Σημείωση απορρήτου για επαγγελματίες συνεργάτες

Σεπτέμβριος 2023

Η παρούσα δήλωση απορρήτου («Δήλωση απορρήτου») επεξηγεί το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας («Προσωπικά δεδομένα») κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή μας για κινητά («Ιστότοπος/Εφαρμογή») και όταν υποβάλλετε αίτηση ή γίνεστε αντιπρόσωπος της Ria ή/και αλληλεπιδράτε μαζί μας ως επαγγελματίας συνεργάτης («Επαγγελματίας συνεργάτης»).

Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Δήλωση απορρήτου και να ελέγχετε τον Ιστότοπο/την Εφαρμογή για τυχόν ενημερώσεις. Οι ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης απορρήτου θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή μας και συνεχίζοντας να συνεργάζεστε μαζί μας, συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση απορρήτου και οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις.

Όπου η τοπική νομοθεσία απαιτεί συμπερίληψη πρόσθετων λεπτομερειών στην παρούσα Δήλωση απορρήτου, οι πληροφορίες αυτές έχουν συμπεριληφθεί στην ενότητα Περιφερειακές ανακοινώσεις απορρήτου παρακάτω.

Ποιοι είμαστε;

Είμαστε η RIA, μέλος του Ομίλου εταιρειών Euronet.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας μας εδώ.

Τι είδους Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Συλλέγουμε μόνο τα Προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε την Υπηρεσία και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γιατί συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα;

Συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένους συμβατικούς και νομικούς σκοπούς.

Με τη συναίνεσή σας, συλλέγουμε επίσης δεδομένα για πρόσθετους σκοπούς.

Πόσο καιρό διατηρεί η RIA τα Προσωπικά δεδομένα;

Διατηρούμε τα Προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα;

Μοιραζόμαστε Προσωπικά δεδομένα με άλλες εταιρείες του Ομίλου Euronet, νομικές αρχές και συνεργάτες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για εκπλήρωση κανονιστικών απαιτήσεων ή συμβατικών δεσμεύσεων.

Πού αποθηκεύει η RIA τα Προσωπικά δεδομένα;

Αποθηκεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σε ασφαλείς τοποθεσίες με αυστηρά μέτρα ασφάλειας.

Εάν χρειαστεί να μεταφέρουμε
Προσωπικά δεδομένα σε άλλες τοποθεσίες, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις και να διασφαλίσουμε κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας για τα Προσωπικά δεδομένα;

Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, ενδέχεται να έχετε δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η περιγραφή των κοινών δικαιωμάτων Προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στην ενότητα 15 κατωτέρω. Για να υποβάλετε σχετικό αίτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση dpo@euronetworldwide.com ή μέσω τηλεφώνου (οι τοπικοί αριθμοί τηλεφώνου είναι διαθέσιμοι εδώ).

Διαδικασία εσωτερικών προσφυγών:

Εάν λάβετε ειδοποίηση από μέρους μας ότι το αίτημά σας για τα δικαιώματα Προσωπικών δεδομένων σας έχει απορριφθεί, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόρριψης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή της ειδοποίησης, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση dpo@euronetworldwide.com.

1. Ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, με ποιον τρόπο τα συλλέγουμε και γιατί;

Οι κατηγορίες, οι πηγές και οι λόγοι συλλογής Προσωπικών δεδομένων παρατίθενται παρακάτω. Όταν η συλλογή Προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συναίνεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η RIA δεν «πωλεί» και δεν θα «μοιράζεται» Προσωπικά δεδομένα, όπως ερμηνεύονται οι εν λόγω όροι από την ισχύουσα νομοθεσία. Διατηρούμε τα Προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα απαραίτητο για παροχή των Υπηρεσιών και εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στο dpo@euronetworldwide.com

Αναγνωριστικά ή δεδομένα ταυτοποίησης

Τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να περιλαμβάνουν όνομα, email, αριθμό τηλεφώνου ή/και φαξ, διεύθυνση κατοικίας ή/και επαγγελματικής στέγης καθώς και άλλα στοιχεία επικοινωνίας («Στοιχεία επικοινωνίας»), τίτλο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, εικόνες, βίντεο ή υπογραφή.

Όπου είναι απαραίτητο, τα δεδομένα Ταυτοποίησης χρησιμοποιούνται μόνο για τους περιγραφόμενους σκοπούς.

Συμβατική υποχρέωση

Ο λόγος επεξεργασίας των δεδομένων σας Νομική βάση

Παροχή υπηρεσιών

Εκπροσωπεί την εταιρεία σε θέματα νομικών απαιτήσεων (συμβάσεις, διαπραγματεύσεις)

Συμβατική υποχρέωση

Παροχή υποστήριξης σε λειτουργίες

Έννομο συμφέρον

Η συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις ή προσφορά δώρων: Ίσως επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε εκδηλώσεις που διοργανώνουμε ή σε μια συγκεκριμένη προσφορά δώρων.

Συναίνεση

Για να ανταποκριθούμε στις νομικές υποχρεώσεις μας σχετικά με την τήρηση αρχείων, διατηρούμε την αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, των φαξ και κάθε είδους ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μαζί με όλα τα αρχεία σε σχέση με τον λογαριασμό του πελάτη. Διατηρούμε επίσης επιστολές εξυπηρέτησης πελατών και άλλες επικοινωνίες ανάμεσα σε εμάς και οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Euronet, όπως επίσης των συνεργατών και προμηθευτών μας.

Νομική υποχρέωση

Για τη διαχείριση των λογαριασμών σας (δηλ.: εγγραφή, διαχείριση, συντήρηση και εξυπηρέτηση λογαριασμών).

Συμβατική υποχρέωση

Για παροχή διαφημίσεων και υπηρεσιών μάρκετινγκ.

Συναίνεση
Συμβατική υποχρέωση

Ποινικά μητρώα

Έννομο συμφέρον

Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με εργασία ή απασχόληση

Συλλέγουμε τα προσωπικά οικονομικά δεδομένα σας κατά την εγγραφή σας για χρήση των Υπηρεσιών μας. Συλλέγουμε οικονομικά δεδομένα, όπως πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, οικονομικές καταστάσεις, λόγοι μεταφοράς, επάγγελμα (επαγγελματικές ή εργασιακές πληροφορίες) ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την πηγή των χρημάτων που επιθυμείτε να μεταφέρετε (παρόμοια με τα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας), ώστε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.

Ο λόγος επεξεργασίας των δεδομένων σας Νομική βάση

Προμήθεια/Παροχή υπηρεσιών

Συμβατική υποχρέωση

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Νομική υποχρέωση

Καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εγκληματικών δραστηριοτήτων

Νομική υποχρέωση

Για διαχείριση των λογαριασμών του πελάτη

Συμβατική υποχρέωση

Προμήθεια/Παροχή υπηρεσιών

Συμβατική υποχρέωση

Συμπεριφορικές και τεχνικές πληροφορίες

Διεύθυνση IP, διαδίκτυο ή άλλο παρόμοιο δίκτυο, δραστηριότητα περιήγησης ή αναζήτησης, πληροφορίες συμπεριφοράς (ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε κατά τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας), τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, ρύθμιση ζώνης ώρας, ρυθμίσεις ανάλυσης οθόνης, τύποι και εκδόσεις πρόσθετων προγραμμάτων περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα.

Δείτε την Πολιτική cookie μας

Σκοπός επεξεργασίαςΝομική βάση

Για την εκτέλεση αναλύσεων με σκοπό τη μέτρηση της χρήσης του ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού επισκέψεων, του μέσου χρόνου παραμονής στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή, των σελίδων που προβάλλονται, των δεδομένων αλληλεπίδρασης της σελίδας (όπως κύλιση, κλικ και μετακίνηση με το ποντίκι) κ.λπ., καθώς επίσης για τη βελτίωση του περιεχομένου που σας προσφέρουμε.

Έννομο συμφέρον

Για ανάληψη δραστηριοτήτων με σκοπό την επαλήθευση ή τη διατήρηση της ποιότητας της Υπηρεσίας και για βελτίωση, αναβάθμιση ή ενίσχυση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του Ιστότοπου/της Εφαρμογής, όπως επίσης για εσωτερικές λειτουργίες, όπως αντιμετώπιση προβλημάτων, ανάλυση δεδομένων, δοκιμών, ερευνών, στατιστικών και δημοσκοπήσεων.

Συναίνεση
Έννομο συμφέρον

Για να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την προστασία της του Ιστότοπου/της Εφαρμογής μας.

Συναίνεση
Έννομο συμφέρον

Για παροχή διαφημίσεων και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης του αντίκτυπου των email μας.

Συναίνεση

Επιτήρηση ήχου και βίντεο

Εγγραφή εικόνας, βίντεο και ήχου/φωνής.

Σκοπός επεξεργασίας Νομική βάση

Για να διατηρούμε την ασφάλεια των Υπηρεσιών μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε CCTV ώστε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πελατών στα καταστήματα ή τα γραφεία μας.

Έννομο συμφέρον

Τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία προσφέρονται οι Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς όλες οι κατηγορίες δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@euronetworldwide.com.

Μη ταυτοποιήσιμα δεδομένα

Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιούμε δεδομένα στα οποία δεν είναι δυνατή η άμεση ταυτοποίησή σας (όπως ανώνυμα δημογραφικά δεδομένα και δεδομένα χρήσης) αντί για Προσωπικά δεδομένα («Μη ταυτοποιήσιμα δεδομένα»). Αυτά τα μη ταυτοποιήσιμα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών μας ή την παροχή υπηρεσιών, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα για διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων για ανάλυση, αξιολόγηση και βελτίωση των Υπηρεσιών μας.

Χαρακτηριστικά συσκευής

Κατά τη χρήση της εφαρμογής, ίσως χρειαστούμε πρόσβαση σε ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής σας, όπως η λίστα επαφών σας. Προτού αποκτήσουμε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, θα ζητήσουμε την άδειά σας. Οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία λαμβάνονται με τη χρήση αυτών των λειτουργιών της συσκευής θα αποθηκεύονται μόνο στη συσκευή σας και ποτέ στον διακομιστή μας ή αλλού.

2. Ακρίβεια των Προσωπικών δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας ακριβή και ενημερωμένα. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίζουμε την ακρίβεια των Προσωπικών δεδομένων σας, διασφαλίζοντας ότι τα τελευταία Προσωπικά δεδομένα που έχουμε λάβει έχουν καταγραφεί με ακρίβεια και, όταν κρίνεται απαραίτητο, διενεργούμε περιοδικούς ελέγχους και σας ζητάμε να επικαιροποιήσετε τα Προσωπικά δεδομένα σας. Κατά καιρούς, ενδέχεται να σας στείλουμε email που θα σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε ή/και να ενημερώσετε τα Προσωπικά δεδομένα σας. Η επικοινωνία αυτή βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας και στη νομική υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες.

Εάν παρατηρήσετε ότι τα Προσωπικά δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση ή ενημέρωση των πληροφοριών σας στέλνοντας email στο dpo@euronetworldwide.com.

3. Έννομο συμφέρον

Όταν χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα για επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για αντιστοίχιση των συμφερόντων μας με τα δικά σας, ώστε τα Προσωπικά δεδομένα σας να χρησιμοποιούνται μόνο όπως επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή όταν αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματά σας. Κατόπιν αιτήματος, οι πελάτες μπορούν να αιτηθούν πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον.

4. Για πόσο καιρό διατηρεί η Ria τα Προσωπικά δεδομένα;

Τα Προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για παροχή των αιτούμενων Υπηρεσιών και για συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές, λογιστικές υποχρεώσεις ή τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών. Η περίοδος διατήρησης καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

 • Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις: Τα Προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με όλες τις νομικές υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εμπορικών και φορολογικών νόμων και των κανονισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος. Μολονότι αποθηκεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας μόνο για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις, τα Προσωπικά δεδομένα σας θα περιοριστούν ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Η πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας θα πραγματοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο. Όποτε λαμβάνουμε αίτημα διαγραφής, θα διατηρούμε επίσης τα Προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις μας.
 • Εξυπηρέτηση πελατών και συμβατικές σχέσεις (διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες, διαχείριση παραπόνων, κ.λπ.): Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε πελάτης μας. Μόλις θεωρήσουμε ότι η συμβατική σχέση μας έχει λήξει, θα προχωρήσουμε σε περιορισμό των δεδομένων σας, ώστε να τα διαθέτουμε μόνο για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις, όπως αυτές εκφράζονται ανωτέρω.
 • Μάρκετινγκ: Θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ εφόσον δεν μας έχετε ζητήσει να εξαιρεθείτε, σύμφωνα με την ενότητα 11 της παρούσας Δήλωσης απορρήτου ή έως ότου αντιληφθούμε ότι δεν ενδιαφέρεστε πλέον ή πως τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή.

5. Μοιράζεται η Ria μοιράζεται τα Προσωπικά δεδομένα μου με τρίτους;

Όμιλος Euronet

Τύποι Προσωπικών δεδομένων Σκοπός Νομική βάση

Δεδομένα ταυτοποίησης
Επιτήρηση μέσω βίντεο
Οικονομικά στοιχεία
Συμπεριφορικά και τεχνικά δεδομένα

Κοινοποιούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας στην Euronet και στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Euronet για τους καθημερινούς επιχειρηματικούς σκοπούς των θυγατρικών εταιρειών μας και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του Ομίλου.

Ως αποτέλεσμα μιας πώλησης, εξαγοράς, συγχώνευσης ή αναδιοργάνωσης στην οποία συμμετέχει η Euronet, μια εταιρεία του Ομίλου Euronet ή οποιοδήποτε από τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού τους, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε Προσωπικά δεδομένα πελατών σε τρίτο μέρος. Κατά τη διαδικασία αυτή θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες τους προστατεύονται επαρκώς.

Τα Προσωπικά δεδομένα γνωστοποιούνται επίσης για να μπορούμε να σας παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, ανεξάρτητα από το πότε χρειάζεστε τη βοήθειά μας. Για να παρέχουμε πρόσβαση στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 24/7, πρέπει να μοιραζόμαστε τα Προσωπικά δεδομένα σας με τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.

Νομική υποχρέωση
Συμβατική υποχρέωση

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών*

Τύποι Προσωπικών δεδομένων Σκοπός Νομική βάση

Δεδομένα ταυτοποίησης
Βιομετρικά δεδομένα
Οικονομικά στοιχεία

Σε παρόχους ανάλυσης δεδομένων και επαλήθευσης ταυτότητας, για εκτέλεση υπηρεσιών επαλήθευσης συμμόρφωσης (e-KYC) και πρόληψης απάτης.

Νομική υποχρέωση
Συναίνεση

Στοιχεία επικοινωνίας
Δεδομένα συμπεριφοράς και τεχνικά δεδομένα

Σε διαφημιστές ή διαφημιστικά δίκτυα και εταιρείες κοινωνικών μέσων, για να τοποθετούν εξατομικευμένες διαφημίσεις σε ψηφιακές υπηρεσίες και να προσαρμόζονται στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Συναίνεση
Συμβατική υποχρέωση

*Η νομική έννοια και η λίστα των «τρίτων παρόχων υπηρεσιών» ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία διαμένετε. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ποιοι πάροχοι έχουν πρόσβαση και γιατί έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@euronetworldwide.com.

Νομικές και ρυθμιστικές Αρχές

Τύποι Προσωπικών δεδομένων Σκοπός Νομική βάση

Δεδομένα ταυτοποίησης
Παρακολούθηση μέσω βίντεο
Οικονομικά στοιχεία

Ίσως χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας εάν μας ζητηθεί από κάποια νομική Αρχή. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε νομικές Αρχές για επιβολή ή εφαρμογή των Όρων και προϋποθέσεών μας ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας ή συναίνεσης που μπορεί να έχουμε μαζί σας.

Νομική υποχρέωση
Συμβατική υποχρέωση

Στρατηγικοί εταίροι

Τύποι Προσωπικών δεδομένων Σκοπός Νομική βάση

Δεδομένα ταυτοποίησης
Συναλλακτικά δεδομένα
Οικονομικά στοιχεία

Θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όταν είναι απαραίτητο με στρατηγικούς συνεργάτες, ώστε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.

Νομική υποχρέωση

Επαγγελματικοί εταίροι

Τύποι Προσωπικών δεδομένων Σκοπός Νομική βάση

Δεδομένα ταυτοποίησης
Παρακολούθηση μέσω βίντεο
Συναλλακτικά δεδομένα
Οικονομικά στοιχεία

Θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σε συμβούλους, δικηγόρους, ελεγκτές ή λογιστές, για συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας και για παροχή των Υπηρεσιών και εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και των βέλτιστων πρακτικών μας.

Έννομο συμφέρον

6. Ανήλικοι

Δεν παρέχουμε Υπηρεσίες απευθείας σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, ούτε συλλέγουμε προληπτικά τις προσωπικές πληροφορίες τους. Εάν είστε ηλικίας κάτω των 18 ετών, μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο/την Εφαρμογή ή τις Προσφορές και μην μας κοινοποιείτε Προσωπικά δεδομένα. Εάν ενημερωθείτε ότι κάποιο άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών μάς έχει παράσχει παράνομα Προσωπικά δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@euronetworldwide.com.

7. Ασφάλεια δεδομένων

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας και έχουμε θέσει σε εφαρμογή εμπορικά εύλογες και κατάλληλες διασφαλίσεις για αποτροπή οποιασδήποτε απώλειας, κατάχρησης και αλλοίωσης των πληροφοριών που μας έχετε εμπιστευτεί. Στη RIA, θα προσπαθούμε πάντα να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά δεδομένα ας προστατεύονται καλά, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Διατηρούμε τη δέσμευση αυτή για ασφάλεια των δεδομένων μέσω εφαρμογής κατάλληλων φυσικών, ηλεκτρονικών και διαχειριστικών μέτρων για προστασία και ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας.

Για να προστατεύουμε τα συστήματά μας από παράνομη πρόσβαση, χρησιμοποιούμε ασφαλή, πρωτοποριακά φυσικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, τα οποία βελτιώνονται συνεχώς για να εξασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και την αποδοτικότητα του κόστους. Όλα τα Προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλή τοποθεσία η οποία προστατεύεται από τείχη προστασίας και άλλους εξελιγμένους μηχανισμούς ασφαλείας, με περιορισμένη διοικητική πρόσβαση.

Το προσωπικό που έχει πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και οι δραστηριότητες επεξεργασίας γύρω από τα Προσωπικά δεδομένα σας δεσμεύονται συμβατικά να διατηρούν τα δεδομένα σας απόρρητα και να τηρούν την Πολιτική απορρήτου που έχουμε εφαρμόσει στον οργανισμό μας.

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων, υιοθετώντας τα πρότυπα μέτρα του κλάδου με στόχο την προστασία του απορρήτου σας.

8. Μάρκετινγκ και διαφήμιση

Οι διαφημιστές τρίτων παρέχουν διαφημίσεις οι οποίες εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας, στην Εφαρμογή μας ή αλλού στις υπηρεσίες μας. Οι διαφημιστές τρίτων δεν έχουν πρόσβαση σε καμία από τις πληροφορίες που μας έχουν δώσει απευθείας οι πελάτες μας. Συνήθως, οι διαφημιστές βασίζονται σε cookie ή κάποιον άλλον μηχανισμό που βασίζεται στον Ιστότοπο/στην Εφαρμογή για να αξιολογήσουν ποιες διαφημίσεις μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Δεν τοποθετούμε «Cookie στόχευσης» ούτε ενεργοποιούμε τη «Στόχευση» και την «Τοποθεσία» στο σύστημά σας χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας.

Εάν έχετε δώσει τη συναίνεσή σας αποδεχόμενοι τα Cookie στόχευσης στον Ιστότοπο ή ενεργοποιώντας τη στόχευση στην Εφαρμογή, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτα μέρη για να το πράξουμε (λειτουργίες remarketing και Παρόμοιο κοινό). Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση τροποποιώντας τις ρυθμίσεις των cookie σας εδώ.

Τα τρίτα μέρη δεν δεσμεύονται από τη Δήλωση απορρήτου μας. Για να κατανοήσετε την πολιτική απορρήτου των γνωστοποιήσεών τους, θα πρέπει να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του τρίτου μέρους. Μπορείτε να βρείτε όλα τα τρίτα μέρη που ενδέχεται να χρησιμοποιούν Cookie στόχευσης στην Πολιτική cookie που εφαρμόζουμε.

Ενδέχεται να επικοινωνούμε μαζί σας κατά καιρούς (μέσω email, SMS, επιστολής ή τηλεφώνου, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συγκεκριμένες οδηγίες σας) και όταν μας έχετε δώσει τη συναίνεσή σας για να σας παρέχουμε στοχευμένο μάρκετινγκ σχετικά με τις Υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα μας.

Γιατί να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες;

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, θα λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ εάν μας έχετε εξουσιοδοτήσει να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας γι' αυτούς τους σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι έχετε προβεί στη σχετική επιλογή κατά τη διαδικασία εγγραφής ή οποιαδήποτε στιγμή στην ενότητα ρυθμίσεων του προφίλ σας.

Ενδέχεται επίσης να σας στέλνουμε ηλεκτρονικές επικοινωνίες για σκοπούς μάρκετινγκ όταν έχετε συμβατική υποχρέωση μαζί μας, δηλαδή όταν χρησιμοποιείτε επί του παρόντος τις Υπηρεσίες μας ή όταν δεν έχετε ζητήσει ρητά να μη λαμβάνετε τις εν λόγω επικοινωνίες μάρκετινγκ.

Θα ενημερώνεστε πάντοτε και θα διασφαλίζουμε ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή ακόμη και κατά τη διαδικασία εγγραφής, θα έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να γνωρίζετε ότι τα Προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τον συγκεκριμένο σκοπό και πως κατά τη διαδικασία εγγραφής ή κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας θα έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε ρητά ότι δεν ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες μάρκετινγκ. Στις περιπτώσεις αυτές, θα σας διαγράψουμε από τη λίστα μας και δεν θα λαμβάνετε καμία ενημέρωση που μπορεί να σας ενδιαφέρει σχετικά με τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Θα μπορείτε να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε;

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας έναν από τους ακόλουθους μηχανισμούς:

 • Μεταβείτε στο προφίλ σας και ενημερώστε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ.
 • Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο εξαίρεσης που θα λάβετε σε οποιαδήποτε από τα μέσα επικοινωνίας μας.
 • Στέλνοντας email στο dpo@euronetworldwide.com.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και επιθυμείτε να αρχίσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ, μπορείτε επίσης να στείλετε email στο dpo@euronetworldwide.com.

9. Περιγραφή δικαιωμάτων Προσωπικών δεδομένων

Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, τα Δικαιώματα Προσωπικών δεδομένων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να περιλαμβάνουν:

 1. Δικαίωμα στη γνώση: το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, πωλούνται ή κοινοποιούνται και σε ποιον.
 2. Δικαίωμα στην πρόσβαση: το δικαίωμα να ζητάτε πρόσβαση σε αντίγραφο των Προσωπικών δεδομένων σας.
 3. Δικαίωμα στη διόρθωση ανακριβειών: το δικαίωμα να ζητάτε διόρθωση ανακριβειών στα Προσωπικά δεδομένα σας.
 4. Δικαίωμα στη διαγραφή: το δικαίωμα να ζητάτε διαγραφή των Προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις.
 5. Δικαιώματα στην εξαίρεση:
  1. Το δικαίωμα εξαίρεσης από την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της στοχευμένης διαφήμισης.
  2. Το δικαίωμα εξαίρεσης από την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
  3. Το δικαίωμα εξαίρεσης από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τη δημιουργία προφίλ προς προώθηση αποφάσεων που παράγουν νομικά ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα για το Υποκείμενο των δεδομένων.
 6. Το δικαίωμα περιορισμού της χρήσης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και γνωστοποιήσεων σε ειδικά επιτρεπόμενους σκοπούς.
 7. Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας: το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις.
 8. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: το δικαίωμα λήψης Προσωπικών δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς επίσης το δικαίωμα διαβίβασης των Προσωπικών δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 9. Δικαίωμα στην εναντίωση: το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία Προσωπικών δεδομένων (π.χ. για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ).
 10. Δικαιώματα που σχετίζονται με την Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων: το δικαίωμα να μην υπόκειται κανείς σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία επιφέρει νομικά ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα για το άτομο.
 11. Δικαίωμα μη αντιποίνων: μια επιχείρηση δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις εναντίον ενός ατόμου επειδή ασκεί τα δικαιώματά του σε σχέση με τα Προσωπικά δεδομένα.

Θα αποκριθούμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό και εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Για τα ισχύοντα δικαιώματα ανατρέξτε στην ενότητα «Περιφερειακή δήλωση απορρήτου» πιο κάτω. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, πρέπει να στείλετε email στο dpo@euronetworldwide.com. Για να προστατεύσουμε το απόρρητό σας και να διατηρήσουμε την ασφάλεια, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για επαλήθευση της ταυτότητάς σας και ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε άλλα στοιχεία προτού σας δώσουμε πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας ή προτού αρχίσουμε την τροποποίηση οποιωνδήποτε Προσωπικών δεδομένων. Όταν απαιτείται, εάν δεν έχουμε αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή οποιοδήποτε νομικά έγκυρο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά σας, δεν θα είμαστε σε θέση να αποκριθούμε στο αίτημά σας.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα δικαιώματα ενδέχεται να μην είναι εκτελεστά λόγω επιχειρησιακών αναγκών ή νομικών υποχρεώσεων κατά την παροχή της Υπηρεσίας. Τα δικαιώματά σας ενδέχεται να περιοριστούν προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις, όπως η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμβατικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Παρόλα αυτά, θα σας απαντάμε πάντα όταν ασκείτε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω ή/και οποιοδήποτε πρόσθετο δικαίωμα μπορεί να έχετε ανάλογα με τη δικαιοδοσία στην οποία βρίσκεστε. Εάν το δικαίωμά σας δεν μπορεί να ασκηθεί, θα λαμβάνετε πάντα κατάλληλη εξήγηση.

10. Διαδικασία καταγγελιών σε σχέση με το απόρρητο

Τα Υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων ή στα δικαστήρια, εάν πιστεύουν ότι δεν έχουμε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας Δήλωσης απορρήτου ή της ισχύουσας νομοθεσίας:

Η Ria διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Δήλωση απορρήτου ανά πάσα στιγμή και θα γνωστοποιεί τις εν λόγω τροποποιήσεις στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

11. Δήλωση προς τους καταναλωτές των Ηνωμένων Πολιτειών

Η παρούσα Δήλωση παρέχεται σε καταναλωτές και πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων πρώην πελατών) για εκπλήρωση των απαιτήσεων του ομοσπονδιακού νόμου Gramm-Leach-Bliley («GLBA»), κατά περίπτωση, σχετικά με τη συλλογή, γνωστοποίηση και προστασία «μη δημόσιων προσωπικών πληροφοριών» («NPI») όπως ορίζονται από τον GLBA. Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης, ως NPI νοούνται προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο, οι οποίες συλλέγονται από τη RIA ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της GLBA, σε σχέση με την παροχή ενός χρηματοπιστωτικού προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από τη RIA, εκτός εάν οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται νόμιμα. Οι NPI που συλλέγονται από τη RIA μπορεί να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε:

 • πληροφορίες που παρέχει ένα άτομο στη RIA για να αποκτήσει ένα χρηματοοικονομικό προϊόν ή μια υπηρεσία.
 • πληροφορίες που λαμβάνει η RIA για ένα άτομο από μια συναλλαγή που περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά προϊόντα ή υπηρεσίες της RIA (π.χ. το γεγονός ότι το άτομο αποτελεί πελάτη/καταναλωτή της RIA, αριθμοί λογαριασμών κ.λπ.), ή

Οι κατηγορίες NPI που ενδέχεται να συλλέγονται από τη RIA παρατίθενται στην ενότητα 1 της παρούσας Δήλωσης απορρήτου.

Οι κατηγορίες NPI που ενδέχεται να κοινοποιηθούν από τη RIA παρατίθενται στην ενότητα 9 της παρούσας Δήλωσης απορρήτου.

Οι κατηγορίες συνεργατών και μη συνδεδεμένων τρίτων μερών στους οποίους γνωστοποιούνται ή ενδέχεται να αποκαλυφθούν οι NPI στην παρούσα Δήλωση απορρήτου. Όπου η RIA γνωστοποιεί NPI σε μη συνδεδεμένους τρίτους σύμφωνα με τις εξαιρέσεις βάσει του GLBA, όλες οι εν λόγω γνωστοποιήσεις λαμβάνουν χώρα όπως επιτρέπεται από τον νόμο. Ως «μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος» νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από τη θυγατρική ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή ενός ατόμου που απασχολείται από κοινού από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και μια εταιρεία που δεν αποτελεί θυγατρική του ιδρύματος.

Οι κατηγορίες πληροφοριών που γνωστοποιούνται και σε ποιον, σύμφωνα με την εξαίρεση του κοινού παρόχου μάρκετινγκ/υπηρεσιών που αποτελούν εξαίρεση του Κανόνα περί απορρήτου παρατίθενται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Εάν οι NPI ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη και η γνωστοποίηση αυτή δεν εμπίπτει σε καμία από τις εξαιρέσεις του Κανόνα περί απορρήτου σύμφωνα με τον GLBA, καταναλωτές και πελάτες έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν από αυτές τις γνωστοποιήσεις και θα παρέχεται στον καταναλωτή ή τον πελάτη μηχανισμός εξαίρεσης.

Στην ενότητα 9 της παρούσας Δήλωσης απορρήτου παρέχεται ειδοποίηση σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών της RIA μεταξύ του Ομίλου Euronet και των θυγατρικών του, σύμφωνα με τον Νόμο περί δίκαιης αναφοράς πιστωτικών δεδομένων.

Οι πολιτικές και οι πρακτικές της RIA όσον αφορά την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των NPI παρατίθενται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Καταναλωτές της Καλιφόρνιας

Σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας του απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • 1 (Δικαίωμα στη γνώση)
 • 2 (Δικαίωμα στην πρόσβαση)
 • 3 (Δικαίωμα στη διόρθωση ανακριβειών)
 • 4 (Δικαίωμα στη διαγραφή)
 • 5 (Δικαίωμα στην εξαίρεση από την πώληση ή κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς διασταυρούμενης συμπεριφορικής διαφήμισης)
 • 6 (Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και γνωστοποιήσεων σε ειδικά επιτρεπόμενους σκοπούς)
 • 11 (Δικαίωμα μη αντιποίνων μετά από επιλογή ή άσκηση άλλων δικαιωμάτων)

12. Δήλωση προς τους κατοίκους της Ευρώπης (ΕΟΧ).

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και επιπλέον των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην ενότητα 15 ανωτέρω, όλοι οι κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • 2 (Δικαίωμα στην πρόσβαση)
 • 3 (Δικαίωμα στη διόρθωση ανακριβειών)
 • 4 (Δικαίωμα στη διαγραφή)
 • 7 (Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας)
 • 8 (Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων)
 • 9 (Δικαίωμα στην εναντίωση)
 • 10 (Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων)

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα 15 της παρούσας Δήλωσης απορρήτου.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε εντός μέγιστου χρόνου 30 ημερών, εκτός εάν ζητηθεί παράταση.

Κατά την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας, πρέπει να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Τύποι δεδομένων Σκοπός Νομική βάση Αποδέκτης

Στοιχεία ταυτοποίησης
Οικονομικά στοιχεία
Δεδομένα συναλλαγών

Για παροχή της Υπηρεσίας στην εφαρμογή RIA

Νομική υποχρέωση

Τράπεζα της Λιθουανίας (Centrolink)

Στοιχεία ταυτοποίησης
Οικονομικά στοιχεία
Δεδομένα συναλλαγών

Για παροχή της Υπηρεσίας στην εφαρμογή RIA

Νομική υποχρέωση

PLAIS

Στοιχεία ταυτοποίησης
Οικονομικά στοιχεία
Δεδομένα συναλλαγών

Για παροχή της Υπηρεσίας στην εφαρμογή RIA

Νομική υποχρέωση

SERC

13. Δήλωση προς τους κατοίκους του ΗΒ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (ΓΚΠΔ ΗΒ) και τον Νόμο περί Προστασίας δεδομένων του 2018, όλοι οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • 1 (Δικαίωμα στην πρόσβαση)
 • 3 (Δικαίωμα στη διόρθωση ανακριβειών)
 • 4 (Δικαίωμα στη διαγραφή)
 • 7 (Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας)
 • 8 (Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων)
 • 9 (Δικαίωμα στην εναντίωση)
 • 10 (Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων)

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα 15 της παρούσας Δήλωσης απορρήτου.

14. Δήλωση προς τους κατοίκους της Αργεντινής

Σύμφωνα με τον Νόμο Ley de Protección de Datos Personales 25.326, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα 15:

 • 2 (Δικαίωμα στην πρόσβαση)
 • 3 (Δικαίωμα στη διόρθωση ανακριβειών)
 • 4 (Δικαίωμα στη διαγραφή)

Για να ασκήσετε τα Δικαιώματά σας ή το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε ή να διατυπώσετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@euronetworldwide.com ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην Ενότητα 15.

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε ή γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για συγκεκριμένη επεξεργασία.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε εντός μέγιστης προθεσμίας 5 ημερών (για αιτήματα που σχετίζονται με διαγραφή και ενημέρωση των Προσωπικών δεδομένων σας) ή εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 10 ημερών (για αίτημα που σχετίζεται με την πρόσβαση στα Προσωπικά δεδομένα σας).

15. Δήλωση προς τους κατοίκους του Μεξικού

Η Ria México, με έδρα για ακρόαση και λήψη ειδοποιήσεων για σκοπούς προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των Προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην ενότητα 27, και σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (ο «Μεξικανικός νόμος» ), τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές του, θέτει στη διάθεση των χρηστών της ή των δυνητικών χρηστών της, υπό την ιδιότητά τους ως Υποκειμένων των δεδομένων, την παρούσα Δήλωση απορρήτου, πριν από τη συλλογή Προσωπικών δεδομένων, σε αυστηρή συμμόρφωση με τις αρχές περί νομιμότητας, συναίνεσης, ενημέρωσης, ποιότητας, σκοπού, πίστης, αναλογικότητας και ευθύνης που απαιτούνται από τον Μεξικανικό νόμο.

Για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών υπό την ιδιότητά της ως μεταφορέα χρημάτων σύμφωνα με το άρθρο 81-A (α) του Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, η Ria México θα συλλέγει Προσωπικά δεδομένα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που αναφέρονται στην Ενότητα 1, και σε σχέση με τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Επαληθεύει ότι τα Προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην εξουσιοδότηση ψήφου που υποβάλλεται στη Ria México συμφωνούν με εκείνα που περιέχονται στο μητρώο του Instituto Nacional Electoral.
 • Επαληθεύστε ότι τα δεδομένα CURP που παρέχονται στη Ria México συμφωνούν με τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Registro Nacional de Población.

Επιπλέον, και όταν κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να συμμορφωθεί με τα άρθρα 4 και 4α των Γενικών Διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 95α του Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito που εφαρμόζονται στους μεταφορείς χρήματος που αναφέρονται στο άρθρο 81-A (α) του ίδιου νόμου (οι «Διατάξεις»), η Ria México είναι νομικά υποχρεωμένη να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον γεωγραφικό εντοπισμό σας, καθώς και καταγραφές της φωνής και της εικόνας του προσώπου σας, ώστε να ταυτοποιεί τους χρήστες ή τους δυνητικούς χρήστες της με τρόπο που δεν είναι δια ζώσης, και να λαμβάνει άλλα σχετικά δεδομένα που θα επεξηγούνται λεπτομερώς στο ειδικό έντυπο που διατίθεται στην εφαρμογή, όπως απαιτείται από τις Διατάξεις. Θα επεξεργαζόμαστε πάντοτε τις πληροφορίες αυτές βάσει της συναίνεσής σας.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα (τα «Δικαιώματα ARCO»):

 • 2 (Δικαίωμα στην πρόσβαση)
 • 3 (Δικαίωμα στη διόρθωση ανακριβειών)
 • 4 (Δικαίωμα στη διαγραφή)
 • 9 (Δικαίωμα στην εναντίωση)

Ομοίως, έχετε επίσης το δικαίωμα να περιορίσετε ή να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεση που εκχωρήθηκε για επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα Δικαιώματα ARCO που κατέχετε, να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή να υποβάλετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: dpo@euronetworldwide.com ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα 15.

Θα σας απαντήσουμε το αργότερο εντός 20 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας και θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών αφότου σας κοινοποιήσουμε την απάντησή μας.

16. Δήλωση προς τους κατοίκους της Χιλής

Σύμφωνα με τον νόμο, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα (τα «Δικαιώματα ARCO»):

 • 2 (Δικαίωμα στην πρόσβαση)
 • 3 (Δικαίωμα στη διόρθωση ανακριβειών)
 • 4 (Δικαίωμα στη διαγραφή)
 • 9 (Δικαίωμα στην εναντίωση)

Ομοίως, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεση που εκχωρήθηκε για επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Για να ασκήσετε τα Δικαιώματα ARCO ή το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε ή να διατυπώσετε οποιαδήποτε ερώτηση ή καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@euronetworldwide.com ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην Ενότητα 15.

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε ή γνωστοποιούμε τις Προσωπικές πληροφορίες σας για συγκεκριμένη επεξεργασία.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε το πολύ εντός 2 ημερών.

17. Δήλωση προς τους κατοίκους της Μαλαισίας

Σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του 2010 (ο «Νόμος περί ΠΠΔ»), οι πελάτες μπορούν να μας παρέχουν τα Προσωπικά δεδομένα τους για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που καθορίζονται στην Ενότητα 1 της παρούσας Δήλωσης απορρήτου. Εάν πρόκειται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για οποιονδήποτε πρόσθετο σκοπό, θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως ή θα ζητήσουμε τη ρητή συναίνεσή σας.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που ορίζονται στην Ενότητα 15. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, εκτός εάν η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι απαραίτητη για εκπλήρωση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης ή για να σας παρασχεθούν οποιεσδήποτε από τις Υπηρεσίες μας. Μπορείτε επίσης να εναντιωθείτε στην επεξεργασία εάν θεωρείτε ότι η εν λόγω δραστηριότητα επεξεργασίας μπορεί να σας προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή δυσφορία.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε το πολύ εντός 21 ημερών.

Σύμφωνα με τους όρους του Νόμου περί ΠΠΔ, η RIA έχει το δικαίωμα να χρεώνει τέλος για την επεξεργασία οποιουδήποτε αιτήματος πρόσβασης σε δεδομένα.

18. Δήλωση προς τους κατοίκους της Νέας Ζηλανδίας

Για όλους τους κατοίκους της Νέας Ζηλανδίας, τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας είναι τα ακόλουθα:

 • 1 (Δικαίωμα στη γνώση)
 • 2 (Δικαίωμα στην πρόσβαση)
 • 3 (Δικαίωμα στη διόρθωση ανακριβειών)
 • 4 (Δικαίωμα στη διαγραφή)
 • 7 (Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας)

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα 15 της παρούσας Δήλωσης απορρήτου.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε το πολύ εντός 20 ημερών.

19. Δήλωση προς τους κατοίκους της Αυστραλίας

Για όλους τους κατοίκους της Αυστραλίας, τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας είναι τα ακόλουθα:

 • 1 (Δικαίωμα στη γνώση)
 • 2 (Δικαίωμα στην πρόσβαση)
 • 3 (Δικαίωμα στη διόρθωση ανακριβειών)
 • 4 (Δικαίωμα στη διαγραφή)
 • 7 (Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας)

Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να σας επεξηγήσουμε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας για τα δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε το πολύ εντός 30 ημερών.

Κατά την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας, πρέπει να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τα ακόλουθα:

20. Δήλωση προς τους κατοίκους της Ινδίας

Για όλους τους κατοίκους της Ινδίας, τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων σας είναι τα δικαιώματα που αναφέρονται στην Ενότητα 15. Σημειώστε ότι για άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που παρατίθενται στην Ενότητα 15.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων και το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με έννομα αποτελέσματα, όπως κατάρτιση προφίλ, εάν η κατάρτιση προφίλ δεν είναι απαραίτητη για παροχή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες μας.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε το πολύ εντός 30 ημερών.

21. Οι εταιρείες μας βάσει υπηρεσίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η RIA, η οποία εκπροσωπείται από τις παρακάτω εταιρείες, ανάλογα με τη χώρα και την υπηρεσία:

Υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων

22. Οι εταιρείες μας βάσει υπηρεσίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκπροσωπείται από τις παρακάτω εταιρείες, ανάλογα με τη χώρα και την υπηρεσία:

Μπορείτε πάντα να υποβάλετε αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων μας, στέλνοντας email στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@euronetworldwide.com.

Χώρα Εταιρεία για επικοινωνία (υπεύθυνος επεξεργασίας) Στοιχεία επικοινωνίας

Ηνωμένο Βασίλειο

Euronet Payment Services Ltd.

Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, W1U 7EU

Ευρώπη (ψηφιακά και μέσω κινητού)

Ria Lithuania UA

Ukmergės g. 126, LT-08100, Βίλνιους, Λιθουανία

Αντιπρόσωποι Ευρώπης

Ria Payment Institution EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Μαδρίτη, Ισπανία

Πολωνία

Euronet Polska Sp. zo.o

Ul. Inflancka 4c, Βαρσοβία, Πολωνία 00-189

Ελβετία

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Ζυρίχη, Ελβετία 8005

Ηνωμένες Πολιτείες

Dandelion Payments, Inc.

7000 Village Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, ΗΠΑ

Πουέρτο Ρίκο

Ria Financial Services Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ, PR 00918

Καναδάς

Ria Telecommunications of Canada Inc

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Καναδάς

Μεξικό

Ria México Payment Solutions, S. de R.L. de C.V.

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México C.P. 76147

Χιλή

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina No. 1502 Santiago, Χιλή

Αργεντινή

EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera

Place de Cornavin 14 – 16, Γενεύη - 1201

Τουρκία

Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. Αριθμός: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL Αριθμός MERSİS: 0735085750500016

Μαλαισία

IME M SDN BHD

Unit 38-02 Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία

Σιγκαπούρη

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152 Beach Road #19-01/02, Gateway East, Σιγκαπούρη 189721

Φιλιππίνες

Ria Money Transfer, INC.

38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Φιλιππίνες

Αυστραλία

Ria Money Transfer, INC.

Level 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

Νέα Ζηλανδία

Ria Money Transfer, INC.

Επίπεδο 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland, 1010, Νέα Ζηλανδία

*Οι χώρες εντός της περιοχής του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος): Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.