Global personvernerklæring

April 2022

Denne personvernerklæringen («personvernerklæring») forklarer hvordan vi behandler personopplysninger («personopplysninger»). relatert til din bruk av våre tjenester, enten som kunde, besøkende og/eller bruker av våre nettsteder eller mobilapper, eller hvordan du ellers kan samhandle med oss. I denne personvernerklæringen beskriver vi også om personopplysningene dine deles med andre parter og personvernreglene vi har på plass for å beskytte dataene dine.

Vi oppfordrer deg til å gjennomgå og sjekke nettstedet og appen regelmessig for oppdateringer av denne personvernerklæringen. Vi vil publisere den oppdaterte versjonen på nettstedet og appen, og ved å fortsette å handle med oss godtar du denne personvernerklæringen slik den gjelder fra tid til annen.

Innholdsfortegnelse

 1. Hvilke personopplysninger samler vi inn, hvordan samler vi inn dem og hvorfor?
 2. Nøyaktigheten av dine personopplysninger
 3. e-KYC
 4. Legitim interesse
 5. Hvor lenge oppbevarer RIA personopplysninger?
 6. Deler RIA mine personopplysninger med andre parter?
 7. Mindreårige
 8. Datasikkerhet
 9. Profilering og automatisert beslutningstaking
 10. Markedsføring og reklame
 11. Vurdering av e-post
 12. Hvilke rettigheter har jeg?
 13. Personvernrelatert klageprosedyre
 14. Merknad til innbyggere i California
 15. Merknad til kundene i Europa (EØS).
 16. Melding til argentinske innbyggere
 17. Melding til kunder fra Mexico
 18. Melding til chilenske innbyggere
 19. Merknad til innbyggere i Malaysia
 20. Merknad til innbyggere i New Zealand
 21. Merknad til australske innbyggere
 22. Merknad til innbyggere i India
 23. Vårt selskap rangert etter tjeneste
Hvem er vi? Hvilken type data samles inn av oss?

Vi er Ria, en del av Euronet-konsernet

Du finner alle kontaktopplysningene våre her

Vi samler bare inn dataene vi trenger i henhold til gjeldende lov og lokal forskrift. Dette inkluderer:

 • Identifikasjonsdata
 • Finansinformasjon
 • Atferdsdata
Hvorfor samler vi inn data fra brukere? Hvor lenge lagres data hos RIA?

Vi samler inn personopplysninger for spesifikke kontraktsmessige og juridiske formål.

Med ditt samtykke samler vi også inn data for å forbedre brukeropplevelsen på plattformene våre.

Vi vil lagre personopplysninger så lenge vi trenger det, i samsvar med gjeldende lov og/eller lokal regulering. Noen ganger kan juridiske krav føre til en lengre oppbevaringsperiode, men personopplysninger vil bli slettet så snart kravene er oppfylt.

Hvem deler vi kundedata med? Hvor oppbevarer RIA personopplysningene dine?

Vi deler kundens personopplysninger med andre selskaper, juridiske myndigheter og partnere i Euronet-konsernet for å oppfylle våre regulatoriske og kontraktsmessige forpliktelser.

Vi lagrer kundens personopplysninger på sikre steder med strenge sikkerhetstiltak på plass.

Skulle vi ha behov for å overføre kundedata til andre land, vil vi iverksette alle nødvendige tiltak for å overholde juridiske forpliktelser og sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Hvilke rettigheter har jeg?

Du er eier av personopplysningene dine og har en juridisk rett til å utøve kontroll over dem. Du kan når som helst be om å utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til dpo@euronetworldwide.com. Ytterligere rettigheter kan være tilgjengelige avhengig av landet ditt. Klikk her for mer informasjon.

 •  Tilgang til og elektronisk kopi av dine data
 •  Korrigering av dataene dine
 •  Sletting av dataene dine (når loven tillater det)
 •  Begrensning av behandlingsformål.

1. Hvilke personopplysninger samler vi inn, hvordan samler vi inn dem og hvorfor?

Identifikasjonsdata

Dette kan omfatte navn, tittel, bolig- og / eller forretningsadresse, e-post, telefon- og / eller faksnummer og annen kontaktinformasjon, fødselsdato, kjønn, bilder, signatur, pass- / visumdetaljer, stemmeopptak, offisiell legitimasjon og bilde av legitimasjon. Vi vil bare bruke strengt nødvendige identifikasjonsdata for de beskrevne formålene.

Grunnen til å behandle personopplysningene dine Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger
Levering av tjenester. Kontraktsmessig forpliktelse
Nyhetsbrev og markedsføringsformål. Samtykke
Markedsundersøkelser og tilbakemeldinger fra forbrukere: hvilken som helst informasjon som våre kunder frivillig deler med oss om deres opplevelse av å bruke våre produkter og tjenester. Samtykke
legitim interesse
Kundeservice: Vi vil overvåke og registrere (via automatiserte midler eller transkripsjoner) telefonsamtaler, e-post og chat-samtaler med våre kunder. Vi vil bruke transkripsjoner av disse samtalene for å bekrefte instruksjonene du gir oss. Kontraktsmessige forpliktelse
Berettiget interesse
Behandling av kontoer til våre kunder (registrering og administrasjon) Pre-kontraktuell/kontraktsmessig forpliktelse
Anmode om tilgang til verktøy og informasjon: våre kunder kan ønske å få tilgang til visse verktøy og informasjon tilgjengelig via appen, før eller etter at de bestemmer seg for å registrere seg for å bruke tjenestene, inkludert vår valutautvekslings- og betalingstjeneste Pre-kontraktuell/kontraktsmessig forpliktelse
Profilering: Vi bruker alle våre kundedata til å måle og evaluere personlige vaner utelukkende basert på automatisert behandling for å gi kundene en mer personlig service. Samtykke
Fotografier eller videoer som våre kunder kan ha tatt opp og delt med oss. Samtykke
Deltakelse i arrangementer og giveaway: Våre kunder kan ønske å delta i arrangementer organisert av oss eller i en spesifikk giveaway-hendelse. Samtykke
Kontraktsmessig forpliktelse
Korrespondanse inkludert e-post, fakser, og enhver form for elektronisk kommunikasjon, sammen med eventuelle poster på kontoen deres. Vi kan også lagre korrespondanse med kundeservice og annen korrespondanse som involverer deg, oss og ethvert selskap i Euronet Group, våre partnere og våre leverandører. Legitim interesse
Kontraktsmessig forpliktelse
Kredittverdighetssjekk. Vi vil bruke dine identifikasjonsopplysninger og økonomiske data du har gitt oss til å foreta en kredittverdighetskontroll for å gi deg våre tjenester/produkter i henhold til din økonomiske kapasitet. Legitim interesse

Finansinformasjon

Vi samler inn dine personlige økonomiske data når du registrerer deg som kunde. Vi samler inn økonomiske data som bankkontoer, regnskap, overføringsgrunn, yrke eller annen dokumentasjon for å demonstrere kilden til midler du ønsker å overføre (dette ligner på lønnsslipp), for å kunne tilby deg våre tjenester.

Grunnen til å behandle personopplysningene dine Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger
Levering av tjenester. Kontraktsmessig forpliktelse
Anti-hvitvasking Juridisk forpliktelse
Forbud mot finansiering av terror- og kriminell aktivitet Juridisk forpliktelse
Administrering av din konto Kontraktsmessig forpliktelse
Juridisk profilering for kredittrapporter Legitim interesse

Atferdsmessig og teknisk informasjon

IP-adresse til besøkende, atferdsinformasjon (for å forstå måten du oppfører deg mens du bruker våre produkter og tjenester), nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling, skjermoppløsningsinnstillinger, nettleserplugintyper og -versjoner, operativsystem og plattform.

Besøk vår policy for informasjonskapsler her.

Grunnen til å behandle personopplysningene dine Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger
For å måle bruken av nettstedet og tjenestene våre, inkludert antall besøk, gjennomsnittlig tid brukt på et nettsted, appen, besøkte sider, sideinteraksjonsdata (som rulling, klikk og muspekinger), osv., og for å forbedre innholdet vi tilbyr til kunder. Legitim interesse
For å administrere nettstedet og for interne operasjoner, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, undersøkning, statistikk og undersøkelsesformål Samtykke
legitim interesse
Som en del av vår innsats for å holde nettstedet trygt og sikkert. Samtykke
legitim interesse
For å måle effekten av e-postene våre. Samtykke
Anonymisert profilering: vi kan kombinere innsamlede data for å forbedre kundeopplevelsen for bedre bruk av tjenestene våre. Legitim interesse

Plassering.

Vi kan samle inn informasjon om din plassering ved bruk av våre tjenester.

Grunnen til å behandle personopplysningene dine Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger
For å gi kundene våre en skreddersydd opplevelse av appen basert på deres plassering, for eksempel å vise den lokale valutaen i den aktuelle regionen. Samtykke
Juridisk forpliktelse

Videoovervåkning.

Opptak av bilde, video og stemme.

Grunnen til å behandle personopplysningene dine Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger
Vi kan ha CCTV-overvåkning for å sikre kundenes sikkerhet i våre butikker eller kontorer. Offentlig interesse
Legitim interesse

Biometriske data.

Bilde, videoopptak og ansiktsskanning. Hvis vi noen gang behandler ytterligere biometriske data, vil du bli informert før slik behandling, og under ingen omstendigheter vil vi behandle slike personopplysninger uten ditt tidligere samtykke.

Grunnen til å behandle personopplysningene dine Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger
For å bekrefte din personlighet under registreringsprosessen i vår app og på nettstedet, eller når som helst under anvending av tjenestene våre. Samtykke

Transaksjonsdata.

Vi samler inn personopplysninger som mottakerdetaljer, bankkontoinformasjon, kontaktinformasjon, destinasjonen der du sender penger og bankpreferanser. Avhengig av lokal regulering samler vi inn detaljer som yrke, forhold til mottakeren, overføringsgrunn og tilleggsdokumentasjon for å demonstrere kilden til midler.

Grunnen til å behandle personopplysningene dine Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger
Skape en transaksjon Kontraktsmessig forpliktelse
Gi samsvarsinformasjon ved skapelse av en transaksjon Juridisk forpliktelse

Sensitive personopplysninger.

Vi kan samle inn og behandle sensitive personopplysninger (eller andre «spesielle kategorier av personopplysninger»), for eksempel data om din fysiske eller mentale helse eller tilstand, for å oppfylle gjeldende juridiske eller regulatoriske forpliktelser.

Grunnen til å behandle personopplysningene dine Rettslig grunnlag for bruk av dine personopplysninger
For å oppfylle juridiske og overholdelsesforpliktelser Juridisk forpliktelse

Av hensyn til offentlig interesse for å ivareta dine økonomiske interesser

Ikke-identifiserbare data.

Når det er mulig, bruker vi data der du ikke kan identifiseres direkte (for eksempel anonyme demografiske data og bruksdata) i stedet for personopplysninger. Disse ikke-identifiserbare dataene kan brukes til å forbedre våre interne prosesser eller levering av tjenester, uten ytterligere varsel til deg.

Vi kan bruke innsamlede data til en rekke formål, inkludert men ikke begrenset til å evaluere og forbedre tjenestene og analysere våre tjenestenes trafikk.

2. Nøyaktigheten av dine personopplysninger

Vi er forpliktet til å ha personopplysningene dine nøyaktige og oppdaterte. For å opprettholde det tar vi rimelige tiltak for å sikre nøyaktigheten av dine personopplysninger, ved å sikre at de nyeste personopplysningene vi har mottatt blir registrert nøyaktig og når det anses nødvendig, kjøre periodiske kontroller for å holde oppdatert alle dine personopplysninger.

Hvis du merker at personopplysningene dine ikke er nøyaktige, kan du utøve din rett til retting ved å sende en e-post til dpo@euronetworldwide.com.

3. e-KYC

For å kunne bruke tjenestene våre, du må være registrert. Metoden som brukes for registreringen er en e-KYC (elektronisk Know You Customer).

Som uttrykt i avsnitt 1, kan vi bruke biometriske data (når det er lovlig tillatt) for å identifisere deg og validere all dokumentasjon du har lastet opp i systemet vårt for å opprette kontoen din. Vi bruker også dette systemet for å overholde alle våre juridiske forpliktelser.

Hvis du vil registrere deg, men ikke vil bruke e-KYC-løsningen, kan du kontakte kundebehandlingen vår slik at de kan foreslå en annen registrering.

4. Legitim interesse

Når vi bruker kundens personopplysninger for å oppfylle våre legitime interesser, vil vi gjøre vårt ytterste for å matche våre interesser med dine, slik at dine personopplysninger bare blir brukt som tillatt i henhold til relevant lov, eller når de ikke vil påvirke rettighetene dine negativt. På forespørsel kan kundene be om informasjon om enhver behandling basert på legitime interesser

5. Hvor lenge oppbevarer RIA personopplysninger?

Personopplysninger brukes til forskjellige formål og er underlagt forskjellige standarder og forskrifter. Opplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for å tilby kundene tjenestene de har bedt om, og for å overholde gjeldende juridiske, regnskapsmessige, eller rapporteringsforpliktelser. For eksempel:

 • Juridiskeog regulatoriske krav: Dine personopplysninger oppbevares så lenge det er nødvendig for å overholde alle våre juridiske forpliktelser.
 • Kundeservice (administrasjon av kundeforhold, klagebehandling osv.) : Vi oppbevarer personopplysningene dine så lenge du forblir vår kunde.
 • Markedsføring: Vi behandler personopplysningene dine for markedsføringsformål så lenge du ikke har bedt oss om å avregistrere deg, i henhold til avsnitt 8 i denne personvernerklæringen.
 • Kontraktsforpliktelse: Vi oppbevarer personopplysninger så lenge kontraktsavtalen varer. Kunder kan kontakte vår Euronet Group Data Protection Officer for å få en kopi av vår lagringspolicy, som kan variere i henhold til gjeldende lov og den spesifikke forretningsmessige nødvendigheten avhengig av land.

6. Deler RIA personopplysningene mine med andre parter?

Euronet Group

Vi kan dele kundens personopplysninger med Euronet og Euronet Groups tilknyttede selskaper for å overholde konsernforpliktelser.

Som et resultat av et salg, anskaffelse, fusjon eller omorganisering som involverer Euronet, et selskap i Euronet Group, eller noen av deres respektive eiendeler, kan vi overføre kundens personopplysninger til en tredjepart. Ved å gjøre det vil vi ta rimelige skritt for å sikre at kundens informasjon er tilstrekkelig beskyttet i disse tilfellene.
Juridisk forpliktelse
Kontraktsmessig forpliktelse

Tredjeparts tjenesteleverandører

Tredjeparts tjenesteleverandører for å administrere, aktivere eller legge til rette for visse aspekter av tjenestene Juridisk forpliktelse
Tjenesteleverandører for samsvarsverifisering og svindelforebygging
Leverandører av kommunikasjon, infrastruktur og overensstemmelse, inkludert tjenester og systemer for å muliggjøre behandling av transaksjoner Kontraktsmessig forpliktelse
For å opprettholde det nødvendige ytelsesnivået i tjenestene våre (vedlikehold, sikkerhet og support)
Dataanalyse for markedsføring, operasjonell utvikling og forbedring av våre overensstemmelse- og antisvindelsystemer Legitim interesse
Juridisk forpliktelse
For å markedsføre tjenestene våre med markedsføringskampanjer Samtykke
For å personalisere annonsen som er plassert i digitale tjenester og tilpasse den forbrukernes preferanser

Juridiske og regulatoriske myndigheter

Vi må legge frem personopplysningene dine til myndighetene. Vi legger frem også personopplysninger til myndighetene når slik avsløring er nødvendig for å identifisere, kontakte eller utføre rettslige skritt mot noen som kan forårsake skade eller forstyrre rettighetene eller eiendommen til RIA, tjenesten, eller våre kunder. Juridisk forpliktelse

Strategipartnere

I tilfeller der det er påkrevd etter gjeldende lov vil vi dele dine personopplysninger med strategiske partnere, slik at vi kan tilby deg tjenesten vår. Legitim interesse

Profesjonelle partnere

Vi vil dele dine personopplysninger med rådgivere, advokater, konsulenter, revisorer, markedsføringstjenester eller regnskapsførere for å overholde våre juridiske forpliktelser og for å tilby tjenesten vår i henhold til dine forventninger og våre kontraktsmessige forpliktelser og beste praksis. Legitim interesse

7. Mindreårige

Vi verken tilbyr tjenester direkte til barn under 18 år eller innhenter proaktivt deres personlige informasjon. Hvis du er under 18, vennligst ikke bruk Nettstedene eller Tilbud eller del personopplysninger med oss. Hvis du får vite at noen yngre enn 18 har gitt oss personopplysninger ulovlig, vennligst kontakt oss på dpo@euronetworldwide.com.

8. Datasikkerhet

Vi er forpliktet til å beskytte kundens personopplysninger og har iverksatt kommersielt rimelige og hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk og endring av informasjonen du har betrodd oss. Hos RIA vil vi alltid strebe etter å sikre at personopplysningene dine er godt beskyttet, i samsvar med beste internasjonale praksis. Vi opprettholder denne forpliktelsen om datasikkerhet ved å implementere passende fysiske, elektroniske og ledelsesmessige tiltak for å beskytte og sikre dine personopplysninger.

For å beskytte systemene våre mot ulovlig tilgang bruker vi sikre, sofistikerte banebrytende fysiske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kontinuerlig forbedres for å sikre det høyeste sikkerhetsnivået i samsvar med beste internasjonal praksis og kostnadseffektivitet i henhold til de behandlede personopplysningene. Videre oppbevares alle personopplysninger på et sikkert sted beskyttet av brannmurer og andre sofistikerte sikkerhetsmekanismer, med begrenset administrativ tilgang.

Personell som har tilgang til dataene dine, samt dataenes behandlingsmåter, er kontraktsmessig bundet til å holde dataene dine private og overholde personvernreglene vi har implementert i organisasjonen vår.

Mens vi tar sikte på å oppnå den høyeste standarden for databeskyttelse ved å ta i bruk bransjestandardtiltak for å beskytte personvernet ditt, er intet sikkerhetssystem helt feilfritt eller ugjennomtrengelig. Som et resultat kan vi ikke (og vil ikke) garantere at personopplysninger er helt sikre.

9. Profilering og automatisert beslutningstaking

Med uttrykkelig autorisert godkjenning gir vi deg skreddersydd informasjon og råd angående våre produkter og tjenester. Vi foretar dataanalyse ved hjelp av tredjeparter, for å målrette passende kommunikasjon og reklame til deg, inkludert invitasjoner til eksklusive klientarrangementer som vi tror du kan være interessert i, samt anbefale produkter og tjenester som vi tror kan være egnet for deg.

Vi kan i noen tilfeller bruke automatisert beslutningstaking og profilering, dersom det er hjemlet i lovgivningen, i tilfelle det er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt. Et eksempel er den automatiserte autorisasjonen for remitteringstjenester. Det rettslige grunnlaget for å implementere profileringen og den automatiserte beslutningsprosessen er legitim interesse.

Vi tar også automatiserte beslutninger i slike prosesser som transaksjonsovervåking for å motvirke svindel i samsvar med de juridiske kravene knyttet til forebygging av hvitvasking, terrorfinansiering og finansielle tjenester. Du har rett til å be om ikke å bli underlagt en helautomatisk beslutningstaking, inkludert profilering, hvis slik beslutningstaking har rettslige virkninger eller på lignende måte påvirker deg betydelig. Denne retten gjelder ikke hvis beslutningstaking er nødvendig for å inngå eller utføre en avtale med deg hvis beslutningen er tillatt i henhold til gjeldende databeskyttelseslover eller om vi har mottatt ditt eksplisitte samtykke.

10. Markedsføring og reklame

Tredjepartsannonsører tilbyr annonser som vises på nettstedet vårt, appen vår eller andre steder i våre tjenester. Tredjepartsannonsører har ikke tilgang til noe av informasjonen kundene våre har gitt oss direkte. Vanligvis er annonsører avhengige av informasjonskapsler eller en annen nett/appbasert mekanisme for å vurdere hvilke annonser som er egnet til å være interessante for deg. Vi plasserer ikke «Målrettede informasjonskapsler» eller aktiverer «Målretting» og «Plassering» på systemet ditt uten ditt samtykke.

Hvis du har gitt ditt samtykke ved å akseptere målrettingsinformasjonskapsler på nettstedet eller aktivert målretting på appen, kan vi bruke tredjeparter til å implementere dette (remarketing og lignende målgruppefunksjoner). Du kan endre innstillingene for informasjonskapsler her.

Tredjeparter er ikke bundet av vår personvernerklæring. For å bli kjent med personvernreglene til tredjepartene, bør du besøke nettstedet deres. Du finner alle tredjeparter som kan bruke informasjonskapsler til målretting i Retningslinjene for informasjonskapsler.

Vi kan kontakte deg fra tid til annen (via e-post, SMS, brev eller telefon etter behov og i henhold til dine spesifikke instruksjoner) og hvis du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til å tilby målrettet markedsføring av våre tjenester. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å sende en e-post til dpo@euronetworldwide.com eller følge instruksjonene i markedsførings-e-posten vi har sendt deg.

11. Vurdering av e-post

Vi kan bruke piksler i markedsførings-e-postene våre for å få informasjon om, og hvor mange ganger, e-postene våre åpnes og for å bekrefte eventuelle klikk til lenker eller annonser i e-posten. Bruk av denne informasjonen kan omfatte:

 • Få informasjon om hvilke av e-postene våre brukerne syntes er mer interessant.
 • Bestemme brukernes aktivitet og engasjement med våre produkter og tjenester.
 • Informere våre annonsører (samtlige) om hvor mange brukere som har klikket på annonsene.
 • Hvilken region vårt publikum befinner seg i.

12. Hvilke rettigheter har jeg?

Kunder kan søke å få tilgang til, oppdatere, endre eller slette personopplysningene sine. Avhengig av landet ditt, du kan ha forskjellige rettigheter. Uansett land kan du imidlertid når som helst utøve følgende rettigheter:

 • Be om tilgang til alle personopplysninger ("Forespørsel om tilgang til personopplysninger"). Mens du utøver tilgangsretten din, kan du anmode oss om alle personopplysningene vi har om deg, behandlingsaktivitetene vi utfører med dine personopplysninger, mottakerne av dine personopplysninger, de forskjellige kategoriene av personopplysninger, hvor lenge skal vi behandle dine personopplysninger, og implementering av enhver automatisert beslutning angående dine personopplysninger.
 • Be om retting av eventuelle unøyaktige personopplysninger vi kan ha om deg. Hvis du har endret e-postadressen din, eller du ser at det er en stavefeil i noen av dine personopplysninger, kan du utøve din rett til endring.
 • Forespørsel om å slette eventuelle personopplysninger vi har om deg. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyheter fra oss, eller du vil ikke fortsette å bruke noen av tjenestene våre, kan du be oss om å slette personopplysninger vi har om deg. Vær oppmerksom på at i så fall kan vi beholde dine personopplysningene for å oppfylle noen av våre juridiske forpliktelser. Men i dette tilfellet vil ikke dine personopplysninger bli brukt til noen andre formål.

Kunder har også rett til å sende inn en klage til en kompetent databeskyttelsesmyndighet eller domstol hvis de mener at vi ikke har overholdt våre plikter i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende lov. Vi oppfordrer kunder til å varsle oss om eventuelle klager som evt. oppstår, selv om det ikke er nødvendig, og vi vil svare i samsvar med vår klageprosedyre.

Vi vil svare på forespørselen din så snart som mulig og alltid innenfor tidsrammen som er angitt i gjeldende lov.

For eventuelle gjeldende rettigheter, og for å bestemme nøyaktig hvor lang tid vi har for å svare på forespørselen din, vennligst se på de spesifikke avsnitt nedenfor.

Hvis du vil utøve noen av rettighetene dine, må du sende en e-post til dpo@euronetworldwide.com. For å beskytte dine personopplysninger og opprettholde sikkerheten vil vi iverksette tiltak for å bekrefte identiteten din og/eller be deg om å oppgi andre detaljer før du får tilgang til eller endrer personopplysninger. Hvis vi ikke får en kopi av legitimasjonen din eller et juridisk gyldig dokument som beviser identiteten din, vil vi ikke kunne svare på forespørselen din når det er nødvendig.

13. Personvernrelatert klageprosedyre

Kunder har også rett til å sende inn en klage til en kompetent databeskyttelsesmyndighet eller domstol hvis de mener at vi ikke har overholdt våre plikter i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende lov:

RIA forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst og vil informere om slike endringer på RIAs nettsted eller via en hvilken som helst annen måte RIA finner passende.

14. Merknad til innbyggere i California

Denne ytterligere avsløringen er ment å oppfylle kravene i California Consumer Privacy Act ("CCPA») og skal samsvare med personvernerklæringen.

Kunder som bor i California vil ha rett til å:

 • be om og motta utøving av vår praksis for innsamling av personopplysninger i løpet av de siste 12 månedene, inkludert kategoriene av personopplysninger vi samler inn, kategoriene av kilder til slik informasjon, vårt forretningsformål med å samle inn eller dele slik informasjon, og kategoriene av tredje parter som vi deler slik informasjon med.
 • be om og motta en kopi av personopplysningene vi har samlet om dem i løpet av de siste 12 månedene.
 • be om og motta utøving av vår praksis for deling av informasjon i løpet av de siste 12 månedene, inkludert en liste over kategoriene av personopplysninger som selges til kategorien av tredjepartsmottakere og en liste over kategoriene av personlig informasjon som vi har avslørt for et forretningsformål.
 • be om at vi ikke selger personlig informasjon om dem (vi selger ikke din personlige informasjon) og;
 • be om at vi sletter (og instruerer tjenesteleverandørene våre til å slette) deres personlige opplysninger med forbehold om visse unntak.

For CCPA-formål betyr personlig informasjon den type informasjon som identifiserer, relaterer seg til, beskriver, kan assosieres med, eller med rimelighet kan knyttes, direkte eller indirekte, med en bestemt innbygger eller familie i California.

For å gjøre en forespørsel om avsløring av personopplysninger, innbyggere i California kan kontakte oss via:

 1. Gratis telefonnr.: 1-877-932-6640
 2. E-post: dpo@euronetworldwide.com

Vi kan be om at du sender inn en signert erklæring om at du er den personen du hevder å være. Uriktig informasjon angitt med viljer er straffbart ifølge loven. Vi vil bekrefte mottak av forespørselen din innen ti (10) dager og vil forsøke å svare innen førtifem (45) dager etter mottak av forespørselen din, men hvis vi trenger mer tid (opptil ytterligere førtifem dager) vil vi varsle deg om vårt behov for ekstra tid. Vi kan ikke svare på forespørselen din eller gi deg personlig informasjon hvis vi ikke kan bekrefte identiteten din og bekrefte at personopplysningene gjelder deg.

Du kan sende en forespørsel om utøving av vår praksis for informasjonsinnsamling, mottak av informasjonen vi samlet inn om deg, eller utøving av vår delingspraksis opptil to ganger i løpet av en 12-måneders periode.

For forespørsler om en kopi av personopplysningene vi har samlet inn i løpet av 12 måneder før dato for din forespørsel, vil vi forsøke å gi informasjonen i et format som er lett brukbart, inkludert ved å sende deg en papirkopi eller gi en elektronisk kopi til din registrerte konto, hvis du har registrert deg en konto hos oss. For forespørsler om sletting av informasjonen din tillater lovgivningen i California oss å beholde visse opplysninger og ikke slette den under visse omstendigheter (dvs. informasjon knyttet til en transaksjon, sikkerhetshendelser, svindel etc.). Som eksempel er vi ikke pålagt å svare på en forespørsel om å slette informasjon hvis informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne fullføre en transaksjon for deg eller på annen måte utføre en kontrakt; for å oppdage, beskytte mot eller straffeforfølge sikkerhetshendelser, svindel eller ulovlig aktivitet; bare å bruke informasjonen internt på måter som er rimelig tilpasset dine forventninger som kunde (for eksempel å opprettholde salgsrekorder), og for å overholde juridiske forpliktelser. Hvis vi mottar en slik forespørsel fra deg, vil vi varsle alle tjenesteleverandører vi har engasjert for å slette informasjonen din hos dem også.

Vi vil ikke diskriminere deg som følge av din utøvelse av noen av disse rettighetene.

Vi selger ikke informasjonen din for økonomisk vurdering, og vi avslører ikke informasjonen din for hvilken som helst vurdering av verdi. Hvis vi i fremtiden inngår ordninger som faller innenfor definisjonen av et «salg» under CCPA, vil vi oppdatere denne personvernerklæringen og vår overholdelse av CCPA.

Du kan sende inn en forespørsel til noen som har en formell fullmakt. Ellers kan du bare sende inn en forespørsel ved hjelp av en autorisert agent hvis (1) du gir den autoriserte agenten skriftlig tillatelse til å sende en forespørsel og (2) du bekrefter din egen identitet direkte hos oss. Vi vil kreve at agenten sender bevis om tillatelse til å komme med forespørsler på dine vegne.

I løpet av de siste 12 månedene har vi samlet følgende kategorier av informasjon fra de oppførte kildene, vi har brukt den til de angitte forretningsformålene og delt den med de listede kategoriene av tredjeparter. Kategoriene av informasjon inkluderer informasjon vi samler inn fra våre besøkende på nettstedet, registrerte brukere, ansatte, partnere, leverandører og enhver annen person som samhandler med oss enten online eller offline. Ikke alle typer informasjon samles inn om alle individer. For eksempel, vi kan samle inn annen informasjon fra søkere til ansettelse eller fra leverandører eller fra kunder.

Kategori av innsamlet informasjon Kilde Forretningsformål for bruk Kategorier av tredjeparter som mottar informasjon

Identifikatorer (navn, kortnavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, faksnummer, kontonavn, personnummer, førerkortnummer, passnummer, unik personlig identifikator, IP-adresse)

 • Enkeltpersoner som sender inn informasjon til oss.
 • Informasjon vi automatisk samler inn fra besøkende på nettstedet
 • Informasjon vi kan motta fra tredjeparts markedsførings- og datapartnere.
 • Revisjon knyttet til transaksjoner;
 • sikkerhetsdeteksjon, beskyttelse og håndhevelse;
 • debugging/feilreparasjon av funksjonalitet;
 • utføring av tjenester for deg;
 • intern forskning og utvikling;
 • kvalitetskontroll;
 • tilpasning av reklame
 • Tjenesteleverandører (for eksempel betalingsbehandlere, posthus, markedsføringspartnere, fraktpartnere, ansattes fordelspartnere);
 • tilknyttede selskaper;
 • rettshåndhevelse;
 • strategisk justerte virksomheter;

Sensitiv informasjon (navn med finansiell konto, informasjon om medisinsk, helse og helseforsikring, brukernavn og passord)

 • Enkeltpersoner som sender inn informasjon;
 • Søknader om ansettelse;
 • ansatte.
 • Revisjon knyttet til transaksjoner;
 • sikkerhetsdeteksjon, beskyttelse og håndhevelse;
 • debugging/feilreparasjon av funksjonalitet;
 • utføring av tjenester for deg;
 • intern forskning og utvikling;
 • kvalitetskontroll;
 • Tjenesteleverandører (for eksempel betalingsbehandlere, posthus, markedsføringspartnere, fraktpartnere, ansattes fordelspartnere);
 • tilknyttede selskaper;
 • rettshåndhevelse;
 • strategisk justerte virksomheter;

Kommersiell informasjon (transaksjonshistorikk, produkter/tjenester kjøpt, innhentet eller vurdert, produktpreferanse)

 • Enkeltpersoner som sender inn informasjon;
 • ansettelsesøknader;
 • ansatte.
 • Revisjon knyttet til transaksjoner;
 • sikkerhetsdeteksjon, beskyttelse og håndhevelse;
 • debugging/feilreparasjon av funksjonalitet;
 • utføring av tjenester for deg;
 • intern forskning og utvikling;
 • kvalitetskontroll;
 • Tjenesteleverandører (for eksempel betalingsbehandlere, posthus, markedsføringspartnere, fraktpartnere, ansattes fordelspartnere);
 • tilknyttede selskaper;
 • rettshåndhevelse;
 • strategisk justerte virksomheter;

Elektronisk nettverksaktivitet (surfing eller søkehistorikk, interaksjoner på nettstedet, reklameinteraksjoner)

 • Enkeltpersoner som sender inn informasjon;
 • informasjon vi samler inn for sikkerhetsformål.
 • Revisjon knyttet til transaksjoner;
 • sikkerhetsdeteksjon, beskyttelse og håndhevelse;
 • debugging/feilreparasjon av funksjonalitet;
 • utføring av tjenester for deg;
 • intern forskning og utvikling;
 • kvalitetskontroll;
 • Tjenesteleverandører (for eksempel betalingsbehandlere, posthus, markedsføringspartnere, fraktpartnere, ansattes fordelspartnere);
 • tilknyttede selskaper;
 • offentlige regulatorer;
 • rettshåndhevelse;
 • strategisk tilpassede virksomheter.

Lyd, video eller lignende informasjon (kundeservicesamtaler, sikkerhetsovervåking)

 • Enkeltpersoner som sender inn informasjon;
 • informasjon vi samler inn for sikkerhetsformål.
 • Revisjon knyttet til transaksjoner;
 • sikkerhetsdeteksjon, beskyttelse og håndhevelse;
 • debugging/feilreparasjon av funksjonalitet;
 • utføring av tjenester for deg;
 • intern forskning og utvikling;
 • kvalitetskontroll;
 • Tjenesteleverandører (for eksempel betalingsbehandlere, posthus, markedsføringspartnere, fraktpartnere, ansattes fordelspartnere);
 • tilknyttede selskaper;
 • offentlige regulatorer;
 • rettshåndhevelse;
 • strategisk tilpassede virksomheter.

Geolokalisering

 • Informasjon vi automatisk samler inn fra besøkende på nettstedet
 • Revisjon knyttet til transaksjoner;
 • sikkerhetsdeteksjon, beskyttelse og håndhevelse;
 • debugging/feilreparasjon av funksjonalitet;
 • utføring av tjenester for deg;
 • intern forskning og utvikling;
 • kvalitetskontroll;
 • tilpasning av annonser.
 • Tjenesteleverandører (for eksempel betalingsbehandlere, posthus, markedsføringspartnere, fraktpartnere, ansattes fordelspartnere);
 • tilknyttede selskaper;
 • offentlige regulatorer;
 • rettshåndhevelse;
 • strategisk tilpassede virksomheter.

Profesjonell, pedagogisk eller ansettelsesrelatert informasjon

 • Informasjon sendt inn av enkeltpersoner;
 • informasjon mottatt fra tredjeparter i forbindelse med leverandør- eller ansettelsesstatus eller søknader;
 • informasjon vi får i forbindelse med leverandør- eller ansettelsestilsyn.
 • Revisjon knyttet til transaksjoner;
 • sikkerhetsdeteksjon, beskyttelse og håndhevelse;
 • debugging/feilreparasjon av funksjonalitet;
 • utføring av tjenester for deg;
 • intern forskning og utvikling;
 • kvalitetskontroll;
 • tilpasning av annonser.
 • Tjenesteleverandører (for eksempel betalingsbehandlere, posthus, markedsføringspartnere, fraktpartnere, ansattes fordelspartnere);
 • tilknyttede selskaper;
 • offentlige regulatorer;
 • rettshåndhevelse;
 • strategisk tilpassede virksomheter.

Biometri

 • Ikke samlet
 • Ikke samlet
 • Ikke samlet

Beskyttet klassifiseringsinformasjon (rase, kjønn, etnisitet, religion)

 • Ikke samlet
 • Ikke samlet
 • Ikke samlet

*Mer spesifikt inkluderer forretningsformålene:

 1. Utføre tjenester for deg:
  • For å administrere eller på annen måte utføre våre forpliktelser i forhold til enhver avtale som vi er part i;
  • For å hjelpe deg med å fullføre en transaksjon eller order;
  • Å tillate sporing av forsendelser;
  • Å forberede og behandle fakturaer;
  • For å svare på spørsmål eller forespørsler samt å tilby tjenester og støtte;
  • For å utføre ettersalgs kundeforholdsstyring;
  • For å opprette og administrere våre kundekontoer;
  • For å varsle deg om endringer i våre tjenester og produkter;
  • For å administrere kampanjer, konkurranser, spørreundersøkelser eller annen kunderelatert aktivitet;
  • For å gi deg informasjon om våre produkter og tjenester,
  • For å tilby våre produkter og tjenester til deg på en personlig måte, for eksempel, kan vi komme med forslag basert på dine tidligere forespørsler om å gjøre det mulig for deg å identifisere passende produkter og tjenester raskere.
 2. Revisjon knyttet til transaksjoner, intern forskning og utvikling:
  • For å gi informasjon for utføring av intern forretningsadministrasjon og drift, inkludert feilsøking, tilpasning av nettstedet, forbedring eller utvikling, testing, forskning, administrasjon og drift av nettstedene og dataanalysen vår;
  • For å tilby produkter eller tjenester som kan dekke dine behov;
  • For å måle ytelsen til markedsføringsinitiativer, annonser, og nettsteder «drevet av» et annet selskap på våre vegne.
 3. Sikkerhetsdeteksjon, beskyttelse og håndhevelse; feilsøking og feilreparasjon for opprettholdelse av funksjonalitet:
  • Som en del av vårt forsøk på å holde nettstedet trygt og sikkert;
  • For å sørge for sikkerheten til kontoen din og virksomheten vår, forhindre eller oppdage svindel, ondsinnet aktivitet eller misbruk av nettstedene våre, for eksempel ved å be om bekreftelsesinformasjon for å tilbakestille kontopassordet ditt (hvis aktuelt);
  • For å sikre den fysiske sikkerheten til våre lokaler gjennom overvåking av overvåkingsbilder;
  • For å løse tvister, for å beskytte rettighetene, sikkerheten og våre interesser, våre brukere eller andre, og for å overholde våre juridiske forpliktelser.
 4. Kvalitetskontroll:
  • For å overvåke kvalitetskontroll og sikre overholdelse av våre juridiske forpliktelser, regler og forordninger, retningslinjer og prosedyrer,
  • For å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester, for eksempel ved å gjennomgå besøk på sidene og ulike undersider, etterspørsel etter spesifikke produkter og tjenester og brukerkommentarer.

Kontakt for mer informasjon – For spørsmål eller bekymringer om vår personvernerklæring og praksis, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i "hvem er vi"-avsnitt av denne personvernerklæringen.

15. Melding til kundene i Europa (EØS).

I samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) kan alle som er bosatt i det økonomiske europeiske området (EØS) utøve følgende rettigheter:

 • Retten til informasjon
 • Retten til innsyn
 • Retten til retting
 • Retten til sletting
 • Retten til begrensning av behandling
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til å protestere
 • Retten til å unngå implementering av automatiserte beslutninger

For å utøve noen av rettighetene som er oppført ovenfor, må du overholde forpliktelsene beskrevet i avsnitt 12 i denne personvernerklæringen.

Fra den dagen vi mottar forespørselen din, vil vi svare deg innen maksimalt 30 dager, med mindre det blir bedt om forlengelse.

16. Merknad for argentinske innbyggere

I samsvar med loven Ley de Protección de Datos Personales 25.326, har du rett til tilgang, retting, oppdatering og sletting av personopplysninger. For å utøve dine rettigheter eller din rett til å tilbakekalle eller komme med tvil eller klage angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på dpo@euronetworldwide.com ved å følge instruksjonene i avsnitt 12.

Du er herved informert om at det finnes tilgjengelige alternativer for deg for å begrense måten vi bruker eller avslører personopplysningene dine for spesifikk behandling.

Fra den dagen vi mottar forespørselen din, vil vi svare deg innen maksimalt 5 dager (for forespørsler om å slette og oppdatere personopplysningene dine) eller innen maksimalt 10 dager (for forespørsel om tilgang til personopplysningene dine).

17. Melding til kunder fra Mexico

Ria México (begrep definert nedenfor), med domisil for å høre og motta varsler om personvern og beskyttelse av personopplysninger angitt i avsnitt 22, og i samsvar med Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ("Meksikansk lov"), dets forskrifter og retningslinjer, gjør tilgjengelig for sine brukere eller potensielle brukere i deres kapasitet som registrerte personer, den nåværende personvernerklæringen, før innsamling av personopplysninger, i strengt samsvar med prinsippene om lovlighet, samtykke, informasjon, kvalitet, hensikt, lojalitet, proporsjonalitet og ansvar som kreves av den meksikanske loven.

For å levere tjenestene i egenskap av pengeoverføringsselskap i henhold til artikkel 81-A Bis av Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, vil Ria México samle inn personopplysninger, hvis aktuelt, i samsvar med de juridiske grunnlagene nevnt i avsnitt 1, og i forbindelse med følgende formål:

 1. Bekreft at personopplysningene i stemme legitimasjonen som er sendt til Ria México samsvarer med de som finnes i registeret til Instituto Nacional Electoral.
 2. Kontroller at CURP-dataene som ble gitt til Ria México samsvarer med dataene som er registrert i Registro Nacional de Población.

I tillegg, og når det er nødvendig, for å overholde krav i artikkel 4 og 4 Bis i de generelle bestemmelsene nevnt i artikkel 95 bis i Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito som gjelder for pengeoverføringsselskap nevnt i artikkel 81-A Bis i samme lov ("Bestemmelsene"), er Ria México juridisk forpliktet til å innhente informasjon om din geolokasjon samt opptak av stemmen din og ansiktsbildet ditt for å identifisere sine brukere eller potensielle brukere på en ikke-ansikt-til-ansikt måte, og for å få andre relevante data som vil bli forklart i detalj i den spesifikke formen som er tilgjengelig i søknaden som kreves av bestemmelsene. Vi vil alltid behandle slik informasjon basert på ditt samtykke.

Du har rett til tilgang, retting, kansellering og motsigelse mot behandling ( "ARCO-rettighetene"); på samme måte har du også rett til å begrense eller tilbakekalle når som helst samtykket gitt for behandlingen av din Personopplysninger, i den grad loven tillater det. For å utøve noen av dine ARCO-rettigheter, for å tilbakekalle ditt samtykke, eller for å sende inn spørsmål eller klager angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på: dpo@euronetworldwide.com ved å følge instruksjonene i avsnitt 12.

Vi vil svare deg senest 20 dager fra datoen vi mottok forespørselen din, og den trer i kraft senest 15 virkedager etter at vi har varslet deg om svaret vårt.

18. Melding til chilenske innbyggere

I samsvar med loven har du rettighetene til tilgang, retting, kansellering og protest mot behandlingen ("ARCO-rettighetene"); likeledes med rett til når som helst å tilbakekalle samtykket gitt for behandlingen av personopplysninger, i den grad loven tillater det. For å utøve dine ARCO-rettigheter eller din rett til å tilbakekalle eller komme med krav eller klage angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på dpo@euronetworldwide.com ved å følge instruksjonene i avsnitt 12.

Du er herved informert om at det finnes tilgjengelige alternativer for deg for å begrense måten vi bruker eller avslører personopplysningene dine for spesifikk behandling.

Fra den dagen vi mottar forespørselen din, svarer vi deg innen maksimalt 2 dager.

19. Melding til malaysiske innbyggere

I samsvar med loven om beskyttelse av personopplysninger 2010, kan kunder gi oss sine personopplysninger for ethvert av formålene som er angitt i avsnitt 2 i denne personvernerklæringen. Hvis vi skulle behandle dine personopplysninger for andre formål, vil vi på forhånd informere deg eller be om ditt uttrykkelige samtykke.

Du kan når som helst utøve rettighetene angitt i avsnitt 10. Du kan også trekke tilbake samtykket ditt med mindre behandlingsaktiviteten er nødvendig for å oppfylle enhver juridisk forpliktelse eller for å gi deg noen av våre tjenester. Du kan også protestere mot behandling hvis du mener at slik behandlingsaktivitet kan forårsake skade eller utlegg for deg selv.

Fra den dagen vi mottar forespørselen din, svarer vi deg innen maksimalt 21 dager.

I samsvar med vilkårene i PDPA har RIA rett til å kreve et gebyr for behandlingen av enhver forespørsel om datatilgang.

20. Merknad til innbyggere i New Zealand

For alle som er bosatt i New Zealand, er rettighetene man kan utøve angående behandlingen av personopplysninger oppført i avsnitt 12. Vær oppmerksom på at for å kunne utøve noen av dine rettigheter, må du følge instruksjonene i avsnitt 12 ovenfor.

Fra den dagen vi mottar forespørselen din, svarer vi deg innen maksimalt 20 dager.

21. Merknad til australske innbyggere

For alle som er bosatt i Australia, er rettighetene man kan utøve angående behandlingen av personopplysninger oppført i avsnitt 12. Vær oppmerksom på at for å kunne utøve noen av dine rettigheter, må du følge instruksjonene i avsnitt 12 ovenfor.

Du kan også be oss om å forklare våre datapolicyer og praksis i henhold til gjeldende lov.

Fra den dagen vi mottar forespørselen din, vil vi svare deg innen maksimalt 30 dager.

22. Merknad til innbyggere i India

For alle som er bosatt i India, er rettighetene man kan utøve angående behandlingen av personopplysninger oppført i avsnitt 12. Vær oppmerksom på at for å kunne utøve noen av dine rettigheter, må du følge instruksjonene i avsnitt 12 ovenfor.

I tillegg kan du utøve din rett til dataportabilitet og retten til ikke å bli utsatt for automatiserte beslutninger, noe som påvirker profilering, dersom slik profilering ikke er nødvendig for å gi deg noen av våre tjenester.

Fra den dagen vi mottar forespørselen din, vil vi svare deg innen maksimalt 30 dager.

23. Vårt firma etter service

Kontrolløren er Ria representert av selskapene nedenfor, avhengig av land og tjeneste:

Pengeoverføringstjeneste

Land Bedrift som kan kontaktes (kontrollør) Kontaktinformasjon
Storbritannia Euronet Payment Services Ltd. Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, Storbritannia, W1U 7EU
Europa
(digitalt og mobilt)
Ria Litauen UAB Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania
Europa-agenter Ria Payment Institution EP SAU Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España
Sveits Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 – 16, Genève – 1201
USA Continental Exchange Solutions, Inc. 6565 Knott Ave, Buena Park, CA 90620, USA
Puerto Rico Ria Financial Services Puerto Rico, Inc. c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918
Canada Ria Telecommunications of Canada Inc 1000, rue De La Gauchetière O (#2500) Montreal (Québec) H3B 0A2
Mexico Ria Mexico Payment Solutions, S. de R.L. de C.V. Av. Insurgentes Sur, 686-B Despacho 1003, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100, Ciudad de México, México
Chile Ria Chile Servicios Financieros SPA Región Metropolitana de Santiago, Santiago, Catedral 1401
Argentina EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED, Sucursal de sociedad extranjera República Argentina: Santa Fe 1752, 1° piso, departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Malaysia IME M SDN BHD Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, 50470, Kuala Lumpur
Singapore Ria Financial Services Singapore PTE. LTD. 152, Beach Road, #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721
Filippinene Ria Money Transfer, INC. 38. etasje, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filippinene

Ria-butikker og Valutavekslingstjenester

Land Bedrift som kan kontaktes (kontrollør) Kontaktinformasjon
Italia Ria Italia S.r.l. unipersonale Via Francesco Benaglia, n. 13 – Roma, 00153
Sveits Ria Financial Services GmbH Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201 *** The registered company address is Langstrasse 192, 8005 Zürich
Frankrike Ria France S.A.S 1 Rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers, Frankrike
Belgia Ria Envia Belgium SPRL Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bruxelles
Tyskland Ria Deutschland GmbH Friedrichstr. 200 10117 Berlin
Sverige Ria Financial Services Sweden AB Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna
Norge Ria Financial Services Norway AS Skippergata 33, 0186 Oslo
Danmark Ria Financial Services Denmark ApS Nørre Voldgade 21, 1358 København K

Du kan alltid sende en forespørsel til vår personvernombud ved å sende en e-post til følgende adresse: dpo@euronetworldwide.com.

Ria Financial Services. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Med enerett.