Privacyverklaring voor professionele partners

September 2023

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) legt uit hoe wij uw persoonsgegevens (“Persoonlijke gegevens”) verwerken terwijl u onze website of mobiele applicatie (“Website/App”) bezoekt en wanneer u solliciteert of agent wordt van Ria en/of communiceer met ons als een professionele partner ("Professionele partner ").

We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen en de website/app te controleren op updates. Updates van deze privacyverklaring zullen op onze website/app worden gepubliceerd en door met ons zaken te blijven doen, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en eventuele toekomstige wijzigingen.

Waar de lokale wetgeving vereist dat er aanvullende details worden opgenomen in deze Privacyverklaring, is dergelijke informatie opgenomen in de sectie Regionale Privacykennisgevingen hieronder.

Wie zijn we?

Wij zijn RIA, onderdeel van de Euronet Group van bedrijven.

Al onze contactgegevens vind je hier.

Welk type Persoonsgegevens wordt verzameld?

We verzamelen alleen de Persoonsgegevens die nodig zijn om u de Dienst te verlenen en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Waarom verzamelen we Persoonsgegevens?

We verzamelen Persoonsgegevens voor specifieke contractuele en wettelijke doeleinden.

Met uw toestemming verzamelen wij ook gegevens voor andere doeleinden.

Hoe lang bewaart RIA Persoonsgegevens?

We bewaren Persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Met wie delen wij Persoonsgegevens?

We delen Persoonsgegevens met andere Euronet Group-bedrijven, juridische autoriteiten en partners waar nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten of contractuele verplichtingen.

Waar slaat RIA Persoonsgegevens op?

We bewaren Persoonsgegevens op veilige locaties met strikte veiligheidsmaatregelen.

Als we moeten overstappen
Persoonsgegevens naar andere locaties brengen, nemen wij alle nodige maatregelen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en een passend beveiligingsniveau te waarborgen.

Wat zijn uw rechten op Persoonsgegevens?

Afhankelijk van waar u woont, hebt u mogelijk rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving. Een beschrijving van algemene rechten op Persoonsgegevens vindt u in sectie 15 hieronder. Om een verzoek in te dienen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via dpo@euronetworldwide.com of per telefoon (lokale telefoonnummers zijn hier beschikbaar).

Intern beroepsprocedure:

Als u van ons bericht ontvangt dat uw verzoek om rechten op Persoonsgegevens is geweigerd, kunt u binnen een redelijke termijn na ontvangst van het bericht in beroep gaan tegen de weigering door een e-mail te sturen naar dpo@euronetworldwide.com.

1. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij, hoe verzamelen wij deze en waarom?

De categorieën, bronnen en reden voor het verzamelen van Persoonsgegevens worden hieronder vermeld. Wanneer het verzamelen van Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. RIA "verkoopt" of "deelt" geen Persoonsgegevens, zoals deze termen zijn gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving. We bewaren Persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is om de Diensten te leveren en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via dpo@euronetworldwide.com

Identificatiegegevens of identificatiegegevens

De Persoonsgegevens die we van u verzamelen, kunnen naam, e-mail, telefoon- en/of faxnummers, woon- en/of zakelijk adres en andere contactgegevens (“Contactgegevens”), titel, geboortedatum, geslacht, afbeeldingen, video’s of handtekening.

Waar nodig worden Identificatiegegevens alleen gebruikt voor de beschreven doeleinden.

Contractuele verplichting

De reden om uw gegevens te verwerken Legale basis

Levering van Diensten

Vertegenwoordigen van het bedrijf in zaken van wettelijke vereisten (contracten, onderhandelingen)

Contractuele verplichting

Ondersteuning bieden aan operaties

Gerechtvaardigd belang

Uw deelname aan evenementen of weggeefacties: u wilt mogelijk deelnemen aan door ons georganiseerde evenementen of aan een specifieke weggeefactie.

Toestemming

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bijhouden van gegevens, houden we correspondentie bij, inclusief e-mails, faxen en elke vorm van elektronische communicatie, samen met eventuele gegevens over het account van de klant. We bewaren ook klantenservicebrieven en andere communicatie tussen ons en elk bedrijf van de Euronet Group, evenals onze partners en leveranciers.

Wettelijke verplichting

Om uw account(s) te beheren (dwz: registratie-, administratie-, onderhouds- en serviceaccounts).

Contractuele verplichting

Om advertenties en marketing te bieden.

Toestemming
Contractuele verplichting

Strafblad

Gerechtvaardigd belang

Financiële details en professionele of werkgerelateerde informatie

We verzamelen uw persoonlijke financiële gegevens wanneer u zich registreert om onze Services te gebruiken. We verzamelen financiële gegevens zoals bankrekeninggegevens, financiële overzichten, reden voor overboeking, beroep (professionele of werkgerelateerde informatie) of andere documentatie om de bron van fondsen die u wilt overboeken aan te tonen (vergelijkbaar met salarisstroken), om u met onze Diensten.

De reden om uw gegevens te verwerken Legale basis

Levering/uitvoering van diensten

Contractuele verplichting

Anti-witwassen van geld

Wettelijke verplichting

Antiterrorismefinanciering en criminele activiteiten

Wettelijke verplichting

Om de account(s) van de klant te beheren

Contractuele verplichting

Levering/uitvoering van diensten

Contractuele verplichting

Gedrags- en technische informatie

IP-adres, internet of ander vergelijkbaar netwerk, browse- of zoekactiviteit, gedragsinformatie (om te begrijpen hoe u zich gedraagt tijdens het gebruik van onze producten en diensten), browsertype en -versie, tijdzone-instelling, schermresolutie-instellingen, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform.

Bekijk ons Cookiebeleid

Doel voor verwerkingLegale basis

Om analyses uit te voeren om het gebruik van onze website en diensten te meten, inclusief het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd doorgebracht op de website/app, bekeken pagina's, pagina-interactiegegevens (zoals scrollen, klikken en muisaanwijzers), enz., en om de inhoud die we u aanbieden te verbeteren.

Gerechtvaardigd belang

Om activiteiten te ondernemen om de kwaliteit van de Service te verifiëren of te behouden, en om de Service te verbeteren, te upgraden of te verbeteren, inclusief het beheer van de Website/App en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden .

Toestemming
Gerechtvaardigd belang

Om de veiligheid en beveiliging van onze website/app te helpen waarborgen.

Toestemming
Gerechtvaardigd belang

Om advertenties en marketing aan te bieden, inclusief het meten van de impact van onze e-mails.

Toestemming

Audio- en videobewaking

Beeld-, video- en audio-/spraakopname.

Doel voor verwerking Legale basis

Om de veiligheid van onze Diensten te behouden, kunnen we CCTV gebruiken om de veiligheid van de klant in onze winkels of kantoren te waarborgen.

Gerechtvaardigd belang

De van u verzamelde Persoonsgegevens kunnen variëren afhankelijk van het land waarin onze Diensten worden aangeboden. Mogelijk zijn niet alle hierboven beschreven gegevenscategorieën op u van toepassing. Als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via dpo@euronetworldwide.com

Niet-identificeerbare gegevens

Waar mogelijk gebruiken we gegevens waarvan u niet direct kunt worden geïdentificeerd (zoals anonieme demografische en gebruiksgegevens) in plaats van Persoonsgegevens ("niet-identificeerbare gegevens"). Deze niet-identificeerbare gegevens kunnen zonder verdere kennisgeving aan u worden gebruikt om onze interne processen of levering van diensten te verbeteren.

We kunnen geaggregeerde gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder het analyseren, evalueren en verbeteren van onze Services.

Apparaatfuncties

Bij gebruik van de app hebben we mogelijk toegang nodig tot bepaalde extra informatie en functies van uw apparaat, zoals uw contactenlijst. Voordat wij toegang krijgen tot dergelijke informatie, zullen wij uw toestemming vragen. Alle gegevens die worden verkregen door gebruik te maken van deze apparaatfuncties worden alleen op uw apparaat opgeslagen, nooit op onze server of elders.

2. Juistheid van Persoonsgegevens

We doen er alles aan om uw Persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date te houden. We nemen redelijke maatregelen om de juistheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen door ervoor te zorgen dat de meest recente Persoonsgegevens die we hebben ontvangen nauwkeurig worden geregistreerd en wanneer dit nodig wordt geacht, voeren we periodieke controles uit en verzoeken we u uw Persoonsgegevens bij te werken. Van tijd tot tijd kunnen we u een e-mail sturen waarin u wordt gevraagd uw Persoonsgegevens te bevestigen en/of bij te werken. Deze communicatie is gebaseerd op ons legitieme belang en onze wettelijke verplichting om nauwkeurige en actuele informatie bij te houden.

Als u merkt dat uw Persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u een correctie aanvragen of uw informatie bijwerken door een e-mail te sturen naar dpo@euronetworldwide.com.

3. Gerechtvaardigd belang

Wanneer we uw Persoonsgegevens gebruiken om onze legitieme belangen na te streven, zullen we er alles aan doen om onze belangen af te stemmen op die van u, zodat uw Persoonsgegevens alleen worden gebruikt zoals toegestaan door de relevante wetgeving, of wanneer dit geen nadelige invloed heeft op uw rechten. Op verzoek kunnen klanten informatie vragen over elke verwerking op basis van legitiem belang.

4. Hoe lang bewaart Ria Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de gevraagde Diensten te leveren en om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. De bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de van toepassing zijnde eisen en verplichtingen, waaronder kunnen vallen:

 • Wettelijke en regelgevende vereisten: uw persoonlijke gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om te voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen, inclusief maar niet beperkt tot commerciële, fiscale en antiwitwaswetten en -regelgeving. Hoewel we uw persoonlijke gegevens alleen opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zullen uw persoonlijke gegevens zodanig worden beperkt dat ze niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Hoewel beperkt, zal alleen wanneer nodig toegang worden verkregen tot uw Persoonsgegevens. Telkens wanneer we een verzoek tot verwijdering ontvangen, bewaren we uw persoonlijke gegevens ook in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.
 • Klantenservice en contractuele relatie (administratie van klantenrelatie, klachtenafhandeling, enz.): Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang u onze klant blijft. Zodra we onze contractuele relatie als beëindigd beschouwen, zullen we doorgaan met het beperken van uw gegevens om deze alleen beschikbaar te maken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals hierboven vermeld.
 • Marketing: we zullen uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden verwerken zolang u ons niet hebt gevraagd om u af te melden, in overeenstemming met sectie 11 van deze privacyverklaring of totdat we ons ervan bewust worden dat u niet langer geïnteresseerd bent of dat uw gegevens niet nauwkeurig.

5. Deelt Ria mijn persoonsgegevens met derden?

Euronet Groep

Soorten Persoonsgegevens Doel Legale basis

Identificatiegegevens
Camera bewaking
Financiële gegevens
Gedrags- en technische gegevens

Wij maken uw Persoonsgegevens bekend aan Euronet en aan Euronet Group gelieerde ondernemingen voor de dagelijkse zakelijke doeleinden van onze gelieerde ondernemingen en om te voldoen aan groepsverplichtingen.

Als gevolg van een verkoop, overname, fusie of reorganisatie waarbij Euronet, een bedrijf binnen de Euronet Group of een van hun respectievelijke activa betrokken is, kunnen we Persoonsgegevens van klanten overdragen aan een derde partij. Daarbij zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat hun informatie adequaat wordt beschermd.

Uw Persoonsgegevens worden ook openbaar gemaakt om u klantenservice te kunnen bieden, ongeacht wanneer u onze hulp nodig heeft. Om toegang te bieden tot onze 24/7 klantenservice, moeten we uw Persoonsgegevens delen met de aan de Groep gelieerde ondernemingen.

Wettelijke verplichting
Contractuele verplichting

Externe dienstverleners*

Soorten Persoonsgegevens Doel Legale basis

Identificatiegegevens
Biometrische gegevens
Financiële gegevens

Aan aanbieders van gegevensanalyse en ID-verificatie om nalevingsverificatie (e-KYC) en fraudepreventiediensten uit te voeren.

Wettelijke verplichting
Toestemming

Contact details
Gedrags- en technische gegevens

Aan adverteerders of advertentienetwerken en social media bedrijven om geplaatste advertenties in digitale diensten te personaliseren en aan te passen aan de voorkeuren van consumenten.

Toestemming
Contractuele verplichting

*De juridische betekenis en de lijst van "externe dienstverleners" kan variëren afhankelijk van het land waar u zich bevindt. Voor aanvullende informatie over welke providers toegang hebben en waarom zij toegang hebben tot uw Persoonsgegevens, kunt u ons bereiken op dpo@euronetworldwide.com.

Wettelijke en regelgevende instanties

Soorten Persoonsgegevens Doel Legale basis

Identificatiegegevens
Camera bewaking
Financiële gegevens

Het is mogelijk dat we uw Persoonsgegevens moeten vrijgeven op verzoek van een wettelijke autoriteit. We kunnen uw Persoonsgegevens delen met wettelijke autoriteiten om onze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst of afspraak die we met u hebben te handhaven of toe te passen.

Wettelijke verplichting
Contractuele verplichting

Strategische partners

Soorten Persoonsgegevens Doel Legale basis

Identificatiegegevens
Transactiegegevens
Financiële gegevens

We zullen uw Persoonsgegevens indien nodig delen met strategische partners om u onze Diensten te kunnen leveren.

Wettelijke verplichting

Professionele Partners

Soorten Persoonsgegevens Doel Legale basis

Identificatiegegevens
Camera bewaking
Transactiegegevens
Financiële gegevens

We zullen uw Persoonsgegevens delen met adviseurs, advocaten, consultants, auditors of accountants om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze Diensten en onze contractuele verplichtingen en best practices te leveren.

Gerechtvaardigd belang

6. Minderjarigen

We leveren geen Diensten rechtstreeks aan kinderen onder de 18 jaar en we verzamelen niet proactief hun persoonlijke gegevens. Als u jonger bent dan 18, maak dan geen gebruik van de Website/App of Aanbiedingen en deel geen Persoonsgegevens met ons. Als u verneemt dat iemand jonger dan 18 jaar ons op onwettige wijze Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via dpo@euronetworldwide.com.

7. Gegevensbeveiliging

We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en hebben commercieel redelijke en passende veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de informatie die u ons hebt toevertrouwd te voorkomen. Bij RIA zullen we er altijd naar streven om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beschermd, in overeenstemming met internationale best practices. We handhaven deze toewijding aan gegevensbeveiliging door passende fysieke, elektronische en bestuurlijke maatregelen te nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen en te beveiligen.

Om onze systemen te beschermen tegen illegale toegang, gebruiken we veilige, geavanceerde fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen die voortdurend worden verbeterd om het hoogste beveiligingsniveau te garanderen in overeenstemming met internationale best practices en kostenefficiëntie. Alle Persoonsgegevens worden bewaard op een veilige locatie die wordt beschermd door firewalls en andere geavanceerde beveiligingsmechanismen met beperkte administratieve toegang.

Personeel dat toegang heeft tot uw Persoonsgegevens, evenals de verwerkingsactiviteiten rond uw Persoonsgegevens, is contractueel verplicht om uw gegevens privé te houden en zich te houden aan het Privacybeleid dat we in onze organisatie hebben geïmplementeerd.

We streven naar de hoogste standaard van gegevensbescherming door industriestandaard maatregelen te nemen om uw privacy te beschermen.

8. Marketing en reclame

Externe adverteerders bieden advertenties die worden weergegeven op onze website, onze app of elders in onze services. Externe adverteerders hebben geen toegang tot de informatie die onze klanten ons rechtstreeks hebben gegeven. Meestal vertrouwen adverteerders op cookies of een ander web-/app-gebaseerd mechanisme om te beoordelen welke advertenties voor u interessant kunnen zijn. We plaatsen geen "Targeting-cookies" of schakelen "Targeting" en "Locatie" niet in op uw systeem zonder uw toestemming.

Als u uw toestemming hebt gegeven door Targetingcookies op de Website te accepteren of Targeting op de App in te schakelen, kunnen we hiervoor derden gebruiken (functies voor remarketing en vergelijkbare doelgroepen). U kunt zich afmelden voor advertenties door uw cookie-instellingen hier aan te passen.

Derden zijn niet gebonden aan onze Privacyverklaring. Om het privacybeleid van hun kennisgevingen te begrijpen, moet u de website van derden bezoeken. U kunt alle derde partijen die cookies kunnen gebruiken voor targeting vinden in ons Cookiebeleid.

We kunnen van tijd tot tijd contact met u opnemen (per e-mail, sms, brief of telefoon indien nodig en volgens uw specifieke instructies) en wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven om gerichte marketing over onze Diensten en/of onze producten te bieden.

Waarom zou u elektronische communicatie ontvangen?

Afhankelijk van het land waarin u zich bevindt, ontvangt u marketingcommunicatie als u ons toestemming heeft gegeven om uw Persoonsgegevens voor die doeleinden te verwerken. Dat betekent dat u zich heeft aangemeld tijdens het registratieproces of op enig moment in het instellingengedeelte van uw profiel.

We kunnen u ook elektronische communicatie sturen voor marketingdoeleinden wanneer u een contractuele verplichting met ons hebt, dat wil zeggen wanneer u momenteel onze Diensten gebruikt of wanneer u niet uitdrukkelijk hebt verzocht om dergelijke marketingcommunicatie niet te ontvangen.

U wordt altijd op de hoogte gehouden en wij zullen ervoor zorgen dat u tijdens het gebruik van onze Diensten of zelfs tijdens het registratieproces over alle nodige informatie beschikt, zodat u zich ervan bewust bent dat uw Persoonsgegevens voor dat specifieke doel kunnen worden gebruikt en u tijdens het registratieproces of tijdens het gebruik van onze Diensten de gelegenheid krijgen om uitdrukkelijk te zeggen dat u niet geïnteresseerd bent in het ontvangen van dergelijke marketingcommunicatie. In deze gevallen zullen we u van onze lijst verwijderen en ontvangt u geen updates die voor u van belang kunnen zijn met betrekking tot onze Diensten en producten. U kunt zich op elk moment weer aanmelden.

Hoe kunt u zich afmelden?

U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een van de volgende mechanismen te gebruiken:

 • Ga naar uw profiel en werk uw marketingvoorkeuren bij.
 • Gebruik de afmeldingslink die u in al onze communicatie ontvangt.
 • Door een e-mail te sturen naar dpo@euronetworldwide.com.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en/of marketingcommunicatie wilt ontvangen, kunt u ook een e-mail sturen naar dpo@euronetworldwide.com.

9. Beschrijving van rechten op persoonsgegevens

Afhankelijk van waar u woont, kunnen uw Persoonsgegevensrechten onder de toepasselijke wetgeving het volgende omvatten:

 1. Recht om te weten: het recht om te weten welke Persoonsgegevens worden verzameld, verkocht of gedeeld en aan wie.
 2. Recht op toegang: het recht om toegang te vragen tot een kopie van uw Persoonsgegevens.
 3. Recht op correctie van onjuistheden: het recht om correctie van onjuistheden in uw Persoonsgegevens te vragen.
 4. Recht op verwijdering: het recht om verwijdering van uw Persoonsgegevens te vragen indien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Opt-out rechten:
  1. Het recht om af te zien van de verwerking van Persoonsgegevens voor gerichte advertenties.
  2. Het recht om af te zien van de verwerking van Gevoelige Persoonsgegevens.
  3. Het recht om af te zien van de verwerking van persoonsgegevens voor profilering ter bevordering van beslissingen die juridische of vergelijkbare significante gevolgen hebben voor de Betrokkene.
 6. Het recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke gegevens te beperken tot specifiek toegestane doeleinden.
 7. Recht om de verwerking te beperken: het recht om de verwerking te beperken wanneer bepaalde voorwaarden van toepassing zijn.
 8. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: het recht om Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en het recht om de Persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 9. Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens (dwz voor direct marketing doeleinden).
 10. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming: het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische of vergelijkbare significante gevolgen heeft voor het individu.
 11. Recht op geen vergelding: een bedrijf mag een individu niet discrimineren voor het uitoefenen van zijn rechten op persoonsgegevens.

We zullen zo snel mogelijk en binnen de in de toepasselijke wetgeving vermelde termijn op uw verzoek reageren.

Raadpleeg voor toepasselijke rechten het gedeelte Regionale privacyverklaring hieronder. Om uw rechten uit te oefenen, moet u een e-mail sturen naar dpo@euronetworldwide.com. Om uw privacy te helpen beschermen en de veiligheid te behouden, zullen we de nodige stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren en kunnen we u vragen om andere details te verstrekken voordat we u toegang verlenen tot uw Persoonsgegevens of een wijziging van Persoonsgegevens initiëren. Als we, indien vereist, geen kopie van uw identiteitsbewijs of enig rechtsgeldig document hebben dat uw identiteit bewijst, kunnen we uw verzoek niet beantwoorden.

Houd er rekening mee dat sommige rechten mogelijk niet afdwingbaar zijn vanwege zakelijke behoeften of wettelijke verplichtingen tijdens het leveren van de Service. Uw rechten kunnen beperkt zijn om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen, zoals antiwitwas-, contractuele en nalevingsverplichtingen. Desalniettemin zal er altijd op u worden gereageerd wanneer u een van de hierboven vermelde rechten uitoefent en/of eventuele aanvullende rechten die u heeft, afhankelijk van uw rechtsgebied. Als uw recht niet kan worden gehandhaafd, krijgt u altijd een goede uitleg.

10. Privacy klachtenprocedure

Gegevenssubjecten hebben het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit of de rechtbanken als zij van mening zijn dat we onze verplichtingen uit hoofde van deze privacyverklaring of de toepasselijke wetgeving niet zijn nagekomen:

Ria behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en zal kennisgeving van dergelijke REGIONALE PRIVACYVERKLARINGENplaatsen

11. Kennisgeving aan consumenten in de Verenigde Staten

Deze kennisgeving wordt verstrekt aan consumenten en klanten in de Verenigde Staten (inclusief voormalige klanten) om te voldoen aan de vereisten van de federale Gramm-Leach-Bliley Act ("GLBA"), waar van toepassing, met betrekking tot het verzamelen, openbaar maken en beschermen van "niet-openbare persoonlijke informatie” (“NPI”) zoals gedefinieerd door de GLBA. Voor de doeleinden van deze Kennisgeving betekent NPI persoonlijk identificeerbare informatie over een individu die door RIA wordt verzameld als een financiële instelling onder de GLBA in verband met het leveren van een financieel product of dienst door RIA, tenzij de informatie rechtmatig openbaar is gemaakt. NPI verzameld door RIA kan het volgende omvatten:

 • informatie die een individu aan RIA geeft om een financieel product of een financiële dienst te krijgen.
 • informatie die RIA verkrijgt over een persoon uit een transactie waarbij financiële producten of diensten van RIA betrokken zijn (dwz het feit dat de persoon een klant/consument is van RIA, rekeningnummers, enz.); of

De categorieën NPI die door RIA kunnen worden verzameld, staan vermeld in sectie 1 van deze Privacyverklaring.

De categorieën van NPI die door RIA kunnen worden bekendgemaakt, staan vermeld in sectie 9 van deze Privacyverklaring.

De categorieën gelieerde ondernemingen en niet-gelieerde derden aan wie NPI wordt bekendgemaakt of kan worden bekendgemaakt in deze privacyverklaring. Wanneer RIA NPI openbaar maakt aan niet-gelieerde derden overeenkomstig de uitzonderingen onder de GLBA, worden al deze openbaarmakingen gedaan zoals toegestaan door de wet. Een “niet-gelieerde derde partij” is elke persoon behalve een gelieerde onderneming van een financiële instelling of een persoon die gezamenlijk in dienst is van een financiële instelling en een bedrijf dat geen gelieerde onderneming van de instelling is.

De categorieën informatie die openbaar worden gemaakt en aan wie onder de gezamenlijke marketing-/serviceprovideruitzondering van de privacyregel worden vermeld in deze privacyverklaring.

Als NPI kan worden bekendgemaakt aan niet-gelieerde derden en die openbaarmaking niet valt onder een van de uitzonderingen van de privacyregel onder de GLBA, hebben consumenten en klanten het recht om zich af te melden voor deze openbaarmakingen en zal een opt-outmechanisme worden verstrekt aan de consument of klant.

Kennisgeving van het delen van informatie door RIA tussen Euronet Group en zijn gelieerde ondernemingen wordt verstrekt in sectie 9 van deze Privacykennisgeving in overeenstemming met de Fair Credit Reporting Act.

Het beleid en de praktijken van RIA met betrekking tot het beschermen van de vertrouwelijkheid en veiligheid van NPI zijn uiteengezet in deze privacyverklaring.

Consumenten in Californië

In overeenstemming met de California Consumer Privacy Act kunnen inwoners van Californië de volgende rechten uitoefenen:

 • 1 (Recht om te weten)
 • 2 (Recht op toegang)
 • 3 (Recht om onjuistheden te corrigeren)
 • 4 (Recht op verwijdering)
 • 5 (Recht om af te zien van verkoop of delen van persoonlijke gegevens voor cross-contextuele gedragsadvertentiedoeleinden)
 • 6 (Recht om het gebruik en openbaarmaking van gevoelige persoonlijke gegevens te beperken tot specifiek toegestane doeleinden)
 • 11 (Recht op geen vergelding na opt-out of uitoefening van andere rechten)

12. Kennisgeving aan inwoners van Europa (EER).

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en naast de rechten vermeld in sectie 15 hierboven, kunnen alle inwoners van de Economische Europese Ruimte (EER) de volgende rechten uitoefenen:

 • 2 (Recht op toegang)
 • 3 (Recht om onjuistheden te corrigeren)
 • 4 (Recht op verwijdering)
 • 7 (Recht om verwerking te beperken)
 • 8 (Recht op gegevensoverdraagbaarheid)
 • 9 (Recht van bezwaar)
 • 10 (Rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming)

Om een van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, moet u voldoen aan de verplichtingen die zijn uiteengezet in artikel 15 van deze Privacyverklaring.

Vanaf de dag dat wij uw verzoek ontvangen, zullen wij u binnen maximaal 30 dagen antwoorden, tenzij om verlenging wordt verzocht.

Tijdens het verwerken van uw Persoonsgegevens moeten we uw Persoonsgegevens delen volgens het volgende:

Soorten gegevens Doel Legale basis Ontvanger

Identificatiegegevens
Financiële data
Transactiegegevens

Om de Dienst op de RIA-app te leveren

Wettelijke verplichting

Bank van Litouwen (Centrolink)

Identificatiegegevens
Financiële data
Transactiegegevens

Om de Dienst op de RIA-app te leveren

Wettelijke verplichting

PLAIS

Identificatiegegevens
Financiële data
Transactiegegevens

Om de Dienst op de RIA-app te leveren

Wettelijke verplichting

SERC

13. Kennisgeving voor inwoners van het VK

In overeenstemming met de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming (VK AVG) en de Data Protection Act 2018 kunnen alle inwoners van het VK de volgende rechten uitoefenen:

 • 1 (Recht op toegang)
 • 3 (Recht om onjuistheden te corrigeren)
 • 4 (Recht op verwijdering)
 • 7 (Recht om verwerking te beperken)
 • 8 (Recht op gegevensoverdraagbaarheid)
 • 9 (Recht van bezwaar)
 • 10 (Rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming)

Om een van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, moet u voldoen aan de verplichtingen die zijn uiteengezet in artikel 15 van deze Privacyverklaring.

14. Kennisgeving voor Argentijnse ingezetenen

In overeenstemming met de wet Ley de Protección de Datos Personales 25.326, hebt u de volgende rechten, volgens de definities hierboven vermeld in sectie 15:

 • 2 (Recht op toegang)
 • 3 (Recht om onjuistheden te corrigeren)
 • 4 (Recht op verwijdering)

Om uw Rechten of uw recht op herroeping uit te oefenen of om enige twijfel of klacht te uiten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via dpo@euronetworldwide.com volgens de instructies in Sectie 15.

U wordt hierbij geïnformeerd dat er opties voor u beschikbaar zijn om de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken of vrijgeven voor een specifieke behandeling te beperken.

Vanaf de dag dat we uw verzoek ontvangen, zullen we binnen maximaal 5 dagen (voor verzoeken met betrekking tot het verwijderen en bijwerken van uw Persoonsgegevens) of binnen maximaal 10 dagen (voor verzoeken met betrekking tot toegang tot uw Persoonsgegevens) op u reageren ).

15. Kennisgeving aan inwoners van Mexico

Ria México, met vestigingsplaats voor het horen en ontvangen van meldingen voor privacy- en persoonsgegevensbeschermingsdoeleinden zoals aangegeven in sectie 27, en in overeenstemming met de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (de "Mexicaanse wet"), haar voorschriften, en Richtlijnen, stelt deze Privacyverklaring voorafgaand aan het verzamelen van Persoonsgegevens ter beschikking van haar gebruikers of potentiële gebruikers in hun hoedanigheid van betrokkene, in strikte overeenstemming met de principes van wettigheid, toestemming, informatie, kwaliteit, doel, loyaliteit, evenredigheid en verantwoordelijkheid vereist door de Mexicaanse wet.

Met het oog op het leveren van de diensten in haar hoedanigheid van geldzender in de zin van artikel 81-A Bis van Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, zal Ria México Persoonsgegevens verzamelen, indien van toepassing, in overeenstemming met de rechtsgrondslagen vermeld in Sectie 1, en in verband met de volgende doeleinden:

 • Controleer of de persoonlijke gegevens in de stemgegevens die aan Ria México zijn verstrekt, overeenkomen met die in het register van het Instituto Nacional Electoral.
 • Controleer of de CURP-gegevens die aan Ria México zijn verstrekt, overeenkomen met de gegevens die zijn geregistreerd in het Registro Nacional de Población.

Bovendien, en indien nodig, om te voldoen aan de artikelen 4 en 4 Bis van de Algemene Bepalingen waarnaar wordt verwezen in artikel 95 bis van de Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito die van toepassing is op geldtransmitters waarnaar wordt verwezen in artikel 81-A Bis van dezelfde wet (de "Bepalingen"), is Ria México wettelijk verplicht om informatie te verkrijgen over uw geolocatie, evenals opnames van uw stem en gezichtsopname om haar gebruikers of potentiële gebruikers op een niet-face-to-face manier te identificeren, en om andere relevante gegevens te verkrijgen die in detail zullen worden toegelicht in het specifieke formulier dat beschikbaar is in de toepassing vereist door de Bepalingen. We zullen dergelijke informatie altijd verwerken op basis van uw toestemming.

U hebt de volgende rechten (de "ARCO-rechten"):

 • 2 (Recht op toegang)
 • 3 (Recht om onjuistheden te corrigeren)
 • 4 (Recht op verwijdering)
 • 9 (Recht van bezwaar)

Evenzo hebt u ook het recht om op elk moment de verleende toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of in te trekken, voor zover toegestaan door de wet. Om uw ARCO-rechten uit te oefenen, om uw toestemming in te trekken of om vragen of klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via: dpo@euronetworldwide.com volgens de instructies in sectie 15.

We zullen uiterlijk 20 dagen na ontvangst van uw verzoek op u reageren en het zal uiterlijk 15 werkdagen nadat we u op de hoogte hebben gesteld van ons antwoord van kracht worden.

16. Kennisgeving aan inwoners van Chili

In overeenstemming met de wet hebt u de volgende rechten (de "ARCO-rechten"):

 • 2 (Recht op toegang)
 • 3 (Recht om onjuistheden te corrigeren)
 • 4 (Recht op verwijdering)
 • 9 (Recht van bezwaar)

Evenzo hebt u het recht om op elk moment de verleende toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken, voor zover de Wet dit toestaat. Om uw ARCO-rechten of uw recht op herroeping uit te oefenen of om vragen of klachten te stellen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via dpo@euronetworldwide.com volgens de instructies in Sectie 15.

U wordt hierbij geïnformeerd dat er opties voor u beschikbaar zijn om de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken of vrijgeven voor een specifieke behandeling te beperken.

Vanaf de dag dat we uw verzoek ontvangen, zullen we u binnen maximaal 2 dagen antwoorden.

17. Kennisgeving aan inwoners van Maleisië

In overeenstemming met de Personal Data Protection Act 2010 (de "PDPA"), kunnen klanten ons hun persoonlijke gegevens verstrekken voor elk van de doeleinden die zijn vastgelegd in sectie 1 van deze privacyverklaring. Als we uw Persoonsgegevens voor een ander doel zouden verwerken, zullen we u hiervan vooraf op de hoogte stellen of om uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

U kunt op elk moment de rechten uitoefenen die zijn uiteengezet in sectie 15. U kunt ook uw toestemming intrekken, tenzij de verwerkingsactiviteit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om u een van onze Services te leveren. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking als u van mening bent dat een dergelijke verwerkingsactiviteit schade of leed voor uzelf kan veroorzaken.

Vanaf de dag dat we uw verzoek ontvangen, zullen we u binnen maximaal 21 dagen antwoorden.

In overeenstemming met de voorwaarden van de Wbp heeft RIA het recht om een vergoeding in rekening te brengen voor de verwerking van elk verzoek om toegang tot gegevens.

18. Kennisgeving aan inwoners van Nieuw-Zeeland

Voor alle inwoners van Nieuw-Zeeland zijn de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens de volgende:

 • 1 (Recht om te weten)
 • 2 (Recht op toegang)
 • 3 (Recht om onjuistheden te corrigeren)
 • 4 (Recht op verwijdering)
 • 7 (Recht om verwerking te beperken)

Om een van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, moet u voldoen aan de verplichtingen die zijn uiteengezet in artikel 15 van deze Privacyverklaring.

Vanaf de dag dat we uw verzoek ontvangen, zullen we u binnen maximaal 20 dagen antwoorden.

19. Kennisgeving aan inwoners van Australië

Voor alle inwoners van Australië zijn de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens de volgende:

 • 1 (Recht om te weten)
 • 2 (Recht op toegang)
 • 3 (Recht om onjuistheden te corrigeren)
 • 4 (Recht op verwijdering)
 • 7 (Recht om verwerking te beperken)

U kunt ons ook vragen ons gegevensbeleid en onze praktijken uit te leggen volgens de toepasselijke wetgeving.

Vanaf de dag dat we uw verzoek ontvangen, zullen we u binnen maximaal 30 dagen antwoorden.

Tijdens het verwerken van uw Persoonsgegevens moeten we uw Persoonsgegevens delen volgens het volgende:

20. Kennisgeving aan inwoners van India

Voor alle inwoners van India zijn de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens de rechten die worden vermeld in Sectie 15. Houd er rekening mee dat u voor de uitoefening van al uw rechten de instructies in Sectie 15 moet volgen.

U kunt uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming die juridische gevolgen heeft, zoals profilering, als dergelijke profilering niet nodig is om u onze Diensten te leveren.

Vanaf de dag dat we uw verzoek ontvangen, zullen we u binnen maximaal 30 dagen antwoorden.

21. Onze bedrijven per dienst

De verwerkingsverantwoordelijke is RIA, vertegenwoordigd door de onderstaande bedrijven, afhankelijk van het land en de service:

Diensten voor geldovermakingen

22. Onze bedrijven per dienst

De verwerkingsverantwoordelijke is Ria, vertegenwoordigd door de onderstaande bedrijven, afhankelijk van het land en de service:

U kunt altijd een verzoek indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dpo@euronetworldwide.com.

Land Bedrijf om contact op te nemen (verwerkingsverantwoordelijke) Contact details

Verenigd Koninkrijk

Euronet Payment Services Ltd.

Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, W1U 7EU

Europa (digitaal en mobiel)

Ria Litouwen UA

Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Litouwen

Europa agenten

Ria Betaalinstelling EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid Spanje

Polen

Euronet Polska Sp. dierentuin

Ul. Inflancka 4c, Warschau, Polen 00-189

Zwitserland

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Zürich, Zwitserland 8005

Verenigde Staten

Dandelion Payments, Inc.

7000 Village Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, VS

Puerto Rico

Ria financiële diensten Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918

Canada

Ria Telecommunicatie van Canada Inc

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Canada

Mexico

Ria México Payment Solutions, S. de RL de CV

gem. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México CP 76147

Chili

Ria Chili Servicios Financieros SPA

gem. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina nr. 1502 Santiago, Chili

Argentinië

EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera

Place de Cornavin 14 – 16, Genève - 1201

Kalkoen

Ria Turkije Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. Nr: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL MERSİS Nr: 0735085750500016

Maleisië

IME M SDN BHD

Unit 38-02 Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Maleisië

Singapore

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152 Beach Road #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721

Filippijnen

Ria Money Transfer, INC.

38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filipijnen

Australië

Ria Money Transfer, INC.

Verdieping 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

Nieuw-Zeeland

Ria Money Transfer, INC.

Niveau 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland, 1010, Nieuw-Zeeland

*De landen binnen de EER-regio (Europese Economische Ruimte): Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.