Globalt integritetsmeddelande

April 2022

I det här globala integritetsmeddelande (”integritetsmeddelandet”) förklaras hur vi hanterar personuppgifter (”personuppgifter”) i samband med att du använder våra tjänster när du är kund, besökare och/eller användare av våra webbplatser eller mobilapplikationer eller interagerar med oss på något annat sätt. Integritetsmeddelandet beskriver även när dina personuppgifter kan komma att delas med andra parter samt vilka integritetspolicyer vi använder för att skydda dina uppgifter.

Vi rekommenderar att du granskar och kontrollerar webbplatsen/appen regelbundet för att se om integritetsmeddelandet har uppdaterats. Vi publicerar den uppdaterade versionen på webbplatsen/i appen, och genom att fortsätta kontakten med oss godkänner du den version av integritetsmeddelandet som gäller från tid till annan.

Innehållsförteckning

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in, och hur och varför?
 2. Riktigheten av dina personuppgifter
 3. e-KYC
 4. Berättigat intresse
 5. Hur länge sparar RIA personuppgifter?
 6. Delar RIA mina personuppgifter med andra parter?
 7. Minderåriga
 8. Datasäkerhet
 9. Profilering och automatiserat beslutsfattande
 10. Marknadsföring och annonsering
 11. Utvärdering av e-post
 12. Vilka rättigheter har jag?
 13. Integritetsrelaterat klagomålsförfarande
 14. Meddelande till invånare i Kalifornien
 15. Meddelande till invånare i Europa (EES)
 16. Meddelande till invånare i Argentina
 17. Meddelande till invånare i Mexiko
 18. Meddelande till invånare i Chile
 19. Meddelande till invånare i Malaysia
 20. Meddelande till invånare i Nya Zeeland
 21. Meddelande till invånare i Australien
 22. Meddelande till invånare i Indien
 23. Vårt företag efter tjänst
Vilka är vi? Vilka typer av uppgifter samlas in?

Vi är Ria, en del av Euronet-koncernen

Du hittar alla våra kontaktuppgifter här

Vi samlar bara in de uppgifter som vi behöver, enligt lag och lokala regler. Detta inkluderar:

 • Identifierande uppgifter
 • Finansiella uppgifter
 • Beteendeuppgifter
Varför samlar vi in uppgifter? Hur länge samlar RIA in uppgifter?

Vi samlar in personuppgifter för specifika avtalsenliga och juridiska ändamål.

Med ditt samtycke samlar vi också in uppgifter som hjälper oss att förbättra användarupplevelsen på våra plattformar.

Vi behåller personuppgifter endast så länge som det behövs, enligt lag och/eller lokala regler. Ibland kan lagkrav medföra en längre lagringstid, men vi raderar uppgifterna så snart som de aktuella kraven har uppfyllts.

Vilka delar vi kunduppgifter med? Var lagrar RIA dina personuppgifter?

Vi delar kunders personuppgifter med andra företag i Euronet Group, myndigheter och partners för att uppfylla våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser.

Vi lagrar kunders personuppgifter på säkra platser där strikta säkerhetsåtgärder tillämpas.

Om vi behöver överföra kunders personuppgifter till andra länder vidtar vi alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå.

Vilka rättigheter har du?

Du äger dina personuppgifter och har laglig rätt att utöva kontroll över dem. Du kan när som helst begära att få utöva någon av dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com. Du kan ha ytterligare rättigheter beroende på ditt land. Klicka här för mer information.

 •  Tillgång till och en elektronisk kopia av dina uppgifter
 •  Rättelse av dina uppgifter
 •  Radering av dina uppgifter (när det är tillåtet enligt lag)
 •  Begränsning av behandlingssyften.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in, och hur och varför?

Identifierande uppgifter

Det här kan omfatta namn, titel, bostads- och/eller företagsadress, e-postadress, telefon- och/eller faxnummer samt andra kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, bilder, namnteckning, information om pass/visum, röstinspelning och officiella legitimationsuppgifter. Vi använder endast strikt nödvändiga identifierande uppgifter för de syften som beskrivs.

Skäl till att vi behandlar dina personuppgifter Rättslig grund för att använda dina personuppgifter
Tillhandahållande av tjänster Avtalsförpliktelse
Nyhetsbrev och marknadsföring. Samtycke
Marknadsundersökningar och konsumentfeedback: All information som våra kunder frivilligt delar med oss om sin upplevelse av att använda våra produkter och tjänster. Samtycke
Berättigat intresse
Kundtjänst: Vi övervakar och spelar in (på automatisk väg eller genom transkribering) våra telefonsamtal, e-postmeddelanden och chattkonversationer med våra kunder. Vi använder transkriberingar av dessa samtal för att bekräfta de instruktioner du ger oss. Avtalsförpliktelse
Berättigat intresse
Hantering av våra kunders konton (registrering och administration) Förpliktelse före avtal samt avtalsförpliktelse
Begäran om tillgång till verktyg och information: Våra kunder kan vilja få tillgång till verktyg och information som tillgängliggörs i appen, innan eller efter beslut om att de vill registrera sig för att använda våra tjänster, inklusive vår valutaväxlings- och betalningstjänst. Förpliktelse före avtal samt avtalsförpliktelse
Profilering: Vi använder alla våra kunduppgifter för att mäta och utvärdera personliga vanor baserat enbart på automatiserad behandling för att ge kunderna mer personanpassad service. Samtycke
Fotografier eller videor som våra kunder kan ha spelat in och delat med oss. Samtycke
Deltagande i evenemang och utlottningar: Våra kunder kan vilja delta i evenemang som anordnas av oss eller i en specifik utlottning. Samtycke
Avtalsförpliktelse
Korrespondens, inklusive e-post, fax och alla typer av elektronisk kommunikation, tillsammans med alla register över deras konton. Vi kan också spara kundtjänstbrev och annan kommunikation mellan oss och andra företag i Euronet Group liksom våra partners eller leverantörer. Berättigat intresse
Avtalsförpliktelse
Kontroll av kreditvärdighet. Vi använder dina identitetsuppgifter och ekonomiska uppgifter som du har lämnat till oss för att kontrollera din kreditvärdighet så att vi kan erbjuda dig våra tjänster/produkter i enlighet med din ekonomiska förmåga. Berättigat intresse

Finansiella uppgifter

Vi samlar in dina personliga finansiella uppgifter när du registrerar dig som kund. Vi samlar in finansiella uppgifter som bankkonton, kontoutdrag, skäl till överföring, yrke eller annan dokumentation som visar ursprunget till de pengar som du vill överföra (t.ex. lönespecifikationer) för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Skäl till att vi behandlar dina personuppgifter Rättslig grund för att använda dina personuppgifter
Tillhandahållande av tjänster Avtalsförpliktelse
Bekämpning av penningtvätt Juridisk skyldighet
Bekämpning av finansiering av terrorism och kriminell verksamhet Juridisk skyldighet
Hantering av ditt konto Avtalsförpliktelse
Juridisk profilering för kreditupplysningar Berättigat intresse

Beteendeuppgifter och teknisk information

Besökarnas IP-adresser, information om beteende (för att förstå hur du beter dig medan du använder våra produkter och tjänster), webbläsartyp och -version, inställningar för tidszon och skärmupplösning, typer och versioner av webbläsartillägg, operativsystem och plattform.

Se vår cookiepolicy här.

Skäl till att vi behandlar dina personuppgifter Rättslig grund för att använda dina personuppgifter
För att mäta användningen av vår webbplats och våra tjänster, till exempel antal besök, genomsnittlig tid som tillbringas på en webbplats eller app, besökta sidor, information om sidinteraktioner (som rullning, klick och muspekningar) etc. samt för att förbättra det innehåll som vi erbjuder våra kunder. Berättigat intresse
För att administrera webbplatsen och för vår interna verksamhet, till exempel felsökning, dataanalys, testning, forskning samt för statistik- och undersökningsändamål. Samtycke
Berättigat intresse
Som en del av vårt arbete med att hålla webbplatsen säker. Samtycke
Berättigat intresse
För att mäta effekten av våra e-postmeddelanden. Samtycke
Anonymiserad profilering: Vi kan kombinera insamlade uppgifter för att förbättra kundupplevelsen för bättre användning av våra tjänster. Berättigat intresse

Plats

Vi kan samla in information om din plats när du som kund använder våra tjänster.

Skäl till att vi behandlar dina personuppgifter Rättslig grund för att använda dina personuppgifter
För att ge våra kunder en skräddarsydd upplevelse av appen kopplad till deras plats, till exempel att visa den lokala valutan på den aktuella platsen. Samtycke
Juridisk skyldighet

Videoövervakning

Bild-, video- och röstinspelning

Skäl till att vi behandlar dina personuppgifter Rättslig grund för att använda dina personuppgifter
Vi kan använda kameraövervakning för att höja kundernas säkerhet i våra butiker eller kontor. Allmänintresse
Berättigat intresse

Biometriska uppgifter

Bild, videoinspelning och ansiktsskanning. Om vi någonsin behandlar ytterligare biometriska uppgifter kommer du att informeras i förväg, och vi kommer under inga omständigheter att behandla sådana personuppgifter utan först inhämta ditt samtycke.

Skäl till att vi behandlar dina personuppgifter Rättslig grund för att använda dina personuppgifter
För att verifiera din identitet under registreringsprocessen i vår app och på vår webbplats, eller när som helst under användningen av våra tjänster. Samtycke

Transaktionsuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som information om mottagare, bankkonton, kontaktuppgifter, det mål dit du skickar pengar samt bankpreferenser. Beroende på lokala bestämmelser samlar vi in uppgifter som sysselsättning, relation till mottagaren, skäl till överföringen och ytterligare dokumentation för att visa pengarnas ursprung.

Skäl till att vi behandlar dina personuppgifter Rättslig grund för att använda dina personuppgifter
För att göra en transaktion Avtalsförpliktelse
För att informera om regelefterlevnad när du gör en transaktion Juridisk skyldighet

Känsliga personuppgifter

Vi kan samla in och behandla känsliga personuppgifter (eller andra ”särskilda kategorier av personuppgifter”), till exempel uppgifter om din fysiska eller psykiska hälsa eller ditt hälsotillstånd, för att uppfylla gällande lagar och regler.

Skäl till att vi behandlar dina personuppgifter Rättslig grund för att använda dina personuppgifter
För att uppfylla juridiska skyldigheter och efterlevnadskrav Juridisk skyldighet
Allmänintresse
Skydd av dina ekonomiska intressen

Ej identifierbara uppgifter

När det är möjligt använder vi uppgifter där du inte direkt kan identifieras (till exempel anonyma demografiska uppgifter och användningsuppgifter) snarare än personuppgifter. Dessa ej identifierbara uppgifter kan användas för att förbättra våra interna processer eller tjänster utan att du blir meddelad om det.

Vi kan använda sammanställda uppgifter för en mängd olika ändamål, inklusive men inte begränsat till utvärdering och förbättring av tjänsterna samt analys av trafik till våra tjänster.

2. Riktigheten av dina personuppgifter

Vi har åtagit oss att se till att dina personuppgifter stämmer och är aktuella. Vi vidtar därför rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter stämmer genom att se till att de senaste personuppgifter som vi har fått är korrekt registrerade och, när det anses nödvändigt, utföra regelbundna kontroller för att hålla alla dina personuppgifter aktuella.

Om du upptäcker att dina personuppgifter inte stämmer kan du utöva din rätt att få dem rättade genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com.

3. e-KYC

För att kunna använda våra tjänster måste du vara registrerad. Metoden som används för registreringen är en så kallad elektronisk ”Know Your Customer” (e-KYC).

Så som beskrivs i avsnitt 1 kan vi använda biometriska uppgifter (när det är tillåtet enligt lag) för att identifiera dig och validera eventuell dokumentation som du har laddat upp i vårt system för att skapa ditt konto. Vi använder även det här systemet för att uppfylla alla våra juridiska skyldigheter.

Om du vill registrera dig men inte vill använda e-KYC-lösningen kan du kontakta vår kundtjänst för att få hjälp med introduktionen.

4. Berättigat intresse

När vi använder våra kunders personuppgifter för att utöva våra berättigade intressen gör vi allt vi kan för att anpassa våra intressen till dina, så att dina personuppgifter endast används på ett sätt som är tillåtet enligt relevant lagstiftning eller när det inte inverkar negativt på dina rättigheter. Kunder har rätt att begära information om eventuell behandling baserad på berättigade intressen.

5. Hur länge sparar RIA personuppgifter?

Personuppgifter används för en mängd olika ändamål och användningen styrs av en mängd olika regler och föreskrifter. Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla kunderna de tjänster som de har begärt, och för att följa gällande juridiska, redovisnings- eller rapporteringsskyldigheter. Exempelvis:

 • Krav enligt lagar och regler: Dina personuppgifter sparas så länge som det krävs för att uppfylla alla våra juridiska skyldigheter.
 • Kundtjänst (hantering av kundrelationer, klagomål etc.): Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss.
 • Marknadsföring: Vi behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte så länge du inte tackar nej till det i enlighet med avsnitt 8 i detta integritetsmeddelande.
 • Avtalsförpliktelse: Vi sparar personuppgifter under den tid som avtalet löper. Kunder kan kontakta Euronet Groups dataskyddsombud för att begära en kopia av vår lagringspolicy, som kan variera beroende på gällande lagar och våra affärsbehov i olika länder.

6. Delar RIA mina personuppgifter med andra parter?

Euronet Group

Vi delar kunders personuppgifter med Euronet och bolag i Euronet Group för att uppfylla koncernens skyldigheter.

Till följd av försäljning, uppköp, sammanslagning eller omorganisation som involverar Euronet eller ett företag inom Euronet Group eller någon av deras respektive tillgångar kan vi överföra kunders personuppgifter till tredje part. I så fall vidtar vi rimliga åtgärder för att säkerställa att kundens information hålls ordentligt skyddad.
Juridisk skyldighet
Avtalsförpliktelse

Tredjepartsleverantörer av tjänster

Tredjepartsleverantörer av tjänster för att hantera, möjliggöra eller underlätta vissa aspekter av tjänsterna Juridisk skyldighet
Tjänsteleverantörer för verifiering av efterlevnad (e-KYC) och förebyggande av bedrägerier
Leverantörer av kommunikations-, infrastruktur- och leverantörstjänster, inklusive tjänster och system för att möjliggöra transaktionsbearbetning Avtalsförpliktelse
För att upprätthålla erforderliga prestanda för våra tjänster (underhåll, säkerhet och support)
Dataanalys för marknadsföring, verksamhetsförbättring och förbättring av våra system för efterlevnad och bedrägeribekämpning Berättigat intresse
Juridisk skyldighet
För att marknadsföra våra tjänster med reklamkampanjer Samtycke
För att anpassa annonser i digitala tjänster efter konsumenternas preferenser

Rättsliga myndigheter och tillsynsmyndigheter

Vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter. Vi lämnar också ut personuppgifter till myndigheter när detta är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller väcka talan mot någon som kan orsaka skada eller störa rättigheter eller egendom som tillhör RIA, tjänsten eller dig. Juridisk skyldighet

Strategiska partners

Vi delar dina personuppgifter, när så krävs enligt lag, med strategiska partners för att kunna tillhandahålla vår tjänst till dig. Berättigat intresse

Professionella partners

Vi delar dina personuppgifter med rådgivare, advokater, konsulter, revisorer, marknadsföringstjänster eller bokföringsekonomer för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och tillhandahålla vår tjänst i enlighet med dina förväntningar samt våra avtalsförpliktelser och bästa praxis. Berättigat intresse

7. Minderåriga

Vi tillhandahåller inte tjänster direkt till barn under 18 år, och samlar inte proaktivt in deras personuppgifter. Om du är under 18 år ska du inte använda webbplatserna eller produkterna eller dela personuppgifter med oss. Om du får veta att någon under 18 år olagligt har lämnat personuppgifter till oss ber vi dig att kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com.

8. Uppgiftssäkerhet

Vi åtar oss att skydda kunders personuppgifter och har vidtagit kommersiellt rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk och ändring av den information som du har anförtrott oss. Vi på RIA kommer alltid att sträva efter att säkerställa att dina personuppgifter är väl skyddade i enlighet med internationell bästa praxis. Vi upprätthåller detta åtagande om uppgiftssäkerhet genom att tillämpa lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder för att skydda och säkra dina personuppgifter.

För att skydda våra system mot olaglig åtkomst tillämpar vi säkra avancerade fysiska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som ständigt förbättras för att säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivå i enlighet med internationell bästa praxis och kostnadseffektivitet med hänsyn till de behandlade personuppgifterna. Alla personuppgifter lagras på en säker plats, skyddade av brandväggar och andra avancerade säkerhetssystem med begränsad administrativ åtkomst.

Personal som har tillgång till dina uppgifter liksom sättet att behandla dem är avtalsmässigt bundna att hålla dina uppgifter privata och följa den integritetspolicy som vi tillämpar i vår organisation.

Även om vi strävar efter att uppnå högsta möjliga standard för uppgiftsskydd genom att tillämpa åtgärder av branschstandard för att skydda din integritet, är inget säkerhetssystem helt felfritt eller ogenomträngligt. Därför kan vi inte lämna, och lämnar inte, några garantier för att personuppgifter är absolut säkra.

9. Profilering och automatiserat beslutsfattande

Med ditt uttryckliga samtycke tillhandahåller vi dig skräddarsydd information och rådgivning om våra produkter och tjänster. Vi genomför dataanalyser med hjälp av tredje part så att vi kan rikta lämplig kommunikation och reklam till dig, inklusive inbjudningar till exklusiva kundevenemang som vi tror att du kan vara intresserad av, samt rekommendera produkter och tjänster som vi tror kan passa dig.

I vissa fall använder vi automatiserat beslutsfattande och profilering, om det är tillåtet enligt lag och är nödvändigt för att uppfylla ett avtal. Ett exempel är den automatiska auktoriseringen för överföringstjänster. Den rättsliga grunden för att utföra profileringen och det automatiserade beslutsfattandet är berättigat intresse.

Vi fattar också automatiska beslut i processer som transaktionsövervakning för att motverka bedrägerier i enlighet med rättsliga krav med avseende på penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiella tjänster. Du har rätt att begära att inte bli föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om detta beslutsfattande har rättsliga eller andra i motsvarande grad betydande konsekvenser för dig. Denna rättighet gäller inte om beslutsfattandet är nödvändigt för att ingå eller uppfylla ett avtal med dig, om beslutsfattandet är tillåtet enligt gällande lagar om uppgiftsskydd eller om vi har fått ditt uttryckliga medgivande.

10. Marknadsföring och annonsering

Tredjepartsannonsörer tillhandahåller annonser som visas på vår webbplats, i vår app eller på andra ställen i våra tjänster. Tredjepartsannonsörer har inte tillgång till några av de uppgifter som våra kunder har lämnat direkt till oss. Vanligtvis använder annonsörer cookies eller någon annan webb- eller appbaserad mekanism för att bedöma vilka annonser som kan vara av intresse för dig. Vi placerar inte ut ”riktade cookies” eller ”målcookies” och aktiverar inte funktioner för inriktning eller plats i ditt system, utan ditt samtycke.

Om du har gett ditt samtycke genom att godkänna riktade cookies på webbplatsen eller aktivera inriktning i appen, kan vi anlita tredje part för att utföra det (remarketing och liknande målgruppsfunktioner). Du kan ändra dina cookieinställningar här.

Tredjeparter är inte bundna av vårt integritetsmeddelande. För att få information om deras integritetspolicyer bör du besöka deras webbplatser. Du kan hitta alla tredjeparter som kan använda cookies för inriktning i vår cookiepolicy.

Vi kan då och då kontakta dig (via e-post, SMS, brev eller telefon vid behov och enligt dina specifika instruktioner) och efter att du, när så krävs, har lämnat ditt uttryckliga samtycke till att vi tillhandahåller riktad marknadsföring om våra tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com eller genom att följa instruktionerna i det marknadsföringsmeddelande som vi har skickat till dig.

11. Utvärdering av e-post

Vi kan använda pixlar i våra e-postmeddelanden med marknadsföring för att ta reda på om, och hur många gånger, våra e-postmeddelanden öppnas samt för att verifiera eventuella klick på länkar eller annonser i e-postmeddelandet. Vi kan använda denna information för att:

 • Förstå vilka av våra e-postmeddelanden som användarna tyckte var mest intressanta.
 • Mäta användarnas aktivitet och engagemang med våra produkter och tjänster.
 • Informera våra annonsörer (med sammanställda uppgifter) om hur många användare som har klickat på annonserna.
 • Ta reda på vilken region som vår publik befinner sig i.

12. Vilka rättigheter har jag?

Kunder kan vilja få tillgång till, uppdatera, ändra eller radera sina personuppgifter. Dina rättigheter kan variera beroende på ditt land. Oavsett land kan du dock när som helst utöva följande rättigheter:

 • Begära tillgång till eventuella personuppgifter (”begäran om tillgång”). Medan du utövar din rätt till tillgång kan du fråga oss om alla personuppgifter som vi har om dig, vilken behandling vi bedriver för dina personuppgifter, mottagarna av dina personuppgifter, de olika kategorierna av personuppgifter, hur länge vi behandlar dina personuppgifter samt huruvida det förekommer något automatiskt beslutsfattande gällande dina personuppgifter.
 • Begära rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig. Om du har bytt e-postadress, eller om du ser att det finns ett stavfel i någon av dina personuppgifter, kan du utöva din rätt till rättelse.
 • Begära att få alla personuppgifter om dig raderade. Om du inte längre vill ta emot några nyheter från oss, eller om du inte vill fortsätta använda någon av våra tjänster, kan du be oss att radera alla personuppgifter som vi har om dig. Observera att vi kan behålla dina personuppgifter för att uppfylla någon av våra juridiska skyldigheter. Dina personuppgifter kommer dock inte att användas för några andra ändamål.

Du som kund har även rätt att lämna in klagomål till en behörig tillsynsmyndighet eller till domstol om du anser att vi har underlåtit att uppfylla våra skyldigheter enligt detta integritetsmeddelande eller gällande lag. Vi uppmuntrar kunder att meddela oss om eventuella klagomål, även om det inte krävs, och vi svarar då i enlighet med vårt klagomålsförfarande.

Vi svarar på din begäran så snart som möjligt och alltid inom den tidsram som anges i gällande lag.

För att ta reda på vilka rättigheter som gäller, och exakt inom vilken tid vi måste svara på din begäran, se relevant geografiskt område nedan.

För att utöva någon av dina rättigheter måste du skicka ett e-postmeddelande till dpo@euronetworldwide.com. För att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten kommer vi att vidta åtgärder för att verifiera din identitet och/eller eventuellt be dig att lämna andra uppgifter innan vi ger dig tillgång till eller ändrar några personuppgifter. Om vi inte har en kopia av ditt ID eller någon annan juridiskt giltig handling som styrker din identitet när detta krävs, kommer vi inte att kunna svara på din begäran.

13. Integritetsrelaterat klagomålsförfarande

Kunder har rätt att lämna in klagomål till en behörig tillsynsmyndighet eller till domstol om de anser att vi har underlåtit att uppfylla våra skyldigheter enligt detta integritetsmeddelande eller gällande lag:

RIA förbehåller sig rätten att ändra detta integritetsmeddelande när som helst och publicerar information om sådana ändringar på RIA:s webbplats eller på annat sätt som RIA finner lämpligt.

14. Meddelande till invånare i Kalifornien

Denna ytterligare information är avsedd att uppfylla kraven i California Consumer Privacy Act (”CCPA”) och ska läsas tillsammans med integritetsmeddelandet.

Kunder som bor i Kalifornien har rätt att:

 • begära och få information om vår praxis för insamling av personuppgifter under de senaste 12 månaderna, däribland vilka kategorier av personuppgifter som vi samlar in, från vilka kategorier av källor som vi har fått uppgifterna, vårt affärsändamål för insamling eller delning av uppgifterna samt vilka kategorier av tredje part som uppgifterna delas med.
 • begära och få en kopia av de personuppgifter som vi har samlat in om dem under de senaste 12 månaderna.
 • begära och få information om vår praxis för informationsdelning under de senaste 12 månaderna, inklusive en lista över de kategorier av personuppgifter som har sålts tillsammans med aktuella kategorier av tredjepartsmottagare samt vilka kategorier av personuppgifter som vi har lämnat ut i affärssyfte.
 • begära att vi inte säljer personuppgifter om dem (vi säljer inte dina personuppgifter) samt
 • begära att vi raderar (och uppmanar våra tjänsteleverantörer att radera) deras personuppgifter med vissa undantag.

Med personuppgifter avses enligt CCPA information som identifierar, gäller, beskriver, kan associeras med eller rimligen kan kopplas (direkt eller indirekt) till en specifik person som är bosatt i Kalifornien eller ett specifikt hushåll i Kalifornien.

För att lämna in en informationsbegäran kan invånare i Kalifornien kontakta oss på följande sätt:

 1. Avgiftsfritt telefonnummer: 1-877-932-6640
 2. E-postadress: dpo@euronetworldwide.com

Vi kan begära att du skickar in ett undertecknat uttalande där du under straffansvar för mened intygar att du är den person som du påstår dig vara. Vi bekräftar mottagandet av din begäran inom tio (10) dagar och eftersträvar att svara inom fyrtiofem (45) dagar efter mottagandet, men om vi behöver mer tid (upp till ytterligare fyrtiofem dagar) meddelar vi dig om detta. Vi kan inte svara på din begäran eller lämna ut personuppgifter till dig om vi inte kan verifiera din identitet och bekräfta att personuppgifterna rör dig.

Du kan begära information om vår praxis för insamling av uppgifter, vilka uppgifter som vi har samlat in om dig eller vår praxis för delning upp till två gånger under en tolvmånadersperiod.

Vid begäran om en kopia av de personuppgifter som vi har samlat in under de 12 månaderna före din begäran kommer vi att eftersträva att tillhandahålla informationen i ett format som är lätt att använda, bland annat genom att skicka dig en papperskopia eller tillhandahålla en elektronisk kopia till ditt registrerade konto, om du har registrerat ett konto hos oss. Vid begäran om radering av dina uppgifter har vi enligt lagarna i Kalifornien rätt att behålla vissa uppgifter och att under vissa omständigheter inte radera dem (dvs. information om en transaktion, säkerhetsincidenter, bedrägerier osv.). Som exempel kan nämnas att vi inte är skyldiga att uppfylla en begäran om att radera uppgifter om uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra en transaktion för dig eller på annat sätt uppfylla ett avtal, för att upptäcka, skydda mot eller väcka åtal avseende säkerhetsincidenter, bedrägerier eller olaglig verksamhet, för att använda uppgifterna endast internt på ett sätt som rimligen överensstämmer med dina förväntningar som kund (t.ex. för att upprätthålla försäljningsregister) och för att uppfylla juridiska skyldigheter. Om vi tar emot en sådan begäran från dig kommer vi också att meddela eventuella tjänsteleverantörer som vi har anlitat att även de ska radera dina uppgifter.

Vi kommer inte att utsätta dig för någon form av diskriminering för att du utövar dessa rättigheter.

Vi säljer inte dina uppgifter mot ekonomisk ersättning, och vi lämnar inte ut dina uppgifter mot någon annan form av ersättning. Om vi i framtiden ingår avtal som faller inom definitionen av ”försäljning” enligt CCPA kommer vi att uppdatera denna integritetspolicy och vår efterlevnad av CCPA.

Du kan lämna in en begäran genom någon som har en formell fullmakt. Du kan också lämna in en begäran genom ett auktoriserat ombud, men endast om du (1) ger det auktoriserade ombudet ditt skriftliga tillstånd att göra begäran och (2) verifierar din egen identitet direkt hos oss. Vi kräver att ombudet lämnar in bevis till oss på sin behörighet att göra begäran för din räkning.

Under de senaste 12 månaderna har vi samlat in uppgifter i följande kategorier från angivna källor, använt uppgifterna i angivna affärssyften samt delat dem med angivna kategorier av tredje part. Uppgiftskategorierna omfattar uppgifter som vi samlar in från våra webbplatsbesökare, registrerade användare, leverantörer och alla andra som interagerar med oss online eller offline. Alla uppgifter samlas inte in om alla individer. Vi kan till exempel samla in olika uppgifter från arbetssökande, leverantörer eller kunder.

Kategori av insamlade uppgifter Källa Affärssyfte för användning Kategorier av tredje part som tar emot uppgifter

Identifierare (namn, alias, postadress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer, kontonamn, personnummer, körkortsnummer, passnummer, unik personlig identifierare, IP-adress)

 • Personer som lämnar uppgifter till oss
 • Uppgifter som vi automatiskt samlar in från webbplatsbesökare
 • Uppgifter som vi kan få från marknadsförings- och datapartners (tredje part)
 • Revision av transaktioner
 • Säkerhetsdetektering, -skydd och -efterlevnad
 • Felsökning/felkorrigering av funktioner
 • Tillhandahållande av tjänster till dig
 • Intern forskning och utveckling
 • Kvalitetskontroll
 • Anpassning av annonser
 • Tjänsteleverantörer (t.ex. betalningsleverantörer, posttjänster, marknadsföringspartners, leveranspartners, partners för personalförmåner)
 • Närstående bolag
 • Polisväsende
 • Strategiska partners

Känsliga uppgifter (namn tillsammans med finansiella konton, medicinska uppgifter, hälsouppgifter och uppgifter om hälsoförsäkring, användarnamn och lösenord)

 • Personer som lämnar uppgifter
 • Anställningsansökningar
 • Anställda
 • Revision av transaktioner
 • Säkerhetsdetektering, -skydd och -efterlevnad
 • Felsökning/felkorrigering av funktioner
 • Tillhandahållande av tjänster till dig
 • Intern forskning och utveckling
 • Kvalitetskontroll
 • Tjänsteleverantörer (t.ex. betalningsleverantörer, posttjänster, marknadsföringspartners, leveranspartners, partners för personalförmåner)
 • Närstående bolag
 • Polisväsende
 • Strategiska partners

Kommersiell information (transaktionshistorik, produkter/tjänster som har köpts, skaffats eller övervägts, produktpreferenser)

 • Personer som lämnar uppgifter
 • Anställningsansökningar
 • Anställda
 • Revision av transaktioner
 • Säkerhetsdetektering, -skydd och -efterlevnad
 • Felsökning/felkorrigering av funktioner
 • Tillhandahållande av tjänster till dig
 • Intern forskning och utveckling
 • Kvalitetskontroll
 • Tjänsteleverantörer (t.ex. betalningsleverantörer, posttjänster, marknadsföringspartners, leveranspartners, partners för personalförmåner)
 • Närstående bolag
 • Polisväsende
 • Strategiska partners

Elektronisk nätverksaktivitet (surf- eller sökhistorik, webbplatsinteraktioner, annonsinteraktioner)

 • Personer som lämnar uppgifter
 • Uppgifter som vi samlar in av säkerhetsskäl
 • Revision av transaktioner
 • Säkerhetsdetektering, -skydd och -efterlevnad
 • Felsökning/felkorrigering av funktioner
 • Tillhandahållande av tjänster till dig
 • Intern forskning och utveckling
 • Kvalitetskontroll
 • Tjänsteleverantörer (t.ex. betalningsleverantörer, posttjänster, marknadsföringspartners, leveranspartners, partners för personalförmåner)
 • Närstående bolag
 • Tillsynsmyndigheter
 • Polisväsende
 • Strategiska partners

Ljud, video eller liknande information (kundtjänstsamtal, säkerhetsövervakning)

 • Personer som lämnar uppgifter
 • Uppgifter som vi samlar in av säkerhetsskäl
 • Revision av transaktioner
 • Säkerhetsdetektering, -skydd och -efterlevnad
 • Felsökning/felkorrigering av funktioner
 • Tillhandahållande av tjänster till dig
 • Intern forskning och utveckling
 • Kvalitetskontroll
 • Tjänsteleverantörer (t.ex. betalningsleverantörer, posttjänster, marknadsföringspartners, leveranspartners, partners för personalförmåner)
 • Närstående bolag
 • Tillsynsmyndigheter
 • Polisväsende
 • Strategiska partners

Geografisk plats

 • Uppgifter som vi automatiskt samlar in från webbplatsbesökare
 • Revision av transaktioner
 • Säkerhetsdetektering, -skydd och -efterlevnad
 • Felsökning/felkorrigering av funktioner
 • Tillhandahållande av tjänster till dig
 • Intern forskning och utveckling
 • Kvalitetskontroll
 • Anpassning av annonser
 • Tjänsteleverantörer (t.ex. betalningsleverantörer, posttjänster, marknadsföringspartners, leveranspartners, partners för personalförmåner)
 • Närstående bolag
 • Tillsynsmyndigheter
 • Polisväsende
 • Strategiska partners

Uppgifter som rör arbete, utbildning eller anställning

 • Uppgifter som lämnas av enskilda personer
 • Uppgifter som tas emot av tredje part i samband med leverantörs- eller anställningsstatus eller -ansökningar
 • Uppgifter som vi observerar i samband med tillsyn av leverantörer eller anställda
 • Revision av transaktioner
 • Säkerhetsdetektering, -skydd och -efterlevnad
 • Felsökning/felkorrigering av funktioner
 • Tillhandahållande av tjänster till dig
 • Intern forskning och utveckling
 • Kvalitetskontroll
 • Anpassning av annonser
 • Tjänsteleverantörer (t.ex. betalningsleverantörer, posttjänster, marknadsföringspartners, leveranspartners, partners för personalförmåner)
 • Närstående bolag
 • Tillsynsmyndigheter
 • Polisväsende
 • Strategiska partners

Biometri

 • Samlas inte in
 • Samlas inte in
 • Samlas inte in

Skyddad klassificeringsinformation (ras, kön, etnicitet, religion)

 • Samlas inte in
 • Samlas inte in
 • Samlas inte in

*Mer specifikt inkluderar dessa affärssyften:

 1. Tillhandahållande av tjänster till dig:
  • Att administrera eller på annat sätt utföra våra åtaganden i samband med ett avtal som vi är part i
  • Att hjälpa dig att genomföra en transaktion eller beställning
  • Att möjliggöra spårning av försändelser
  • Att förbereda och behandla fakturor
  • Att svara på frågor eller begäranden och tillhandahålla service och support
  • Att hantera kundrelationer efter köp
  • Att skapa och hantera våra kundkonton
  • Att informera dig om ändringar av våra tjänster och produkter
  • Att administrera kampanjer, utlottningar, undersökningar eller tävlingar
  • Att informera dig om våra produkter och tjänster
  • Att erbjuda våra produkter och tjänster på ett personanpassat sätt, till exempel kan vi ge förslag baserade på dina tidigare förfrågningar så att du snabbare kan hitta lämpliga produkter och tjänster.
 2. Revision av transaktioner, intern forskning och utveckling:
  • Att möjliggöra intern företagsadministration och -drift, inklusive felsökning, anpassning, förbättring eller utveckling av webbplatser, testning, forskning, administration och drift av våra webbplatser samt dataanalys
  • Att skapa produkter eller tjänster som kan uppfylla dina behov
  • Att mäta resultaten av marknadsföringsinitiativ, annonser och webbplatser som ”drivs av” ett annat företag för vår räkning.
 3. Säkerhetsdetektering, -skydd och -efterlevnad, felsökning/felkorrigering av funktioner:
  • Som en del av vårt arbete med att hålla våra webbplatser säkra
  • Att garantera säkerheten för ditt konto och vår verksamhet, förhindra eller upptäcka bedrägerier, skadlig verksamhet eller missbruk av våra webbplatser, till exempel genom att begära verifieringsinformation för att återställa lösenordet för ditt konto (om tillämpligt)
  • Att garantera den fysiska säkerheten i våra lokaler genom att kontrollera övervakningsbilder
  • Att lösa tvister, att skydda våra, våra användares och andras rättigheter, säkerhet och intressen samt att uppfylla våra juridiska skyldigheter.
 4. Kvalitetskontroll:
  • Att övervaka kvalitetskontrollen och se till att våra juridiska skyldigheter, regler, föreskrifter, policyer och rutiner följs
  • Att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, till exempel genom att granska besök på webbplatserna och olika undersidor, efterfrågan på specifika produkter och tjänster samt användarkommentarer.

Kontakta oss för mer information: Om du har frågor eller funderingar om vårt integritetsmeddelande och vår praxis kan du kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet Vilka är vi? i detta integritetsmeddelande.

15. Meddelande till invånare i Europa (EES)

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan alla som är bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utöva följande rättigheter:

 • Rätt till information
 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande

För att utöva någon av rättigheterna som anges ovan måste du följa de skyldigheter som anges i avsnitt 12 i detta integritetsmeddelande.

Från den dag då vi tar emot din begäran kommer vi att svara dig inom högst 30 dagar, om vi inte begär mer tid.

16. Meddelande till invånare i Argentina

Enligt lagen Ley de Protección de Datos Personales 25.326 har du rätt till tillgång, rättelse, uppdatering och radering. För att utöva dina rättigheter eller din rätt att återkalla eller framföra några tvivel eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com enligt instruktionerna i avsnitt 12.

Du informeras härmed om att det finns alternativ tillgängliga för dig att begränsa hur vi använder eller lämnar ut din personliga information för specifik behandling.

Från den dag då vi tar emot din begäran kommer vi att svara dig inom högst 5 dagar (vid begäran om radering eller uppdatering av dina personuppgifter) eller inom högst 10 dagar (vid begäran om tillgång till dina personuppgifter).

17. Meddelande till invånare i Mexiko

Ria México (termen definieras nedan), med den hemvist för att höra och ta emot meddelanden i syften som rör integritets- och personuppgiftsskydd som anges i avsnitt 22 och i enlighet med Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (”Mexikos lagstiftning”), dess förordningar och riktlinjer, gör detta integritetsmeddelande tillgängligt för sina användare eller potentiella användare i egenskap av registrerade personer innan personuppgifter samlas in, i strikt överensstämmelse med de principer om laglighet, samtycke, information, kvalitet, syfte, lojalitet, proportionalitet och ansvar som krävs enligt Mexikos lagstiftning.

I syfte att tillhandahålla tjänsterna i egenskap av pengaöverförare enligt artikel 81-A Bis i Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito kommer Ria México att samla in personuppgifter, i tillämpliga fall, i enlighet med de rättsliga grunder som nämns i avsnitt 1 och i samband med följande syften:

 1. Kontrollera att de personuppgifter som finns på det röstkort som har lämnats in till Ria México överensstämmer med Instituto Nacional Electorals register.
 2. Kontrollera att de CURP-uppgifter som lämnats till Ria México överensstämmer med Registro Nacional de Poblacións register.

Dessutom, och när så krävs, för att följa artikel 4 och 4 Bis i de allmänna bestämmelser som avses i artikel 95 Bis i Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito som är tillämpliga på de pengaöverföringsföretag som avses i artikel 81-A Bis i samma lag (”bestämmelserna”), är Ria México juridiskt skyldigt att inhämta information om din geografiska plats samt inspelningar av din röst och en bild av ditt ansikte för att identifiera sina användare eller potentiella användare när detta inte sker öga mot öga, och för att få andra relevanta uppgifter som förklaras i detalj i det särskilda formulär som finns tillgängligt i den ansökan som bestämmelserna kräver. Vi kommer alltid att behandla sådana uppgifter baserat på ditt samtycke.

Du har rätt till tillgång, rättelse, annullering och invändning mot behandlingen (”ARCO-rättigheterna”). Du har också rätt att när som helst begränsa eller återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt lag. För att utöva någon av dina ARCO-rättigheter, återkalla ditt samtycke eller framföra frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på: dpo@euronetworldwide.com enligt instruktionerna i avsnitt 12.

Vi kommer att svara dig senast 20 dagar efter det datum då vi tar emot din begäran, och den träder i kraft senast 15 arbetsdagar efter att vi har meddelat dig om vårt svar.

18. Meddelande till invånare i Chile

Enligt lag har du rätt till tillgång, rättelse, annullering och invändning mot behandlingen (”ARCO-rättigheterna”). Du har också rätt att när som helst återkalla beviljat samtycke till behandling av dina personuppgifter, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt lag. För att utöva dina ARCO-rättigheter eller din rätt att återkalla eller framföra några tvivel eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss på dpo@euronetworldwide.com enligt instruktionerna i avsnitt 12.

Du informeras härmed om att det finns alternativ tillgängliga för dig att begränsa hur vi använder eller lämnar ut din personliga information för specifik behandling.

Från den dag då vi tar emot din begäran kommer vi att svara dig inom högst 2 dagar.

19. Meddelande till invånare i Malaysia

I enlighet med lagen om skydd av personuppgifter från 2010 (”PDPA”) kan kunder förse oss med sina personuppgifter för något av de syften som anges i avsnitt 2 i detta integritetsmeddelande. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ytterligare ändamål kommer vi att informera dig i förväg eller be om ditt uttryckliga samtycke.

Du kan när som helst utöva de rättigheter som anges i avsnitt 10. Du kan också återkalla ditt samtycke såvida inte behandlingen är nödvändig för att uppfylla någon juridisk skyldighet eller för att förse dig med någon av våra tjänster. Du kan också invända mot behandling om du anser att sådan behandling kan orsaka skada eller bekymmer för dig själv.

Från den dag då vi tar emot din begäran kommer vi att svara dig inom högst 21 dagar.

I enlighet med villkoren i PDPA har RIA rätt att ta ut en avgift för behandlingen av alla begäranden om tillgång till uppgifter.

20. Meddelande till invånare i Nya Zeeland

För invånare i Nya Zeeland är de rättigheter som kan utövas med avseende på behandling av personuppgifter de rättigheter som anges i avsnitt 12. Observera att för att kunna utöva någon av dina rättigheter måste du följa instruktionerna i ovan nämnda avsnitt 12.

Från den dag då vi tar emot din förfrågan kommer vi att svara dig inom högst 20 dagar.

21. Meddelande till invånare i Australien

För invånare i Australien är de rättigheter som kan utövas med avseende på behandling av personuppgifter de rättigheter som anges i avsnitt 12. Observera att för att kunna utöva någon av dina rättigheter måste du följa instruktionerna i ovan nämnda avsnitt 12.

Du kan också be oss att förklara vår uppgiftspolicy och -praxis enligt gällande lag.

Från den dag då vi tar emot din begäran kommer vi att svara dig inom högst 30 dagar.

22. Meddelande till invånare i Indien

För invånare i Indien är de rättigheter som kan utövas med avseende på behandling av personuppgifter de rättigheter som anges i avsnitt 12. Observera att för att kunna utöva någon av dina rättigheter måste du följa instruktionerna i ovan nämnda avsnitt 12.

Dessutom kan du utöva din rätt till dataportabilitet och rätten att inte utsättas för automatiskt beslutsfattande som ger rättsliga effekter såsom profilering, om sådan profilering inte är nödvändig för att förse dig med någon av våra tjänster.

Från den dag då vi tar emot din begäran kommer vi att svara dig inom högst 30 dagar.

23. Vårt företag efter tjänst

Personuppgiftsansvarig är Ria, representerat av företagen nedan beroende på land och tjänst:

Pengaöverföringstjänst

Land Företag att kontakta (personuppgiftsansvarig) Kontaktuppgifter
Storbritannien Euronet Payment Services Ltd. Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, Storbritannien, W1U 7EU
Europa
(digitalt och mobilt)
Ria Lithuania UAB Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania
Ombud i Europa Ria Payment Institution EP SAU Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid Spanien
Schweiz Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 – 16, Genève - 1201
USA Continental Exchange Solutions, Inc. 6565 Knott Ave, Buena Park, CA 90620, USA
Puerto Rico Ria Financial Services Puerto Rico, Inc. c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918
Kanada Ria Telecommunications of Canada Inc 1000, rue De La Gauchetière O (#2500) Montréal (Québec) H3B 0A2, Kanada
Mexiko Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V. Av. Insurgentes Sur, 686-B Despacho 1003, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Mexiko
Chile Ria Chile Servicios Financieros SPA Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Catedral 1401
Argentina EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera
República Argentina: Santa Fe 1752, 1° piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Malaysia IME M SDN BHD Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, 50470, Kuala Lumpur
Singapore Ria Financial Services Singapore PTE. LTD. 152, Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721
Filippinerna Ria Money Transfer, INC. 38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filippinerna

RIA-butiker och valutaväxlingstjänster.

Land Företag att kontakta (personuppgiftsansvarig) Kontaktuppgifter
Italien Ria Italia S.r.l. unipersonale Via Francesco Benaglia, n. 13 – Roma, 00153
Schweiz Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 – 16, Genève - 1201 *** företagssäte är Langstrasse 192, 8005 Zürich
Frankrike Ria France S.A.S 1 Rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Frankrike
Belgien Ria Envia Belgium SPRL Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bruxelles
Tyskland Ria Deutschland GmbH Friedrichstr. 200 10117 Berlin
Sverige Ria Financial Services Sweden AB Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna
Norge Ria Financial Services Norway AS Skippergata 33, 0186 Oslo
Danmark Ria Financial Services Denmark ApS Nørre Voldgade 21, 1358 København K

Du kan alltid skicka in en förfrågan till vårt dataskyddsombud genom att skicka e-post till följande adress: dpo@euronetworldwide.com.

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Alla rättigheter förbehållna.