Käyttöehdot

Tarjous – HELLORIA

100 %:n alennus Asiakasmaksusta liittyen ensimmäisiin rahansiirtoihin, jotka suoritetaan Ria Money Transfer -mobiilisovelluksella ("Tarjous")

1. Tarjoaja

Näissä Käyttöehdoissa Ria Lithuania UAB:hen, jonka rekisteröity osoite on Upės str 23, Vilna, Liettua ja jolla on Liettuan Pankin myöntämä maksulaitoksen toimilupa Nro 52, viitataan nimellä “Ria”.

2. Kelpoisuus

Tämä tarjous koskee Suomessa asuvia, vähintään 18-vuotiaita (kahdeksantoista) asiakkaita, jotka lähettävät ensimmäistä kertaa rahansiirron Ria Money Transfer -mobiilisovelluksella (“Sovellus”) sen jälkeen kun he ovat rekisteröityneet sovelluksen uusiksi käyttäjiksi ja edellyttäen että Osiossa 4 (”Uusi Asiakas”) kuvatut ”Tarjouksen Edellytykset” täyttyvät.

Rian edustajat eivät ole oikeutettuja osallistumaan Tarjoukseen.

3. Tarjous

Ria antaa 100 %:n (sadan prosentin) alennuksen ensimmäisestä Uuden Asiakkaan Sovelluksen kautta suorittamasta rahansiirrosta perittävästä maksusta ("Asiakasmaksu"), jos jäljempänä osiossa 4 esitetyt "Tarjouksen Edellytykset"- täyttyvät.

Tarjous koskee ainoastaan rahansiirtopalvelua.

4. Tarjouksen Edellytykset

Tarjous koskee yksinomaan ensimmäistä Rian rahansiirtoa, jonka Uusi Asiakas on aloittanut Tarjouskauden aikana (määritelty alla olevassa osiossa 5), ​​mikäli Uusi Asiakas käyttää tarjouskoodia “HELLORIA” suorittaessaan kyseistä ensimmäistä rahansiirtotilausta Sovelluksessa ja mikäli rahansiirtomääräyksen summa on vähintään 50 €.

Jokainen Uusi Asiakas saa käyttää alennuskoodia vain kerran ensimmäisessä rahansiirtotapahtumassa, jonka hän suorittaa Sovelluksella. Tätä alennuskoodia ei voida käyttää minkään muun Rian alennuksen, kampanjan tai alennuskoodin kanssa.

Uusien asiakkaiden katsotaan hyväksyneen nämä Käyttöehdot, kun he ovat suorittaneet Sovelluksella Rian rahansiirron nimetylle edunsaajalle. Tarjoukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja sen ehdottomana ehtona on, että Uusi Asiakas noudattaa näitä Käyttöehtoja ja kyseessä olevaan Ria-rahansiirtoon sovellettavia ehtoja, joista on erikseen ilmoitettu Uudelle Asiakkaalle ja sovittu hänen kanssaan.

5. Tarjousaika

Tarjous alkaa 01. joulukuu 2021 kello 00.00 ja päättyy 31. joulukuuta 2024 kello 23:59. (“Tarjousaika”).

6. Yleiset ehdot

Tarjousta ei voida vaihtaa, antaa eteenpäin tai siirtää Uuden Asiakkaan toimesta.

Ria pidättää oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta keskeyttää tai muuttaa Tarjousta ja/tai näitä Käyttöehtoja siitä itsestään riippumattomista syistä johtuen (kuten epäilty tai todellinen petos).

Ria pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan peruuttaa Tarjouksen, jos se epäilee tai havaitsee näitä Käyttöehtoja tai Rian rahansiirtopalveluun sovellettavia ehtoja rikotun.

Ria ei ole vastuussa mistään Uudelta Asiakkaalta saaduista virheellisistä tiedoista, viivytyksistä Rian rahansiirron saapumisessa nimetylle edunsaajalle tai Rian rahansiirron keskeytymisestä tai peruuntumisesta Rian rahansiirtopalveluun sovellettavien Rian Käyttöehtojen ja/tai lakien ja määräysten mukaisesti.

Lain sallimissa rajoissa Ria ei ole missään tapauksessa vastuussa tai korvausvelvollinen Uudelle Asiakkaalle tai hyväksy vastuuta mistään menetyksistä, vahingoista, henkilövahingoista tai hengen menetyksistä, jotka johtuvat Tarjouksen käyttämisestä tai vastaanottamisesta, paitsi jos se on aiheutunut Rian tai sen työntekijöiden huolimattomuuden takia.

7. Laki ja toimivalta

Näitä Käyttöehtoja noudatetaan ja tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. Uusi Asiakas hyväksyy vääjäämättömästi, että Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki kiistat tai vaatimukset, jotka syntyvät näistä Käyttöehdoista tai niihin liittyen.

RIA Lithuania UAB. © 2024 Continental Exchange Solutions, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.