Globalna polityka prywatności

Wrzesień 2023 r.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności ("Informacja oochronie prywatności") wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkownika ("Dane osobowe") podczas korzystania przez niego z naszych usług, w tym podczas przeglądania naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnej ("Witryna internetowa/Aplikacja"), dokonywania z nami transakcji lub odwiedzania naszych sklepów (łącznie "Usługi"), czy to jako klient, odwiedzający i/lub użytkownik naszej Witryny internetowej/Aplikacji, czy też w jakikolwiek inny sposób wchodzący z nami w interakcję (łącznie "Ty", "Twój" lub "użytkownicy"). W niniejszej Informacji o ochronie prywatności opisujemy również, czy dane osobowe użytkownika są udostępniane innym stronom oraz jakie mechanizmy stosujemy w celu ochrony danych użytkownika.

Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności i sprawdzania Witryny/Aplikacji pod kątem wszelkich aktualizacji. Aktualizacje niniejszej Informacji o ochronie prywatności będą publikowane na naszej Stronie internetowej/Aplikacji, a kontynuując z nami współpracę, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Informację o ochronie prywatności i wszelkie przyszłe modyfikacje.

W przypadkach, w których prawo lokalne wymaga podania dodatkowych informacji w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, informacje takie zostały zawarte w poniższej sekcji Regionalne informacje o ochronie prywatności.

Treść Ogłoszenia regionalne

Jakie dane osobowe są gromadzone i dlaczego?
Zapobieganie oszustwom
Uzasadniony interes
Jak długo Ria przechowuje Dane Osobowe?
Czy Ria ujawnia Dane Osobowe?
Osoby niepełnoletnie
Bezpieczeństwo danych
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowaniedecyzji
Marketing i reklama
Opis praw do danych osobowych
Skargi dotyczące prywatności
Nasze firmy według usług

Zawiadomienie dla konsumentów w Stanach Zjednoczonych (CCPA)
Zawiadomienie dla mieszkańców Europy (EOG)
Zawiadomienie dla mieszkańców Wielkiej Brytanii
Zawiadomienie dla mieszkańców Argentyny
Zawiadomienie dla mieszkańców Meksyku
Zawiadomienie dla mieszkańców Chile
Zawiadomienie dla mieszkańców Malezji
Zawiadomienie dla mieszkańców Nowej Zelandii
Zawiadomienie dla mieszkańców Australii
Zawiadomienie dla mieszkańcówIndii

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak mogę skontaktować się z firmą w sprawie moich danych? Aby złożyć wniosek lub skonsultować się, możesz:

Kim jesteśmy? Jesteśmy Ria, częścią grupy spółek Euronet Worldwide.

Jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone? Gromadzimy tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne do świadczenia Usługi i przestrzegania obowiązującego prawa.

Dlaczego Ria gromadzi dane osobowe? Gromadzimy dane osobowe do określonych celów umownych i prawnych. Za zgodą użytkownika gromadzimy również dane do dodatkowych celów.

Jak długo Ria przechowuje dane osobowe? Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne lub wymagane przez obowiązujące prawo.

Komu udostępniamy dane osobowe? Udostępniamy Dane Osobowe innym spółkom Grupy Euronet, organom prawnym i partnerom, gdy jest to konieczne do spełnienia wymogów regulacyjnych lub zobowiązań umownych.

Gdzie Ria przechowuje dane osobowe? Przechowujemy Dane Osobowe w bezpiecznych lokalizacjach z zastosowaniem rygorystycznych środków bezpieczeństwa. W przypadku konieczności przekazania Danych Osobowych do innych lokalizacji podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Jakie są prawa użytkownika w zakresie danych osobowych? W zależności od miejsca zamieszkania użytkownikowi mogą przysługiwać prawa związane z jego Danymi Osobowymi na mocy obowiązującego prawa. Opis powszechnych praw dotyczących Danych Osobowych znajduje się w sekcji 15 poniżej.

1. Jakie dane osobowe są gromadzone i dlaczego?

Poniżej wymieniono kategorie, źródła i powody gromadzenia Danych osobowych. W przypadku, gdy gromadzenie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Ria nie "sprzedaje" ani nie "udostępnia" Danych Osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Ria przechowuje Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług i wypełniania zobowiązań prawnych.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z nami pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

Ria gromadzi Dane Osobowe z następujących źródeł

 • Bezpośrednio od Ciebie poprzez bezpośrednie interakcje i formularze.
 • Strony internetowe, poprzez pasywne gromadzenie informacji o interakcjach użytkownika, w tym kliknięć na stronie, czasu spędzonego na stronie lub innych automatycznie gromadzonych metadanych.
 • Sieci reklamowe, usługi mediów społecznościowych.
 • Dostawcy usług internetowych; Systemy operacyjne i platformy.
 • Dostawcy usług analizy danych.
 • Rządowe bazy danych.
 • Dostawcy usług.

1.1 Rodzaje danych osobowych

a. Identyfikatory lub dane identyfikacyjne

Dane osobowe zbierane od użytkownika mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i/lub faksu, adres zamieszkania i/lub adres firmy oraz inne dane kontaktowe ("Dane kontaktowe"), tytuł, datę urodzenia, płeć, zdjęcia, filmy lub podpis.

Tam, gdzie to konieczne, dane identyfikacyjne są wykorzystywane wyłącznie do opisanych celów.

Cel przetwarzania Podstawa prawna

Wykonywanie/dostarczanie Usług.

Zobowiązanie umowne

Aby zapewnić obsługę klienta i rejestrować instrukcje klientów, będziemy monitorować i rejestrować (za pomocą zautomatyzowanych środków lub transkrypcji) nasze rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail i rozmowy na czacie z użytkownikiem. Będziemy wykorzystywać transkrypcje tych rozmów w celu potwierdzenia przekazanych nam instrukcji.

Zobowiązanie umowne
Uzasadniony interes

Zarządzanie kontem (kontami) użytkownika (tj. rejestracja, administracja, utrzymanie i obsługa kont).

Zobowiązania przedumowne/umowne

Zapewnienie reklamy i marketingu.

Zgoda
Zobowiązanie umowne

Pomiar i ocena zachowania użytkownika przy użyciu zautomatyzowanego przetwarzania w celu zapewnienia użytkownikowi bardziej spersonalizowanej Usługi.

Zgoda

Udział użytkownika w wydarzeniach lub konkursach: Użytkownik może chcieć wziąć udział w organizowanych przez nas wydarzeniach lub w określonym konkursie.

Zgoda

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne związane z prowadzeniem dokumentacji, przechowujemy korespondencję, w tym wiadomości e-mail, faksy i wszelkiego rodzaju komunikację elektroniczną, wraz z wszelkimi zapisami dotyczącymi konta klienta. Przechowujemy również pisma dotyczące obsługi klienta i inną komunikację między nami a dowolną spółką Grupy Euronet, a także naszymi partnerami i dostawcami.

Obowiązek prawny

W bardzo ograniczonych okolicznościach, w celu przeprowadzenia kontroli kredytowej, aby zweryfikować tożsamość osoby fizycznej w ramach działań KYC w celu świadczenia Usług.

Obowiązek prawny
Zgoda

b. Dane finansowe i informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem

Gromadzimy osobiste dane finansowe użytkownika podczas rejestracji w celu korzystania z naszych Usług. Gromadzimy dane finansowe, takie jak informacje o rachunku bankowym, wyciągi finansowe, powód przelewu, zawód (informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem) lub inne dokumenty potwierdzające źródło środków, które użytkownik chce przelać (podobne do odcinków wynagrodzenia), w celu świadczenia usług.

Cel przetwarzania Podstawa prawna

Dostawa/świadczenie usług

Zobowiązanie umowne

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Obowiązek prawny

Finansowanie terroryzmu i działalność przestępcza

Obowiązek prawny

Zarządzanie kontem (kontami) klienta

Zobowiązanie umowne

W bardzo ograniczonych okolicznościach, w celu przeprowadzenia kontroli kredytowej w celu świadczenia Usług

Uzasadniony interes

Aby zweryfikować tożsamość klienta (tj. KYC: aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij tutaj)

Obowiązek prawny

Ria nigdy nie poprosi użytkownika o podanie informacji dotyczących płatności (tj. danych karty kredytowej/debetowej) bezpośrednio pracownikowi lub agentowi. W przypadku, gdy wymagane są informacje dotyczące płatności, Ria poprosi klienta o wprowadzenie tych informacji bezpośrednio do systemu przetwarzania płatności.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez Ria informacji finansowych użytkownika, użytkownik może skontaktować się z nami tutaj.

c. Informacje behawioralne i techniczne

Adres IP, aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci, przeglądanie lub wyszukiwanie, informacje behawioralne (aby zrozumieć sposób, w jaki użytkownik zachowuje się podczas korzystania z naszych produktów i usług), typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, ustawienia rozdzielczości ekranu, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny i platforma.

Nasza polityka dotycząca plików cookie jest dostępna tutaj

Cel przetwarzania Podstawa prawna

Przeprowadzanie analiz w celu pomiaru korzystania z naszej witryny internetowej i Usług, w tym liczby odwiedzin, średniego czasu spędzonego w Witrynie/Aplikacji, przeglądanych stron, danych dotyczących interakcji na stronie (takich jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszą) itp. oraz w celu ulepszania treści, które oferujemy użytkownikowi.

Uzasadniony interes

Podejmowanie działań mających na celu weryfikację lub utrzymanie jakości Usługi oraz ulepszanie, aktualizowanie lub udoskonalanie Usługi, w tym administrowanie Witryną/Aplikacją oraz działania wewnętrzne, w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, badania, cele statystyczne i ankietowe.

Zgoda
Uzasadniony interes

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej Witryny/Aplikacji.

Zgoda
Uzasadniony interes

Zapewnianie reklam i marketingu, w tym mierzenie wpływu naszych wiadomości e-mail.

Zgoda

W celu świadczenia Usług, w tym przetwarzania transakcji.

Zobowiązanie umowne

d. Informacje o lokalizacji lub dane geolokalizacyjne

Możemy gromadzić informacje o lokalizacji użytkownika podczas korzystania przez niego z naszych Usług.

Cel przetwarzania Podstawa prawna

W celu świadczenia Usług na rzecz naszych klientów z dostosowanym doświadczeniem w Aplikacji związanym z ich lokalizacją, takim jak wyświetlanie lokalnej waluty w danej lokalizacji.

Zgoda
Zobowiązanie prawne

W celu świadczenia Usługi, w tym korzystania z Lokalizacji urządzenia w celu identyfikacji pobliskich miejsc odbioru i dowozu.

Zgoda

e. Nadzór audio i wideo

Nagrywanie obrazu, wideo i dźwięku/głosu.

Cel przetwarzania Podstawa prawna

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych Usług, możemy korzystać z telewizji przemysłowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów w naszych sklepach lub biurach.

Uzasadniony interes

f. Dane transakcyjne

Gromadzimy dane osobowe, takie jak dane beneficjenta, informacje o koncie bankowym, dane kontaktowe, miejsce docelowe, do którego wysyłasz pieniądze i preferencje bankowe. W zależności od lokalnych przepisów, gromadzimy dane takie jak zawód (informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem), relacja z beneficjentem, powód przelewu i dodatkowa dokumentacja w celu wykazania źródła środków.

Cel przetwarzania Podstawa prawna

W celu świadczenia Usług, w tym w celu sfinalizowania transakcji.

Zobowiązanie umowne

Do celów zgodności związanych z transakcją.

Obowiązek prawny

g. Wrażliwe dane osobowe

Gdy jest to absolutnie konieczne, możemy gromadzić wrażliwe lub specjalne kategorie Danych Osobowych ("Wrażliwe Dane Osobowe") w celu świadczenia Usług i wypełniania naszych zobowiązań prawnych. Możemy gromadzić następujące kategorie Wrażliwych Danych Osobowych: unikalne identyfikujące informacje biometryczne lub identyfikatory (tj. geometria skanu twarzy i informacje pochodne); identyfikatory rządowe (tj. prawo jazdy, stanowy dowód tożsamości lub numer paszportu); informacje zdrowotne. Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy zgodę użytkownika lub przedstawimy mu możliwość rezygnacji z przetwarzania jego Wrażliwych Danych Osobowych. Nie "sprzedajemy" ani nie "udostępniamy" Wrażliwych Danych Osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Wrażliwe Dane Osobowe wykorzystujemy i ujawniamy wyłącznie w celach dozwolonych przez obowiązujące prawo. Przechowujemy Wrażliwe Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług i wypełniania naszych zobowiązań prawnych.

Cel przetwarzania wrażliwych danych osobowych Podstawa prawna

W celu wypełnienia zobowiązań prawnych, w tym do celów KYC.

Obowiązek prawny
Interes publiczny

Do celów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, aby zweryfikować tożsamość użytkownika podczas korzystania z naszych Usług.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o danych, kliknij tutaj.

Obowiązek prawny w jurysdykcjach takich jak Unia Europejska.

Zgoda dla jurysdykcji, w których zgoda jest wymagana.

Dane osobowe zbierane od użytkownika mogą się różnić w zależności od kraju, w którym oferowane są nasze Usługi. Nie wszystkie kategorie danych opisane powyżej mogą dotyczyć użytkownika. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

h. Dane niemożliwe do zidentyfikowania

O ile to możliwe, wykorzystujemy dane, na podstawie których nie można bezpośrednio zidentyfikować użytkownika (takie jak anonimowe dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania), a nie dane osobowe ("dane niepozwalające na identyfikację"). Te dane niepozwalające na identyfikację mogą być wykorzystywane w celu usprawnienia naszych wewnętrznych procesów lub świadczenia usług, bez dalszego powiadamiania użytkownika.

Możemy wykorzystywać dane zbiorcze do różnych celów, w tym do analizy, oceny i ulepszania naszych Usług.

i. Funkcje urządzenia

Podczas korzystania z aplikacji oraz w celu usprawnienia użytkowania, funkcjonalności i komfortu korzystania z naszej aplikacji możemy potrzebować dostępu do pewnych dodatkowych informacji i funkcji Twojego urządzenia, takich jak lista kontaktów. Przed uzyskaniem dostępu do takich informacji poprosimy Cię o zgodę. Wszelkie dane uzyskane w wyniku korzystania z tych funkcji urządzenia będą przechowywane wyłącznie na Twoim urządzeniu, nigdy na naszym serwerze ani gdzie indziej.

Możesz dodać informacje o swoich kontaktach, łącząc kontakty z urządzenia lub kont w sieciach społecznościowych z naszą aplikacją. Jeśli zdecydujesz się udostępnić nam swoje kontakty, zgodnie z Twoimi instrukcjami uzyskamy dostęp do informacji o Twoich kontaktach i będziemy je przechowywać w naszej aplikacji, aby ułatwić wysyłanie pieniędzy Twoim bliskim. Dowiedz się więcej o tym, jak zbieramy informacje o Twoich kontaktach, jak wykorzystujemy te informacje i jakie masz możliwości kontroli.

j. Lista kontaktów

Jeśli zezwolisz aplikacji na dostęp do książki adresowej Twojego urządzenia, aplikacja prześle ich nazwiska i numery telefonów do Twojej listy kontaktów w aplikacji. W ten sposób po wybraniu beneficjenta będziesz mógł wybrać osobę ze swojej listy kontaktów bez konieczności podawania wszystkich jej informacji cyfra po cyfrze.

Jak wspomniano powyżej, będziemy mieli dostęp do listy kontaktów na Twoim urządzeniu tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę. Możesz udzielić nam dostępu w trakcie procesu rejestracji lub w dowolnym momencie po utworzeniu konta w opcji ustawień.

Jeśli po umożliwieniu aplikacji dostępu do Twojej listy kontaktów zmienisz zdanie, zawsze będziesz mieć możliwość usunięcia swojej listy kontaktów z Aplikacji. Pamiętaj, że zaimportowana lista Twoich danych kontaktowych nigdy nie opuści Twojego telefonu i nigdy nie będziemy przechowywać kopii tych danych na naszych serwerach.

1.1 Dane biometryczne i e-KYC

Jesteśmy prawnie zobowiązani do sprawdzenia tożsamości użytkownika w ramach procesu znanego jako e-KYC (elektroniczna weryfikacja tożsamości) w celu wyłącznej identyfikacji użytkownika i zapobiegania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom, zgodnie z wymogami przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poprosimy Cię o dostarczenie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, nagrania wideo i/lub selfie podczas procesu wdrażania, gdy rejestrujesz się w usługach online Ria w aplikacji mobilnej Ria lub aplikacji internetowej. Użytkownik zostanie poproszony o podanie tych danych bezpośrednio na platformach naszych usługodawców.

Ten proces i informacje pomagają nam identyfikować podejrzane działania. Pozwoli nam to również zapewnić lepszą obsługę.

Selfie, nagranie wideo (jeśli jest wymagane) i dane pochodne, takie jak szablon skanowania twarzy, mogą być uważane za dane biometryczne lub informacje biometryczne zgodnie z lokalnymi przepisami w jurysdykcji, w której działamy. W zależności od kraju, w którym mieszka użytkownik, możemy poprosić go o wyrażenie zgody na przekazanie nam jego danych biometrycznych. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na gromadzenie danych biometrycznych prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta, aby mógł on wesprzeć proces weryfikacji tożsamości za pomocą alternatywnej metody. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Udostępniamy informacje biometryczne naszym usługodawcom w ramach zobowiązań umownych. Ani Ria, ani nasi usługodawcy nie sprzedają, nie wydzierżawiają ani nie handlują danymi biometrycznymi użytkownika. Wszyscy dostawcy mający dostęp do tych danych są zobowiązani umową do zachowania standardów bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że informacje biometryczne użytkownika są bezpieczne i że dostawca usług nie będzie wykorzystywał tych danych do żadnych innych celów. Obejmuje to uniemożliwienie nieupoważnionym stronom dostępu do takich danych.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie prywatności, prawa użytkownika do prywatności danych osobowych obejmują również dane biometryczne, w tym prawo dostępu do tych danych. Lista praw użytkownika w zakresie prywatności danych znajduje się w sekcji "Jakie są moje prawa" w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszego procesu e-KYC i korzystania z danych biometrycznych, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

Jeśli korzystasz z naszych Usług w którymkolwiek z naszych sklepów, proces KYC będzie inny, a agent lub którykolwiek z naszych pracowników upewni się, że podany przez Ciebie dokument tożsamości jest zgodny z Twoją tożsamością.

Podczas korzystania z naszych płytek do podpisu w naszych sklepach lub w dowolnej lokalizacji agenta, będziemy zbierać tylko obraz podpisu użytkownika odzwierciedlony na płytce do podpisu, a żadne dane biometryczne nie będą zbierane od użytkownika.

1.3 Dane osobowe beneficjenta

Jeśli jesteś beneficjentem, zbieramy Twoje dane osobowe od naszych klientów, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy między Ria a naszym klientem. Użytkownik jest podmiotem, który skorzysta z transakcji płatniczej zainicjowanej przez naszego klienta.

Rodzaje danych osobowych, które możemy uzyskać na temat użytkownika, są następujące:

 • Identyfikacyjne dane osobowe (zgodnie z sekcją 1)
 • Dane transakcyjne (zgodnie z sekcją 1)
 • Dane finansowe (zgodnie z sekcją 1)

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych beneficjenta jest nasz uzasadniony interes polegający na wypełnianiu naszych zobowiązań związanych ze stosunkiem umownym łączącym nas z naszym klientem.

Dane osobowe beneficjenta są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej identyfikacji usługi przekazu pieniężnego i nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Te same środki bezpieczeństwa są wdrażane w celu ochrony danych osobowych zarówno beneficjentów, jak i klientów.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika jako beneficjenta, użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

1.4 Dane osobowe zebrane od innych podmiotów

Możemy uzyskiwać dane osobowe użytkownika z innych źródeł, takich jak rejestry publiczne (federalne, stanowe lub lokalne organizacje rządowe) w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami i zapewnienia, że nasz mechanizm KYC jest dokładny i że możemy zapewnić użytkownikowi najbezpieczniejszą usługę.

Dane osobowe zebrane od osób trzecich są przetwarzane wyłącznie w określonych celach, takich jak:

 • Cele identyfikacyjne: Możemy sprawdzać Dane Osobowe przekazane nam przez użytkownika z naszymi stronami trzecimi, aby upewnić się, że tożsamość użytkownika jest zgodna z informacjami, które nam przekazał. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz obowiązek prawny i uzasadniony interes.

Jeśli będziemy przetwarzać jakiekolwiek dodatkowe dane uzyskane od strony trzeciej, poinformujemy o tym użytkownika tak szybko, jak to możliwe i uzyskamy jego zgodę, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

1.5 Dokładność danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby Dane Osobowe użytkownika były dokładne i aktualne. Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia dokładności Danych Osobowych użytkownika, upewniając się, że najnowsze Dane Osobowe, które otrzymaliśmy, są dokładnie zarejestrowane, a gdy uznamy to za konieczne, przeprowadzamy okresowe kontrole i prosimy o aktualizację Danych Osobowych. Od czasu do czasu możemy wysłać użytkownikowi wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie i/lub aktualizację jego Danych Osobowych. Komunikacja ta opiera się na naszym uzasadnionym interesie i prawnym obowiązku utrzymywania dokładnych i aktualnych informacji.

Jeśli użytkownik zauważy, że jego Dane Osobowe nie są dokładne, może zażądać ich poprawienia lub aktualizacji, wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com.

1.6 Uczenie maszynowe

Jednym z głównych celów wykorzystania uczenia maszynowego w Ria jest wsparcie cyfrowego procesu weryfikacji e-KYC wymaganego przez przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Informacje biometryczne przesłane przez użytkownika są analizowane w celu uzyskania rekomendacji, czy osoba, która chce zarejestrować się w usługach Ria, jest tą samą osobą, która widnieje w dokumentacji identyfikacyjnej. Technologia skanuje obrazy, tłumaczy je na język komputerowy, tj. szablony, i porównuje je ze sobą oraz z bazą danych innych obrazów. Technologia zatwierdza lub odrzuca obrazy jako należące do tej samej osoby.

2. Zapobieganie oszustwom

Ria opracowała również własne modele uczenia maszynowego, aby wspierać swoje ogólne wysiłki w zakresie zgodności z przepisami, takie jak identyfikacja przypadków oszustw transakcyjnych. Analiza ta ma na celu zapewnienie, że możemy świadczyć zamówione Usługi i przestrzegać naszych wymogów prawnych, aby zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Proces ten obejmuje analizę danych transakcyjnych i przypisywanie wartości do określonych informacji. Wartości te są następnie agregowane i przekazywane do modelu uczenia maszynowego w celu wywnioskowania, czy transakcja może być oszustwem.

Wszystkie informacje uzyskane w procesie uczenia maszynowego będą wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych w niniejszym dokumencie i nigdy nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów ani nie będą miały wpływu na prawa i wolności użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania przez Euronet technologii uczenia maszynowego, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Euronet pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

3. Uzasadniony interes

Gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, dołożymy wszelkich starań, aby dopasować nasze interesy do interesów użytkownika, tak aby dane osobowe użytkownika były wykorzystywane wyłącznie w sposób dozwolony przez odpowiednie przepisy prawa lub gdy nie będzie to miało negatywnego wpływu na prawa użytkownika. Na żądanie klienci mogą zażądać informacji na temat przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes.

4. Jak długo Ria przechowuje dane osobowe?

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia żądanych Usług oraz do wypełnienia obowiązujących obowiązków prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Okres przechowywania jest określany na podstawie obowiązujących wymogów i obowiązków, które mogą obejmować:

 • Wymogi prawne i regulacyjne: Dane osobowe użytkownika są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia wszystkich naszych zobowiązań prawnych, w tym między innymi przepisów i regulacji handlowych, podatkowych i dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Chociaż przechowujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, dane osobowe użytkownika będą ograniczone w taki sposób, że nie będą mogły być wykorzystywane do żadnych innych celów. Dostęp do Danych Osobowych użytkownika będzie ograniczony tylko wtedy, gdy będzie to konieczne. Za każdym razem, gdy otrzymamy wniosek o usunięcie danych, będziemy również przechowywać dane osobowe użytkownika zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.
 • Obsługa klienta i stosunki umowne (administrowanie relacjami z klientami, rozpatrywanie skarg itp:) Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo pozostaniesz naszym klientem. Gdy uznamy, że nasza relacja umowna dobiegła końca, przystąpimy do ograniczenia danych użytkownika w celu udostępnienia ich wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych określonych powyżej.
 • Marketing: Będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celach marketingowych tak długo, jak długo użytkownik nie poprosi nas o rezygnację, zgodnie z sekcją 11 niniejszej Informacji o polityce prywatności lub do momentu, gdy dowiemy się, że użytkownik nie jest już zainteresowany lub że jego dane nie są dokładne.

5. Czy Ria ujawnia dane osobowe?

Ujawnianie Danych Osobowych przez Ria w celach biznesowych lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych opisano poniżej:

5.1 Grupa Euronet

Rodzaje danych osobowych Cel Podstawa prawna

Dane identyfikacyjne
Monitoring wideo
Dane transakcyjne
Dane finansowe
Dane behawioralne i techniczne

Ujawniamy dane osobowe użytkownika podmiotom stowarzyszonym Euronet i Grupy Euronet w codziennych celach biznesowych naszych podmiotów stowarzyszonych oraz w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami grupy.

W wyniku sprzedaży, przejęcia, fuzji lub reorganizacji z udziałem Euronet, spółki należącej do Grupy Euronet lub dowolnego z ich aktywów, możemy przekazać Dane osobowe klientów stronie trzeciej. W takim przypadku podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych.

Zobowiązanie prawne
Zobowiązanie umowne

5.2 Zewnętrzni dostawcy usług*

Rodzaje danych osobowych Cel Podstawa prawna

Dane identyfikacyjne
Dane biometryczne
Dane finansowe

Dostawcom usług analizy danych i weryfikacji tożsamości w celu weryfikacji zgodności (e-KYC) i zapobiegania oszustwom.

Obowiązek prawny
Zgoda

Dane kontaktowe
Dane transakcyjne

Naszym agentom i korespondentom w celu świadczenia Usług.

Uzasadniony interes
Obowiązek prawny
Zgoda

Dane kontaktowe
Dane behawioralne i techniczne

Reklamodawcom lub sieciom reklamowym i firmom zajmującym się mediami społecznościowymi w celu umieszczania spersonalizowanych reklam w usługach cyfrowych i dostosowywania się do preferencji konsumentów.

Zgoda
Zobowiązanie umowne

*Znaczenie prawne i lista "usługodawców zewnętrznych" mogą się różnić w zależności od kraju użytkownika. Dodatkowe informacje na temat tego, którzy dostawcy mają dostęp do Danych Osobowych użytkownika i dlaczego mają do nich dostęp, można uzyskać pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

5.3 Organy prawne i regulacyjne

Rodzaje danych osobowych Cel Podstawa prawna

Dane identyfikacyjne
Monitoring wideo
Dane transakcyjne
Dane finansowe

Możemy być zmuszeni do ujawnienia Danych Osobowych użytkownika (w tym Wrażliwych Danych Osobowych, jak opisano powyżej) na żądanie organu prawnego. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika organom prawnym w celu egzekwowania lub stosowania naszego Regulaminu lub jakiejkolwiek innej umowy lub porozumienia, które możemy zawrzeć z użytkownikiem.

Zobowiązanie prawne
Zobowiązanie umowne

5.4 Partnerzy strategiczni

Rodzaje danych osobowych Cel Podstawa prawna

Dane identyfikacyjne
Dane transakcyjne
Szczegóły finansowe

W razie potrzeby udostępnimy dane osobowe użytkownika partnerom strategicznym w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika.

Obowiązek prawny

5.5 Profesjonalni partnerzy

Rodzaje danych osobowych Cel Podstawa prawna

Dane identyfikacyjne
Monitoring wideo
Dane transakcyjne
Dane finansowe

Będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika doradcom, prawnikom, konsultantom, audytorom lub księgowym w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i świadczenia naszych Usług oraz naszych zobowiązań umownych i najlepszych praktyk.

Uzasadniony interes

6. Nieletni

Nie świadczymy Usług bezpośrednio na rzecz dzieci poniżej 18 roku życia ani nie gromadzimy proaktywnie ich danych osobowych. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny korzystać z Witryny/Aplikacji lub Ofert ani udostępniać nam Danych osobowych. W przypadku powzięcia informacji, że osoba poniżej 18 roku życia przekazała nam Dane Osobowe niezgodnie z prawem, prosimy o kontakt pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

7. Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników i wdrożyliśmy komercyjnie uzasadnione i odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec utracie, nadużyciom i zmianom powierzonych nam informacji. W Ria zawsze dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników były dobrze chronione, zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami. Utrzymujemy to zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa danych poprzez wdrażanie odpowiednich środków fizycznych, elektronicznych i zarządczych w celu ochrony i zabezpieczenia danych osobowych użytkownika.

Aby chronić nasze systemy przed nielegalnym dostępem, stosujemy bezpieczne, najnowocześniejsze fizyczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które są stale ulepszane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami i efektywnością kosztową. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej lokalizacji chronionej przez zapory ogniowe i inne zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa z ograniczonym dostępem administracyjnym.

Personel, który ma dostęp do danych osobowych użytkownika, a także do czynności przetwarzania związanych z danymi osobowymi użytkownika, jest umownie zobowiązany do zachowania poufności danych użytkownika i przestrzegania Polityki prywatności wdrożonej w naszej organizacji.

Naszym celem jest osiągnięcie najwyższego standardu ochrony danych poprzez przyjęcie standardowych środków ochrony prywatności.

8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Po wyraźnym uzgodnieniu dostarczamy użytkownikowi dostosowane do jego potrzeb informacje dotyczące naszych produktów i usług. Przeprowadzamy analizę danych w celu kierowania do użytkownika odpowiedniej komunikacji i reklam, w tym zaproszeń na ekskluzywne wydarzenia dla klientów, które naszym zdaniem mogą go zainteresować, a także rekomendowania produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być dla niego odpowiednie.

W niektórych przypadkach korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, jeśli jest to dozwolone przez prawo i konieczne do wykonania umowy. Na przykład zautomatyzowana autoryzacja usług przekazów pieniężnych. Podstawą prawną do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji jest uzasadniony interes.

Podejmujemy również zautomatyzowane decyzje w procesach takich jak monitorowanie transakcji w celu przeciwdziałania oszustwom zgodnie z wymogami prawnymi związanymi z zapobieganiem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i usługom finansowym. W zależności od miejsca zamieszkania użytkownik może mieć prawo zażądać, aby nie podlegać w pełni zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli takie podejmowanie decyzji ma skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na niego wpływa. Prawo to może nie mieć zastosowania, jeśli podejmowanie decyzji jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, jeśli podejmowanie decyzji jest dozwolone na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych lub otrzymaliśmy wyraźną zgodę użytkownika.

9. Marketing i reklama

Zewnętrzni reklamodawcy dostarczają reklamy, które są wyświetlane na naszej stronie internetowej, w naszej aplikacji lub w innych miejscach naszych usług. Zewnętrzni reklamodawcy nie mają dostępu do żadnych informacji, które nasi klienci przekazali nam bezpośrednio. Zazwyczaj reklamodawcy polegają na plikach cookie lub innych mechanizmach internetowych/aplikacyjnych w celu oceny, które reklamy mogą być interesujące dla użytkownika. Nie umieszczamy "Targetujących plików cookie" ani nie włączamy "Targetowania" i "Lokalizacji" w systemie użytkownika bez jego zgody.

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, akceptując Targetowanie plików cookie w Witrynie lub włączając Targetowanie w Aplikacji, możemy w tym celu korzystać z usług stron trzecich (remarketing i funkcje Podobni odbiorcy). Użytkownik może zrezygnować z reklam, modyfikując ustawienia plików cookie tutaj.

Strony trzecie nie są związane naszą Polityką prywatności. Aby zapoznać się z polityką prywatności ich powiadomień, należy odwiedzić stronę internetową strony trzeciej. Wszystkie strony trzecie, które mogą wykorzystywać pliki cookie do targetowania, można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Możemy od czasu do czasu kontaktować się z użytkownikiem (za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, listownie lub telefonicznie, w zależności od potrzeb i zgodnie z konkretnymi instrukcjami użytkownika) oraz po udzieleniu przez użytkownika zgody na prowadzenie ukierunkowanego marketingu dotyczącego naszych Usług i/lub naszych produktów.

9.1 Dlaczego użytkownik miałby otrzymywać wiadomości elektroniczne?

W zależności od kraju, w którym się znajdujesz, będziesz otrzymywać komunikację marketingową, jeśli upoważniłeś nas do przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach. Oznacza to, że użytkownik wyraził na to zgodę podczas procesu rejestracji lub w dowolnym momencie w sekcji ustawień swojego profilu.

Możemy również wysyłać użytkownikowi wiadomości elektroniczne w celach marketingowych, gdy jest on z nami związany umową, co oznacza, że aktualnie korzysta z naszych Usług lub gdy wyraźnie nie zażądał nieotrzymywania wspomnianych wiadomości marketingowych.

Użytkownik będzie zawsze informowany, a my upewnimy się, że podczas korzystania z naszych Usług lub nawet podczas procesu rejestracji użytkownik posiada wszystkie niezbędne informacje, aby mieć świadomość, że jego Dane Osobowe mogą być wykorzystywane w tym konkretnym celu, a podczas procesu rejestracji lub podczas korzystania z naszych Usług użytkownik będzie miał możliwość wyraźnego oświadczenia, że nie jest zainteresowany otrzymywaniem takich komunikatów marketingowych. W takich przypadkach użytkownik zostanie usunięty z naszej listy i nie będzie otrzymywać żadnych aktualizacji dotyczących naszych Usług i produktów, które mogą go zainteresować. Użytkownik będzie mógł zrezygnować w dowolnym momencie.

9.2 Jak można zrezygnować?

Użytkownik będzie mógł wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z jednego z poniższych mechanizmów:

 • Przejdź do swojego profilu i zaktualizuj preferencje marketingowe.
 • Skorzystaj z linku do rezygnacji, który otrzymasz w dowolnej z naszych wiadomości.
 • Wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych i/lub chęci rozpoczęcia otrzymywania komunikatów marketingowych, można również wysłać wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com.

9.3 Program Ria Rewards

Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować w naszym programie Ria Rewards (jeśli jest dostępny), będziemy przetwarzać jego dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:

a. Dane identyfikacyjne

Może to obejmować imię i nazwisko, tytuł, adres zamieszkania i/lub adres firmy, adres e-mail, numery telefonu i/lub faksu oraz inne dane kontaktowe, datę urodzenia, płeć, zdjęcia, podpis, dane paszportu/wizy, nagranie głosu i oficjalne dane uwierzytelniające.

Będziemy wykorzystywać wyłącznie niezbędne Dane Identyfikacyjne do celów opisanych poniżej.

Powód przetwarzania danych osobowych użytkownika Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych użytkownika

Świadczenie usług.

Zobowiązanie umowne

Obsługa klienta: Będziemy monitorować i rejestrować (za pomocą zautomatyzowanych środków lub transkrypcji) nasze rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail i rozmowy na czacie z naszymi klientami. Będziemy wykorzystywać transkrypcje tych rozmów w celu potwierdzenia przekazanych nam instrukcji.

Zobowiązanie umowne
Uzasadniony interes

Zarządzanie kontami naszych klientów (rejestracja i administracja).

Zobowiązania przedumowne/umowne

Żądanie dostępu do narzędzi i informacji: Nasi klienci mogą chcieć uzyskać dostęp do pewnych narzędzi i informacji udostępnianych w Aplikacji, przed lub po podjęciu decyzji o zarejestrowaniu się w celu korzystania z naszych usług, w tym naszej usługi wymiany walut i płatności.

Zobowiązania przedumowne/umowne

Korespondencja, w tym wiadomości e-mail, faksy i wszelkiego rodzaju komunikacja elektroniczna, wraz z wszelkimi zapisami dotyczącymi ich konta. Przechowujemy również pisma dotyczące obsługi klienta i inną komunikację między nami a dowolną spółką Grupy Euronet, a także naszymi partnerami i dostawcami.

Uzasadniony interes
Zobowiązanie umowne

b. Dane transakcyjne

Gromadzimy dane osobowe, takie jak kwota wysłanych pieniędzy i lokalizacja, do której wysłano pieniądze, w celu zapewnienia odpowiednich punktów w programie Ria Rewards.

Powód przetwarzania danych osobowych użytkownika Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych użytkownika

Aby zapewnić odpowiednie punkty

Zobowiązanie umowne

Użytkownik może skontaktować się z Ria Rewards Program, aby wycofać się z Programu lojalnościowego, zgłosić podejrzaną lub nieautoryzowaną aktywność na koncie lub zmienić lub poprawić swój osobisty wybór.

Możesz skontaktować się z Ria Rewards Program, dzwoniąc pod bezpłatny numer 1800 882 077 w godzinach pracy lub wysyłając wiadomość e-mail na adres riarewards@riamoneytransfer.com. Połączenia z telefonów stacjonarnych są bezpłatne. Opłaty za połączenia z telefonów komórkowych mogą być jednak naliczane w zależności od operatora sieci komórkowej.

Będziemy Cię informować na bieżąco, gdy tylko Ria Rewards będzie dostępna w Twoim kraju.

10. Opis praw do danych osobowych

W zależności od miejsca zamieszkania, prawa użytkownika do danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem mogą obejmować:

 1. Prawo do informacji: prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe są gromadzone, sprzedawane lub udostępniane i komu.
 2. Prawo dostępu: prawo do żądania dostępu do kopii danych osobowych użytkownika.
 3. Prawo do korekty nieścisłości: prawo do żądania korekty nieścisłości w Danych osobowych użytkownika.
 4. Prawo do usunięcia danych: prawo do żądania usunięcia danych osobowych użytkownika, jeśli spełnione są określone warunki.
 5. Prawo do rezygnacji:
  1. Prawo do rezygnacji z przetwarzania danych osobowych do celów reklamy ukierunkowanej.
  2. Prawo do rezygnacji z przetwarzania Wrażliwych Danych Osobowych.
  3. Prawo do rezygnacji z przetwarzania danych osobowych w celu profilowania w związku z decyzjami, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na osobę, której dane dotyczą.
 6. Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych do konkretnie dozwolonych celów.
 7. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: prawo do ograniczenia przetwarzania danych pod pewnymi warunkami.
 8. Prawo do przenoszenia danych: prawo do otrzymywania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazywania danych osobowych innemu administratorowi pod pewnymi warunkami.
 9. Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych (tj. do celów marketingu bezpośredniego).
 10. Prawa związane ze zautomatyzowanym indywidualnym podejmowaniem decyzji: prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na osobę fizyczną.
 11. Prawo do braku odwetu: firma nie może dyskryminować osoby fizycznej za korzystanie z jej praw do danych osobowych.

Odpowiemy na żądanie tak szybko, jak to możliwe i w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

W celu uzyskania informacji o przysługujących prawach należy zapoznać się z poniższą sekcją Regionalnej Informacji o Ochronie Prywatności.

Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres dpo@euronetworldwide.com. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, podejmiemy niezbędne kroki w celu zweryfikowania jego tożsamości i możemy poprosić go o podanie innych szczegółów przed udzieleniem mu dostępu do jego Danych Osobowych lub zainicjowaniem modyfikacji jakichkolwiek Danych Osobowych. W razie potrzeby, jeśli nie będziemy posiadać kopii dowodu tożsamości lub innego ważnego dokumentu prawnego potwierdzającego tożsamość użytkownika, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na jego żądanie.

Należy pamiętać, że niektóre prawa mogą nie być egzekwowalne ze względu na potrzeby biznesowe lub zobowiązania prawne podczas świadczenia Usługi. Prawa użytkownika mogą być ograniczone w celu zapewnienia zgodności z innymi zobowiązaniami prawnymi, takimi jak zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, zobowiązania umowne i dotyczące zgodności z przepisami. Niezależnie od tego, użytkownik zawsze otrzyma odpowiedź, gdy skorzysta z któregokolwiek z praw określonych powyżej i/lub jakiegokolwiek dodatkowego prawa, które może mu przysługiwać w zależności od jurysdykcji. Jeśli Twoje prawo nie może zostać wyegzekwowane, zawsze otrzymasz odpowiednie wyjaśnienie.

11. Skargi dotyczące prywatności

Jeśli użytkownik ma skargę dotyczącą przetwarzania przez nas jego Danych Osobowych, może skontaktować się z nami pod adresem dpo@euronetworldwide.com.

W zależności od obowiązującego prawa dotyczącego prywatności, użytkownik może mieć prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych lub innego organu regulacyjnego, jeśli uważa, że nie wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub obowiązującego prawa:

12. Regionalne informacje o ochronie prywatności

12.1 Informacja dla konsumentów ze Stanów Zjednoczonych

Niniejsza Informacja jest przekazywana konsumentom i klientom w Stanach Zjednoczonych (w tym byłym klientom) w celu spełnienia wymogów federalnej ustawy Gramm-Leach-Bliley Act ("GLBA"), w stosownych przypadkach, związanych z gromadzeniem, ujawnianiem i ochroną "niepublicznych danych osobowych" ("NPI") zgodnie z definicją GLBA. Dla celów niniejszej Informacji, NPI oznacza informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, które są gromadzone przez Ria jako instytucję finansową zgodnie z GLBA w związku z dostarczaniem przez Ria produktu lub usługi finansowej, chyba że informacje te są zgodnie z prawem publicznie dostępne. NPI gromadzone przez Ria mogą obejmować:

 • informacje, które dana osoba przekazuje Ria w celu uzyskania produktu lub usługi finansowej.
 • informacje, które Ria uzyskuje o danej osobie z transakcji obejmującej produkty lub usługi finansowe Ria (tj. fakt, że dana osoba jest klientem/konsumentem Ria, numery kont, historia płatności itp.
 • informacje, które Ria uzyskuje o danej osobie w związku z dostarczaniem produktu lub usługi finansowej (tj. informacje z raportu konsumenckiego lub rejestru sądowego).

Kategorie NPI, które mogą być gromadzone przez Ria, zostały wymienione w sekcji 1 niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Kategorie NPI, które mogą zostać ujawnione przez Ria, zostały wymienione w sekcji 9 niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Kategorie podmiotów stowarzyszonych i niepowiązanych stron trzecich, którym NPI są ujawniane lub mogą zostać ujawnione w przyszłości, są wymienione w sekcji 9 niniejszej Informacji o ochronie prywatności. W przypadku, gdy Ria ujawnia NPI niepowiązanym stronom trzecim zgodnie z wyjątkami określonymi w GLBA, wszystkie takie ujawnienia są dokonywane w sposób dozwolony przez prawo. "Niepowiązana strona trzecia" to dowolna osoba z wyjątkiem podmiotu stowarzyszonego instytucji finansowej lub osoby zatrudnionej wspólnie przez instytucję finansową i firmę, która nie jest podmiotem stowarzyszonym instytucji.

Kategorie informacji ujawnianych i komu w ramach wyjątku wspólnego marketingu/dostawcy usług zgodnie z Zasadą ochrony prywatności są wymienione w sekcji 9 niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Jeśli NPI mogą zostać ujawnione niepowiązanym stronom trzecim, a ujawnienie to nie jest objęte żadnym z wyjątków zasady ochrony prywatności zgodnie z GLBA, konsumenci i klienci mają prawo zrezygnować z tych ujawnień, a konsument lub klient otrzyma mechanizm rezygnacji.

Informacja o udostępnianiu informacji przez Ria Grupie Euronet i jej podmiotom stowarzyszonym znajduje się w sekcji 9 niniejszej Informacji o ochronie prywatności zgodnie z Ustawą o uczciwej sprawozdawczości kredytowej (Fair Credit Reporting Act).

Zasady i praktyki Ria w zakresie ochrony poufności i bezpieczeństwa NPI zostały określone w sekcji 11 niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Konsumenci z Kalifornii

Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów mieszkańcy Kalifornii mogą korzystać z następujących praw:

 • 1 (Prawo do informacji)
 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)
 • 5 (Prawo do rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania danych osobowych do celów międzykontekstowej reklamy behawioralnej)
 • 6 (Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych do wyraźnie dozwolonych celów)
 • 11 (Prawo do braku działań odwetowych po rezygnacji lub skorzystaniu z innych praw)

12.2 Zawiadomienie dla mieszkańców Europy (EOG)

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i oprócz praw określonych w sekcji 15 powyżej, wszyscy mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą korzystać z następujących praw:

 • (Prawo dostępu)
 • (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • (Prawo do usunięcia)
 • (Prawo do ograniczenia przetwarzania)
 • (Prawo do przenoszenia danych)
 • (Prawo do sprzeciwu)
 • (Prawa związane ze zautomatyzowanym indywidualnym podejmowaniem decyzji)

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, użytkownik musi przestrzegać obowiązków określonych w sekcji 15 niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Począwszy od dnia, w którym otrzymamy wniosek, odpowiemy na niego w ciągu maksymalnie 30 dni, chyba że zostanie złożony wniosek o przedłużenie tego terminu.

Przetwarzając dane osobowe użytkownika, musimy udostępniać jego dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:

Rodzaje danych Cel Podstawa prawna Odbiorca

Dane identyfikacyjne
Dane finansowe
Dane transakcyjne

W celu świadczenia Usługi w Aplikacji Ria

Obowiązek prawny

Bank Litwy (Centrolink)

Dane identyfikacyjne
Dane finansowe
Dane transakcyjne

W celu świadczenia Usługi w Aplikacji Ria

Obowiązek prawny

PLAIS

Dane identyfikacyjne
Dane finansowe
Dane transakcyjne

W celu świadczenia Usługi w Aplikacji Ria

Obowiązek prawny

SERC

12.3 Powiadomienie dla mieszkańców Wielkiej Brytanii

Zgodnie z brytyjskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i ustawą o ochronie danych z 2018 r. wszyscy mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą korzystać z następujących praw:

 • (Prawo dostępu)
 • (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • (Prawo do usunięcia)
 • (Prawo do ograniczenia przetwarzania)
 • (Prawo do przenoszenia danych)
 • (Prawo do sprzeciwu)
 • (Prawa związane ze zautomatyzowanym indywidualnym podejmowaniem decyzji)

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, użytkownik musi przestrzegać obowiązków określonych w sekcji 15 niniejszej Informacji o polityce prywatności.

12.4 Informacja dla mieszkańców Argentyny

Zgodnie z ustawą Ley de Protección de Datos Personales 25.326, użytkownikowi przysługują następujące prawa, zgodnie z definicjami podanymi powyżej w sekcji 15:

 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)

Aby skorzystać ze swoich praw lub prawa do cofnięcia zgody lub wnieść jakiekolwiek wątpliwości lub skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się z nami pod adresem dpo@euronetworlwide.com, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji 15.

Niniejszym informuje się użytkownika, że istnieją możliwości ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy lub ujawniamy jego dane osobowe w celu określonego leczenia.

Od dnia otrzymania wniosku użytkownika odpowiemy na niego w ciągu maksymalnie 5 dni (w przypadku wniosków dotyczących usunięcia i aktualizacji danych osobowych) lub w ciągu maksymalnie 10 dni (w przypadku wniosków dotyczących dostępu do danych osobowych).

12.5 Zawiadomienie dla mieszkańców Meksyku

Ria México, z siedzibą umożliwiającą słuchanie i otrzymywanie powiadomień w celach ochrony prywatności i danych osobowych wskazanych w sekcji 27 oraz zgodnie z Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (meksykańską ustawą "" ), jej rozporządzeniami i wytycznymi, udostępnia swoim użytkownikom lub potencjalnym użytkownikom jako osobom, których dane dotyczą, niniejszą Informację o ochronie prywatności, przed zebraniem Danych osobowych, w ścisłej zgodności z zasadami legalności, zgody, informacji, jakości, celu, lojalności, proporcjonalności i odpowiedzialności wymaganymi przez prawo meksykańskie.

W celu świadczenia usług jako podmiot przekazujący pieniądze zgodnie z art. 81-A Bis Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ria México będzie gromadzić Dane Osobowe, w stosownych przypadkach, zgodnie z podstawami prawnymi wymienionymi w sekcji 1 oraz w związku z następującymi celami:

 1. Sprawdzić, czy dane osobowe zawarte w poświadczeniu do głosowania przesłanym do Ria México są zgodne z danymi zawartymi w rejestrze Instituto Nacional Electoral.
 2. Sprawdź, czy dane CURP dostarczone do Ria México są zgodne z danymi zarejestrowanymi w Registro Nacional de Población.

Ponadto, w razie potrzeby, w celu zapewnienia zgodności z art. 4 i 4 Bis Przepisów ogólnych, o których mowa w art. 95 bis Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, mających zastosowanie do podmiotów przekazujących pieniądze, o których mowa w art. 81-A Bis tej samej ustawy ( "Provisions"), Ria México jest prawnie zobowiązana do uzyskiwania informacji o geolokalizacji użytkownika, a także nagrań głosu i wizerunku twarzy w celu identyfikacji użytkowników lub potencjalnych użytkowników w sposób inny niż twarzą w twarz, a także do uzyskiwania innych istotnych danych, które zostaną szczegółowo wyjaśnione w konkretnym formularzu dostępnym w aplikacji wymaganej przez Przepisy. Będziemy zawsze przetwarzać takie informacje na podstawie zgody użytkownika.

Użytkownikowi przysługują następujące prawa ("Prawa ARCO"):

 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)
 • 9 (Prawo do sprzeciwu)

Użytkownik ma również prawo do ograniczenia lub odwołania w dowolnym momencie zgody udzielonej na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo. Aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw ARCO, odwołać swoją zgodę lub złożyć jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące przetwarzania swoich Danych Osobowych, użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem: dpo@euronetworlwide.com, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji 15.

Odpowiemy użytkownikowi nie później niż w ciągu 20 dni od daty otrzymania wniosku, a odpowiedź wejdzie w życie nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od powiadomienia użytkownika o odpowiedzi.

12.6 Zawiadomienie dla mieszkańców Chile

Zgodnie z Prawem użytkownikowi przysługują następujące prawa ("Prawa ARCO"):

 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)
 • 9 (Prawo do sprzeciwu)

Użytkownik ma również prawo do odwołania w dowolnym momencie zgody udzielonej na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie, w jakim zezwala na to prawo. Aby skorzystać z praw ARCO lub prawa do cofnięcia zgody lub zadać pytanie lub złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem po@euronetworlwide.com, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji 15.

Niniejszym informuje się użytkownika, że dostępne są opcje ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy lub ujawniamy jego Dane osobowe w celu określonego leczenia.

Od dnia otrzymania zgłoszenia odpowiemy na nie w ciągu maksymalnie 2 dni.

12.7 Zawiadomienie dla rezydentów Malezji

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 2010 r. ("RODO") klienci mogą przekazywać nam swoje dane osobowe w dowolnym celu określonym w sekcji 1 niniejszej Informacji o polityce prywatności. Jeśli będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w jakimkolwiek dodatkowym celu, uprzednio poinformujemy o tym użytkownika lub poprosimy go o wyraźną zgodę.

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z praw określonych w punkcie 15. Użytkownik może również wycofać swoją zgodę, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub do świadczenia jakichkolwiek Usług. Użytkownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu danych, jeśli uzna, że takie przetwarzanie może wyrządzić mu jakąkolwiek szkodę.

Począwszy od dnia otrzymania wniosku, odpowiemy na niego w ciągu maksymalnie 21 dni.

Zgodnie z warunkami RODO, Ria ma prawo do pobrania opłaty za rozpatrzenie każdego wniosku o dostęp do danych.

12.8 Informacja dla mieszkańców Nowej Zelandii

Wszystkim mieszkańcom Nowej Zelandii przysługują następujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • 1 (Prawo do informacji)
 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)
 • 7 (Prawo do ograniczenia przetwarzania)

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, użytkownik musi przestrzegać obowiązków określonych w sekcji 15 niniejszej Informacji o polityce prywatności.

Od dnia otrzymania zgłoszenia odpowiemy na nie w ciągu maksymalnie 20 dni.

12.9 Informacje dla mieszkańców Australii

Wszystkim mieszkańcom Australii przysługują następujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • 1 (Prawo do informacji)
 • 2 (Prawo dostępu)
 • 3 (Prawo do poprawiania nieścisłości)
 • 4 (Prawo do usunięcia)
 • 7 (Prawo do ograniczenia przetwarzania)

Użytkownik może również poprosić nas o wyjaśnienie naszych zasad i praktyk dotyczących danych zgodnie z obowiązującym prawem.

Począwszy od dnia, w którym otrzymamy Twoje żądanie, odpowiemy na nie w ciągu maksymalnie 30 dni.

Przetwarzając dane osobowe użytkownika, musimy udostępniać jego dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:

Rodzaje danych Cel Podstawa prawna Odbiorca

Dane identyfikacyjne

Świadczenie Usług dopasowywania tożsamości, które pomagają weryfikować i chronić tożsamość użytkownika

Zgoda

Rząd Australii - Departament Spraw Wewnętrznych

12.10 Zawiadomienie dla rezydentów Indii

Wszystkim mieszkańcom Indii przysługują prawa wymienione w sekcji 15 dotyczące przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać, że aby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw, należy postępować zgodnie z instrukcjami określonymi w sekcji 15.

Użytkownik może skorzystać z prawa do przenoszenia danych oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wywołującemu skutki prawne, takiemu jak profilowanie, jeśli takie profilowanie nie jest konieczne do świadczenia użytkownikowi jakichkolwiek naszych Usług.

Począwszy od dnia, w którym otrzymamy Twoje żądanie, odpowiemy na nie w ciągu maksymalnie 30 dni.

13. Nasze firmy według usług

Administratorem danych jest Ria reprezentowana przez poniższe firmy, w zależności od kraju i usługi:

13.1 Usługi przekazów pieniężnych

Kraj Firma do kontaktu (administrator danych) Dane kontaktowe

Wielka Brytania

Euronet Payment Services Ltd.

Część 7 piętro, North Block, 55 Baker Street, Londyn, Wielka Brytania, W1U 7EU

Europa (cyfrowe i mobilne)

Ria Litwa UA

Ukmergės g. 126, LT-08100, Wilno, Litwa

Europejscy agenci

Instytucja płatnicza Ria EP SAU

Calle CantabRia 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madryt España

Polska

Euronet Polska Sp. zo.o

Ul. Inflancka 4c, Warszawa, Polska 00-189

Szwajcaria

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Zurych, Szwajcaria 8005

Stany Zjednoczone

Dandelion Payments, Inc.

7000 Village Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, USA

Portoryko

Ria Financial Services Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918

Kanada

Ria Telecommunications of Canada Inc

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Kanada

Meksyk

Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V.

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México C.P. 76147

Chile

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina No. 1502 Santiago, Chile

Argentyna

EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera

Place de Cornavin 14 - 16, Genewa - 1201

Turcja

Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. Nr: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL MERSİS No: 0735085750500016

Malezja

IME M SDN BHD

Unit 38-02 Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malezja

Singapur

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152 Beach Road #19-01/02, Gateway East, Singapur 189721

Filipiny

Ria Money Transfer, INC.

38. piętro, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filipiny

Australia

Ria Money Transfer, INC.

Level 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

Nowa Zelandia

Ria Money Transfer, INC.

Level 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland, 1010, Nowa Zelandia

13.2 Sklepy Ria i usługi wymiany walut.

Kraj Firma do kontaktu (administrator danych) Dane kontaktowe

Włochy

Ria Italia S.r.l. unipersonale

Via Francesco Benaglia, n. 13 - Roma, 00153

Szwajcaria

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 - 16, Genewa - 1201 *** Adres siedziby spółki: Langstrasse 192, 8005 Zurych

Francja

Ria France S.A.S

Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bruxelles

Belgia

Ria Envia Belgium SPRL

ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa

Niemcy

Ria Deutschland GmbH

Friedrichstr. 200 10117 Berlin

Szwecja

Ria Financial Services Sweden AB

Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna

Norwegia

Ria Financial Services Norway AS

Skippergata 33, 0186 Oslo

Dania

Ria Financial Services Denmark ApS

Nørre Voldgade 21, 1358 København K

Użytkownik może zawsze złożyć wniosek do naszego inspektora ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: dpo@euronetworldwide.com.

Jak mogę skontaktować się z firmą w sprawie moich danych? Aby złożyć wniosek lub skonsultować się, możesz: