Σημείωση απορρήτου για επαγγελματίες συνεργάτες

Σεπτέμβριος 2023

Αυτή η σημείωση απορρήτου (« Σημείωση απορρήτου ») εξηγεί πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (« Προσωπικά δεδομένα ») ενώ περιηγείστε στον ιστότοπό μας ή στην εφαρμογή για κινητά (« Ιστότοπος /Εφαρμογή ») και πότε κάνετε αίτηση ή γίνεστε αντιπρόσωπος της Ria ή/και αλληλεπιδράστε μαζί μας ως επαγγελματίας συνεργάτης ("Επαγγελματίας Συνεργάτης ").

Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη Σημείωση απορρήτου και να ελέγχετε τον ιστότοπο/την εφαρμογή για τυχόν ενημερώσεις. Οι ενημερώσεις αυτής της Σημείωσης Απορρήτου θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο/Εφαρμογή μας και, συνεχίζοντας να επικοινωνείτε μαζί μας, συμφωνείτε με αυτήν τη Δήλωση Απορρήτου και τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις.

Όπου η τοπική νομοθεσία απαιτεί τη συμπερίληψη πρόσθετων λεπτομερειών στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, τέτοιες πληροφορίες έχουν συμπεριληφθεί στην ενότητα Περιφερειακές Σημειώσεις Απορρήτου παρακάτω.

Ποιοι είμαστε?

Είμαστε η RIA, μέρος του Ομίλου εταιρειών Euronet.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας μας εδώ.

Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται;

Συλλέγουμε μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε την Υπηρεσία και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γιατί συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα;

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα για συγκεκριμένους συμβατικούς και νομικούς σκοπούς.

Με τη συγκατάθεσή σας, συλλέγουμε επίσης δεδομένα για πρόσθετους σκοπούς.

Πόσο καιρό διατηρεί το RIA Προσωπικά Δεδομένα;

Διατηρούμε Προσωπικά Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα απαιτείται ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με ποιους μοιραζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα;

Μοιραζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα με άλλες εταιρείες του Ομίλου Euronet, νομικές αρχές και συνεργάτες όπου είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση κανονιστικών απαιτήσεων ή συμβατικών δεσμεύσεων.

Πού αποθηκεύει η RIA Προσωπικά Δεδομένα;

Αποθηκεύουμε Προσωπικά Δεδομένα σε ασφαλείς τοποθεσίες με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Αν χρειαστεί να μεταφέρουμε
Προσωπικά Δεδομένα σε άλλες τοποθεσίες, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις και τη διασφάλιση ενός κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας.

Ποια είναι τα δικαιώματα Προσωπικών Δεδομένων σας;

Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, ενδέχεται να έχετε δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μια περιγραφή των κοινών δικαιωμάτων Προσωπικών Δεδομένων παρατίθεται στην ενότητα 15 παρακάτω. Για να υποβάλετε αίτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση dpo@euronetworldwide.com ή μέσω τηλεφώνου (οι τοπικοί αριθμοί τηλεφώνου είναι διαθέσιμοι εδώ).

Διαδικασία εσωτερικών προσφυγών:

Εάν λάβετε ειδοποίηση από εμάς ότι το αίτημά σας για τα δικαιώματα Προσωπικών Δεδομένων έχει απορριφθεί, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση για την άρνηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη λήψη της ειδοποίησης, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@euronetworldwide.com.

1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε, πώς τα συλλέγουμε και γιατί;

Οι κατηγορίες, οι πηγές και ο λόγος συλλογής Προσωπικών Δεδομένων παρατίθενται παρακάτω. Όπου η συλλογή Προσωπικών Δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η RIA δεν «πουλάει» ή δεν θα «μοιράζεται» Προσωπικά Δεδομένα, όπως αυτοί οι όροι ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Διατηρούμε Προσωπικά Δεδομένα για όσο διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών και την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στο dpo@euronetworldwide.com

Αναγνωριστικά ή Δεδομένα Αναγνώρισης

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να περιλαμβάνουν όνομα, email, αριθμούς τηλεφώνου και/ή φαξ, διεύθυνση κατοικίας ή/και επιχείρησης και άλλα δεδομένα επικοινωνίας ("Στοιχεία επικοινωνίας"), τίτλος, ημερομηνία γέννησης, φύλο, εικόνες, βίντεο ή υπογραφή.

Όπου είναι απαραίτητο, τα δεδομένα αναγνώρισης χρησιμοποιούνται μόνο για τους περιγραφόμενους σκοπούς.

Συμβατική υποχρέωση

Ο λόγος για την επεξεργασία των δεδομένων σας Νομική βάση

Παροχή Υπηρεσιών

Εκπροσώπηση της εταιρείας σε θέματα νομικής απαίτησης (συμβάσεις, διαπραγματεύσεις)

Συμβατική υποχρέωση

Παροχή υποστήριξης στις λειτουργίες

Έννομο συμφέρον

Η συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις ή δώρα: Μπορεί να θέλετε να λάβετε μέρος σε εκδηλώσεις που διοργανώνουμε από εμάς ή σε ένα συγκεκριμένο δώρο.

Συγκατάθεση

Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων σχετικά με την τήρηση αρχείων, διατηρούμε αλληλογραφία, συμπεριλαμβανομένων των e-mail, φαξ και κάθε είδους ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μαζί με τυχόν αρχεία του λογαριασμού του πελάτη. Διατηρούμε επίσης επιστολές εξυπηρέτησης πελατών και άλλες επικοινωνίες μεταξύ μας και οποιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου Euronet καθώς και των συνεργατών και των προμηθευτών μας.

Νομική Υποχρέωση

Για να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς σας (δηλαδή: λογαριασμοί εγγραφής, διαχείρισης, συντήρησης και σέρβις).

Συμβατική υποχρέωση

Να παρέχει διαφήμιση και μάρκετινγκ.

Συγκατάθεση
Συμβατική υποχρέωση

Ποινικό μητρώο

Έννομο συμφέρον

Οικονομικά στοιχεία και επαγγελματικές ή σχετιζόμενες με την απασχόληση πληροφορίες

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας οικονομικά δεδομένα κατά την εγγραφή σας για χρήση των Υπηρεσιών μας. Συλλέγουμε οικονομικά δεδομένα, όπως πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, οικονομικές καταστάσεις, λόγο μεταφοράς, επάγγελμα (επαγγελματικές ή σχετιζόμενες με την απασχόληση πληροφορίες) ή άλλη τεκμηρίωση για να αποδείξουμε την πηγή των κεφαλαίων που θέλετε να μεταφέρετε (παρόμοια με τις αποδείξεις μισθού), προκειμένου να παρέχουμε σας με τις Υπηρεσίες μας.

Ο λόγος για την επεξεργασία των δεδομένων σας Νομική βάση

Παροχή/Απόδοση Υπηρεσιών

Συμβατική υποχρέωση

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Νομική υποχρέωση

Αντιτρομοκρατική χρηματοδότηση και εγκληματική δραστηριότητα

Νομική υποχρέωση

Για τη διαχείριση των λογαριασμών του πελάτη

Συμβατική υποχρέωση

Παροχή/Απόδοση Υπηρεσιών

Συμβατική υποχρέωση

Συμπεριφορικές και Τεχνικές Πληροφορίες

Διεύθυνση IP, Διαδίκτυο ή άλλο παρόμοιο δίκτυο, δραστηριότητα περιήγησης ή αναζήτησης, πληροφορίες συμπεριφοράς (για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε ενώ χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας), τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, ρύθμιση ζώνης ώρας, ρυθμίσεις ανάλυσης οθόνης, τύποι προσθήκης προγράμματος περιήγησης και εκδόσεις, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα.

Δείτε την Πολιτική μας για τα cookies

Σκοπός για ΕπεξεργασίαΝομική βάση

Για την εκτέλεση αναλυτικών στοιχείων για τη μέτρηση της χρήσης του ιστότοπου και των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού επισκέψεων, του μέσου χρόνου που αφιερώθηκε στον Ιστότοπο/Εφαρμογή, των σελίδων που προβλήθηκαν, των δεδομένων αλληλεπίδρασης σελίδων (όπως κύλιση, κλικ και ανάρτηση του ποντικιού) κ.λπ., και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο που σας προσφέρουμε.

Έννομο συμφέρον

Για την ανάληψη δραστηριοτήτων για την επαλήθευση ή τη διατήρηση της ποιότητας της Υπηρεσίας και τη βελτίωση, αναβάθμιση ή βελτίωση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του Ιστότοπου/Εφαρμογής και για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, ανάλυσης δεδομένων, δοκιμών, έρευνας, στατιστικών και ερευνών .

Συγκατάθεση
Έννομο συμφέρον

Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ασφάλεια του ιστότοπου/της εφαρμογής μας.

Συγκατάθεση
Έννομο συμφέρον

Για την παροχή διαφημίσεων και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης του αντίκτυπου των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

Συγκατάθεση

Παρακολούθηση ήχου και βίντεο

Εγγραφή εικόνας, βίντεο και ήχου/φωνής.

Σκοπός για Επεξεργασία Νομική βάση

Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των Υπηρεσιών μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε CCTV για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πελατών στα καταστήματα ή τα γραφεία μας.

Έννομο συμφέρον

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα που προσφέρονται οι Υπηρεσίες μας. Μπορεί να μην ισχύουν για εσάς όλες οι κατηγορίες δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@euronetworldwide.com

Μη ταυτοποιήσιμα δεδομένα

Όποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιούμε δεδομένα όπου δεν είναι δυνατή η άμεση ταυτοποίησή σας (όπως ανώνυμα δημογραφικά δεδομένα και δεδομένα χρήσης) αντί για Προσωπικά Δεδομένα («μη αναγνωρίσιμα δεδομένα»). Αυτά τα μη αναγνωρίσιμα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των εσωτερικών μας διαδικασιών ή την παροχή υπηρεσιών, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης, αξιολόγησης και βελτίωσης των Υπηρεσιών μας.

Λειτουργίες συσκευής

Κατά τη χρήση της εφαρμογής, ενδέχεται να χρειαστούμε πρόσβαση σε ορισμένες επιπλέον πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής σας, όπως η λίστα επαφών σας. Πριν αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, θα ζητήσουμε την άδειά σας. Τυχόν δεδομένα που λαμβάνονται με τη χρήση αυτών των λειτουργιών της συσκευής θα αποθηκευτούν μόνο στη συσκευή σας, ποτέ στον διακομιστή μας ή αλλού.

2. Ακρίβεια Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας ακριβή και ενημερωμένα. Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σας διασφαλίζοντας ότι τα πιο πρόσφατα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε λάβει καταγράφονται με ακρίβεια και όταν κρίνεται απαραίτητο, πραγματοποιούμε περιοδικούς ελέγχους και ζητάμε να ενημερώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Κατά καιρούς, ενδέχεται να σας στέλνουμε ένα email ζητώντας σας να επιβεβαιώσετε ή/και να ενημερώσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Αυτή η επικοινωνία βασίζεται στο έννομο συμφέρον και στη νομική μας υποχρέωση να διατηρούμε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες.

Εάν παρατηρήσετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση dpo@euronetworldwide.com.

3. Έννομο συμφέρον

Όταν χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να επιδιώξουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ταιριάξουμε τα συμφέροντά μας με τα δικά σας, έτσι ώστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας να χρησιμοποιούνται μόνο όπως επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία ή όταν δεν επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματά σας. Κατόπιν αιτήματος, οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες για οποιαδήποτε επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον.

4. Για πόσο καιρό διατηρεί η Ria Προσωπικά Δεδομένα;

Τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των Υπηρεσιών που ζητούνται και για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές, λογιστικές υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις αναφοράς. Η περίοδος διατήρησης καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις: Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με όλες τις νομικές υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εμπορικών νόμων και κανονισμών, φορολογικών και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ενώ αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για σκοπούς συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις, τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα περιορίζονται έτσι ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Ενώ είναι περιορισμένος, μόνο όταν είναι απαραίτητο θα υπάρχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας. Κάθε φορά που λαμβάνουμε αίτημα για διαγραφή, θα διατηρήσουμε επίσης τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Εξυπηρέτηση πελατών και συμβατική σχέση (διαχείριση πελατειακών σχέσεων, διαχείριση παραπόνων κ.λπ.): Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένετε πελάτης μας. Μόλις θεωρήσουμε ότι η συμβατική μας σχέση έχει λήξει, θα προχωρήσουμε στον περιορισμό των δεδομένων σας ώστε να είναι διαθέσιμα μόνο για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις όπως εκφράζονται παραπάνω.
 • Μάρκετινγκ: Θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ εφόσον δεν μας έχετε ζητήσει να εξαιρεθούμε, σύμφωνα με την ενότητα 11 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου ή έως ότου αντιληφθούμε ότι δεν ενδιαφέρεστε πλέον ή ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβής.

5. Η Ria μοιράζεται τα προσωπικά μου δεδομένα με τρίτους;

Euronet Group

Είδη Προσωπικών Δεδομένων Σκοπός Νομική βάση

Στοιχεία Ταυτοποίησης
Βιντεοπαρακολούθηση
Οικονομικά Στοιχεία
Συμπεριφορικά και τεχνικά δεδομένα

Αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τις θυγατρικές της Euronet και του Ομίλου Euronet για τους καθημερινούς επιχειρηματικούς σκοπούς των θυγατρικών μας και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του ομίλου.

Ως αποτέλεσμα μιας πώλησης, εξαγοράς, συγχώνευσης ή αναδιοργάνωσης που περιλαμβάνει τη Euronet, μια εταιρεία εντός του Ομίλου Euronet ή οποιοδήποτε από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία, ενδέχεται να μεταφέρουμε Προσωπικά Δεδομένα πελατών σε τρίτο μέρος. Με αυτόν τον τρόπο, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες τους προστατεύονται επαρκώς.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας αποκαλύπτονται επίσης για να μπορούμε να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών, ανεξάρτητα από το πότε χρειάζεστε τη βοήθειά μας. Για να παρέχουμε πρόσβαση στην εξυπηρέτηση πελατών μας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, πρέπει να κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου.

Νομική υποχρέωση
Συμβατική υποχρέωση

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών*

Είδη Προσωπικών Δεδομένων Σκοπός Νομική βάση

Στοιχεία Ταυτοποίησης
Βιομετρικά Δεδομένα
Οικονομικές λεπτομέρειες

Σε παρόχους αναλύσεων δεδομένων και επαλήθευσης ταυτότητας για την εκτέλεση υπηρεσιών επαλήθευσης συμμόρφωσης (e-KYC) και αποτροπής απάτης.

Νομική Υποχρέωση
Συγκατάθεση

Στοιχεία επικοινωνίας
Συμπεριφορικά και τεχνικά δεδομένα

Σε διαφημιστές ή διαφημιστικά δίκτυα και εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τοποθετούν εξατομικευμένες τοποθετημένες διαφημίσεις σε ψηφιακές υπηρεσίες και να προσαρμόζονται στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Συγκατάθεση
Συμβατική υποχρέωση

*Η νομική έννοια και η λίστα των "τρίτων παρόχων υπηρεσιών" ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το ποιοι πάροχοι έχουν πρόσβαση και γιατί έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dpo@euronetworldwide.com.

Νομικές και Ρυθμιστικές Αρχές

Είδη Προσωπικών Δεδομένων Σκοπός Νομική βάση

Στοιχεία Ταυτοποίησης
Βιντεοπαρακολούθηση
Οικονομικά Στοιχεία

Ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εάν ζητηθεί από μια νομική αρχή. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τις νομικές αρχές για να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία ή συμφωνία που μπορεί να έχουμε μαζί σας.

Νομική υποχρέωση
Συμβατική υποχρέωση

Στρατηγικοί Εταίροι

Είδη Προσωπικών Δεδομένων Σκοπός Νομική βάση

Στοιχεία Ταυτοποίησης
Δεδομένα Συναλλαγών
Οικονομικά Στοιχεία

Θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν είναι απαραίτητο με στρατηγικούς συνεργάτες προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.

Νομική υποχρέωση

Επαγγελματίες Συνεργάτες

Είδη Προσωπικών Δεδομένων Σκοπός Νομική βάση

Στοιχεία Ταυτοποίησης
Βιντεοπαρακολούθηση
Δεδομένα Συναλλαγών
Οικονομικά Στοιχεία

Θα μοιραστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με συμβούλους, δικηγόρους, συμβούλους, ελεγκτές ή λογιστές προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις και να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας και τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Έννομο συμφέρον

6. Ανήλικοι

Δεν παρέχουμε Υπηρεσίες απευθείας σε παιδιά κάτω των 18 ετών ούτε συλλέγουμε προληπτικά τα προσωπικά τους στοιχεία. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο/Εφαρμογή ή τις Προσφορές και μην μοιραστείτε Προσωπικά Δεδομένα μαζί μας. Εάν μάθετε ότι οποιοσδήποτε μικρότερος των 18 ετών μας παρείχε παράνομα Προσωπικά Δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@euronetworldwide.com.

7. Ασφάλεια Δεδομένων

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και έχουμε θέσει σε εφαρμογή εμπορικά εύλογες και κατάλληλες διασφαλίσεις για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε απώλεια, κατάχρηση και αλλαγή των πληροφοριών που μας έχετε εμπιστευτεί. Στη RIA, θα προσπαθούμε πάντα να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας προστατεύονται καλά, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Διατηρούμε αυτή τη δέσμευση για την ασφάλεια των δεδομένων εφαρμόζοντας κατάλληλα φυσικά, ηλεκτρονικά και διαχειριστικά μέτρα για την προστασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για να προστατεύσουμε τα συστήματά μας από παράνομη πρόσβαση χρησιμοποιούμε ασφαλή, αιχμής φυσικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας τα οποία ενισχύονται συνεχώς για να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και την οικονομική αποδοτικότητα. Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλή τοποθεσία που προστατεύεται από τείχη προστασίας και άλλους εξελιγμένους μηχανισμούς ασφαλείας με περιορισμένη πρόσβαση διαχειριστή.

Το προσωπικό που έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας καθώς και στις δραστηριότητες επεξεργασίας που αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεσμεύεται συμβατικά να διατηρεί τα δεδομένα σας απόρρητα και να τηρεί την Πολιτική Απορρήτου που έχουμε εφαρμόσει στον οργανισμό μας.

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων υιοθετώντας μέτρα βιομηχανικά πρότυπα για την προστασία του απορρήτου σας.

8. Μάρκετινγκ και Διαφήμιση

Διαφημιστές τρίτων παρέχουν διαφημίσεις που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας, στην εφαρμογή μας ή αλλού στις υπηρεσίες μας. Οι διαφημιστές τρίτων δεν έχουν πρόσβαση σε καμία από τις πληροφορίες που μας έχουν δώσει απευθείας οι πελάτες μας. Συνήθως, οι διαφημιστές βασίζονται σε cookie ή σε κάποιον άλλο μηχανισμό που βασίζεται στον ιστό/εφαρμογές για να αξιολογήσουν ποιες διαφημίσεις μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Δεν τοποθετούμε «Cookies στόχευσης» ούτε ενεργοποιούμε τη «Στόχευση» και την «Τοποθεσία» στο σύστημά σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας αποδεχόμενοι Cookies στόχευσης στον Ιστότοπο ή ενεργοποιώντας τη Στόχευση στην εφαρμογή, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτα μέρη για να το κάνουμε (επαναληπτικό μάρκετινγκ και λειτουργίες Παρόμοιου κοινού). Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση τροποποιώντας τις ρυθμίσεις cookie εδώ.

Τα τρίτα μέρη δεν δεσμεύονται από τη Δήλωση Απορρήτου μας. Για να κατανοήσετε την πολιτική απορρήτου των ειδοποιήσεών τους, θα πρέπει να επισκεφτείτε τον ιστότοπο τρίτων. Μπορείτε να βρείτε όλα τα τρίτα μέρη που ενδέχεται να χρησιμοποιούν Cookies για στόχευση στην Πολιτική μας για τα Cookies.

Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά καιρούς (μέσω email, κειμένου SMS, επιστολής ή τηλεφώνου όπως απαιτείται και σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες σας) και όταν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να παρέχουμε στοχευμένο μάρκετινγκ σχετικά με τις Υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα μας.

Γιατί να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες;

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, θα λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ εάν μας έχετε εξουσιοδοτήσει να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για αυτούς τους σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι έχετε επιλέξει να συμμετέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής ή ανά πάσα στιγμή στην ενότητα ρυθμίσεων του προφίλ σας.

Ενδέχεται επίσης να σας στείλουμε ηλεκτρονικές επικοινωνίες για σκοπούς μάρκετινγκ όταν έχετε συμβατική υποχρέωση μαζί μας, δηλαδή όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας επί του παρόντος ή όταν δεν έχετε ζητήσει ρητά να μην λαμβάνετε τις εν λόγω επικοινωνίες μάρκετινγκ.

Θα ενημερώνεστε πάντα και θα διασφαλίζουμε ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή ακόμα και κατά τη διαδικασία εγγραφής, έχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να γνωρίζετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τον συγκεκριμένο σκοπό και θα σας δοθεί, κατά τη διαδικασία εγγραφής ή κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας, η ευκαιρία να δηλώσετε ρητά ότι δεν ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε τέτοιες επικοινωνίες μάρκετινγκ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας αφαιρέσουμε από τη λίστα μας και δεν θα λαμβάνετε ενημερώσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν σχετικά με τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Θα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ανά πάσα στιγμή.

Πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε;

Θα μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας έναν από τους παρακάτω μηχανισμούς:

 • Μεταβείτε στο προφίλ σας και ενημερώστε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ.
 • Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο εξαίρεσης που θα λάβετε σε οποιαδήποτε από τις επικοινωνίες μας.
 • Στέλνοντας ένα email στο dpo@euronetworldwide.com.

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ ή/και επιθυμείτε να αρχίσετε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ, μπορείτε επίσης να στείλετε ένα email στη διεύθυνση dpo@euronetworldwide.com.

9. Περιγραφή Δικαιωμάτων Προσωπικών Δεδομένων

Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, τα Δικαιώματα Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να περιλαμβάνουν:

 1. Δικαίωμα στη γνώση: το δικαίωμα να γνωρίζουμε ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται, πωλούνται ή κοινοποιούνται και σε ποιον.
 2. Δικαίωμα Πρόσβασης: το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών: το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ανακρίβειων στα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 4. Δικαίωμα Διαγραφής: το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων όπου ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις.
 5. Δικαιώματα εξαίρεσης:
  1. Το δικαίωμα εξαίρεσης από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς στοχευμένης διαφήμισης.
  2. Το δικαίωμα εξαίρεσης από την επεξεργασία Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων.
  3. Το δικαίωμα εξαίρεσης από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για δημιουργία προφίλ για την προώθηση αποφάσεων που παράγουν νομικά ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με το Υποκείμενο των Δεδομένων.
 6. Το δικαίωμα περιορισμού της χρήσης και αποκάλυψης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε ειδικά επιτρεπόμενους σκοπούς.
 7. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όπου ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις.
 8. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: το δικαίωμα λήψης Προσωπικών Δεδομένων σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και δικαίωμα διαβίβασης των Προσωπικών Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 9. Δικαίωμα αντίρρησης: το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (δηλαδή για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ).
 10. Δικαιώματα που σχετίζονται με την Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων: το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει νομικά ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα για το άτομο.
 11. Δικαίωμα μη αντιποίνων: μια επιχείρηση δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις σε βάρος ενός ατόμου για την άσκηση των δικαιωμάτων του για τα Προσωπικά Δεδομένα.

Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό και εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για τα ισχύοντα δικαιώματα, ανατρέξτε στην ενότητα Περιφερειακή Σημείωση Απορρήτου παρακάτω. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, πρέπει να στείλετε ένα email στη διεύθυνση dpo@euronetworldwide.com. Για να βοηθήσουμε στην προστασία του απορρήτου σας και τη διατήρηση της ασφάλειας, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε άλλες λεπτομέρειες πριν σας παραχωρήσουμε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα ή ξεκινήσουμε την τροποποίηση οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων. Όταν απαιτείται, εάν δεν έχουμε αντίγραφο της ταυτότητάς σας ή οποιοδήποτε νόμιμο έγκυρο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας, δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένα δικαιώματα ενδέχεται να μην είναι εκτελεστά λόγω επιχειρηματικών αναγκών ή νομικών υποχρεώσεων κατά την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς. Τα δικαιώματά σας ενδέχεται να περιοριστούν προκειμένου να συμμορφωθείτε με άλλες νομικές υποχρεώσεις, όπως η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Παρά το γεγονός ότι θα λαμβάνετε πάντα απάντηση κατά την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω ή/και τυχόν πρόσθετου δικαιώματος που μπορεί να έχετε ανάλογα με τη δικαιοδοσία σας. Εάν το δικαίωμά σας δεν μπορεί να επιβληθεί, θα λαμβάνετε πάντα μια κατάλληλη εξήγηση.

10. Διαδικασία παραπόνων περί απορρήτου

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε μια Αρχή προστασίας δεδομένων ή στα δικαστήρια εάν πιστεύουν ότι δεν έχουμε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις μας βάσει της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου ή της ισχύουσας νομοθεσίας:

Η Ria διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και θα ειδοποιήσει αυτές τις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

11. Ειδοποίηση προς τους καταναλωτές των Ηνωμένων Πολιτειών

Αυτή η ειδοποίηση παρέχεται σε καταναλωτές και πελάτες των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων των πρώην πελατών) για να πληρούν τις απαιτήσεις του ομοσπονδιακού νόμου Gramm-Leach-Bliley ("GLBA"), όπου ισχύει, σχετικά με τη συλλογή, αποκάλυψη και προστασία "μη δημοσίων προσωπικών πληροφορίες» («NPI») όπως ορίζεται από την GLBA. Για τους σκοπούς της παρούσας Ειδοποίησης, NPI σημαίνει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για ένα άτομο που συλλέγονται από την RIA ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο του GLBA σε σχέση με την RIA που παρέχει ένα χρηματοοικονομικό προϊόν ή υπηρεσία, εκτός εάν οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται νόμιμα. Το NPI που συλλέγεται από το RIA μπορεί να περιλαμβάνει:

 • πληροφορίες που δίνει ένα άτομο RIA για να αποκτήσει ένα χρηματοοικονομικό προϊόν ή υπηρεσία.
 • πληροφορίες που λαμβάνει η RIA για ένα άτομο από μια συναλλαγή που περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά προϊόντα ή υπηρεσίες της RIA (δηλαδή, το γεγονός ότι το άτομο είναι πελάτης/καταναλωτής του RIA, αριθμοί λογαριασμού κ.λπ.) ή

Οι κατηγορίες NPI που ενδέχεται να συλλέγονται από την RIA παρατίθενται στην ενότητα 1 της παρούσας Σημείωσης Απορρήτου.

Οι κατηγορίες NPI που ενδέχεται να αποκαλυφθούν από την RIA παρατίθενται στην ενότητα 9 της παρούσας Σημείωσης Απορρήτου.

Οι κατηγορίες των συνδεδεμένων εταιρειών και των μη συνδεδεμένων τρίτων μερών στους οποίους αποκαλύπτεται ή ενδέχεται να αποκαλυφθούν οι NPI στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Όταν η RIA αποκαλύπτει NPI σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη σύμφωνα με τις εξαιρέσεις βάσει του GLBA, όλες αυτές οι γνωστοποιήσεις γίνονται όπως επιτρέπεται από το νόμο. "Μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος" είναι οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από τη θυγατρική ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή ένα άτομο που απασχολείται από κοινού σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και μια εταιρεία που δεν είναι θυγατρική του ιδρύματος.

Οι κατηγορίες των πληροφοριών που αποκαλύπτονται και στους οποίους υπό την εξαίρεση του Κανόνα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από κοινού παρόχου μάρκετινγκ/υπηρεσιών αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Εάν το NPI μπορεί να αποκαλυφθεί σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη και αυτή η γνωστοποίηση δεν εμπίπτει σε καμία από τις εξαιρέσεις του Κανόνα απορρήτου σύμφωνα με την GLBA, οι καταναλωτές και οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν από αυτές τις γνωστοποιήσεις και ένας μηχανισμός εξαίρεσης θα παρέχονται στον καταναλωτή ή πελάτη.

Η ειδοποίηση για την ανταλλαγή πληροφοριών της RIA μεταξύ του Ομίλου Euronet και των θυγατρικών του παρέχεται στην ενότητα 9 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου σύμφωνα με τον νόμο περί δίκαιης αναφοράς πιστώσεων.

Οι πολιτικές και οι πρακτικές της RIA σε σχέση με την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των NPI ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Καταναλωτές Καλιφόρνια

Σύμφωνα με τον νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών της Καλιφόρνια, οι κάτοικοι της Καλιφόρνια μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • 1 (Δικαίωμα στη γνώση)
 • 2 (Δικαίωμα πρόσβασης)
 • 3 (Δικαίωμα διόρθωσης ανακρίβειων)
 • 4 (Δικαίωμα διαγραφής)
 • 5 (Δικαίωμα εξαίρεσης από την πώληση ή κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς μεταξύ των συμφραζομένων)
 • 6 (Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης και της αποκάλυψης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε ειδικά επιτρεπόμενους σκοπούς)
 • 11 (Δικαίωμα μη αντιποίνων μετά την εξαίρεση ή την άσκηση άλλων δικαιωμάτων)

12. Ανακοίνωση προς τους κατοίκους της Ευρώπης (ΕΟΧ).

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και εκτός από τα δικαιώματα που αναφέρονται στην ενότητα 15 παραπάνω, όλοι οι κάτοικοι του Οικονομικού Ευρωπαϊκού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να ασκούν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • 2 (Δικαίωμα πρόσβασης)
 • 3 (Δικαίωμα διόρθωσης ανακρίβειων)
 • 4 (Δικαίωμα διαγραφής)
 • 7 (Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας)
 • 8 (Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων)
 • 9 (Δικαίωμα αντίρρησης)
 • 10 (Δικαιώματα που σχετίζονται με την Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων)

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα 15 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών το πολύ, εκτός εάν ζητηθεί παράταση.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πρέπει να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Τύποι δεδομένων Σκοπός Νομική βάση Παραλήπτης

Στοιχεία αναγνώρισης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία συναλλαγών

Για την παροχή της Υπηρεσίας στην εφαρμογή RIA

Νομική υποχρέωση

Τράπεζα της Λιθουανίας (Centrolink)

Στοιχεία αναγνώρισης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία συναλλαγών

Για την παροχή της Υπηρεσίας στην εφαρμογή RIA

Νομική υποχρέωση

ΠΛΑΙΣ

Στοιχεία αναγνώρισης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία συναλλαγών

Για την παροχή της Υπηρεσίας στην εφαρμογή RIA

Νομική υποχρέωση

SERC

13. Ανακοίνωση για κατοίκους ΗΒ

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (UK GDPR) και τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων του 2018, όλοι οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • 1 (Δικαίωμα πρόσβασης)
 • 3 (Δικαίωμα διόρθωσης ανακρίβειων)
 • 4 (Δικαίωμα διαγραφής)
 • 7 (Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας)
 • 8 (Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων)
 • 9 (Δικαίωμα αντίρρησης)
 • 10 (Δικαιώματα που σχετίζονται με την Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων)

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα 15 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

14. Ανακοίνωση για κατοίκους Αργεντινής

Σύμφωνα με το νόμο Ley de Protección de Datos Personales 25.326, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, σύμφωνα με τους ορισμούς που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα 15:

 • 2 (Δικαίωμα πρόσβασης)
 • 3 (Δικαίωμα διόρθωσης ανακρίβειων)
 • 4 (Δικαίωμα διαγραφής)

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε ή να κάνετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@euronetworldwide.com ακολουθώντας τις οδηγίες που ορίζονται στην Ενότητα 15.

Με το παρόν ενημερώνεστε ότι υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για συγκεκριμένη θεραπεία.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε εντός το πολύ 5 ημερών (για αιτήματα που σχετίζονται με διαγραφή και ενημέρωση των Προσωπικών σας Δεδομένων) ή εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 10 ημερών (για το αίτημα που σχετίζεται με την πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα ).

15. Ειδοποίηση προς κατοίκους του Μεξικού

Ria México, με έδρα για να ακούει και να λαμβάνει ειδοποιήσεις για σκοπούς προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται στην Ενότητα 27, και σε συμμόρφωση με το Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (ο «μεξικανικός νόμος»), τους κανονισμούς του, και Οδηγίες, καθιστά διαθέσιμη στους χρήστες του ή δυνητικούς χρήστες υπό την ιδιότητά τους ως υποκείμενα δεδομένων, την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, πριν από τη συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων, σε αυστηρή συμμόρφωση με τις αρχές της νομιμότητας, της συναίνεσης, της πληροφόρησης, της ποιότητας, του σκοπού, της πίστης, αναλογικότητα και υπευθυνότητα που απαιτείται από τη μεξικανική νομοθεσία.

Για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών υπό την ιδιότητά της ως διαβιβαστής χρημάτων σύμφωνα με το Άρθρο 81-A Bis του Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, η Ria México θα συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα, εάν υπάρχουν, σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που αναφέρονται στο Ενότητα 1 και σε σχέση με τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Επαληθεύστε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που περιέχονται στα διαπιστευτήρια ψηφοφορίας που υποβλήθηκαν στη Ria México ταιριάζουν με αυτά που περιέχονται στο μητρώο του Instituto Nacional Electoral.
 • Επαληθεύστε ότι τα δεδομένα CURP που παρέχονται στη Ria México ταιριάζουν με τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο Registro Nacional de Población.

Επιπρόσθετα, και όταν είναι απαραίτητο, για τη συμμόρφωση με τα άρθρα 4 και 4α των Γενικών Διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 95α του Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito που ισχύει για τους πομπούς χρημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 81-A Bis του με τον ίδιο νόμο (οι «Διατάξεις»), η Ria México είναι νομικά υποχρεωμένη να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική θέση σας, καθώς και ηχογραφήσεις της φωνής και της εικόνας του προσώπου σας, προκειμένου να αναγνωρίζει τους χρήστες ή τους πιθανούς χρήστες της με τρόπο μη πρόσωπο με πρόσωπο, και να λάβει άλλα σχετικά στοιχεία που θα επεξηγηθούν αναλυτικά στο συγκεκριμένο έντυπο που υπάρχει στην αίτηση που απαιτείται από τις Διατάξεις. Θα επεξεργαζόμαστε πάντα τέτοιες πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας.

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα (τα "Δικαιώματα ARCO"):

 • 2 (Δικαίωμα πρόσβασης)
 • 3 (Δικαίωμα διόρθωσης ανακρίβειων)
 • 4 (Δικαίωμα διαγραφής)
 • 9 (Δικαίωμα αντίρρησης)

Ομοίως, έχετε επίσης το δικαίωμα να περιορίσετε ή να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που δόθηκε για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα Δικαιώματά σας ARCO, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να υποβάλετε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: dpo@euronetworldwide.com ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα 15.

Θα σας απαντήσουμε το αργότερο εντός 20 ημερών από την ημερομηνία λήψης του αιτήματός σας και θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών αφότου σας ειδοποιήσουμε την απάντησή μας.

16. Ειδοποίηση προς Χιλιανούς κατοίκους

Σύμφωνα με το Νόμο, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα (τα «Δικαιώματα ARCO»):

 • 2 (Δικαίωμα πρόσβασης)
 • 3 (Δικαίωμα διόρθωσης ανακρίβειων)
 • 4 (Δικαίωμα διαγραφής)
 • 9 (Δικαίωμα αντίρρησης)

Ομοίως, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που δόθηκε για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων στο βαθμό που το επιτρέπει ο Νόμος. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ARCO ή το δικαίωμά σας να ανακαλέσετε ή να υποβάλετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο dpo@euronetworldwide.com ακολουθώντας τις οδηγίες που ορίζονται στην Ενότητα 15.

Με το παρόν ενημερώνεστε ότι υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για συγκεκριμένη θεραπεία.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε εντός 2 ημερών το πολύ.

17. Ειδοποίηση προς κατοίκους της Μαλαισίας

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του 2010 (το «PDPA»), οι πελάτες μπορούν να μας παρέχουν τα Προσωπικά Δεδομένα τους για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που ορίζονται στην Ενότητα 1 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Εάν επρόκειτο να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για οποιονδήποτε πρόσθετο σκοπό, θα σας ενημερώσουμε προηγουμένως ή θα ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που ορίζονται στην Ενότητα 15. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εκτός εάν η δραστηριότητα επεξεργασίας είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης ή για την παροχή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες μας. Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στην επεξεργασία εάν θεωρείτε ότι μια τέτοια δραστηριότητα επεξεργασίας μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη ή στενοχώρια στον εαυτό σας.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε σε μέγιστο χρονικό διάστημα 21 ημερών.

Σύμφωνα με τους όρους του PDPA, η RIA έχει το δικαίωμα να χρεώσει ένα τέλος για την επεξεργασία οποιουδήποτε αιτήματος πρόσβασης σε δεδομένα.

18. Ειδοποίηση προς τους κατοίκους της Νέας Ζηλανδίας

Για όλους τους κατοίκους της Νέας Ζηλανδίας, τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι τα ακόλουθα:

 • 1 (Δικαίωμα στη γνώση)
 • 2 (Δικαίωμα πρόσβασης)
 • 3 (Δικαίωμα διόρθωσης ανακρίβειων)
 • 4 (Δικαίωμα διαγραφής)
 • 7 (Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας)

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην ενότητα 15 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε σε μέγιστο χρονικό διάστημα 20 ημερών.

19. Ειδοποίηση για κατοίκους Αυστραλίας

Για όλους τους κατοίκους της Αυστραλίας, τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι τα ακόλουθα:

 • 1 (Δικαίωμα στη γνώση)
 • 2 (Δικαίωμα πρόσβασης)
 • 3 (Δικαίωμα διόρθωσης ανακρίβειων)
 • 4 (Δικαίωμα διαγραφής)
 • 7 (Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας)

Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να εξηγήσουμε τις πολιτικές και τις πρακτικές δεδομένων μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών το πολύ.

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πρέπει να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα ακόλουθα:

20. Ειδοποίηση για κατοίκους Ινδίας

Για όλους τους κατοίκους της Ινδίας, τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι τα δικαιώματα που αναφέρονται στην Ενότητα 15. Λάβετε υπόψη ότι για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που ορίζονται στην Ενότητα 15.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων που παράγει νομικά αποτελέσματα, όπως η δημιουργία προφίλ, εάν αυτό το προφίλ δεν είναι απαραίτητο για την παροχή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες μας.

Από την ημέρα που θα λάβουμε το αίτημά σας, θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών το πολύ.

21. Οι εταιρείες μας ανά υπηρεσία

Ο ελεγκτής είναι η RIA που αντιπροσωπεύεται από τις παρακάτω εταιρείες, ανάλογα με τη χώρα και την υπηρεσία:

Υπηρεσίες Μεταφοράς Χρημάτων

22. Οι εταιρείες μας ανά υπηρεσία

Ο ελεγκτής είναι η Ria που εκπροσωπείται από τις παρακάτω εταιρείες, ανάλογα με τη χώρα και την υπηρεσία:

Μπορείτε πάντα να υποβάλετε ένα αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας, στέλνοντας ένα email στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@euronetworldwide.com.

Χώρα Εταιρεία για επικοινωνία (υπεύθυνος επεξεργασίας) Στοιχεία επικοινωνίας

Ηνωμένο Βασίλειο

Euronet Payment Services Ltd.

Μέρος 7ος όροφος, North Block, 55 Baker Street, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, W1U 7EU

Ευρώπη (Ψηφιακό και κινητό)

Ria Lithuania UA

Ukmergės g. 126, LT-08100, Βίλνιους, Λιθουανία

Πράκτορες Ευρώπης

Ria Payment Institution EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España

Πολωνία

Euronet Polska Sp. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Ul. Inflancka 4c, Βαρσοβία, Πολωνία 00-189

Ελβετία

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Ζυρίχη, Ελβετία 8005

Ηνωμένες Πολιτείες

Continental Exchange Solutions, Inc.

7000 Village Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, Η.Π.Α.

Πουέρτο Ρίκο

Ria Financial Services Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918

Καναδάς

Ria Telecommunications of Canada Inc

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Καναδάς

Μεξικό

Ria México Payment Solutions, S. de RL de CV

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México CP 76147

χιλή

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina No. 1502 Santiago, Chile

Αργεντίνη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ EURONET LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera

Place de Cornavin 14 – 16, Γενεύη - 1201

Τουρκία

Ria Turkey Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. No: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL MERSİS No: 0735085750500016

Μαλαισία

IME M SDN BHD

Unit 38-02 Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

Σιγκαπούρη

Ria Financial Services Singapore PTE. Ε.Π.Ε.

152 Beach Road #19-01/02, Gateway East, Σιγκαπούρη 189721

Φιλιππίνες

Ria Money Transfer, INC.

38th Floor, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Φιλιππίνες

Αυστραλία

Ria Money Transfer, INC.

Επίπεδο 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

Νέα Ζηλανδία

Ria Money Transfer, INC.

Επίπεδο 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland, 1010, Νέα Ζηλανδία

*Οι χώρες εντός της περιοχής του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος): Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία.