Notis Privasi Global

September 2023

Notis privasi ini (“Notis Privasi”) menerangkan cara kami memproses data peribadi anda (“Data Peribadi”) semasa anda menggunakan perkhidmatan kami, termasuk apabila anda menyemak imbas laman web atau aplikasi mudah alih kami (“Laman Web / Apl”), melakukan transaksi dengan kami , atau lawati kedai kami (secara kolektif, “Perkhidmatan”), sama ada sebagai pelanggan, pelawat dan/atau pengguna Laman Web/Apl kami, atau bagaimanapun anda mungkin berinteraksi dengan kami (secara kolektif, “anda”, “anda” atau “pengguna”). Dalam Notis Privasi ini, kami juga menerangkan sama ada Data Peribadi anda dikongsi dengan pihak lain dan mekanisme yang kami sediakan untuk melindungi data anda.

Kami menggalakkan anda menyemak Notis Privasi ini dengan kerap dan menyemak Laman Web/Apl untuk sebarang kemas kini. Kemas kini pada Notis Privasi ini akan diterbitkan pada Laman Web/Apl kami, dan dengan meneruskan berurusan dengan kami, anda bersetuju menerima Notis Privasi ini dan sebarang pengubahsuaian pada masa hadapan.

Jika undang-undang tempatan memerlukan butiran tambahan untuk disertakan dalam Notis Privasi ini, maklumat tersebut telah disertakan dalam bahagian Notis Privasi Serantau di bawah.

Kandungan Notis Serantau

Apakah Data Peribadi yang dikumpul dan mengapa?
Pencegahan Penipuan
Kepentingan Sah
Berapa lama Ria menyimpan Data Peribadi?
Adakah Ria mendedahkan Data Peribadi?
bawah umur
Keselamatan Data
Pemprofilan dan membuat keputusan automatik
Pemasaran dan Pengiklanan
Perihalan Hak Data Peribadi
Aduan Privasi
Syarikat kami mengikut perkhidmatan

Notis kepada Pengguna Amerika Syarikat (CCPA)
Notis kepada penduduk Eropah (EEA).
Notis kepada penduduk UK
Notis kepada penduduk Argentina
Makluman kepada penduduk Mexico
Makluman kepada penduduk Chile
Makluman kepada penduduk Malaysia
Makluman kepada penduduk New Zealand
Makluman kepada penduduk Australia
Notis kepada penduduk India

Soalan lazim (Soalan Lazim)

Bagaimanakah saya boleh menghubungi syarikat berkenaan Data saya? Untuk membuat permintaan atau perundingan, anda boleh:

Siapakah kita? Kami adalah Ria, sebahagian daripada kumpulan syarikat Euronet Worldwide.

Apakah jenis Data Peribadi yang dikumpul? Kami hanya mengumpul Data Peribadi yang diperlukan untuk memberikan anda Perkhidmatan dan untuk mematuhi undang-undang yang terpakai.

Mengapa Ria mengumpul Data Peribadi? Kami mengumpul Data Peribadi untuk tujuan kontrak dan undang-undang tertentu. Dengan persetujuan anda, kami juga mengumpul data untuk tujuan tambahan.

Berapa lama Ria menyimpan Data Peribadi? Kami menyimpan Data Peribadi hanya selama yang diperlukan atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai.

Dengan siapa kami berkongsi Data Peribadi? Kami berkongsi Data Peribadi dengan syarikat Kumpulan Euronet lain, pihak berkuasa undang-undang dan rakan kongsi jika perlu untuk memenuhi keperluan kawal selia atau komitmen kontrak.

Di manakah Ria menyimpan Data Peribadi? Kami menyimpan Data Peribadi di lokasi yang selamat dengan langkah keselamatan yang ketat. Jika kami perlu memindahkan Data Peribadi ke lokasi lain, kami mengambil semua langkah yang perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang dan memastikan tahap keselamatan yang betul.

Apakah hak Data Peribadi anda? Bergantung pada tempat tinggal anda, anda mungkin mempunyai hak berhubung dengan Data Peribadi anda di bawah undang-undang yang berkenaan. Perihalan hak Data Peribadi biasa dinyatakan dalam bahagian 15 di bawah.

1. Apakah Data Peribadi yang dikumpul dan mengapa?

Kategori, sumber dan sebab untuk mengumpul Data Peribadi disenaraikan di bawah. Di mana pengumpulan Data Peribadi adalah berdasarkan persetujuan anda, anda boleh menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa. Ria tidak dan tidak akan "menjual" atau "berkongsi" Data Peribadi, kerana syarat tersebut ditakrifkan di bawah undang-undang yang berkenaan. Kami mengekalkan Data Peribadi selama yang munasabah diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan dan memenuhi kewajipan undang-undang kami.

Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan mengenai pemprosesan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa di dpo@euronetworldwide.com.

Ria mengumpul Data Peribadi daripada sumber berikut

 • Terus daripada anda melalui interaksi dan bentuk langsung.
 • Tapak web Internet, melalui pengumpulan maklumat pasif tentang interaksi Anda, termasuk klik halaman, masa yang diluangkan atau meta-data lain yang dikumpulkan secara automatik.
 • Rangkaian pengiklanan, perkhidmatan media sosial.
 • Pembekal perkhidmatan Internet; Sistem pengendalian dan platform.
 • Pembekal analisis data.
 • pangkalan data kerajaan.
 • Pembekal perkhidmatan.

1.1 Jenis Data Peribadi

a. Pengecam atau Data Pengenalan

Data Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda mungkin termasuk nama, e-mel, nombor telefon dan/atau faks, alamat kediaman dan/atau perniagaan serta data hubungan lain ("Butiran hubungan"), tajuk, tarikh lahir, jantina, imej, video, atau tandatangan.

Di mana perlu, data Pengenalan hanya digunakan untuk tujuan yang diterangkan.

Tujuan Pemprosesan Asas Undang-undang

Untuk melaksanakan/membekalkan Perkhidmatan.

Kewajipan kontrak

Untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan dan merekodkan arahan pelanggan, kami akan memantau dan merekodkan (melalui cara automatik atau transkrip) panggilan telefon, e-mel dan perbualan sembang kami dengan anda. Kami akan menggunakan transkrip panggilan ini untuk mengesahkan arahan yang diberikan kepada kami.

Kewajipan kontrak
Kepentingan yang sah

Untuk mengurus akaun anda (iaitu: akaun pendaftaran, pentadbiran, penyelenggaraan dan servis).

Kewajipan pra-kontrak/Kontrak

Untuk menyediakan pengiklanan dan pemasaran.

Persetujuan
Kewajipan kontrak

Untuk mengukur dan menilai tingkah laku anda menggunakan pemprosesan automatik untuk memberikan anda Perkhidmatan yang lebih diperibadikan.

Persetujuan

Penyertaan anda dalam acara atau hadiah: Anda mungkin ingin mengambil bahagian dalam acara yang dianjurkan oleh kami atau dalam hadiah tertentu.

Persetujuan

Untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami yang berkaitan dengan penyimpanan rekod, kami menyimpan surat-menyurat termasuk e-mel, faks, dan apa-apa jenis komunikasi elektronik, bersama-sama dengan sebarang rekod akaun pelanggan. Kami juga menyimpan surat perkhidmatan pelanggan dan komunikasi lain antara kami dan mana-mana syarikat Kumpulan Euronet serta rakan kongsi dan pembekal kami.

Kewajipan Undang-undang

Dalam keadaan yang sangat terhad, untuk melakukan semakan kredit untuk mengesahkan identiti individu sebagai sebahagian daripada aktiviti KYC untuk menyediakan Perkhidmatan.

Kewajipan undang-undang
Persetujuan

b. Butiran Kewangan dan Maklumat Profesional atau berkaitan Pekerjaan

Kami mengumpul data kewangan peribadi anda apabila anda mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Kami mengumpul data kewangan seperti maklumat akaun bank, penyata kewangan, sebab pemindahan, pekerjaan (maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan), atau dokumentasi lain untuk menunjukkan sumber dana yang ingin anda pindahkan (serupa dengan slip gaji), untuk menyediakan anda dengan Perkhidmatan kami.

Tujuan Pemprosesan Asas Undang-undang

Pembekalan/Prestasi Perkhidmatan

Kewajipan kontrak

Anti pengubahan wang haram

Kewajipan undang-undang

Pencegahan Pembiayaan Pengganas dan Aktiviti Jenayah

Kewajipan undang-undang

Untuk mengurus akaun pelanggan

Kewajipan kontrak

Dalam keadaan yang sangat terhad, untuk melakukan semakan kredit untuk menyediakan Perkhidmatan

Kepentingan yang sah

Untuk mengesahkan identiti pelanggan (iaitu, KYC: untuk maklumat tambahan klik di sini)

Kewajipan undang-undang

Ria tidak akan meminta anda memberikan maklumat pembayaran anda (iaitu butiran kad kredit/debit) terus kepada pekerja atau ejen. Di mana maklumat pembayaran diperlukan, Ria akan meminta pelanggan memasukkan maklumat terus ke dalam sistem pemprosesan pembayaran.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang pemprosesan maklumat kewangan anda oleh Ria, anda boleh menghubungi kami di sini.

c. Maklumat Perilaku dan Teknikal

Alamat IP, internet atau rangkaian lain yang serupa, penyemakan imbas atau aktiviti carian, maklumat tingkah laku (untuk memahami cara anda berkelakuan semasa menggunakan produk dan perkhidmatan kami), jenis dan versi penyemak imbas, tetapan zon waktu, tetapan resolusi skrin, jenis pemalam penyemak imbas dan versi, sistem pengendalian dan platform.

Dasar Kuki kami tersedia di sini

Tujuan Pemprosesan Asas Undang-undang

Untuk melakukan analitik untuk mengukur penggunaan tapak web dan Perkhidmatan kami, termasuk bilangan lawatan, purata masa yang dihabiskan di Tapak Web/Apl, halaman yang dilihat, data interaksi halaman (seperti menatal, klik dan tuding tetikus), dsb., dan untuk menambah baik kandungan yang kami tawarkan kepada anda.

Kepentingan Sah

Untuk menjalankan aktiviti untuk mengesahkan atau mengekalkan kualiti Perkhidmatan, dan untuk menambah baik, menaik taraf atau meningkatkan Perkhidmatan, termasuk untuk mentadbir Laman Web/Apl dan untuk operasi dalaman, termasuk penyelesaian masalah, analisis data, ujian, penyelidikan, statistik dan tujuan tinjauan .

Persetujuan
Kepentingan Sah

Untuk membantu memastikan keselamatan dan keselamatan Laman Web/Apl kami.

Persetujuan
Kepentingan Sah

Untuk menyediakan pengiklanan dan pemasaran, termasuk mengukur kesan e-mel kami.

Persetujuan

Untuk menyediakan Perkhidmatan, termasuk untuk memproses transaksi.

Kewajipan kontrak

d. Maklumat Lokasi atau Data Geolokasi

Kami mungkin mengumpul maklumat tentang lokasi anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami.

Tujuan Pemprosesan Asas Undang-undang

Untuk menyediakan Perkhidmatan kepada pelanggan kami dengan pengalaman yang disesuaikan pada Apl yang berkaitan dengan lokasi mereka, seperti memaparkan mata wang tempatan di lokasi yang berkaitan.

Persetujuan
Kewajipan undang-undang

Untuk menyediakan Perkhidmatan, termasuk menggunakan Lokasi peranti untuk mengenal pasti lokasi berdekatan untuk mengambil dan menghantar

Persetujuan

e. Pengawasan Audio dan Video

Imej, video dan rakaman audio/suara.

Tujuan Pemprosesan Asas Undang-undang

Untuk mengekalkan keselamatan Perkhidmatan kami, kami mungkin menggunakan CCTV untuk memastikan keselamatan pelanggan di kedai atau pejabat kami.

Kepentingan yang sah

f. Data Transaksi

Kami mengumpul data peribadi seperti butiran benefisiari, maklumat akaun bank, maklumat hubungan, destinasi tempat anda menghantar wang dan pilihan bank. Bergantung pada peraturan tempatan, kami mengumpulkan butiran seperti pekerjaan (maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan), hubungan dengan benefisiari, sebab pemindahan dan dokumentasi tambahan untuk menunjukkan sumber dana.

Tujuan Pemprosesan Asas Undang-undang

Untuk menyediakan Perkhidmatan, termasuk untuk menyelesaikan transaksi.

Kewajipan kontrak

Untuk tujuan pematuhan yang berkaitan dengan transaksi.

Kewajipan undang-undang

g. Data Peribadi Sensitif

Apabila sangat diperlukan, kami mungkin mengumpul kategori sensitif atau khusus Data Peribadi (“Data Peribadi Sensitif”) untuk menyediakan Perkhidmatan dan memenuhi kewajipan undang-undang kami. Kami mungkin mengumpul kategori Data Peribadi Sensitif berikut: maklumat biometrik yang unik atau pengecam (iaitu, geometri imbasan muka dan maklumat terbitan); pengecam kerajaan (iaitu, lesen memandu, kad pengenalan negeri, atau nombor pasport); maklumat kesihatan. Jika dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, kami akan mendapatkan persetujuan anda atau memberi anda peluang untuk menarik diri sebelum memproses Data Peribadi Sensitif anda. Kami tidak "menjual" atau "berkongsi" Data Peribadi Sensitif, kerana istilah tersebut ditakrifkan di bawah undang-undang yang terpakai. Kami hanya menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi Sensitif untuk tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Kami mengekalkan Data Peribadi Sensitif selama yang munasabah diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan dan memenuhi kewajipan undang-undang kami.

Tujuan Memproses Data Peribadi Sensitif Asas Undang-undang

Untuk memenuhi kewajipan undang-undang, termasuk untuk tujuan KYC.

Kewajipan undang-undang
Kepentingan awam

Untuk tujuan keselamatan dan pencegahan penipuan untuk mengesahkan pengenalan anda semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami.

Untuk maklumat data tambahan, klik di sini.

Kewajipan undang-undang untuk bidang kuasa seperti Kesatuan Eropah.

Persetujuan untuk bidang kuasa di mana persetujuan diperlukan.

Data Peribadi yang dikumpul daripada anda mungkin berbeza-beza bergantung pada negara Perkhidmatan kami ditawarkan. Tidak semua kategori data yang diterangkan di atas mungkin terpakai kepada anda. Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang pemprosesan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami di dpo@euronetworldwide.com

h. Data Tidak Boleh Dikenalpasti

Apabila boleh, kami menggunakan data yang anda tidak boleh dikenal pasti secara langsung (seperti data demografi dan penggunaan tanpa nama) dan bukannya Data Peribadi (“data tidak boleh dikenal pasti”). Data yang tidak boleh dikenal pasti ini boleh digunakan untuk menambah baik proses dalaman kami atau penyampaian perkhidmatan, tanpa notis lanjut kepada anda.

Kami mungkin menggunakan data agregat untuk pelbagai tujuan, termasuk untuk menganalisis, menilai dan menambah baik Perkhidmatan kami.

i. Ciri peranti

Apabila menggunakan apl dan untuk meningkatkan penggunaan, fungsi dan pengalaman anda semasa anda menggunakan Apl kami, kami mungkin memerlukan akses kepada maklumat tambahan dan fungsi peranti anda, seperti senarai kenalan anda. Sebelum mengakses maklumat tersebut, kami akan meminta kebenaran anda. Sebarang data yang diperoleh dengan menggunakan ciri peranti ini hanya akan disimpan pada peranti anda, tidak sekali-kali pada pelayan kami atau di tempat lain.

Anda boleh memilih untuk menambah maklumat kenalan anda dengan menyambungkan kenalan anda daripada peranti anda atau akaun rangkaian sosial ke Apl kami. Jika anda memilih untuk berkongsi kenalan anda dengan kami, kami akan, mengikut arahan anda, mengakses dan menyimpan maklumat kenalan anda dalam Apl kami untuk memudahkan penghantaran wang kepada orang tersayang anda. Ketahui lebih lanjut tentang cara kami mengumpulkan maklumat tentang kenalan anda, cara kami menggunakan maklumat tersebut dan kawalan yang tersedia untuk anda.

j. Senarai kenalan

Apabila anda membenarkan Apl mengakses buku alamat peranti anda, Apl akan memuat naik nama dan nombor telefon mereka ke senarai kenalan anda dalam Apl. Dengan cara ini, sebaik sahaja anda memilih benefisiari, anda akan dapat memilih seseorang daripada senarai kenalan anda tanpa perlu memasukkan semua maklumat mereka digit demi digit.

Seperti yang dinyatakan di atas, kami hanya akan mengakses senarai kenalan peranti anda selagi anda memberikan kebenaran nyata kepada kami. Anda boleh memberi kami akses semasa proses pendaftaran atau pada bila-bila masa selepas akaun anda dibuat dalam pilihan tetapan.

Jika selepas membenarkan Apl mengakses senarai kenalan anda, anda menukar pendapat anda, anda sentiasa boleh mengalih keluar senarai kenalan anda daripada Apl. Ingat bahawa senarai import butiran hubungan anda tidak akan meninggalkan telefon anda dan kami tidak akan menyimpan salinan data tersebut dalam pelayan kami.

1.1 Data Biometrik dan e-KYC

Kami bertanggungjawab di sisi undang-undang untuk menyemak identiti anda melalui proses yang dikenali sebagai e-KYC (elektronik Kenali Pelanggan Anda) untuk mengenal pasti anda secara eksklusif dan mencegah pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan skim penipuan seperti yang dikehendaki oleh perundangan pencegahan pengubahan wang haram. Kami akan meminta anda memberikan dokumen identiti foto yang sah, rakaman video dan/atau swafoto semasa proses onboard apabila anda mendaftar untuk perkhidmatan dalam talian Ria pada aplikasi mudah alih atau aplikasi web Ria. Anda akan diminta untuk memberikannya terus dalam platform penyedia perkhidmatan kami.

Proses dan maklumat ini membantu kami mengenal pasti aktiviti yang mencurigakan. Ia juga akan membolehkan kami memberikan anda Perkhidmatan yang lebih baik.

Selfie, rakaman video (jika diminta) dan data yang diperoleh seperti templat imbasan muka boleh dianggap sebagai data biometrik atau maklumat biometrik oleh perundangan tempatan dalam bidang kuasa tempat kami beroperasi. Bergantung pada negara tempat anda tinggal, kami mungkin meminta anda memberi kebenaran untuk memberikan kami data biometrik anda. Jika anda enggan bersetuju dengan pengumpulan maklumat biometrik anda, sila hubungi pasukan penjagaan pelanggan kami supaya mereka boleh menyokong proses pengesahan identiti melalui kaedah alternatif. Anda akan menemui maklumat hubungan di sini.

Kami berkongsi maklumat biometrik dengan pembekal perkhidmatan kami di bawah kewajipan kontrak. Ria mahupun pembekal perkhidmatan kami tidak menjual, memajak atau memperdagangkan maklumat biometrik anda. Semua pembekal yang mempunyai akses kepada data ini terikat secara kontrak untuk mengekalkan piawaian keselamatan untuk memastikan maklumat Biometrik anda selamat dan pembekal perkhidmatan tidak akan menggunakan data untuk sebarang tujuan lain. Ini termasuk menghalang pihak yang tidak dibenarkan daripada mengakses data tersebut.

Tertakluk kepada perundangan privasi yang berkenaan, hak privasi data anda yang berkaitan dengan data peribadi anda juga meliputi data biometrik, termasuk hak untuk mengakses data tersebut. Sila lihat bahagian "Apakah hak saya" dalam Notis Privasi ini untuk penyenaraian hak privasi data anda.

Jika Anda mempunyai sebarang soalan mengenai proses e-KYC kami dan penggunaan Biometrik anda, jangan teragak-agak untuk menghubungi kami di dpo@euronetworldwide.com.

Jika anda menggunakan Perkhidmatan kami di mana-mana kedai kami, proses KYC akan berbeza dan ejen atau mana-mana kakitangan kami akan memastikan ID yang anda berikan sepadan dengan identiti anda.

Apabila menggunakan pad tandatangan kami di kedai kami atau di mana-mana lokasi ejen, kami hanya akan mengumpul imej tandatangan anda seperti yang ditunjukkan pada pad tandatangan, dan tiada data biometrik akan dikumpulkan daripada anda.

1.3 Data Peribadi Penerima

Jika anda seorang benefisiari, kami mengumpul Data Peribadi anda daripada pelanggan kami kerana anda adalah penting untuk melaksanakan kontrak antara Ria dan pelanggan kami. Anda adalah subjek yang akan mendapat manfaat daripada transaksi pembayaran yang dibuat oleh pelanggan kami.

Jenis Data Peribadi yang mungkin kami perolehi tentang anda adalah seperti berikut:

 • Data Peribadi Pengenalan (Mengikut seksyen 1)
 • Data Transaksi (Mengikut seksyen 1)
 • Data Kewangan (Mengikut seksyen 1)

Asas undang-undang untuk memproses Data Peribadi seorang benefisiari adalah kepentingan sah kami dalam memenuhi kewajipan kami yang berkaitan dengan hubungan kontrak yang kami ada dengan pelanggan kami.

Data Peribadi benefisiari hanya diproses untuk memastikan perkhidmatan kiriman wang yang betul dikenal pasti dan tidak digunakan untuk sebarang tujuan lain. Langkah keselamatan yang sama dilaksanakan untuk melindungi Data Peribadi kedua-dua benefisiari dan pelanggan.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang pemprosesan Data Peribadi anda sebagai benefisiari, anda boleh menghubungi kami di dpo@euronetworldwide.com.

1.4 Data Peribadi Dikumpul daripada Pihak Lain

Kami mungkin mendapatkan Data Peribadi anda daripada sumber lain, seperti sumber rekod awam (organisasi kerajaan persekutuan, negeri atau tempatan) untuk mematuhi peraturan tempatan dan untuk memastikan mekanisme KYC kami adalah tepat dan kami boleh memberikan anda perkhidmatan yang paling selamat.

Data Peribadi yang dikumpul daripada pihak ketiga hanya diproses untuk tujuan tertentu, seperti:

 • Tujuan pengenalan: Kami mungkin menyemak Data Peribadi yang anda berikan kepada kami dengan pihak ketiga kami untuk memastikan identiti anda sepadan dengan maklumat yang anda berikan kepada kami. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini ialah kewajipan undang-undang dan kepentingan sah kami.

Jika kami memproses sebarang data tambahan yang diperoleh daripada pihak ketiga, kami akan memaklumkan anda secepat mungkin dan mendapatkan persetujuan anda jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.

1.5 Ketepatan Data Peribadi

Kami komited untuk memastikan Data Peribadi anda tepat dan terkini. Kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan ketepatan Data Peribadi anda dengan memastikan Data Peribadi terkini yang kami terima direkodkan dengan tepat dan apabila dianggap perlu, kami menjalankan semakan berkala dan meminta anda mengemas kini Data Peribadi anda. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menghantar e-mel kepada anda yang meminta anda mengesahkan dan/atau mengemas kini Data Peribadi anda. Komunikasi ini adalah berdasarkan kepentingan sah dan kewajipan undang-undang kami untuk mengekalkan maklumat yang tepat dan terkini.

Jika anda mendapati bahawa Data Peribadi anda tidak tepat, anda boleh meminta pembetulan atau mengemas kini maklumat anda dengan menghantar e-mel ke dpo@euronetworldwide.com.

1.6 Pembelajaran Mesin

Salah satu tujuan utama penggunaan pembelajaran mesin dalam Ria adalah untuk menyokong proses pengesahan e-KYC digital yang diperlukan oleh undang-undang anti-pengubahan wang haram.

Maklumat biometrik yang dimuat naik oleh anda dianalisis untuk memberikan cadangan sama ada individu yang ingin mendaftar untuk Perkhidmatan Ria adalah individu yang sama yang ditunjukkan dalam dokumentasi pengenalan. Teknologi mengimbas imej, menterjemahkannya ke dalam bahasa komputer, iaitu: templat, dan membandingkannya antara satu sama lain dan terhadap pangkalan data imej lain. Teknologi meluluskan atau menolak imej sebagai orang yang sama.

2. Preentasi Penipuan

Ria juga telah membangunkan model pembelajaran mesinnya sendiri untuk menyokong keseluruhan usaha pematuhan peraturannya seperti mengenal pasti kejadian penipuan transaksi. Analisis ini adalah untuk memastikan kami dapat memberikan anda Perkhidmatan yang diminta dan untuk mematuhi keperluan undang-undang kami, untuk mengelakkan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan.

Proses ini termasuk menganalisis data transaksi dan memberikan nilai kepada maklumat tertentu. Nilai ini kemudiannya diagregatkan dan dihantar kepada model pembelajaran mesin untuk membuat kesimpulan sama ada transaksi itu berkemungkinan penipuan.

Semua maklumat yang diperoleh melalui proses pembelajaran mesin kami hanya akan digunakan untuk tujuan yang diterangkan di sini dan tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan lain dan tidak akan menjejaskan hak dan kebebasan anda.

Untuk maklumat lanjut tentang penggunaan teknologi pembelajaran mesin oleh Euronet, sila hubungi Euronet DPO di dpo@euronetworldwide.com.

3. Kepentingan Sah

Apabila kami menggunakan Data Peribadi anda untuk mengejar kepentingan sah kami, kami akan berusaha sedaya upaya untuk memadankan kepentingan kami dengan kepentingan anda supaya Data Peribadi anda hanya akan digunakan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan, atau apabila ia tidak akan menjejaskan hak anda. Atas permintaan, pelanggan boleh meminta maklumat mengenai sebarang pemprosesan berdasarkan kepentingan yang sah.

4. Berapa lama Ria menyimpan Data Peribadi?

Data Peribadi disimpan selama mana yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan yang diminta dan untuk mematuhi kewajipan undang-undang, perakaunan atau pelaporan yang berkenaan. Tempoh pengekalan ditentukan berdasarkan keperluan dan kewajipan yang berkenaan, yang mungkin termasuk:

 • Keperluan Undang-undang dan Kawal Selia: Data Peribadi anda disimpan selagi perlu untuk mematuhi semua kewajipan undang-undang kami termasuk tanpa had, undang-undang dan peraturan komersial, cukai dan anti pengubahan wang haram. Walaupun kami menyimpan Data Peribadi anda hanya untuk tujuan mematuhi kewajipan undang-undang, Data Peribadi anda akan dihadkan supaya ia tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan lain. Walaupun terhad, hanya apabila perlu sahaja Data Peribadi anda boleh diakses. Setiap kali kami menerima permintaan untuk pemadaman, kami juga akan mengekalkan Data Peribadi anda mengikut kewajipan undang-undang kami.
 • Perkhidmatan Pelanggan dan Hubungan Kontrak (pentadbiran perhubungan pelanggan, pengendalian aduan, dsb.): Kami akan menyimpan Data Peribadi anda selagi anda kekal sebagai pelanggan kami. Sebaik sahaja kami menganggap hubungan kontrak kami telah berakhir, kami akan meneruskan untuk menyekat data anda untuk menjadikannya tersedia hanya untuk mematuhi kewajipan undang-undang seperti yang dinyatakan di atas.
 • Pemasaran: Kami akan memproses Data Peribadi anda untuk tujuan pemasaran selagi anda tidak meminta kami untuk menarik diri, mengikut seksyen 11 Notis Privasi ini atau sehingga kami menyedari bahawa anda tidak lagi berminat atau data anda tidak tepat.

5. Adakah Ria mendedahkan Data Peribadi?

Pendedahan Data Peribadi Ria untuk tujuan perniagaan atau untuk memenuhi kewajipan undang-undang digariskan di bawah:

5.1 Kumpulan Euronet

Jenis Data Peribadi Tujuan Asas Undang-undang

Data Pengenalan
Pengawasan video
Data Transaksi
Butiran Kewangan
Data Gelagat dan teknikal

Kami mendedahkan Data Peribadi anda dengan ahli gabungan Euronet dan Euronet Group untuk tujuan perniagaan harian ahli gabungan kami dan pematuhan terhadap kewajipan kumpulan.

Hasil daripada penjualan, pemerolehan, penggabungan atau penyusunan semula yang melibatkan Euronet, sebuah syarikat dalam Kumpulan Euronet, atau mana-mana aset masing-masing, kami mungkin memindahkan Data Peribadi pelanggan kepada pihak ketiga. Dengan berbuat demikian, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan maklumat mereka dilindungi dengan secukupnya.

Kewajipan undang-undang
Kewajipan kontrak

5.2 Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga*

Jenis Data Peribadi Tujuan Asas Undang-undang

Data Pengenalan
Data Biometrik
Butiran kewangan

Kepada penyedia analisis data dan pengesahan ID untuk melaksanakan pengesahan pematuhan (e-KYC) dan perkhidmatan pencegahan penipuan.

Kewajipan Undang-undang
Persetujuan

Butiran kenalan
Data transaksi

Kepada ejen dan koresponden kami untuk menyediakan Perkhidmatan.

Kepentingan yang sah
Kewajipan undang-undang
Persetujuan

Butiran kenalan
Data Tingkah Laku dan teknikal

Kepada pengiklan atau rangkaian pengiklanan dan syarikat media sosial untuk meletakkan iklan yang diletakkan peribadi dalam perkhidmatan digital dan menyesuaikan diri dengan pilihan pengguna.

Persetujuan
Berkontrak
Kewajipan

*Makna undang-undang dan senarai "penyedia perkhidmatan pihak ketiga" mungkin berbeza-beza bergantung pada negara tempat anda berpangkalan. Untuk maklumat tambahan mengenai pembekal yang mempunyai akses dan sebab mereka mempunyai akses kepada Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami di dpo@euronetworldwide.com.

5.3 Pihak Berkuasa Undang-undang dan Kawal Selia

Jenis Data Peribadi Tujuan Asas Undang-undang

Data Pengenalan
Pengawasan video
Data Transaksi
Butiran Kewangan

Kami mungkin perlu mendedahkan Data Peribadi anda (termasuk Data Peribadi Sensitif, seperti yang diterangkan di atas) jika diminta oleh pihak berkuasa yang sah. Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak berkuasa undang-undang untuk menguatkuasakan atau menggunakan Terma dan Syarat kami atau sebarang perjanjian atau persefahaman lain yang kami ada dengan anda.

Kewajipan undang-undang
Kewajipan kontrak

5.4 Rakan Kongsi Strategik

Jenis Data Peribadi Tujuan Asas Undang-undang

Data Pengenalan
Data Transaksi
Butiran Kewangan

Kami akan berkongsi Data Peribadi anda apabila perlu dengan rakan kongsi strategik untuk memberikan anda Perkhidmatan kami.

Kewajipan undang-undang

5.5 Rakan Kongsi Profesional

Jenis Data Peribadi Tujuan Asas Undang-undang

Data Pengenalan
Pengawasan video
Data Transaksi
Butiran Kewangan

Kami akan berkongsi Data Peribadi anda dengan penasihat, peguam, perunding, juruaudit atau akauntan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami dan untuk menyediakan Perkhidmatan kami serta kewajipan kontrak dan amalan terbaik kami.

Kepentingan yang sah

6. bawah umur

Kami tidak menyediakan Perkhidmatan secara langsung kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun atau secara proaktif mengumpul maklumat peribadi mereka. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, sila jangan gunakan Laman Web/Apl atau Tawaran atau berkongsi Data Peribadi dengan kami. Jika anda mengetahui bahawa sesiapa yang berumur kurang daripada 18 tahun telah memberikan kami Data Peribadi secara menyalahi undang-undang, sila hubungi kami di dpo@euronetworldwide.com.

7. Keselamatan Data

Kami komited untuk melindungi Data Peribadi anda dan telah menyediakan perlindungan yang munasabah secara komersial dan bersesuaian untuk mengelakkan sebarang kehilangan, penyalahgunaan dan pengubahan maklumat yang anda amanahkan kepada kami. Di Ria, kami akan sentiasa berusaha untuk memastikan Data Peribadi anda dilindungi dengan baik, mengikut amalan terbaik antarabangsa. Kami mengekalkan komitmen ini terhadap keselamatan data dengan melaksanakan langkah-langkah fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan menjamin maklumat peribadi anda.

Untuk melindungi sistem kami daripada akses haram kami menggunakan langkah keselamatan fizikal dan organisasi yang selamat, canggih yang terus dipertingkatkan untuk memastikan tahap keselamatan tertinggi mengikut amalan terbaik antarabangsa dan kecekapan kos. Semua Data Peribadi disimpan di lokasi selamat yang dilindungi oleh tembok api dan mekanisme keselamatan canggih lain dengan akses pentadbiran terhad.

Kakitangan yang mempunyai akses kepada Data Peribadi anda serta aktiviti pemprosesan yang mengelilingi Data Peribadi anda terikat secara kontrak untuk memastikan data anda peribadi dan mematuhi Dasar Privasi yang telah kami laksanakan dalam organisasi kami.

Kami berhasrat untuk mencapai standard tertinggi perlindungan data dengan menggunakan langkah standard industri untuk melindungi privasi anda.

8. Pemprofilan dan pembuatan keputusan automatik

Apabila dipersetujui secara nyata, kami memberikan anda maklumat yang disesuaikan berkenaan produk dan Perkhidmatan kami. Kami menjalankan analisis data untuk menyasarkan komunikasi dan iklan yang sesuai kepada anda termasuk jemputan ke acara pelanggan eksklusif yang kami fikir anda mungkin berminat serta mengesyorkan produk dan perkhidmatan yang kami fikir mungkin sesuai untuk anda.

Dalam sesetengah kes, kami menggunakan pembuatan keputusan dan pemprofilan automatik jika ia dibenarkan oleh perundangan dan perlu untuk melaksanakan kontrak. Contohnya, kebenaran automatik untuk perkhidmatan pengiriman wang. Asas undang-undang untuk meneruskan pemprofilan dan membuat keputusan automatik adalah kepentingan yang sah.

Kami juga membuat keputusan automatik dalam proses seperti pemantauan transaksi untuk menentang penipuan dengan mematuhi keperluan undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan pembiayaan pengganas pengubahan wang haram dan perkhidmatan kewangan. Bergantung pada kediaman anda, anda mungkin mempunyai hak untuk meminta supaya tidak tertakluk kepada pembuatan keputusan automatik sepenuhnya, termasuk pemprofilan, jika membuat keputusan sedemikian mempunyai kesan undang-undang atau memberi kesan yang serupa kepada anda. Hak ini mungkin tidak terpakai jika membuat keputusan adalah perlu untuk memasuki atau memenuhi perjanjian dengan anda jika membuat keputusan dibenarkan di bawah undang-undang perlindungan data yang terpakai atau kami telah menerima persetujuan jelas anda.

9. Pemasaran dan Pengiklanan

Pengiklan pihak ketiga menyediakan iklan yang dipaparkan di tapak web kami, Apl kami atau di tempat lain dalam perkhidmatan kami. Pengiklan pihak ketiga tidak mempunyai akses kepada mana-mana maklumat yang diberikan secara langsung oleh pelanggan kami. Biasanya, pengiklan bergantung pada kuki atau beberapa mekanisme berasaskan web/apl lain untuk menilai iklan yang mungkin menarik bagi anda. Kami tidak meletakkan "Kuki Penyasaran" atau mendayakan "Penyasaran" dan "Lokasi" pada sistem anda tanpa kebenaran anda.

Jika anda telah memberikan persetujuan anda dengan menerima Kuki Penyasaran di Tapak Web atau mendayakan Penyasaran pada Apl, kami mungkin menggunakan pihak ketiga untuk berbuat demikian (pemasaran semula dan ciri Khalayak Serupa). Anda boleh menarik diri daripada pengiklanan dengan mengubah suai tetapan kuki anda di sini.

Pihak ketiga tidak terikat dengan Notis Privasi kami. Untuk memahami dasar privasi notis mereka, anda harus melawati tapak web pihak ketiga. Anda boleh menemui semua pihak ketiga yang mungkin menggunakan Kuki untuk penyasaran dalam Dasar Kuki kami.

Kami mungkin menghubungi anda dari semasa ke semasa (melalui e-mel, teks SMS, surat atau telefon jika perlu dan mengikut arahan khusus anda) dan apabila anda telah memberikan kebenaran anda kepada kami untuk menyediakan pemasaran yang disasarkan tentang Perkhidmatan kami dan/atau produk kami.

9.1 Mengapakah anda akan menerima komunikasi elektronik?

Bergantung pada negara tempat anda berpangkalan, anda akan menerima komunikasi pemasaran jika anda telah membenarkan kami memproses Data Peribadi anda untuk tujuan tersebut. Ini bermakna anda telah mengikut serta semasa proses pendaftaran atau pada bila-bila masa dalam bahagian tetapan profil anda.

Kami juga mungkin menghantar komunikasi elektronik kepada anda untuk tujuan pemasaran apabila anda mempunyai kewajipan kontrak dengan kami, bermakna apabila anda sedang menggunakan Perkhidmatan kami atau apabila anda tidak secara nyata meminta untuk tidak menerima komunikasi pemasaran tersebut.

Anda akan sentiasa dimaklumkan dan kami akan memastikan bahawa semasa penggunaan Perkhidmatan kami atau semasa proses pendaftaran, anda mempunyai semua maklumat yang diperlukan agar anda sedar bahawa Data Peribadi anda mungkin digunakan untuk tujuan khusus tersebut dan anda akan, semasa proses pendaftaran atau semasa penggunaan Perkhidmatan kami akan diberi peluang untuk menyatakan secara jelas bahawa anda tidak berminat untuk menerima komunikasi pemasaran tersebut. Dalam keadaan ini, kami akan mengalih keluar anda daripada senarai kami dan anda tidak akan menerima sebarang kemas kini yang mungkin menarik minat anda berkenaan Perkhidmatan dan produk kami. Anda boleh ikut serta semula pada bila-bila masa.

9.2 Bagaimanakah anda boleh memilih keluar?

Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menggunakan salah satu daripada mekanisme berikut:

 • Pergi ke profil anda dan kemas kini pilihan pemasaran anda.
 • Gunakan pautan pilih keluar yang anda akan terima dalam mana-mana komunikasi kami.
 • Dengan menghantar e-mel di dpo@euronetworldwide.com.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tambahan mengenai penggunaan Data Peribadi anda untuk tujuan pemasaran dan/atau ingin mula menerima komunikasi pemasaran, anda juga boleh menghantar e-mel ke dpo@euronetworldwide.com.

9.3 Program Ganjaran Ria

Jika anda telah memutuskan untuk mendaftar dalam Program Ganjaran Ria kami (jika ada) kami akan memproses maklumat peribadi anda mengikut perkara berikut:

a. Data Pengenalan

Ini mungkin termasuk nama, gelaran, alamat kediaman dan/atau perniagaan, e-mel, nombor telefon dan/atau faks dan data hubungan lain, tarikh lahir, jantina, imej, tandatangan, butiran pasport/visa, rakaman suara dan bukti kelayakan rasmi.

Kami hanya akan menggunakan Data Pengenalan yang sangat diperlukan untuk tujuan yang diterangkan di bawah.

Sebab untuk memproses Data Peribadi anda Asas undang-undang untuk menggunakan Data Peribadi anda

Pembekalan Perkhidmatan.

Kewajipan kontrak

Perkhidmatan pelanggan: Kami akan memantau dan merekodkan (melalui cara atau transkrip automatik) panggilan telefon, e-mel dan perbualan sembang kami dengan pelanggan kami. Kami akan menggunakan transkrip panggilan ini untuk mengesahkan arahan yang anda berikan kepada kami.

Kewajipan kontrak
Kepentingan yang sah

Menguruskan akaun pelanggan kami (pendaftaran dan pentadbiran).

Kewajipan pra-kontrak/Kontrak

Meminta akses kepada alatan dan maklumat: Pelanggan kami mungkin ingin mempunyai akses kepada alatan dan maklumat tertentu yang disediakan di Apl, sebelum atau selepas memutuskan bahawa mereka ingin mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan kami, termasuk pertukaran asing dan perkhidmatan pembayaran kami.

Kewajipan pra-kontrak/ Kontrak

Surat-menyurat termasuk e-mel, faks, dan apa-apa jenis komunikasi elektronik, bersama-sama dengan sebarang rekod akaun mereka. Kami juga menyimpan surat perkhidmatan pelanggan dan komunikasi lain antara kami dan mana-mana syarikat Kumpulan Euronet serta rakan kongsi dan pembekal kami.

Kepentingan yang sah
Kewajipan kontrak

b. Data Transaksi

Kami mengumpul Data Peribadi seperti jumlah wang yang telah anda hantar dan lokasi tempat anda menghantar wang untuk memberikan anda mata yang sepadan untuk Program Ganjaran Ria.

Sebab untuk memproses Data Peribadi anda Asas undang-undang untuk menggunakan Data Peribadi anda

Untuk memberikan anda mata yang sepadan

Kewajipan kontrak

Anda boleh menghubungi Program Ria Rewards untuk menarik diri daripada Program Ganjaran, untuk melaporkan aktiviti akaun yang mencurigakan atau tidak dibenarkan, atau untuk menukar atau membetulkan pilihan peribadi anda.

Anda boleh menghubungi Program Ria Rewards dengan menghubungi nombor Bebas Tol kami 1800 882 077 semasa waktu perniagaan biasa atau melalui e-mel di riarewards@riamoneytransfer.com. Panggilan adalah percuma daripada telefon tetap dan talian tetap. Walau bagaimanapun, caj semasa membuat panggilan dari telefon mudah alih mungkin dikenakan bergantung pada pengendali telefon mudah alih anda.

Kami akan memastikan anda dikemas kini sebaik sahaja Ria Rewards tersedia di negara anda.

10. Perihalan Hak Data Peribadi

Bergantung pada tempat tinggal anda, Hak Data Peribadi anda di bawah undang-undang yang terpakai mungkin termasuk:

 1. Hak untuk Mengetahui: hak untuk mengetahui Data Peribadi yang sedang dikumpul, dijual atau dikongsi dan kepada siapa.
 2. Hak untuk Akses: hak untuk meminta akses kepada salinan Data Peribadi anda.
 3. Hak untuk Membetulkan Ketaktepatan: hak untuk meminta pembetulan ketidaktepatan dalam Data Peribadi anda.
 4. Hak untuk Pemadaman: hak untuk meminta pemadaman Data Peribadi anda jika syarat tertentu dikenakan.
 5. Hak Pilih Keluar:
  1. Hak untuk menarik diri daripada pemprosesan Data Peribadi untuk tujuan pengiklanan yang disasarkan.
  2. Hak untuk menarik diri daripada pemprosesan Data Peribadi Sensitif.
  3. Hak untuk menarik diri daripada pemprosesan data peribadi untuk pemprofilan dalam meneruskan keputusan yang menghasilkan kesan undang-undang atau kesan ketara yang serupa berkenaan Subjek Data.
 6. Hak untuk mengehadkan penggunaan data peribadi yang sensitif dan pendedahan kepada tujuan yang dibenarkan secara khusus.
 7. Hak untuk Mengehadkan Pemprosesan: hak untuk menyekat pemprosesan jika syarat tertentu dikenakan.
 8. Hak untuk Kemudahalihan Data: hak untuk menerima Data Peribadi dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin dan mempunyai hak untuk menghantar Data Peribadi kepada pengawal lain di bawah syarat tertentu.
 9. Hak untuk Bantah: hak untuk membantah pemprosesan Data Peribadi (iaitu, untuk tujuan pemasaran langsung).
 10. Hak yang berkaitan dengan Pembuatan Keputusan Individu Automatik: hak untuk tidak tertakluk kepada keputusan berdasarkan pemprosesan automatik semata-mata, termasuk pemprofilan, yang menghasilkan kesan undang-undang atau kesan ketara yang serupa kepada individu.
 11. Hak Tiada Pembalasan: perniagaan tidak boleh mendiskriminasi individu kerana menggunakan hak Data Peribadi mereka.

Kami akan membalas permintaan anda secepat mungkin dan dalam tempoh masa yang dinyatakan dalam undang-undang yang terpakai.

Untuk hak yang berkenaan, sila rujuk bahagian Notis Privasi Serantau di bawah.

Untuk melaksanakan mana-mana hak anda, anda mesti menghantar e-mel ke dpo@euronetworldwide.com. Untuk membantu melindungi privasi anda dan mengekalkan keselamatan kami akan mengambil langkah yang perlu untuk mengesahkan identiti anda dan mungkin meminta anda memberikan butiran lain sebelum memberikan anda akses kepada Data Peribadi anda atau memulakan pengubahsuaian mana-mana Data Peribadi. Apabila diperlukan, jika kami tidak mempunyai salinan ID anda atau sebarang dokumen sah yang sah yang membuktikan identiti anda, kami tidak akan dapat menjawab permintaan anda.

Harap maklum bahawa sesetengah hak mungkin tidak boleh dikuatkuasakan disebabkan oleh keperluan perniagaan atau kewajipan undang-undang semasa memberikan anda Perkhidmatan. Hak anda mungkin terhad untuk mematuhi kewajipan undang-undang lain seperti kewajipan pencegahan pengubahan wang haram, kontrak dan pematuhan. Walaupun anda akan sentiasa dijawab apabila menggunakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas dan/atau sebarang hak tambahan yang mungkin anda miliki bergantung pada bidang kuasa anda. Jika hak anda tidak dapat dikuatkuasakan, anda akan sentiasa menerima penjelasan yang sewajarnya.

11. Aduan Privasi

Jika anda mempunyai aduan mengenai pemprosesan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami di dpo@euronetworldwide.com.

Bergantung pada undang-undang privasi yang terpakai, anda mungkin mempunyai hak untuk membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data atau badan kawal selia lain jika anda percaya kami telah gagal mematuhi kewajipan kami di bawah Notis Privasi ini atau undang-undang yang berkenaan:

12. Notis Privasi Serantau

12.1 Notis kepada Pengguna Amerika Syarikat

Notis ini diberikan kepada pengguna dan pelanggan Amerika Syarikat (termasuk bekas pelanggan) untuk memenuhi keperluan Akta Gramm-Leach-Bliley ("GLBA") persekutuan, jika berkenaan, berkaitan dengan pengumpulan, pendedahan dan perlindungan "peribadi bukan awam maklumat” (“NPI”) seperti yang ditakrifkan oleh GLBA. Untuk tujuan Notis ini, NPI bermaksud maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi tentang individu yang dikumpul oleh Ria sebagai institusi kewangan di bawah GLBA berkaitan dengan Ria yang menyediakan produk atau perkhidmatan kewangan, melainkan maklumat itu disediakan secara sah untuk umum. NPI yang dikumpul oleh Ria mungkin termasuk mana-mana:

 • maklumat yang diberikan oleh individu kepada Ria untuk mendapatkan produk atau perkhidmatan kewangan.
 • maklumat yang Ria dapat tentang seseorang individu daripada transaksi yang melibatkan produk atau perkhidmatan kewangan Ria (iaitu, fakta bahawa individu itu adalah pelanggan/pengguna Ria, nombor akaun, sejarah pembayaran, dsb.); atau
 • maklumat yang Ria dapat tentang individu berkaitan dengan menyediakan produk atau perkhidmatan kewangan (iaitu, maklumat daripada laporan pengguna atau rekod mahkamah).

Kategori NPI yang mungkin dikumpul oleh Ria disenaraikan dalam bahagian 1 Notis Privasi ini.

Kategori NPI yang mungkin didedahkan oleh Ria disenaraikan dalam bahagian 9 Notis Privasi ini.

Kategori ahli gabungan dan pihak ketiga yang tidak berkaitan yang NPI didedahkan atau mungkin didedahkan pada masa hadapan disenaraikan dalam seksyen 9 Notis Privasi ini. Apabila Ria mendedahkan NPI kepada pihak ketiga yang tidak bersekutu menurut pengecualian di bawah GLBA, semua pendedahan tersebut dibuat seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. “Pihak ketiga yang tidak bergabung” ialah mana-mana orang kecuali ahli gabungan institusi kewangan atau orang yang bekerja secara bersama oleh institusi kewangan dan syarikat yang bukan ahli gabungan institusi itu.

Kategori maklumat yang didedahkan dan kepada siapa di bawah pengecualian pemasaran/pembekal perkhidmatan bersama Peraturan Privasi disenaraikan dalam seksyen 9 Notis Privasi ini.

Jika NPI mungkin didedahkan kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan, dan pendedahan itu tidak termasuk dalam mana-mana pengecualian Peraturan Privasi di bawah GLBA, pengguna dan pelanggan mempunyai hak untuk menarik diri daripada pendedahan ini dan mekanisme menarik diri akan diberikan kepada pengguna atau pelanggan.

Notis perkongsian maklumat Ria di kalangan Kumpulan Euronet dan ahli gabungannya disediakan dalam seksyen 9 Notis Privasi ini menurut Akta Pelaporan Kredit yang Adil.

Dasar dan amalan Ria berkenaan dengan melindungi kerahsiaan dan keselamatan NPI dinyatakan dalam seksyen 11 Notis Privasi ini.

Pengguna California

Selaras dengan Akta Privasi Pengguna California, penduduk California boleh menggunakan hak berikut:

 • 1 (Hak untuk Mengetahui)
 • 2 (Hak untuk Akses)
 • 3 (Hak untuk Membetulkan Ketidaktepatan)
 • 4 (Hak untuk Pemadaman)
 • 5 (Hak untuk Menarik Diri daripada Jualan atau Perkongsian Data Peribadi untuk tujuan pengiklanan tingkah laku merentas kontekstual)
 • 6 (Hak untuk mengehadkan penggunaan data peribadi yang sensitif dan pendedahan kepada tujuan yang dibenarkan secara khusus)
 • 11 (Hak Tiada Pembalasan Berikutan Memilih Keluar atau Menjalankan Hak Lain)

12.2 Notis kepada penduduk Eropah (EEA).

Selaras dengan Peraturan perlindungan data Am (GDPR) dan sebagai tambahan kepada keadaan hak dalam seksyen 15 di atas, semua penduduk Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) boleh menggunakan hak berikut:

 • (Hak untuk Akses)
 • (Hak untuk Membetulkan Ketidaktepatan)
 • (Hak untuk Pemadaman)
 • (Hak untuk Mengehadkan Pemprosesan)
 • (Hak untuk Kemudahalihan Data)
 • (Hak untuk Objek)
 • (Hak yang berkaitan dengan Pembuatan Keputusan Individu Automatik)

Untuk melaksanakan mana-mana hak yang disenaraikan di atas, anda hendaklah mematuhi kewajipan yang ditetapkan dalam seksyen 15 Notis Privasi ini.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan membalas anda dalam masa maksimum 30 hari, melainkan pelanjutan diminta.

Semasa memproses Data Peribadi anda, kami perlu berkongsi Data Peribadi anda mengikut perkara berikut:

Jenis data Tujuan Asas undang-undang Penerima

Data pengenalan
Data kewangan
Data transaksi

Untuk menyediakan Perkhidmatan pada Apl Ria

Kewajipan undang-undang

Bank of Lithuania (Centrolink)

Data pengenalan
Data kewangan
Data transaksi

Untuk menyediakan Perkhidmatan pada Apl Ria

Kewajipan undang-undang

PLAIS

Data pengenalan
Data kewangan
Data transaksi

Untuk menyediakan Perkhidmatan pada Apl Ria

Kewajipan undang-undang

SERC

12.3 Notis untuk penduduk UK

Selaras dengan Peraturan perlindungan data Am UK (UK GDPR) dan Akta Perlindungan Data 2018, semua penduduk UK boleh menggunakan hak berikut:

 • (Hak untuk Akses)
 • (Hak untuk Membetulkan Ketidaktepatan)
 • (Hak untuk Pemadaman)
 • (Hak untuk Mengehadkan Pemprosesan)
 • (Hak untuk Kemudahalihan Data)
 • (Hak untuk Objek)
 • (Hak yang berkaitan dengan Pembuatan Keputusan Individu Automatik)

Untuk melaksanakan mana-mana hak yang disenaraikan di atas, anda hendaklah mematuhi kewajipan yang ditetapkan dalam seksyen 15 Notis Privasi ini.

12.4 Notis untuk penduduk Argentina

Selaras dengan Undang-undang Ley de Protección de Datos Personales 25.326, anda mempunyai hak berikut, mengikut takrifan yang dinyatakan di atas dalam seksyen 15:

 • 2 (Hak untuk Akses)
 • 3 (Hak untuk Membetulkan Ketidaktepatan)
 • 4 (Hak untuk Pemadaman)

Untuk melaksanakan Hak anda atau hak anda untuk membatalkan atau membuat sebarang keraguan atau aduan mengenai pemprosesan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami di dpo@euronetworlwide.com mengikut arahan yang ditetapkan dalam Seksyen 15.

Anda dengan ini dimaklumkan bahawa terdapat pilihan yang tersedia untuk anda mengehadkan cara kami menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk rawatan khusus.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan membalas anda dalam masa maksimum 5 hari (untuk permintaan yang berkaitan dengan pemadaman dan pengemaskinian Data Peribadi anda) atau dalam masa maksimum 10 hari (untuk permintaan yang berkaitan dengan mengakses Data Peribadi anda ).

12.5 Notis kepada penduduk Mexico

Ria México, dengan domisil untuk mendengar dan menerima pemberitahuan untuk tujuan privasi dan perlindungan Data Peribadi yang dinyatakan dalam Seksyen 27, dan mematuhi Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ("Undang-undang Mexico"), Peraturannya, dan Garis Panduan, menyediakan kepada penggunanya atau bakal pengguna dalam kapasiti mereka sebagai subjek data, Notis Privasi ini, sebelum pengumpulan Data Peribadi, dengan mematuhi prinsip kesahihan, persetujuan, maklumat, kualiti, tujuan, kesetiaan, perkadaran dan tanggungjawab yang diperlukan oleh Undang-undang Mexico.

Untuk tujuan menyediakan perkhidmatan dalam kapasitinya sebagai penghantar wang dari segi Perkara 81-A Bis of Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, Ria México akan mengumpul Data Peribadi, jika berkenaan, mengikut asas undang-undang yang disebutkan dalam Seksyen 1, dan berkaitan dengan tujuan berikut:

 1. Sahkan bahawa Data Peribadi yang terkandung dalam kelayakan pengundian yang diserahkan kepada Ria México sepadan dengan yang terkandung dalam pendaftaran Instituto Nacional Electoral.
 2. Sahkan bahawa data CURP yang diberikan kepada Ria México sepadan dengan data yang didaftarkan dalam Registro Nacional de Población.

Selain itu, dan apabila perlu, untuk mematuhi artikel 4 dan 4 Bis dari Peruntukan Am yang disebut dalam artikel 95 bis Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito yang terpakai kepada penghantar wang yang disebut dalam artikel 81-A Bis of undang-undang yang sama ("Peruntukan"), Ria México diwajibkan di sisi undang-undang untuk mendapatkan maklumat tentang geolokasi anda serta rakaman suara dan imej muka anda untuk mengenal pasti penggunanya atau bakal pengguna secara bukan bersemuka, dan untuk mendapatkan data lain yang berkaitan yang akan diterangkan secara terperinci dalam borang khusus yang tersedia dalam permohonan yang diperlukan oleh Peruntukan. Kami akan sentiasa memproses maklumat tersebut berdasarkan persetujuan anda.

Anda mempunyai hak berikut ("Hak ARCO"):

 • 2 (Hak untuk Akses)
 • 3 (Hak untuk Membetulkan Ketidaktepatan)
 • 4 (Hak untuk Pemadaman)
 • 9 (Hak untuk Objek)

Begitu juga, anda juga mempunyai hak untuk mengehadkan atau membatalkan pada bila-bila masa persetujuan yang diberikan untuk pemprosesan Data Peribadi anda, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Untuk melaksanakan mana-mana Hak ARCO anda, untuk membatalkan persetujuan anda, atau untuk mengemukakan sebarang soalan atau aduan tentang pemprosesan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami di: dpo@euronetworlwide.com mengikut arahan dalam seksyen 15.

Kami akan membalas kepada anda selewat-lewatnya 20 hari dari tarikh kami menerima permintaan anda, dan ia akan berkuat kuasa selewat-lewatnya 15 hari perniagaan selepas kami memaklumkan respons kami kepada anda.

12.6 Notis kepada penduduk Chile

Selaras dengan Undang-undang, anda mempunyai hak berikut ("Hak ARCO"):

 • 2 (Hak untuk Akses)
 • 3 (Hak untuk Membetulkan Ketidaktepatan)
 • 4 (Hak untuk Pemadaman)
 • 9 (Hak untuk Objek)

Begitu juga, anda mempunyai hak untuk membatalkan pada bila-bila masa persetujuan yang diberikan untuk pemprosesan Data Peribadi anda setakat yang Undang-undang membenarkannya. Untuk melaksanakan Hak ARCO anda atau hak anda untuk membatalkan atau mengajukan sebarang soalan atau aduan mengenai pemprosesan Data Peribadi anda, anda boleh menghubungi kami di po@euronetworlwide.com mengikut arahan yang ditetapkan dalam Seksyen 15.

Anda dengan ini dimaklumkan bahawa terdapat pilihan yang tersedia untuk anda mengehadkan cara kami menggunakan atau mendedahkan Maklumat Peribadi anda untuk rawatan khusus.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan membalas anda dalam masa maksimum 2 hari.

12.7 Notis kepada penduduk Malaysia

Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ("PDPA"), pelanggan boleh memberikan kami Data Peribadi mereka untuk sebarang tujuan yang ditetapkan dalam Seksyen 1 Notis Privasi ini. Jika kami memproses Data Peribadi anda untuk sebarang tujuan tambahan, kami sebelum ini akan memaklumkan anda atau meminta kebenaran nyata anda.

Pada bila-bila masa, anda boleh menggunakan hak yang dinyatakan dalam Seksyen 15. Anda juga boleh menarik balik persetujuan anda melainkan aktiviti pemprosesan diperlukan untuk memenuhi sebarang kewajipan undang-undang atau untuk memberikan anda mana-mana Perkhidmatan kami. Anda juga boleh membantah pemprosesan jika anda menganggap aktiviti pemprosesan sedemikian boleh menyebabkan sebarang kerosakan atau kesusahan kepada diri anda.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan membalas anda dalam masa maksimum 21 hari.

Selaras dengan syarat PDPA, Ria berhak mengenakan bayaran untuk pemprosesan sebarang permintaan akses data.

12.8 Notis kepada penduduk New Zealand

Kepada semua pemastautin di New Zealand, hak yang anda boleh gunakan berkaitan pemprosesan Data Peribadi anda adalah seperti berikut:

 • 1 (Hak untuk Mengetahui)
 • 2 (Hak untuk Akses)
 • 3 (Hak untuk Membetulkan Ketidaktepatan)
 • 4 (Hak untuk Pemadaman)
 • 7 (Hak untuk Mengehadkan Pemprosesan)

Untuk melaksanakan mana-mana hak yang disenaraikan di atas, anda hendaklah mematuhi kewajipan yang ditetapkan dalam seksyen 15 Notis Privasi ini.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan membalas anda dalam masa maksimum 20 hari.

12.9 Notis kepada penduduk Australia

Kepada semua penduduk di Australia, hak yang anda boleh gunakan berkaitan pemprosesan Data Peribadi anda adalah seperti berikut:

 • 1 (Hak untuk Mengetahui)
 • 2 (Hak untuk Akses)
 • 3 (Hak untuk Membetulkan Ketidaktepatan)
 • 4 (Hak untuk Pemadaman)
 • 7 (Hak untuk Mengehadkan Pemprosesan)

Anda juga boleh meminta kami menerangkan dasar dan amalan data kami mengikut undang-undang yang terpakai.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan membalas anda dalam masa maksimum 30 hari.

Semasa memproses Data Peribadi anda, kami perlu berkongsi Data Peribadi anda mengikut perkara berikut:

Jenis data Tujuan Asas undang-undang Penerima

Data pengenalan

Untuk menyediakan Perkhidmatan padanan identiti yang membantu mengesahkan dan melindungi identiti anda

Persetujuan

Kerajaan Australia - Jabatan Hal Ehwal Dalam Negeri

12.10 Notis kepada penduduk India

Kepada semua penduduk di India, hak yang anda boleh gunakan berkaitan pemprosesan Data Peribadi anda adalah hak yang disenaraikan dalam Seksyen 15. Sila ambil perhatian bahawa untuk melaksanakan mana-mana hak anda, anda perlu mengikut arahan yang ditetapkan dalam Seksyen 15.

Anda boleh menggunakan hak anda untuk kemudahalihan data dan hak untuk tidak tertakluk kepada pembuatan keputusan automatik yang menghasilkan kesan undang-undang seperti pemprofilan, jika pemprofilan sedemikian tidak diperlukan untuk memberikan anda mana-mana Perkhidmatan kami.

Dari hari kami menerima permintaan anda, kami akan membalas anda dalam masa maksimum 30 hari.

13. Syarikat kami mengikut perkhidmatan

Pengawal ialah Ria yang diwakili oleh syarikat di bawah, bergantung pada negara dan perkhidmatan:

13.1 Perkhidmatan Pemindahan Wang

Negara Syarikat untuk dihubungi (pengawal) Butiran kenalan

United Kingdom

Perkhidmatan Pembayaran Euronet Ltd.

Bahagian Tingkat 7, Blok Utara, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

Eropah (Digital dan mudah alih)

Ria Lithuania UA

Ukmergeės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lithuania

Ejen Eropah

Institusi Pembayaran Ria EP SAU

Calle CantabRia 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España

Poland

Euronet Polska Sp. zo.o

Ul. Inflancka 4c, Warsaw, Poland 00-189

Switzerland

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Zurich, Switzerland 8005

Amerika Syarikat

Dandelion Payments, Inc.

7000 Kampung Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, Amerika Syarikat

Puerto Rico

Perkhidmatan Kewangan Ria Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Menara Citi 252 Ponce de Leon Avenue, Tingkat 20 SAN JUAN, PR 00918

Kanada

Ria Telecommunications of Canada Inc

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Kanada

Mexico

Penyelesaian Pembayaran Ria México, S. de RL de CV

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México CP 76147

Chile

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina No. 1502 Santiago, Chile

Argentina

PERKHIDMATAN PEMBAYARAN EURONET TERHAD
Sucursal de sociedad extranjera

Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201

Turki

Ria Turki Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. No: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL MERSİS No: 0735085750500016

Malaysia

IME M SDN BHD

Unit 38-02 Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

Singapura

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152 Beach Road #19-01/02, Gateway East, Singapura 189721

Filipina

Pemindahan Wang Ria, INC.

Tingkat 38, Menara Philamlife, 8767 Paseo De Roxas, Bandar Makati, Filipina

Australia

Pemindahan Wang Ria, INC.

Tingkat 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

New Zealand

Pemindahan Wang Ria, INC.

Tingkat 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland, 1010, New Zealand

13.2 Kedai Ria dan Perkhidmatan Pertukaran Mata Wang.

Negara Syarikat untuk dihubungi (pengawal) Butiran kenalan

Itali

Ria Italia Srl unipersonal

Melalui Francesco Benaglia, n. 13 – Roma, 00153

Switzerland

Ria Financial Services GmbH

Place de Cornavin 14 – 16, Geneva - 1201 *** Alamat syarikat berdaftar ialah Langstrasse 192, 8005 Zürich

Perancis

Ria Perancis SAS

Rue Joseph II, 36-38 - 1000 Bruxelles

Belgium

Ria Envia Belgium SPRL

ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszawa

Jerman

Ria Deutschland GmbH

Friedrichstr. 200 10117 Berlin

Sweden

Ria Financial Services Sweden AB

Armégatan 40, 5 tr 171 71 Solna

Norway

Ria Financial Services Norway AS

Skippergata 33, 0186 Oslo

Denmark

Perkhidmatan Kewangan Ria Denmark ApS

Nørre Voldgade 21, 1358 København K

Anda sentiasa boleh menyerahkan permintaan kepada Pegawai Perlindungan Data kami, dengan menghantar e-mel ke alamat berikut: dpo@euronetworldwide.com.

Bagaimanakah saya boleh menghubungi syarikat berkenaan Data saya? Untuk membuat permintaan atau perundingan, anda boleh: