Thời gian xử lý

Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ
Việc dùng thẻ tín dụng/ghi nợ để thanh toán giao dịch chuyển tiền có thể bị tính phí nhưng tiền thường đến nơi trong vòng 15 phút.

Lưu ý: Nếu lệnh chuyển tiền của bạn phải trải qua bước xét duyệt bảo mật thì giao dịch có thể bị trì hoãn lên đến 6 giờ.

Hoàn tiền: Nếu còn nợ tiền hoàn lại thì sẽ có một khoản tín dụng được gửi vào tài khoản mà bạn đã cấp tiền cho lệnh. Bạn có thể thấy số tiền này trong 3-5 ngày làm việc đối với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, 2-10 ngày làm việc đối với tài khoản ngân hàng và 10-15 ngày đối với phiếu trả tiền mặt (sau khi bạn cung cấp cho chúng tôi mẫu đơn hoàn tiền đã điền đầy đủ và bản sao chi phiếu đã hủy).

Ria Money Transfer. © 2024 Ria Telecommunications of Canada Inc. FINTRAC #M09756621, Revenu Quebec #12364. Bảo lưu mọi quyền.