser fra os.

Du skal for at få adgang til og opbevare meddelelser, oplysninger og opgørelser, fremsendt elektronisk, have følgende til rådighed:

(i) En enhed på en platform med et Android- eller iOS-miljø eller højere
(ii) En internetforbindelse
(iii) Android-version 4.4 (eller højere) eller iOS 8 (eller højere)
(iv) En enhed og et operativsystem, der understøtter ovenstående

Vi forbeholder os retten til at annullere understøttelsen af software, der efter vores opfattelse har sikkerhedsfejl eller andre fejl, der gør softwaren uegnet til brug sammen med vores tjenester.

Vi er ikke ansvarlige for indholdet, politikkerne, varerne eller tjenesterne fra andre personer eller websteder, som der linkes til eller opnås adgang til via appen Ria Money Transfer. Tilstedeværelsen af et link til en eventuel mobilapplikation eller et websted udgør ikke en anbefaling af eller tilknytning til mobilapplikationen, webstedet eller eventuelle personer, der driver mobilapplikationen eller webstedet. Du bærer alene risikoen ved at stole på et eventuelt indhold, politikker eller tjenester fra andre personer eller websteder. Du skal rette eventuelle spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende sådanne mobilapplikationer eller websteder til personerne med ansvar for deres drift.

8. UDSTEDELSE AF BETALINGSORDRER

Du kan bruge vores tjenester i henhold til vilkårene og betingelserne ved at logge ind på appen Ria Money Transfer og oprette dine betalingsordrer i appen.

Alle betalingsordrer skal indeholde sådanne oplysninger, som vi fastlægger fra tid til anden for at gennemføre en betalingsordre, herunder (uden begrænsning) følgende oplysninger:

 • Navn og andre oplysninger (fx i visse tilfælde adresse og fødselsdato), der identificerer modtageren.
 • Modtagerland for betalingstransaktionen.
 • Beløb og valuta for betalingstransaktionen.
 • Sker betalingstransaktionen til modtagerens bankkonto, skal IBAN-koden (internationalt bankkontonummer), hvis bankkontoen har en IBAN-kode, eller registreringsnummeret for bankkontoen oplyses.
 • I tilfælde, hvor pengene modtages af modtageren på en betalingsagents sted, kræves den relevante adresse for at identificere betalingsagentens afhentningssted.

Når du har indtastet ovennævnte oplysninger, bliver du bedt om at bekræfte betalingsordren på en måde, der kræves af din kortudsteder og af os.

Vi accepterer kun betalingsordrer, der indleveres til os via appen Ria Money Transfer. Din instruktion om at gennemføre betalingstransaktionen behandles af os som dit samtykke til os til at fortsætte med og vores godkendelse af at gennemføre betalingstransaktionen.

Vi accepterer betaling via bankkort som den valgte betalingsmåde til os for gennemførelsen af din betalingstransaktion og kundegebyret, som vi opkræver for betalingstransaktionen. Du skal:

(i) Give kortudstederen tilladelse til at overføre pengene til os til brug ved betalingstransaktionen, således at: (a) Pengene trækkes på kontoen, der er knyttet til dit bankkort, og (b) Vi modtager tilladelse fra kortudstederen og modtager efterfølgende pengene, som vi skal bruge for at gennemføre betalingsordren
(ii) Sikre, at der er dækning for din betalingsmåde eller tilgængelig kredit og modtaget rettidigt af os med henblik på gennemførelse af betalingsordren
(iii) Sikre, at vi modtager pengene som angivet over for dig med henblik på gennemførelse af betalingstransaktionen, før vi gennemfører betalingsordren. Beløbet skal være disponibelt øjeblikkeligt og betalt via dit bankkort.

Vi yder ikke kredit og kan ikke forudbetale penge til at dække dele af din betalingstransaktion.

Din kortudsteder og/eller bank eller kreditinstitution opstiller også vilkår og betingelser, der gælder for din brug af dit bankkort eller bankkonto, hvortil dit bankkort er knyttet, og du skal referere til sådanne aftaler, når du stiller penge til rådighed for gennemførelse af betalingstransaktionen, da disse vilkår og betingelser kan omfatte gebyrer og omkostninger og andre vilkår, der pålægges af din kortudsteder og/eller bank eller kreditinstitution.

9. VEKSLING AF VALUTA

Hvis du beder os om at gennemføre en betalingsordre for en betalingstransaktion til en modtager i en anden valuta end krone (kr), undersøger vi, om vi kan håndtere den pågældende valuta. I bekræftende fald bruger vi en detailvalutakurs i tillæg til eventuelle ekspeditionsgebyrer, og vi informerer dig om detailvalutakursen før godkendelse af betalingsordren. Vi køber udbetalingsvalutaen i en sådan betalingstransaktion til en engroskurs, der svinger. Vi og/eller betalingsagenten beholder forskellen mellem detailvalutakursen for en sådan betalingstransaktion og engroskursen, til hvilken vi købte udbetalingsvalutaen, som en indtægt ud over eventuelle ekspeditionsgebyrer. Du kan altid se den anvendte valutakurs på skærmen i appen Ria Money Transfer, før du bekræfter betalingsordren. Du kan således altid stoppe betalingsordren, hvis du ikke kan acceptere valutakursen.

Se FAQ-afsnittet i appen Ria Money Transfer med flere oplysninger om prisberegningen (med beskrivelse af tilgængelige valutaer og lande samt valutakurser), udbetalingssteder, kundegebyrer og valutakurser).

10. GENNEMFØRELSE AF BETALINGSTRANSAKTION

Vores tjenester indeholder flere valgmuligheder for modtagelsen af en betalingstransaktion, herunder via en betalingsagent eller direkte overførsel til modtagerens bankkonto.

Generelle bestemmelser for betalingstransaktioner

Når din betalingsordre modtages af os, er den uigenkaldelig (med undtagelse af dine muligheder for tilbagetrækning, jf. paragraf 18). En betalingsordre anses for at være modtaget, når vi registrerer i vort system, at den faktisk er modtaget, afhængigt af følgende undtagelser: (i) Hvis betalingsordren registreres som modtaget på en helligdag, betragtes den som modtaget på den første, følgende hverdag. (ii) Hvis betalingsordren registreres som modtaget på en hverdag men uden for arbejdstiden, kl. 08:00‑17:00 (lokal Vilnius-tid), betragtes den som modtaget på den første, følgende hverdag. Hvis vi gennemfører en betalingsordre baseret på ukorrekte oplysninger fra dig (fx forkert IBAN-kode til modtagerens bankkonto), betragtes betalingsordren som korrekt gennemført, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab. Selvom vi ikke kan holdes ansvarlige for gennemførelsen af betalingsordren baseret på dine ukorrekte oplysninger, gennemfører vi alle rimelige tiltag for at spore den gennemførte betaling og udfører en rimelig indsats for at få pengene tilbage. Vi giver dig i det i gældende lovgivning tilladte omfang alle oplysninger, som vi er i besiddelse af, med henblik på at spore den gennemførte betaling som en hjælp til dig til direkte at kontakte personen, som modtog pengene i stedet for den tiltænkte modtager.

Vi giver dig, når en betalingsordre er modtaget og gennemført af os i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne, følgende oplysninger uden unødigt ophold i elektronisk format via appen Ria Money Transfer:

 • Et referencenummer, der sætter dig i stand til at identificere betalingstransaktionen og modtageren.
 • Beløbet omfattet af betalingstransaktionen angivet i betalingsordrens valuta.
 • Bekræftelse af eventuelle kundegebyrer og/eller omkostninger, som du skal betale til os i forbindelse med betalingstransaktionen.
 • Den anvendte valutakurs ved gennemførelsen af betalingstransaktionen, hvis betalingstransaktionen krævede omveksling af valuta, samt beløbet i betalingstransaktionen efter valutaomvekslingen.
 • Modtagelsesdatoen for betalingsordren.

Du modtager automatisk en besked pr. e-mail på den oplyste e-mailadresse, når betalingstransaktionen er bekræftet. Du modtager også en besked pr. e-mail på den oplyste e-mailadresse, når vi har gennemført betalingstransaktionen, der bekræfter: (i) Tidspunktet for pengenes ankomst til betalingsagenten, og (ii) Tidspunktet for modtagerens afhentning af pengene (hvis relevant).

Vi annullerer automatisk betalingshandlingen og underretter dig herom, hvis en betalingstransaktion ikke er udbetalt til en modtager inden for 21 eller 30 dage (afhængigt af den relevant betalingsagent i betalingstransaktionen). Pengene i betalingstransaktionen kan derefter ikke udbetales til modtageren og opbevares i depot hos os, indtil vi kan betale beløbet tilbage til dig (ved brug af samme betalingsmåde som ved din finansiering af betalingstransaktionen).

Udbetaling af en betalingstransaktion via en betalingsagent

Hvis vi modtager en betalingsordre sammen med de nødvendige disponible midler til overførsel og dækning af gebyrer i forbindelse med betalingstransaktionen senest kl. 17:00 (lokal Vilinius-tid) på en hverdag, anses betalingsordren for at være modtaget af os den pågældende hverdag. Hvis vi modtager en betalingsordre efter kl. 17:00 (lokal Vilnius-tid) på en hverdag eller på en dag, der ikke er en hverdag, anses betalingsordren som modtaget af os på hverdagen, der følger modtagelsen af betalingsordren. Hverdagen, på hvilken betalingsordren anses at være modtaget, kaldes “modtagelsesdagen”.

Vi gennemfører med forbehold af gældende lovgivning betalingsordren og stiller midler til rådighed for modtageren senest ved udgangen af hverdagen, der følger efter modtagelsesdagen.

Pengene kan normalt udbetales i løbet af få minutter ved almindelige betalingstransaktioner, afhængigt af udbetalingsagentens åbningstid hvor relevant. Vores tjenester kan forsinkes i visse lande, eller der gælder andre restriktioner. Kontakt vores kundeserviceteam, hvis du har brug for flere oplysninger. Du finder kontaktoplysningerne i paragraf 26 i vilkårene og betingelserne.

Når modtageren skal hente pengene hos en betalingsagent, skal vedkommende oplyse alle af os krævede oplysninger om betalingstransaktionen (“udbetalingsoplysninger”). Modtageren skal også fremvise et foto-id som bevis for sin identitet (fx pas eller id-kort). Acceptable former for foto-id varierer afhængigt af landet, hvor pengene udbetales. Du er i sidste instans ansvarlig for at fremsende udbetalingsoplysningerne til modtageren.

DU MÅ KUN GIVE UDBETALINGSOPLYSNINGERNE (REDIGEREDE ELLER PÅ ANDEN VIS) TIL DIN VALGTE MODTAGER. DU SKAL OGSÅ GØRE, HVAD DU MED RIMELIGHED KAN, FOR AT SIKRE, AT INGEN UD OVER DIN VALGTE MODTAGER KAN FÅ UDBETALINGSOPLYSNINGERNE HELT ELLER DELVIST. HVIS DU DIREKTE ELLER INDIREKTE VIDEREGIVER UDBETALINGSOPLYSNINGERNE TIL ANDRE END DIN VALGTE MODTAGER, ER VI IKKE ANSVARLIGE, HVIS VI UDBETALER PENGENE TIL ANDRE END MODTAGEREN, SOM GIVER UDBETALINGSAGENTEN UDBETALINGSOPLYSNINGERNE OG FREMVISER, HVAD AGENTEN TROR ER ET GYLDIGT BEVIS FOR MODTAGERENS IDENTITET.

Udbetaling af en betalingstransaktion via bankkonto og/eller i en anden valuta

Pengene stilles til modtagerens rådighed senest ved udgangen af den 4. hverdag efter modtagelsesdagen, når betalingstransaktionen (i) overføres til et land uden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), eller (ii) betalingstransaktionen indeholder flere valutaomregninger mellem kroner og en national valuta i et medlemsland i EU eller et medlemsland i EØS, eller (iii) betalingstransaktionen ikke udbetales i krone, eller (iv) betalingstransaktionen betales til modtagerens bankkonto.

Bankpraksis og tidsrammen for gennemførelsen af betalingstransaktionen kan variere, hvis betalingstransaktionen finder sted til en modtagers konto, der holdes i en valuta, der ikke er en EØS-valuta, eller til en konto uden for EØS. Kontakt modtagerens kontoudbyder, hvis du vil have flere oplysninger om tidspunktet for betalingstransaktionens indbetaling på kontoen.

11. IKKE-GODKENDTE BETALINGSTRANSAKTIONER

Vi kan være ansvarlige over for dig i henhold til gældende lovgivning, hvis vi gennemfører en betalingstransaktion, som du ikke havde godkendt til gennemførelse.

Du skal underrette os så snart som muligt under anvendelse af kontaktoplysningerne i paragraf 26 nedenfor, hvis du tror, at vi har gennemført en betalingstransaktion, som du ikke har givet os tilladelse til at gennemføre. Vi undersøger derefter sagen.

Vi refunderer straks (ikke senere end ved udgangen af den følgende arbejdsdag) under forbehold af paragrafferne nedenfor det fulde beløb i betalingstransaktionen, hvis vi har gennemført en sådan transaktion, og undersøgelsen af sagen viser, at en betalingstransaktion faktisk blev gennemført uden din tilladelse.

Du er ikke berettiget til refundering:

 • Hvis du ikke informerer os skriftligt uden unødigt ophold efter at være blevet opmærksom på, at der kan være foretaget en ikke-godkendt betalingstransaktion, og under alle omstændigheder ikke senere end 13 måneder efter datoen, hvor den ikke-godkendte transaktion blev foretaget, eller
 • Hvis betalingstransaktionen blev godkendt af dig, eller
 • Hvis en ikke-godkendt betalingstransaktion blev gennemført på grund af en fejl hos dig (fx videregivelse af oplysninger om din brugerkonto og godkendelsesoplysninger), eller
 • Hvis vi har en rimelig mistanke om bedrageri i sådanne handlinger, og vi rapporterer dette til Bank of Lithuania (i hvilket tilfælde tilbagebetalingen suspenderes i afventning af en undersøgelse af bedragerisagen).

Du er ansvarlig for alle tab, som vi lider eller pådrager os i forbindelse med bedrageri eller bedrageriske aktiviteter udført af dig. Du vil imidlertid ikke lide tab eller blive pålagt gebyrer i tilfælde af, at vi gennemfører en ikke-godkendt betalingstransaktion, som ikke skyldes fejl fra din side.

12. MANGLENDE ELLER FEJLBEHÆFTET GENNEMFØRELSE AF BETALINGSTRANSAKTIONER

Som din betalingstjenesteudbyder er vi ansvarlige for den korrekte gennemførelse af betalingstransaktioner under forudsætning af, at alle dine oplysninger om betalingstransaktionerne er korrekte og indsendt korrekt, og der ikke er grund til at afvise gennemførelsen af betalingstransaktionen. Vi kan følgelig være ansvarlig over for dig i henhold til gældende lov i tilfælde, hvor vi undlader at gennemføre eller gennemfører en betalingstransaktion på ukorrekt vis, som du har givet os godkendelse til at gennemføre.

Du skal underrette os så snart som muligt under anvendelse af kontaktoplysningerne i paragraf 26 nedenfor om tilfælde, hvor du tror, at vi har undladt at gennemføre eller har gennemført en betalingstransaktion på ukorrekt vis. Vi vil, hvis du anmoder herom, straks tage skridt til at undersøge sagen og underrette dig om resultatet af undersøgelsen.

Vi vil med forbehold for afsnittene nedenfor i tilfælde, hvor vi har undladt at gennemføre eller har gennemført en betalingstransaktion på ukorrekt vis, uden unødigt ophold løse problemet og rette fejlen samt overføre beløbet i betalingstransaktionen, der ikke blev gennemført eller gennemført korrekt som oprindeligt instrueret. Du skal ikke betale for en sådan korrigeret betalingstransaktion.

Du er ikke berettiget til ovenfor nævnte løsning:

 • Hvis du ikke underretter os skriftligt uden unødigt ophold (og under alle omstændigheder senest 13 måneder efter datoen for gennemførelsen af den ukorrekte betalingstransaktion), når du bliver opmærksom på vores manglende overførsel af en betalingstransaktion, godkendt af dig, eller vores ukorrekte overførsel af en betalingstransaktion, godkendt af dig, eller
 • I tilfælde, hvor vi kan påvise, at det godkendte beløb blev modtaget rettidigt af modtageren, eller
 • Hvis den manglende overførsel eller fejlagtige overførsel skyldtes, at du gav os ikke-fyldestgørende eller forkerte oplysninger, eller hvis det på anden vis skyldtes din fejl.

Vi er ikke ansvarlige over for dig for manglende gennemførelse eller fejlagtig gennemførelse af en betalingstransaktion i tilfælde, hvor vi nægtede at gennemføre betalingstransaktionen helt eller delvist, eller hvis betalingstransaktionen blev gennemført fejlagtigt på grund af din fejl (fx ved at oplyse forkerte betalings- eller modtagerdata).

13. GEBYRER

Som bruger af vores tjenester skal du betale et transaktionsgebyr, der opkræves via bankkortet, som du har identificeret som betalingsmåde for din betalingstransaktion, kundegebyrer og andre omkostninger beskrevet i vilkårene og betingelserne. Vi skal i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser oplyse dig om gebyrer og eventuelle valutakurser før gennemførelsen af en betalingsordre. Du kan se disse oplysninger i afsnittet for forhåndsvisning af ordrer i appen Ria Money Transfer. Hvis du ikke accepterer de anvendte gebyrer eller valutakurser, har du ret til at tilbagekalde betalingstransaktionen, indtil betalingsordren modtages af modtageren som beskrevet i paragraf 10 i vilkårene og betingelserne.

En betalingsordre kan ud over gebyrer opkrævet af os pålægges andre gebyrer og omkostninger og valutakurser, der betales til andre parter, fx banker og andre betalingsinstitutioner, der indgår i betalingstransaktionen, samt eventuelle gældende fradrag (fx af skattemæssige årsager) som krævet af myndighederne i modtagerlandet for betalingstransaktionen. Vi fratrækker kun et beløb, der svarer til vores juridiske ansvar.

Hvis du bruger din mobiltelefon til en betalingstransaktion, er du også ansvarlig for eventuelle gebyrer, som din mobiludbyder kan opkræve, fx gebyrer for SMS-beskeder, datatjenester og andre gebyrer, som din mobiludbyder kan opkræve.

14. MODREGNING

Du er indforstået med, at vi kan modregne beløb, som du skylder os, i skyldige beløb til dig.

15. BEGRÆNSNINGER FOR BETALINGSTRANSAKTIONER

Vi forbeholder os efter vores eget skøn ret til at: (i) Nægte at udføre en betalingstransaktion, (ii) Begrænse beløbet i en betalingstransaktion, (iii) Kræve yderligere oplysninger for at gennemføre en betalingstransaktion og/eller (iv) Gennemføre rimelige foranstaltninger vedrørende en betalingstransaktion, som er nødvendige for at overholde gældende lovgivning og bestemmelser, herunder i tilfælde hvor vi nærer en bekymring vedrørende identiteten på personer, der indgår i betalingstransaktionen.

Vi kan også til trods for en eventuel forudgående aftale om at oprette en betalingstransaktion og underlagt gældende lovgivning og bestemmelser efter vores eget skøn nægte at gennemføre en betalingstransaktion under omstændigheder, der omfatter (men ikke er begrænset til) følgende tilfælde:

(i) Den tilsigtede modtager er ikke en fysisk person
(ii) Vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, og/eller vi ved eller har mistanke om, at betalingstransaktionen kan være ulovlig (herunder tilfælde af bedrageri)
(iii) Du har ikke givet os tilstrækkelig, fyldestgørende og pålidelig dokumentation for din identitet eller eventuelle andre oplysninger, som vi kræver i forbindelse med en betalingstransaktion
(iv) Vi ved eller har mistanke om, at betalingsordren, som du har bedt om, indeholder fejl, er forfalsket eller ikke er godkendt
(v) Du har givet os forkerte eller ufuldstændige oplysninger, eller vi modtager ikke oplysninger om betalingsordren rettidigt for at garantere rettidig gennemførelse af betalingstransaktionen
(vi) Du har ikke stillet de disponible midler til vores rådighed (herunder eventuelle tilknyttede gebyrer), der kræves til gennemførelse af betalingstransaktionen
(vii) Din kortudsteder godkender ikke vores brug af dit bankkort til betaling for betalingstransaktionen og vores gebyrer
(viii) Du er ikke 18 år gammel
(ix) Du har overtrådt en forpligtelse i vilkårene og betingelserne, herunder en forpligtelse til at betale vores gebyrer.

Vi forbeholder os retten til ikke at acceptere eller tillade betalinger fra eller til, direkte eller indirekte, visse lande, som vi har afgjort, efter vores eget skøn, udgør en høj risiko for vores forretning eller gør det meget vanskeligt for os at gennemføre overvågningen af transaktioner i medfør af lovgivningen om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.

Vi forbeholder os endvidere retten til, efter vores eget skøn, at bede dig om yderligere oplysninger, herunder oplysninger om modtageren, hvor overførslen foretages til visse lande, og andre oplysninger, der kræves i forbindelse med vores risikovurdering.

Vi informerer dig senest ved afslutningen af hverdagen efter modtagelsen af betalingsordren, hvis vi nægter at udføre betalingsordren i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne. Vi angiver i tilfælde, hvor det er muligt og lovligt, årsagerne til vores afslag på at gennemføre din betalingsordre. Vi beskriver, hvorledes du kan udbedre situationen i tilfælde, hvor du har givet forkerte oplysninger eller undladt at give oplysninger.

Vores tjenester kan kun bruges til dit behov for personlige betalingsoverførsler, og du er indforstået med ikke at bruge eller forsøge at bruge eller tillade en tredjepart at bruge vores tjenester til andre formå, herunder kommercielle formål eller reklamekampagner for produkter og tjenester, enten direkte eller indirekte. Du er endvidere indforstået med, at du ikke kan bruge vores tjenester på vegne af andre parter.

Vores tjenester er underlagt transaktionsbegrænsninger, som vi kan pålægge fra tid til anden, efter vores eget skøn, herunder maksimumsbeløb for overførslen, modtagerland og tilgængelige valutaer.

16. AFBRYDELSE AF VORES TJENESTER

Vi kan øjeblikkeligt afbryde vores tjenester til dig:

 • I tilfælde, hvor du ikke giver os alle oplysninger, der kræves for at gennemføre en betalingstransaktion for dig,
 • I tilfælde, hvor det vil være ulovligt for os at fortsætte med at levere vores tjenester til dig, eller vi er forpligtede hertil ved lov, af en kompetent domstol eller af en officiel myndighed eller et tilsynsførende organ, som har givet os autorisation til at udføre vores tjenester,
 • I tilfælde, hvor du har overtrådt væsentlige dele af vilkårene og betingelserne, eller vi opdager eller har en rimelig mistanke om en forbrydelse, bedrageri, bedrageriske aktiviteter eller hvidvaskning af penge,
 • I tilfælde af, at du dør, bliver psykisk syg, bliver ude af stand til at betale din gæld på forfaldstidspunktet, at der indgives konkursbegæring mod dig, at du erklæres konkurs, at du bliver insolvent, at du indgår i en frivillig gældsordning eller går konkurs eller udsættes for en lignende hændelse,
 • I henhold til paragraf 19 (ændringer uden for vores kontrol).

17. ACCEPTABELT FORMÅL

Vi forbeholder os retten til, efter vores eget skøn, at pålægge vilkår vedrørende 'acceptabelt formål' med hensyn til levering af vores tjenester, herunder forbud mod visse kategorier af betalingsordrer.

Vi indberetter alle mistænkelige aktiviteter til Financial Crime investigation Service (Lithuanian Financial intelligence Unit).

I tilfælde, hvor en betalingstransaktion gennemføres eller forsøges gennemført i strid med de fra tid til anden gældende acceptable forbud mod formål, forbeholder vi os retten til at tilbageføre betalingstransaktionen og/eller afslutte eller afbryde din brug af vores tjenester og/eller indberette transaktionen til de relevante myndigheder og/eller kræve erstatning fra dig.

18. RETTEN TIL AT TILBAGEKALDE ELLER ANNULLERE EN BETALINGSTRANSAKTION

Vi gennemfører en betalingstransaktion, når du har godkendt vores gennemførelse af betalingstransaktionen, medmindre:

 • Du giver os klare instruktioner om at tilbagekalde betalingsordren ved at kontakte vores kundeserviceteam, hvis kontaktoplysninger findes i afsnit 26 nedenfor, og (gældende i alle tilfælde)
 • Vi giver vores skriftlige indforståelse med tilbagekaldelsen.
 • (Samlet benævnt “annullering”)

For at undgå tvivl accepterer vi ikke en annullering i følgende tilfælde:

 • Betalingsordren er allerede udbetalt til din modtager,
 • Dine instruktioner er uklare, eller
 • Instruktionen om annullering modtages af os efter kl. 16:30 (lokal Vilnius-tid) på den sidste hverdag før dagen, hvor betalingstransaktionen skal gennemføres.

Hvis du giver os klare instruktioner, forsøger vi anset ovenstående (så vidt muligt på det tidspunkt) at annullere betalingstransaktionen, før betalingstransaktionen udbetales til modtageren, bortset fra omstændighederne beskrevet ovenfor, under hvilke vi ikke accepterer en annullering. Vi er dog ikke ansvarlige for eventuelle tab i forbindelse med annulleringen, eller hvis annulleringen ikke kan gennemføres (fx hvis betalingstransaktionen allerede er gennemført, og pengene er udbetalt til modtageren), og vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr fra dig, der skal dække vores rimelige omkostninger i forbindelse med annulleringen.

19. ÆNDRINGER UDEN FOR VORES KONTROL

Vi påtager os intet ansvar, hvis vi er ude af stand til at overholde vores forpligtelser over for dig, eller vores udførelse af forpligtelserne forsinkes på grund af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder (uden begrænsning) strejker, arbejdskonflikter, force majeure, brand, oversvømmelse eller storm, krig, optøjer, civile uroligheder, belejring, sikkerhedsalarm, terroristhandling eller eventuelle gennemførte forholdsregler, vandalisme, sabotage, virus, hærværk, overholdelse af love, lovbestemmelser, ordrer fra myndigheder eller domstole, politihandlinger eller politianvisninger eller fra officielle myndigheder eller tilsynsførende organer, der autoriserer os til at levere vores tjenester, strømafbrydelse, svigt i udstyr, systemer eller software eller forbindelse til internettet, eller ekstraordinære udsving på finansielle markeder, der i væsentligt negativt omfang kan påvirke vores evne til at levere vores tjenester eller overholde vores forpligtelser under litauisk lovgivning. Hvis nogle af disse omstændigheder indtræffer under gennemførelsen af en betalingstransaktion, suspenderes vilkårene og betingelserne, der gjaldt på tidspunktet for oprettelsen af betalingsordren, i perioden, hvor omstændighederne vedvarer, eller vi kan efter vores skøn og med henblik på at beskytte både dig og os opsige vilkårene og betingelserne.

20. MEDDELELSER OG ELEKTRONISK KOMMUNIKATIONER

 • Omfanget af dit samtykke til at modtage elektroniske meddelelser og kommunikationer

  Du kan som en del af dit forhold til os modtage skriftlige elektroniske meddelelser og kommunikationer om vores tjenester. Af hensyn til vores forpligtelse til at beskytte miljøet og for at gøre brugen af vores tjenester nemmere fremsendes disse meddelelser og kommunikationer elektronisk (fx som e-mail, meddelelser i appen Ria Money Transfer og SMS-beskeder). I denne henseende og i det i den til enhver tid gældende lovgivning tilladte omfang erklærer du dig indforstået med at modtage alle oplysninger, som vi ellers skulle levere til dig i papirform, i elektronisk format, herunder men ikke begrænset til: (i) Videregivelser i henhold til lovgivning, meddelelser og andre kommunikationer om din adgang til eller brug af vores tjenester, herunder oplysninger om gebyrer eller afgifter og alle lovmæssigt krævede oplysninger før og efter en betalingstransaktion, (ii) Bekræftelse af udbetaling og/eller kvittering for en betalingstransaktion, (iii) Disse vilkår og betingelser, opdatering eller ændring af vilkårene og betingelserne og andre informationer desangående, (iv) Kommunikationer med kundeservice, (v) Privatlivspolitikker og meddelelser desangående, (vi) Oplysninger om debitering og opkrævning vedrørende den af dig valgte betalingsmåde, (vii) Alle lovmæssigt krævede politikker om løsning af fejl og svar vedrørende krav indgivet i forbindelse med din adgang til eller brug af vores tjenester, (viii) Øvrige kommunikationer om din adgang til og/eller brug af vores tjenester, og (ix) Dit samtykke til kommunikationer om marketing og reklamekampagner.


 • Ajourføring af dine kontaktoplysninger hos os

  Du skal sørge for at holde din e-mailadresse og alle øvrige elektroniske adresse- og kontaktoplysninger (herunder dit mobilnummer) ajour i appen Ria Money Transfer.

  Du skal underrette os om ændringer i din e-mailadresse eller andre elektroniske adresseoplysninger samt dit mobilnummer for at sikre, at vi kan sende meddelelser, oplysninger og opgørelser til dig elektronisk. Du kan opdatere den hos os registrerede e-mailadresse og dit mobilnummer via appen Ria Money Transfer.

21. INTELLEKTUEL EJENDOM

Vores tjenester og appen Ria Money Transfer, appens samlede indhold, funktioner og funktionalitet (herunder men ikke begrænset til alle oplysninger, software, tekst, visninger, billeder, grafik, video og lyd samt design, valg og arrangering her) ejes af gruppen Euronet Worldwide Inc. (en gruppe som vi er en del af) (“vores gruppe”) og/eller vores/deres licensgivere eller andre udbydere af sådant materiale. De beskyttes af litauisk lovgivning, EU-lovgivning og internationale love om ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder og andre intellektuelle rettigheder eller ejendomsret.

Du må kun bruge appen Ria Money Transfer og vores tjenester til personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke:

 • Kopiere, ændre, oprette afledte værker heraf, vise offentligt, fremvise offentligt, genudgive, downloade, gemme eller sende materialet på vores websted undtagen for at: (a) Gemme kopier af materialet midlertidigt i RAM-hukommelsen, (b) Gemme filer, der automatisk gemmes i din webbrowsers cachelager med henblik på forbedring af visning, og/eller (c) Udskrive et rimeligt antal sider fra appen Ria Money Transfer til tilladt brug.
 • Ændre kopi af materiale fra appen Ria Money Transfer eller slette eller ændre meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder fra webstedet.
 • Bruge billeder, grafik, video eller lyd adskilt fra en ledsagende tekst.
 • Reproducere, sælge eller kommercielt udnytte appen Ria Money Transfer helt eller delvist, adgang til appen Ria Money Transfer eller brug af appen Ria Money Transfer eller tjenester eller materialer, der er tilgængelig via appen Ria Money Transfer.
 • bruge eller få brugt et hvilket som helst computerstyret eller anden automatiseret program eller mekanisme, herunder uden begrænsning enhver skraber, edderkop eller robot, til at få adgang til, udtrække, downloade, skrabe, vise, transmittere, offentliggøre, materiale, data eller information (inklusive prisoplysninger) på Ria Money Transfer-appen eller webstedet til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, med henblik på at sælge eller tilbyde at sælge sådanne materialer, data eller oplysninger til enhver Rias konkurrent.

Hvis du udskriver, kopierer, ændrer, downloader eller på anden vis bruger dele af appen Ria Money Transfer i strid med vilkårene og betingelserne, bortfalder din ret til at bruge appen Ria Money Transfer øjeblikkeligt, og du skal efter vores valg returnere eller tilintetgøre eventuelt fremstillede kopier. Der overføres ingen ret, ejendomsret eller andel i appen Ria Money Transfer eller indholdet på webstedet til dig, og vi, vores licensgivere og virksomheder i vores gruppe og deres licensgivere forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt. Brug af appen Ria Money Transfer, der ikke udtrykkeligt tillades i vilkårene og betingelserne, udgør en overtrædelse af vilkårene og betingelserne og kan være i strid med lovgivning om ophavsret og varemærke samt andre love.

22. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA

Vores privatlivspolitik (findes her https://www.riamoneytransfer.com/privacy-policy/, eller klik på linket “Privatlivspolitik” i appen Ria Money Transfer) beskriver vilkårene for vores behandling af personlige data, som vi indsamler fra dig, eller som du på anden måde giver til os. Vores privatlivspolitik overholder EU's databeskyttelsesforordning (GDPR). Ved at bruge appen Ria Money Transfer giver du dit samtykke til denne behandling, og du erklærer og garanterer, at alle data oplyst af dig er korrekte.

23. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vores samlede ansvar over for dig i forbindelse med en betalingstransaktion er begrænset til betalingstransaktionens fulde beløb samt eventuelle afgifter, som du kan være ansvarlig for, og eventuelle renter, som du kan pålægges at betale som en konsekvens af en ikke gennemført eller en ukorrekt gennemført betalingstransaktion af os.

Vi er ikke ansvarlige over for dig i tilfælde, hvor det drejer sig om unormale eller uforudsigelige konsekvenser uden for vores kontrol, hvis konsekvenser ville have været uundgåelige til trods for alle vores bestræbelser for at undgå dem, eller hvor det drejer sig om andre forpligtelser, der pålægges os i henhold til andre bestemmelser i EU eller national lovgivning.

24. ANSVAR FOR TAB

Du er ansvarlig for eventuelle tab, udgifter eller andre omkostninger, som vi, vores gruppe, tilknyttede virksomheder og licensgivere og deres respektive direktionsmedlemmer, direktører, medarbejdere, leverandører, agenter, licensgivere og kontraktparter pådrager os fra og mod eventuelle krav, forpligtelser, skader, domme, erstatninger, tab, omkostninger, udgifter eller gebyrer (herunder rimelige advokatsalærer), der skyldes din overtrædelse af vilkårene og betingelserne, herunder uden begrænsning brugen af indholdet i appen Ria Money Transfer eller vores tjenester til andre formål end udtrykkeligt godkendt i vilkårene og betingelserne eller din brug af oplysninger fra appen Ria Money Transfer eller din uagtsomhed, bedrageri eller grov forsømmelse.

25. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER

Du må ikke misbruge appen Ria Money Transfer ved bevidst at tillade vira, trojanske heste, orme, logistiske bomber eller andet materiale, der er ondsindet eller teknologisk stadeligt. Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til appen Ria Money Transfer, serveren med appen Ria Money Transfer eller andre servere, computere eller databaser, der er tilsluttet appen Ria Money Transfer. Du må ikke angribe appen Ria Money Transfer med et DoS-angreb (denial of service) eller et distribueret DoS-angreb. Vi indberetter disse overtrædelser til de relevante myndigheder, og vi samarbejder med myndighederne ved at oplyse din identitet til dem. Din ret til at bruge appen Ria Money Transfer ophører øjeblikkeligt i tilfælde af en sådanne overtrædelser.

Du bruger appen Ria Money Transfer, appens indhold og vores tjenester på egen risiko. I det omfang, det er tilladt ved lov: (a) Appen Ria Money Transfer, appens indhold og vores tjenester via appen Ria Money Transfer leveres "som de er og forefindes" og "som tilgængelig" uden erklæringer, garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, og (b) Hverken vi eller personer tilknyttet os udsteder garantier eller erklæringer med hensyn til appen Ria Money Transfers fuldstændighed, sikkerhed, pålidelighed, kvalitet, nøjagtighed, rettidighed eller tilgængelighed. Med forbehold for ovennævnte, undtagen i det ved lov krævede omfang, hverken erklærer eller garanterer vi eller os tilknyttede personer, at appen Ria Money Transfer, appens indhold eller tjenester eller varer opnået via appen Ria Money Transfer er nøjagtige, pålidelige, fejlfrie eller uafbrudte, at fejl rettes, at appen Ria Money Transfer eller dens servere er frie for vira eller andre skadelige komponenter, eller at appen Ria Money Transfer eller tjenester eller varer opnået via appen Ria Money Transfer på anden vis dækker dine behov eller forventninger. Ved henvisning til paragraf 25 fraskriver vi os herved ansvaret for alle garantier, enten udtrykkelige eller underforståede, lovpligtige eller på anden måde, herunder men ikke begrænset til garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse og egnethed til et bestemt formål.

26. KUNDESERVICE

Vi værdsætter alle vores kunder og tager vores forpligtelser alvorligt. For at kontakte vores kundeserviceteam i forbindelse med vores tjenester via telefon eller e-mail henvises til vores liste over kontaktoplysninger til kundesupport efter land. Du kan også kontakte os via post på følgende adresse:

 • Ria Kundeservice
 • Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania

27. BEHANDLING AF KLAGER

Eventuelle klager over vores tjenester skal rettes til os i mundtlig eller skriftlig form i første omgang ved at kontakte vores kundeserviceteam på de måder, der er angivet i afsnit 26 ovenfor. Vi vil svare på din klage skriftligt eller ved hjælp af et andet holdbart medium inden for 15 arbejdsdage efter modtagelsen af en klage. I undtagelsestilfælde, på grund af årsager, der er uden for vores kontrol, kan vi sende dig et foreløbigt svar med angivelse af årsager til forsinkelsen og tidsfristen for, hvornår du vil modtage vores endelige svar. Under alle omstændigheder vil tidsfristen for vores endelige svar ikke overstige 30 kalenderdage efter modtagelsen af en klage. Håndtering af klager er gratis, og dit krav skal indsendes til os på engelsk.

Hvis du ikke er tilfreds med vores endelige svar, eller hvis vi undlader at svare dig, har du altid ret til at rette din klage til Bank of Lithuania. Du kan indsende en anmodning til Bank of Lithuania om at beskytte dine rettigheder og legitime interesser, som du mener er blevet krænket. Sådanne klager kan indgives skriftligt eller elektronisk til følgende adresser: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, og/eller (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-mail: pt@lb.lt. Klager skal indgives på litauisk eller engelsk; Litauens Bank forpligter sig dog ikke til at vurdere klager indgivet på engelsk, da det litauiske sprog altid prioriteres. At du henvender dig til os først, er en forudsætning for, at du kan ansøge hos Bank of Lithuania. Bank of Litauens beslutning er ikke bindende for os eller dig.

Hvis du generelt ikke er tilfreds med os eller vores tjenester, og hvor der ikke er noget krav eller uenighed mellem os og dig, kan du altid henvende dig til Litauens Bank ved at indsende en klage til Litauens Bank på Totorių str. 4, LT-01121 Vilnius, e-mail: info@lb.lt, eller til Tilsynstjenesten for Litauens Bank, Žalgirio str. 90, LT-09303 Vilnius, e-mail: pt@lb.lt.

Du har altid ret til at anlægge en retssag vedrørende en klage. Du kan udøve denne ret, før (eller efter) at tvisten er bilagt af Bank of Lithuania.

Tvister som følge af eller i forbindelse med vilkårene og betingelserne, herunder uden begrænsning tvister vedrørende deres gyldige fortolkning, eksistens, ugyldighed, overtrædelse eller ophør skal endeligt henvises til og besluttes af domstolene i Litauen undtagen, hvor det er forbudt, eller EU-lovgivningen stiller andre krav. Du og vi vil før henvisning af en tvist til domstolene bestræbe os på at løse tvisten i mindelighed.

28. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Vilkårene og betingelserne og emnet heri og dets dannelse er underlagt litauisk lovgivning. Som forbruger hjemmehørende i et andet EU-medlemsland drager du også fordel af eventuelle lovpligtige bestemmelser i lovgivningen om forbrugerbeskyttelse i dette land, medmindre andet kræves i henhold til gældende lovgivning.

Du og vi er enige om, at domstolene i Litauen har enekompetence.

Vilkårene og betingelserne påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

28. SPROG

Sproget for vilkårene og betingelserne er dansk, og du erklærer dig indforstået hermed ved at acceptere vilkårene og betingelserne.

Alle kommunikationer om levering af vores tjenester skal udfærdiges på engelsk.

30. INDIVIDUALITET

Hvis en domstol med kompetence afgør, at dele af vilkårene og betingelserne, er ugyldige, ulovlige, eller at delene ikke kan håndhæves af en eller anden grund, skal delene slettes (i videst muligt omfang) fra vilkårene og betingelserne, og de resterende dele skal forblive i kraft og fortsat være bindende for dig og os.

31. INGEN FRITAGELSE

Ingen manglende håndhævelse eller forsinkelse i håndhævelse af rettigheder eller midler, der er til din eller vores rådighed i vilkårene og betingelserne (herunder som beskrevet i vilkårene og betingelserne eller på anden vis tilgængelig i henhold til litauisk lovgivning) medfører, at du eller vi ikke kan udøve sådanne rettigheder eller bruge sådanne midler på et senere tidspunkt.

32. OVERDRAGELSE

Du kan ikke på noget tidspunkt overdrage, overføre, pålægge eller afgive vilkårene og betingelserne eller dine forpligtelser, rettigheder eller privilegier i henhold til vilkårene og betingelserne til en anden person uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Vi kan når som helst overdrage, overføre, pålægge eller afgive vilkårene og betingelserne helt eller delvist eller vores forpligtelser, rettigheder eller privilegier til en anden person (herunder til tilknyttede virksomheder i vores gruppe), men vi gennemfører passende foranstaltninger for at forsøge at sikre, at vi ikke derved skader dine rettigheder i henhold til vilkårene og betingelserne.

33. VAREMÆRKER

Navnene Ria, Ria Money Transfer, Euronet Worldwide, Inc., Euronet and Dandelion Payments, Inc. og alle tilknyttede navne, logoer, produktnavne og tjenester, design samt tilhørende slogans er registrerede varemærker, der tilhører os, vores gruppe eller gruppens datterselskaber eller andre licenshavere (alt efter omstændighederne). Du kan ikke bruge varemærkerne, navnene, logoerne eller sloganerne uden vores forudgående skriftlige samtykke. Alle øvrige navne, varemærker og mærker må kun bruges til identifikationsformål, og de er registrerede varemærker, der tilhører deres respektive ejere.