Vilkår og betingelser for RIA Lithuania UAB

Datert 16. april 2024

1. INTRODUKSJON

Disse vilkårene og betingelsene ("Vilkårene og betingelsene") tilbys av RIA Lithuania UAB, et selskap registrert i Republikken Litauen med registrert nummer 305592651, med registrert adresse i Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania og har en betalingsinstitusjonslisens nr. 52 utstedt av Bank of Lithuania 26. november 2020, som gir oss tillatelse til å tilby vår tjeneste og handel under navnet "Ria" (heretter "Ria" "vi", "vår” eller ”oss”). Våre andre kontaktopplysninger er gitt i klausul 26 i disse vilkårene og betingelsene.

Vi står oppført på den offentlige listen over lisensierte betalingsinstitusjoner, som administreres av Bank of Lithuania via lenken: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants, og lisensen vår er publisert på den offisielle nettsiden til Bank of Lithuania via lenken: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants/ria-lithuania-uab

Bank of Lithuania er tilsynsmyndighet for våre lisensierte aktiviteter. Kontaktinformasjonen til Bank of Lithuania er følgende:

Adresse: Gedimino ave. 6, Vilnius, LT-01103, Lithuania
Telefonnummer: +370 800 50 500
E-post: info@lb.lt
Mer informasjon fås på den offisielle nettsiden til Bank of Lithuania:
http://www.lb.lt/

Det er viktig at du leser og forstår disse vilkårene og betingelsene før du godtar dem. Vilkårene gjelder for og er tilgjengelige på Ria Money Transfer-mobilappen, som administreres av Ria og/eller ethvert annet selskap i vår gruppe (“Ria Money Transfer App”). Vilkår og betingelser forklarer ditt ansvar overfor oss og vårt ansvar overfor deg, inkludert omfanget av vårt ansvar overfor deg. Ytterligere informasjon er også tilgjengelig under "FAQ" -delen på Ria Money Transfer-appen.

VED Å FYLLE UT OG GODTA DEN INFORMASJONEN SOM KREVES FOR Å FORETA EN BETALINGSTRANSAKSJON OG VED Å GODTA DISSE VILKÅRENE, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE. VENNLIGST IKKE BRUK NOEN AV VÅRE TJENESTER HVIS DU IKKE AKSEPTERER VILKÅRENE OG BETINGELSENE. DISSE VILKÅRENE ER EN JURIDISK BINDENDE AVTALE, OG DET ER VIKTIG AT DU TAR DEG TID TIL Å LESE DEM NØYE. DA DINE HANDLINGER VED Å INITIERE EN BETALINGSTRANSAKSJON VURDERES SOM EN ÉNGANGSTRANSAKSJON (ENKELTVIS), VIL DU BLI BEDT OM Å AKSEPTERE GJELDENDE VERSJON AV VÅRE VILKÅR OG BETINGELSER HVER GANG DU INITIERER EN BETALING VIA VÅR PLATTFORM.

VARSEL OM FORBRUKERSVINDEL: ELEKTRONISK OVERFØRING AV PENGER ER AKKURAT SOM Å OVERFØRE KONTANTER. BESKYTT DEG SELV MOT SVINDEL VE DÅ SENDE PENGER BARE TIL PERSONER DU KJENNER ELLER ELLERS KAN BEKREFTE Å VÆRE PÅLITELIGE. KLIKK HER FOR MER INFORMASJON OM Å SENDE PENGER TRYGT MED RIA. HVIS DU TROR AT DU ER OFFER FOR SVINDEL, KONTAKT OSS UMIDDELBART PÅ 23960260 ELLER PÅ E-POST TIL antifraude@riamoneytransfer.com OG TA KONTAKT MED DINE LOKALE LOVHÅNDHEVELSESMYNDIGHETER.

2. OVERSIKT

Disse vilkårene og betingelsene regulerer tilbudet av tjenestene våre, som består av utførelsen av betalingstransaksjoner du bestiller gjennom Ria Money Transfer-appen. Disse vilkårene og betingelsene skal gjelde for din bruk av Ria Money Transfer-appen der du instruerer oss om å utføre, og vi samtykker i å utføre våre tjenester for deg, inkludert innhold, funksjonalitet og tjenester som tilbys gjennom den.

Våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelsene er betinget av at vi godtar deg som bruker (vår kunde), som skjer etter vårt skjønn, og vi forbeholder oss retten til å nekte å tilby tjenestene våre til deg uten å oppgi grunn. Du må umiddelbart oppgi all informasjon og dokumentasjon som vi når som helst kan be om fra deg for å gjøre det mulig for oss å overholde alle lovkrav som er pålagt oss vedrørende våre tjenester, inkludert det som kreves av forskrifter mot hvitvasking og finansiering av terrorisme, og du samtykker i at vi kontakter deg i denne forbindelsen.

Under disse vilkårene vil du kun få en pengeoverføringstjeneste. Ingen betalingskonto vil bli åpnet for deg.

3. DEFINISJONER

Følgende termer som er skrevet med store bokstaver i disse vikår og betingelser, skal ha betydningen og omfanget som er angitt nedenfor:

Bankkort” betyr et Visa- eller MasterCard-kredittkort, eller et debetkort du har. "Virkedag" betyr mandag til fredag, unntatt helligdager i Litauen.

“Kortutsteder” betyr utsteder og eier av et bankkort.

"Pengesending" betyr en betalingstjeneste der det mottas penger fra deg, uten at det blir opprettet noen betalingskonto hos oss i ditt navn eller mottakerens navn, med det ene formål å overføre disse midlene til mottakeren eller en annen betalingstjenesteleverandør som handler på vegne av av mottakeren og (eller) når slike midler mottas på vegne av og gjøres tilgjengelig for mottakeren.

Vår gruppe” er definert i paragraf 21 nedenfor.

"Våre tjenester" betyr pengeremissetjenesten som vi tilbyr deg.

"Betalingsagent" betyr en fysisk person eller en juridisk enhet som fungerer som en tredjepartsleverandør av betalingstjenester, eller vår agent som handler som betaler ut midler til mottakeren i destinasjonslandet som du har identifisert i betalingsordren som du initierte mens du bruker tjenestene våre.

"Betalingsordre" betyr alle instruksjoner du har sendt til oss og ber om gjennomføring av en betalingstransaksjon.

"Betalingstransaksjon" betyr overføring av midler til en mottaker initiert av deg mens du bruker tjenestene våre.

"Mottaker" betyr den personen som er utpekt av deg som mottaker av betalingstransaksjonen, som er akseptabel for oss og som mottar pengeoverføringen via en utpekt betalingsagent eller ved bankoverføring til bankkontoen til en slik utpekt person.

"Ria Money Transfer-app" er definert i avsnittet "Introduksjon" ovenfor.

Uttrykkene "deg", "din" og "bruker" betyr deg, individet som inngår kontrakt med oss for levering av våre tjenester.

Andre uttrykk som brukes i disse vilkårene og betingelsene er definert i teksten nedenfor.

4. DANNELSE AV KONTRAKT

Hver betalingstransaksjon som vi utfører for deg, er en egen kontrakt som inneholder vilkårene og betingelsene som er gyldige for øyeblikket når betalingstransaksjonen din startes. Du skal følgelig informere mottakeren om betalingstransaksjonen.

På din egen forespørsel vil vi gi deg en kopi av vilkårene og betingelsene som er relevante for den utførte betalingstransaksjonen din via e-post eller ved å legge dem i kontoen din i Ria Money Transfer-appen. Dette gjøres kostnadsfritt for deg.

5. ENDRINGER

Vi kan endre vilkårene fra tid til annen, for eksempel for å overholde lovendringer eller forskrifter eller på grunn av endringer i markedsforholdene. Hvis du har tenkt å initiere flere betalingstransaksjoner mens du bruker tjenestene våre over tid, bør du derfor tenke på at vilkårene og betingelsene kan ha blitt endret fra forrige gang du handlet med oss, og derfor bør du lese vilkårene og betingelsene før eventuelle betalingstransaksjoner.

Du vil kunne finne oppdaterte vilkår og betingelser etter at din første betalingstransaksjon er startet, på Ria Money Transfer-appen. Slike oppdateringer forplikter deg ikke og vil ikke erstatte plikten din til å lese og bekrefte de gjeldende vilkårene før du starter hver nye betalingstransaksjon som vil bli gjort tilgjengelig for deg i Ria Money Transfer-appen.

Endringer som vi gjør i disse vilkårene, vil normalt bare gjelde for betalingsordrer som er inngått etter datoen da de reviderte vilkårene trer i kraft, men vil også gjelde for betalingsordrer som er inngått før denne datoen der vi er pålagt å gjøre det ved lov. eller regulatoriske krav. I alle fall, og for å unngå tvil, skal den oppdaterte versjonen av vilkårene erstatte den forrige versjonen.

Vi garanterer ikke at Ria Money Transfer-appen, eller noe av innholdet, alltid vil være tilgjengelig eller uavbrutt. Vi kan suspendere eller trekke tilbake eller begrense tilgjengeligheten av hele eller deler av Ria Money Transfer-appen av forretningsmessige og operasjonelle årsaker. Vi vil prøve å gi deg rimelig varsel (for eksempel ved å legge ut en melding på Ria Money Transfer-appen eller ved å sende en e-post til e-postadressen du sist oppga) om planlagt suspensjon eller uttak.

6. TILGANG TIL VÅRE TJENESTER

Ved å bruke Ria Money Transfer-appen bekrefter du at du er 18 år eller eldre og er myndig for å inngå en bindende kontrakt med oss. Hvis vi av pålitelige kilder blir gjort oppmerksomme på at du er under 18 år, vil vi kansellere kontoen din (profilen), og i den grad det er tillatt i gjeldende lover, vil vi slette all informasjonen din fra systemet og oppføringene våre, bortsett fra i den grad det kreves at vi lagrer den i henhold til gjeldende rettslige handlinger.

Du må ha en gyldig brukerkonto for å kunne bruke tjenestene våre (“brukerkonto”). Du kan søke i Ria Money Transfer-appen for å opprette en brukerkonto ved å oppgi din personlige informasjon og et passord, og bekrefte at du godtar vilkårene. Hvis vi godtar søknaden din, oppretter vi brukerkontoen din og aktiverer den for at du skal få tilgang til tjenestene våre, med forbehold om begrensningene angitt i vilkårene og betingelsene. All informasjon du oppgir, lagres i brukerkontoen din og vedlikeholdes av oss og/eller visse selskaper som er engasjert av oss eller vår gruppe for å tilby våre tjenester. Det at du har brukerkontoen, forplikter deg ikke til å bruke noen av våre tjenester eller til å utføre andre regelmessige handlinger eller kontroller. Du har rett til å slette brukerkontoen når som helst. Brukerkontoen din tjener bare for din egen fordel ved å gjøre tjenestene våre mer praktiske for deg å bruke, samt et verktøy som gjør det mulig for oss å matche dine tidligere data på nytt med den nye bruken av våre tjenester.

Du vil kunne få tilgang til tjenestene våre via Ria Money Transfer-appen ved å angi riktig brukernavn og passord (sammen din "bruker-ID"), samt å autentisere identiteten din med et engangspassord (OTP) når du blir bedt om det, men under ingen andre omstendigheter. Bruker-ID-en din er strengt konfidensiell, personlig og kan ikke overdras til andre. Det er ditt ansvar å sørge for at du holder bruker-ID-en din og andre sikkerhetsfunksjoner knyttet til din tilgang til Ria Money Transfer-appen (inkludert betalingsopplysninger) trygt og sikkert. DEL ALDRI BRUKER-ID-EN DIN MED NOEN, IKKE SKRIV DEN NOE STED, OG IKKE GI NOEN ADGANG TIL RIA-PENGEOVERFØRSEL-APPEN! Hvis du blir klar over eller har mistanke om at bruker-ID-en din ikke lenger er konfidensiell eller har blitt kompromittert på noen måte, hvis du mistet mobiltelefonen din og mistenker at noen har fått tilgang til brukerkontoen din og Ria Money Transfer-appen, må du kontakte oss umiddelbart på tilsvarende e-postadresse eller telefonnummer til kundesupport for landet du bor i. Vennligst referer til vår liste Kontaktinformasjon kundekontakt etter landEnhver unødig forsinkelse i å kontakte oss kan påvirke sikkerheten til tjenesten vår og/eller føre til at du holdes ansvarlig for eventuelle tap.

Ettersom det ikke vil bli åpnet noen betalingskonto for deg for å kunne bruke tjenestene våre mens du kobler deg til brukerkontoen din, må du legge ved og koble bankkortet ditt som er utstedt av en kortutsteder, til brukerkontoen din. For å iverksette en betalingstransaksjon gjennom oss, vil du bli bedt om å trekke penger fra det bankkortet som deretter blir overført av oss til mottakeren. Fradrag for midler fra bankkortet kan være underlagt ytterligere krav som brukes av kortutstederen (f.eks godkjenning av fradrag kan være påkrevd) og det er ditt ansvar å overholde slike krav.

Når du har informert oss om uautorisert bruk av bruker-ID-en eller Ria Money Transfer-appen, vil vi ta alle nødvendige tiltak for å forhindre videre bruk av brukerkontoen din med denne informasjonen. Vi vil informere deg om slike tiltak etter å ha tatt dem og oppgi årsakene til å ta slike tiltak med mindre vi av juridiske årsaker er forhindret fra å gjøre det. Iverksetting av disse trinnene gjør oss ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket som en konsekvens av at du ikke overholder dine plikter i henhold til vilkårene. Vi kan imidlertid ha begrenset mulighet til å forhindre uautorisert bruk av bankkortet ditt som er koblet til brukerkontoen din, og for å sikre maksimal sikkerhet, bør du alltid også kontakte bankutstederen som utstedte bankkortet til deg. I henhold til gjeldende lover og forskrifter, vil du være ansvarlig for skader forårsaket av oss som en konsekvens av uautorisert bruk av bruker-ID-en din.

Vi forbeholder oss retten til å deaktivere bruker-ID-en etter eget skjønn med eller uten grunn, inkludert hvis du etter vår mening ikke har overholdt noen bestemmelse i vilkårene og betingelsene

7. NØDVENDIG MASKINVARE OG PROGRAMVARE

Du må ha utstyr eller telekommunikasjonslinjer inkludert en datamaskin eller mobilenhet med et operativsystem som kan betjenes av oss og mulighet til å lagre poster på et holdbart medium, for eksempel i mobiltelefonen din (eller en skriver for å skrive ut og oppbevare poster på papir), som det kan være nødvendig for deg å bruke tjenestene våre. Du erkjenner at viss programvare og utstyr som brukes av deg, kanskje ikke er i stand til å støtte programvaren vår, og at du som et resultat av dette kanskje ikke kan benytte deg av tjenestene våre. Du bør lagre kunngjøringer, opplysninger og uttalelser vi sender deg elektronisk.

For å få tilgang til og beholde varsler, opplysninger og uttalelser som gis elektronisk, må du ha:

(i) En enhet som fungerer på en plattform med kvaliteten på Android- eller iOS-miljøet, eller høyere
(ii) En Internett-forbindelse
(iii) En nåværende versjon av Android 4.4 (eller høyere) eller iOS 8 (eller nyere)
(iv) En enhet og et operativsystem som kan støtte alt ovenfor

Vi forbeholder oss retten til å avbryte støtten for programvare hvis den etter vår mening er rammet av sikkerhetsbrudd eller annen feil som gjør den uegnet til bruk med våre tjenester.

Vi er ikke ansvarlige for innholdet, retningslinjene, varene eller tjenestene til andre personer eller nettsteder som er koblet til eller tilgjengelig via Ria Money Transfer-appen. Eksistensen av en lenke til en hvilken som helst annen mobilapplikasjon eller et nettsted utgjør ingen godkjenning av eller tilknytning til en slik mobilapplikasjon, et nettsted eller noen person som driver en slik mobilapplikasjon eller et nettsted. Enhver avhengighet av noe innhold, retningslinjer eller tjenester fra andre personer eller nettsteder er på din egen risiko. Eventuelle spørsmål, bekymringer eller klager angående slike mobilapplikasjoner eller nettsteder bør rettes til personene som er ansvarlige for driften av dem.

8. UTSTEDELSE AV BETALINGSORDRER

Med forbehold om vilkårene vil du kunne bruke tjenestene våre ved å logge på Ria Money Transfer-appen og i Ria Money Transfer-appen og gi oss betalingsordrene dine.

Hver betalingsordre må inneholde slik informasjon som vi fra tid til annen bestemmer for at betalingsordren skal utføres av oss, inkludert (uten begrensning) følgende informasjon:

 • Navn og andre detaljer (f.eks. i noen tilfeller adresse, fødselsdato) som identifiserer mottakeren.
 • Destinasjonsland for betalingstransaksjonen.
 • Beløp og valuta for betalingstransaksjonen.
 • I tilfelle en betalingstransaksjon til en mottakers bankkonto, IBAN-koden (International Bankkontonummer) når en slik bankkonto har en IBAN-kode, eller bankkontokoden i henhold til hvert tilfelle.
 • I de tilfeller der midler skal mottas av mottakeren på et bestemt sted for betalingsagenten, kreves den relevante adressen for å identifisere betalingsagentens hentested.

Når du har oppgitt ovennevnte informasjon, blir du bedt om å godkjenne betalingsordren ved hjelp av kortutstederen og av oss.

Vi godtar bare en betalingsordre som blir gitt oss via Ria Money Transfer-appen. Din instruksjon om å utføre en betalingstransaksjon vil bli behandlet av oss som ditt samtykke til at vi fortsetter, og vår autorisasjon til å utføre denne betalingstransaksjonen.

Vi godtar betaling med bankkort som den angitte betalingsmåten til oss for utførelse av betalingstransaksjonen din og kundegebyret vi tar for betalingstransaksjonen. Du må:

(i) autorisere kortutstederen din å overføre pengene som kreves av oss for betalingstransaksjonen, slik at: (a) slike midler belastes kontoen som er knyttet til bankkortet ditt; og (b) vi mottar en autorisasjon fra kortutstederen og får deretter midlene som kreves av oss for å fortsette med betalingsordren;
(ii) sørge for at betalingsmåten din har tilstrekkelige midler eller kreditt tilgjengelig og mottatt av oss i tide til at vi kan fortsette med betalingsordren;
(iii) sørge for at vi har mottatt pengene vi forteller deg er påkrevd for å fortsette med betalingstransaksjonen før vi utfører betalingsordren din. Denne summen må være umiddelbart tilgjengelig for oss i godkjente midler og foretas av bankkortet ditt.

Vi gir ikke kreditt og kan ikke forskuttere penger til å dekke noen del av betalingstransaksjonen din.

Kortutstederen og/eller banken eller kredittinstitusjonen din vil også ha vilkår og betingelser som gjelder for din bruk av bankkortet eller bankkontoen som bankkortet er knyttet til, og du må referere til en slik avtale(r) når du skaffer midlene kreves for at betalingstransaksjonen skal fortsette, ettersom slike vilkår og betingelser kan omfatte anvendelse av gebyrer og avgifter og andre bestemmelser som er pålagt av kortutstederen og/eller banken eller kredittinstitusjonen din.

9. VALUTAVEKSLING

Hvis du ber oss om å utføre en betalingsordre for en betalingstransaksjon til fordel for en mottaker i en annen valuta enn krone (kr), vil vi sjekke om vi kan betjene den forespurte valutaen, og hvis ja, vil vi bruke en detaljhandel i tillegg til eventuelle servicegebyrer, og vi vil fortelle deg hva denne detaljhandelskursen er før du godkjenner betalingsordren. Utbetalingsvalutaen for slik betalingstransaksjon anskaffes av oss til en engrospris som svinger. Forskjellen mellom detaljhandelskursen som brukes på slik betalingstransaksjon og engrosvalutakursen som vi kjøpte utbetalingsvalutaen til, vil bli holdt av oss og/eller betalingsagenten som inntekt, i tillegg til eventuelle servicegebyrer. Du vil alltid bli vist gjeldende valutakurs på skjermen til Ria Money Transfer-appen før du bekrefter betalingsordren. Dermed vil du alltid kunne stoppe betalingsordren hvis valutakursen er uakseptabel for deg.

For mer informasjon om prisberegner (angi tilgjengelige valutaer og land og valutakurser), utbetalingssteder og kundeavgift og valutakurser, se delen med vanlige spørsmål i Ria Money Transfer-appen.

10. UTFØRELSE AV BETALINGSTRANSAKSJONER

Våre tjenester tilbyr forskjellige alternativer som en betalingstransaksjon mottas for, inkludert kontanter hos en betalende agent eller direkte overføring til en bankkonto hos mottakeren.

Generelle bestemmelser som gjelder for hver betalingstransaksjon

Når en betalingsordre er mottatt av oss, skal den være ugjenkallelig (bortsett fra i den grad den kan bli trukket av deg som angitt i paragraf 18). En betalingsordre anses å være mottatt på det tidspunktet vi registrerer i våre systemer at den faktisk er mottatt, med forbehold om følgende unntak: (i) hvis betalingsordren blir registrert som mottatt på en ikke-virkedag – det vil bli ansett som mottatt første påfølgende virkedag; (ii) hvis betalingsordren er registrert som mottatt på en virkedag, men ikke i arbeidstiden, som er 08.00 – 17.00 (Vilnius-tid), vil den bli ansett som mottatt første påfølgende virkedag. Hvis vi utfører en betalingsordre basert på feil informasjon gitt av deg (f.eks feil IBAN for mottakerens bankkonto), vil betalingsordren bli ansett som riktig utført, og vi er ikke ansvarlige for påført tap. Selv om vi ikke skal holdes ansvarlige for utførelsen av betalingsordren på grunnlag av feil data gitt av deg, skal vi iverksette alle rimelige tiltak for å spore den utførte betalingsoperasjonen, og vil gjøre rimelige anstrengelser i et forsøk på å gjenopprette midlene. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, skal all informasjon som vi har for å spore den utførte betalingsoperasjonen, bli gitt til deg for å hjelpe deg med direktekontakt med personen som mottok betalingen i stedet for din tiltenkte mottaker.

Når en betalingsordre er mottatt og utført av oss i samsvar med vilkårene, vil vi gi deg følgende informasjon, uten unødig forsinkelse, i elektronisk format via Ria Money Transfer-appen:

 • Et referansenummer som gjør det mulig for deg å identifisere betalingstransaksjonen og mottakeren.
 • Beløpet for betalingstransaksjonen oppgitt i valutaen som ble brukt i betalingsordren.
 • Bekreftelse av eventuelle kundegebyrer og/eller kostnader knyttet til betalingstransaksjonen du må betale til oss.
 • Hvis en betalingstransaksjon innebærer valutaveksling, er valutakursen som brukes av oss for å utføre betalingstransaksjonen og beløpet for betalingstransaksjonen etter denne valutakonvertering.
 • Datoen vi mottok betalingsordren.

Når betalingstransaksjonen er bekreftet, vil du automatisk motta en e-postmelding på e-postadressen du oppga. Når betalingstransaksjonen er utført av oss, vil du også motta e-postvarsler på e-postadressen du oppga til oss som bekrefter (i) når midlene har kommet til betalingsagenten og (ii) hvis aktuelt, når midlene har tatt ut av mottakeren.

Hvis en betalingstransaksjon ikke blir betalt til en mottaker innen 21 eller 30 dager (avhengig av den aktuelle betalingsagenten som er involvert i betalingstransaksjonen), vil vi automatisk kansellere betalingstransaksjonen og varsle deg om dette. Deretter vil midlene som består av betalingstransaksjonen ikke være tilgjengelig for uttak av mottakeren og vil bli holdt av oss til vi er i stand til å tilbakebetale det samme til deg (som skal være via samme betalingsmåte som du brukte for å finansiere betalingstransaksjonen).

Uttak av en betalingstransaksjon via en betalingsagent

Hvis vi mottar en betalingsordre sammen med de nødvendige godkjente midlene som skal overføres og gebyrene knyttet til betalingstransaksjonen innen kl. 17.00 (Vilnius tid) på en virkedag, vil betalingsordren anses å være mottatt av oss på den virkedagen. Hvis en betalingsordre mottas av oss etter kl. 17.00 (Vilnius tid) på en virkedag eller på en dag som ikke er en virkedag, vil betalingsordren anses å være mottatt av oss på virkedagen etter mottak av betalingsordren. Virkedagen som en betalingsordre anses å være mottatt, blir referert til som "Mottaksdag".

I henhold til gjeldende lover skal vi fortsette med gjennomføringen av betalingsordren og gjøre midler tilgjengelig for mottakeren senest innen utgangen av virkedagen etter mottaksdagen.

For vanlige betalingstransaksjoner er midlene normalt tilgjengelige for innsamling i løpet av få minutter, avhengig av åpningstiden til den respektive betalingsagenten, der det er aktuelt. I noen land kan tjenestene våre bli forsinket, eller andre begrensninger kan gjelde. Hvis du trenger ytterligere informasjon, kan du kontakte vårt kundeserviceteam, hvis kontaktinformasjon står i punkt 26 i vilkårene.

For å samle inn en betalingstransaksjon fra en betalende agent, må mottakeren oppgi alle detaljer om betalingstransaksjonen som kreves av oss ("Samlingsdetaljer"). Mottakeren må også gi fotografisk bevis på identitet (f.eks pass, ID med bilde). De akseptable formene for bevis på identitet varierer avhengig av landet der midlene skal tas ut. Du forblir eneansvarlig for innsending av samlede opplysninger til mottakeren.

DU MÅ IKKE GI NOEN AV INNSAMLINGSDETALJENE (OMARBEIDET ELLER ANNET) TIL NOEN ANDRE ENN DIN VALGTE MOTTAKER. DU MÅ OGSÅ GJØRE DET ALLE DU MED RIMELIGHET KAN GJØRE FOR Å SIKRE AT INGEN ANDRE ENN DINE VALGTE MOTTAKERE, KAN FÅ UTTAKSDETALJENE ELLER NOEN DEL AV DEM. HVIS DU DIREKTE ELLER INDIREKTE UTLEDER NOEN UTTAKSDETALJER TIL NOEN ANDRE ENN DEN VALGTE MOTTAKEREN, ER VI IKKE ANSVARLIG HVIS VI BETALER MIDLENE TIL EN ANNEN ENN MOTTAKEREN, SOM GIR UTBETALENDE AGENT UTTAKSOPPLYSNINGER, SAMT GYLDIG LEGITIMASJON.

Uttak av en betalingstransaksjon via bankkonto og/eller i en annen valuta

For en betalingstransaksjon (i) til en stat utenfor EØS eller (ii) underlagt en flervalutakonvertering mellom Krone og en annen valuta enn krone i en medlemsstat i EU eller et EØS-land eller (iii) som ikke skal utbetales i krone eller (iv) som skal betales til mottakerens bankkonto, vil midlene bli gjort tilgjengelige for mottakeren senest på slutten av fjerde virkedag etter mottaksdagen.

Bankpraksis og tidsrammer for gjennomføring av betalingstransaksjoner kan variere hvis betalingstransaksjonen din er til en mottakers konto som er i en ikke-EØS-valutakonto eller til en konto utenfor EØS. For mer informasjon om når en betalingstransaksjon blir kreditert en slik konto, må du kontakte mottakerens kontoleverandør.

11. UAUTORISERTE BETALINGSTRANSAKSJONER

Vi kan være ansvarlige overfor deg i henhold til gjeldende lover der vi utfører en betalingstransaksjon for deg som du ikke autoriserte oss til å utføre.

Der du mener at vi kan ha utført en betalingstransaksjon du ikke har gitt oss tillatelse til å utføre, bør du gi oss beskjed så snart som mulig via kontaktinformasjonen som er beskrevet i punkt 26 nedenfor. Vi vil deretter undersøke saken.

Med forbehold om innholdet i avsnittene nedenfor, der vi har utført en slik betalingstransaksjon og etterforskningen av saken viser at det faktisk ble utført en betalingstransaksjon uten din tillatelse, vil vi umiddelbart (senest på slutten av neste virkedag) tilbakebetale til full beløp av betalingstransaksjonen.

Du har ikke rett til slik refusjon:

 • hvis du ikke informerer oss ved skriftlig varsel uten unødig forsinkelse om at du blir klar over at en uautorisert betalingstransaksjon kan ha skjedd, og under alle omstendigheter senest 13 måneder etter datoen da den uautoriserte betalingstransaksjonen ble gjort; eller
 • hvis betalingstransaksjonen ble autorisert av deg; eller
 • hvis en uautorisert betalingstransaksjon ble utført som følge av en feil fra din side (f.eks du ga videre detaljer om brukerkontoen din og påloggingsinformasjon); eller
 • hvis vi har rimelig grunn til å mistenke svindel i slike handlinger, og vi rapporterer dette til Bank of Lithuania (i så fall blir refusjonen suspendert i påvente av etterforskningen av svindelsaken).

Du vil være ansvarlig overfor oss for alle tap som vi lider eller pådrar oss i forbindelse med svindel eller bedragersk aktivitet fra deg på et hvilket som helst tidspunkt. Du skal imidlertid ikke lide tap eller belastes gebyrer i tilfelle en uautorisert betalingstransaksjon blir utført av oss uten at det er som følge av en feil du har begått.

12. MANGLENDE UTFØRELSE ELLER FEIL UTFØRING AV BETALINGSTRANSAKSJONER

Som din betalingstjenesteleverandør er vi ansvarlige for riktig gjennomføring av betalingstransaksjoner, forutsatt at alle betalingstransaksjonsopplysningene du har oppgitt er riktige, riktig innlevert og det ikke er grunnlag for å avvise gjennomføringen av betalingstransaksjonen. Følgelig kan vi være ansvarlige overfor deg i henhold til gjeldende lover der vi ikke utfører eller feilaktig utfører betalingstransaksjoner som du autoriserte oss til å utføre.

Der du mener vi kan ha unnlatt å utføre eller utfører en slik betalingstransaksjon på feil måte, bør du gi oss beskjed så snart som mulig via kontaktinformasjonen angitt i punkt 26 nedenfor, og hvis du ber om det, vil vi gjøre en umiddelbar innsats for å undersøke saken og informere deg om resultatet av etterforskningen vår.

Underlagt avsnittene nedenfor, der vi ikke har utført eller feilaktig utført en slik betalingstransaksjon, vil vi uten opphold rette opp feilen og levere beløpet for den ikke utførte eller feil utførte betalingstransaksjonen som opprinnelig instruert. Du blir ikke belastet for noen slik korrigert betalingstransaksjon.

Du har ikke rett til løsningen nevnt ovenfor:

 • hvis du ikke informerer oss om dette skriftlig uten opphold (og under alle omstendigheter senest 13 måneder etter datoen da feil betalingstransaksjon ble utført) om at du ble oppmerksom på at vi ikke utførte en betalingstransaksjon som er godkjent av deg eller feil utførelse av oss av en godkjent betalingstransaksjon kan ha skjedd; eller
 • der vi kan vise at det autoriserte beløpet ble mottatt på riktig tidspunkt av mottakeren; eller
 • hvis manglende utførelse eller feil ytelse skyldtes at du ga oss ufullstendig eller feil informasjon eller på annen måte skyldtes en feil fra din side.

Vi har ikke noe ansvar overfor deg for manglende gjennomføring eller feil utføring av en betalingstransaksjon der årsaken var at vi nektet å fortsette den betalingstransaksjonen eller noen del av den, eller hvis betalingstransaksjonen ble utført feil på grunn av din feil. (f.eks. ved å oppgi feil betalings- eller mottakerdata).

13. AVGIFTER

Bruk av tjenestene våre medfører et kundegebyr som vil bli belastet bankkortet du identifiserer som betalingsmåte for betalingstransaksjonen, kundegebyret og eventuelle andre kostnader som er gitt i disse vilkårene. I samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og før gjennomføring av en betalingsordre, skal vi gi deg informasjon om gebyret og eventuelle gjeldende valutakurser, som vil vises i delen for forhåndsvisning av ordre i Ria Money Transfer-appen. Hvis du ikke godtar gebyrene eller valutakursene, har du rett til å tilbakekalle betalingstransaksjonen til betalingsordren mottas av mottakeren, som beskrevet i avsnitt 10 i disse vilkårene.

I tillegg til eventuelle gebyrer som belastes av oss, kan en betalingstransaksjon være underlagt andre gebyrer og kostnader og valutakurser som skal betales til andre parter, for eksempel banker og andre betalingsinstitusjoner som er involvert i betalingstransaksjonen, samt fradrag som kan gjelde ( for eksempel av skattemessige årsaker) slik myndighetene i destinasjonslandet for betalingstransaksjonen krever det. Beløpet vi trekker vil ikke være større enn mengden som utgjør det juridiske ansvaret vårt.

Hvis du bruker mobiltelefonen din i forbindelse med en betalingstransaksjon, vil du også være ansvarlig for eventuelle avgifter som din telefontjenesteleverandør måtte kreve, for eksempel avgifter for SMS, datatjenester og andre avgifter som tjenesteleverandøren din kan kreve.

14. AVREGNING

Du samtykker i at vi kan motregne hvert beløp du skylder oss mot eventuelle beløp som vi skylder deg.

15. BEGRENSNINGER FOR BETALINGSTRANSAKSJON

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å: (i) nekte å gjennomføre en betalingstransaksjon; (ii) begrense beløpet på en betalingstransaksjon; (iii) kreve tilleggsinformasjon for å fullføre en betalingstransaksjon; og/eller (iv) iverksette rimelige tiltak med hensyn til en betalingstransaksjon der dette etter vår mening er nødvendig for å overholde gjeldende lover og regler, inkludert der vi har bekymringer om identiteten til personer som er involvert i betalingstransaksjonen.

Til tross for enhver tidligere avtale om å iverksette en betalingstransaksjon og underlagt gjeldende lover og regler, kan vi, etter eget skjønn, også nekte å fortsette med en betalingstransaksjon i omstendigheter som inkluderer (men er ikke begrenset til) der:

(i) den tiltenkte mottakeren er noen andre enn en naturlig person
(ii) vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lovgivning mot hvitvasking eller finansiering av terrorisme og / eller der vi vet eller mistenker at betalingstransaksjonen kan være ulovlig (inkludert for tilfeller av svindel)
(iii) du har unnlatt å gi oss tilstrekkelig, tilfredsstillende og pålitelig bevis på din identitet eller annen informasjon vi trenger i forbindelse med en betalingstransaksjon
(iv) vi vet eller mistenker at betalingsordren du ber om, inneholder feil, er forfalsket eller er uautorisert
(v) du har gitt oss feil eller ufullstendig informasjon, eller vi mottar ikke informasjon om betalingsordre i tide for å garantere rettidig gjennomføring av betalingstransaksjonen
(vi) du har unnlatt å gi oss de godkjente midlene (inkludert eventuelle tilknyttede avgifter) som kreves for å utføre betalingstransaksjonen
(vii) Kortutstederen din godkjenner ikke bruken av bankkortet ditt til å betale for betalingstransaksjonen og gebyrene våre
(viii) du er under 18 år
(ix) du er i strid med en forpliktelse i henhold til disse vilkårene, inkludert en forpliktelse til å betale våre gebyrer.

Vi forbeholder oss retten til ikke å akseptere eller tillate betalinger fra eller til, direkte eller indirekte, visse land som vi har bestemt, etter eget skjønn, har høy risiko for vår virksomhet eller involverer et høyere nivå av kompleksitet for oss i å utføre vår overvåkningsprosess for transaksjonslovgivning mot hvitvasking eller finansiering av terrorisme.

Vi forbeholder oss videre retten til, etter eget skjønn, å be om ytterligere informasjon fra deg, inkludert informasjon om mottakeren, der betaling skal gjøres til visse land og annen informasjon som kreves i forbindelse med vår vurdering av risikonivå.

Hvis vi nekter å fortsette med utførelsen av en betalingsordre i samsvar med vilkårene, vil vi informere deg om det før slutten av virkedagen etter mottak av betalingsordren. Der det er mulig og lovlig for oss å gjøre det, vil vi oppgi årsakene til at vi nektet å fortsette med betalingsordren din. I tilfeller der du har gitt feil informasjon eller unnlatt å gi informasjon, vil vi forklare hvordan du kan rette opp situasjonen.

Våre tjenester tilbys kun for dine personlige betalingstransaksjonsbehov, og du godtar ikke å bruke eller forsøke å bruke eller tillate noen tredjepart å bruke våre tjenester til andre formål, inkludert kommersielle formål eller markedsføring av produkter og tjenester, enten direkte eller indirekte. Du godtar videre ikke å bruke tjenestene våre på vegne av noen annen part.

Våre tjenester er underlagt slike transaksjonsrestriksjoner som vi av og til etter vårt skjønn pålegger, inkludert med hensyn til maksimale beløp som skal overføres, destinasjonsland og tilgjengelige valutaer.

16. SUSPENSJON AV VÅRE TJENESTER

Vi kan avbryte tjenestene våre til deg umiddelbart:

 • der du ikke gir oss alle detaljene vi trenger for å utføre en betalingstransaksjon for deg;
 • der det blir ulovlig for oss å fortsette å tilby deg tjenestene våre, eller vi er pålagt å gjøre det ved lov, av enhver domstol med kompetent jurisdiksjon eller av ethvert statlig eller reguleringsorgan som autoriserer oss til å utføre våre tjenester;
 • etter et vesentlig mislighold fra deg på noen av disse vilkårene, eller i tilfelle vi oppdager eller har rimelig grunn til å mistenke kriminalitet, svindel, falske aktiviteter eller hvitvasking fra din side;
 • i tilfelle du dør, blir utilregnelig, ikke blir i stand til å betale gjelden din når den forfaller, blir det fremsatt en konkursbegjæring mot deg, du blir erklært konkurs, du blir insolvent, du inngår en individuell frivillig ordning eller går i avvikling eller blir utsatt for en lignende hendelse;
 • som gjort rede for i paragraf 19 (Endringer utenfor vår kontroll).

17. AKSEPTABELT FORMÅL

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å pålegge vilkår for "akseptable formål" i forhold til levering av våre tjenester, inkludert forbud mot visse kategorier av betalingsordrer.

Vi vil rapportere mistenkelig aktivitet til Financial Crime Investigation Service (Lithuanian Financial Intelligence Unit).

Hvis betalingstransaksjon gjennomføres eller forsøkes gjennomført i strid med akseptable formålsforbud som gjelder fra tid til annen, forbeholder vi oss retten til å reversere betalingstransaksjonen, og/eller stenge eller suspendere bruken av tjenestene våre og/eller rapportere transaksjon til de aktuelle myndighetene og/eller kreve erstatning fra deg.

18. RETT TIL Å ANNULLERE ELLER KANSELLERE EN BETALINGSTRANSAKSJON

Der du har gitt oss fullmakt til å utføre en betalingstransaksjon, fortsetter vi med å gjennomføre den betalingstransaksjonen med mindre:

 • du gir oss klare instruksjoner om at du ønsker å oppheve betalingsordren ved å kontakte vårt kundeserviceteam hvis detaljer er spesifisert i paragraf 26 nedenfor; og i alle tilfeller;
 • avtaler vi skriftlig med deg om at vi ikke vil gjøre det.
 • (sammen en "avbestilling")

For å unngå tvil godtar vi ikke kansellering hvis:

 • betalingstransaksjonen allerede er utbetalt til mottakeren din;
 • instruksjonene dine er uklare; eller
 • hvis noen avbestillingsinstruksjoner mottas av oss etter kl. 16.30 (Vilnius-tid) den siste virkedagen før dagen betalingstransaksjonen skal finne sted.

Til tross for det ovennevnte vil vi (i den grad det er mulig på det tidspunktet) forsøke å kansellere betalingstransaksjonen før betalingstransaksjonen, hvis du gir oss klare avbestillingsinstruksjoner, bortsett fra under de omstendighetene som er beskrevet ovenfor, der vi ikke aksepterer at en kansellering blir utbetalt til mottakeren. Vi vil imidlertid ikke være ansvarlige for eventuelle tap som oppstår i forbindelse med kanselleringen, eller hvis kanselleringen ikke kan utføres (f.eks. i tilfelle den er utført og midlene er mottatt av mottakeren), og vi forbeholder oss retten til å belaste deg et gebyr for å dekke våre rimelige kostnader for en avbestilling.

19. ENDRINGER UTENFOR VÅR KONTROLL

Vi påtar oss ikke noe ansvar hvis vi ikke er i stand til å utføre noen av våre forpliktelser overfor deg eller vår oppfyllelse av noen av våre forpliktelser er forsinket på grunn av omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll, inkludert (uten begrensning) enhver industriell handling, arbeidstvist, force majeure, brann, flom eller storm, krig, opprør, sivil uro, beleiring, sikkerhetsvarsel, terrorhandling eller eventuelle resulterende forholdsregler som er tatt, hærverk, sabotasje, virus, ondsinnet skade, overholdelse av enhver lov, lovbestemmelse , lov, statlig eller rettslig kjennelse, handlinger eller instruksjoner fra politiet eller fra et hvilket som helst statlig eller reguleringsorgan som autoriserer oss til å utføre våre tjenester eller strømbrudd, svikt i utstyr, systemer eller programvare eller Internett-forbindelse eller forekomst av enhver ekstraordinær svingning i ethvert finansmarked som kan påvirke vår evne til å utføre våre tjenester eller våre forpliktelser i henhold til litauisk lov. Hvis noen av disse omstendighetene oppstår i løpet av utførelsen av betalingstransaksjonen, vil vilkårene og vilkårene som gjaldt i det øyeblikket betalingsordren ble plassert, bli suspendert i den perioden omstendighetene fortsetter, eller etter vårt skjønn og i orden for å beskytte både deg og oss, kan vi si opp disse vilkårene.

20. VARSLER OG ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

 • Omfanget av ditt samtykke til å motta elektroniske varsler og kommunikasjon

  Som en del av forholdet til oss kan du motta elektroniske varsler og skriftlig kommunikasjon relatert til våre tjenester. I lys av vårt engasjement for å beskytte miljøet og for å lette bruken av tjenestene våre, vil slike varsler og kommunikasjoner utføres i elektronisk form (f.eks. e-post, varsler i Ria Money Transfer-appen, sms). For å oppnå dette, og i den grad det er tillatt i gjeldende lov til enhver tid, godtar du å motta i elektronisk format all informasjon som vi ellers ville være pålagt å gi deg i papirform, inkludert, men ikke begrenset til: (i) lovpålagte avsløringer, kunngjøringer og annen kommunikasjon knyttet til din tilgang til eller bruk av våre tjenester, inkludert informasjon om gebyrer eller avgifter og alle lovpålagte avsløringer før og etter betalingstransaksjon; (ii) bekreftelse på innsamling og / eller mottakelse av en betalingstransaksjon; (iii) disse vilkårene, eventuelle oppdateringer eller endringer i disse vilkårene og andre informasjonsutsendelser angående de samme; (iv) kundeservicekommunikasjon; (v) personvernregler og merknader; (vi) informasjon om belastning eller belastning, alt etter hva du har valgt betalingsmåte; (vii) alle lovpålagte retningslinjer for feilløsning og svar på krav som er arkivert i forbindelse med din tilgang til eller bruk av tjenesten vår (viii) annen kommunikasjon relatert til din tilgang til og/eller bruk av tjenesten vår, og (ix ) med ditt samtykke, markedsføring og annen reklamekommunikasjon.
 • Hold kontaktinformasjonen din oppdatert med oss

  Du må holde e-postadressen din og annen elektronisk adresse og kontaktinformasjon (inkludert mobiltelefonnummeret ditt) oppdatert i Ria Money Transfer-appen.

  For å sikre at vi er i stand til å gi varsler, avsløringer og uttalelser til deg elektronisk, må du varsle oss om endringer i din e-post- eller annen elektronisk adresse og mobiltelefonnummeret ditt. Du kan oppdatere e-postadressen og mobiltelefonnummeret vi har registrert på deg gjennom Ria Money Transfer-appen.

21. IMMATERIELL EIENDOM

Våre tjenester og Ria Money Transfer-appen, hele innholdet og funksjonene (inkludert men ikke begrenset til all informasjon, programvare, tekst, skjermer, bilder, grafikk, video og lyd, og design, valg og arrangement av disse) eies av oss eller Euronet Worldwide Inc.-gruppen (en gruppe som vi tilhører) (“Vår gruppe”) og/eller våre/deres lisensgivere eller andre leverandører av slikt materiale. De er beskyttet av litauisk, EUs og internasjonal lovgivning som regulerer opphavsrett, varemerker, patent, handelshemmelighet og annen immateriell eiendom eller eiendomsrett.

Du har lov til å bruke Ria Money Transfer-appen og våre tjenester utelukkende til personlig, ikke-kommersiell bruk. Du må ikke:

 • kopiere, modifisere, lage avledede verk av, vise offentlig, publisere, laste ned, lagre eller overføre noe av materialet på nettstedet vårt, bortsett fra å: (a) lagre kopier av slikt materiale midlertidig i “Random Access Memory”; (b) lagre filer som bufres automatisk av nettleseren din for å gi bedre skjermytelse; og/eller (c) skrive ut et rimelig antall sider i Ria Money Transfer-appen for tillatt bruk,
 • endre kopier av materiale fra Ria Money Transfer-appen eller slette eller endre merknader om opphavsrett, varemerke eller andre proprietære rettigheter fra kopier av materiale fra dette nettstedet,
 • bruke bilder, grafikk, video eller lyd atskilt fra medfølgende tekst,
 • reprodusere, selge eller utnytte for kommersielle formål noen del av Ria Money Transfer-appen, tilgang til Ria Money Transfer-appen eller bruk av Ria Money Transfer-appen eller tjenester eller materiale tilgjengelig via Ria Money Transfer-appen,
 • bruke, eller få brukt, et hvilket som helst datastyrt eller annen automatisert program eller mekanisme, inkludert, uten begrensning, noen skraper, edderkopper eller roboter, for å få tilgang til, trekke ut, laste ned, skrape, vise, overføre, publisere, materiale, data eller informasjon (inkludert prisinformasjon) på Ria Money Transfer-appen eller nettstedet for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, for formål å selge eller tilby å selge slikt materiale, data eller informasjon til enhver konkurrent til Ria.

Hvis du skriver ut, kopierer, endrer, laster ned eller på annen måte bruker noen del av Ria Money Transfer-appen i strid med vilkårene, opphører din rett til å bruke Ria Money Transfer-appen umiddelbart og du må, etter vårt skjønn, returnere eller destruere kopier av materialet du har laget. Ingen rettighet, tittel eller interesse i Ria Money Transfer-appen eller noe innhold på nettstedet overføres til deg, og vi, våre lisensgivere, sammen med noen av selskapene som inngår i vår gruppe og deres lisensgivere, forbeholder seg alle rettigheter uttrykkelig gitt. Enhver bruk av Ria Money Transfer-appen som ikke uttrykkelig er tillatt i henhold til disse vilkårene, er et brudd på disse vilkårene og kan utgjøre brudd på opphavsretts-, varemerke- og andre lover.

22. PERSONLIG DATABESKYTTELSE

Våre personvernregler (tilgjengelig her https://www.riamoneytransfer.com/privacy-policy/ og ved å klikke på "Personvernpolicy" -lenken i Ria Money Transfer-appen) angir vilkårene vi bruker til å behandle personlige data vi innhenter fra deg, eller som du ellers gir eller har gitt oss. Våre personvernregler er i samsvar med GDPR. Ved å bruke Ria Money Transfer-appen, samtykker du i slik behandling, og du erklærer og garanterer at alle data som er gitt av deg er korrekte.

23. BEGRENSNING AV ANSVAR

Vårt totale ansvar overfor deg i forbindelse med en betalingstransaksjon er begrenset til hele beløpet av betalingstransaksjonen sammen med eventuelle gebyrer du måtte være ansvarlig for og eventuelle renter som er pålagt deg å betale som en konsekvens av manglende handling eller feil utførelse av betalingstransaksjonen av oss.

Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg der dette skyldes unormale og uforutsigbare konsekvenser utenfor vår kontroll, hvis konsekvenser ville ha vært uunngåelig til tross for alle anstrengelser fra oss for å oppnå det motsatte, eller der dette skyldes andre forpliktelser pålagt oss i henhold til andre bestemmelser. av europeisk fellesskap eller nasjonal lovgivning.

24. ANSVAR FOR TAP

Du skal være ansvarlig for tap, utgifter eller andre kostnader som påløper hos oss, vår gruppe, tilknyttede selskaper og lisensgivere og deres respektive offiserer, styremedlemmer, ansatte, entreprenører, agenter, lisensgivere og leverandører fra og mot eventuelle krav, forpliktelser, skader, dommer, tildelinger, tap, kostnader, utgifter eller gebyrer (inkludert rimelige advokatsalærer) som skyldes brudd på vilkårene, inkludert, uten begrensning, all bruk av innholdet i Ria Money Transfer-appen eller våre tjenester, annet enn det som er uttrykkelig autorisert i Vilkår og betingelser eller din bruk av informasjon innhentet fra Ria Money Transfer-appen, eller uaktsomhet, svindel eller forsettlig forsømmelse.

25. FRASKRIVELSE AV GARANTIER

Du må ikke misbruke Ria Money Transfer-appen ved bevisst å introdusere virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke prøve å få uautorisert tilgang til Ria Money Transfer-appen, serveren som Ria Money Transfer-appen er lagret på, eller en hvilken som helst server, datamaskin eller database som er koblet til Ria Money Transfer-appen. Du må ikke angripe Ria Money Transfer-appen via et denial-of-service-angrep eller et distribuert denial-of-service-angrep. Vi vil rapportere slikt brudd til de relevante rettshåndhevelsesmyndighetene, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å oppgi identiteten din til dem. I tilfelle et slikt brudd, opphører din rett til å bruke Ria Money Transfer-appen umiddelbart.

Din bruk av Ria Money Transfer-appen, dens innhold og våre tjenester på egen risiko. I den grad det er tillatt i loven: (a) Ria Money Transfer-appen, dens innhold og våre tjenester som Ria Money Transfer-appen gir tilgang til, blir gitt på "som det er" og "som tilgjengelig" basis, uten garantier av noe slag, enten uttrykt eller underforstått; og (b) verken vi eller noen som er tilknyttet oss, gir noen garanti med hensyn til Ria Money Transfer-appens fullstendighet, sikkerhet, pålitelighet, kvalitet, nøyaktighet, aktualitet eller tilgjengelighet. Uten hensyn til det foregående, bortsett fra i den utstrekning loven krever det, fremsetter verken vi eller noen som er tilknyttet oss, eller garanterer at Ria Money Transfer-appen, dens innhold eller tjenester eller elementer oppnådd gjennom Ria Money Transfer-appen vil være nøyaktige, pålitelige , feilfri eller uavbrutt, at feil vil bli rettet, at Ria Money Transfer-appen eller serveren/serverne som gjør den tilgjengelig er fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller at Ria Money Transfer-appen eller noen tjenester eller gjenstander oppnådd gjennom Ria Money Transfer-appen ellers vil oppfylle dine behov eller forventninger. Som følge av denne paragrafen 25 fraskriver vi oss alle garantier av noe slag, enten uttrykkelige eller underforståtte, lovbestemt eller på annen måte, inkludert men ikke begrenset til garantier for salgbarhet, ikke-krenkelse og egnethet for et bestemt formål.

26. KUNDESERVICE

Vi verdsetter alle våre kunder og tar våre forpliktelser på alvor. For å kontakte vårt kundeserviceteam i forhold til våre tjenester via telefon eller e-post, se vår liste over kontaktinformasjon for kundesupport etter land. Du kan også nå oss per post på:

 • Ria kundeservice
 • Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania

27. KLAGEBEHANDLING

Eventuelle klager på tjenestene våre skal rettes til oss i muntlig eller skriftlig form i første omgang ved å kontakte vårt kundeserviceteam på måten som er angitt i paragraf 26 ovenfor. Vi vil svare på klagen din skriftlig eller ved hjelp av et annet varig medium innen 15 virkedager etter mottak av en klage. I unntakstilfeller, på grunn av årsaker som er utenfor vår kontroll, kan vi sende deg et foreløpig svar ved å angi årsaker til forsinkelser og tidslinjen for når du vil motta vårt endelige svar. Uansett vil tidslinjen for å gi vårt endelige svar ikke overstige 30 kalenderdager etter mottak av en klage. Håndtering av klager er gratis og kravet ditt må sendes til oss på engelsk.

Skulle du ikke være fornøyd med vårt endelige svar, eller skulle vi unnlate å svare deg, har du alltid rett til å rette klagen din til Bank of Litauen. Du kan sende inn en forespørsel til Bank of Litauen om å beskytte dine rettigheter og legitime interesser som du anser for å ha blitt krenket. Slike klager kan sendes skriftlig eller elektronisk til følgende adresser: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, og/eller (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-post: pt@lb.lt. Klager må sendes inn på litauisk eller engelsk; Bank of Litauen forplikter seg imidlertid ikke til å vurdere klagen på engelsk, da prioritet alltid skal gis til det litauiske språket. Å henvende seg til oss først er en forutsetning for at du kan søke til Bank of Litauen. Avgjørelsen fra Bank of Litauen er ikke obligatorisk for oss eller deg.

I tilfelle du vanligvis ikke er fornøyd med oss eller tjenestene våre, og der det ikke er noen krav eller uenighet mellom oss og deg, kan du alltid henvende deg til Bank of Lithuania ved å sende inn en klage til Bank of Lithuania på Totorių str. 4, LT-01121 Vilnius, e-post: info@lb.lt, eller til tilsynstjenesten til Bank of Litauen, Žalgirio str. 90, LT-09303 Vilnius, e-post: pt@lb.lt.

Du har alltid ha rett til å reise søksmål i domstolene. Du kan utøve denne retten selv, før (eller etter) tvisten ble løst av Bank of Lithuania.

Enhver tvist som oppstår på grunn av eller i forbindelse med vilkårene og betingelsene, inkludert, men ikke begrenset til, tvister angående dens gyldige konklusjon, eksistens, ugyldighet, brudd, oppsigelse eller ugyldighet, skal henvises til og løses av domstolene i Republikken Litauen, unntatt der det er forbudt eller på annen måte kreves av EU-lovgivningen. Før du henviser tvisten til domstolene, skal du og vi forsøke å løse tvisten ved minnelige forhandlinger.

28. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Disse vilkårene, innholdet og dannelsen, er underlagt litauisk lov. Som forbruker hjemmehørende i andre EU-medlemsland vil du også dra nytte av alle obligatoriske bestemmelser i forbrukerbeskyttelsesloven i disse landene, med mindre annet kreves i henhold til gjeldende lover.

Du og vi er begge om at domstolene i Litauen vil ha eksklusiv jurisdiksjon.

Disse vilkårene påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

29. SPRÅK

Språket i disse vilkårene og betingelsene skal være engelsk, og ved å godta disse vilkårene og betingelsene godtar du det.

All kommunikasjon i forbindelse med tjenestene våre skal skje på engelsk.

30. SEVERABILITET

Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon finner ut at noen del av vilkårene er ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn, skal disse delene (i den grad det er mulig) slettes fra vilkårene og de gjenværende delene skal forbli gjeldende og fortsatt være bindende for deg og oss.

31. INGEN FRASIGELSE

Ingen unnlatelse av å håndheve eller forsinke håndhevelsen av en rettighet eller et botemiddel som er tilgjengelig for deg eller oss i henhold til vilkårene (inkludert som angitt i vilkårene eller på annen måte tilgjengelig i henhold til litauisk lov), vil bety at du eller vi ikke kan utøve en slik rett eller slikt botemiddel på et senere tidspunkt.

32. TILDELING

Du kan ikke på noe tidspunkt tildele, overføre, belaste eller avhende disse vilkårene eller noen av dine forpliktelser, rettigheter eller privilegier under disse vilkårene til noen annen person uten vårt forutgående skriftlige samtykke.

Vi kan tildele, overføre, belaste eller avhende disse vilkårene helt eller delvis eller noen av våre forpliktelser, rettigheter eller privilegier til hvem som helst, når som helst (inkludert til tilknyttede selskaper i vårt konsern), men vi vil iverksette passende tiltak for å prøve å sikre at det ikke rammer noen av rettighetene dine i henhold til disse vilkårene.

33. VAREMERKER

Navnet/navnene Ria, Ria Money Transfer, Euronet Worldwide, Inc., Euronet og Dandelion Payments, Inc. og alle relaterte navn, logoer, navn på produkter og tjenester, design og relaterte slagord er registrerte varemerker som tilhører oss, vår gruppe eller dets datterselskaper eller andre lisensinnehavere (alt etter omstendighetene). Du kan ikke bruke disse varemerkene, navnene, logoene eller slagordene eller uten vårt forutgående skriftlige samtykke. Alle andre navn, varemerker og tegn skal brukes utelukkende til identifikasjonsformål, og de er registrerte varemerker for deres respektive eiere.

Vilkår og betingelser

Kampanje – HELLORIA

100% rabatt på kundegebyr for førstegangstransaksjoner behandlet gjennom mobilappen Ria Money Transfer («Tilbudet»)

1. Leverandøren 

I disse vilkårene og betingelsene blir Ria Lithuania UAB, som har sin registrerte adresse på Upės str. 23, Vilnius, Litauen og har en lisens for betalingsinstitusjon nr. 52 utstedt av Bank of Lithuania, referert til som «Ria».

2. Kvalifikasjon

Dette tilbudet er åpent for innbyggere i Norge som er 18 (atten) år eller eldre når de sender en pengeoverføring gjennom mobilappen Ria Money Transfer («Appen») for første gang etter at de er registrert som ny kunde for appen og underlagt tilfredsstillelse av kravene til «Tilbudskriterier» som er beskrevet i avsnitt 4 nedenfor («Ny kunde»).

Representanter for Ria er ikke kvalifisert til å delta i tilbudet.

3. Tilbudet

Ria vil gi en rabatt på 100 % (hundre prosent) på de gebyrene som belastes («Kundegebyr») på den første pengeoverføringen som behandles av en ny kunde gjennom appen, hvis kravene til «Tilbudskriterier» beskrevet i avsnitt 4 er oppfylte.

Tilbudet gjelder bare for pengeoverføringstjenesten.

4. Tilbudskriterier

Tilbudet gjelder utelukkende for den første Ria-pengeoverføringen initiert av en ny kunde i løpet av tilbudsperioden (som definert i avsnitt 5 nedenfor), forutsatt at den nye kunden siterer kampanjekoden «HELLORIA» i det øyeblikket den første pengeoverføringen plasseres gjennom appen.

For å avklare, hver nye kunde vil bare kunne bruke kampanjekoden en gang, på den første pengeoverføringen som ble plassert av den nye kunden ved hjelp av appen. Denne kampanjekoden kan ikke kombineres med noen annen Ria-rabatt, kampanje eller kampanjekode. 

Nye kunder anses å ha akseptert og godtatt disse vilkårene og betingelsene når de har fullført Ria-pengeoverføringen gjennom appen til en spesifisert mottaker.  Deltakelse i tilbudet er frivillig og er strengt betinget av at den nye kunden overholder disse vilkårene og betingelsene som gjelder for den relevante Ria-pengeoverføringen, som har blitt varslet separat og avtalt med den nye kunden.

5. Tilbudsperiode

Tilbudet begynner 01. desember 2021 kl 00:00 og slutter 31. desember 2024 kl. 23:59 («Tilbudsperiode»).

6. Generelle vilkår

Tilbudet kan ikke erstattes, tildeles eller overføres av den nye kunden.

Ria forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å stanse eller endre tilbudet og/eller disse vilkårene og betingelsene på grunn av hendelser som faller utenfor dets kontroll (for eksempel om mistanke om eller faktisk svindel).

Ria forbeholder seg retten til etter eget skjønn å trekke tilbudet hvis det med rimelighet mistenker eller finner brudd på disse vilkårene eller betingelsene som gjelder for Ria-pengeoverføringstjenesten. 

Ria skal ikke være ansvarlig for unøyaktig informasjon mottatt fra den nye kunden, forsinkelser i tilgjengeligheten til en Ria-pengeoverføring til en spesifisert mottaker eller suspendering eller kansellering av en Ria-pengeoverføring i samsvar med Rias vilkår og betingelser og/eller lover og regler gjeldende for Ria-pengeoverføringstjenesten.  

I den grad loven tillater det, vil Ria ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for eller forpliktet til å kompensere den nye kunden eller akseptere noe ansvar for tap, skade, personskade eller død som oppstår som en følge av å samle inn eller ta opp tilbudet, bortsett fra i de tilfeller hvor det forårsakes av uaktsomhet fra Ria eller dets ansatte. 

7. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Ny kunde godtar ugjenkallelig at domstolene i Norge skal ha enekompetanse til å avgjøre enhver tvist eller krav som oppstår ut fra eller i forbindelse med disse vilkårene.

Ria Lithuania UAB. © 2024 Dandelion Payments, Inc. Med enerett.