Handläggningstider

Kredit-/betalkort
Använder du ett kredit- eller betalkort kan det läggas på en avgift, men pengarna kommer i normala fall fram inom 15 minuter.

OBS! Om en säkerhetsgranskning görs av din transaktion kan den fördröjas i upp till 6 timmar.

Återbetalningar: Om en återbetalning ska göras skickas en kredit till det konto som du använde för att betala din order. Du kan räkna med att få beloppet inom 3–5 arbetsdagar för kredit- eller betalkort, 2–10 arbetsdagar för bankkonton och 10–15 dagar för kontantbeställningar (efter att du har lämnat in det ifyllda återbetalningsformuläret och en kopia av den annullerade checken).

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Alla rättigheter förbehållna.