Vilkår og betingelser

Kampanje – HELLORIA

100% rabatt på kundegebyr for førstegangstransaksjoner behandlet gjennom mobilappen Ria Money Transfer («Tilbudet»)

1. Leverandøren 

I disse vilkårene og betingelsene blir Ria Lithuania UAB, som har sin registrerte adresse på Upės str. 23, Vilnius, Litauen og har en lisens for betalingsinstitusjon nr. 52 utstedt av Bank of Lithuania, referert til som «Ria».

2. Kvalifikasjon

Dette tilbudet er åpent for innbyggere i Norge som er 18 (atten) år eller eldre når de sender en pengeoverføring gjennom mobilappen Ria Money Transfer («Appen») for første gang etter at de er registrert som ny kunde for appen og underlagt tilfredsstillelse av kravene til «Tilbudskriterier» som er beskrevet i avsnitt 4 nedenfor («Ny kunde»).

Representanter for Ria er ikke kvalifisert til å delta i tilbudet.

3. Tilbudet

Ria vil gi en rabatt på 100 % (hundre prosent) på de gebyrene som belastes («Kundegebyr») på den første pengeoverføringen som behandles av en ny kunde gjennom appen, hvis kravene til «Tilbudskriterier» beskrevet i avsnitt 4 er oppfylte.

Tilbudet gjelder bare for pengeoverføringstjenesten.

4. Tilbudskriterier

Tilbudet gjelder utelukkende for den første Ria-pengeoverføringen initiert av en ny kunde i løpet av tilbudsperioden (som definert i avsnitt 5 nedenfor), forutsatt at den nye kunden siterer kampanjekoden «HELLORIA» i det øyeblikket den første pengeoverføringen plasseres gjennom appen.

For å avklare, hver nye kunde vil bare kunne bruke kampanjekoden en gang, på den første pengeoverføringen som ble plassert av den nye kunden ved hjelp av appen. Denne kampanjekoden kan ikke kombineres med noen annen Ria-rabatt, kampanje eller kampanjekode. 

Nye kunder anses å ha akseptert og godtatt disse vilkårene og betingelsene når de har fullført Ria-pengeoverføringen gjennom appen til en spesifisert mottaker.  Deltakelse i tilbudet er frivillig og er strengt betinget av at den nye kunden overholder disse vilkårene og betingelsene som gjelder for den relevante Ria-pengeoverføringen, som har blitt varslet separat og avtalt med den nye kunden.

5. Tilbudsperiode

Tilbudet begynner 01. desember 2021 kl 00:00 og slutter 31. desember 2024 kl. 23:59 («Tilbudsperiode»).

6. Generelle vilkår

Tilbudet kan ikke erstattes, tildeles eller overføres av den nye kunden.

Ria forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å stanse eller endre tilbudet og/eller disse vilkårene og betingelsene på grunn av hendelser som faller utenfor dets kontroll (for eksempel om mistanke om eller faktisk svindel).

Ria forbeholder seg retten til etter eget skjønn å trekke tilbudet hvis det med rimelighet mistenker eller finner brudd på disse vilkårene eller betingelsene som gjelder for Ria-pengeoverføringstjenesten. 

Ria skal ikke være ansvarlig for unøyaktig informasjon mottatt fra den nye kunden, forsinkelser i tilgjengeligheten til en Ria-pengeoverføring til en spesifisert mottaker eller suspendering eller kansellering av en Ria-pengeoverføring i samsvar med Rias vilkår og betingelser og/eller lover og regler gjeldende for Ria-pengeoverføringstjenesten.  

I den grad loven tillater det, vil Ria ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for eller forpliktet til å kompensere den nye kunden eller akseptere noe ansvar for tap, skade, personskade eller død som oppstår som en følge av å samle inn eller ta opp tilbudet, bortsett fra i de tilfeller hvor det forårsakes av uaktsomhet fra Ria eller dets ansatte. 

7. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Ny kunde godtar ugjenkallelig at domstolene i Norge skal ha enekompetanse til å avgjøre enhver tvist eller krav som oppstår ut fra eller i forbindelse med disse vilkårene.

Ria Financial Services. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Med enerett.