Privatumo pranešimas profesionaliems partneriams

2023 Rugsėjis

Šiame privatumo pranešime („ Privatumo pranešimas“) paaiškinama, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis („ Asmens duomenys“), kai naršote mūsų svetainėje arba mobiliojoje programėlėje („ Svetainė / Programėlė“) ir kai kreipiatės arba tampate Ria ir (arba) agentu. bendrauti su mumis kaip profesionaliu partneriu („ Profesionalus partneris“).

Raginame reguliariai peržiūrėti šį privatumo pranešimą ir patikrinti, ar svetainėje / programėlėje nėra atnaujinimų. Šio privatumo pranešimo atnaujinimai bus paskelbti mūsų svetainėje / programėlėje, o toliau bendraudami su mumis sutinkate su šiuo privatumo pranešimu ir bet kokiais būsimais pakeitimais.

Kai pagal vietinius įstatymus į šį privatumo pranešimą reikia įtraukti papildomos informacijos, tokia informacija buvo įtraukta į toliau pateiktą Regioninių privatumo pranešimų skyrių.

Kas mes esame?

Esame RIA, priklausanti Euronet įmonių grupei.

Visą mūsų kontaktinę informaciją galite rasti čia.

Kokio tipo Asmens duomenys renkami?

Mes renkame tik tuos Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume teikti Jums Paslaugą ir laikytis galiojančių teisės aktų.

Kodėl mes renkame Asmens duomenis?

Asmens duomenis renkame konkrečiais sutartiniais ir teisiniais tikslais.

Jūsų sutikimu renkame duomenis ir papildomais tikslais.

Kiek laiko RIA saugo asmens duomenis?

Asmens duomenis saugome tik tiek, kiek būtina arba tiek, kiek to reikalauja taikomi teisės aktai.

Su kuo dalijamės Asmens duomenimis?

Mes dalijamės Asmens duomenimis su kitomis Euronet grupės įmonėmis, teisinėmis institucijomis ir partneriais, kai tai būtina, kad įvykdytume reguliavimo reikalavimus ar sutartinius įsipareigojimus.

Kur RIA saugo asmens duomenis?

Asmens duomenis saugome saugiose vietose, taikydami griežtas saugumo priemones.

Jei mums reikia perkelti
Asmens duomenis perkelti į kitas vietas, imamės visų būtinų priemonių, kad įvykdytume teisinius įsipareigojimus ir užtikrintume tinkamą saugumo lygį.

Kokios yra jūsų asmens duomenų teisės?

Priklausomai nuo to, kur gyvenate, pagal galiojančius įstatymus galite turėti teisių, susijusių su savo Asmens duomenimis. Bendrų teisių į asmens duomenis aprašymas pateiktas 15 skyriuje toliau. Norėdami pateikti užklausą, galite susisiekti su mumis el. paštu dpo@euronetworldwide.com arba telefonu (vietinius telefono numerius rasite čia).

Vidinis apeliacijų procesas:

Jei gaunate iš mūsų pranešimą, kad jūsų prašymas dėl teisių į asmens duomenis buvo atmestas, per protingą laikotarpį nuo pranešimo gavimo galite apskųsti atsisakymą, atsiųsdami el. laišką adresu dpo@euronetworldwide.com.

1. Kokius Asmens duomenis renkame, kaip juos renkame ir kodėl?

Asmens duomenų rinkimo kategorijos, šaltiniai ir priežastys pateikiamos žemiau. Jei Asmens duomenų rinkimas grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą. RIA „neparduoda“ ir „nedalins“ Asmens duomenų, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Asmens duomenis saugome tiek, kiek pagrįstai reikia Paslaugoms teikti ir savo teisiniams įsipareigojimams vykdyti.

Jei turite klausimų ar rūpesčių dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite bet kada susisiekti su mumis adresu dpo@euronetworldwide.com

Identifikatoriai arba identifikavimo duomenys

Asmens duomenys, kuriuos renkame iš jūsų, gali apimti vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono ir (arba) fakso numerius, gyvenamosios vietos ir (arba) įmonės adresą ir kitus kontaktinius duomenis ("Kontaktinė informacija"), titulą, gimimo datą, lytį, vaizdus, vaizdo įrašus arba parašas.

Jei reikia, identifikavimo duomenys naudojami tik aprašytiems tikslams.

Sutartinė prievolė

Priežastis tvarkyti jūsų duomenis Teisinis pagrindas

Paslaugų teikimas

Atstovauti įmonei teisiniais reikalavimais (sutartys, derybos)

Sutartinė prievolė

Teikti paramą operacijoms

Teisėtas interesas

Jūsų dalyvavimas renginiuose ar dovanose: Galbūt norėsite dalyvauti mūsų organizuojamuose renginiuose arba konkrečioje dovanoje.

Sutikimas

Siekdami vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, susijusius su įrašų tvarkymu, saugome korespondenciją, įskaitant el. laiškus, faksogramas ir bet kokį elektroninį ryšį, kartu su bet kokiais kliento paskyros įrašais. Taip pat saugome klientų aptarnavimo laiškus ir kitus ryšius tarp mūsų ir bet kurios Euronet grupės įmonės, taip pat mūsų partnerių ir tiekėjų.

Teisinė prievolė

Tvarkyti savo paskyrą (-as) (ty registracijos, administravimo, priežiūros ir aptarnavimo paskyras).

Sutartinė prievolė

Teikti reklamą ir rinkodarą.

Sutikimas
Sutartinė prievolė

Nuosprendžių registrai

Teisėtas interesas

Finansinė informacija ir profesinė arba su darbu susijusi informacija

Mes renkame jūsų asmeninius finansinius duomenis, kai registruojatės naudotis mūsų paslaugomis. Mes renkame finansinius duomenis, pvz., banko sąskaitos informaciją, finansines ataskaitas, pervedimo priežastis, profesiją (profesiją ar su darbu susijusią informaciją) arba kitus dokumentus, kad parodytume norimų pervesti lėšų šaltinį (panašius į atlyginimų lapelius), kad pateiktume su mūsų paslaugomis.

Priežastis tvarkyti jūsų duomenis Teisinis pagrindas

Paslaugų teikimas/teikimas

Sutartinė prievolė

Kova su pinigų plovimu

Teisinė prievolė

Antiterorizmo finansavimas ir nusikalstama veikla

Teisinė prievolė

Tvarkyti kliento paskyrą (-as)

Sutartinė prievolė

Paslaugų teikimas/teikimas

Sutartinė prievolė

Elgesio ir techninė informacija

IP adresas, internetas ar kitas panašus tinklas, naršymo ar paieškos veikla, elgsenos informacija (siekiant suprasti, kaip elgiatės naudodamiesi mūsų produktais ir paslaugomis), naršyklės tipas ir versija, laiko juostos nustatymas, ekrano skiriamosios gebos nustatymai, naršyklės papildinių tipai ir versijos, operacinė sistema ir platforma.

Peržiūrėkite mūsų slapukų politiką

Apdorojimo tikslasTeisinis pagrindas

Atlikti analizę, kad būtų galima įvertinti naudojimąsi mūsų svetaine ir paslaugomis, įskaitant apsilankymų skaičių, vidutinį laiką, praleistą svetainėje / programėlėje, peržiūrėtus puslapius, puslapių sąveikos duomenis (pvz., slinkimą, paspaudimus ir pelės užvedimą) ir kt. kad pagerintume jums siūlomą turinį.

Teisėtas interesas

Imtis veiklos, skirtos Paslaugos kokybei patikrinti ar palaikyti, Paslaugai tobulinti, atnaujinti arba tobulinti, įskaitant svetainės / Programėlės administravimą ir vidines operacijas, įskaitant trikčių šalinimą, duomenų analizę, testavimą, tyrimų, statistikos ir apklausų tikslus. .

Sutikimas
Teisėtas interesas

Norėdami padėti užtikrinti mūsų svetainės/programėlės saugumą.

Sutikimas
Teisėtas interesas

Teikti reklamą ir rinkodarą, įskaitant mūsų el. laiškų poveikio įvertinimą.

Sutikimas

Garso ir vaizdo stebėjimas

Vaizdo, vaizdo ir garso / balso įrašymas.

Apdorojimo tikslas Teisinis pagrindas

Siekdami užtikrinti savo Paslaugų saugumą, galime naudoti CCTV, kad užtikrintume klientų saugumą mūsų parduotuvėse ar biuruose.

Teisėtas interesas

Iš jūsų surinkti Asmens duomenys gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje teikiamos mūsų Paslaugos. Jums gali būti taikomos ne visos aukščiau aprašytos duomenų kategorijos. Jei turite klausimų dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su mumis adresu dpo@euronetworldwide.com

Neidentifikuojami duomenys

Kai tik įmanoma, naudojame duomenis, kuriuose jūsų negalima tiesiogiai identifikuoti (pvz., anoniminius demografinius ir naudojimo duomenis), o ne Asmens duomenis („neidentifikuojami duomenys“). Šie neidentifikuojami duomenys gali būti naudojami mūsų vidiniams procesams ar paslaugų teikimui tobulinti be papildomo įspėjimo.

Apibendrintus duomenis galime naudoti įvairiais tikslais, įskaitant mūsų Paslaugų analizę, vertinimą ir tobulinimą.

Įrenginio funkcijos

Kai naudojate programą, mums gali prireikti prieigos prie tam tikros papildomos informacijos ir įrenginio funkcijų, pvz., kontaktų sąrašo. Prieš gaudami tokią informaciją, paprašysime jūsų leidimo. Bet kokie duomenys, gauti naudojant šias įrenginio funkcijas, bus saugomi tik jūsų įrenginyje, niekada mūsų serveryje ar kitur.

2. Asmens duomenų tikslumas

Esame įsipareigoję užtikrinti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Mes imamės pagrįstų veiksmų, kad užtikrintume jūsų Asmens duomenų tikslumą, užtikrindami, kad naujausi mūsų gauti Asmens duomenys būtų tiksliai įrašyti, o kai manome, kad tai būtina, atliekame periodinius patikrinimus ir prašome atnaujinti savo Asmens duomenis. Kartkartėmis galime atsiųsti jums el. laišką, prašydami patvirtinti ir (arba) atnaujinti savo Asmens duomenis. Šis pranešimas grindžiamas mūsų teisėtu interesu ir teisiniu įsipareigojimu išlaikyti tikslią ir naujausią informaciją.

Jei pastebėsite, kad jūsų Asmens duomenys nėra tikslūs, galite prašyti ištaisyti arba atnaujinti savo informaciją atsiųsdami el. laišką adresu dpo@euronetworldwide.com.

3. Teisėtas interesas

Kai naudojame jūsų Asmens duomenis siekdami savo teisėtų interesų, dėsime visas pastangas, kad mūsų interesai atitiktų jūsų interesus, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami tik taip, kaip leidžia atitinkami teisės aktai, arba kai tai neturės neigiamos įtakos jūsų teisėms. Paprašius, klientai gali prašyti informacijos apie bet kokį tvarkymą, pagrįstą teisėtais interesais.

4. Kiek laiko Ria saugo Asmens duomenis?

Asmens duomenys saugomi tol, kol to reikia norint teikti prašomas paslaugas ir laikytis galiojančių teisinių, apskaitos ar atskaitomybės įsipareigojimų. Saugojimo laikotarpis nustatomas pagal taikomus reikalavimus ir įsipareigojimus, kurie gali apimti:

 • Teisiniai ir reguliavimo reikalavimai: Jūsų asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek reikia, kad būtų laikomasi visų mūsų teisinių įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, komercinius, mokesčių ir kovos su pinigų plovimu įstatymus ir reglamentus. Nors jūsų Asmens duomenis saugome tik teisinių įsipareigojimų vykdymo tikslais, jūsų Asmens duomenys bus apriboti taip, kad jų nebus galima naudoti jokiems kitiems tikslams. Kol apribota, prieiga prie jūsų Asmens duomenų bus prieinama tik tada, kai tai būtina. Kai tik gausime prašymą ištrinti, mes taip pat saugosime jūsų asmens duomenis, vykdydami savo teisinius įsipareigojimus.
 • Klientų aptarnavimas ir sutartiniai santykiai (santykių su klientais administravimas, skundų nagrinėjimas ir kt.): Jūsų Asmens duomenis saugosime tol, kol būsite mūsų klientas. Kai manysime, kad mūsų sutartiniai santykiai pasibaigė, apribosime jūsų duomenis, kad jie būtų prieinami tik pirmiau nurodytų teisinių įsipareigojimų vykdymui.
 • Rinkodara: Jūsų asmens duomenis tvarkysime rinkodaros tikslais tol, kol nepaprašėte mūsų atsisakyti, pagal šio privatumo pranešimo 11 skirsnį arba kol sužinosime, kad jūsų nebedomina arba jūsų duomenys nėra tikslūs.

5. Ar Ria dalijasi mano asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis?

Euronet grupė

Asmens duomenų tipai Tikslas Teisinis pagrindas

Identifikavimo duomenys
Vaizdo stebėjimas
Finansinės detalės
Elgesio ir techniniai duomenys

Atskleidžiame jūsų Asmens duomenis su „Euronet“ ir „Euronet Group“ dukterinėmis įmonėmis kasdieniais mūsų filialų verslo tikslais ir grupės įsipareigojimų vykdymui.

Dėl pardavimo, įsigijimo, susijungimo ar reorganizavimo, kuriame dalyvauja Euronet, Euronet grupei priklausanti įmonė, arba bet koks jų atitinkamas turtas, galime perduoti kliento Asmens duomenis trečiajai šaliai. Tai darydami imsimės pagrįstų veiksmų, kad užtikrintume, jog jų informacija būtų tinkamai apsaugota.

Jūsų Asmens duomenys taip pat atskleidžiami, kad galėtume suteikti jums klientų aptarnavimo paslaugas, nepaisant to, kada jums reikia mūsų pagalbos. Norėdami suteikti prieigą prie mūsų visą parą veikiančios klientų aptarnavimo tarnybos, privalome dalytis jūsų asmeniniais duomenimis su Grupės filialais.

Teisinė prievolė
Sutartinė prievolė

Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai*

Asmens duomenų tipai Tikslas Teisinis pagrindas

Identifikavimo duomenys
Biometriniai duomenys
Finansinės detalės

Duomenų analizės ir tapatybės patvirtinimo teikėjams, kad jie atliktų atitikties patikros (e-KYC) ir sukčiavimo prevencijos paslaugas.

Teisinė prievolė
Sutikimas

Kontaktiniai duomenys
Elgesio ir techniniai duomenys

Reklamos užsakovams ar reklamos tinklams ir socialinės žiniasklaidos įmonėms, kad jie skaitmeninėse paslaugose talpintų individualizuotus skelbimus ir prisitaikytų prie vartotojų pageidavimų.

Sutikimas
Sutartinė prievolė

*Teisinė reikšmė ir „trečiųjų šalių paslaugų teikėjų“ sąrašas gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje esate. Norėdami gauti papildomos informacijos apie tai, kurie paslaugų teikėjai turi prieigą ir kodėl jie turi prieigą prie jūsų asmens duomenų, galite susisiekti su mumis adresu dpo@euronetworldwide.com.

Teisės ir reguliavimo institucijos

Asmens duomenų tipai Tikslas Teisinis pagrindas

Identifikavimo duomenys
Vaizdo stebėjimas
Finansinės detalės

Mums gali tekti atskleisti jūsų Asmens duomenis, jei to paprašys teisinė institucija. Galime dalytis jūsų Asmens duomenimis su teisinėmis institucijomis, kad įgyvendintume arba taikytų mūsų Sąlygas arba bet kokį kitą susitarimą ar susitarimą, kurį galime turėti su jumis.

Teisinė prievolė
Sutartinė prievolė

Strateginiai partneriai

Asmens duomenų tipai Tikslas Teisinis pagrindas

Identifikavimo duomenys
Sandorių duomenys
Finansinės detalės

Prireikus dalinsimės jūsų Asmens duomenimis su strateginiais partneriais, kad galėtume teikti jums savo paslaugas.

Teisinė prievolė

Profesionalūs partneriai

Asmens duomenų tipai Tikslas Teisinis pagrindas

Identifikavimo duomenys
Vaizdo stebėjimas
Sandorių duomenys
Finansinės detalės

Mes dalinsimės jūsų Asmens duomenimis su patarėjais, teisininkais, konsultantais, auditoriais ar buhalteriais, kad galėtume vykdyti savo teisinius įsipareigojimus ir teikti Paslaugas bei sutartinius įsipareigojimus ir geriausią praktiką.

Teisėtas interesas

6. Nepilnamečiai

Mes neteikiame Paslaugų tiesiogiai vaikams iki 18 metų ir aktyviai nerenkame jų asmeninės informacijos. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, nesinaudokite svetaine / programėle ar pasiūlymais ir nesidalykite su mumis asmens duomenimis. Jei sužinosite, kad jaunesnis nei 18 metų asmuo neteisėtai suteikė mums asmens duomenis, susisiekite su mumis adresu dpo@euronetworldwide.com.

7. Duomenų saugumas

Esame įsipareigoję apsaugoti jūsų Asmens duomenis ir įdiegėme komerciškai pagrįstas ir tinkamas apsaugos priemones, kad išvengtume bet kokio informacijos, kurią mums patikėjote, praradimo, piktnaudžiavimo ir pakeitimo. RIA mes visada stengsimės užtikrinti, kad jūsų Asmens duomenys būtų gerai apsaugoti, laikydamiesi geriausios tarptautinės praktikos. Mes laikomės šio įsipareigojimo užtikrinti duomenų saugumą, įgyvendindami tinkamas fizines, elektronines ir valdymo priemones, skirtas apsaugoti ir apsaugoti jūsų asmeninę informaciją.

Siekdami apsaugoti savo sistemas nuo nelegalios prieigos, naudojame saugias, pažangiausias fizines ir organizacines saugumo priemones, kurios nuolat tobulinamos siekiant užtikrinti aukščiausią saugumo lygį pagal tarptautinę geriausią praktiką ir ekonomiškumą. Visi Asmens duomenys saugomi saugioje vietoje, apsaugotoje ugniasienėmis ir kitais sudėtingais saugos mechanizmais su ribota administracine prieiga.

Darbuotojai, turintys prieigą prie jūsų Asmens duomenų ir su jūsų Asmens duomenimis susijusią tvarkymo veiklą, pagal sutartį įsipareigoja saugoti jūsų duomenis privačius ir laikytis mūsų organizacijoje įdiegtos privatumo politikos.

Siekiame aukščiausių duomenų apsaugos standartų taikydami pramonės standartines priemones jūsų privatumui apsaugoti.

8. Rinkodara ir reklama

Trečiųjų šalių reklamuotojai teikia skelbimus, kurie rodomi mūsų svetainėje, programėlėje ar kitur mūsų paslaugų vietose. Trečiųjų šalių reklamuotojai neturi prieigos prie informacijos, kurią mūsų klientai mums suteikė tiesiogiai. Paprastai reklamuotojai pasikliauja slapukais arba kitu žiniatinklio / programėlės mechanizmu, kad įvertintų, kurie skelbimai jums gali būti įdomūs. Mes nededame „Taikymo slapukų“ ir neįjungiame „Taikymo“ ir „Vietos“ jūsų sistemoje be jūsų sutikimo.

Jei davėte savo sutikimą priimdami Svetainėje taikomus slapukus arba įjungdami Taikymą programoje, galime pasitelkti trečiąsias šalis (pakartotinės rinkodaros ir panašios auditorijos funkcijos). Galite atsisakyti reklamos, pakeisdami slapukų nustatymus čia.

Trečiosios šalys nėra saistomos mūsų privatumo pranešimo. Norėdami suprasti jų pranešimų privatumo politiką, turėtumėte apsilankyti trečiosios šalies svetainėje. Visas trečiąsias šalis, kurios gali naudoti slapukus, galite rasti mūsų slapukų politikoje.

Retkarčiais galime susisiekti su jumis (el. paštu, SMS žinute, laišku ar telefonu, jei reikia ir pagal jūsų konkrečias instrukcijas) ir kai davėte mums sutikimą teikti tikslinę rinkodarą apie mūsų Paslaugas ir (arba) mūsų produktus.

Kodėl turėtumėte gauti elektroninius pranešimus?

Priklausomai nuo šalies, kurioje esate įsikūrę, gausite rinkodaros pranešimus, jei įgaliojote mus tvarkyti jūsų Asmens duomenis šiais tikslais. Tai reiškia, kad pasirinkote registracijos proceso metu arba bet kuriuo metu savo profilio nustatymų skiltyje.

Taip pat galime siųsti elektroninius pranešimus rinkodaros tikslais, kai turite sutartinių įsipareigojimų su mumis, t. y. kai šiuo metu naudojatės mūsų paslaugomis arba aiškiai neprašėte negauti minėtų rinkodaros pranešimų.

Jūs visada būsite informuoti, o mes pasirūpinsime, kad naudodamiesi mūsų Paslaugomis ar net registracijos metu turėtumėte visą reikiamą informaciją, kad žinotumėte, jog Jūsų Asmens duomenys gali būti naudojami tuo konkrečiu tikslu ir Jūs registracijos proceso metu arba naudojantis mūsų paslaugomis bus suteikta galimybė aiškiai pasakyti, kad nesate suinteresuoti gauti tokių rinkodaros pranešimų. Tokiais atvejais pašalinsime jus iš savo sąrašo ir negausite jokių atnaujinimų, kurie galėtų jus sudominti apie mūsų paslaugas ir produktus. Galėsite bet kada vėl prisijungti.

Kaip galite atsisakyti?

Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti naudodami vieną iš šių mechanizmų:

 • Eikite į savo profilį ir atnaujinkite rinkodaros nuostatas.
 • Naudokite atsisakymo nuorodą, kurią gausite bet kuriame mūsų pranešime.
 • Siųsdami el. laišką adresu dpo@euronetworldwide.com.

Jei turite papildomų klausimų dėl savo Asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais ir (arba) norite pradėti gauti rinkodaros pranešimus, taip pat galite siųsti el. laišką adresu dpo@euronetworldwide.com.

9. Asmens duomenų teisių aprašas

Priklausomai nuo to, kur gyvenate, jūsų asmens duomenų teisės pagal galiojančius įstatymus gali apimti:

 1. Teisė žinoti: teisė žinoti, kokie Asmens duomenys renkami, parduodami ar dalijami ir kam.
 2. Teisė susipažinti: teisė prašyti prieigos prie savo Asmens duomenų kopijos.
 3. Teisė ištaisyti netikslumus: teisė reikalauti ištaisyti jūsų Asmens duomenų netikslumus.
 4. Teisė į ištrynimą: teisė reikalauti ištrinti savo Asmens duomenis, kai taikomos tam tikros sąlygos.
 5. Atsisakymo teisės:
  1. Teisė atsisakyti Asmens duomenų tvarkymo tikslinės reklamos tikslais.
  2. Teisė atsisakyti neskelbtinų asmens duomenų tvarkymo.
  3. Teisė atsisakyti asmens duomenų tvarkymo profiliavimo tikslais, siekiant priimti sprendimus, turinčius teisinių ar panašių reikšmingų padarinių Duomenų subjektui.
 6. Teisė apriboti jautrių asmens duomenų naudojimą ir atskleidimą konkrečiai leidžiamais tikslais.
 7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą: teisė apriboti tvarkymą, kai taikomos tam tikros sąlygos.
 8. Teisė į duomenų perkeliamumą: teisė gauti Asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei tam tikromis sąlygomis perduoti Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui.
 9. Teisė prieštarauti: teisė nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi (ty tiesioginės rinkodaros tikslais).
 10. Teisės, susijusios su automatizuotu individualių sprendimų priėmimu: teisė nebūti priimtam sprendimu, pagrįstu tik automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą, kuris asmeniui daro teisinį ar panašiai reikšmingą poveikį.
 11. Teisė be atsakomųjų veiksmų: įmonė nediskriminuoja asmens dėl to, kad jis naudojasi savo teisėmis į asmens duomenis.

Į jūsų užklausą atsakysime kuo greičiau ir per galiojančiuose teisės aktuose nurodytą laikotarpį.

Dėl taikomų teisių žr. toliau pateiktą Regioninio privatumo pranešimo skyrių. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, turite išsiųsti el. laišką adresu dpo@euronetworldwide.com. Siekdami apsaugoti jūsų privatumą ir užtikrinti saugumą, imsimės reikiamų veiksmų, kad patvirtintume jūsų tapatybę, ir galime paprašyti jūsų pateikti kitą informaciją prieš suteikdami jums prieigą prie savo Asmens duomenų arba pradėdami keisti bet kokius Asmens duomenis. Prireikus, jei neturėsime jūsų asmens tapatybės dokumento kopijos arba jokio teisiškai galiojančio dokumento, įrodančio jūsų tapatybę, negalėsime atsakyti į jūsų užklausą.

Atminkite, kad kai kurios teisės gali būti neįgyvendinamos dėl verslo poreikių ar teisinių įsipareigojimų teikiant jums paslaugą. Jūsų teisės gali būti apribotos siekiant laikytis kitų teisinių įsipareigojimų, tokių kaip kova su pinigų plovimu, sutartiniai ir atitikties įsipareigojimai. Nepaisant to, kad jums visada bus atsakyta, kai naudojatės bet kuria iš aukščiau nurodytų teisių ir (arba) bet kokiomis papildomomis teisėmis, kurias galite turėti priklausomai nuo jūsų jurisdikcijos. Jei jūsų teisė negali būti įgyvendinta, visada gausite tinkamą paaiškinimą.

10. Skundų dėl privatumo tvarka

Duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai arba teismams, jei mano, kad nesilaikėme savo įsipareigojimų pagal šį privatumo pranešimą arba taikomus įstatymus:

Ria pasilieka teisę bet kuriuo metu taisyti šį privatumo pranešimą ir paskelbs tokius REGIONINIUS PRIVATUMO PRANEŠIMUS

11. Pranešimas JAV vartotojams

Šis pranešimas pateikiamas Jungtinių Valstijų vartotojams ir klientams (įskaitant buvusius klientus), kad jie atitiktų federalinio Gramm-Leach-Bliley įstatymo (GLBA) reikalavimus, kai taikoma, susijusius su „neviešų asmeninių dokumentų rinkimu, atskleidimu ir apsauga“. informacija“ („NPI“), kaip apibrėžta GLBA. Šiame pranešime NPI reiškia asmenį identifikuojančią informaciją apie asmenį, kurią RIA renka kaip finansų įstaiga pagal GLBA, susijusią su RIA teikiant finansinį produktą ar paslaugą, nebent informacija būtų teisėtai paskelbta viešai. RIA surinkti NPI gali apimti bet kurį:

 • informacija, kurią asmuo suteikia RIA, kad gautų finansinį produktą ar paslaugą.
 • informacija, kurią RIA gauna apie asmenį iš operacijos, susijusios su RIA finansiniais produktais ar paslaugomis (ty faktas, kad asmuo yra RIA klientas/vartotojas, sąskaitų numeriai ir pan.); arba

NPI kategorijos, kurias gali rinkti RIA, išvardytos šio pranešimo apie privatumą 1 skyriuje.

NPI kategorijos, kurias gali atskleisti RIA, išvardytos šio pranešimo apie privatumą 9 skyriuje.

Filialų ir nesusijusių trečiųjų šalių, kurioms NPI atskleidžiama arba gali būti atskleista šiame privatumo pranešime, kategorijos. Kai RIA atskleidžia NPI nesusijusioms trečiosioms šalims pagal GLBA nustatytas išimtis, visi tokie atskleidimai atskleidžiami pagal įstatymus. „Nesusijusi trečioji šalis“ – tai bet kuris asmuo, išskyrus finansų įstaigos dukterinę įmonę arba asmenį, kuris kartu dirba finansų įstaigoje ir įmonėje, kuri nėra su įstaiga susijusi įmonė.

Atskleidžiamos informacijos kategorijos ir kam taikant Privatumo taisyklės jungtinės rinkodaros/paslaugų teikėjo išimtį, nurodytos šiame Privatumo pranešime.

Jei NPI gali būti atskleista nesusijusioms trečiosioms šalims ir šis atskleidimas nepatenka į GLBA Privatumo taisyklės išimčių, vartotojai ir klientai turi teisę atsisakyti tokio atskleidimo ir bus taikomas atsisakymo mechanizmas. pateikti vartotojui ar klientui.

Pranešimas apie RIA dalijimąsi informacija tarp „Euronet Group“ ir su ja susijusių įmonių pateiktas šio pranešimo apie privatumą 9 skyriuje pagal Sąžiningo kredito ataskaitų teikimo įstatymą.

RIA politika ir praktika, susijusi su NPI konfidencialumo ir saugumo apsauga, yra išdėstyta šiame Privatumo pranešime.

Kalifornijos vartotojai

Pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą Kalifornijos gyventojai gali naudotis šiomis teisėmis:

 • 1 (Teisė žinoti)
 • 2 (teisė naudotis)
 • 3 (Teisė ištaisyti netikslumus)
 • 4 (Teisė ištrinti)
 • 5 (Teisė atsisakyti parduoti arba dalytis asmeniniais duomenimis įvairioms aplinkybėms skirtos elgsenos reklamos tikslais)
 • 6 (Teisė apriboti jautrių asmens duomenų naudojimą ir atskleidimą konkrečiai leidžiamais tikslais)
 • 11 (Teisė nesiimti atsakomųjų veiksmų atsisakius arba pasinaudojus kitomis teisėmis)

12. Pranešimas Europos (EEE) gyventojams

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir be teisių, nurodytų aukščiau 15 skyriuje, visi Europos ekonominės erdvės (EEE) gyventojai gali naudotis šiomis teisėmis:

 • 2 (teisė naudotis)
 • 3 (Teisė ištaisyti netikslumus)
 • 4 (Teisė ištrinti)
 • 7 (Teisė apriboti apdorojimą)
 • 8 (teisė į duomenų perkeliamumą)
 • 9 (teisė prieštarauti)
 • 10 (Teisės, susijusios su automatizuotu individualių sprendimų priėmimu)

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš aukščiau išvardytų teisių, turite laikytis įsipareigojimų, nustatytų šio privatumo pranešimo 15 skyriuje.

Nuo tos dienos, kai gausime jūsų prašymą, mes jums atsakysime ne ilgiau kaip per 30 dienų, nebent bus prašoma pratęsti terminą.

Tvarkydami jūsų Asmens duomenis, mes turime dalytis jūsų Asmens duomenimis vadovaudamiesi šiais būdais:

Duomenų tipai Tikslas Teisinis pagrindas Gavėjas

Identifikavimo duomenys
Finansiniai duomenys
Sandorių duomenys

Norėdami teikti Paslaugą RIA programėlėje

Teisinė prievolė

Lietuvos bankas (Centrolink)

Identifikavimo duomenys
Finansiniai duomenys
Sandorių duomenys

Norėdami teikti Paslaugą RIA programėlėje

Teisinė prievolė

PLAIS

Identifikavimo duomenys
Finansiniai duomenys
Sandorių duomenys

Norėdami teikti Paslaugą RIA programėlėje

Teisinė prievolė

SERC

13. Pranešimas JK gyventojams

Pagal JK Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (JK GDPR) ir 2018 m. duomenų apsaugos įstatymą visi JK gyventojai gali naudotis šiomis teisėmis:

 • 1 (teisė pasiekti)
 • 3 (Teisė ištaisyti netikslumus)
 • 4 (Teisė ištrinti)
 • 7 (Teisė apriboti apdorojimą)
 • 8 (teisė į duomenų perkeliamumą)
 • 9 (teisė prieštarauti)
 • 10 (Teisės, susijusios su automatizuotu individualių sprendimų priėmimu)

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš aukščiau išvardytų teisių, turite laikytis įsipareigojimų, nustatytų šio privatumo pranešimo 15 skyriuje.

14. Pranešimas Argentinos gyventojams

Pagal Įstatymą Ley de Protección de Datos Personales 25.326, jūs turite šias teises pagal 15 skirsnyje pateiktas apibrėžtis:

 • 2 (teisė naudotis)
 • 3 (Teisė ištaisyti netikslumus)
 • 4 (Teisė ištrinti)

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis arba teise atšaukti arba pateikti bet kokių abejonių ar skundų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su mumis adresu dpo@euronetworldwide.com vadovaudamiesi 15 skirsnyje pateiktais nurodymais.

Jus informuojame, kad yra galimybių apriboti tai, kaip mes naudojame arba atskleidžiame jūsų asmeninę informaciją konkrečiam gydymui.

Nuo tos dienos, kai gausime jūsų prašymą, mes jums atsakysime ne ilgiau kaip per 5 dienas (dėl prašymų, susijusių su jūsų Asmens duomenų ištrynimu ir atnaujinimu) arba ne ilgiau kaip per 10 dienų (dėl užklausos dėl prieigos prie jūsų asmens duomenų ).

15. Pranešimas Meksikos gyventojams

Ria México, kurios nuolatinė gyvenamoji vieta yra klausytis ir gauti pranešimus privatumo ir asmens duomenų apsaugos tikslais, nurodytais 27 skirsnyje, ir laikantis Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (toliau – Meksikos įstatymas), jo nuostatus, ir Gaires, savo naudotojams ar potencialiems naudotojams, kaip duomenų subjektams, pateikia šį Privatumo pranešimą, prieš renkant Asmens duomenis, griežtai laikantis teisėtumo, sutikimo, informacijos, kokybės, tikslo, lojalumo principų, pagal Meksikos įstatymą reikalaujama proporcingumo ir atsakomybės.

Siekdama teikti paslaugas kaip pinigų siuntėjas pagal Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 81-A Bis straipsnį, Ria México rinks asmens duomenis, jei taikoma, vadovaudamasi teisiniais pagrindais, nurodytais 1 skirsnyje ir dėl šių tikslų:

 • Patikrinkite, ar Ria México pateiktame balsavimo įgaliojime esantys asmens duomenys atitinka Instituto Nacional Electoral registre esančius asmens duomenis.
 • Patikrinkite, ar Ria México pateikti CURP duomenys sutampa su Registro Nacional de Población duomenimis.

Be to, ir prireikus, kad būtų laikomasi Bendrųjų nuostatų 4 ir 4a straipsnių, nurodytų Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 95a straipsnyje, taikomų pinigų perdavėjams, nurodytiems 81-A Bis straipsnyje. pagal tą patį įstatymą („Nuostatos“), „Ria México“ yra teisiškai įpareigota gauti informaciją apie jūsų geografinę vietą, taip pat jūsų balso ir veido vaizdo įrašus, kad būtų galima identifikuoti savo vartotojus arba potencialius naudotojus ne akis į akį, ir gauti kitus svarbius duomenis, kurie bus išsamiai paaiškinti specialioje formoje, pateiktoje pagal Nuostatus reikalaujamame prašyme. Mes visada tvarkysime tokią informaciją gavę jūsų sutikimą.

Jūs turite šias teises („ARCO teisės“):

 • 2 (teisė naudotis)
 • 3 (Teisė ištaisyti netikslumus)
 • 4 (Teisė ištrinti)
 • 9 (teisė prieštarauti)

Be to, jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu apriboti arba atšaukti duotą sutikimą tvarkyti jūsų Asmens duomenis, kiek tai leidžia įstatymai. Norėdami pasinaudoti bet kuria iš savo ARCO teisių, atšaukti savo sutikimą arba pateikti bet kokius klausimus ar skundus dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su mumis adresu: dpo@euronetworldwide.com , vadovaudamiesi 15 skiltyje pateiktomis instrukcijomis.

Mes jums atsakysime ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kai gausime jūsų užklausą, ir jis įsigalios ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo tada, kai pranešame apie atsakymą.

16. Pranešimas Čilės gyventojams

Pagal Įstatymą jūs turite šias teises („ARCO teisės“):

 • 2 (teisė naudotis)
 • 3 (Teisė ištaisyti netikslumus)
 • 4 (Teisė ištrinti)
 • 9 (teisė prieštarauti)

Taip pat turite teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiek, kiek tai leidžia Įstatymas. Norėdami pasinaudoti savo ARCO teisėmis arba teise atšaukti arba pateikti bet kokį klausimą ar skundą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su mumis adresu dpo@euronetworldwide.com vadovaudamiesi 15 skirsnyje pateiktais nurodymais.

Jus informuojame, kad yra galimybių apriboti tai, kaip mes naudojame arba atskleidžiame jūsų asmeninę informaciją konkrečiam gydymui.

Nuo tos dienos, kai gausime jūsų užklausą, mes jums atsakysime ne vėliau kaip per 2 dienas.

17. Pranešimas Malaizijos gyventojams

Pagal 2010 m. Asmens duomenų apsaugos įstatymą (toliau – PDPA) klientai gali teikti mums savo asmens duomenis bet kuriuo iš šio privatumo pranešimo 1 skirsnyje nurodytų tikslų. Jei tvarkytume jūsų Asmens duomenis kokiu nors papildomu tikslu, iš anksto jus informuosime arba paprašysime jūsų aiškaus sutikimo.

Bet kuriuo metu galite pasinaudoti 15 skirsnyje nurodytomis teisėmis. Taip pat galite atšaukti savo sutikimą, nebent apdorojimo veikla yra būtina siekiant įvykdyti bet kokį teisinį įsipareigojimą arba suteikti jums bet kurią iš mūsų paslaugų. Taip pat galite nesutikti su duomenų tvarkymu, jei manote, kad tokia apdorojimo veikla gali jums padaryti žalos ar patirti nepatogumų.

Nuo tos dienos, kai gausime jūsų užklausą, mes jums atsakysime ne vėliau kaip per 21 dieną.

Vadovaudamasi PDPA sąlygomis, RIA turi teisę imti mokestį už bet kokio prašymo susipažinti su duomenimis apdorojimą.

18. Pranešimas Naujosios Zelandijos gyventojams

Visų Naujosios Zelandijos gyventojų teisės, kuriomis galite pasinaudoti tvarkydami savo asmens duomenis, yra šios:

 • 1 (Teisė žinoti)
 • 2 (teisė naudotis)
 • 3 (Teisė ištaisyti netikslumus)
 • 4 (Teisė ištrinti)
 • 7 (Teisė apriboti apdorojimą)

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš aukščiau išvardytų teisių, turite laikytis įsipareigojimų, nustatytų šio privatumo pranešimo 15 skyriuje.

Nuo tos dienos, kai gausime jūsų užklausą, mes jums atsakysime ne ilgiau kaip per 20 dienų.

19. Pranešimas Australijos gyventojams

Visų Australijos gyventojų teisės, kuriomis galite pasinaudoti tvarkydami savo asmens duomenis, yra šios:

 • 1 (Teisė žinoti)
 • 2 (teisė naudotis)
 • 3 (Teisė ištaisyti netikslumus)
 • 4 (Teisė ištrinti)
 • 7 (Teisė apriboti apdorojimą)

Taip pat galite paprašyti mūsų paaiškinti mūsų duomenų politiką ir praktiką pagal taikomus įstatymus.

Nuo tos dienos, kai gausime jūsų užklausą, mes jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 dienų.

Tvarkydami jūsų Asmens duomenis, mes turime dalytis jūsų Asmens duomenimis vadovaudamiesi šiais būdais:

20. Pranešimas Indijos gyventojams

Visų Indijos gyventojų teisės, kuriomis galite pasinaudoti tvarkant savo asmens duomenis, yra nurodytos 15 skirsnyje. Atkreipkite dėmesį, kad norėdami pasinaudoti bet kuriomis savo teisėmis turite vadovautis 15 skirsnyje pateiktomis instrukcijomis.

Galite pasinaudoti savo teise į duomenų perkeliamumą ir teise nebūti automatizuotų sprendimų, sukeliančių teisinių pasekmių, tokių kaip profiliavimas, priėmimo, jei toks profiliavimas nėra būtinas norint suteikti jums bet kurią iš mūsų Paslaugų.

Nuo tos dienos, kai gausime jūsų užklausą, mes jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 dienų.

21. Mūsų įmonės pagal paslaugą

Duomenų valdytojas yra RIA, atstovaujamas toliau nurodytų įmonių, atsižvelgiant į šalį ir paslaugą:

Pinigų pervedimo paslaugos

22. Mūsų įmonės pagal paslaugą

Duomenų valdytojas yra Ria, atstovaujamas toliau nurodytų įmonių, atsižvelgiant į šalį ir paslaugą:

Visada galite pateikti užklausą mūsų duomenų apsaugos pareigūnui, atsiųsdami el. laišką šiuo adresu: dpo@euronetworldwide.com.

Šalis Įmonė, su kuria susisiekti (valdytojas) Kontaktiniai duomenys

Jungtinė Karalystė

Euronet Payment Services Ltd.

Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, Londonas, Jungtinė Karalystė, W1U 7EU

Europa (skaitmeninis ir mobilusis)

Ria Lietuva UA

Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Lietuva

Europos agentai

Ria mokėjimo įstaiga EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España

Lenkija

Euronet Polska Sp. zo.o

Ul. Inflancka 4c, Varšuva, Lenkija 00-189

Šveicarija

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Ciurichas, Šveicarija 8005

Jungtinės Valstijos

Dandelion Payments, Inc.

7000 Village Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, JAV

Puerto Rikas

Ria Financial Services Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918

Kanada

Ria Telecommunications of Canada Inc

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Kanada

Meksika

Ria México Payment Solutions, S. de RL de CV

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México CP 76147

Čilė

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina Nr. 1502 Santjagas, Čilė

Argentina

EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera

Place de Cornavin 14–16, Ženeva – 1201

Turkija

Ria Turkija Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. Nr.: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL MERSİS Nr.: 0735085750500016

Malaizija

IME M SDN BHD

38-02 skyrius, 38 lygis, Q Sentral 2A, Jalan Ssen Sentral 2, Kvala Lumpūras Sentral, 50470, Kvala Lumpūras, Malaizija

Singapūras

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152 Beach Road Nr. 19-01/02, Gateway East, Singapūras 189721

Filipinai

Ria Money Transfer, INC.

38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filipinai

Australija

Ria Money Transfer, INC.

1 lygis, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000 m

Naujoji Zelandija

Ria Money Transfer, INC.

4 lygis, 32 Mahuhu Crescent, Oklandas, 1010, Naujoji Zelandija

* EEE regiono (Europos ekonominės erdvės) šalys: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija ir Švedija.