Varsel om forbrukersvindel

Ikke send penger

  • til fremmede – bare send penger til folk du kjenner personlig!
  • for å betale for et kjøp på nettet
  • til noen som hevder å være en slektning i en krise eller nødsituasjon du ikke har bekreftet
  • for å betale depositum eller annet knyttet til utleiebolig
  • for beskyttelse mot datavirus
  • i forbindelse med «mystery shopping»
  • for å betale husleie
  • for å betale et gebyr knyttet til kredittkortlån
  • for å heve lotterigevinst
  • for å løse en innvandringssak

✓ Du må aldri dele referansenummeret for transaksjonen eller mottakerens opplysninger med andre enn mottakeren!

✓ Hvis du har grunn til å tro at du er offer for en svindel, MÅ DU IKKE GÅ VIDERE MED OVERFØRINGEN. Ta umiddelbart kontakt med Rias svindelavdeling. Ring + 47 2396060 eller send en e-post til Antifraude@riafinancial.com.

✓ Husk at mottakeren får pengene raskt når du sender dem. Når pengene er utbetalt, er det ikke sikkert Ria kan gi deg refusjon, selv om du har blitt utsatt for svindel.

Ria Financial Services. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Med enerett.