Thông báo về Quyền riêng tư dành cho Đối tác Chuyên nghiệp

Tháng 9 2023

Thông báo về quyền riêng tư này (“Thông báo về quyền riêng tư”) giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (“Dữ liệu cá nhân”) trong khi bạn duyệt trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi (“Trang web/Ứng dụng”) và khi bạn đăng ký hoặc trở thành đại lý của Ria và/hoặc tương tác với chúng tôi với tư cách là một đối tác chuyên nghiệp (“Đối tác chuyên nghiệp”).

Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về quyền riêng tư này và kiểm tra Trang web/Ứng dụng để biết mọi cập nhật. Các cập nhật đối với Thông báo về quyền riêng tư này sẽ được xuất bản trên Trang web/Ứng dụng của chúng tôi và bằng cách tiếp tục giao dịch với chúng tôi, bạn đồng ý với Thông báo về quyền riêng tư này và mọi sửa đổi trong tương lai.

Khi luật pháp địa phương yêu cầu đưa các chi tiết bổ sung vào Thông báo về quyền riêng tư này, thông tin đó đã được đưa vào phần Thông báo về quyền riêng tư theo khu vực bên dưới.

Chúng ta là ai?

Chúng tôi là RIA, một phần của Tập đoàn các công ty Euronet.

Bạn có thể tìm thấy tất cả các chi tiết liên lạc của chúng tôi ở đây.

Loại Dữ liệu Cá nhân nào được thu thập?

Chúng tôi chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn và tuân thủ luật hiện hành.

Tại sao chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân?

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích hợp đồng và pháp lý cụ thể.

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cũng thu thập dữ liệu cho các mục đích bổ sung.

RIA giữ Dữ liệu Cá nhân trong bao lâu?

Chúng tôi chỉ giữ Dữ liệu Cá nhân trong thời gian cần thiết hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành.

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với ai?

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các công ty, cơ quan pháp lý và đối tác khác của Tập đoàn Euronet khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu quy định hoặc cam kết hợp đồng.

RIA lưu trữ Dữ liệu Cá nhân ở đâu?

Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân tại các địa điểm an toàn với các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt được áp dụng.

Nếu chúng ta cần chuyển
Dữ liệu Cá nhân đến các địa điểm khác, chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp.

Quyền Dữ liệu Cá nhân của bạn là gì?

Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, bạn có thể có các quyền liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của mình theo luật hiện hành. Mô tả về các quyền Dữ liệu Cá nhân thông thường được trình bày trong phần 15 bên dưới. Để đưa ra yêu cầu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email dpo@euronetworldwide.com hoặc qua điện thoại ( số điện thoại địa phương có sẵn tại đây).

Quy trình Kháng cáo Nội bộ:

Nếu bạn nhận được thông báo từ chúng tôi rằng yêu cầu quyền Dữ liệu Cá nhân của bạn đã bị từ chối, bạn có thể khiếu nại việc từ chối trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được thông báo bằng cách gửi email đến dpo@euronetworldwide.com.

1. Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân nào, cách chúng tôi thu thập và tại sao?

Các danh mục, nguồn và lý do thu thập Dữ liệu Cá nhân được liệt kê bên dưới. Khi việc thu thập Dữ liệu Cá nhân dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. RIA không và sẽ không “bán” hoặc “chia sẻ” Dữ liệu Cá nhân, vì những điều khoản đó được định nghĩa theo luật hiện hành. Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân miễn là cần thiết một cách hợp lý để cung cấp Dịch vụ và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào tại dpo@euronetworldwide.com

Số nhận dạng hoặc Dữ liệu nhận dạng

Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể bao gồm tên, email, số điện thoại và/hoặc số fax, địa chỉ nhà ở và/hoặc doanh nghiệp và dữ liệu liên hệ khác (“Chi tiết liên hệ”), tiêu đề, ngày sinh, giới tính, hình ảnh, video hoặc chữ ký.

Khi cần thiết, Dữ liệu nhận dạng chỉ được sử dụng cho các mục đích được mô tả.

Nghĩa vụ hợp đồng

Lý do để xử lý dữ liệu của bạn Cơ sở pháp lý

cung cấp dịch vụ

Đại diện cho công ty trong các vấn đề pháp lý yêu cầu (hợp đồng, đàm phán)

Nghĩa vụ hợp đồng

Cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động

Lợi ích hợp pháp

Sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc quà tặng: Bạn có thể muốn tham gia vào các sự kiện do chúng tôi tổ chức hoặc trong một quà tặng cụ thể.

Bằng lòng

Để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi liên quan đến việc lưu giữ hồ sơ, chúng tôi lưu giữ thư từ bao gồm e-mail, fax và bất kỳ hình thức liên lạc điện tử nào, cùng với mọi hồ sơ về tài khoản của khách hàng. Chúng tôi cũng giữ các thư dịch vụ khách hàng và các thông tin liên lạc khác giữa chúng tôi và bất kỳ công ty nào thuộc Tập đoàn Euronet cũng như các đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi.

Nghĩa vụ pháp lý

Để quản lý (các) tài khoản của bạn (ví dụ: tài khoản đăng ký, quản trị, bảo trì và dịch vụ).

Nghĩa vụ hợp đồng

Để cung cấp quảng cáo và tiếp thị.

Bằng lòng
Nghĩa vụ hợp đồng

lý lịch tư pháp

Lợi ích hợp pháp

Chi tiết tài chính và thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm

Chúng tôi thu thập dữ liệu tài chính cá nhân của bạn khi bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập dữ liệu tài chính như thông tin tài khoản ngân hàng, báo cáo tài chính, lý do chuyển tiền, nghề nghiệp (thông tin chuyên môn hoặc liên quan đến việc làm) hoặc tài liệu khác để chứng minh nguồn tiền bạn muốn chuyển (tương tự như phiếu lương), nhằm cung cấp bạn với Dịch vụ của chúng tôi.

Lý do để xử lý dữ liệu của bạn Cơ sở pháp lý

Cung cấp/Thực hiện Dịch vụ

Nghĩa vụ hợp đồng

Chống rửa tiền

Nghĩa vụ pháp lý

Chống tài trợ khủng bố và hoạt động tội phạm

Nghĩa vụ pháp lý

Để quản lý (các) tài khoản của khách hàng

Nghĩa vụ hợp đồng

Cung cấp/Thực hiện Dịch vụ

Nghĩa vụ hợp đồng

Thông tin kỹ thuật và hành vi

Địa chỉ IP, mạng internet hoặc mạng tương tự khác, hoạt động duyệt web hoặc tìm kiếm, thông tin hành vi (để hiểu cách bạn cư xử khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi), loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ, cài đặt độ phân giải màn hình, loại trình cắm trình duyệt và các phiên bản, hệ điều hành và nền tảng.

Xem Chính sách Cookie của chúng tôi

Mục đích để xử lýCơ sở pháp lý

Để thực hiện phân tích để đo lường việc sử dụng trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm số lượt truy cập, thời gian trung bình dành cho Trang web/Ứng dụng, các trang đã xem, dữ liệu tương tác trang (chẳng hạn như cuộn, nhấp chuột và di chuột), v.v. và để cải thiện nội dung chúng tôi cung cấp cho bạn.

Lợi ích hợp pháp

Để thực hiện các hoạt động nhằm xác minh hoặc duy trì chất lượng của Dịch vụ và để cải thiện, nâng cấp hoặc nâng cao Dịch vụ, bao gồm quản trị Trang web/Ứng dụng và cho các hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và khảo sát .

Bằng lòng
Lợi ích hợp pháp

Để giúp đảm bảo an toàn và bảo mật cho Trang web/Ứng dụng của chúng tôi.

Bằng lòng
Lợi ích hợp pháp

Để cung cấp quảng cáo và tiếp thị, bao gồm đo lường tác động của email của chúng tôi.

Bằng lòng

Giám sát âm thanh và video

Ghi hình ảnh, video và âm thanh/giọng nói.

Mục đích để xử lý Cơ sở pháp lý

Để duy trì sự an toàn của Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng CCTV để đảm bảo an toàn cho khách hàng trong các cửa hàng hoặc văn phòng của chúng tôi.

Lợi ích hợp pháp

Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia mà Dịch vụ của chúng tôi đang được cung cấp. Không phải tất cả các loại dữ liệu được mô tả ở trên đều có thể áp dụng cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại dpo@euronetworldwide.com

Dữ liệu không thể nhận dạng

Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sử dụng dữ liệu mà bạn không thể được xác định trực tiếp (chẳng hạn như dữ liệu sử dụng và nhân khẩu học ẩn danh) thay vì Dữ liệu Cá nhân (“dữ liệu không thể nhận dạng”). Dữ liệu không thể nhận dạng này có thể được sử dụng để cải thiện quy trình nội bộ của chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo thêm cho bạn.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu tổng hợp cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phân tích, đánh giá và cải thiện Dịch vụ của mình.

Tính năng của thiết bị

Khi sử dụng ứng dụng, chúng tôi có thể cần quyền truy cập vào một số thông tin và chức năng bổ sung nhất định trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như danh sách liên hệ của bạn. Trước khi truy cập những thông tin đó, chúng tôi sẽ xin phép bạn. Mọi dữ liệu thu được bằng cách sử dụng các tính năng này của thiết bị sẽ chỉ được lưu trữ trên thiết bị của bạn, không bao giờ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi hoặc nơi khác.

2. Độ chính xác của Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi cam kết giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn chính xác và cập nhật. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng cách đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân mới nhất mà chúng tôi nhận được được ghi lại chính xác và khi xét thấy cần thiết, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ và yêu cầu bạn cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình. Đôi khi, chúng tôi có thể gửi cho bạn một email yêu cầu bạn xác nhận và/hoặc cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình. Thông tin liên lạc này dựa trên lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi để duy trì thông tin chính xác và cập nhật.

Nếu bạn nhận thấy Dữ liệu Cá nhân của mình không chính xác, bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin của mình bằng cách gửi email đến dpo@euronetworldwide.com.

3. Lợi ích hợp pháp

Khi chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phù hợp với lợi ích của chúng tôi với lợi ích của bạn để Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng theo sự cho phép của luật liên quan hoặc khi nó không ảnh hưởng xấu đến quyền của bạn. Khi có yêu cầu, khách hàng có thể yêu cầu thông tin về bất kỳ quá trình xử lý nào dựa trên lợi ích hợp pháp.

4. Ria giữ Dữ liệu Cá nhân trong bao lâu?

Dữ liệu Cá nhân được lưu giữ miễn là cần thiết để cung cấp Dịch vụ được yêu cầu và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, kế toán hoặc báo cáo hiện hành. Khoảng thời gian lưu giữ được xác định dựa trên các yêu cầu và nghĩa vụ hiện hành, có thể bao gồm:

 • Yêu cầu pháp lý và quy định: Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu giữ miễn là cần thiết để tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, các luật và quy định về thương mại, thuế và chống rửa tiền. Mặc dù chúng tôi chỉ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn nhằm mục đích tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, nhưng Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ bị hạn chế để không thể sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Mặc dù bị hạn chế, nhưng chỉ khi cần thiết, Dữ liệu Cá nhân của bạn mới được truy cập. Bất cứ khi nào chúng tôi nhận được yêu cầu xóa, chúng tôi cũng sẽ duy trì Dữ liệu Cá nhân của bạn theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
 • Dịch vụ khách hàng và Quan hệ hợp đồng (quản lý quan hệ khách hàng, xử lý khiếu nại, v.v.): Chúng tôi sẽ giữ Dữ liệu cá nhân của bạn miễn là bạn vẫn là khách hàng của chúng tôi. Khi chúng tôi coi mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi đã kết thúc, chúng tôi sẽ tiến hành hạn chế dữ liệu của bạn để chỉ cung cấp dữ liệu đó nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý như đã trình bày ở trên.
 • Tiếp thị: Chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị miễn là bạn chưa yêu cầu chúng tôi từ chối, theo mục 11 của Thông báo Quyền riêng tư này hoặc cho đến khi chúng tôi biết rằng bạn không còn quan tâm nữa hoặc dữ liệu của bạn không còn nữa chính xác.

5. Ria có chia sẻ dữ liệu cá nhân của tôi với bên thứ ba không?

Tập đoàn Euronet

Các loại Dữ liệu Cá nhân Mục đích Cơ sở pháp lý

Dữ liệu xác định
Video theo dõi
Chi tiết tài chính
Dữ liệu hành vi và kỹ thuật

Chúng tôi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với Euronet và các chi nhánh của Tập đoàn Euronet vì mục đích kinh doanh hàng ngày của các chi nhánh của chúng tôi và tuân thủ các nghĩa vụ của nhóm.

Do việc bán, mua lại, sáp nhập hoặc tổ chức lại liên quan đến Euronet, một công ty trong Tập đoàn Euronet hoặc bất kỳ tài sản tương ứng nào của họ, chúng tôi có thể chuyển Dữ liệu Cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba. Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin của họ được bảo vệ đầy đủ.

Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng được tiết lộ để có thể cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng, bất kể khi nào bạn cần sự trợ giúp của chúng tôi. Để cung cấp quyền truy cập vào dịch vụ khách hàng 24/7 của chúng tôi, chúng tôi phải chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các chi nhánh của Tập đoàn.

Nghĩa vụ pháp lý
Nghĩa vụ hợp đồng

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba*

Các loại Dữ liệu Cá nhân Mục đích Cơ sở pháp lý

Dữ liệu xác định
Dữ liệu sinh trắc học
Chi tiết tài chính

Cho các nhà cung cấp phân tích dữ liệu và xác minh ID để thực hiện các dịch vụ xác minh tuân thủ (e-KYC) và phòng chống gian lận.

Nghĩa vụ pháp lý
Bằng lòng

chi tiết liên lạc
Dữ liệu hành vi và kỹ thuật

Để các nhà quảng cáo hoặc mạng quảng cáo và các công ty truyền thông xã hội đặt các quảng cáo đã đặt được cá nhân hóa trong các dịch vụ kỹ thuật số và để điều chỉnh theo sở thích của người tiêu dùng.

Bằng lòng
Nghĩa vụ hợp đồng

*Ý nghĩa pháp lý và danh sách "nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba" có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia bạn sinh sống. Để biết thêm thông tin về nhà cung cấp nào có quyền truy cập và lý do tại sao họ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại dpo@euronetworldwide.com.

Cơ quan pháp lý và quy định

Các loại Dữ liệu Cá nhân Mục đích Cơ sở pháp lý

Dữ liệu xác định
Video theo dõi
Chi tiết tài chính

Chúng tôi có thể cần tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu cơ quan pháp luật yêu cầu. Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các cơ quan pháp lý để thực thi hoặc áp dụng Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận hoặc hiểu biết nào khác mà chúng tôi có thể có với bạn.

Nghĩa vụ pháp lý
Nghĩa vụ hợp đồng

Đối tác chiến lược

Các loại Dữ liệu Cá nhân Mục đích Cơ sở pháp lý

Dữ liệu xác định
Dữ liệu giao dịch
Chi tiết tài chính

Chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi cần thiết với các đối tác chiến lược để cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi.

Nghĩa vụ pháp lý

Đối tác chuyên nghiệp

Các loại Dữ liệu Cá nhân Mục đích Cơ sở pháp lý

Dữ liệu xác định
Video theo dõi
Dữ liệu giao dịch
Chi tiết tài chính

Chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các cố vấn, luật sư, chuyên gia tư vấn, kiểm toán viên hoặc kế toán để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và để cung cấp Dịch vụ cũng như các nghĩa vụ theo hợp đồng và các thông lệ tốt nhất của chúng tôi.

Lợi ích hợp pháp

6. Trẻ vị thành niên

Chúng tôi không cung cấp Dịch vụ trực tiếp cho trẻ em dưới 18 tuổi hoặc chủ động thu thập thông tin cá nhân của chúng. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không sử dụng Trang web/Ứng dụng hoặc Ưu đãi hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với chúng tôi. Nếu bạn biết rằng bất kỳ ai dưới 18 tuổi đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi một cách bất hợp pháp, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại dpo@euronetworldwide.com.

7. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn và đã áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp và hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn mọi mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin mà bạn đã ủy thác cho chúng tôi. Tại RIA, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để đảm bảo Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ tốt, phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách thực hiện các biện pháp vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Để bảo vệ hệ thống của chúng tôi khỏi bị truy cập bất hợp pháp, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tổ chức và vật lý tiên tiến, an toàn, liên tục được tăng cường để đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất theo thông lệ quốc tế tốt nhất và tiết kiệm chi phí. Tất cả Dữ liệu Cá nhân được lưu giữ ở một vị trí an toàn được bảo vệ bởi tường lửa và các cơ chế bảo mật tinh vi khác với quyền truy cập quản trị hạn chế.

Nhân viên có quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn cũng như các hoạt động xử lý xung quanh Dữ liệu Cá nhân của bạn bị ràng buộc theo hợp đồng để giữ dữ liệu của bạn ở chế độ riêng tư và tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư mà chúng tôi đã triển khai trong tổ chức của mình.

Chúng tôi mong muốn đạt được tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cao nhất bằng cách áp dụng các biện pháp tiêu chuẩn ngành để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

8. Tiếp thị và Quảng cáo

Các nhà quảng cáo bên thứ ba cung cấp quảng cáo hiển thị trên trang web, Ứng dụng của chúng tôi hoặc các nơi khác trong dịch vụ của chúng tôi. Các nhà quảng cáo bên thứ ba không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào mà khách hàng của chúng tôi đã cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Thông thường, các nhà quảng cáo dựa vào cookie hoặc một số cơ chế dựa trên web/ứng dụng khác để đánh giá quảng cáo nào có thể khiến bạn quan tâm. Chúng tôi không đặt “Cookie nhắm mục tiêu” hoặc bật “Nhắm mục tiêu” và “Vị trí” trên hệ thống của bạn mà không có sự đồng ý của bạn.

Nếu bạn đã đồng ý bằng cách chấp nhận Cookie nhắm mục tiêu trên Trang web hoặc bật Nhắm mục tiêu trên ứng dụng, chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để làm như vậy (tính năng tiếp thị lại và Đối tượng tương tự). Bạn có thể từ chối quảng cáo bằng cách sửa đổi cài đặt cookie của mình tại đây.

Các bên thứ ba không bị ràng buộc bởi Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi. Để hiểu chính sách bảo mật thông báo của họ, bạn nên truy cập trang web của bên thứ ba. Bạn có thể tìm thấy tất cả các bên thứ ba có thể sử dụng Cookie để nhắm mục tiêu trong Chính sách Cookie của chúng tôi.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể liên hệ với bạn (qua email, tin nhắn SMS, thư hoặc điện thoại khi cần thiết và theo hướng dẫn cụ thể của bạn) và khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi cung cấp tiếp thị có mục tiêu về Dịch vụ và/hoặc sản phẩm của chúng tôi.

Tại sao bạn sẽ nhận được thông tin liên lạc điện tử?

Tùy thuộc vào quốc gia bạn sinh sống, bạn sẽ nhận được thông tin tiếp thị nếu bạn đã ủy quyền cho chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những mục đích đó. Điều đó có nghĩa là bạn đã chọn tham gia trong quá trình đăng ký hoặc bất kỳ lúc nào trong phần cài đặt trong hồ sơ của mình.

Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc điện tử cho mục đích tiếp thị khi bạn có nghĩa vụ hợp đồng với chúng tôi, nghĩa là khi bạn hiện đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn không yêu cầu rõ ràng để không nhận thông tin tiếp thị nói trên.

Bạn sẽ luôn được thông báo và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc thậm chí trong quá trình đăng ký, bạn có tất cả thông tin cần thiết để bạn biết rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho mục đích cụ thể đó và bạn trong quá trình đăng ký hoặc trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ có cơ hội nói rõ ràng rằng bạn không quan tâm đến việc nhận các thông tin tiếp thị như vậy. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ xóa bạn khỏi danh sách của chúng tôi và bạn sẽ không nhận được bất kỳ cập nhật nào mà bạn có thể quan tâm về Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Bạn sẽ có thể chọn tham gia lại bất cứ lúc nào.

Làm thế nào bạn có thể từ chối?

Bạn sẽ có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng một trong các cơ chế sau:

 • Chuyển đến hồ sơ của bạn và cập nhật tùy chọn tiếp thị của bạn.
 • Sử dụng liên kết chọn không tham gia mà bạn sẽ nhận được trong bất kỳ thông tin liên lạc nào của chúng tôi.
 • Bằng cách gửi email tại dpo@euronetworldwide.com.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị và/hoặc muốn bắt đầu nhận thông tin tiếp thị, bạn cũng có thể gửi email đến dpo@euronetworldwide.com.

9. Mô tả Quyền Dữ liệu Cá nhân

Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, Quyền Dữ liệu Cá nhân của bạn theo luật hiện hành có thể bao gồm:

 1. Quyền được biết: quyền được biết Dữ liệu cá nhân nào đang được thu thập, bán hoặc chia sẻ và cho ai.
 2. Quyền truy cập: quyền yêu cầu quyền truy cập vào một bản sao Dữ liệu cá nhân của bạn.
 3. Quyền sửa chữa những điểm không chính xác: quyền yêu cầu sửa chữa những điểm không chính xác trong Dữ liệu cá nhân của bạn.
 4. Quyền xóa: quyền yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của bạn khi áp dụng một số điều kiện nhất định.
 5. Quyền từ chối:
  1. Quyền từ chối xử lý Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu.
  2. Quyền từ chối xử lý Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm.
  3. Quyền từ chối xử lý dữ liệu cá nhân để lập hồ sơ nhằm thực hiện các quyết định tạo ra các tác động pháp lý hoặc có ý nghĩa tương tự liên quan đến Chủ thể dữ liệu.
 6. Quyền hạn chế sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho các mục đích được cho phép cụ thể.
 7. Quyền hạn chế xử lý: quyền hạn chế xử lý khi áp dụng các điều kiện nhất định.
 8. Quyền chuyển dữ liệu: quyền nhận Dữ liệu cá nhân ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và có quyền truyền Dữ liệu cá nhân tới bộ điều khiển khác trong các điều kiện nhất định.
 9. Quyền phản đối: quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân (tức là cho các mục đích tiếp thị trực tiếp).
 10. Các quyền liên quan đến việc ra quyết định cá nhân tự động: quyền không phải tuân theo một quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động, bao gồm lập hồ sơ, tạo ra các tác động pháp lý hoặc đáng kể tương tự đối với cá nhân.
 11. Quyền Không Trả đũa: một doanh nghiệp không được phân biệt đối xử với một cá nhân vì đã thực hiện các quyền Dữ liệu Cá nhân của họ.

Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn ngay khi có thể và trong khung thời gian được quy định trong luật hiện hành.

Để biết các quyền áp dụng, vui lòng tham khảo phần Thông báo Quyền riêng tư Khu vực bên dưới. Để thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, bạn phải gửi email đến dpo@euronetworldwide.com. Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn và duy trì tính bảo mật, chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để xác minh danh tính của bạn và có thể yêu cầu bạn cung cấp các chi tiết khác trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc bắt đầu sửa đổi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào. Khi được yêu cầu, nếu chúng tôi không có bản sao giấy tờ tùy thân hoặc bất kỳ tài liệu hợp pháp nào chứng minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ không thể trả lời yêu cầu của bạn.

Xin lưu ý rằng một số quyền có thể không thực thi được do nhu cầu kinh doanh hoặc nghĩa vụ pháp lý trong khi cung cấp Dịch vụ cho bạn. Các quyền của bạn có thể bị hạn chế để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý khác như chống rửa tiền, nghĩa vụ hợp đồng và tuân thủ. Mặc dù vậy, bạn sẽ luôn được đáp ứng khi thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên và/hoặc bất kỳ quyền bổ sung nào mà bạn có thể có tùy thuộc vào thẩm quyền của mình. Nếu quyền của bạn không thể được thực thi, bạn sẽ luôn nhận được lời giải thích thích đáng.

10. Thủ tục khiếu nại về quyền riêng tư

Chủ thể dữ liệu có quyền gửi đơn khiếu nại lên Cơ quan bảo vệ dữ liệu hoặc tòa án nếu họ tin rằng chúng tôi đã không tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Thông báo quyền riêng tư này hoặc luật hiện hành:

Ria có quyền sửa đổi Thông báo Quyền riêng tư này bất cứ lúc nào và sẽ đăng thông báo về THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ KHU VỰCđó

11. Thông báo cho Người tiêu dùng Hoa Kỳ

Thông báo này được cung cấp cho người tiêu dùng và khách hàng tại Hoa Kỳ (bao gồm cả khách hàng cũ) để đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (“GLBA”) của liên bang, nếu có, liên quan đến việc thu thập, tiết lộ và bảo vệ “thông tin cá nhân không công khai”. thông tin” (“NPI”) theo định nghĩa của GLBA. Đối với các mục đích của Thông báo này, NPI có nghĩa là thông tin nhận dạng cá nhân về một cá nhân được RIA thu thập với tư cách là một tổ chức tài chính theo GLBA liên quan đến việc RIA cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính, trừ khi thông tin được công khai hợp pháp. NPI do RIA thu thập có thể bao gồm bất kỳ:

 • thông tin mà một cá nhân cung cấp cho RIA để nhận sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính.
 • thông tin RIA có được về một cá nhân từ một giao dịch liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính của RIA (nghĩa là cá nhân đó là khách hàng/người tiêu dùng của RIA, số tài khoản, v.v.); hoặc

Các loại NPI mà RIA có thể thu thập được liệt kê trong phần 1 của Thông báo về Quyền riêng tư này.

Các danh mục NPI có thể được RIA tiết lộ được liệt kê trong phần 9 của Thông báo về Quyền riêng tư này.

Các danh mục chi nhánh và bên thứ ba không liên kết mà NPI được tiết lộ hoặc có thể được tiết lộ trong Thông báo về Quyền riêng tư này. Khi RIA tiết lộ NPI cho các bên thứ ba không liên kết theo các trường hợp ngoại lệ theo GLBA, tất cả các tiết lộ như vậy được thực hiện theo sự cho phép của pháp luật. “Bên thứ ba không liên kết” là bất kỳ người nào ngoại trừ công ty liên kết của tổ chức tài chính hoặc người được tuyển dụng chung bởi một tổ chức tài chính và một công ty không phải là công ty liên kết của tổ chức.

Các danh mục thông tin được tiết lộ và những người thuộc trường hợp ngoại lệ của nhà cung cấp dịch vụ/tiếp thị chung của Quy tắc Quyền riêng tư được liệt kê trong Thông báo Quyền riêng tư này.

Nếu NPI có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba không liên kết và việc tiết lộ đó không nằm trong bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào của Quy tắc Quyền riêng tư theo GLBA, thì người tiêu dùng và khách hàng có quyền từ chối tiết lộ những điều này và cơ chế từ chối sẽ được cung cấp cho người tiêu dùng hoặc khách hàng.

Thông báo về việc RIA chia sẻ thông tin giữa Euronet Group và các chi nhánh của nó được cung cấp trong phần 9 của Thông báo về Quyền riêng tư này theo Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng.

Các chính sách và thực tiễn của RIA liên quan đến việc bảo vệ tính bảo mật và an ninh của NPI được nêu trong Thông báo về Quyền riêng tư này.

Người tiêu dùng California

Theo Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California, cư dân của California có thể thực hiện các quyền sau:

 • 1 (Quyền được biết)
 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)
 • 5 (Quyền từ chối bán hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân cho các mục đích quảng cáo hành vi đa ngữ cảnh)
 • 6 (Quyền hạn chế sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho các mục đích được cho phép cụ thể)
 • 11 (Quyền không bị trả đũa sau khi chọn không tham gia hoặc thực hiện các quyền khác)

12. Thông báo cho cư dân Châu Âu (EEA)

Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và ngoài trạng thái quyền trong phần 15 ở trên, tất cả cư dân của Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) có thể thực hiện các quyền sau:

 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)
 • 7 (Quyền hạn chế xử lý)
 • 8 (Quyền chuyển đổi dữ liệu)
 • 9 (Quyền phản đối)
 • 10 (Các quyền liên quan đến việc ra quyết định cá nhân tự động)

Để thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, bạn phải tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong phần 15 của Thông báo về Quyền riêng tư này.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian tối đa là 30 ngày, trừ khi có yêu cầu gia hạn.

Trong khi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo những điều sau:

Các loại dữ liệu Mục đích Cơ sở pháp lý Người nhận

Dữ liệu xác định
Dữ liệu tài chính
dữ liệu giao dịch

Để cung cấp Dịch vụ trên Ứng dụng RIA

Nghĩa vụ pháp lý

Ngân hàng Litva (Centrolink)

Dữ liệu xác định
Dữ liệu tài chính
dữ liệu giao dịch

Để cung cấp Dịch vụ trên Ứng dụng RIA

Nghĩa vụ pháp lý

PLAIS

Dữ liệu xác định
Dữ liệu tài chính
dữ liệu giao dịch

Để cung cấp Dịch vụ trên Ứng dụng RIA

Nghĩa vụ pháp lý

SERC

13. Thông báo dành cho cư dân Vương quốc Anh

Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Vương quốc Anh (GDPR của Vương quốc Anh) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu 2018, tất cả cư dân của Vương quốc Anh có thể thực hiện các quyền sau:

 • 1 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)
 • 7 (Quyền hạn chế xử lý)
 • 8 (Quyền chuyển đổi dữ liệu)
 • 9 (Quyền phản đối)
 • 10 (Các quyền liên quan đến việc ra quyết định cá nhân tự động)

Để thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, bạn phải tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong phần 15 của Thông báo về Quyền riêng tư này.

14. Thông báo dành cho cư dân Argentina

Theo Luật Ley de Protección de Datos Personales 25.326, bạn có các quyền sau, theo các định nghĩa đã nêu ở trên trong phần 15:

 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)

Để thực hiện Quyền của bạn hoặc quyền thu hồi hoặc đưa ra bất kỳ nghi ngờ hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại dpo@euronetworldwide.com theo hướng dẫn được nêu trong Phần 15.

Bạn được thông báo rằng có các tùy chọn dành cho bạn để hạn chế cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để xử lý cụ thể.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian tối đa là 5 ngày (đối với yêu cầu liên quan đến việc xóa và cập nhật Dữ liệu Cá nhân của bạn) hoặc trong thời gian tối đa là 10 ngày (đối với yêu cầu liên quan đến việc truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn) ).

15. Thông báo cho cư dân Mexico

Ria México, với nơi cư trú để nghe và nhận thông báo vì mục đích bảo vệ quyền riêng tư và Dữ liệu Cá nhân được nêu trong Mục 27, và tuân thủ Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ("Luật Mexico"), Quy định của nó, và Nguyên tắc, cung cấp cho người dùng hoặc người dùng tiềm năng với tư cách là chủ thể dữ liệu, Thông báo Quyền riêng tư hiện tại, trước khi thu thập Dữ liệu Cá nhân, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về tính hợp pháp, sự đồng ý, thông tin, chất lượng, mục đích, lòng trung thành, tính tương xứng và trách nhiệm theo yêu cầu của Luật pháp Mexico.

Với mục đích cung cấp dịch vụ với tư cách là người chuyển tiền theo Điều 81-A Bis của Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ria México sẽ thu thập Dữ liệu Cá nhân, nếu có, theo các cơ sở pháp lý được đề cập trong Phần 1, và liên quan đến các mục đích sau:

 • Xác minh rằng Dữ liệu Cá nhân có trong thông tin xác thực bỏ phiếu được gửi tới Ria México khớp với dữ liệu có trong sổ đăng ký của Cơ quan Bầu cử Quốc gia.
 • Xác minh rằng dữ liệu CURP được cung cấp cho Ria México khớp với dữ liệu đã đăng ký trong Registro Nacional de Población.

Ngoài ra, và khi cần thiết, để tuân thủ điều 4 và 4 Bis của Quy định chung được đề cập trong điều 95 bis của Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito áp dụng cho người chuyển tiền được đề cập trong điều 81-A Bis của cùng một luật ("Các điều khoản"), Ria México có nghĩa vụ pháp lý phải thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn cũng như các bản ghi âm giọng nói và hình ảnh khuôn mặt của bạn để xác định người dùng hoặc người dùng tiềm năng của mình theo cách không gặp mặt trực tiếp, và để có được dữ liệu liên quan khác sẽ được giải thích chi tiết trong biểu mẫu cụ thể có sẵn trong ứng dụng theo yêu cầu của Điều khoản. Chúng tôi sẽ luôn xử lý thông tin đó dựa trên sự đồng ý của bạn.

Bạn có các quyền sau ("Quyền ARCO"):

 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)
 • 9 (Quyền phản đối)

Tương tự như vậy, bạn cũng có quyền hạn chế hoặc thu hồi bất cứ lúc nào sự đồng ý đã cấp cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, trong phạm vi pháp luật cho phép. Để thực hiện bất kỳ Quyền ARCO nào của bạn, để thu hồi sự đồng ý của bạn hoặc gửi bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại: dpo@euronetworldwide.com theo hướng dẫn trong phần 15.

Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn và nó sẽ có hiệu lực trong vòng 15 ngày làm việc sau khi chúng tôi thông báo cho bạn câu trả lời của chúng tôi.

16. Thông báo cho cư dân Chile

Theo Luật, bạn có các quyền sau ("Quyền ARCO"):

 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)
 • 9 (Quyền phản đối)

Tương tự như vậy, bạn có quyền thu hồi bất cứ lúc nào sự đồng ý đã cấp cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi mà Luật pháp cho phép. Để thực hiện Quyền ARCO của bạn hoặc quyền thu hồi hoặc đặt bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại dpo@euronetworldwide.com theo hướng dẫn trong Phần 15.

Theo đây, bạn được thông báo rằng có các tùy chọn dành cho bạn để hạn chế cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn để xử lý cụ thể.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian tối đa là 2 ngày.

17. Thông báo cho cư dân Malaysia

Theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2010 (“PDPA”), khách hàng có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân của họ cho bất kỳ mục đích nào được thiết lập trong Mục 1 của Thông báo quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích bổ sung nào, thì trước đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn hoặc yêu cầu bạn đồng ý rõ ràng.

Bất cứ lúc nào, bạn có thể thực hiện các quyền được nêu trong Mục 15. Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình trừ khi hoạt động xử lý là cần thiết để thực hiện bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào hoặc để cung cấp cho bạn bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Bạn cũng có thể phản đối việc xử lý nếu bạn cho rằng hoạt động xử lý đó có thể gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc đau khổ nào cho chính bạn.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian tối đa là 21 ngày.

Theo các điều khoản của PDPA, RIA có quyền thu phí xử lý bất kỳ yêu cầu truy cập dữ liệu nào.

18. Thông báo cho cư dân New Zealand

Đối với tất cả cư dân ở New Zealand, các quyền bạn có thể thực hiện liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình như sau:

 • 1 (Quyền được biết)
 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)
 • 7 (Quyền hạn chế xử lý)

Để thực hiện bất kỳ quyền nào được liệt kê ở trên, bạn phải tuân thủ các nghĩa vụ được quy định trong phần 15 của Thông báo về Quyền riêng tư này.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian tối đa là 20 ngày.

19. Thông báo cho cư dân Úc

Đối với tất cả cư dân ở Úc, các quyền bạn có thể thực hiện liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình như sau:

 • 1 (Quyền được biết)
 • 2 (Quyền tiếp cận)
 • 3 (Quyền sửa chữa những điểm không chính xác)
 • 4 (Quyền xóa)
 • 7 (Quyền hạn chế xử lý)

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi giải thích các chính sách và thông lệ về dữ liệu của chúng tôi theo luật hiện hành.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian tối đa là 30 ngày.

Trong khi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi cần chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo những điều sau:

20. Thông báo cho cư dân Ấn Độ

Đối với tất cả cư dân ở Ấn Độ, các quyền bạn có thể thực hiện liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình là các quyền được liệt kê trong Phần 15. Xin lưu ý rằng để thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, bạn cần tuân theo các hướng dẫn được nêu trong Phần 15.

Bạn có thể thực hiện quyền của mình đối với tính di động của dữ liệu và quyền không phải chịu các tác động pháp lý do việc ra quyết định tự động tạo ra, chẳng hạn như lập hồ sơ, nếu việc lập hồ sơ đó không cần thiết để cung cấp cho bạn bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi.

Kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian tối đa là 30 ngày.

21. Các công ty của chúng tôi theo dịch vụ

Bộ điều khiển là RIA được đại diện bởi các công ty bên dưới, tùy thuộc vào quốc gia và dịch vụ:

Dịch vụ chuyển tiền

22. Các công ty của chúng tôi theo dịch vụ

Bộ điều khiển là Ria được đại diện bởi các công ty bên dưới, tùy thuộc vào quốc gia và dịch vụ:

Bạn luôn có thể gửi yêu cầu đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ sau: dpo@euronetworldwide.com.

Quốc gia Công ty để liên hệ (kiểm soát viên) chi tiết liên lạc

Vương quốc Anh

Công ty TNHH dịch vụ thanh toán Euronet

Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

Châu Âu (Kỹ thuật số và di động)

Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Ria Litva

Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Litva

đại lý châu âu

Định chế thanh toán Ria EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid Tây Ban Nha

Ba Lan

Euronet Polska Sp. vườn bách thú

Ul. Inflancka 4c, Warsaw, Ba Lan 00-189

Thụy sĩ

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Zurich, Thụy Sĩ 8005

Hoa Kỳ

Dandelion Payments, Inc.

7000 Làng Tiến sĩ Ste 200, Công viên Buena, CA 90621, Hoa Kỳ

Puerto Rico

Dịch vụ tài chính Ria Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Đại lộ Ponce de Leon, Tầng 20 SAN JUAN, PR 00918

Canada

Công ty Viễn thông Ria của Canada

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Canada

Mexico

Giải pháp thanh toán Ria México, S. de RL de CV

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México CP 76147

chi-lê

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina Số 1502 Santiago, Chile

Ác-hen-ti-na

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANH TOÁN EURONET
Sucursal de sociedad extranjera

Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201

Thổ Nhĩ Kỳ

Ria Thổ Nhĩ Kỳ Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. Số: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL MERSİS Số: 0735085750500016

Malaysia

IME M SDN BHD

Unit 38-02 Tầng 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

Singapore

Dịch vụ tài chính Ria Singapore PTE. CÔNG TY TNHH

152 Beach Road #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721

philippines

Chuyển tiền Ria, INC.

Tầng 38, Tháp Philamlife, 8767 Paseo De Roxas, Thành phố Makati, Philippines

Châu Úc

Chuyển tiền Ria, INC.

Tầng 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

Tân Tây Lan

Chuyển tiền Ria, INC.

Tầng 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland, 1010, New Zealand

*Các quốc gia trong khu vực EEA (Khu vực kinh tế châu Âu): Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển.