Fortrolighedserklæring for professionelle partnere

September 2023

Denne fortrolighedserklæring ("Fortrolighedserklæring") forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger ("Personoplysninger"), når du surfer på vores hjemmeside eller mobilapplikation ("Hjemmeside /App"), og når du ansøger om eller bliver agent for Ria og/eller interagerer med os som professionel partner ("Professionel partner").

Vi opfordrer dig til regelmæssigt at gennemgå denne fortrolighedserklæring og tjekke hjemmesiden/appen for eventuelle opdateringer. Opdateringer til denne fortrolighedserklæring vil blive offentliggjort på vores hjemmeside/app, og ved at fortsætte med at handle med os accepterer du denne fortrolighedserklæring og eventuelle fremtidige ændringer.

Hvor lokal lovgivning kræver yderligere oplysninger i denne fortrolighedserklæring, er sådanne oplysninger medtaget i afsnittet Regionale fortrolighedserklæringer nedenfor.

Hvem er vi?

Vi er RIA, en del af Euronet-koncernen.

Du kan finde alle vores kontaktoplysninger her.

Hvilken type personlige data indsamles?

Vi indsamler kun de persondata, der er nødvendige for at levere tjenesten til dig og for at overholde gældende lovgivning.

Hvorfor indsamler vi personlige data?

Vi indsamler personlige data til specifikke kontraktlige og juridiske formål.

Med dit samtykke indsamler vi også data til andre formål.

Hvor længe opbevarer RIA personlige data?

Vi opbevarer kun persondata, så længe det er nødvendigt, eller så længe det kræves af gældende lovgivning.

Hvem deler vi personlige data med?

Vi deler persondata med andre virksomheder i Euronet Group, juridiske myndigheder og partnere, hvor det er nødvendigt for at opfylde lovkrav eller kontraktlige forpligtelser.

Hvor opbevarer RIA personlige data?

Vi opbevarer personlige data på sikre steder med strenge sikkerhedsforanstaltninger på plads.

Hvis vi er nødt til at overføre
personoplysninger til andre steder, træffer vi alle nødvendige foranstaltninger for at overholde juridiske forpligtelser og sikre et passende sikkerhedsniveau.

Hvad er dine rettigheder i forbindelse med personlige data?

Afhængigt af hvor du bor, kan du have rettigheder i forhold til dine persondata i henhold til gældende lovgivning. En beskrivelse af almindelige persondatarettigheder er angivet i afsnit 15 nedenfor. For at fremsætte en anmodning kan du kontakte os via e-mail til dpo@euronetworldwide.com eller via telefon (lokale telefonnumre er tilgængelige her).

Intern klageproces:

Hvis du modtager en meddelelse fra os om, at din anmodning om ret til personoplysninger er blevet afvist, kan du appellere afslaget inden for en rimelig periode efter modtagelsen af meddelelsen ved at sende en e-mail til dpo@euronetworldwide.com.

1. Hvilke persondata indsamler vi, hvordan indsamler vi dem og hvorfor?

Kategorierne, kilderne og årsagen til indsamling af persondata er anført nedenfor. Hvis indsamlingen af persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. RIA hverken "sælger" eller "deler" persondata, som disse udtryk er defineret i gældende lovgivning. Vi opbevarer persondata, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at levere tjenesterne og opfylde vores juridiske forpligtelser.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende behandlingen af dine personlige data, kan du til enhver tid kontakte os på dpo@euronetworldwide.com

Identifikatorer eller identifikationsdata

De personoplysninger, vi indsamler fra dig, kan omfatte navn, e-mail, telefon- og/eller faxnumre, bolig- og/eller forretningsadresse og andre kontaktoplysninger ("kontaktoplysninger"), titel, fødselsdato, køn, billeder, videoer eller underskrift.

Hvor det er nødvendigt, bruges identifikationsdata kun til de beskrevne formål.

Kontraktlig forpligtelse

Årsagen til at behandle dine data Juridisk grundlag

Levering af tjenesteydelser

Repræsentere virksomheden i spørgsmål om juridiske krav (kontrakter, forhandlinger)

Kontraktlig forpligtelse

Yde støtte til driften

Berettiget interesse

Din deltagelse i events eller giveaways: Du ønsker måske at deltage i begivenheder arrangeret af os eller i en specifik giveaway.

Samtykke

For at opfylde vores juridiske forpligtelser i forbindelse med registrering opbevarer vi korrespondance, herunder e-mails, faxer og enhver form for elektronisk kommunikation, sammen med alle optegnelser over kundens konto. Vi opbevarer også kundeservicebreve og anden kommunikation mellem os og ethvert selskab i Euronet Group samt vores partnere og leverandører.

Juridisk forpligtelse

For at administrere din(e) konto(er) (dvs. registrering, administration, vedligeholdelse og servicering af konti).

Kontraktlig forpligtelse

At levere reklame og markedsføring.

Samtykke
Kontraktlig forpligtelse

Straffeattest

Berettiget interesse

Finansielle detaljer og professionelle eller beskæftigelsesrelaterede oplysninger

Vi indsamler dine personlige økonomiske data, når du registrerer dig for at bruge vores tjenester. Vi indsamler finansielle data såsom bankkontooplysninger, regnskaber, overførselsårsag, beskæftigelse (professionel eller beskæftigelsesrelateret information) eller anden dokumentation, der viser kilden til de midler, du ønsker at overføre (svarende til lønsedler), for at kunne levere vores tjenester til dig.

Årsagen til at behandle dine data Juridisk grundlag

Levering/udførelse af tjenester

Kontraktlig forpligtelse

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Juridisk forpligtelse

Finansiering af terrorisme og kriminel aktivitet

Juridisk forpligtelse

At administrere kundens konto(er)

Kontraktlig forpligtelse

Levering/udførelse af tjenester

Kontraktlig forpligtelse

Adfærdsmæssig og teknisk information

IP-adresse, internet eller andre lignende netværk, browsing- eller søgeaktivitet, adfærdsoplysninger (for at forstå, hvordan du opfører dig, når du bruger vores produkter og tjenester), browsertype og -version, tidszoneindstilling, skærmopløsningsindstillinger, browser-plug-in-typer og -versioner, operativsystem og platform.

Se vores cookiepolitik

Formål med behandlingJuridisk grundlag

At udføre analyser for at måle brugen af vores websted og tjenester, herunder antal besøg, gennemsnitlig tid brugt på webstedet/appen, viste sider, sideinteraktionsdata (såsom scrolling, klik og mouse-hovers) osv. og for at forbedre det indhold, vi tilbyder dig.

Berettiget interesse

At foretage aktiviteter for at verificere eller opretholde kvaliteten af tjenesten og for at forbedre, opgradere eller udvide tjenesten, herunder at administrere webstedet/appen og til intern drift, herunder fejlfinding, dataanalyse, testning, forskning, statistiske formål og undersøgelser.

Samtykke
Berettiget interesse

For at hjælpe med at sikre sikkerheden på vores websted/app.

Samtykke
Berettiget interesse

Til at levere reklame og markedsføring, herunder måling af effekten af vores e-mails.

Samtykke

Audio- og videoovervågning

Optagelse af billeder, video og lyd/stemme.

Formål med behandling Juridisk grundlag

For at opretholde sikkerheden for vores tjenester kan vi bruge CCTV til at sikre kundernes sikkerhed i vores butikker eller kontorer.

Berettiget interesse

De persondata, der indsamles fra dig, kan variere afhængigt af det land, hvor vores tjenester tilbydes. Ikke alle de kategorier af data, der er beskrevet ovenfor, gælder muligvis for dig. Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personlige data, kan du kontakte os på dpo@euronetworldwide.com

Ikke-identificerbare data

Når det er muligt, bruger vi data, hvor du ikke kan identificeres direkte (såsom anonyme demografiske data og brugsdata) i stedet for persondata ("ikke-identificerbare data"). Disse ikke-identificerbare data kan bruges til at forbedre vores interne processer eller levering af tjenester uden yderligere varsel til dig.

Vi kan bruge aggregerede data til en række formål, herunder til at analysere, evaluere og forbedre vores tjenester.

2. Nøjagtighed af personlige data

Vi er forpligtet til at holde dine persondata nøjagtige og opdaterede. Vi tager rimelige skridt til at sikre nøjagtigheden af dine personlige data ved at sikre, at de seneste personlige data, vi har modtaget, er nøjagtigt registreret, og når det anses for nødvendigt, udfører vi periodiske kontroller og anmoder om, at du opdaterer dine personlige data. Fra tid til anden kan vi sende dig en e-mail, hvor vi beder dig om at bekræfte og/eller opdatere dine persondata. Denne kommunikation er baseret på vores legitime interesse og juridiske forpligtelse til at opretholde nøjagtige og opdaterede oplysninger.

Hvis du opdager, at dine personlige data ikke er korrekte, kan du anmode om en rettelse eller opdatere dine oplysninger ved at sende en e-mail til dpo@euronetworldwide.com.

3. Berettiget interesse

Når vi bruger dine personlige data til at forfølge vores legitime interesser, vil vi gøre alt for at matche vores interesser med dine, så dine personlige data kun vil blive brugt som tilladt i henhold til relevant lovgivning, eller når det ikke vil påvirke dine rettigheder negativt. Efter anmodning kan kunder anmode om oplysninger om enhver behandling baseret på legitim interesse.

4. Hvor længe opbevarer Ria personlige data?

Personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for at levere de ønskede tjenester og for at overholde gældende juridiske, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige forpligtelser. Opbevaringsperioden bestemmes ud fra de gældende krav og forpligtelser, som kan omfatte:

 • Juridiske og lovgivningsmæssige krav: Dine persondata opbevares, så længe det er nødvendigt for at overholde alle vores juridiske forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, love og regler om handel, skat og bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Selvom vi kun opbevarer dine persondata med det formål at overholde juridiske forpligtelser, vil dine persondata være begrænset, så de ikke kan bruges til andre formål. Mens de er begrænsede, vil der kun være adgang til dine persondata, når det er nødvendigt. Når vi modtager en anmodning om sletning, vil vi også opbevare dine persondata i henhold til vores juridiske forpligtelser.
 • Kundeservice og kontraktforhold (administration af kundeforhold, klagebehandling osv.): Vi opbevarer dine persondata, så længe du er kunde hos os. Når vi anser vores kontraktforhold for at være slut, vil vi begrænse dine data, så de kun er tilgængelige for at overholde de juridiske forpligtelser, som er beskrevet ovenfor.
 • Markedsføring: Vi behandler dine persondata til markedsføringsformål, så længe du ikke har bedt os om at fravælge det i henhold til afsnit 11 i denne fortrolighedserklæring, eller indtil vi bliver opmærksomme på, at du ikke længere er interesseret, eller at dine data ikke er korrekte.

5. Deler Ria mine personlige data med tredjeparter?

Euronet Group

Typer af personlige data Formål Juridisk grundlag

Identifikationsdata
Videoovervågning
Finansielle detaljer
Adfærdsmæssige og tekniske data

Vi videregiver dine persondata til Euronet og Euronet Groups datterselskaber til vores datterselskabers daglige forretningsformål og overholdelse af koncernens forpligtelser.

Som følge af et salg, en overtagelse, en fusion eller en omorganisering, der involverer Euronet, en virksomhed i Euronet-koncernen eller nogen af deres respektive aktiver, kan vi overføre kunders personoplysninger til en tredjepart. Når vi gør det, vil vi tage rimelige skridt til at sikre, at deres oplysninger er tilstrækkeligt beskyttet.

Dine persondata videregives også for at kunne yde dig kundeservice, uanset hvornår du har brug for vores hjælp. For at give adgang til vores 24/7 kundeservice er vi nødt til at dele dine persondata med koncernens datterselskaber.

Juridisk forpligtelse
Kontraktlig forpligtelse

Tredjeparts serviceudbydere*

Typer af personlige data Formål Juridisk grundlag

Identifikationsdata
Biometriske data
Finansielle oplysninger

Til dataanalyse- og ID-verifikationsudbydere for at udføre overensstemmelsesverifikation (e-KYC) og svindelforebyggende tjenester.

Juridisk forpligtelse
Samtykke

Kontaktoplysninger
Adfærdsmæssige og tekniske data

Til annoncører eller reklamenetværk og sociale medievirksomheder for at placere personligt tilpassede reklamer i digitale tjenester og for at tilpasse sig forbrugernes præferencer.

Samtykke
Kontraktlig forpligtelse

*Den juridiske betydning og listen over "tredjepartstjenesteudbydere" kan variere afhængigt af det land, du er baseret i. For yderligere oplysninger om, hvilke udbydere der har adgang, og hvorfor de har adgang til dine personlige data, kan du kontakte os på dpo@euronetworldwide.com.

Juridiske og regulerende myndigheder

Typer af personlige data Formål Juridisk grundlag

Identifikationsdata
Videoovervågning
Finansielle detaljer

Vi kan blive nødt til at videregive dine persondata, hvis en juridisk myndighed anmoder om det. Vi kan dele dine persondata med juridiske myndigheder for at håndhæve eller anvende vores vilkår og betingelser eller enhver anden aftale eller forståelse, vi måtte have med dig.

Juridisk forpligtelse
Kontraktlig forpligtelse

Strategiske partnere

Typer af personlige data Formål Juridisk grundlag

Identifikationsdata
Transaktionsdata
Finansielle detaljer

Vi deler dine persondata med strategiske partnere, når det er nødvendigt for at levere vores tjenester til dig.

Juridisk forpligtelse

Professionelle partnere

Typer af personlige data Formål Juridisk grundlag

Identifikationsdata
Videoovervågning
Transaktionsdata
Finansielle detaljer

Vi vil dele dine persondata med rådgivere, advokater, konsulenter, revisorer eller bogholdere for at overholde vores juridiske forpligtelser og for at levere vores tjenester og vores kontraktlige forpligtelser og bedste praksis.

Berettiget interesse

6. Mindreårige

Vi leverer ikke tjenester direkte til børn under 18 år eller indsamler proaktivt deres personlige oplysninger. Hvis du er under 18 år, bedes du ikke bruge hjemmesiden/appen eller tilbuddene eller dele personoplysninger med os. Hvis du finder ud af, at en person under 18 år ulovligt har givet os personoplysninger, bedes du kontakte os på dpo@euronetworldwide.com.

7. Datasikkerhed

Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige data og har indført kommercielt rimelige og passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab, misbrug og ændring af de oplysninger, du har betroet os. Hos RIA vil vi altid bestræbe os på at sikre, at dine personlige data er godt beskyttet i overensstemmelse med international bedste praksis. Vi opretholder denne forpligtelse til datasikkerhed ved at implementere passende fysiske, elektroniske og ledelsesmæssige foranstaltninger til at beskytte og sikre dine personlige oplysninger.

For at beskytte vores systemer mod ulovlig adgang bruger vi sikre, avancerede fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som løbende forbedres for at sikre det højeste sikkerhedsniveau i overensstemmelse med international bedste praksis og omkostningseffektivitet. Alle personlige data opbevares på et sikkert sted beskyttet af firewalls og andre sofistikerede sikkerhedsmekanismer med begrænset administrativ adgang.

Personale, der har adgang til dine personlige data samt behandlingsaktiviteterne omkring dine personlige data, er kontraktligt forpligtet til at holde dine data private og overholde den fortrolighedspolitik, vi har implementeret i vores organisation.

Vi stræber efter at opnå den højeste standard for databeskyttelse ved at indføre branchestandardforanstaltninger for at beskytte dit privatliv.

8. Markedsføring og reklame

Tredjepartsannoncører leverer reklamer, der vises på vores hjemmeside, vores app eller andre steder i vores tjenester. Tredjepartsannoncører har ikke adgang til nogen af de oplysninger, som vores kunder har givet os direkte. Typisk er annoncører afhængige af cookies eller en anden web-/app-baseret mekanisme til at vurdere, hvilke reklamer der kan være interessante for dig. Vi placerer ikke "Targeting Cookies" eller aktiverer "Targeting" og "Location" på dit system uden dit samtykke.

Hvis du har givet dit samtykke ved at acceptere Targeting Cookies på hjemmesiden eller aktiveret Targeting i appen, kan vi bruge tredjeparter til at gøre det (remarketing og Similar Audience-funktioner). Du kan fravælge annoncering ved at ændre dine cookie-indstillinger her.

Tredjeparter er ikke bundet af vores fortrolighedserklæring. For at forstå privatlivspolitikken i deres meddelelser, bør du besøge tredjepartens websted. Du kan finde alle de tredjeparter, der kan bruge cookies til målretning i vores Cookiepolitik.

Vi kan kontakte dig fra tid til anden (via e-mail, sms, brev eller telefon efter behov og i henhold til dine specifikke instruktioner), og når du har givet os dit samtykke til at levere målrettet markedsføring om vores tjenester og/eller vores produkter.

Hvorfor vil du modtage elektronisk kommunikation?

Afhængigt af det land, du er baseret i, vil du modtage markedsføringskommunikation, hvis du har givet os tilladelse til at behandle dine personlige data til disse formål. Det betyder, at du har tilmeldt dig under registreringsprocessen eller til enhver tid i indstillingssektionen på din profil.

Vi kan også sende dig elektroniske meddelelser til markedsføringsformål, når du har en kontraktlig forpligtelse over for os, dvs. når du i øjeblikket bruger vores tjenester, eller når du ikke udtrykkeligt har bedt om ikke at modtage disse markedsføringsmeddelelser.

Du vil altid blive informeret, og vi vil sørge for, at du under brugen af vores tjenester eller endda under registreringsprocessen har alle de nødvendige oplysninger, så du er klar over, at dine personlige data kan blive brugt til det specifikke formål, og du vil under registreringsprocessen eller under brugen af vores tjenester få mulighed for udtrykkeligt at sige, at du ikke er interesseret i at modtage sådan markedsføringskommunikation. I disse tilfælde vil vi fjerne dig fra vores liste, og du vil ikke modtage nogen opdateringer, der kan være af interesse for dig vedrørende vores tjenester og produkter. Du vil til enhver tid kunne tilmelde dig igen.

Hvordan kan du fravælge det?

Du vil til enhver tid kunne trække dit samtykke tilbage ved at bruge en af følgende mekanismer:

 • Gå til din profil, og opdater dine markedsføringspræferencer.
 • Brug det opt-out-link, du modtager i enhver af vores meddelelser.
 • Ved at sende en e-mail til dpo@euronetworldwide.com.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brugen af dine personlige data til markedsføringsformål og/eller ønsker at begynde at modtage markedsføringskommunikation, kan du også sende en e-mail til dpo@euronetworldwide.com.

9. Beskrivelse af rettigheder til persondata

Afhængigt af hvor du bor, kan dine persondatarettigheder i henhold til gældende lovgivning omfatte:

 1. Right to Know: retten til at vide, hvilke personlige data der indsamles, sælges eller deles og til hvem.
 2. Ret til adgang: retten til at anmode om adgang til en kopi af dine personlige data.
 3. Ret til at korrigere unøjagtigheder: retten til at anmode om korrektion af unøjagtigheder i dine personlige data.
 4. Ret til sletning: retten til at anmode om sletning af dine personlige data, hvor visse betingelser gælder.
 5. Ret til fravalg:
  1. Retten til at fravælge behandling af persondata med henblik på målrettet annoncering.
  2. Retten til at fravælge behandling af følsomme persondata.
  3. Retten til at fravælge behandling af personoplysninger til profilering i forbindelse med beslutninger, der har juridiske eller lignende væsentlige konsekvenser for den registrerede.
 6. Retten til at begrænse brugen og videregivelsen af følsomme personoplysninger til specifikt tilladte formål.
 7. Ret til at begrænse behandling: retten til at begrænse behandling, hvor visse betingelser gælder.
 8. Ret til dataportabilitet: retten til at modtage personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og retten til at overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig under visse betingelser.
 9. Ret til indsigelse: retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger (dvs. til direkte markedsføringsformål).
 10. Rettigheder i forbindelse med automatiseret individuel beslutningstagning: Retten til ikke at blive udsat for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har juridiske eller lignende betydelige konsekvenser for den enkelte.
 11. Ret til ingen repressalier: En virksomhed må ikke diskriminere en person for at udøve sine persondatarettigheder.

Vi vil svare på din anmodning så hurtigt som muligt og inden for den tidsramme, der er angivet i den gældende lovgivning.

For gældende rettigheder henvises til afsnittet Regional fortrolighedserklæring nedenfor. For at udøve nogen af dine rettigheder skal du sende en e-mail til dpo@euronetworldwide.com. For at hjælpe med at beskytte dit privatliv og opretholde sikkerheden vil vi tage de nødvendige skridt til at bekræfte din identitet og kan bede dig om at give andre oplysninger, før vi giver dig adgang til dine personlige data eller påbegynder en ændring af personlige data. Hvis vi ikke har en kopi af dit ID eller et juridisk gyldigt dokument, der beviser din identitet, vil vi ikke være i stand til at besvare din anmodning.

Vær opmærksom på, at nogle rettigheder muligvis ikke kan håndhæves på grund af forretningsmæssige nødvendigheder eller juridiske forpligtelser, mens vi leverer tjenesten til dig. Dine rettigheder kan være begrænsede for at overholde andre juridiske forpligtelser såsom hvidvaskning af penge, kontraktlige forpligtelser og overholdelsesforpligtelser. Uanset dette vil du altid få svar, når du udøver en af de rettigheder, der er anført ovenfor, og/eller enhver yderligere rettighed, du måtte have, afhængigt af din jurisdiktion. Hvis din rettighed ikke kan håndhæves, vil du altid modtage en ordentlig forklaring.

10. Procedure for klager over privatlivets fred

Registrerede personer har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed eller domstolene, hvis de mener, at vi ikke har overholdt vores forpligtelser i henhold til denne fortrolighedserklæring eller den gældende lov:

Ria forbeholder sig ret til at ændre denne fortrolighedserklæring til enhver tid og vil give meddelelse om sådanne REGIONALE FORTROLIGHEDSERKLÆRINGER

11. Meddelelse til amerikanske forbrugere

Denne meddelelse gives til amerikanske forbrugere og kunder (herunder tidligere kunder) for at opfylde kravene i den føderale Gramm-Leach-Bliley Act ("GLBA"), hvor det er relevant, i forbindelse med indsamling, videregivelse og beskyttelse af "ikke-offentlige personlige oplysninger" ("NPI") som defineret i GLBA. I denne meddelelse betyder NPI personligt identificerbare oplysninger om en person, der indsamles af RIA som en finansiel institution i henhold til GLBA i forbindelse med, at RIA leverer et finansielt produkt eller en finansiel tjeneste, medmindre oplysningerne lovligt er gjort offentligt tilgængelige. NPI indsamlet af RIA kan omfatte enhver:

 • oplysninger, som en person giver RIA for at få et finansielt produkt eller en service.
 • oplysninger, som RIA får om en person fra en transaktion, der involverer RIA's finansielle produkter eller tjenester (dvs. det faktum, at personen er kunde/forbruger hos RIA, kontonumre osv.

De kategorier af NPI, der kan indsamles af RIA, er anført i afsnit 1 i denne fortrolighedserklæring.

De kategorier af NPI, der kan videregives af RIA, er anført i afsnit 9 i denne fortrolighedserklæring.

Kategorierne af tilknyttede virksomheder og ikke-tilknyttede tredjeparter, som NPI videregives til eller kan videregives til i denne fortrolighedserklæring. Hvor RIA videregiver NPI til ikke-tilknyttede tredjeparter i henhold til undtagelserne i GLBA, sker alle sådanne videregivelser som tilladt ved lov. En "ikke-tilknyttet tredjepart" er enhver person undtagen en finansiel institutions tilknyttede selskab eller en person, der er ansat i fællesskab af en finansiel institution og en virksomhed, der ikke er institutionens tilknyttede selskab.

De kategorier af oplysninger, der videregives, og til hvem under undtagelsen for fælles markedsføring/serviceudbyder i Privacy Rule er anført i denne fortrolighedserklæring.

Hvis NPI kan videregives til ikke-tilknyttede tredjeparter, og denne videregivelse ikke falder ind under nogen af undtagelserne i Privacy Rule under GLBA, har forbrugere og kunder ret til at fravælge disse videregivelser, og en fravalgsmekanisme vil blive givet til forbrugeren eller kunden.

Meddelelse om RIA's deling af oplysninger mellem Euronet Group og dets tilknyttede selskaber findes i afsnit 9 i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger i overensstemmelse med Fair Credit Reporting Act.

RIA's politikker og praksis med hensyn til beskyttelse af fortroligheden og sikkerheden af NPI er beskrevet i denne fortrolighedserklæring.

Forbrugere i Californien

I overensstemmelse med California Consumer Privacy Act kan indbyggere i Californien udøve følgende rettigheder:

 • 1 (Ret til at vide)
 • 2 (Ret til adgang)
 • 3 (Ret til at korrigere unøjagtigheder)
 • 4 (Ret til sletning)
 • 5 (Ret til at fravælge salg eller deling af personlige data med henblik på adfærdsbaseret annoncering på tværs af kontekster)
 • 6 (Ret til at begrænse brug og videregivelse af følsomme personoplysninger til specifikt tilladte formål)
 • 11 (Ret til ingen repressalier efter fravalg eller udøvelse af andre rettigheder)

12. Meddelelse til indbyggere i Europa (EØS)

I overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og ud over de rettigheder, der er anført i afsnit 15 ovenfor, kan alle, der er bosiddende i det økonomiske europæiske område (EØS), udøve følgende rettigheder:

 • 2 (Ret til adgang)
 • 3 (Ret til at korrigere unøjagtigheder)
 • 4 (Ret til sletning)
 • 7 (Ret til at begrænse behandling)
 • 8 (Ret til dataportabilitet)
 • 9 (Ret til indsigelse)
 • 10 (Rettigheder i forbindelse med automatiseret individuel beslutningstagning)

For at udøve nogen af de rettigheder, der er anført ovenfor, skal du overholde de forpligtelser, der er fastsat i afsnit 15 i denne fortrolighedserklæring.

Fra den dag, vi modtager din anmodning, vil vi svare dig inden for maksimalt 30 dage, medmindre du beder om en forlængelse.

Når vi behandler dine personlige data, er vi nødt til at dele dine personlige data i henhold til følgende:

Typer af data Formål Juridisk grundlag Modtager

Identifikationsdata
Finansielle data
Transaktionsdata

At levere tjenesten på RIA-appen

Juridisk forpligtelse

Bank of Lithuania (Centrolink)

Identifikationsdata
Finansielle data
Transaktionsdata

At levere tjenesten på RIA-appen

Juridisk forpligtelse

PLAIS

Identifikationsdata
Finansielle data
Transaktionsdata

At levere tjenesten på RIA-appen

Juridisk forpligtelse

SERC

13. Meddelelse til indbyggere i Storbritannien

I overensstemmelse med den britiske generelle forordning om databeskyttelse (UK GDPR) og databeskyttelsesloven 2018 kan alle, der er bosiddende i Storbritannien, udøve følgende rettigheder:

 • 1 (Ret til adgang)
 • 3 (Ret til at korrigere unøjagtigheder)
 • 4 (Ret til sletning)
 • 7 (Ret til at begrænse behandling)
 • 8 (Ret til dataportabilitet)
 • 9 (Ret til indsigelse)
 • 10 (Rettigheder i forbindelse med automatiseret individuel beslutningstagning)

For at udøve nogen af de rettigheder, der er anført ovenfor, skal du overholde de forpligtelser, der er fastsat i afsnit 15 i denne fortrolighedserklæring.

14. Meddelelse til argentinske beboere

I overensstemmelse med loven Ley de Protección de Datos Personales 25.326 har du følgende rettigheder i henhold til de definitioner, der er angivet ovenfor i afsnit 15:

 • 2 (Ret til adgang)
 • 3 (Ret til at korrigere unøjagtigheder)
 • 4 (Ret til sletning)

For at udøve dine rettigheder eller din ret til at tilbagekalde eller fremsætte tvivl eller klage vedrørende behandlingen af dine personlige data kan du kontakte os på dpo@euronetworldwide.com ved at følge instruktionerne i afsnit 15.

Du informeres hermed om, at du har mulighed for at begrænse den måde, hvorpå vi bruger eller videregiver dine personlige oplysninger til specifik behandling.

Fra den dag, vi modtager din anmodning, vil vi svare dig inden for en maksimal tid på 5 dage (for anmodninger relateret til sletning og opdatering af dine personlige data) eller inden for en maksimal tid på 10 dage (for anmodningen om adgang til dine personlige data).

15. Meddelelse til mexicanske indbyggere

Ria México, med hjemsted for at høre og modtage meddelelser om privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger som angivet i afsnit 27, og i overensstemmelse med Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares ("den mexicanske lov"), dens forordninger og retningslinjer, stiller denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger til rådighed for sine brugere eller potentielle brugere i deres egenskab af registrerede, forud for indsamling af personlige oplysninger, i nøje overensstemmelse med principperne om lovlighed, samtykke, information, kvalitet, formål, loyalitet, proportionalitet og ansvar, som kræves i den mexicanske lov.

Med henblik på at levere tjenesterne i sin egenskab af pengetransmitter i henhold til artikel 81-A Bis i Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, indsamler Ria México personoplysninger, hvis det er relevant, i overensstemmelse med de retsgrundlag, der er nævnt i afsnit 1, og i forbindelse med følgende formål:

 • Kontrollér, at personoplysningerne i det valgkort, der er sendt til Ria México, stemmer overens med oplysningerne i registret hos Instituto Nacional Electoral.
 • Kontrollér, at de CURP-data, der er leveret til Ria México, stemmer overens med de data, der er registreret i Registro Nacional de Población.

Derudover, og når det er nødvendigt, for at overholde artikel 4 og 4 Bis i de generelle bestemmelser, der henvises til i artikel 95 Bis i Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, der gælder for pengetransmittere, der henvises til i artikel 81-A Bis i samme lov ("Bestemmelserne"), er Ria México juridisk forpligtet til at indhente oplysninger om din geografiske placering samt optagelser af din stemme og dit ansigtsbillede for at identificere sine brugere eller potentielle brugere på en måde, der ikke er ansigt til ansigt, og for at indhente andre relevante data, der vil blive forklaret detaljeret i den specifikke form, der er tilgængelig i den applikation, der kræves i henhold til bestemmelserne. Vi vil altid behandle sådanne oplysninger baseret på dit samtykke.

Du har følgende rettigheder ("ARCO-rettighederne"):

 • 2 (Ret til adgang)
 • 3 (Ret til at korrigere unøjagtigheder)
 • 4 (Ret til sletning)
 • 9 (Ret til indsigelse)

På samme måde har du også ret til når som helst at begrænse eller tilbagekalde det samtykke, der er givet til behandling af dine persondata, i det omfang loven tillader det. For at udøve nogen af dine ARCO-rettigheder, tilbagekalde dit samtykke eller indsende spørgsmål eller klager om behandlingen af dine personoplysninger kan du kontakte os på: dpo@euronetworldwide.com ved at følge instruktionerne i afsnit 15.

Vi svarer dig senest 20 dage efter den dato, hvor vi modtager din anmodning, og det træder i kraft senest 15 arbejdsdage efter, at vi har meddelt dig vores svar.

16. Meddelelse til chilenske beboere

I overensstemmelse med loven har du følgende rettigheder ("ARCO-rettighederne"):

 • 2 (Ret til adgang)
 • 3 (Ret til at korrigere unøjagtigheder)
 • 4 (Ret til sletning)
 • 9 (Ret til indsigelse)

Ligeledes har du til enhver tid ret til at tilbagekalde det samtykke, der er givet til behandling af dine personoplysninger, i det omfang loven tillader det. For at udøve dine ARCO-rettigheder eller din ret til at tilbagekalde eller stille spørgsmål eller klage vedrørende behandlingen af dine personlige data kan du kontakte os på dpo@euronetworldwide.com ved at følge instruktionerne i afsnit 15.

Du informeres hermed om, at du har mulighed for at begrænse den måde, hvorpå vi bruger eller videregiver dine personlige oplysninger til specifik behandling.

Fra den dag, vi modtager din anmodning, vil vi svare dig inden for maksimalt 2 dage.

17. Meddelelse til malaysiske indbyggere

I overensstemmelse med Personal Data Protection Act 2010 ("PDPA") kan kunder give os deres personlige data til ethvert af de formål, der er fastlagt i afsnit 1 i denne fortrolighedserklæring. Hvis vi behandler dine persondata til et andet formål, vil vi informere dig om det eller bede om dit udtrykkelige samtykke.

Du kan til enhver tid udøve de rettigheder, der er beskrevet i afsnit 15. Du kan også trække dit samtykke tilbage, medmindre behandlingsaktiviteten er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse eller for at give dig en af vores tjenester. Du kan også gøre indsigelse mod behandling, hvis du mener, at en sådan behandlingsaktivitet kan forårsage skade eller lidelse for dig selv.

Fra den dag, vi modtager din anmodning, vil vi svare dig inden for en maksimal tid på 21 dage.

I overensstemmelse med vilkårene i PDPA har RIA ret til at opkræve et gebyr for behandling af enhver anmodning om dataadgang.

18. Meddelelse til indbyggere i New Zealand

For alle, der bor i New Zealand, er de rettigheder, du kan udøve vedrørende behandlingen af dine personlige data, følgende:

 • 1 (Ret til at vide)
 • 2 (Ret til adgang)
 • 3 (Ret til at korrigere unøjagtigheder)
 • 4 (Ret til sletning)
 • 7 (Ret til at begrænse behandling)

For at udøve nogen af de rettigheder, der er anført ovenfor, skal du overholde de forpligtelser, der er fastsat i afsnit 15 i denne fortrolighedserklæring.

Fra den dag, vi modtager din anmodning, vil vi svare dig inden for maksimalt 20 dage.

19. Meddelelse til indbyggere i Australien

For alle indbyggere i Australien er de rettigheder, du kan udøve vedrørende behandlingen af dine personlige data, følgende:

 • 1 (Ret til at vide)
 • 2 (Ret til adgang)
 • 3 (Ret til at korrigere unøjagtigheder)
 • 4 (Ret til sletning)
 • 7 (Ret til at begrænse behandling)

Du kan også bede os om at forklare vores datapolitikker og praksis i henhold til gældende lovgivning.

Fra den dag, vi modtager din anmodning, vil vi svare dig inden for maksimalt 30 dage.

Når vi behandler dine personlige data, er vi nødt til at dele dine personlige data i henhold til følgende:

20. Meddelelse til indbyggere i Indien

For alle indbyggere i Indien er de rettigheder, du kan udøve vedrørende behandlingen af dine persondata, de rettigheder, der er anført i afsnit 15. Bemærk venligst, at du skal følge instruktionerne i afsnit 15 for at kunne udøve dine rettigheder.

Du kan udøve din ret til dataportabilitet og retten til ikke at blive udsat for automatiseret beslutningstagning, der giver juridiske virkninger, såsom profilering, hvis en sådan profilering ikke er nødvendig for at give dig nogen af vores tjenester.

Fra den dag, vi modtager din anmodning, vil vi svare dig inden for maksimalt 30 dage.

21. Vores virksomheder efter service

Den dataansvarlige er RIA, som repræsenteres af nedenstående virksomheder, afhængigt af land og tjeneste:

Pengeoverførselstjenester

22. Vores virksomheder efter service

Den dataansvarlige er Ria repræsenteret af nedenstående virksomheder, afhængigt af land og tjeneste:

Du kan altid indsende en anmodning til vores databeskyttelsesansvarlige ved at sende en e-mail til følgende adresse: dpo@euronetworldwide.com.

Land Virksomhed at kontakte (controller) Kontaktoplysninger

Storbritannien

Euronet Payment Services Ltd.

Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, Storbritannien, W1U 7EU

Europa (digital og mobil)

Ria Litauen UA

Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius, Litauen

Agenter i Europa

Ria Betalingsinstitut EP SAU

Calle Cantabria 2, Planta 2 Alcobendas 28120 Madrid España

Polen

Euronet Polska Sp. zo.o

Ul. Inflancka 4c, Warszawa, Polen 00-189

Schweiz

Ria Financial Services GmbH

Langstrasse 192, Zürich, Schweiz 8005

De Forenede Stater

Dandelion Payments, Inc.

7000 Village Dr. Ste 200, Buena Park, CA 90621, USA

Puerto Rico

Ria Financial Services Puerto Rico, Inc.

c/o Fast Solutions, LLC, Citi Tower 252 Ponce de Leon Avenue, Floor 20 SAN JUAN, PR 00918

Canada

Ria Telecommunications of Canada Inc.

MZ400-1000 RUE De la Gauchetière O Montreal Québec H3B0A2 Canada

Mexico

Ria México Betalingsløsninger, S. de R.L. de C.V.

Av. Anillo Vial Fray Junipero Serra 21260, PAD-7 Piso 1, Querétaro, Querétaro México C.P. 76147

Chile

Ria Chile Servicios Financieros SPA

Av. Libertador Bernardo O' Higgins 1449, Torre 4 Oficina No. 1502 Santiago, Chile

Argentina

EURONET PAYMENT SERVICES LIMITED
Sucursal de sociedad extranjera

Place de Cornavin 14 - 16, Genève - 1201

Tyrkiet

Ria Tyrkiet Ödeme Kuruluşu A.Ş.

Şirket Merkezi: Büyükdere Cad. No: 193 Plaza 193 Kat:2 34394 Levent Şişli/İSTANBUL MERSİS No: 0735085750500016

Malaysia

IME M SDN BHD

Enhed 38-02 Niveau 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

Singapore

Ria Financial Services Singapore PTE. LTD.

152 Beach Road #19-01/02, Gateway East, Singapore 189721

Filippinerne

Ria Money Transfer, INC.

38. etage, Philamlife Tower, 8767 Paseo De Roxas, Makati City, Filippinerne

Australien

Ria Money Transfer, INC.

Niveau 1, 75 Castlereagh St. Sydney, NSW. 2000

New Zealand

Ria Money Transfer, INC.

Niveau 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland, 1010, New Zealand

*Landene inden for EØS-regionen (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde): Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige.