Informacja o ochronie prywatności dla profesjonalnych partnerów

Wrzesień 2023 r.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ("Privacy Notice") wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe ("Personal Data") podczas przeglądania naszej strony internetowej lub aplikacji mobilnej ("Website /App") oraz gdy aplikujesz lub zostajesz agentem Ria i / lub współpracujesz z nami jako profesjonalny partner ("Professional Partner").

Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności i sprawdzania Witryny/Aplikacji pod kątem wszelkich aktualizacji. Aktualizacje niniejszej Informacji o ochronie prywatności będą publikowane na naszej Stronie internetowej/Aplikacji, a kontynuując z nami współpracę, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Informację o ochronie prywatności i wszelkie przyszłe modyfikacje.

W przypadkach, w których prawo lokalne wymaga podania dodatkowych informacji w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, informacje takie zostały zawarte w poniższej sekcji Regionalne informacje o ochronie prywatności.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy RIA, częścią grupy spółek Euronet.

Wszystkie dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone?

Gromadzimy wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia użytkownikowi Usługi i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe do określonych celów umownych i prawnych.

Za zgodą użytkownika gromadzimy również dane do dodatkowych celów.

Jak długo RIA przechowuje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne lub wymagane przez obowiązujące prawo.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Udostępniamy dane osobowe innym spółkom Grupy Euronet, organom prawnym i partnerom, gdy jest to konieczne do spełnienia wymogów regulacyjnych lub zobowiązań umownych.

Gdzie RIA przechowuje dane osobowe?

Przechowujemy Dane Osobowe w bezpiecznych lokalizacjach z zastosowaniem rygorystycznych środków bezpieczeństwa.

W przypadku konieczności przekazania Danych Osobowych
do innych lokalizacji, podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami prawnymi i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Jakie są prawa użytkownika do danych osobowych?

W zależności od miejsca zamieszkania użytkownikowi mogą przysługiwać prawa związane z jego Danymi Osobowymi na mocy obowiązującego prawa. Opis powszechnych praw dotyczących Danych Osobowych znajduje się w sekcji 15 poniżej. Aby złożyć wniosek, użytkownik może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com lub telefonicznie (lokalne numery telefonów są dostępne tutaj).

Wewnętrzny proces odwoławczy:

Jeśli użytkownik otrzyma od nas powiadomienie, że jego wniosek o przyznanie praw do danych osobowych został odrzucony, może odwołać się od odmowy w rozsądnym terminie po otrzymaniu powiadomienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com.

1. Jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób i dlaczego?

Kategorie, źródła i powody gromadzenia Danych Osobowych są wymienione poniżej. W przypadku, gdy gromadzenie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. RIA nie "sprzedaje" ani nie "udostępnia" Danych Osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Przechowujemy Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług i wypełniania naszych zobowiązań prawnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

Identyfikatory lub dane identyfikacyjne

Dane osobowe zbierane od użytkownika mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i/lub faksu, adres zamieszkania i/lub adres firmy oraz inne dane kontaktowe ("Dane kontaktowe"), tytuł, datę urodzenia, płeć, zdjęcia, filmy lub podpis.

Tam, gdzie to konieczne, dane identyfikacyjne są wykorzystywane wyłącznie do opisanych celów.

Zobowiązanie umowne

Powód przetwarzania danych użytkownika Podstawa prawna

Świadczenie usług

Reprezentowanie firmy w kwestiach prawnych (umowy, negocjacje)

Zobowiązanie umowne

Zapewnienie wsparcia dla operacji

Uzasadniony interes

Udział użytkownika w wydarzeniach lub konkursach: Użytkownik może chcieć wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach lub w określonym konkursie.

Zgoda

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne związane z prowadzeniem dokumentacji, przechowujemy korespondencję, w tym wiadomości e-mail, faksy i wszelkiego rodzaju komunikację elektroniczną, wraz z wszelkimi zapisami dotyczącymi konta klienta. Przechowujemy również pisma dotyczące obsługi klienta i inną komunikację między nami a dowolną spółką Grupy Euronet, a także naszymi partnerami i dostawcami.

Obowiązek prawny

Zarządzanie kontem (kontami) użytkownika (tj. rejestracja, administracja, utrzymanie i obsługa kont).

Zobowiązanie umowne

Zapewnienie reklamy i marketingu.

Zgoda
Zobowiązanie umowne

Rejestry karne

Uzasadniony interes

Dane finansowe i informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem

Gromadzimy osobiste dane finansowe użytkownika podczas rejestracji w celu korzystania z naszych Usług. Gromadzimy dane finansowe, takie jak informacje o rachunku bankowym, wyciągi finansowe, powód przelewu, zawód (informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem) lub inne dokumenty potwierdzające źródło środków, które użytkownik chce przelać (podobne do odcinków wynagrodzenia), w celu świadczenia usług.

Powód przetwarzania danych użytkownika Podstawa prawna

Dostawa/świadczenie usług

Zobowiązanie umowne

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Obowiązek prawny

Finansowanie terroryzmu i działalność przestępcza

Obowiązek prawny

Zarządzanie kontem (kontami) klienta

Zobowiązanie umowne

Dostawa/świadczenie usług

Zobowiązanie umowne

Informacje behawioralne i techniczne

Adres IP, aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci, przeglądanie lub wyszukiwanie, informacje behawioralne (aby zrozumieć sposób, w jaki użytkownik zachowuje się podczas korzystania z naszych produktów i usług), typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, ustawienia rozdzielczości ekranu, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma.

Zobacz naszą Politykę plików cookie

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna

Przeprowadzanie analiz w celu pomiaru korzystania z naszej witryny internetowej i Usług, w tym liczby odwiedzin, średniego czasu spędzonego w Witrynie/Aplikacji, przeglądanych stron, danych dotyczących interakcji na stronie (takich jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszą) itp. oraz w celu ulepszania treści, które oferujemy użytkownikowi.

Uzasadniony interes

Podejmowanie działań mających na celu weryfikację lub utrzymanie jakości Usługi oraz ulepszanie, aktualizowanie lub udoskonalanie Usługi, w tym administrowanie Witryną/Aplikacją oraz działania wewnętrzne, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, badania, cele statystyczne i ankietowe.

Zgoda
Uzasadniony interes

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej Witryny/Aplikacji.

Zgoda
Uzasadniony interes

Zapewnianie reklam i marketingu, w tym mierzenie wpływu naszych wiadomości e-mail.

Zgoda

Nadzór audio i wideo

Nagrywanie obrazu, wideo i dźwięku/głosu.

Cel przetwarzania Podstawa prawna

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych Usług, możemy korzystać z telewizji przemysłowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów w naszych sklepach lub biurach.

Uzasadniony interes

Dane osobowe zbierane od użytkownika mogą się różnić w zależności od kraju, w którym oferowane są nasze Usługi. Nie wszystkie kategorie danych opisane powyżej mogą dotyczyć użytkownika. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

Dane nieidentyfikowalne

O ile to możliwe, wykorzystujemy dane, na podstawie których nie można bezpośrednio zidentyfikować użytkownika (takie jak anonimowe dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania), a nie dane osobowe ("dane niepozwalające na identyfikację"). Te dane niepozwalające na identyfikację mogą być wykorzystywane w celu usprawnienia naszych wewnętrznych procesów lub świadczenia usług, bez dalszego powiadamiania użytkownika.

Możemy wykorzystywać dane zbiorcze do różnych celów, w tym do analizy, oceny i ulepszania naszych Usług.

Funkcje urządzenia

Podczas korzystania z aplikacji możemy potrzebować dostępu do niektórych dodatkowych informacji i funkcji Twojego urządzenia, np. listy kontaktów. Przed uzyskaniem dostępu do takich informacji poprosimy Cię o zgodę. Wszelkie dane uzyskane w wyniku korzystania z tych funkcji urządzenia będą przechowywane wyłącznie na Twoim urządzeniu, nigdy na naszym serwerze ani gdzie indziej.

2. Dokładność danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby Dane Osobowe użytkownika były dokładne i aktualne. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładności Danych Osobowych użytkownika, upewniając się, że najnowsze Dane Osobowe, które otrzymaliśmy, są dokładnie zarejestrowane, a gdy uznamy to za konieczne, przeprowadzamy okresowe kontrole i prosimy o aktualizację Danych Osobowych. Od czasu do czasu możemy wysłać użytkownikowi wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie i/lub aktualizację jego Danych Osobowych. Komunikacja ta opiera się na naszym uzasadnionym interesie i prawnym obowiązku utrzymywania dokładnych i aktualnych informacji.

Jeśli użytkownik zauważy, że jego Dane Osobowe nie są dokładne, może zażądać ich poprawienia lub aktualizacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com.

3. Uzasadniony interes

Gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, dołożymy wszelkich starań, aby dopasować nasze interesy do interesów użytkownika, tak aby dane osobowe użytkownika były wykorzystywane wyłącznie w sposób dozwolony przez odpowiednie przepisy prawa lub gdy nie będzie to miało negatywnego wpływu na prawa użytkownika. Na żądanie klienci mogą zażądać informacji na temat przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes.

4. Jak długo Ria przechowuje Dane Osobowe?

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia żądanych Usług oraz do wypełnienia obowiązujących obowiązków prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Okres przechowywania jest określany na podstawie obowiązujących wymogów i obowiązków, które mogą obejmować:

 • Wymogi prawne i regulacyjne: Dane osobowe użytkownika są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia wszystkich naszych zobowiązań prawnych, w tym między innymi przepisów i regulacji handlowych, podatkowych i dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Chociaż przechowujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, dane osobowe użytkownika będą ograniczone w taki sposób, że nie będą mogły być wykorzystywane do żadnych innych celów. Dostęp do Danych Osobowych użytkownika będzie ograniczony tylko wtedy, gdy będzie to konieczne. Za każdym razem, gdy otrzymamy wniosek o usunięcie danych, będziemy również przechowywać dane osobowe użytkownika zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.
 • Obsługa klienta i stosunki umowne (administrowanie relacjami z klientami, rozpatrywanie skarg itp.): Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak długo pozostanie on naszym klientem. Gdy uznamy, że nasz stosunek umowny dobiegł końca, przystąpimy do ograniczenia danych użytkownika w celu udostępnienia ich wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, jak określono powyżej.
 • Marketing: Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celach marketingowych tak długo, jak długo użytkownik nie poprosi nas o rezygnację, zgodnie z sekcją 11 niniejszej Informacji o polityce prywatności lub do momentu, gdy dowiemy się, że użytkownik nie jest już zainteresowany lub że jego dane nie są dokładne.

5. Czy Ria udostępnia moje dane osobowe stronom trzecim?

Grupa Euronet

Rodzaje danych osobowych Cel Podstawa prawna

Dane identyfikacyjne
Monitoring wideo
Dane finansowe
Dane behawioralne i techniczne

Ujawniamy dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym Euronet i Grupy Euronet w codziennych celach biznesowych naszych podmiotów stowarzyszonych oraz w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami grupy.

W wyniku sprzedaży, przejęcia, fuzji lub reorganizacji z udziałem Euronet, spółki należącej do Grupy Euronet lub dowolnego z ich aktywów, możemy przekazać Dane osobowe klientów stronie trzeciej. W takim przypadku podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.

Dane osobowe użytkownika są również ujawniane w celu zapewnienia mu obsługi klienta, niezależnie od tego, kiedy potrzebuje on naszej pomocy. Aby zapewnić dostęp do naszej całodobowej obsługi klienta, musimy udostępniać dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym Grupy.

Zobowiązanie prawne
Zobowiązanie umowne

Zewnętrzni dostawcy usług*

Rodzaje danych osobowych Cel Podstawa prawna

Dane identyfikacyjne
Dane biometryczne
Dane finansowe

Dostawcom usług analizy danych i weryfikacji tożsamości w celu weryfikacji zgodności (e-KYC) i zapobiegania oszustwom.

Obowiązek prawny
Zgoda

Dane kontaktowe
Dane behawioralne i techniczne

Reklamodawcom lub sieciom reklamowym i firmom zajmującym się mediami społecznościowymi w celu umieszczania spersonalizowanych reklam w usługach cyfrowych i dostosowywania się do preferencji konsumentów.

Zgoda
Zobowiązanie umowne

*Znaczenie prawne i lista "usługodawców zewnętrznych" mogą się różnić w zależności od kraju użytkownika. Dodatkowe informacje na temat tego, którzy dostawcy mają dostęp do Danych Osobowych użytkownika i dlaczego mają do nich dostęp, można uzyskać pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

Organy prawne i regulacyjne

Rodzaje danych osobowych Cel Podstawa prawna

Dane identyfikacyjne
Monitoring wideo
Dane finansowe

Możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych użytkownika na żądanie organu prawnego. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika organom prawnym w celu egzekwowania lub stosowania naszego Regulaminu lub jakiejkolwiek innej umowy lub porozumienia, które możemy zawrzeć z użytkownikiem.

Zobowiązanie prawne
Zobowiązanie umowne

Partnerzy strategiczni

Rodzaje danych osobowych Cel Podstawa prawna

Dane identyfikacyjne
Dane transakcyjne
Szczegóły finansowe

W razie potrzeby udostępnimy dane osobowe użytkownika partnerom strategicznym w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika.

Obowiązek prawny

Profesjonalni partnerzy

Rodzaje danych osobowych Cel Podstawa prawna

Dane identyfikacyjne
Monitoring wideo
Dane transakcyjne
Dane finansowe

Będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika doradcom, prawnikom, konsultantom, audytorom lub księgowym w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i świadczenia naszych Usług oraz naszych zobowiązań umownych i najlepszych praktyk.

Uzasadniony interes

6. Nieletni

Nie świadczymy Usług bezpośrednio na rzecz dzieci poniżej 18 roku życia ani nie gromadzimy proaktywnie ich danych osobowych. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny korzystać z Witryny/Aplikacji lub Ofert ani udostępniać nam Danych osobowych. W przypadku powzięcia informacji, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała nam Dane Osobowe niezgodnie z prawem, prosimy o kontakt pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

7. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników i wdrożyliśmy komercyjnie uzasadnione i odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec utracie, nadużyciom i zmianom informacji, które nam powierzono. W RIA zawsze dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników były dobrze chronione, zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. Utrzymujemy to zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa danych poprzez wdrożenie odpowiednich środków fizycznych, elektronicznych i zarządczych w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych użytkownika.

Aby chronić nasze systemy przed nielegalnym dostępem, stosujemy bezpieczne, najnowocześniejsze fizyczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które są stale ulepszane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami i efektywnością kosztową. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej lokalizacji chronionej przez zapory ogniowe i inne zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa z ograniczonym dostępem administracyjnym.

Personel, który ma dostęp do danych osobowych użytkownika, a także do czynności przetwarzania związanych z danymi osobowymi użytkownika, jest umownie zobowiązany do zachowania poufności danych użytkownika i przestrzegania Polityki prywatności wdrożonej w naszej organizacji.

Naszym celem jest osiągnięcie najwyższego standardu ochrony danych poprzez przyjęcie standardowych środków ochrony prywatności.

8. Marketing i reklama

Zewnętrzni reklamodawcy dostarczają reklamy, które są wyświetlane na naszej stronie internetowej, w naszej aplikacji lub w innych miejscach naszych usług. Zewnętrzni reklamodawcy nie mają dostępu do żadnych informacji, które nasi klienci przekazali nam bezpośrednio. Zazwyczaj reklamodawcy polegają na plikach cookie lub innych mechanizmach internetowych/aplikacyjnych w celu oceny, które reklamy mogą być interesujące dla użytkownika. Nie umieszczamy "Targetujących plików cookie" ani nie włączamy "Targetowania" i "Lokalizacji" w systemie użytkownika bez jego zgody.

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, akceptując Targetowanie plików cookie w Witrynie lub włączając Targetowanie w Aplikacji, możemy w tym celu korzystać z usług stron trzecich (remarketing i funkcje Podobni odbiorcy). Użytkownik może zrezygnować z reklam, modyfikując ustawienia plików cookie tutaj.

Strony trzecie nie są związane naszą Polityką prywatności. Aby zapoznać się z polityką prywatności ich powiadomień, należy odwiedzić stronę internetową strony trzeciej. Wszystkie strony trzecie, które mogą wykorzystywać pliki cookie do targetowania, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie .

Możemy od czasu do czasu kontaktować się z użytkownikiem (za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, listownie lub telefonicznie, w zależności od potrzeb i zgodnie z konkretnymi instrukcjami użytkownika) oraz po udzieleniu przez użytkownika zgody na prowadzenie ukierunkowanego marketingu dotyczącego naszych Usług i/lub naszych produktów.

Dlaczego użytkownik miałby otrzymywać wiadomości elektroniczne?

W zależności od kraju, w którym się znajdujesz, będziesz otrzymywać komunikację marketingową, jeśli upoważniłeś nas do przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach. Oznacza to, że użytkownik wyraził na to zgodę podczas procesu rejestracji lub w dowolnym momencie w sekcji ustawień swojego profilu.

Możemy również wysyłać użytkownikowi wiadomości elektroniczne w celach marketingowych, gdy jest on z nami związany umową, co oznacza, że aktualnie korzysta z naszych Usług lub gdy wyraźnie nie zażądał nieotrzymywania wspomnianych wiadomości marketingowych.

Użytkownik będzie zawsze informowany, a my upewnimy się, że podczas korzystania z naszych Usług lub nawet podczas procesu rejestracji użytkownik posiada wszystkie niezbędne informacje, aby mieć świadomość, że jego Dane Osobowe mogą być wykorzystywane w tym konkretnym celu, a podczas procesu rejestracji lub podczas korzystania z naszych Usług użytkownik będzie miał możliwość wyraźnego oświadczenia, że nie jest zainteresowany otrzymywaniem takich komunikatów marketingowych. W takich przypadkach użytkownik zostanie usunięty z naszej listy i nie będzie otrzymywać żadnych aktualizacji dotyczących naszych Usług i produktów, które mogą go zainteresować. Użytkownik będzie mógł zrezygnować w dowolnym momencie.

Jak można zrezygnować?

Użytkownik będzie mógł wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z jednego z poniższych mechanizmów:

 • Przejdź do swojego profilu i zaktualizuj preferencje marketingowe.
 • Skorzystaj z linku do rezygnacji, który otrzymasz w dowolnej z naszych wiadomości.
 • Wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych i/lub chęci rozpoczęcia otrzymywania komunikatów marketingowych, można również wysłać wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com.

9. Opis praw do danych osobowych

W zależności od miejsca zamieszkania, prawa użytkownika do danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem mogą obejmować:

 1. Prawo do informacji: prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe są gromadzone, sprzedawane lub udostępniane i komu.
 2. Prawo dostępu: prawo do żądania dostępu do kopii swoich danych osobowych.
 3. Prawo do korekty nieścisłości: prawo do żądania korekty nieścisłości w Danych Osobowych.
 4. Prawo do usunięcia danych: prawo do żądania usunięcia danych osobowych użytkownika w przypadku spełnienia określonych warunków.
 5. Prawo do rezygnacji:
  1. Prawo do rezygnacji z przetwarzania danych osobowych do celów reklamy ukierunkowanej.
  2. Prawo do rezygnacji z przetwarzania Wrażliwych Danych Osobowych.
  3. Prawo do rezygnacji z przetwarzania danych osobowych w celu profilowania w związku z decyzjami, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na osobę, której dane dotyczą.
 6. Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych do konkretnie dozwolonych celów.
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: prawo do ograniczenia przetwarzania danych pod pewnymi warunkami.
 8. Prawo do przenoszenia danych: prawo do otrzymania Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania Danych Osobowych innemu administratorowi pod pewnymi warunkami.
 9. Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych (tj. do celów marketingu bezpośredniego).
 10. Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem indywidualnych decyzji: prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 11. Prawo do braku odwetu: firma nie może dyskryminować osoby fizycznej za korzystanie z jej praw do danych osobowych.

Odpowiemy na żądanie tak szybko, jak to możliwe i w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

W celu uzyskania informacji o przysługujących prawach należy zapoznać się z sekcją Regionalna informacja o ochronie prywatności poniżej. Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, podejmiemy niezbędne kroki w celu zweryfikowania jego tożsamości i możemy poprosić go o podanie innych szczegółów przed udzieleniem mu dostępu do jego Danych Osobowych lub zainicjowaniem modyfikacji jakichkolwiek Danych Osobowych. W razie potrzeby, jeśli nie będziemy dysponować kopią dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość użytkownika, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na jego wniosek.

Należy pamiętać, że niektóre prawa mogą nie być egzekwowalne ze względu na potrzeby biznesowe lub zobowiązania prawne podczas świadczenia Usługi. Prawa użytkownika mogą być ograniczone w celu zapewnienia zgodności z innymi zobowiązaniami prawnymi, takimi jak zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zobowiązania umowne i dotyczące zgodności z przepisami. Niezależnie od tego, użytkownik zawsze otrzyma odpowiedź, gdy skorzysta z któregokolwiek z praw określonych powyżej i/lub jakiegokolwiek dodatkowego prawa, które może mu przysługiwać w zależności od jurysdykcji. Jeśli Twoje prawo nie może zostać wyegzekwowane, zawsze otrzymasz odpowiednie wyjaśnienie.

10. Procedura składania skarg dotyczących prywatności

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć skargę do organu ochrony danych lub sądu, jeśli uważają, że nie wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub obowiązującego prawa:

Ria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności w dowolnym momencie i umieści powiadomienie o takich zmianach na stronie REGIONALNE INFORMACJE O PRYWATNOŚCI

11. Zawiadomienie dla konsumentów ze Stanów Zjednoczonych

Niniejsza Informacja jest przekazywana konsumentom i klientom w Stanach Zjednoczonych (w tym byłym klientom) w celu spełnienia wymogów federalnej ustawy Gramm-Leach-Bliley Act ("GLBA"), w stosownych przypadkach, związanych z gromadzeniem, ujawnianiem i ochroną "niepublicznych informacji osobowych" ("NPI") zgodnie z definicją GLBA. Dla celów niniejszej Informacji, NPI oznacza informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, które są gromadzone przez RIA jako instytucję finansową zgodnie z GLBA w związku z dostarczaniem przez RIA produktu lub usługi finansowej, chyba że informacje te są zgodnie z prawem publicznie dostępne. NPI gromadzone przez RIA mogą obejmować:

 • informacje, które dana osoba przekazuje RIA w celu uzyskania produktu lub usługi finansowej.
 • informacje, które RIA uzyskuje o danej osobie z transakcji obejmującej produkty lub usługi finansowe RIA (tj. fakt, że dana osoba jest klientem/konsumentem RIA, numery rachunków itp.

Kategorie NPI , które mogą być gromadzone przez RIA, są wymienione w sekcji 1 niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Kategorie NPI , które mogą zostać ujawnione przez RIA są wymienione w sekcji 9 niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Kategorie podmiotów stowarzyszonych i niepowiązanych stron trzecich, którym NPI są lub mogą być ujawniane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. W przypadku, gdy RIA ujawnia NPI niepowiązanym stronom trzecim zgodnie z wyjątkami przewidzianymi w GLBA, wszystkie takie ujawnienia są dokonywane w sposób dozwolony przez prawo. "Niepowiązana strona trzecia" to dowolna osoba z wyjątkiem podmiotu powiązanego z instytucją finansową lub osoby zatrudnionej wspólnie przez instytucję finansową i firmę, która nie jest podmiotem powiązanym z instytucją.

Kategorie informacji ujawnianych i komu w ramach wyjątku wspólnego marketingu/dostawcy usług zgodnie z Zasadą Prywatności są wymienione w niniejszej Informacji o Prywatności.

Jeśli NPI mogą zostać ujawnione niepowiązanym stronom trzecim, a ujawnienie to nie jest objęte żadnym z wyjątków zasady ochrony prywatności zgodnie z GLBA, konsumenci i klienci mają prawo zrezygnować z tych ujawnień, a konsument lub klient otrzyma mechanizm rezygnacji.

Informacja o udostępnianiu informacji przez RIA Grupie Euronet i jej podmiotom stowarzyszonym znajduje się w sekcji 9 niniejszej Informacji o ochronie prywatności zgodnie z ustawą Fair Credit Reporting Act.

Zasady i praktyki RIA w zakresie ochrony poufności i bezpieczeństwa NPI zostały określone w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Konsumenci z Kalifornii

Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów mieszkańcy Kalifornii mogą korzystać z następujących praw:

 • 1 (Prawo do informacji)
 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)
 • 5 (Prawo do rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania danych osobowych do celów międzykontekstowej reklamy behawioralnej)
 • 6 (Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych do wyraźnie dozwolonych celów)
 • 11 (Prawo do braku działań odwetowych po rezygnacji lub skorzystaniu z innych praw)

12. Powiadomienie dla mieszkańców Europy (EOG)

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i oprócz praw określonych w sekcji 15 powyżej, wszyscy mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą korzystać z następujących praw:

 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)
 • 7 (Prawo do ograniczenia przetwarzania)
 • 8 (Prawo do przenoszenia danych)
 • 9 (Prawo do sprzeciwu)
 • 10 (Prawa związane ze zautomatyzowanym indywidualnym podejmowaniem decyzji)

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, użytkownik musi przestrzegać obowiązków określonych w sekcji 15 niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Począwszy od dnia, w którym otrzymamy wniosek, odpowiemy na niego w ciągu maksymalnie 30 dni, chyba że zostanie złożony wniosek o przedłużenie tego terminu.

Przetwarzając dane osobowe użytkownika, musimy udostępniać jego dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:

Rodzaje danych Cel Podstawa prawna Odbiorca

Dane identyfikacyjne
Dane finansowe
Dane transakcyjne

Aby świadczyć usługę w aplikacji RIA

Obowiązek prawny

Bank Litwy (Centrolink)

Dane identyfikacyjne
Dane finansowe
Dane transakcyjne

Aby świadczyć usługę w aplikacji RIA

Obowiązek prawny

PLAIS

Dane identyfikacyjne
Dane finansowe
Dane transakcyjne

Aby świadczyć usługę w aplikacji RIA

Obowiązek prawny

SERC

13. Powiadomienie dla mieszkańców Wielkiej Brytanii

Zgodnie z brytyjskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i ustawą o ochronie danych z 2018 r. wszyscy mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą korzystać z następujących praw:

 • 1 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)
 • 7 (Prawo do ograniczenia przetwarzania)
 • 8 (Prawo do przenoszenia danych)
 • 9 (Prawo do sprzeciwu)
 • 10 (Prawa związane ze zautomatyzowanym indywidualnym podejmowaniem decyzji)

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, użytkownik musi przestrzegać obowiązków określonych w sekcji 15 niniejszej Informacji o polityce prywatności.

14. Zawiadomienie dla mieszkańców Argentyny

Zgodnie z ustawą Ley de Protección de Datos Personales 25.326, użytkownikowi przysługują następujące prawa, zgodnie z definicjami podanymi powyżej w sekcji 15:

 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)

Aby skorzystać ze swoich praw lub prawa do odwołania lub wnieść jakiekolwiek wątpliwości lub skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z nami pod adresem dpo@euronetworldwide.com zgodnie z instrukcjami określonymi w sekcji 15.

Niniejszym informuje się użytkownika, że istnieją możliwości ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy lub ujawniamy jego dane osobowe w celu określonego leczenia.

Od dnia otrzymania wniosku użytkownika odpowiemy na niego w ciągu maksymalnie 5 dni (w przypadku wniosków dotyczących usunięcia i aktualizacji danych osobowych) lub w ciągu maksymalnie 10 dni (w przypadku wniosków dotyczących dostępu do danych osobowych).

15. Zawiadomienie dla mieszkańców Meksyku

Ria México, z siedzibą umożliwiającą słuchanie i otrzymywanie powiadomień do celów ochrony prywatności i danych osobowych wskazanych w sekcji 27 oraz zgodnie z ustawą federalną o ochronie danych osobowych w związku z ochroną osób fizycznych ("ustawa meksykańska"), udostępnia swoim użytkownikom lub potencjalnym użytkownikom w charakterze osób, których dane dotyczą, niniejszą Informację o ochronie prywatności przed zebraniem danych osobowych.), jej rozporządzeniami i wytycznymi, udostępnia swoim użytkownikom lub potencjalnym użytkownikom, jako osobom, których dane dotyczą, niniejszą Informację o ochronie prywatności, przed zebraniem Danych osobowych, w ścisłej zgodności z zasadami legalności, zgody, informacji, jakości, celu, lojalności, proporcjonalności i odpowiedzialności wymaganymi przez prawo meksykańskie.

W celu świadczenia usług jako podmiot przekazujący pieniądze zgodnie z art. 81-A Bis Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ria México będzie gromadzić Dane Osobowe, w stosownych przypadkach, zgodnie z podstawami prawnymi wymienionymi w sekcji 1 oraz w związku z następującymi celami:

 • Sprawdzić, czy dane osobowe zawarte w poświadczeniu do głosowania przesłanym do Ria México są zgodne z danymi zawartymi w rejestrze Instituto Nacional Electoral.
 • Sprawdź, czy dane CURP dostarczone do Ria México są zgodne z danymi zarejestrowanymi w Registro Nacional de Población.

Ponadto, w razie potrzeby, w celu zapewnienia zgodności z art. 4 i 4 Bis Przepisów ogólnych, o których mowa w art. 95 bis Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, mających zastosowanie do nadawców pieniężnych, o których mowa w art. 81-A Bis tej samej ustawy ("Przepisy"), Ria México jest prawnie zobowiązana do uzyskiwania informacji o geolokalizacji użytkownika, a także nagrań głosu i wizerunku twarzy użytkownika w celu identyfikacji użytkowników lub potencjalnych użytkowników Ria México.), Ria México jest prawnie zobowiązana do uzyskiwania informacji o geolokalizacji użytkownika, a także nagrań głosu i wizerunku twarzy w celu identyfikacji użytkowników lub potencjalnych użytkowników w sposób inny niż twarzą w twarz, a także do uzyskiwania innych istotnych danych, które zostaną szczegółowo wyjaśnione w konkretnym formularzu dostępnym w aplikacji wymaganej przez Przepisy. Będziemy zawsze przetwarzać takie informacje na podstawie zgody użytkownika.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa ("Prawa ARCO"):

 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)
 • 9 (Prawo do sprzeciwu)

Użytkownik ma również prawo do ograniczenia lub odwołania w dowolnym momencie zgody udzielonej na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo. Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw ARCO, odwołać swoją zgodę lub złożyć jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące przetwarzania swoich Danych Osobowych, użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem: dpo@euronetworldwide.com , postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji 15.

Odpowiemy użytkownikowi nie później niż w ciągu 20 dni od daty otrzymania wniosku, a odpowiedź wejdzie w życie nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od powiadomienia użytkownika o odpowiedzi.

16. Zawiadomienie dla mieszkańców Chile

Zgodnie z Prawem użytkownikowi przysługują następujące prawa ("Prawa ARCO"):

 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)
 • 9 (Prawo do sprzeciwu)

Użytkownik ma również prawo do odwołania w dowolnym momencie zgody udzielonej na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie, w jakim zezwala na to prawo. Aby skorzystać z praw ARCO lub prawa do cofnięcia zgody lub zadać pytanie lub złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z nami pod adresem dpo@euronetworldwide.com zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji 15.

Niniejszym informuje się użytkownika, że dostępne są opcje ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy lub ujawniamy jego Dane osobowe w celu określonego leczenia.

Od dnia otrzymania zgłoszenia odpowiemy na nie w ciągu maksymalnie 2 dni.

17. Zawiadomienie dla rezydentów Malezji

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 2010 r. ("RODO") klienci mogą przekazywać nam swoje dane osobowe w dowolnym celu określonym w sekcji 1 niniejszej Informacji o polityce prywatności. Jeśli będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w jakimkolwiek dodatkowym celu, uprzednio poinformujemy o tym użytkownika lub poprosimy go o wyraźną zgodę.

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z praw określonych w punkcie 15. Użytkownik może również wycofać swoją zgodę, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub do świadczenia jakichkolwiek Usług. Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeśli uzna, że takie przetwarzanie może wyrządzić mu jakąkolwiek szkodę.

Począwszy od dnia otrzymania wniosku, odpowiemy na niego w ciągu maksymalnie 21 dni.

Zgodnie z warunkami RODO, RIA ma prawo do pobrania opłaty za rozpatrzenie każdego wniosku o dostęp do danych.

18. Informacja dla mieszkańców Nowej Zelandii

Wszystkim mieszkańcom Nowej Zelandii przysługują następujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • 1 (Prawo do informacji)
 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)
 • 7 (Prawo do ograniczenia przetwarzania)

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, użytkownik musi przestrzegać obowiązków określonych w sekcji 15 niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Od dnia otrzymania zgłoszenia odpowiemy na nie w ciągu maksymalnie 20 dni.

19. Zawiadomienie dla mieszkańców Australii

Wszystkim mieszkańcom Australii przysługują następujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • 1 (Prawo do informacji)
 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)
 • 7 (Prawo do ograniczenia przetwarzania)

Użytkownik może również poprosić nas o wyjaśnienie naszych zasad i praktyk dotyczących danych zgodnie z obowiązującym prawem.

Począwszy od dnia, w którym otrzymamy Twoje żądanie, odpowiemy na nie w ciągu maksymalnie 30 dni.

Przetwarzając dane osobowe użytkownika, musimy udostępniać jego dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:

20. Zawiadomienie dla mieszkańców Indii

Wszystkim mieszkańcom Indii przysługują prawa wymienione w sekcji 15 dotyczące przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać, że aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, należy postępować zgodnie z instrukcjami określonymi w sekcji 15.

Użytkownik może skorzystać z prawa do przenoszenia danych oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wywołującemu skutki prawne, takiemu jak profilowanie, jeśli takie profilowanie nie jest konieczne do świadczenia użytkownikowi jakichkolwiek naszych Usług.

Począwszy od dnia, w którym otrzymamy Twoje żądanie, odpowiemy na nie w ciągu maksymalnie 30 dni.

21. Nasze firmy według usług

Administratorem danych jest RIA reprezentowana przez poniższe firmy, w zależności od kraju i usługi:

Usługi przekazów pieniężnych

22. Nasze firmy według usług

Administratorem danych jest Ria reprezentowana przez poniższe firmy, w zależności od kraju i usługi:

Użytkownik może zawsze złożyć wniosek do naszego inspektora ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: dpo@euronetworldwide.com.

Kraj Firma do kontaktu (administrator danych) Dane kontaktowe

Wielka Brytania

Euronet Payment Services Ltd.

Część 7 piętro, North Block, 55 Baker Street, Londyn, Wielka Brytania, W1U 7EU

Europa (cyfrowe i mobilne)

Ria Litwa UA

Ukmergės g. 126, LT-08100, Wilno, Litwa

Europejscy agenci

Instytucja płatnicza Ria EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madryt España

Polska

Euronet Polska Sp. zo.o

Ul. Inflancka 4c, Warszawa, Polska 00-189

Szwajcaria

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Zurych, Szwajcaria 8005

Stany Zjednoczone

Dandelion Payments, Inc.

7000 Village Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, USA

Portoryko

Ria Financial Services Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918

Kanada

Ria Telecommunications of Canada Inc

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Kanada

Meksyk

Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V.

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México C.P. 76147

Chile

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina No. 1502 Santiago, Chile

Argentyna

EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera

Place de Cornavin 14 - 16, Genewa - 1201

Turcja

Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. Nr: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL MERSİS No: 0735085750500016

Malezja

IME M SDN BHD

Unit 38-02 Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malezja

Singapur

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152 Beach Road #19-01/02, Gateway East, Singapur 189721

Filipiny

Ria Money Transfer, INC.

38. piętro, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filipiny

Australia

Ria Money Transfer, INC.

Level 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

Nowa Zelandia

Ria Money Transfer, INC.

Level 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland, 1010, Nowa Zelandia

*Kraje należące do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.